เกี่ยวกับคอร์สนี้
เนื้อหาคอร์สทั้งหมด 61 ชั่วโมง 47 นาที
เรียนคอร์สนี้ได้ 150 วัน
จำกัดเวลาเรียน 90 ชั่วโมง
เกี่ยวกับผู้สอน
ติวเตอร์ พี่อุ๋ย
TueMaster

การศึกษา :วศ.บ.ไฟฟ้า (เกียรตินิยม), วศ.ม. ไฟฟ้า (ลาดกระบัง) ปัจจุบันสอนวิชาคณิตศาสตร์(ชั้นมัธยมปลาย) ที่สถาบันกวดวิชา เดอะติวเตอร์ และเป็นอาจารย์พิเศษสอนโรงเรียนหลายแห่ง, เป็นอาจารย์รับเชิญสอนติวในหลายๆโครงการ เช่น รายการติวเข้ม เติมเต็มความรู้, รินน้ำใจสู่น้องชาวใต้ ฯลฯ

MC03P เจาะลึกพิชิต คณิตฯ 9 วิชาสามัญ Plus -31%

เจาะลึก พิชิตคณิต 9 วิชาสามัญ plus ควบกับตะลุยข้อสอบสามัญฯย้อนหลัง 2 ปี ติวเข้มสิ่งที่ต้องรู้ เรื่องที่ต้องเข้าใจ เพื่อเตรียมพิชิตข้อสอบคณิตฯสามัญได้ตรงจุด

โดย ติวเตอร์ พี่อุ๋ย
แชร์คอร์สนี้บน Social:

ราคา 4,500 บาท เท่านั้น!

6,500 บาท
สมัครเรียน แจ้งโอนเงิน

ปีละครั้งเดียวกับสนามสอบ 9 วิชาสามัญ วิชาคณิตศาสตร์  ด้วยประสบการณ์ที่พี่อุ๋ยไปร่วมสอบ วิชาสามัญ คณิตฯ พร้อมกับน้องๆทุกครั้งที่ผ่านมา ในคอร์สนี้พี่อุ๋ยจะติวสรุปก่อนสอบจริง กับสิ่งที่ต้องเข้าใจ สิ่งที่ต้องรู้ สิ่งที่ต้องระวัง ผ่านตัวอย่างโจทย์มากมายหลากหลายเพื่อใช้เตรียมตัวรับมือกับข้อสอบ คณิตฯ วิชาสามัญ Plus ควบกับฝึกตะลุยข้อสอบคณิตฯวิชาสามัญ ย้อนหลัง 2 พศ. ได้ฝึกทำโจทย์กับข้อสอบจริง และได้เห็นแนวเพิ่มเติม เพิ่มความมั่นใจก่อนเข้าห้องสอบได้ดีเยี่ยม

ความต้องการในการเรียนคอร์สนี้
ต้องมีความเข้าใจเนื้อหาและได้ทฤษฎีของเลข ม.ปลายทุกบท (หรือผ่านตาคณิตศาสตร์บทต่างๆมาบ้างแล้ว สำหรับน้องที่เตรียมตัวไม่ทันจริงๆ^^ ) หรือผ่านคอร์ส ติวเนื้อหาคณิตฯเข้มข้นมาแล้วจะดีมาก

สิ่งที่ได้รับจากการเรียนคอร์สนี้
ทบทวนและพร้อมก่อนเข้าห้องสอบ คณิตศาสตร์ วิชาสามัญ ได้อย่างมีเทคนิค เพิ่มโอกาสการทำคะแนนให้สูงได้ในเวลาอันสั้น ได้ฝึกทำข้อสอบจริงย้อนหลัง 2 ปีได้เห็นแนวและเพิ่มความมั่นใจเวลาทำข้อสอบในสนามจริง

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ
เรียนช่วงใกล้สอบ สำหรับนักเรียนที่มีพื้นฐานเลข ม.ปลาย ที่ต้องสอบ 9 วิชาสามัญ คณิตศาสตร์ 1 และต้องการสรุปก่อนสอบ จากเลข ม.ปลายทั้งหมด หรือน้องที่คิดว่าเวลาเตรียมตัวเหลือน้อยแล้ว กลัวจะเตรียมตัวไม่ทันสอบ

