เกี่ยวกับคอร์สนี้
เรียนคอร์สนี้ได้ 245 วัน
ได้รับสิทธิ์เรียนคอร์สนี้ 100 ชั่วโมง 0 นาที
มีทั้งหมด 162 บทเรียน
วิดีโอความยาว 53 ชั่วโมง 18 นาที
เกี่ยวกับผู้สอน
ติวเตอร์ พี่อุ๋ย
TueMaster

การศึกษา :วศ.บ.ไฟฟ้า (เกียรตินิยม), วศ.ม. ไฟฟ้า (ลาดกระบัง) ปัจจุบันสอนวิชาคณิตศาสตร์(ชั้นมัธยมปลาย) ที่สถาบันกวดวิชา เดอะติวเตอร์ และเป็นอาจารย์พิเศษสอนโรงเรียนหลายแห่ง, เป็นอาจารย์รับเชิญสอนติวในหลายๆโครงการ เช่น รายการติวเข้ม เติมเต็มความรู้, รินน้ำใจสู่น้องชาวใต้ ฯลฯ

MC01 เตรียมสอบ ONET คณิตฯ ม.ปลาย

คอร์สเตรียมตัวเพื่อสอบ ONET คณิตฯ ม.6 โดยเฉพาะ สรุปเนื้อหาสำคัญๆที่ชอบออกบ่อยๆและออกแน่ๆเพียงแค่น้องๆรู้ว่าออกเรื่องไหนและสูตรไหนบ้าง และต้องระวังข้อสอบจะหลอกยังไงบ้าง ก็จะทำให้น้องๆมีความพร้อมสำหรับทำข้อสอบอย่างมั่นใจมากขึ้นเยอะทีเดียว

โดย ติวเตอร์ พี่อุ๋ย
แชร์คอร์สนี้บน Social:
ราคา 3,900 3,500 บาท
แจ้งโอนเงิน

คอร์สเตรียมสอบนี้จะเน้นเนื้อหาสำคัญๆ ที่ชอบออกบ่อยๆและออกแน่ๆ ซึ่งพี่อยากจะบอกว่าแค่น้องรู้เท่านั้นก็จะสามารถทำได้อย่างแน่นอน ซึ่งความยากของ ONET จะต่างจาก PAT มาก เพียงแค่น้องๆรู้ว่าออกเรื่องไหนและสูตรไหนบ้าง และต้องระวังข้อสอบจะหลอกยังไงบ้าง ก็จะทำให้น้องๆมีความพร้อมสำหรับทำข้อสอบอย่างมั่นใจมากขึ้นเยอะทีเดียว เพื่อเพิ่มโอกาสในการทำข้อสอบ ONET ให้คะแนนเพิ่มขึ้นได้อย่างมากเลยครับ

