เกี่ยวกับคอร์สนี้
เนื้อหาคอร์สทั้งหมด 24 ชั่วโมง 13 นาที
เรียนคอร์สนี้ได้ 121 วัน
จำกัดเวลาเรียน 40 ชั่วโมง
เกี่ยวกับผู้สอน
เสริมลาภ พรหมหมวก (พี่โม)
TueMaster

วิศวกรรมศาตร์ บัณฑิต (ไฟฟ้า); ม.เกษตร วิทยาเขตศรีราชา ปัจจุบันสอนกวดวิชา ฟิสิกส์ ด้วยประสบการณ์สอนพิเศษฟิสิกส์มากว่า 20 ปี และเป็นอาจารย์พิเศษสอนโรงเรียนชื่อดังหลายแห่ง, เป็นวิทยากรพิเศษ รายการติวเข้มเติมเต็มความรู้ ฯลฯ จากเด็กเกเร ไม่สนใจเรียน ผลการเรียนไม่ดี ได้กลับตัวกลับใจช่วง ม.ปลาย จนสามารถสอบเข้า คณะวิศวะฯ ด้วยคะแนนฟิสิกส์สูงสุดเป็นอันดับ 3 ของประเทศ และทำได้ดีในคณะวิศวะฯที่เป็นสิ่งที่ตัวเองเลือกเอง

PMC01 Math for PAT3 -14%

ติวคณิตฯสำหรับ PAT3 เตรียมสอบส่วนคณิตศาสตร์ในข้อสอบความถนัดทางวิศวะ

โดย เสริมลาภ พรหมหมวก (พี่โม)
แชร์คอร์สนี้บน Social:

สำหรับน้องๆที่ต้องการสอบเข้าวิศวะ หรือคณะอื่นๆที่ต้องใช้คะแนน PAT3 ซึ่งหนึ่งส่วนในข้อสอบ จะมีส่วนที่เป็นคณิตศาสตร์ 

คอร์ส Math for PAT3 นี้ พี่โมจะ ติวคณิตฯสำหรับ PAT3 เตรียมสอบส่วนคณิตศาสตร์ในข้อสอบความถนัดทางวิศวะ เหมาะสำหรับน้องๆที่ต้องการเก็บคะแนน PAT3 ให้ได้แบบเต็มๆ ติวโดยพี่โมในฐานะคนที่ไม่ได้เก่งเลขมากมาย จะติวให้ทำข้อสอบคณิตฯสำหรับ PAT3 ได้ในสไตล์พี่โม ที่ไม่ต้องเก่งคณิตฯมากก็ทำได้ พี่โมจะสอนมุมมอง แนวคิด เทคนิค ในการแก้ปัญหาโจทย์เหล่านี้ แบบคนที่ไม่ได้เก่งเลข

ดังนั้น ถ้าพี่โมยังทำได้  สิ่งที่ต่างๆที่พี่โมถ่ายทอดในคอร์สนี้ ก็จะช่วยให้น้องๆก็เก็บคะแนนในส่วนนี้ได้อย่างไม่ยากเลย

