เกี่ยวกับคอร์สนี้
เนื้อหาคอร์สทั้งหมด 22 ชั่วโมง 19 นาที
เรียนคอร์สนี้ได้ 60 วัน
จำกัดเวลาเรียน 38 ชั่วโมง
เกี่ยวกับผู้สอน
ติวเตอร์ พี่อุ๋ย
TueMaster

การศึกษา :วศ.บ.ไฟฟ้า (เกียรตินิยม), วศ.ม. ไฟฟ้า (ลาดกระบัง) ปัจจุบันสอนวิชาคณิตศาสตร์(ชั้นมัธยมปลาย) ที่สถาบันกวดวิชา เดอะติวเตอร์ และเป็นอาจารย์พิเศษสอนโรงเรียนหลายแห่ง, เป็นอาจารย์รับเชิญสอนติวในหลายๆโครงการ เช่น รายการติวเข้ม เติมเต็มความรู้, รินน้ำใจสู่น้องชาวใต้ ฯลฯ

คณิตศาสตร์เรื่อง สถิติเบื้องต้น -40%

คณิตศาสตร์แยกบท สถิติเบื้องต้น

โดย ติวเตอร์ พี่อุ๋ย
แชร์คอร์สนี้บน Social:

คณิตฯแยกบท คอร์สจากในหมวดอัพสกิลติวเพิ่มเกรด ที่จะช่วยปูพื้นฐาน และเนื้อหาแบบค่อยเป็นค่อยไป ไม่เร่งรีบ เพื่อให้แน่นพื้นฐานและเนื้อหาในบทนี้ เหมาะกับเรียนล่วงหน้า หรือเรียนควบคู่กับที่โรงเรียน 