สถิติ (Statistic) ตอนที่ 1 FREE 20.00 นาที  
สถิติ (Statistic) ตอนที่ 2 20.00 นาที  
สถิติ (Statistic) ตอนที่ 3 20.00 นาที  
สถิติ (Statistic) ตอนที่ 4 20.00 นาที  
สถิติ (Statistic) ตอนที่ 5 20.00 นาที  
สถิติ (Statistic) ตอนที่ 6 20.00 นาที  
สถิติ (Statistic) ตอนที่ 7 20.00 นาที  
สถิติ (Statistic) ตอนที่ 8 20.00 นาที  
สถิติ (Statistic) ตอนที่ 9 20.00 นาที  
สถิติ (Statistic) ตอนที่ 10 20.00 นาที  
สถิติ (Statistic) ตอนที่ 11 20.00 นาที  
สถิติ (Statistic) ตอนที่ 12 20.00 นาที  
สถิติ (Statistic) ตอนที่ 13 20.00 นาที  
สถิติ (Statistic) ตอนที่ 14 24.13 นาที  
อัพเดท สถิติหลักสูตรใหม่ FREE 3.37 นาที  
คำศัพท์ใหม่-ค่านอกเกณฑ์ 12.41 นาที  
คำศัพท์ใหม่-พิสัยระหว่างควอไทล์(IQR) 2.58 นาที  
คำศัพท์ใหม่-ตัวแปรสุ่ม 9.24 นาที  
การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มแบบไม่ต่อเนื่อง ตอนที่ 1 20.00 นาที  
การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มแบบไม่ต่อเนื่อง ตอนที่ 2 17.23 นาที  
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรสุ่มไม่ต่อเนื่อง ตอนที่ 1 20.00 นาที  
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรสุ่มไม่ต่อเนื่อง ตอนที่ 2 10.04 นาที  
การแจกแจงเอกรูปไม่ต่อเนื่อง 15.31 นาที  
การแจกแจงทวินาม ตอนที่ 1 20.00 นาที  
การแจกแจงทวินาม ตอนที่ 2 15.44 นาที  
การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มต่อเนื่อง ตอนที่ 1 20.00 นาที  
การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มต่อเนื่อง ตอนที่ 2 20.00 นาที  
การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มต่อเนื่อง ตอนที่ 3 20.32 นาที  
ทฤษฎีเศษเหลือ (Remainder Theory) ตอนที่ 1 FREE 20.00 นาที  
ทฤษฎีเศษเหลือ (Remainder Theory) ตอนที่ 2 20.00 นาที  
ทฤษฎีเศษเหลือ (Remainder Theory) ตอนที่ 3 20.00 นาที  
ทฤษฎีเศษเหลือ (Remainder Theory) ตอนที่ 4 20.00 นาที  
ทฤษฎีเศษเหลือ (Remainder Theory) ตอนที่ 5 8.59 นาที  
เทคนิคการแก้สมการพหุนาม (POLYNOMIAL EQUATION) ตอนที่ 1 FREE 20.00 นาที  
เทคนิคการแก้สมการพหุนาม (POLYNOMIAL EQUATION) ตอนที่ 2 20.01 นาที  
เทคนิคการแก้สมการพหุนาม (POLYNOMIAL EQUATION) ตอนที่ 3 20.01 นาที  
เทคนิคการแก้สมการพหุนาม (POLYNOMIAL EQUATION) ตอนที่ 4 20.01 นาที  
เทคนิคการแก้สมการพหุนาม (POLYNOMIAL EQUATION) ตอนที่ 5 13.07 นาที  
ทฤษฏีจำนวน (Number Theory) ตอนที่ 1 FREE 20.00 นาที  
ทฤษฏีจำนวน (Number Theory) ตอนที่ 2 20.00 นาที  
ทฤษฏีจำนวน (Number Theory) ตอนที่ 3 20.00 นาที  
ทฤษฏีจำนวน (Number Theory) ตอนที่ 4 20.00 นาที  
