เกี่ยวกับคอร์สนี้
เนื้อหาคอร์สทั้งหมด 61 ชั่วโมง 2 นาที
เรียนคอร์สนี้ได้ 245 วัน
จำกัดเวลาเรียน 100 ชั่วโมง
เกี่ยวกับผู้สอน
ติวเตอร์ พี่อุ๋ย
TueMaster

การศึกษา :วศ.บ.ไฟฟ้า (เกียรตินิยม), วศ.ม. ไฟฟ้า (ลาดกระบัง) ปัจจุบันสอนวิชาคณิตศาสตร์(ชั้นมัธยมปลาย) ที่สถาบันกวดวิชา เดอะติวเตอร์ และเป็นอาจารย์พิเศษสอนโรงเรียนหลายแห่ง, เป็นอาจารย์รับเชิญสอนติวในหลายๆโครงการ เช่น รายการติวเข้ม เติมเต็มความรู้, รินน้ำใจสู่น้องชาวใต้ ฯลฯ

MC01 เตรียมสอบ ONET คณิตฯ ม.ปลาย

คอร์สเตรียมตัวเพื่อสอบ ONET คณิตฯ ม.6 โดยเฉพาะ สรุปเนื้อหาสำคัญๆที่ชอบออกบ่อยๆและออกแน่ๆเพียงแค่น้องๆรู้ว่าออกเรื่องไหนและสูตรไหนบ้าง และต้องระวังข้อสอบจะหลอกยังไงบ้าง ก็จะทำให้น้องๆมีความพร้อมสำหรับทำข้อสอบอย่างมั่นใจมากขึ้นเยอะทีเดียว

โดย ติวเตอร์ พี่อุ๋ย
แชร์คอร์สนี้บน Social:

คอร์สเตรียมสอบนี้จะเน้นเนื้อหาสำคัญๆ ที่ชอบออกบ่อยๆและออกแน่ๆ ซึ่งพี่อยากจะบอกว่าแค่น้องรู้เท่านั้นก็จะสามารถทำได้อย่างแน่นอน ซึ่งความยากของ ONET จะต่างจาก PAT มาก เพียงแค่น้องๆรู้ว่าออกเรื่องไหนและสูตรไหนบ้าง และต้องระวังข้อสอบจะหลอกยังไงบ้าง ก็จะทำให้น้องๆมีความพร้อมสำหรับทำข้อสอบอย่างมั่นใจมากขึ้นเยอะทีเดียว เพื่อเพิ่มโอกาสในการทำข้อสอบ ONET ให้คะแนนเพิ่มขึ้นได้อย่างมากเลยครับ

