เกี่ยวกับคอร์สนี้
เนื้อหาคอร์สทั้งหมด 61 ชั่วโมง 42 นาที
เรียนคอร์สนี้ได้ 200 วัน
จำกัดเวลาเรียน 100 ชั่วโมง
เกี่ยวกับผู้สอน
ธัชย์ชลัท ทับทอง (พี่ต๊อด)
TueMaster

สำเร็จการศึกษา ป.ตรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวัสดุศาสตร์ แขนงพอลิเมอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาจารย์ประจำวิชาเคมี ม.ปลาย สถาบัน the tutor มากว่า 8 ปี และปัจจุบันสอนสดอยู่ที่สถาบัน Tuemaster Live อาจารย์พิเศษวิชาเคมี ม.ปลายให้กับโรงเรียนต่างๆหลายโรงเรียน เช่น โรงเรียนหอวัง, โรงเรียนวัดดุสิตาราม, โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม, โรงเรียนธัญบุรี จ.ปทุมธานี ฯลฯ “เคมีง่ายนิดเดียว รู้ยัง “ เคมีเป็นวิชาที่ไม่ได้ยาก ถ้าน้องๆ เจอคนที่อธิบายได้เคลียร์ ซึ่งพี่ต๊อดสามารถช่วยน้องได้ และสามารถผลักดันให้น้องทำคะแนนวิชาเคมี ทั้งการสอบในห้องเรียนและการสอบเข้ามหาวิทยาลัยเพื่อเข้าคณะที่น้องๆตั้งใจและใฝ่ฝันไว้ได

CT01 ติวเนื้อหาเคมีเข้มข้น -32%

เคมี ม.ปลาย ติวเนื้อหาเคมี ม.4-6 แบบเข้มข้น ติวเนื้อหาเป็นหลักและทำโจทย์บ้างทั้งของ ม.4 ม.5 และ ม.6

โดย ธัชย์ชลัท ทับทอง (พี่ต๊อด)
แชร์คอร์สนี้บน Social:

ราคา 4,200 บาท เท่านั้น!

6,200 บาท
สมัครเรียน แจ้งโอนเงิน

คอร์สนี้เหมาะสำหรับน้องๆที่จะเตรียมสอบเข้ามหาลัยและต้องการที่จะเก็บเนื้อหาเพื่อนำไปประยุกต์กับการทำข้อสอบ โดยพี่ต๊อดจะสอนเนื้อหาเป็นหลักและทำโจทย์บ้างทั้งของ ม.4 ม.5 และ ม.6 นอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับน้องๆที่เตรียมตัวจะสอบแข่งขันต่างๆและเพิ่มเกรดที่โรงเรียนด้วย 

สำหรับน้องๆที่สนใจจะลงคอร์สตะลุยโจทย์ พี่ต๊อดแนะนำว่าควรเก็บเนื้อหาในคอร์สนี้ก่อน เนื่องจากคอร์สตะลุยโจทย์ไม่สอนเนื้อหาเลย เน้นทำข้อสอบล้วนๆ น้องๆจึงควรเตรียมความรู้ให้พร้อมเพื่อนำไปใช้ทำข้อสอบ ^^