เซต การให้เหตุผล และ ฟังก์ชั่น ตอนที่ 1 FREE 20.00 นาที  
เซต การให้เหตุผล และ ฟังก์ชั่น ตอนที่ 2 20.01 นาที  
เซต การให้เหตุผล และ ฟังก์ชั่น ตอนที่ 3 20.01 นาที  
เซต การให้เหตุผล และ ฟังก์ชั่น ตอนที่ 4 20.01 นาที  
เซต การให้เหตุผล และ ฟังก์ชั่น ตอนที่ 5 20.01 นาที  
เซต การให้เหตุผล และ ฟังก์ชั่น ตอนที่ 6 20.01 นาที  
เซต การให้เหตุผล และ ฟังก์ชั่น ตอนที่ 7 20.01 นาที  
เซต การให้เหตุผล และ ฟังก์ชั่น ตอนที่ 8 20.01 นาที  
เซต การให้เหตุผล และ ฟังก์ชั่น ตอนที่ 9 20.01 นาที  
เซต การให้เหตุผล และ ฟังก์ชั่น ตอนที่ 10 20.01 นาที  
เซต การให้เหตุผล และ ฟังก์ชั่น ตอนที่ 11 20.01 นาที  
เซต การให้เหตุผล และ ฟังก์ชั่น ตอนที่ 12 20.01 นาที  
เซต การให้เหตุผล และ ฟังก์ชั่น ตอนที่ 13 20.01 นาที  
เซต การให้เหตุผล และ ฟังก์ชั่น ตอนที่ 14 20.01 นาที  
เซต การให้เหตุผล และ ฟังก์ชั่น ตอนที่ 15 20.00 นาที  
เซต การให้เหตุผล และ ฟังก์ชั่น ตอนที่ 16 21.17 นาที  
ติว ONET เรื่อง ตรีโกณมิติ ตอนที่ 1 20.00 นาที  
ติว ONET เรื่อง ตรีโกณมิติ ตอนที่ 2 20.00 นาที  
ติว ONET เรื่อง ตรีโกณมิติ ตอนที่ 3 20.00 นาที  
ติว ONET เรื่อง ตรีโกณมิติ ตอนที่ 4 20.00 นาที  
ติว ONET เรื่อง ตรีโกณมิติ ตอนที่ 5 20.00 นาที  
ติว ONET เรื่อง ตรีโกณมิติ ตอนที่ 6 20.00 นาที  
ติว ONET เรื่อง ตรีโกณมิติ ตอนที่ 7 20.00 นาที  
ติว ONET เรื่อง ตรีโกณมิติ ตอนที่ 8 20.00 นาที  
ติว ONET เรื่อง ตรีโกณมิติ ตอนที่ 9 20.00 นาที  
ติว ONET เรื่อง ตรีโกณมิติ ตอนที่ 10 20.00 นาที  
ติว ONET เรื่อง ตรีโกณมิติ ตอนที่ 11 24.51 นาที  
ติว ONET เรื่อง ลำดับและอนุกรม ตอนที่ 1 20.00 นาที  
ติว ONET เรื่อง ลำดับและอนุกรม ตอนที่ 2 20.00 นาที  
ติว ONET เรื่อง ลำดับและอนุกรม ตอนที่ 3 20.00 นาที  
ติว ONET เรื่อง ลำดับและอนุกรม ตอนที่ 4 20.00 นาที  
ติว ONET เรื่อง ลำดับและอนุกรม ตอนที่ 5 20.00 นาที  
ติว ONET เรื่อง ลำดับและอนุกรม ตอนที่ 6 20.00 นาที  
ติว ONET เรื่อง ลำดับและอนุกรม ตอนที่ 7 20.00 นาที  
ติว ONET เรื่อง ลำดับและอนุกรม ตอนที่ 8 20.00 นาที  
ติว ONET เรื่อง ลำดับและอนุกรม ตอนที่ 9 20.00 นาที  
ติว ONET เรื่อง ลำดับและอนุกรม ตอนที่ 10 20.00 นาที  
ติว ONET เรื่อง ลำดับและอนุกรม ตอนที่ 11 20.00 นาที  
ติว ONET เรื่อง ลำดับและอนุกรม ตอนที่ 12 8.56 นาที  
ติว ONET เรื่อง เลขยกกำลัง ตอนที่ 1 20.00 นาที  
ติว ONET เรื่อง เลขยกกำลัง ตอนที่ 2 20.00 นาที  
ติว ONET เรื่อง เลขยกกำลัง ตอนที่ 3 20.00 นาที  
ติว ONET เรื่อง เลขยกกำลัง ตอนที่ 4 20.00 นาที  