เซต การให้เหตุผล และ ฟังก์ชั่น ตอนที่ 1 FREE 20.00 นาที  
เซต การให้เหตุผล และ ฟังก์ชั่น ตอนที่ 2 20.01 นาที  
เซต การให้เหตุผล และ ฟังก์ชั่น ตอนที่ 3 20.01 นาที  
เซต การให้เหตุผล และ ฟังก์ชั่น ตอนที่ 4 20.01 นาที  
เซต การให้เหตุผล และ ฟังก์ชั่น ตอนที่ 5 20.01 นาที  
เซต การให้เหตุผล และ ฟังก์ชั่น ตอนที่ 6 20.01 นาที  
เซต การให้เหตุผล และ ฟังก์ชั่น ตอนที่ 7 20.01 นาที  
เซต การให้เหตุผล และ ฟังก์ชั่น ตอนที่ 8 20.01 นาที  
เซต การให้เหตุผล และ ฟังก์ชั่น ตอนที่ 9 20.01 นาที  
เซต การให้เหตุผล และ ฟังก์ชั่น ตอนที่ 10 20.01 นาที  
เซต การให้เหตุผล และ ฟังก์ชั่น ตอนที่ 11 20.01 นาที  
เซต การให้เหตุผล และ ฟังก์ชั่น ตอนที่ 12 20.01 นาที  
เซต การให้เหตุผล และ ฟังก์ชั่น ตอนที่ 13 20.01 นาที  
เซต การให้เหตุผล และ ฟังก์ชั่น ตอนที่ 14 20.01 นาที  
เซต การให้เหตุผล และ ฟังก์ชั่น ตอนที่ 15 20.00 นาที  
เซต การให้เหตุผล และ ฟังก์ชั่น ตอนที่ 16 21.17 นาที  
ติว ONET เรื่อง ตรีโกณมิติ ตอนที่ 1 20.00 นาที  
ติว ONET เรื่อง ตรีโกณมิติ ตอนที่ 2 20.00 นาที  
ติว ONET เรื่อง ตรีโกณมิติ ตอนที่ 3 20.00 นาที  
ติว ONET เรื่อง ตรีโกณมิติ ตอนที่ 4 20.00 นาที  
ติว ONET เรื่อง ตรีโกณมิติ ตอนที่ 5 20.00 นาที  
ติว ONET เรื่อง ตรีโกณมิติ ตอนที่ 6 20.00 นาที  
ติว ONET เรื่อง ตรีโกณมิติ ตอนที่ 7 20.00 นาที  
ติว ONET เรื่อง ตรีโกณมิติ ตอนที่ 8 20.00 นาที  
ติว ONET เรื่อง ตรีโกณมิติ ตอนที่ 9 20.00 นาที  
ติว ONET เรื่อง ตรีโกณมิติ ตอนที่ 10 20.00 นาที  
ติว ONET เรื่อง ตรีโกณมิติ ตอนที่ 11 24.51 นาที  
ติว ONET เรื่อง ลำดับและอนุกรม ตอนที่ 1 20.00 นาที  
ติว ONET เรื่อง ลำดับและอนุกรม ตอนที่ 2 20.00 นาที  
ติว ONET เรื่อง ลำดับและอนุกรม ตอนที่ 3 20.00 นาที  
ติว ONET เรื่อง ลำดับและอนุกรม ตอนที่ 4 20.00 นาที  
ติว ONET เรื่อง ลำดับและอนุกรม ตอนที่ 5 20.00 นาที  
ติว ONET เรื่อง ลำดับและอนุกรม ตอนที่ 6 20.00 นาที  
ติว ONET เรื่อง ลำดับและอนุกรม ตอนที่ 7 20.00 นาที  
ติว ONET เรื่อง ลำดับและอนุกรม ตอนที่ 8 20.00 นาที  
ติว ONET เรื่อง ลำดับและอนุกรม ตอนที่ 9 20.00 นาที  
ติว ONET เรื่อง ลำดับและอนุกรม ตอนที่ 10 20.00 นาที  
ติว ONET เรื่อง ลำดับและอนุกรม ตอนที่ 11 20.00 นาที  
ติว ONET เรื่อง ลำดับและอนุกรม ตอนที่ 12 8.56 นาที  
ติว ONET เรื่อง เลขยกกำลัง ตอนที่ 1 20.00 นาที  
ติว ONET เรื่อง เลขยกกำลัง ตอนที่ 2 20.00 นาที  
ติว ONET เรื่อง เลขยกกำลัง ตอนที่ 3 20.00 นาที  
ติว ONET เรื่อง เลขยกกำลัง ตอนที่ 4 20.00 นาที  
ติว ONET เรื่อง เลขยกกำลัง ตอนที่ 5 20.00 นาที  
ติว ONET เรื่อง เลขยกกำลัง ตอนที่ 6 20.00 นาที  