Math for PAT3 ชุดที่ 1 ตอนที่ 1 FREE 20.00 นาที  
Math for PAT3 ชุดที่ 1 ตอนที่ 2 20.00 นาที  
Math for PAT3 ชุดที่ 1 ตอนที่ 3 20.00 นาที  
Math for PAT3 ชุดที่ 1 ตอนที่ 4 20.00 นาที  
Math for PAT3 ชุดที่ 1 ตอนที่ 5 20.00 นาที  
Math for PAT3 ชุดที่ 1 ตอนที่ 6 20.00 นาที  
Math for PAT3 ชุดที่ 1 ตอนที่ 7 27.16 นาที  
Math for PAT3 ชุดที่ 2 ตอนที่ 1 FREE 12.44 นาที  
Math for PAT3 ชุดที่ 2 ตอนที่ 2 20.00 นาที  
Math for PAT3 ชุดที่ 2 ตอนที่ 3 20.00 นาที  
Math for PAT3 ชุดที่ 2 ตอนที่ 4 20.00 นาที  
Math for PAT3 ชุดที่ 2 ตอนที่ 5 20.00 นาที  
Math for PAT3 ชุดที่ 2 ตอนที่ 6 20.00 นาที  
Math for PAT3 ชุดที่ 2 ตอนที่ 7 20.00 นาที  
Math for PAT3 ชุดที่ 2 ตอนที่ 8 26.49 นาที  
Math for PAT3 ชุดที่ 3 ตอนที่ 1 FREE 13.11 นาที  
Math for PAT3 ชุดที่ 3 ตอนที่ 2 20.00 นาที  
Math for PAT3 ชุดที่ 3 ตอนที่ 3 20.00 นาที  
Math for PAT3 ชุดที่ 3 ตอนที่ 4 20.00 นาที  
Math for PAT3 ชุดที่ 3 ตอนที่ 5 20.00 นาที  
Math for PAT3 ชุดที่ 3 ตอนที่ 6 15.12 นาที  
Math for PAT3 ชุดที่ 4 ตอนที่ 1 24.48 นาที  
Math for PAT3 ชุดที่ 4 ตอนที่ 2 20.00 นาที  
Math for PAT3 ชุดที่ 4 ตอนที่ 3 20.00 นาที  
Math for PAT3 ชุดที่ 4 ตอนที่ 4 20.00 นาที  
Math for PAT3 ชุดที่ 4 ตอนที่ 5 20.00 นาที  
Math for PAT3 ชุดที่ 4 ตอนที่ 6 20.00 นาที  
Math for PAT3 ชุดที่ 4 ตอนที่ 7 23.56 นาที  
Math for PAT3 ชุดที่ 5 ตอนที่ 1 20.00 นาที  
Math for PAT3 ชุดที่ 5 ตอนที่ 2 20.00 นาที  
Math for PAT3 ชุดที่ 5 ตอนที่ 3 20.00 นาที  
Math for PAT3 ชุดที่ 5 ตอนที่ 4 20.00 นาที  
Math for PAT3 ชุดที่ 5 ตอนที่ 5 20.00 นาที  
Math for PAT3 ชุดที่ 5 ตอนที่ 6 27.35 นาที  
Math for PAT3 ชุดที่ 6 ตอนที่ 1 12.25 นาที  
Math for PAT3 ชุดที่ 6 ตอนที่ 2 20.00 นาที  
Math for PAT3 ชุดที่ 6 ตอนที่ 3 20.00 นาที  
Math for PAT3 ชุดที่ 6 ตอนที่ 4 20.00 นาที  
Math for PAT3 ชุดที่ 6 ตอนที่ 5 20.00 นาที  
Math for PAT3 ชุดที่ 6 ตอนที่ 6 20.00 นาที  
Math for PAT3 ชุดที่ 6 ตอนที่ 7 30.46 นาที  
Math for PAT3 ชุดที่ 7 ตอนที่ 1 9.14 นาที  
Math for PAT3 ชุดที่ 7 ตอนที่ 2 20.00 นาที  
Math for PAT3 ชุดที่ 7 ตอนที่ 3 20.00 นาที  
Math for PAT3 ชุดที่ 7 ตอนที่ 4 20.00 นาที  
Math for PAT3 ชุดที่ 7 ตอนที่ 5 20.00 นาที  
Math for PAT3 ชุดที่ 7 ตอนที่ 6 20.00 นาที  
Math for PAT3 ชุดที่ 7 ตอนที่ 7 21.57 นาที  
Math for PAT3 ชุดที่ 8 ตอนที่ 1 18.04 นาที  
Math for PAT3 ชุดที่ 8 ตอนที่ 2 20.00 นาที  
Math for PAT3 ชุดที่ 8 ตอนที่ 3 20.00 นาที  
Math for PAT3 ชุดที่ 8 ตอนที่ 4 20.00 นาที  
Math for PAT3 ชุดที่ 8 ตอนที่ 5 20.00 นาที  
Math for PAT3 ชุดที่ 8 ตอนที่ 6 28.41 นาที  
Math for PAT3 ชุดที่ 9 ตอนที่ 1 20.00 นาที  
Math for PAT3 ชุดที่ 9 ตอนที่ 2 20.00 นาที  
Math for PAT3 ชุดที่ 9 ตอนที่ 3 20.00 นาที  
Math for PAT3 ชุดที่ 9 ตอนที่ 4 20.00 นาที  
Math for PAT3 ชุดที่ 9 ตอนที่ 5 20.00 นาที  
Math for PAT3 ชุดที่ 9 ตอนที่ 6 25.10 นาที  
Math for PAT3 ชุดที่ 10 ตอนที่ 1 14.50 นาที  
Math for PAT3 ชุดที่ 10 ตอนที่ 2 20.00 นาที  
Math for PAT3 ชุดที่ 10 ตอนที่ 3 20.00 นาที  
Math for PAT3 ชุดที่ 10 ตอนที่ 4 20.00 นาที  
Math for PAT3 ชุดที่ 10 ตอนที่ 5 20.00 นาที  
Math for PAT3 ชุดที่ 10 ตอนที่ 6 20.00 นาที  
Math for PAT3 ชุดที่ 10 ตอนที่ 7 10.49 นาที  
Math for PAT3 ชุดที่ 11 ตอนที่ 1 29.11 นาที  
Math for PAT3 ชุดที่ 11 ตอนที่ 2 20.00 นาที  
Math for PAT3 ชุดที่ 11 ตอนที่ 3 20.00 นาที  
Math for PAT3 ชุดที่ 11 ตอนที่ 4 20.00 นาที  
Math for PAT3 ชุดที่ 11 ตอนที่ 5 20.43 นาที  
Math for PAT3_1.pdf
Math for PAT3_2.pdf
Math for PAT3_3.pdf
Math for PAT3_4.pdf
Math for PAT3_5.pdf
Math for PAT3_6.pdf
Math for PAT3_7.pdf
Math for PAT3_8.pdf
Math for PAT3_9.pdf
Math for PAT3_10.pdf
Math for PAT3_11.pdf
ขั้นตอน 1
เลือกคอร์สเรียนที่ต้องการสมัครเรียน จากนั้นคลิก "สมัครเรียน" เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการสมัครเรียนออนไลน์

ขั้นตอน 2
เลือกวิธีการชำระเงิน โดยสามารถเลือกชำระผ่านบัตรเครดิต หรือ โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร

ขั้นตอน 3
หากเลือกโอนเงินเข้าบัญชี เลือกโอนเข้าธนาคารใดก็ได้ ดังนี้
ธนาคาร เลขที่บัญชี ชื่อบัญชี
  ธ. กสิกรไทย 040-8-93885-6 บริษัท ติวมาสเตอร์ จำกัด (Tuemaster Co., Ltd.)
  พร้อมเพย์ (PromptPay) 0105561086021 บริษัท ติวมาสเตอร์ จำกัด (Tuemaster Co., Ltd.)

หลังจากโอนเงินแล้ว ให้แจ้งโอนเงินและกรอกข้อมูลเพื่อสมัครเรียน คลิก แจ้งโอนเงิน


เมื่อแจ้งโอนเรียบร้อย ข้ามไปขั้นตอนที่ 6 ได้เลย

หรือหากเลือกชำระผ่านบัตรเครดิต ให้กรอกอีเมลและรหัสผ่านสำหรับเข้าสู่ระบบ หรือหากน้องเป็นนักเรียนใหม่ ให้กด "สมัครสมาชิก" ด้านล่าง
(สำหรับน้องที่เข้าสู่ระบบอยู่แล้ว ให้ตรวจสอบข้อมูล และคลิก "เลือกวิธีชำระเงิน" เพื่อไปยังขั้นตอนถัดไปได้เลย

ขั้นตอน 4
เลือกวิธีการชำระเงิน โดยสามารถชำระค่าลงทะเบียนได้ผ่าน 2 ช่องทาง คือ บัตรเครดิต/เดบิต และ โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร (แนะนำให้อ่านรายละเอียดของการชำระเงินแต่ละแบบ ก่อนเลือกวิธีที่สะดวกที่สุด)

ขั้นตอน 5
ตรวจสอบรายการสั่งซื้อ ชื่อคอร์สที่สมัคร รวมถึงราคา ก่อนชำระเงิน
(หากมีคูปองส่วนลดให้ใส่รหัสคูปองที่ขั้นตอนนี้ได้เลย)

เข้าสู่หน้าชำระเงิน สำหรับการชำระค่าลงทะเบียนออนไลน์ ผ่านบัตรเครดิต/เดบิต
ให้กรอกข้อมูลต่างๆ และกดดำเนินการต่อไปเรื่อยๆ จนการชำระเงินเสร็จสมบูรณ์ (สามารถเข้าเรียนได้ทันทีหลังชำระเงินเสร็จสมบูรณ์)

ขั้นตอน 6
รอรับอีเมลยืนยันการลงทะเบียนภายใน 24ชม. หลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว

ขั้นตอน 7
เข้าสู่ระบบเพื่อเรียนออนไลน์ได้เลย!

หมายเหตุ หากพบปัญหาในการสมัครเรียน ติดต่อทีมงานได้ ที่นี่

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน


    ยังไม่มีรีวิวค่ะ