ติว ONET เรื่อง เลขยกกำลัง ตอนที่ 5 20.00 นาที  
ติว ONET เรื่อง เลขยกกำลัง ตอนที่ 6 20.00 นาที  
ติว ONET เรื่อง เลขยกกำลัง ตอนที่ 7 20.00 นาที  
ติว ONET เรื่อง เลขยกกำลัง ตอนที่ 8 17.00 นาที  
ติว ONET เรื่อง ความน่าจะเป็น ตอนที่ 1 20.00 นาที  
ติว ONET เรื่อง ความน่าจะเป็น ตอนที่ 2 20.00 นาที  
ติว ONET เรื่อง ความน่าจะเป็น ตอนที่ 3 20.00 นาที  
ติว ONET เรื่อง ความน่าจะเป็น ตอนที่ 4 20.00 นาที  
ติว ONET เรื่อง ความน่าจะเป็น ตอนที่ 5 20.01 นาที  
ติว ONET เรื่อง ความน่าจะเป็น ตอนที่ 6 20.01 นาที  
ติว ONET เรื่อง ความน่าจะเป็น ตอนที่ 7 14.07 นาที  
ติว ONET เรื่อง สถิติ ตอนที่ 1 20.00 นาที  
ติว ONET เรื่อง สถิติ ตอนที่ 2 20.00 นาที  
ติว ONET เรื่อง สถิติ ตอนที่ 3 20.00 นาที  
ติว ONET เรื่อง สถิติ ตอนที่ 4 20.00 นาที  
ติว ONET เรื่อง สถิติ ตอนที่ 5 20.00 นาที  
ติว ONET เรื่อง สถิติ ตอนที่ 6 20.00 นาที  
ติว ONET เรื่อง สถิติ ตอนที่ 7 20.00 นาที  
ติว ONET เรื่อง สถิติ ตอนที่ 8 20.00 นาที  
ติว ONET เรื่อง สถิติ ตอนที่ 9 20.00 นาที  
ติว ONET เรื่อง สถิติ ตอนที่ 10 20.00 นาที  
ติว ONET เรื่อง สถิติ ตอนที่ 11 20.00 นาที  
ติว ONET เรื่อง สถิติ ตอนที่ 12 20.00 นาที  
ติว ONET เรื่อง สถิติ ตอนที่ 13 20.00 นาที  
ติว ONET เรื่อง สถิติ ตอนที่ 14 20.00 นาที  
ติว ONET เรื่อง สถิติ ตอนที่ 15 20.00 นาที  
ติว ONET เรื่อง สถิติ ตอนที่ 16 26.05 นาที  
ตะลุยข้อสอบ ONET ปี2562 ตอนที่ 1 FREE 15.00 นาที  
ตะลุยข้อสอบ ONET ปี2562 ตอนที่ 2 15.00 นาที  
ตะลุยข้อสอบ ONET ปี2562 ตอนที่ 3 15.00 นาที  
ตะลุยข้อสอบ ONET ปี2562 ตอนที่ 4 15.00 นาที  
ตะลุยข้อสอบ ONET ปี2562 ตอนที่ 5 15.00 นาที  
ตะลุยข้อสอบ ONET ปี2562 ตอนที่ 6 15.00 นาที  
ตะลุยข้อสอบ ONET ปี2562 ตอนที่ 7 17.56 นาที  
ตะลุยข้อสอบ ONET ปี2561 ตอนที่ 1 FREE 20.00 นาที  
ตะลุยข้อสอบ ONET ปี2561 ตอนที่ 2 20.00 นาที  
ตะลุยข้อสอบ ONET ปี2561 ตอนที่ 3 20.00 นาที  
ตะลุยข้อสอบ ONET ปี2561 ตอนที่ 4 20.00 นาที  
ตะลุยข้อสอบ ONET ปี2561 ตอนที่ 5 20.00 นาที  
ตะลุยข้อสอบ ONET ปี2561 ตอนที่ 6 20.00 นาที  
ตะลุยข้อสอบ ONET ปี2561 ตอนที่ 7 20.00 นาที  
ตะลุยข้อสอบ ONET ปี2561 ตอนที่ 8 20.00 นาที  
ตะลุยข้อสอบ ONET ปี2561 ตอนที่ 9 20.00 นาที  
ตะลุยข้อสอบ ONET ปี2561 ตอนที่ 10 20.00 นาที  
ตะลุยข้อสอบ ONET ปี2561 ตอนที่ 11 20.00 นาที  
ตะลุยข้อสอบ ONET ปี2561 ตอนที่ 12 22.10 นาที  
ตะลุยข้อสอบ ONET ปี2560 ตอนที่ 1 FREE 20.00 นาที  
ตะลุยข้อสอบ ONET ปี2560 ตอนที่ 2 20.00 นาที  