ติว ONET เรื่อง เลขยกกำลัง ตอนที่ 7 20.00 นาที  
ติว ONET เรื่อง เลขยกกำลัง ตอนที่ 8 17.00 นาที  
ติว ONET เรื่อง ความน่าจะเป็น ตอนที่ 1 20.00 นาที  
ติว ONET เรื่อง ความน่าจะเป็น ตอนที่ 2 20.00 นาที  
ติว ONET เรื่อง ความน่าจะเป็น ตอนที่ 3 20.00 นาที  
ติว ONET เรื่อง ความน่าจะเป็น ตอนที่ 4 20.00 นาที  
ติว ONET เรื่อง ความน่าจะเป็น ตอนที่ 5 20.01 นาที  
ติว ONET เรื่อง ความน่าจะเป็น ตอนที่ 6 20.01 นาที  
ติว ONET เรื่อง ความน่าจะเป็น ตอนที่ 7 14.07 นาที  
ติว ONET เรื่อง สถิติ ตอนที่ 1 20.00 นาที  
ติว ONET เรื่อง สถิติ ตอนที่ 2 20.00 นาที  
ติว ONET เรื่อง สถิติ ตอนที่ 3 20.00 นาที  
ติว ONET เรื่อง สถิติ ตอนที่ 4 20.00 นาที  
ติว ONET เรื่อง สถิติ ตอนที่ 5 20.00 นาที  
ติว ONET เรื่อง สถิติ ตอนที่ 6 20.00 นาที  
ติว ONET เรื่อง สถิติ ตอนที่ 7 20.00 นาที  
ติว ONET เรื่อง สถิติ ตอนที่ 8 20.00 นาที  
ติว ONET เรื่อง สถิติ ตอนที่ 9 20.00 นาที  
ติว ONET เรื่อง สถิติ ตอนที่ 10 20.00 นาที  
ติว ONET เรื่อง สถิติ ตอนที่ 11 20.00 นาที  
ติว ONET เรื่อง สถิติ ตอนที่ 12 20.00 นาที  
ติว ONET เรื่อง สถิติ ตอนที่ 13 20.00 นาที  
ติว ONET เรื่อง สถิติ ตอนที่ 14 20.00 นาที  
ติว ONET เรื่อง สถิติ ตอนที่ 15 20.00 นาที  
ติว ONET เรื่อง สถิติ ตอนที่ 16 26.05 นาที  
ดอกเบี้ย ตอนที่ 1 FREE 20.00 นาที  
ดอกเบี้ย ตอนที่ 2 20.00 นาที  
ดอกเบี้ย ตอนที่ 3 20.00 นาที  
ดอกเบี้ย ตอนที่ 4 20.00 นาที  
ดอกเบี้ย ตอนที่ 5 13.30 นาที  
มูลค่าของเงิน ตอนที่ 1 25.46 นาที  
มูลค่าของเงิน ตอนที่ 2 17.25 นาที  
ค่ารายงวด ตอนที่ 1 22.35 นาที  
ค่ารายงวด ตอนที่ 2 22.52 นาที  
เฉลยการบ้าน ตอนที่ 1 17.08 นาที  
เฉลยการบ้าน ตอนที่ 2 29.41 นาที  
ตะลุยข้อสอบ ONET 2563 ตอนที่ 1 FREE 20.00 นาที  
ตะลุยข้อสอบ ONET 2563 ตอนที่ 2 20.00 นาที  
ตะลุยข้อสอบ ONET 2563 ตอนที่ 3 20.00 นาที  
ตะลุยข้อสอบ ONET 2563 ตอนที่ 4 20.00 นาที  
ตะลุยข้อสอบ ONET 2563 ตอนที่ 5 20.00 นาที  
ตะลุยข้อสอบ ONET 2563 ตอนที่ 6 20.00 นาที  
ตะลุยข้อสอบ ONET 2563 ตอนที่ 7 20.00 นาที  
ตะลุยข้อสอบ ONET 2563 ตอนที่ 8 20.00 นาที  
ตะลุยข้อสอบ ONET 2563 ตอนที่ 9 20.00 นาที  
ตะลุยข้อสอบ ONET 2563 ตอนที่ 10 20.00 นาที  
ตะลุยข้อสอบ ONET 2563 ตอนที่ 11 20.00 นาที  
ตะลุยข้อสอบ ONET 2563 ตอนที่ 12 15.15 นาที  
ตะลุยข้อสอบ ONET ปี2562 ตอนที่ 1 FREE 15.00 นาที  
ตะลุยข้อสอบ ONET ปี2562 ตอนที่ 2 15.00 นาที  
ตะลุยข้อสอบ ONET ปี2562 ตอนที่ 3 15.00 นาที  
ตะลุยข้อสอบ ONET ปี2562 ตอนที่ 4 15.00 นาที  
ตะลุยข้อสอบ ONET ปี2562 ตอนที่ 5 15.00 นาที  
ตะลุยข้อสอบ ONET ปี2562 ตอนที่ 6 15.00 นาที  