พื้นฐานสถิติ ตอน1 FREE 20.00 นาที  
พื้นฐานสถิติ ตอน2 20.00 นาที  
พื้นฐานสถิติ ตอน3 20.00 นาที  
พื้นฐานสถิติ ตอน4 20.00 นาที  
พื้นฐานสถิติ ตอน5 20.00 นาที  
พื้นฐานสถิติ ตอน6 20.00 นาที  
พื้นฐานสถิติ ตอน7 24.41 นาที  
บทนำ สถิติสำหรับหลักสูตรใหม่ FREE 5.19 นาที  
1.ค่ากลาง ตอน 1 FREE 20.00 นาที  
2.ค่ากลาง ตอน 2 20.00 นาที  
3.ค่ากลาง ตอน 3 20.00 นาที  
4.ค่ากลาง ตอน 4 20.00 นาที  
5.ค่ากลาง ตอน 5 20.00 นาที  
6.ค่ากลาง ตอน 6 20.00 นาที  
7.ค่ากลาง ตอน 7 16.17 นาที  
8.ตัวบอกตำแหน่งข้อมูล ตอน 1 23.43 นาที  
9.ตัวบอกตำแหน่งข้อมูล ตอน 2 20.00 นาที  
10.ตัวบอกตำแหน่งข้อมูล ตอน 3 20.00 นาที  
11.ตัวบอกตำแหน่งข้อมูล ตอน 4 20.00 นาที  
12.ตัวบอกตำแหน่งข้อมูล ตอน 5 26.16 นาที  
13.ค่ากลางที่เหลือ 4.26 นาที  
14.เฉลยโจทย์ 2.05 นาที  
15.การกระจาย สัมบูรณ์ ตอน 1 17.55 นาที  
16.การกระจาย สัมบูรณ์ ตอน 2 20.00 นาที  
17.การกระจาย สัมบูรณ์ ตอน 3 20.00 นาที  
18.การกระจาย สัมบูรณ์ ตอน 4 20.00 นาที  
19.การกระจาย สัมบูรณ์ ตอน 5 20.00 นาที  
20.การกระจาย สัมบูรณ์ ตอน 6 20.00 นาที  
21.การกระจาย สัมบูรณ์ ตอน 7 20.00 นาที  
22.การกระจาย สัมบูรณ์ ตอน 8 20.00 นาที  
23.การกระจาย สัมบูรณ์ ตอน 9 20.00 นาที  
24.การกระจาย สัมบูรณ์ ตอน 10 20.00 นาที  
25.การกระจาย สัมบูรณ์ ตอน 11 20.00 นาที  
26.การกระจาย สัมบูรณ์ ตอน 12 10.55 นาที  
27.การกระจาย สัมพัทธ์ ตอน 1 9.05 นาที  
28.การกระจาย สัมพัทธ์ ตอน 2 14.39 นาที  
29.เฉลยโจทย์ ตอน 1 20.00 นาที  
30.เฉลยโจทย์ ตอน 2 23.06 นาที  
31.แผนภาพกล่อง Box-Plot 16.32 นาที  
32.เฉลยโจทย์ 28.45 นาที  
33.ค่ามาตรฐาน ตอน 1 11.15 นาที  
34.ค่ามาตรฐาน ตอน 2 20.00 นาที  
35.ค่ามาตรฐาน ตอน 3 29.14 นาที  
36.ความลับ Z 21.46 นาที  
37.เจาะลึกโค้งปกติ ตอน 1 9.00 นาที  
38.เจาะลึกโค้งปกติ ตอน 2 20.00 นาที  
39.เจาะลึกโค้งปกติ ตอน 3 20.00 นาที  
40.เจาะลึกโค้งปกติ ตอน 4 8.53 นาที  
41.ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชั่น แบบเส้นตรง ตอน 1 (TCAS ตัดออก) 11.07 นาที  
42.ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชั่น แบบเส้นตรง ตอน 2 (TCAS ตัดออก) 20.00 นาที  
43.ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชั่น แบบเส้นตรง ตอน 3 (TCAS ตัดออก) 20.00 นาที  
44.ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชั่น แบบเส้นตรง ตอน 4 (TCAS ตัดออก) 20.00 นาที  
45.ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชั่น แบบเส้นตรง ตอน 5 (TCAS ตัดออก) 20.00 นาที  
46.ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชั่น แบบเส้นตรง ตอน 6 (TCAS ตัดออก) 17.26 นาที  
47.สรุปสูตรทั้งหมด 20.23 นาที  
48.ตัวอย่างโจทย์ PAT1 ตอน 1 22.11 นาที  
49.ตัวอย่างโจทย์ PAT1 ตอน 2 20.00 นาที  
50.ตัวอย่างโจทย์ PAT1 ตอน 3 20.00 นาที  
51.ตัวอย่างโจทย์ PAT1 ตอน 4 20.00 นาที  
52.ตัวอย่างโจทย์ PAT1 ตอน 5 20.00 นาที  
53.ตัวอย่างโจทย์ PAT1 ตอน 6 16.31 นาที  
อัพเดท สถิติหลักสูตรใหม่ FREE 3.37 นาที  
คำศัพท์ใหม่-ค่านอกเกณฑ์ 12.41 นาที  
คำศัพท์ใหม่-พิสัยระหว่างควอไทล์(IQR) 2.58 นาที  
คำศัพท์ใหม่-ตัวแปรสุ่ม 9.24 นาที  
การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มแบบไม่ต่อเนื่อง ตอนที่ 1 20.00 นาที  
การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มแบบไม่ต่อเนื่อง ตอนที่ 2 17.23 นาที  
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรสุ่มไม่ต่อเนื่อง ตอนที่ 1 20.00 นาที  
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรสุ่มไม่ต่อเนื่อง ตอนที่ 2 10.04 นาที  
การแจกแจงเอกรูปไม่ต่อเนื่อง 15.31 นาที  
การแจกแจงทวินาม ตอนที่ 1 20.00 นาที  
การแจกแจงทวินาม ตอนที่ 2 15.44 นาที  
การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มต่อเนื่อง ตอนที่ 1 20.00 นาที  
การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มต่อเนื่อง ตอนที่ 2 20.00 นาที  
การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มต่อเนื่อง ตอนที่ 3 20.32 นาที  
พื้นฐาน สถิติเบื้องต้น.pdf
เอกสารประกอบ สถิติเบื้องต้น.pdf
1.1เอกสารประกอบ ชุดเพิ่มเติมสถิติ หลักสูตรใหม่.pdf
ขั้นตอน 1
เลือกคอร์สเรียนที่ต้องการสมัครเรียน จากนั้นคลิก "สมัครเรียน" เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการสมัครเรียนออนไลน์

ขั้นตอน 2
เลือกวิธีการชำระเงิน โดยสามารถเลือกชำระผ่านบัตรเครดิต หรือ โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร

ขั้นตอน 3
หากเลือกโอนเงินเข้าบัญชี เลือกโอนเข้าธนาคารใดก็ได้ ดังนี้
ธนาคาร เลขที่บัญชี ชื่อบัญชี
  ธ. กสิกรไทย 040-8-93885-6 บริษัท ติวมาสเตอร์ จำกัด (Tuemaster Co., Ltd.)
  พร้อมเพย์ (PromptPay) 0105561086021 บริษัท ติวมาสเตอร์ จำกัด (Tuemaster Co., Ltd.)

หลังจากโอนเงินแล้ว ให้แจ้งโอนเงินและกรอกข้อมูลเพื่อสมัครเรียน คลิก แจ้งโอนเงิน


เมื่อแจ้งโอนเรียบร้อย ข้ามไปขั้นตอนที่ 6 ได้เลย

หรือหากเลือกชำระผ่านบัตรเครดิต ให้กรอกอีเมลและรหัสผ่านสำหรับเข้าสู่ระบบ หรือหากน้องเป็นนักเรียนใหม่ ให้กด "สมัครสมาชิก" ด้านล่าง
(สำหรับน้องที่เข้าสู่ระบบอยู่แล้ว ให้ตรวจสอบข้อมูล และคลิก "เลือกวิธีชำระเงิน" เพื่อไปยังขั้นตอนถัดไปได้เลย

ขั้นตอน 4
เลือกวิธีการชำระเงิน โดยสามารถชำระค่าลงทะเบียนได้ผ่าน 2 ช่องทาง คือ บัตรเครดิต/เดบิต และ โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร (แนะนำให้อ่านรายละเอียดของการชำระเงินแต่ละแบบ ก่อนเลือกวิธีที่สะดวกที่สุด)

ขั้นตอน 5
ตรวจสอบรายการสั่งซื้อ ชื่อคอร์สที่สมัคร รวมถึงราคา ก่อนชำระเงิน
(หากมีคูปองส่วนลดให้ใส่รหัสคูปองที่ขั้นตอนนี้ได้เลย)

เข้าสู่หน้าชำระเงิน สำหรับการชำระค่าลงทะเบียนออนไลน์ ผ่านบัตรเครดิต/เดบิต
ให้กรอกข้อมูลต่างๆ และกดดำเนินการต่อไปเรื่อยๆ จนการชำระเงินเสร็จสมบูรณ์ (สามารถเข้าเรียนได้ทันทีหลังชำระเงินเสร็จสมบูรณ์)

ขั้นตอน 6
รอรับอีเมลยืนยันการลงทะเบียนภายใน 24ชม. หลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว

ขั้นตอน 7
เข้าสู่ระบบเพื่อเรียนออนไลน์ได้เลย!

หมายเหตุ หากพบปัญหาในการสมัครเรียน ติดต่อทีมงานได้ ที่นี่

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน

  • สอบเรื่องนี้ได้เต็มหลายรอบเพราะพีอุ๋ยเลย
    นภัสสรณ์ ทองแท้

  • สอนเข้าใจง่ายมากครับ
    Natakorn Chimyaem