ทฤษฏีจำนวน (Number Theory) ตอนที่ 5 20.00 นาที  
ทฤษฏีจำนวน (Number Theory) ตอนที่ 6 20.00 นาที  
ทฤษฏีจำนวน (Number Theory) ตอนที่ 7 20.00 นาที  
ทฤษฏีจำนวน (Number Theory) ตอนที่ 8 22.10 นาที  
เอกโปเนนเที่ยล และ ล็อกการิทึ่ม (Exop Log) ตอนที่ 1 FREE 20.00 นาที  
เอกโปเนนเที่ยล และ ล็อกการิทึ่ม (Exop Log) ตอนที่ 2 20.00 นาที  
เอกโปเนนเที่ยล และ ล็อกการิทึ่ม (Exop Log) ตอนที่ 3 20.00 นาที  
เอกโปเนนเที่ยล และ ล็อกการิทึ่ม (Exop Log) ตอนที่ 4 20.00 นาที  
เอกโปเนนเที่ยล และ ล็อกการิทึ่ม (Exop Log) ตอนที่ 5 20.00 นาที  
เอกโปเนนเที่ยล และ ล็อกการิทึ่ม (Exop Log) ตอนที่ 6 20.00 นาที  
เอกโปเนนเที่ยล และ ล็อกการิทึ่ม (Exop Log) ตอนที่ 7 20.00 นาที  
เอกโปเนนเที่ยล และ ล็อกการิทึ่ม (Exop Log) ตอนที่ 8 25.06 นาที  
เมตริกซ์ (Matrix) ตอนที่ 1 FREE 20.00 นาที  
เมตริกซ์ (Matrix) ตอนที่ 2 20.00 นาที  
เมตริกซ์ (Matrix) ตอนที่ 3 20.00 นาที  
เมตริกซ์ (Matrix) ตอนที่ 4 20.00 นาที  
เมตริกซ์ (Matrix) ตอนที่ 5 20.01 นาที  
เมตริกซ์ (Matrix) ตอนที่ 6 20.01 นาที  
เมตริกซ์ (Matrix) ตอนที่ 7 20.01 นาที  
เมตริกซ์ (Matrix) ตอนที่ 8 20.44 นาที  
ทวินาม (Binomial) ตอนที่ 1 FREE 20.00 นาที  
ทวินาม (Binomial) ตอนที่ 2 20.00 นาที  
ทวินาม (Binomial) ตอนที่ 3 20.00 นาที  
ทวินาม (Binomial) ตอนที่ 4 20.00 นาที  
ทวินาม (Binomial) ตอนที่ 5 13.52 นาที  
ตรีโกณ (Trigonometry) ตอนที่ 1 FREE 20.00 นาที  
ตรีโกณ (Trigonometry) ตอนที่ 2 20.00 นาที  
ตรีโกณ (Trigonometry) ตอนที่ 3 20.00 นาที  
ตรีโกณ (Trigonometry) ตอนที่ 4 20.00 นาที  
ตรีโกณ (Trigonometry) ตอนที่ 5 20.00 นาที  
ตรีโกณ (Trigonometry) ตอนที่ 6 20.00 นาที  
ตรีโกณ (Trigonometry) ตอนที่ 7 12.17 นาที  
แคลคูลัส (Calculus) ตอนที่ 1 FREE 20.00 นาที  
แคลคูลัส (Calculus) ตอนที่ 2 20.00 นาที  
แคลคูลัส (Calculus) ตอนที่ 3 20.00 นาที  
แคลคูลัส (Calculus) ตอนที่ 4 20.00 นาที  
แคลคูลัส (Calculus) ตอนที่ 5 20.00 นาที  
แคลคูลัส (Calculus) ตอนที่ 6 20.00 นาที  
แคลคูลัส (Calculus) ตอนที่ 7 20.00 นาที  
แคลคูลัส (Calculus) ตอนที่ 8 20.00 นาที  
แคลคูลัส (Calculus) ตอนที่ 9 20.00 นาที  
แคลคูลัส (Calculus) ตอนที่ 10 20.00 นาที  
แคลคูลัส (Calculus) ตอนที่ 11 20.00 นาที  
แคลคูลัส (Calculus) ตอนที่ 12 20.00 นาที  
แคลคูลัส (Calculus) ตอนที่ 13 20.00 นาที  
แคลคูลัส (Calculus) ตอนที่ 14 20.00 นาที  
แคลคูลัส (Calculus) ตอนที่ 15 20.00 นาที  
แคลคูลัส (Calculus) ตอนที่ 16 12.46 นาที  
ภาคตัดกรวย(Conic Section) ตอนที่ 1 FREE 20.00 นาที  
ภาคตัดกรวย(Conic Section) ตอนที่ 2 20.00 นาที  