สูตรโครงสร้างของสารประกอบอินทรีย์ ตอนที่ 1 FREE 20.00 นาที  
สูตรโครงสร้างของสารประกอบอินทรีย์ ตอนที่ 2 20.00 นาที  
สูตรโครงสร้างของสารประกอบอินทรีย์ ตอนที่ 3 15.15 นาที  
เคมีอินทรีย์ 33.21 นาที  
การเรียกชื่อสารประกอบไฮโดรคาร์บอน ตอนที่ 1 11.24 นาที  
การเรียกชื่อสารประกอบไฮโดรคาร์บอน ตอนที่ 2 20.00 นาที  
การเรียกชื่อสารประกอบไฮโดรคาร์บอน ตอนที่ 3 20.00 นาที  
การเรียกชื่อสารประกอบไฮโดรคาร์บอน ตอนที่ 4 20.00 นาที  
การเรียกชื่อสารประกอบไฮโดรคาร์บอน ตอนที่ 5 20.41 นาที  
เฉลยการบ้าน หน้า 6-13 ตอนที่ 1 20.00 นาที  
เฉลยการบ้าน หน้า 6-13 ตอนที่ 2 20.00 นาที  
เฉลยการบ้าน หน้า 6-13 ตอนที่ 3 10.25 นาที  
ไอโซเมอริซึม-โครงสร้าง ตำแหน่ง ตอนที่ 1 29.35 นาที  
ไอโซเมอริซึม-โครงสร้าง ตำแหน่ง ตอนที่ 2 20.00 นาที  
ไอโซเมอริซึม-โครงสร้าง ตำแหน่ง ตอนที่ 3 20.00 นาที  
ไอโซเมอริซึม-โครงสร้าง ตำแหน่ง ตอนที่ 4 12.41 นาที  
ไอโซเมอริซึม-หมู่ฟังก์ชั่น ตอนที่ 1 27.19 นาที  
ไอโซเมอริซึม-หมู่ฟังก์ชั่น ตอนที่ 2 15.05 นาที  
ไอโซเมอริซึม-เรขาคณิต 6.58 นาที  
ไฮโดรคาร์บอน-สมบัติ ประเภท 24.25 นาที  
ไฮโดรคาร์บอน-การทดสอบ 9.13 นาที  
ไฮโดรคาร์บอน-ปฏิกิริยาเคมี ตอนที่ 1 24.19 นาที  
ไฮโดรคาร์บอน-ปฏิกิริยาเคมี ตอนที่ 2 20.00 นาที  
ไฮโดรคาร์บอน-ปฏิกิริยาเคมี ตอนที่ 3 20.00 นาที  
ไฮโดรคาร์บอน-ปฏิกิริยาเคมี ตอนที่ 4 31.53 นาที  
หมู่ฟังก์ชั่น-การอ่านขื่อ 15.07 นาที  
หมู่ฟังก์ชั่น-สมบัติ ประเภท 17.45 นาที  
หมู่ฟังก์ชั่น-การทดสอบ ปฏิกิริยา ตอนที่ 1 15.15 นาที  
หมู่ฟังก์ชั่น-การทดสอบ ปฏิกิริยา ตอนที่ 2 20.00 นาที  
หมู่ฟังก์ชั่น-การทดสอบ ปฏิกิริยา ตอนที่ 3 11.43 นาที  
เฉลยการบ้าน หน้า19-32 ตอนที่ 1 26.51 นาที  
เฉลยการบ้าน หน้า19-32 ตอนที่ 2 20.00 นาที  
เฉลยการบ้าน หน้า19-32 ตอนที่ 3 20.00 นาที  
เฉลยการบ้าน หน้า19-32 ตอนที่ 4 15.59 นาที  
เอสเทอร์ ตอนที่ 1 20.00 นาที  
เอสเทอร์ ตอนที่ 2 29.00 นาที  
แอลดีไฮด์ และคีโตน 23.40 นาที  
เอมีน 19.35 นาที  
เอไมด์ 15.45 นาที  
อีเทอร์ 15.09 นาที  
แนวข้อสอบเคมีอินทรีย์ ตอนที่ 1 16.51 นาที  
แนวข้อสอบเคมีอินทรีย์ ตอนที่ 2 20.00 นาที  
แนวข้อสอบเคมีอินทรีย์ ตอนที่ 3 18.59 นาที  
เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์ ตอนที่ 1 FREE 20.00 นาที  
เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์ ตอนที่ 2 20.00 นาที  
เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์ ตอนที่ 3 20.00 นาที  
เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์ ตอนที่ 4 20.00 นาที  
เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์ ตอนที่ 5 20.00 นาที  
เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์ ตอนที่ 6 18.14 นาที  
แนวข้อสอบเชื้อเพลิง 22.18 นาที  
โพลีเมอร์ ตอนที่ 1 19.28 นาที  
โพลีเมอร์ ตอนที่ 2 20.00 นาที  
โพลีเมอร์ ตอนที่ 3 20.00 นาที  
โพลีเมอร์ ตอนที่ 4 20.00 นาที  
โพลีเมอร์ ตอนที่ 5 20.00 นาที  
โพลีเมอร์ ตอนที่ 6 15.51 นาที  
แนวข้อสอบโพลีเมอร์ 29.22 นาที  