ตะลุยข้อสอบ ONET ปี2562 ตอนที่ 7 17.56 นาที  
ตะลุยข้อสอบ ONET ปี2561 ตอนที่ 1 FREE 20.00 นาที  
ตะลุยข้อสอบ ONET ปี2561 ตอนที่ 2 20.00 นาที  
ตะลุยข้อสอบ ONET ปี2561 ตอนที่ 3 20.00 นาที  
ตะลุยข้อสอบ ONET ปี2561 ตอนที่ 4 20.00 นาที  
ตะลุยข้อสอบ ONET ปี2561 ตอนที่ 5 20.00 นาที  
ตะลุยข้อสอบ ONET ปี2561 ตอนที่ 6 20.00 นาที  
ตะลุยข้อสอบ ONET ปี2561 ตอนที่ 7 20.00 นาที  
ตะลุยข้อสอบ ONET ปี2561 ตอนที่ 8 20.00 นาที  
ตะลุยข้อสอบ ONET ปี2561 ตอนที่ 9 20.00 นาที  
ตะลุยข้อสอบ ONET ปี2561 ตอนที่ 10 20.00 นาที  
ตะลุยข้อสอบ ONET ปี2561 ตอนที่ 11 20.00 นาที  
ตะลุยข้อสอบ ONET ปี2561 ตอนที่ 12 22.10 นาที  
ตะลุยข้อสอบ ONET ปี2560 ตอนที่ 1 FREE 20.00 นาที  
ตะลุยข้อสอบ ONET ปี2560 ตอนที่ 2 20.00 นาที  
ตะลุยข้อสอบ ONET ปี2560 ตอนที่ 3 20.00 นาที  
ตะลุยข้อสอบ ONET ปี2560 ตอนที่ 4 20.00 นาที  
ตะลุยข้อสอบ ONET ปี2560 ตอนที่ 5 20.00 นาที  
ตะลุยข้อสอบ ONET ปี2560 ตอนที่ 6 20.00 นาที  
ตะลุยข้อสอบ ONET ปี2560 ตอนที่ 7 20.00 นาที  
ตะลุยข้อสอบ ONET ปี2560 ตอนที่ 8 20.00 นาที  
ตะลุยข้อสอบ ONET ปี2560 ตอนที่ 9 20.00 นาที  
ตะลุยข้อสอบ ONET ปี2560 ตอนที่ 10 20.00 นาที  
ตะลุยข้อสอบ ONET ปี2560 ตอนที่ 11 20.00 นาที  
ตะลุยข้อสอบ ONET ปี2560 ตอนที่ 12 20.00 นาที  
ตะลุยข้อสอบ ONET ปี2560 ตอนที่ 13 20.00 นาที  
ตะลุยข้อสอบ ONET ปี2560 ตอนที่ 14 20.00 นาที  
ตะลุยข้อสอบ ONET ปี2560 ตอนที่ 15 19.21 นาที  
ตะลุยข้อสอบ ONET ปี2559 ตอนที่ 1 FREE 19.18 นาที  
ตะลุยข้อสอบ ONET ปี2559 ตอนที่ 2 20.00 นาที  
ตะลุยข้อสอบ ONET ปี2559 ตอนที่ 3 20.00 นาที  
ตะลุยข้อสอบ ONET ปี2559 ตอนที่ 4 20.00 นาที  
ตะลุยข้อสอบ ONET ปี2559 ตอนที่ 5 20.00 นาที  
ตะลุยข้อสอบ ONET ปี2559 ตอนที่ 6 20.00 นาที  
ตะลุยข้อสอบ ONET ปี2559 ตอนที่ 7 20.00 นาที  
ตะลุยข้อสอบ ONET ปี2559 ตอนที่ 8 20.00 นาที  
ตะลุยข้อสอบ ONET ปี2559 ตอนที่ 9 20.00 นาที  
ตะลุยข้อสอบ ONET ปี2559 ตอนที่ 10 23.56 นาที  
ตะลุยข้อสอบ ONET ปี2558 ตอนที่ 1 FREE 20.00 นาที  
ตะลุยข้อสอบ ONET ปี2558 ตอนที่ 2 20.00 นาที  
ตะลุยข้อสอบ ONET ปี2558 ตอนที่ 3 15.31 นาที  
ตะลุยข้อสอบ ONET ปี2558 ตอนที่ 4 24.29 นาที  
ตะลุยข้อสอบ ONET ปี2558 ตอนที่ 5 20.00 นาที  
ตะลุยข้อสอบ ONET ปี2558 ตอนที่ 6 20.00 นาที  
ตะลุยข้อสอบ ONET ปี2558 ตอนที่ 7 20.00 นาที  
ตะลุยข้อสอบ ONET ปี2558 ตอนที่ 8 20.00 นาที  
ตะลุยข้อสอบ ONET ปี2558 ตอนที่ 9 16.26 นาที  
ตะลุยข้อสอบ ONET ปี2557 ตอนที่ 1 FREE 20.00 นาที  
ตะลุยข้อสอบ ONET ปี2557 ตอนที่ 2 19.17 นาที  
ตะลุยข้อสอบ ONET ปี2557 ตอนที่ 3 20.00 นาที  
