เกี่ยวกับคอร์สนี้
เนื้อหาคอร์สทั้งหมด 28 ชั่วโมง 48 นาที
เรียนคอร์สนี้ได้ 90 วัน
จำกัดเวลาเรียน 60 ชั่วโมง
เกี่ยวกับผู้สอน
ปิยะพงษ์ ชูชีพ (พี่ฟลุค)
TueMaster

จบการการศึกษา วศ.บ.(วิศวกรรม อิเล็กทรอนิกส์) พระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง และ วธ.ม.(บริหารธุรกิจอุตสาหกรรม) พระจอมเกล้าฯ พระนครเหนือ ปัจจุบัน สอนพิเศษวิชาคณิตศาสตร์ระดับมัธยมปลายและมหาวิทยาลัย ด้วยประสบการณ์การสอนกว่า 10 ปี และเป็นอาจารย์พิเศษ Intensive Program รร.ธัญบุรี รวมถึงได้รับเชิญให้เป็น วิทยากรบรรยายพิเศษ ในโครงการติว O-NET PAT1 และ วิชาสามัญ จาก รร. ต่าง ๆ ทั่วประเทศ ด้วยสไตล์การสอน เน้นสอนให้เข้าใจ ไม่ใช่เพียงท่องจำ และอธิบายเรื่องยากให้ สั้น กระชับ และเข้าใจได้ง่าย เน้นฝึกทำโจทย์เพื่อให้ซึมซับการแก้ปัญหาและฝึกทักษะ โดยเชื่อในตัวผู้เรียนเสมอว่า “ความสำเร็จ คือ ผลลัพธ์ ของความพยายามอย่างไม่หยุดยั้ง”

FMC01 คณิตศาสตร์ เพื่อสอบ PAT3

คอร์สนี้พี่ฟลุ๊คจะติวในส่วนของคณิตศาสตร์ เพื่อเตรียมตัวสอบพื้นฐานวิศวะ (PAT3) เหมาะสำหรับน้องๆว่าที่วิศวกร หรือน้องๆที่ต้องใช้คะแนนสอบ PAT3 เพิ่มทักษะในการเก็บคะแนนในส่วนของวิชาคณิตศาสตร์ใน PAT3

โดย ปิยะพงษ์ ชูชีพ (พี่ฟลุค)
แชร์คอร์สนี้บน Social:

วิศวกรรมศาสตร์ เป็นสาขาวิชาที่ ต้องอาศัยการคิดเชิงวิเคราะห์ มิติสัมพันธ์bการแก้ปัญหาเชิงตรรกะ ซึ่งล้วนแต่เป็นทักษะขั้นพื้นฐานของวิชาคณิตศาสตร์ ดังนั้นในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในระดับ อุดมศึกษานั้นจึงมีการสอบความรู้ทางคณิตศาสตร์ รวมเป็นคะแนนราว 1 ใน 3 ของคะแนนทั้งหมดและเนื้อหาคณิตศาสตร์บางส่วนมักจะใช้ความรู้เฉพาะด้าน ส่วนมากจะเป็นโจทย์มุมมองการแก้ปัญหาที่แตกต่างจากคณิตศาสตร์ในระดับ ม.ปลาย ทั่วไป

ความต้องการสำหรับคอร์สนี้
ผู้เรียนต้องมีความเข้าใจเนื้อหาและทฤษฎีของคณิตศาสตร์ ม.ปลาย บางบท ได้แก่ จำนวนจริง กราฟของฟังก์ชัน ฟังก์ชันตรีโกณมิติและตรีโกณมิติผกผัน ฟังก์ชันกำลังและลอการิทึม แคลคูลัสเบื้องต้น ภาคตัดกรวยระดับพื้นฐาน เมตริกซ์ สถิติ ลำดับอนุกรม และทักษะการคำนวณขั้นพื้นฐาน

สิ่งที่จะได้รับจากคอร์สนี้
ในคอร์สนี้พี่ฟลุค จะสอนวิธีการแก้โจทย์ปัญหาที่ซับซ้อนให้เป็นหมวดหมู่อธิบายให้ สั้น กระชับ เข้าใจง่าย รวมไปถึงเทคนิคในการแก้โจทย์ปัญหาให้ถูกต้องและรวดเร็ว เพราะโจทย์คณิตเชิงวิศวกรรมนั้น เป็นโจทย์แนวมุมมอง หากมองเป็นจะแก้ได้โดยง่าย
แต่หากมองพลาด จะ ถึก มาก นั่นเอง เพื่อให้น้องนำไปใช้ และต่อยอดในการเรียนในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในระดับชั้นปีที่ 1 ได้อีกด้วยซึ่ง มั่นใจได้ว่าหากผ่านคอร์สนี้จะทำให้พื้นฐานน้องมั่นคงและสามารถเดินไปต่อเองได้อย่างแข็งแรงแล้วครับ