โปรตีน ตอนที่ 1 FREE 20.00 นาที  
โปรตีน ตอนที่ 2 20.00 นาที  
โปรตีน ตอนที่ 3 20.00 นาที  
โปรตีน ตอนที่ 4 20.00 นาที  
โปรตีน ตอนที่ 5 21.26 นาที  
คาร์โบไฮเดรต ตอนที่ 1 18.34 นาที  
คาร์โบไฮเดรต ตอนที่ 2 20.00 นาที  
คาร์โบไฮเดรต ตอนที่ 3 20.00 นาที  
คาร์โบไฮเดรต ตอนที่ 4 11.03 นาที  
ลิปิด ตอนที่ 1 28.57 นาที  
ลิปิด ตอนที่ 2 20.00 นาที  
ลิปิด ตอนที่ 3 20.00 นาที  
ลิปิด ตอนที่ 4 20.00 นาที  
ลิปิด ตอนที่ 5 20.00 นาที  
ลิปิด ตอนที่ 6 29.05 นาที  
อะตอมและตารางธาตุ ตอนที่ 1 FREE 20.00 นาที  
อะตอมและตารางธาตุ ตอนที่ 2 20.00 นาที  
อะตอมและตารางธาตุ ตอนที่ 3 20.00 นาที  
อะตอมและตารางธาตุ ตอนที่ 4 20.00 นาที  
อะตอมและตารางธาตุ ตอนที่ 5 20.00 นาที  
อะตอมและตารางธาตุ ตอนที่ 6 20.00 นาที  
อะตอมและตารางธาตุ ตอนที่ 7 20.00 นาที  
อะตอมและตารางธาตุ ตอนที่ 8 20.00 นาที  
อะตอมและตารางธาตุ ตอนที่ 9 20.00 นาที  
อะตอมและตารางธาตุ ตอนที่ 10 20.00 นาที  
อะตอมและตารางธาตุ ตอนที่ 11 20.00 นาที  
อะตอมและตารางธาตุ ตอนที่ 12 20.00 นาที  
อะตอมและตารางธาตุ ตอนที่ 13 20.00 นาที  
อะตอมและตารางธาตุ ตอนที่ 14 20.00 นาที  
อะตอมและตารางธาตุ ตอนที่ 15 20.00 นาที  
อะตอมและตารางธาตุ ตอนที่ 16 20.00 นาที  
อะตอมและตารางธาตุ ตอนที่ 17 20.00 นาที  
อะตอมและตารางธาตุ ตอนที่ 18 13.40 นาที  
พันธะโลหะ ตอนที่ 1 FREE 20.00 นาที  
พันธะโลหะ ตอนที่ 2 20.00 นาที  
พันธะโลหะ ตอนที่ 3 10.43 นาที  
พันธะโคเวเลนต์ ตอนที่ 1 29.17 นาที  
พันธะโคเวเลนต์ ตอนที่ 2 20.00 นาที  
พันธะโคเวเลนต์ ตอนที่ 3 20.00 นาที  
พันธะโคเวเลนต์ ตอนที่ 4 20.00 นาที  
พันธะโคเวเลนต์ ตอนที่ 5 20.00 นาที  
พันธะโคเวเลนต์ ตอนที่ 6 20.00 นาที  
พันธะโคเวเลนต์ ตอนที่ 7 20.00 นาที  
พันธะโคเวเลนต์ ตอนที่ 8 20.00 นาที  
พันธะโคเวเลนต์ ตอนที่ 9 20.00 นาที  
พันธะโคเวเลนต์ ตอนที่ 10 21.37 นาที  
พันธะไอออนิก ตอนที่ 1 18.23 นาที  
พันธะไอออนิก ตอนที่ 2 20.00 นาที  
พันธะไอออนิก ตอนที่ 3 20.00 นาที  
พันธะไอออนิก ตอนที่ 4 20.00 นาที  
พันธะไอออนิก ตอนที่ 5 20.00 นาที  
พันธะไอออนิก ตอนที่ 6 25.24 นาที  
มวลอะตอม และ มวลโมเลกุล FREE 21.45 นาที  
มวลอะตอมเฉลี่ย 19.49 นาที  
โมล 15.48 นาที  
เฉลยการบ้าน-พันธะไอออนิก 22.07 นาที  
เฉลยการบ้าน-ปริมาณสารสัมพันธ์ 19.40 นาที  
กฏทรงมวล และกฏสัดส่วนคงที่ 18.33 นาที  
สารละลาย 23.47 นาที  
การเตรียมสารละลาย 20.56 นาที  
สมบัติของสารละลาย 21.20 นาที  
ร้อยละของธาตุในสารประกอบ 12.58 นาที  
สูตรเอมพิริคัล 14.20 นาที  
กฏของก๊าซ 14.48 นาที  
สมการเคมี ตอนที่ 1 16.03 นาที  
เฉลยการบ้าน-ปริมาณสารสัมพันธ์(ต่อ) ตอนที่ 1 18.06 นาที  
เฉลยการบ้าน-ปริมาณสารสัมพันธ์(ต่อ) ตอนที่ 2 20.00 นาที  
เฉลยการบ้าน-ปริมาณสารสัมพันธ์(ต่อ) ตอนที่ 3 25.24 นาที  
สมการเคมี ตอนที่ 2 14.36 นาที  
สมการเคมี ตอนที่ 3 20.00 นาที  
สมการเคมี ตอนที่ 4 20.21 นาที  
ก๊าซ ตอนที่ 1 FREE 20.00 นาที  
ก๊าซ ตอนที่ 2 20.00 นาที  
ก๊าซ ตอนที่ 3 20.00 นาที  