ภาคตัดกรวย(Conic Section) ตอนที่ 3 20.00 นาที  
ภาคตัดกรวย(Conic Section) ตอนที่ 4 20.00 นาที  
ภาคตัดกรวย(Conic Section) ตอนที่ 5 20.00 นาที  
ภาคตัดกรวย(Conic Section) ตอนที่ 6 20.00 นาที  
ภาคตัดกรวย(Conic Section) ตอนที่ 7 20.00 นาที  
ภาคตัดกรวย(Conic Section) ตอนที่ 8 20.00 นาที  
ภาคตัดกรวย(Conic Section) ตอนที่ 9 20.00 นาที  
ภาคตัดกรวย(Conic Section) ตอนที่ 10 20.00 นาที  
ภาคตัดกรวย(Conic Section) ตอนที่ 11 20.00 นาที  
ภาคตัดกรวย(Conic Section) ตอนที่ 12 22.59 นาที  
ความน่าจะเป็น(Probability) ตอนที่ 1 FREE 20.00 นาที  
ความน่าจะเป็น(Probability) ตอนที่ 2 20.00 นาที  
ความน่าจะเป็น(Probability) ตอนที่ 3 20.00 นาที  
ความน่าจะเป็น(Probability) ตอนที่ 4 20.00 นาที  
ความน่าจะเป็น(Probability) ตอนที่ 5 20.00 นาที  
ความน่าจะเป็น(Probability) ตอนที่ 6 20.00 นาที  
ความน่าจะเป็น(Probability) ตอนที่ 7 20.00 นาที  
ความน่าจะเป็น(Probability) ตอนที่ 8 20.00 นาที  
ความน่าจะเป็น(Probability) ตอนที่ 9 20.00 นาที  
ความน่าจะเป็น(Probability) ตอนที่ 10 20.00 นาที  
ความน่าจะเป็น(Probability) ตอนที่ 11 14.40 นาที  
จำนวนเชิงซ้อน (Complex Number) ตอนที่ 1 FREE 20.00 นาที  
จำนวนเชิงซ้อน (Complex Number) ตอนที่ 2 20.00 นาที  
จำนวนเชิงซ้อน (Complex Number) ตอนที่ 3 20.00 นาที  
จำนวนเชิงซ้อน (Complex Number) ตอนที่ 4 20.00 นาที  
จำนวนเชิงซ้อน (Complex Number) ตอนที่ 5 20.00 นาที  
จำนวนเชิงซ้อน (Complex Number) ตอนที่ 6 20.00 นาที  
จำนวนเชิงซ้อน (Complex Number) ตอนที่ 7 20.00 นาที  
จำนวนเชิงซ้อน (Complex Number) ตอนที่ 8 13.38 นาที  
ลำดับอนุกรม (Sequnce and Series) ตอนที่ 1 FREE 20.00 นาที  
ลำดับอนุกรม (Sequnce and Series) ตอนที่ 2 20.00 นาที  
ลำดับอนุกรม (Sequnce and Series) ตอนที่ 3 20.00 นาที  
ลำดับอนุกรม (Sequnce and Series) ตอนที่ 4 20.00 นาที  
ลำดับอนุกรม (Sequnce and Series) ตอนที่ 5 20.00 นาที  
ลำดับอนุกรม (Sequnce and Series) ตอนที่ 6 20.00 นาที  
ลำดับอนุกรม (Sequnce and Series) ตอนที่ 7 20.00 นาที  
ลำดับอนุกรม (Sequnce and Series) ตอนที่ 8 20.00 นาที  
ลำดับอนุกรม (Sequnce and Series) ตอนที่ 9 20.00 นาที  
ลำดับอนุกรม (Sequnce and Series) ตอนที่ 10 20.00 นาที  
ลำดับอนุกรม (Sequnce and Series) ตอนที่ 11 21.10 นาที  
ดอกเบี้ย ตอนที่ 1 FREE 20.00 นาที  
ดอกเบี้ย ตอนที่ 2 20.00 นาที  
ดอกเบี้ย ตอนที่ 3 20.00 นาที  
ดอกเบี้ย ตอนที่ 4 20.00 นาที  
ดอกเบี้ย ตอนที่ 5 13.30 นาที  
มูลค่าของเงิน ตอนที่ 1 25.46 นาที  
มูลค่าของเงิน ตอนที่ 2 17.25 นาที  
ค่ารายงวด ตอนที่ 1 22.35 นาที  
ค่ารายงวด ตอนที่ 2 22.52 นาที  