คอร์สนี้เหมาะกับใคร
นักเรียน ม.ปลาย และผู้สนใจ เตรียมตัวสอบ PAT 3 และต้องการตะลุยข้อสอบในส่วนของ คณิตศาสตร์เชิงวิศวกรรมเพื่อเตรียมรับมือกับการสอบ และ การศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาต่อไป

คณิตศาสตร์ PAT3 Gear 1 ตอนที่ 1 FREE 20.00 นาที  
คณิตศาสตร์ PAT3 Gear 1 ตอนที่ 2 20.00 นาที  
คณิตศาสตร์ PAT3 Gear 1 ตอนที่ 3 20.00 นาที  
คณิตศาสตร์ PAT3 Gear 1 ตอนที่ 4 20.00 นาที  
คณิตศาสตร์ PAT3 Gear 1 ตอนที่ 5 20.00 นาที  
คณิตศาสตร์ PAT3 Gear 1 ตอนที่ 6 20.00 นาที  
คณิตศาสตร์ PAT3 Gear 1 ตอนที่ 7 20.00 นาที  
คณิตศาสตร์ PAT3 Gear 1 ตอนที่ 8 20.00 นาที  
คณิตศาสตร์ PAT3 Gear 1 ตอนที่ 9 20.00 นาที  
คณิตศาสตร์ PAT3 Gear 1 ตอนที่ 10 20.00 นาที  
คณิตศาสตร์ PAT3 Gear 1 ตอนที่ 11 20.00 นาที  
คณิตศาสตร์ PAT3 Gear 1 ตอนที่ 12 20.00 นาที  
คณิตศาสตร์ PAT3 Gear 1 ตอนที่ 13 20.00 นาที  
คณิตศาสตร์ PAT3 Gear 1 ตอนที่ 14 20.00 นาที  
คณิตศาสตร์ PAT3 Gear 1 ตอนที่ 15 20.00 นาที  
คณิตศาสตร์ PAT3 Gear 1 ตอนที่ 16 20.00 นาที  
คณิตศาสตร์ PAT3 Gear 1 ตอนที่ 17 20.00 นาที  
คณิตศาสตร์ PAT3 Gear 1 ตอนที่ 18 20.00 นาที  
คณิตศาสตร์ PAT3 Gear 1 ตอนที่ 19 10.31 นาที  
คณิตศาสตร์ PAT3 Gear 2 ตอนที่ 1 FREE 9.29 นาที  
คณิตศาสตร์ PAT3 Gear 2 ตอนที่ 2 20.00 นาที  
คณิตศาสตร์ PAT3 Gear 2 ตอนที่ 3 20.00 นาที  
คณิตศาสตร์ PAT3 Gear 2 ตอนที่ 4 20.00 นาที  
คณิตศาสตร์ PAT3 Gear 2 ตอนที่ 5 20.00 นาที  
คณิตศาสตร์ PAT3 Gear 2 ตอนที่ 6 20.00 นาที  
คณิตศาสตร์ PAT3 Gear 2 ตอนที่ 7 20.00 นาที  
คณิตศาสตร์ PAT3 Gear 2 ตอนที่ 8 20.00 นาที  
คณิตศาสตร์ PAT3 Gear 2 ตอนที่ 9 20.00 นาที  
คณิตศาสตร์ PAT3 Gear 2 ตอนที่ 10 13.21 นาที  
คณิตศาสตร์ PAT3 Gear 2 ตอนที่ 11 20.00 นาที  
คณิตศาสตร์ PAT3 Gear 2 ตอนที่ 12 20.00 นาที  
คณิตศาสตร์ PAT3 Gear 2 ตอนที่ 13 20.00 นาที  
คณิตศาสตร์ PAT3 Gear 2 ตอนที่ 14 20.00 นาที  
คณิตศาสตร์ PAT3 Gear 3 ตอนที่ 1 FREE 20.00 นาที  
คณิตศาสตร์ PAT3 Gear 3 ตอนที่ 2 20.00 นาที  
คณิตศาสตร์ PAT3 Gear 3 ตอนที่ 3 20.00 นาที  
คณิตศาสตร์ PAT3 Gear 3 ตอนที่ 4 20.00 นาที  
คณิตศาสตร์ PAT3 Gear 3 ตอนที่ 5 20.00 นาที  
คณิตศาสตร์ PAT3 Gear 3 ตอนที่ 6 20.00 นาที  
คณิตศาสตร์ PAT3 Gear 3 ตอนที่ 7 19.04 นาที  
คณิตศาสตร์ PAT3 Gear 4 ตอนที่ 1 FREE 20.56 นาที  
คณิตศาสตร์ PAT3 Gear 4 ตอนที่ 2 20.00 นาที  
คณิตศาสตร์ PAT3 Gear 4 ตอนที่ 3 20.00 นาที  
คณิตศาสตร์ PAT3 Gear 4 ตอนที่ 4 20.00 นาที  