ตะลุยข้อสอบ ONET ปี2560 ตอนที่ 3 20.00 นาที  
ตะลุยข้อสอบ ONET ปี2560 ตอนที่ 4 20.00 นาที  
ตะลุยข้อสอบ ONET ปี2560 ตอนที่ 5 20.00 นาที  
ตะลุยข้อสอบ ONET ปี2560 ตอนที่ 6 20.00 นาที  
ตะลุยข้อสอบ ONET ปี2560 ตอนที่ 7 20.00 นาที  
ตะลุยข้อสอบ ONET ปี2560 ตอนที่ 8 20.00 นาที  
ตะลุยข้อสอบ ONET ปี2560 ตอนที่ 9 20.00 นาที  
ตะลุยข้อสอบ ONET ปี2560 ตอนที่ 10 20.00 นาที  
ตะลุยข้อสอบ ONET ปี2560 ตอนที่ 11 20.00 นาที  
ตะลุยข้อสอบ ONET ปี2560 ตอนที่ 12 20.00 นาที  
ตะลุยข้อสอบ ONET ปี2560 ตอนที่ 13 20.00 นาที  
ตะลุยข้อสอบ ONET ปี2560 ตอนที่ 14 20.00 นาที  
ตะลุยข้อสอบ ONET ปี2560 ตอนที่ 15 19.21 นาที  
ตะลุยข้อสอบ ONET ปี2559 ตอนที่ 1 FREE 19.18 นาที  
ตะลุยข้อสอบ ONET ปี2559 ตอนที่ 2 20.00 นาที  
ตะลุยข้อสอบ ONET ปี2559 ตอนที่ 3 20.00 นาที  
ตะลุยข้อสอบ ONET ปี2559 ตอนที่ 4 20.00 นาที  
ตะลุยข้อสอบ ONET ปี2559 ตอนที่ 5 20.00 นาที  
ตะลุยข้อสอบ ONET ปี2559 ตอนที่ 6 20.00 นาที  
ตะลุยข้อสอบ ONET ปี2559 ตอนที่ 7 20.00 นาที  
ตะลุยข้อสอบ ONET ปี2559 ตอนที่ 8 20.00 นาที  
ตะลุยข้อสอบ ONET ปี2559 ตอนที่ 9 20.00 นาที  
ตะลุยข้อสอบ ONET ปี2559 ตอนที่ 10 23.56 นาที  
ตะลุยข้อสอบ ONET ปี2558 ตอนที่ 1 FREE 20.00 นาที  
ตะลุยข้อสอบ ONET ปี2558 ตอนที่ 2 20.00 นาที  
ตะลุยข้อสอบ ONET ปี2558 ตอนที่ 3 15.31 นาที  
ตะลุยข้อสอบ ONET ปี2558 ตอนที่ 4 24.29 นาที  
ตะลุยข้อสอบ ONET ปี2558 ตอนที่ 5 20.00 นาที  
ตะลุยข้อสอบ ONET ปี2558 ตอนที่ 6 20.00 นาที  
ตะลุยข้อสอบ ONET ปี2558 ตอนที่ 7 20.00 นาที  
ตะลุยข้อสอบ ONET ปี2558 ตอนที่ 8 20.00 นาที  
ตะลุยข้อสอบ ONET ปี2558 ตอนที่ 9 16.26 นาที  
ตะลุยข้อสอบ ONET ปี2557 ตอนที่ 1 FREE 20.00 นาที  
ตะลุยข้อสอบ ONET ปี2557 ตอนที่ 2 19.17 นาที  
ตะลุยข้อสอบ ONET ปี2557 ตอนที่ 3 20.00 นาที  
ตะลุยข้อสอบ ONET ปี2557 ตอนที่ 4 20.00 นาที  
ตะลุยข้อสอบ ONET ปี2557 ตอนที่ 5 20.00 นาที  
ตะลุยข้อสอบ ONET ปี2557 ตอนที่ 6 20.00 นาที  
ตะลุยข้อสอบ ONET ปี2557 ตอนที่ 7 20.00 นาที  
ตะลุยข้อสอบ ONET ปี2557 ตอนที่ 8 20.00 นาที  
ตะลุยข้อสอบ ONET ปี2557 ตอนที่ 9 20.00 นาที  
ตะลุยข้อสอบ ONET ปี2557 ตอนที่ 10 13.42 นาที  
ตะลุยข้อสอบ ONET ปี2556 ตอนที่ 1 FREE 20.00 นาที  
ตะลุยข้อสอบ ONET ปี2556 ตอนที่ 2 20.00 นาที  
ตะลุยข้อสอบ ONET ปี2556 ตอนที่ 3 20.00 นาที  
ตะลุยข้อสอบ ONET ปี2556 ตอนที่ 4 20.00 นาที  
ตะลุยข้อสอบ ONET ปี2556 ตอนที่ 5 20.00 นาที  
ตะลุยข้อสอบ ONET ปี2556 ตอนที่ 6 20.00 นาที  