เฉลยการบ้าน ตอนที่ 1 17.08 นาที  
เฉลยการบ้าน ตอนที่ 2 29.41 นาที  
ฟังก์ชั่น (Function) ตอนที่ 1 FREE 20.00 นาที  
ฟังก์ชั่น (Function) ตอนที่ 2 20.00 นาที  
ฟังก์ชั่น (Function) ตอนที่ 3 20.00 นาที  
ฟังก์ชั่น (Function) ตอนที่ 4 20.00 นาที  
ฟังก์ชั่น (Function) ตอนที่ 5 20.00 นาที  
ฟังก์ชั่น (Function) ตอนที่ 6 20.00 นาที  
ฟังก์ชั่น (Function) ตอนที่ 7 20.00 นาที  
ฟังก์ชั่น (Function) ตอนที่ 8 15.10 นาที  
บทสรุปเนื้อหาคณิตฯ ม.ปลาย ตอน 1 20.00 นาที  
บทสรุปเนื้อหาคณิตฯ ม.ปลาย ตอน 2 20.00 นาที  
บทสรุปเนื้อหาคณิตฯ ม.ปลาย ตอน 3 20.00 นาที  
บทสรุปเนื้อหาคณิตฯ ม.ปลาย ตอน 4 20.00 นาที  
บทสรุปเนื้อหาคณิตฯ ม.ปลาย ตอน 5 20.00 นาที  
บทสรุปเนื้อหาคณิตฯ ม.ปลาย ตอน 6 20.00 นาที  
บทสรุปเนื้อหาคณิตฯ ม.ปลาย ตอน 7 20.00 นาที  
บทสรุปเนื้อหาคณิตฯ ม.ปลาย ตอน 8 20.00 นาที  
บทสรุปเนื้อหาคณิตฯ ม.ปลาย ตอน 9 20.00 นาที  
บทสรุปเนื้อหาคณิตฯ ม.ปลาย ตอน 10 36.27 นาที  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตฯ 9 วิชาสามัญ ปี2563 ตอนที่1 FREE 20.00 นาที  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตฯ 9 วิชาสามัญ ปี2563 ตอนที่2 20.00 นาที  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตฯ 9 วิชาสามัญ ปี2563 ตอนที่3 20.00 นาที  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตฯ 9 วิชาสามัญ ปี2563 ตอนที่4 20.00 นาที  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตฯ 9 วิชาสามัญ ปี2563 ตอนที่5 20.00 นาที  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตฯ 9 วิชาสามัญ ปี2563 ตอนที่6 20.00 นาที  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตฯ 9 วิชาสามัญ ปี2563 ตอนที่7 20.00 นาที  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตฯ 9 วิชาสามัญ ปี2563 ตอนที่8 20.00 นาที  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตฯ 9 วิชาสามัญ ปี2563 ตอนที่9 20.00 นาที  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตฯ 9 วิชาสามัญ ปี2563 ตอนที่10 20.00 นาที  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตฯ 9 วิชาสามัญ ปี2563 ตอนที่11 20.00 นาที  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตฯ 9 วิชาสามัญ ปี2563 ตอนที่12 20.00 นาที  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตฯ 9 วิชาสามัญ ปี2563 ตอนที่13 20.00 นาที  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตฯ 9 วิชาสามัญ ปี2563 ตอนที่14 20.00 นาที  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตฯ 9 วิชาสามัญ ปี2563 ตอนที่15 20.00 นาที  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตฯ 9 วิชาสามัญ ปี2563 ตอนที่16 12.51 นาที  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตฯ 9 วิชาสามัญ ปี2564 ตอนที่ 1 FREE 20.00 นาที  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตฯ 9 วิชาสามัญ ปี2564 ตอนที่ 2 20.00 นาที  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตฯ 9 วิชาสามัญ ปี2564 ตอนที่ 3 20.00 นาที  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตฯ 9 วิชาสามัญ ปี2564 ตอนที่ 4 20.00 นาที  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตฯ 9 วิชาสามัญ ปี2564 ตอนที่ 5 20.00 นาที  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตฯ 9 วิชาสามัญ ปี2564 ตอนที่ 6 20.00 นาที  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตฯ 9 วิชาสามัญ ปี2564 ตอนที่ 7 20.00 นาที  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตฯ 9 วิชาสามัญ ปี2564 ตอนที่ 8 20.00 นาที  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตฯ 9 วิชาสามัญ ปี2564 ตอนที่ 9 20.00 นาที  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตฯ 9 วิชาสามัญ ปี2564 ตอนที่ 10 20.00 นาที  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตฯ 9 วิชาสามัญ ปี2564 ตอนที่ 11 20.00 นาที  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตฯ 9 วิชาสามัญ ปี2564 ตอนที่ 12 20.00 นาที  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตฯ 9 วิชาสามัญ ปี2564 ตอนที่ 13 17.26 นาที  
1.สถิติ เจาะลึก พิชิต คณิตฯ 9 วิชาสามัญ.pdf
1.1เอกสารประกอบ ชุดเพิ่มเติมสถิติ หลักสูตรใหม่.pdf
2.ทฤษฎีเศษเหลือ เจาะลึก พิชิต คณิตฯ 9 วิชาสามัญ.pdf
3.เทคนิคการแก้สมการพหุนาม เจาะลึก พิชิต คณิตฯ 9 วิชาสามัญ.pdf
4.ทฤษฎีจำนวน เจาะลึก พิชิต คณิตฯ 9 วิชาสามัญ.pdf
5.Expo Log เจาะลึก พิชิต คณิตฯ 9 วิชาสามัญ.pdf
6.เมตริกซ์ เจาะลึก พิชิต คณิตฯ 9 วิชาสามัญ.pdf
7.ทวินาม เจาะลึก พิชิต คณิตฯ 9 วิชาสามัญ.pdf
8.ตรีโกณมิติ เจาะลึก พิชิต คณิตฯ 9 วิชาสามัญ.pdf
9.แคลคูลัส เจาะลึก พิชิต คณิตฯ 9 วิชาสามัญ.pdf
10.ภาคตัดกรวย เจาะลึก พิชิต คณิตฯ 9 วิชาสามัญ.pdf
11.ความน่าจะเป็น เจาะลึก พิชิต คณิตฯ 9 วิชาสามัญ.pdf
12.จำนวนเชิงซ้อน เจาะลึก พิชิต คณิตฯ 9 วิชาสามัญ.pdf
13.ลำดับ อนุกรม เจาะลึก พิชิต คณิตฯ 9 วิชาสามัญ.pdf
13.1เอกสารประกอบ เรื่อง ดอกเบี้ยและมูลค่าของเงิน.pdf
14.ฟังก์ชั่น เจาะลึก พิชิต คณิตฯ 9 วิชาสามัญ.pdf
ตะลุยข้อสอบ 9 วิชาสามัญ ปี 63.pdf
ตะลุยข้อสอบ 9 วิชาสามัญ ปี 64.pdf
ขั้นตอน 1
เลือกคอร์สเรียนที่ต้องการสมัครเรียน จากนั้นคลิก "สมัครเรียน" เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการสมัครเรียนออนไลน์

ขั้นตอน 2
เลือกวิธีการชำระเงิน โดยสามารถเลือกชำระผ่านบัตรเครดิต หรือ โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร

ขั้นตอน 3
หากเลือกโอนเงินเข้าบัญชี เลือกโอนเข้าธนาคารใดก็ได้ ดังนี้
ธนาคาร เลขที่บัญชี ชื่อบัญชี
  ธ. กสิกรไทย 040-8-93885-6 บริษัท ติวมาสเตอร์ จำกัด (Tuemaster Co., Ltd.)
  พร้อมเพย์ (PromptPay) 0105561086021 บริษัท ติวมาสเตอร์ จำกัด (Tuemaster Co., Ltd.)

หลังจากโอนเงินแล้ว ให้แจ้งโอนเงินและกรอกข้อมูลเพื่อสมัครเรียน คลิก แจ้งโอนเงิน


เมื่อแจ้งโอนเรียบร้อย ข้ามไปขั้นตอนที่ 6 ได้เลย

หรือหากเลือกชำระผ่านบัตรเครดิต ให้กรอกอีเมลและรหัสผ่านสำหรับเข้าสู่ระบบ หรือหากน้องเป็นนักเรียนใหม่ ให้กด "สมัครสมาชิก" ด้านล่าง
(สำหรับน้องที่เข้าสู่ระบบอยู่แล้ว ให้ตรวจสอบข้อมูล และคลิก "เลือกวิธีชำระเงิน" เพื่อไปยังขั้นตอนถัดไปได้เลย

ขั้นตอน 4
เลือกวิธีการชำระเงิน โดยสามารถชำระค่าลงทะเบียนได้ผ่าน 2 ช่องทาง คือ บัตรเครดิต/เดบิต และ โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร (แนะนำให้อ่านรายละเอียดของการชำระเงินแต่ละแบบ ก่อนเลือกวิธีที่สะดวกที่สุด)

ขั้นตอน 5
ตรวจสอบรายการสั่งซื้อ ชื่อคอร์สที่สมัคร รวมถึงราคา ก่อนชำระเงิน
(หากมีคูปองส่วนลดให้ใส่รหัสคูปองที่ขั้นตอนนี้ได้เลย)

เข้าสู่หน้าชำระเงิน สำหรับการชำระค่าลงทะเบียนออนไลน์ ผ่านบัตรเครดิต/เดบิต
ให้กรอกข้อมูลต่างๆ และกดดำเนินการต่อไปเรื่อยๆ จนการชำระเงินเสร็จสมบูรณ์ (สามารถเข้าเรียนได้ทันทีหลังชำระเงินเสร็จสมบูรณ์)

ขั้นตอน 6
รอรับอีเมลยืนยันการลงทะเบียนภายใน 24ชม. หลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว

ขั้นตอน 7
เข้าสู่ระบบเพื่อเรียนออนไลน์ได้เลย!

หมายเหตุ หากพบปัญหาในการสมัครเรียน ติดต่อทีมงานได้ ที่นี่

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน

  • เข้าใจและสนุกมากๆค่ะ หนูต้องสอบแพทย์ให้ได้
    น.ส.จุฬาลักษณ์ บงกชกนก 180

  • .
    ประเสริฐ เมืองมั่น 180

  • 100
    กษม ศรีพานิช 180