คณิตศาสตร์ PAT3 Gear 4 ตอนที่ 5 20.00 นาที  
คณิตศาสตร์ PAT3 Gear 4 ตอนที่ 6 20.00 นาที  
คณิตศาสตร์ PAT3 Gear 4 ตอนที่ 7 20.00 นาที  
คณิตศาสตร์ PAT3 Gear 4 ตอนที่ 8 20.00 นาที  
คณิตศาสตร์ PAT3 Gear 4 ตอนที่ 9 20.00 นาที  
คณิตศาสตร์ PAT3 Gear 4 ตอนที่ 10 9.18 นาที  
คณิตศาสตร์ PAT3 Gear 5 ตอนที่ 1 FREE 20.00 นาที  
คณิตศาสตร์ PAT3 Gear 5 ตอนที่ 2 20.00 นาที  
คณิตศาสตร์ PAT3 Gear 5 ตอนที่ 3 20.00 นาที  
คณิตศาสตร์ PAT3 Gear 5 ตอนที่ 4 20.00 นาที  
คณิตศาสตร์ PAT3 Gear 5 ตอนที่ 5 20.00 นาที  
คณิตศาสตร์ PAT3 Gear 5 ตอนที่ 6 20.00 นาที  
คณิตศาสตร์ PAT3 Gear 5 ตอนที่ 7 20.00 นาที  
คณิตศาสตร์ PAT3 Gear 5 ตอนที่ 8 20.00 นาที  
คณิตศาสตร์ PAT3 Gear 5 ตอนที่ 9 24.30 นาที  
คณิตศาสตร์ PAT3 Gear 6 ตอนที่ 1 FREE 15.30 นาที  
คณิตศาสตร์ PAT3 Gear 6 ตอนที่ 2 20.00 นาที  
คณิตศาสตร์ PAT3 Gear 6 ตอนที่ 3 20.00 นาที  
คณิตศาสตร์ PAT3 Gear 6 ตอนที่ 4 20.00 นาที  
คณิตศาสตร์ PAT3 Gear 6 ตอนที่ 5 20.00 นาที  
คณิตศาสตร์ PAT3 Gear 6 ตอนที่ 6 20.00 นาที  
คณิตศาสตร์ PAT3 Gear 6 ตอนที่ 7 17.09 นาที  
คณิตศาสตร์ PAT3 Gear 7 ตอนที่ 1 FREE 20.00 นาที  
คณิตศาสตร์ PAT3 Gear 7 ตอนที่ 2 20.00 นาที  
คณิตศาสตร์ PAT3 Gear 7 ตอนที่ 3 20.00 นาที  
คณิตศาสตร์ PAT3 Gear 7 ตอนที่ 4 20.00 นาที  
คณิตศาสตร์ PAT3 Gear 7 ตอนที่ 5 20.00 นาที  
คณิตศาสตร์ PAT3 Gear 7 ตอนที่ 6 20.00 นาที  
คณิตศาสตร์ PAT3 Gear 7 ตอนที่ 7 20.00 นาที  
คณิตศาสตร์ PAT3 Gear 7 ตอนที่ 8 18.14 นาที  
คณิตศาสตร์ PAT3 Gear 8 ตอนที่ 1 FREE 21.46 นาที  
คณิตศาสตร์ PAT3 Gear 8 ตอนที่ 2 20.00 นาที  
คณิตศาสตร์ PAT3 Gear 8 ตอนที่ 3 20.00 นาที  
คณิตศาสตร์ PAT3 Gear 8 ตอนที่ 4 20.00 นาที  
คณิตศาสตร์ PAT3 Gear 8 ตอนที่ 5 20.00 นาที  
คณิตศาสตร์ PAT3 Gear 8 ตอนที่ 6 20.00 นาที  
คณิตศาสตร์ PAT3 Gear 8 ตอนที่ 7 22.13 นาที  
คณิตศาสตร์ PAT3 Gear 9 ตอนที่ 1 FREE 17.47 นาที  
คณิตศาสตร์ PAT3 Gear 9 ตอนที่ 2 20.00 นาที  
คณิตศาสตร์ PAT3 Gear 9 ตอนที่ 3 20.00 นาที  
คณิตศาสตร์ PAT3 Gear 9 ตอนที่ 4 20.00 นาที  
คณิตศาสตร์ PAT3 Gear 9 ตอนที่ 5 20.00 นาที  
คณิตศาสตร์ PAT3 Gear 9 ตอนที่ 6 20.00 นาที  
คณิตศาสตร์ PAT3 Gear 9 ตอนที่ 7 20.00 นาที  
คณิตศาสตร์ PAT3 Gear 9 ตอนที่ 8 9.01 นาที  
เอกสารประกอบ คณิตศาสตร์ เพื่อสอบ PAT3
ขั้นตอน 1
เลือกคอร์สเรียนที่ต้องการสมัครเรียน จากนั้นคลิก "สมัครเรียน" เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการสมัครเรียนออนไลน์

ขั้นตอน 2
เลือกวิธีการชำระเงิน โดยสามารถเลือกชำระผ่านบัตรเครดิต หรือ โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร

ขั้นตอน 3
หากเลือกโอนเงินเข้าบัญชี เลือกโอนเข้าธนาคารใดก็ได้ ดังนี้
ธนาคาร เลขที่บัญชี ชื่อบัญชี
  ธ. กสิกรไทย 040-8-93885-6 บริษัท ติวมาสเตอร์ จำกัด (Tuemaster Co., Ltd.)
  พร้อมเพย์ (PromptPay) 0105561086021 บริษัท ติวมาสเตอร์ จำกัด (Tuemaster Co., Ltd.)

หลังจากโอนเงินแล้ว ให้แจ้งโอนเงินและกรอกข้อมูลเพื่อสมัครเรียน คลิก แจ้งโอนเงิน


เมื่อแจ้งโอนเรียบร้อย ข้ามไปขั้นตอนที่ 6 ได้เลย

หรือหากเลือกชำระผ่านบัตรเครดิต ให้กรอกอีเมลและรหัสผ่านสำหรับเข้าสู่ระบบ หรือหากน้องเป็นนักเรียนใหม่ ให้กด "สมัครสมาชิก" ด้านล่าง
(สำหรับน้องที่เข้าสู่ระบบอยู่แล้ว ให้ตรวจสอบข้อมูล และคลิก "เลือกวิธีชำระเงิน" เพื่อไปยังขั้นตอนถัดไปได้เลย

ขั้นตอน 4
เลือกวิธีการชำระเงิน โดยสามารถชำระค่าลงทะเบียนได้ผ่าน 2 ช่องทาง คือ บัตรเครดิต/เดบิต และ โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร (แนะนำให้อ่านรายละเอียดของการชำระเงินแต่ละแบบ ก่อนเลือกวิธีที่สะดวกที่สุด)

ขั้นตอน 5
ตรวจสอบรายการสั่งซื้อ ชื่อคอร์สที่สมัคร รวมถึงราคา ก่อนชำระเงิน
(หากมีคูปองส่วนลดให้ใส่รหัสคูปองที่ขั้นตอนนี้ได้เลย)

เข้าสู่หน้าชำระเงิน สำหรับการชำระค่าลงทะเบียนออนไลน์ ผ่านบัตรเครดิต/เดบิต
ให้กรอกข้อมูลต่างๆ และกดดำเนินการต่อไปเรื่อยๆ จนการชำระเงินเสร็จสมบูรณ์ (สามารถเข้าเรียนได้ทันทีหลังชำระเงินเสร็จสมบูรณ์)

ขั้นตอน 6
รอรับอีเมลยืนยันการลงทะเบียนภายใน 24ชม. หลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว

ขั้นตอน 7
เข้าสู่ระบบเพื่อเรียนออนไลน์ได้เลย!

หมายเหตุ หากพบปัญหาในการสมัครเรียน ติดต่อทีมงานได้ ที่นี่

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน


    ยังไม่มีรีวิวค่ะ