ตะลุยข้อสอบ ONET ปี2557 ตอนที่ 4 20.00 นาที  
ตะลุยข้อสอบ ONET ปี2557 ตอนที่ 5 20.00 นาที  
ตะลุยข้อสอบ ONET ปี2557 ตอนที่ 6 20.00 นาที  
ตะลุยข้อสอบ ONET ปี2557 ตอนที่ 7 20.00 นาที  
ตะลุยข้อสอบ ONET ปี2557 ตอนที่ 8 20.00 นาที  
ตะลุยข้อสอบ ONET ปี2557 ตอนที่ 9 20.00 นาที  
ตะลุยข้อสอบ ONET ปี2557 ตอนที่ 10 13.42 นาที  
ตะลุยข้อสอบ ONET ปี2556 ตอนที่ 1 FREE 20.00 นาที  
ตะลุยข้อสอบ ONET ปี2556 ตอนที่ 2 20.00 นาที  
ตะลุยข้อสอบ ONET ปี2556 ตอนที่ 3 20.00 นาที  
ตะลุยข้อสอบ ONET ปี2556 ตอนที่ 4 20.00 นาที  
ตะลุยข้อสอบ ONET ปี2556 ตอนที่ 5 20.00 นาที  
ตะลุยข้อสอบ ONET ปี2556 ตอนที่ 6 20.00 นาที  
ตะลุยข้อสอบ ONET ปี2556 ตอนที่ 7 20.00 นาที  
ตะลุยข้อสอบ ONET ปี2556 ตอนที่ 8 28.20 นาที  
ตะลุยข้อสอบ ONET ปี2554 ตอนที่ 1 FREE 20.00 นาที  
ตะลุยข้อสอบ ONET ปี2554 ตอนที่ 2 20.00 นาที  
ตะลุยข้อสอบ ONET ปี2554 ตอนที่ 3 20.00 นาที  
ตะลุยข้อสอบ ONET ปี2554 ตอนที่ 4 20.00 นาที  
ตะลุยข้อสอบ ONET ปี2554 ตอนที่ 5 20.00 นาที  
ตะลุยข้อสอบ ONET ปี2554 ตอนที่ 6 20.00 นาที  
ตะลุยข้อสอบ ONET ปี2554 ตอนที่ 7 20.00 นาที  
ตะลุยข้อสอบ ONET ปี2554 ตอนที่ 8 20.00 นาที  
ตะลุยข้อสอบ ONET ปี2554 ตอนที่ 9 20.00 นาที  
ตะลุยข้อสอบ ONET ปี2554 ตอนที่ 10 20.00 นาที  
ตะลุยข้อสอบ ONET ปี2554 ตอนที่ 11 20.00 นาที  
ตะลุยข้อสอบ ONET ปี2554 ตอนที่ 12 10.16 นาที  
ตะลุยข้อสอบ ONET ปี2553 ตอนที่ 1 FREE 20.00 นาที  
ตะลุยข้อสอบ ONET ปี2553 ตอนที่ 2 20.00 นาที  
ตะลุยข้อสอบ ONET ปี2553 ตอนที่ 3 20.00 นาที  
ตะลุยข้อสอบ ONET ปี2553 ตอนที่ 4 20.00 นาที  
ตะลุยข้อสอบ ONET ปี2553 ตอนที่ 5 20.00 นาที  
ตะลุยข้อสอบ ONET ปี2553 ตอนที่ 6 20.00 นาที  
ตะลุยข้อสอบ ONET ปี2553 ตอนที่ 7 20.00 นาที  
ตะลุยข้อสอบ ONET ปี2553 ตอนที่ 8 20.00 นาที  
ตะลุยข้อสอบ ONET ปี2553 ตอนที่ 9 25.18 นาที  
ติวโอเนทเเบบละเอียด ชุดที่ 1.pdf
ติวโอเนทเเบบละเอียด ชุดที่ 2.pdf
ติวโอเนทเเบบละเอียด ชุดที่ 3.pdf
ติวโอเนทเเบบละเอียด ชุดที่ 4.pdf
ติวโอเนทเเบบละเอียด ชุดที่ 5.pdf
ติวโอเนทเเบบละเอียด ชุดที่ 6.pdf
13.1เอกสารประกอบ เรื่อง ดอกเบี้ยและมูลค่าของเงิน.pdf
ตะลุยโจทย์ ONET 53.pdf
ตะลุยโจทย์ ONET 54.pdf
ตะลุยโจทย์ ONET 56.pdf
ตะลุยโจทย์ ONET 57.pdf
ตะลุยโจทย์ ONET 58.pdf
ตะลุยโจทย์ ONET 59.pdf
ตะลุยโจทย์ ONET 60.pdf
ตะลุยโจทย์ ONET 61.pdf
ตะลุยโจทย์ ONET 62.pdf
ตะลุยโจทย์ ONET 63 (!!!ล่าสุด!!!).pdf
ขั้นตอน 1
เลือกคอร์สเรียนที่ต้องการสมัครเรียน จากนั้นคลิก "สมัครเรียน" เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการสมัครเรียนออนไลน์

ขั้นตอน 2
เลือกวิธีการชำระเงิน โดยสามารถเลือกชำระผ่านบัตรเครดิต หรือ โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร

ขั้นตอน 3
หากเลือกโอนเงินเข้าบัญชี เลือกโอนเข้าธนาคารใดก็ได้ ดังนี้
ธนาคาร เลขที่บัญชี ชื่อบัญชี
  ธ. กสิกรไทย 040-8-93885-6 บริษัท ติวมาสเตอร์ จำกัด (Tuemaster Co., Ltd.)
  พร้อมเพย์ (PromptPay) 0105561086021 บริษัท ติวมาสเตอร์ จำกัด (Tuemaster Co., Ltd.)

หลังจากโอนเงินแล้ว ให้แจ้งโอนเงินและกรอกข้อมูลเพื่อสมัครเรียน คลิก แจ้งโอนเงิน


เมื่อแจ้งโอนเรียบร้อย ข้ามไปขั้นตอนที่ 6 ได้เลย

หรือหากเลือกชำระผ่านบัตรเครดิต ให้กรอกอีเมลและรหัสผ่านสำหรับเข้าสู่ระบบ หรือหากน้องเป็นนักเรียนใหม่ ให้กด "สมัครสมาชิก" ด้านล่าง
(สำหรับน้องที่เข้าสู่ระบบอยู่แล้ว ให้ตรวจสอบข้อมูล และคลิก "เลือกวิธีชำระเงิน" เพื่อไปยังขั้นตอนถัดไปได้เลย

ขั้นตอน 4
เลือกวิธีการชำระเงิน โดยสามารถชำระค่าลงทะเบียนได้ผ่าน 2 ช่องทาง คือ บัตรเครดิต/เดบิต และ โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร (แนะนำให้อ่านรายละเอียดของการชำระเงินแต่ละแบบ ก่อนเลือกวิธีที่สะดวกที่สุด)

ขั้นตอน 5
ตรวจสอบรายการสั่งซื้อ ชื่อคอร์สที่สมัคร รวมถึงราคา ก่อนชำระเงิน
(หากมีคูปองส่วนลดให้ใส่รหัสคูปองที่ขั้นตอนนี้ได้เลย)

เข้าสู่หน้าชำระเงิน สำหรับการชำระค่าลงทะเบียนออนไลน์ ผ่านบัตรเครดิต/เดบิต
ให้กรอกข้อมูลต่างๆ และกดดำเนินการต่อไปเรื่อยๆ จนการชำระเงินเสร็จสมบูรณ์ (สามารถเข้าเรียนได้ทันทีหลังชำระเงินเสร็จสมบูรณ์)

ขั้นตอน 6
รอรับอีเมลยืนยันการลงทะเบียนภายใน 24ชม. หลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว

ขั้นตอน 7
เข้าสู่ระบบเพื่อเรียนออนไลน์ได้เลย!

หมายเหตุ หากพบปัญหาในการสมัครเรียน ติดต่อทีมงานได้ ที่นี่

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน

  • พี่อุ๊ยสอนดีมากครับมีเทคนิดและข้อควรระวังแนะนำในการทำโจทย์ขอบคุณครับ
    ธเนศ สุขได้พึ่ีง

  • สอนดีครับ ชอบมากรักพี่อุ๋ย
    นายเอกพินิจ ไวรักษ์สัตว์