ตะลุยข้อสอบ ONET ปี2556 ตอนที่ 7 20.00 นาที  
ตะลุยข้อสอบ ONET ปี2556 ตอนที่ 8 28.20 นาที  
ตะลุยข้อสอบ ONET ปี2554 ตอนที่ 1 FREE 20.00 นาที  
ตะลุยข้อสอบ ONET ปี2554 ตอนที่ 2 20.00 นาที  
ตะลุยข้อสอบ ONET ปี2554 ตอนที่ 3 20.00 นาที  
ตะลุยข้อสอบ ONET ปี2554 ตอนที่ 4 20.00 นาที  
ตะลุยข้อสอบ ONET ปี2554 ตอนที่ 5 20.00 นาที  
ตะลุยข้อสอบ ONET ปี2554 ตอนที่ 6 20.00 นาที  
ตะลุยข้อสอบ ONET ปี2554 ตอนที่ 7 20.00 นาที  
ตะลุยข้อสอบ ONET ปี2554 ตอนที่ 8 20.00 นาที  
ตะลุยข้อสอบ ONET ปี2554 ตอนที่ 9 20.00 นาที  
ตะลุยข้อสอบ ONET ปี2554 ตอนที่ 10 20.00 นาที  
ตะลุยข้อสอบ ONET ปี2554 ตอนที่ 11 20.00 นาที  
ตะลุยข้อสอบ ONET ปี2554 ตอนที่ 12 10.16 นาที  
ตะลุยข้อสอบ ONET ปี2553 ตอนที่ 1 FREE 20.00 นาที  
ตะลุยข้อสอบ ONET ปี2553 ตอนที่ 2 20.00 นาที  
ตะลุยข้อสอบ ONET ปี2553 ตอนที่ 3 20.00 นาที  
ตะลุยข้อสอบ ONET ปี2553 ตอนที่ 4 20.00 นาที  
ตะลุยข้อสอบ ONET ปี2553 ตอนที่ 5 20.00 นาที  
ตะลุยข้อสอบ ONET ปี2553 ตอนที่ 6 20.00 นาที  
ตะลุยข้อสอบ ONET ปี2553 ตอนที่ 7 20.00 นาที  
ตะลุยข้อสอบ ONET ปี2553 ตอนที่ 8 20.00 นาที  
ตะลุยข้อสอบ ONET ปี2553 ตอนที่ 9 25.18 นาที  
ติวโอเนทเเบบละเอียด ชุดที่ 1.pdf
ติวโอเนทเเบบละเอียด ชุดที่ 2.pdf
ติวโอเนทเเบบละเอียด ชุดที่ 3.pdf
ติวโอเนทเเบบละเอียด ชุดที่ 4.pdf
ติวโอเนทเเบบละเอียด ชุดที่ 5.pdf
ติวโอเนทเเบบละเอียด ชุดที่ 6.pdf
ตะลุยโจทย์ ONET 53.pdf
ตะลุยโจทย์ ONET 54.pdf
ตะลุยโจทย์ ONET 56.pdf
ตะลุยโจทย์ ONET 57.pdf
ตะลุยโจทย์ ONET 58.pdf
ตะลุยโจทย์ ONET 59.pdf
ตะลุยโจทย์ ONET 60.pdf
ตะลุยโจทย์ ONET 61.pdf
ตะลุยโจทย์ ONET 62 (!!!ล่าสุด!!!).pdf
ขั้นตอน 1
โอนเงินเข้าบัญชี โดยเลือกธนาคารใดก็ได้ ดังนี้
ธนาคาร เลขที่บัญชี ชื่อบัญชี
  ธ. กสิกรไทย 040-8-93885-6 บริษัท ติวมาสเตอร์ จำกัด (Tuemaster Co., Ltd.)
  พร้อมเพย์ (PromptPay) 0105561086021 บริษัท ติวมาสเตอร์ จำกัด (Tuemaster Co., Ltd.)

ขั้นตอน 2
แจ้งโอนเงินและกรอกข้อมูลเพื่อสมัครเรียน คลิกที่นี่เพื่อแจ้งโอน


ขั้นตอน 3
รอรับอีเมลยืนยันการลงทะเบียนภายใน 24ชม. หลังจากแจ้งโอนเรียบร้อยแล้ว

ขั้นตอน 4
เข้าสู่ระบบเพื่อเรียนออนไลน์ได้เลย!

หมายเหตุ หากพบปัญหาในการสมัครเรียน ติดต่อทีมงานได้ ที่นี่

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน

2
0
0
0
0
เฉลี่ย
5.0/5.0
  • พี่อุ๊ยสอนดีมากครับมีเทคนิดและข้อควรระวังแนะนำในการทำโจทย์ขอบคุณครับ
    ธเนศ สุขได้พึ่ีง

  • สอนดีครับ ชอบมากรักพี่อุ๋ย
    นายเอกพินิจ ไวรักษ์สัตว์