ก๊าซ ตอนที่ 4 20.00 นาที  
ก๊าซ ตอนที่ 5 20.00 นาที  
ก๊าซ ตอนที่ 6 20.00 นาที  
ก๊าซ ตอนที่ 7 20.00 นาที  
ก๊าซ ตอนที่ 8 26.11 นาที  
อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ตอนที่ 1 FREE 13.49 นาที  
อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ตอนที่ 2 20.00 นาที  
อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ตอนที่ 3 20.00 นาที  
อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ตอนที่ 4 20.00 นาที  
อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ตอนที่ 5 20.00 นาที  
อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ตอนที่ 6 20.00 นาที  
อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ตอนที่ 7 20.00 นาที  
อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ตอนที่ 8 20.00 นาที  
อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ตอนที่ 9 20.00 นาที  
อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ตอนที่ 10 15.14 นาที  
สมดุลเคมี ตอนที่ 1 FREE 20.00 นาที  
สมดุลเคมี ตอนที่ 2 20.00 นาที  
สมดุลเคมี ตอนที่ 3 20.00 นาที  
สมดุลเคมี ตอนที่ 4 20.00 นาที  
สมดุลเคมี ตอนที่ 5 20.00 นาที  
สมดุลเคมี ตอนที่ 6 20.00 นาที  
สมดุลเคมี ตอนที่ 7 20.00 นาที  
สมดุลเคมี ตอนที่ 8 20.00 นาที  
สมดุลเคมี ตอนที่ 9 20.00 นาที  
สมดุลเคมี ตอนที่ 10 20.00 นาที  
สมดุลเคมี ตอนที่ 11 20.00 นาที  
สมดุลเคมี ตอนที่ 12 21.26 นาที  
กรด-เบส ตอนที่ 1 FREE 18.34 นาที  
กรด-เบส ตอนที่ 2 20.00 นาที  
กรด-เบส ตอนที่ 3 20.00 นาที  
กรด-เบส ตอนที่ 4 20.00 นาที  
กรด-เบส ตอนที่ 5 20.00 นาที  
กรด-เบส ตอนที่ 6 20.00 นาที  
กรด-เบส ตอนที่ 7 20.00 นาที  
กรด-เบส ตอนที่ 8 20.00 นาที  
กรด-เบส ตอนที่ 9 20.00 นาที  
กรด-เบส ตอนที่ 10 20.00 นาที  
กรด-เบส ตอนที่ 11 20.00 นาที  
กรด-เบส ตอนที่ 12 20.00 นาที  
กรด-เบส ตอนที่ 13 21.02 นาที  
ไฟฟ้าเคมี ตอนที่ 1 FREE 18.01 นาที  
ไฟฟ้าเคมี ตอนที่ 2 20.00 นาที  
ไฟฟ้าเคมี ตอนที่ 3 20.00 นาที  
ไฟฟ้าเคมี ตอนที่ 4 20.00 นาที  
ไฟฟ้าเคมี ตอนที่ 5 20.00 นาที  
ไฟฟ้าเคมี ตอนที่ 6 20.00 นาที  
ไฟฟ้าเคมี ตอนที่ 7 20.00 นาที  
ไฟฟ้าเคมี ตอนที่ 8 20.00 นาที  
ไฟฟ้าเคมี ตอนที่ 9 20.00 นาที  
ไฟฟ้าเคมี ตอนที่ 10 26.00 นาที  
ไฟฟ้าเคมี ตอนที่ 11 14.00 นาที  
ไฟฟ้าเคมี ตอนที่ 12 20.00 นาที  
ไฟฟ้าเคมี ตอนที่ 13 20.00 นาที  
ไฟฟ้าเคมี ตอนที่ 14 18.26 นาที  
เฉลยการบ้าน กรด-เบส ตอนที่ 1 20.00 นาที  
เฉลยการบ้าน กรด-เบส ตอนที่ 2 21.59 นาที  
1.เคมีอินทรีย์.pdf
2.เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ และผลิตภัณฑ์.pdf
3.สารชีวโมเลกุล.pdf
4.อะตอมและตารางธาตุ.pdf
5.พันธะเคมี.pdf
6.ปริมารสารสัมพันธ์.pdf
7.Gas.pdf
8.อัตราการเกิดปฏิกิริยา.pdf
9.สมดุลเคมี.pdf
10.กรด-เบส.pdf
11.ไฟฟ้าเคมี.pdf
ขั้นตอน 1
เลือกคอร์สเรียนที่ต้องการสมัครเรียน จากนั้นคลิก "สมัครเรียน" เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการสมัครเรียนออนไลน์

ขั้นตอน 2
เลือกวิธีการชำระเงิน โดยสามารถเลือกชำระผ่านบัตรเครดิต หรือ โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร

ขั้นตอน 3
หากเลือกโอนเงินเข้าบัญชี เลือกโอนเข้าธนาคารใดก็ได้ ดังนี้
ธนาคาร เลขที่บัญชี ชื่อบัญชี
  ธ. กสิกรไทย 040-8-93885-6 บริษัท ติวมาสเตอร์ จำกัด (Tuemaster Co., Ltd.)
  พร้อมเพย์ (PromptPay) 0105561086021 บริษัท ติวมาสเตอร์ จำกัด (Tuemaster Co., Ltd.)

หลังจากโอนเงินแล้ว ให้แจ้งโอนเงินและกรอกข้อมูลเพื่อสมัครเรียน คลิก แจ้งโอนเงิน


เมื่อแจ้งโอนเรียบร้อย ข้ามไปขั้นตอนที่ 6 ได้เลย

หรือหากเลือกชำระผ่านบัตรเครดิต ให้กรอกอีเมลและรหัสผ่านสำหรับเข้าสู่ระบบ หรือหากน้องเป็นนักเรียนใหม่ ให้กด "สมัครสมาชิก" ด้านล่าง
(สำหรับน้องที่เข้าสู่ระบบอยู่แล้ว ให้ตรวจสอบข้อมูล และคลิก "เลือกวิธีชำระเงิน" เพื่อไปยังขั้นตอนถัดไปได้เลย

ขั้นตอน 4
เลือกวิธีการชำระเงิน โดยสามารถชำระค่าลงทะเบียนได้ผ่าน 2 ช่องทาง คือ บัตรเครดิต/เดบิต และ โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร (แนะนำให้อ่านรายละเอียดของการชำระเงินแต่ละแบบ ก่อนเลือกวิธีที่สะดวกที่สุด)

ขั้นตอน 5
ตรวจสอบรายการสั่งซื้อ ชื่อคอร์สที่สมัคร รวมถึงราคา ก่อนชำระเงิน
(หากมีคูปองส่วนลดให้ใส่รหัสคูปองที่ขั้นตอนนี้ได้เลย)

เข้าสู่หน้าชำระเงิน สำหรับการชำระค่าลงทะเบียนออนไลน์ ผ่านบัตรเครดิต/เดบิต
ให้กรอกข้อมูลต่างๆ และกดดำเนินการต่อไปเรื่อยๆ จนการชำระเงินเสร็จสมบูรณ์ (สามารถเข้าเรียนได้ทันทีหลังชำระเงินเสร็จสมบูรณ์)

ขั้นตอน 6
รอรับอีเมลยืนยันการลงทะเบียนภายใน 24ชม. หลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว

ขั้นตอน 7
เข้าสู่ระบบเพื่อเรียนออนไลน์ได้เลย!

หมายเหตุ หากพบปัญหาในการสมัครเรียน ติดต่อทีมงานได้ ที่นี่

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน


    ยังไม่มีรีวิวค่ะ