CT01 ติวเนื้อหาเคมีเข้มข้น

slider

ราคา

6,200

4,200 บาท

โดยธัชย์ชลัท ทับทอง (พี่ต๊อด)

เรียนได้

200

วัน

ได้รับสิทธิ์

100 ชั่วโมง

มีทั้งหมด

187

บทเรียน

ความยาว VDO

61 ชั่วโมง 42 นาที

เคมี ม.ปลาย ติวเนื้อหาเคมี ม.4-6 แบบเข้มข้น ติวเนื้อหาเป็นหลักและทำโจทย์บ้างทั้งของ ม.4 ม.5 และ ม.6

รายละเอียดคอร์สเรียน

คอร์สนี้เหมาะสำหรับน้องๆที่จะเตรียมสอบเข้ามหาลัยและต้องการที่จะเก็บเนื้อหาเพื่อนำไปประยุกต์กับการทำข้อสอบ โดยพี่ต๊อดจะสอนเนื้อหาเป็นหลักและทำโจทย์บ้างทั้งของ ม.4 ม.5 และ ม.6 นอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับน้องๆที่เตรียมตัวจะสอบแข่งขันต่างๆและเพิ่มเกรดที่โรงเรียนด้วย 

สำหรับน้องๆที่สนใจจะลงคอร์สตะลุยโจทย์ พี่ต๊อดแนะนำว่าควรเก็บเนื้อหาในคอร์สนี้ก่อน เนื่องจากคอร์สตะลุยโจทย์ไม่สอนเนื้อหาเลย เน้นทำข้อสอบล้วนๆ น้องๆจึงควรเตรียมความรู้ให้พร้อมเพื่อนำไปใช้ทำข้อสอบ ^^

สูตรโครงสร้างของสารประกอบอินทรีย์ ตอนที่ 1 FREE 20:00  
สูตรโครงสร้างของสารประกอบอินทรีย์ ตอนที่ 2 20:00  
สูตรโครงสร้างของสารประกอบอินทรีย์ ตอนที่ 3 15:15  
เคมีอินทรีย์ 33:21  
การเรียกชื่อสารประกอบไฮโดรคาร์บอน ตอนที่ 1 11:24  
การเรียกชื่อสารประกอบไฮโดรคาร์บอน ตอนที่ 2 20:00  
การเรียกชื่อสารประกอบไฮโดรคาร์บอน ตอนที่ 3 20:00  
การเรียกชื่อสารประกอบไฮโดรคาร์บอน ตอนที่ 4 20:00  
การเรียกชื่อสารประกอบไฮโดรคาร์บอน ตอนที่ 5 20:41  
เฉลยการบ้าน หน้า 6-13 ตอนที่ 1 20:00  
เฉลยการบ้าน หน้า 6-13 ตอนที่ 2 20:00  
เฉลยการบ้าน หน้า 6-13 ตอนที่ 3 10:25  
ไอโซเมอริซึม-โครงสร้าง ตำแหน่ง ตอนที่ 1 29:35  
ไอโซเมอริซึม-โครงสร้าง ตำแหน่ง ตอนที่ 2 20:00  
ไอโซเมอริซึม-โครงสร้าง ตำแหน่ง ตอนที่ 3 20:00  
ไอโซเมอริซึม-โครงสร้าง ตำแหน่ง ตอนที่ 4 12:41  
ไอโซเมอริซึม-หมู่ฟังก์ชั่น ตอนที่ 1 27:19  
ไอโซเมอริซึม-หมู่ฟังก์ชั่น ตอนที่ 2 15:05  
ไอโซเมอริซึม-เรขาคณิต 6:58  
ไฮโดรคาร์บอน-สมบัติ ประเภท 24:25  
ไฮโดรคาร์บอน-การทดสอบ 9:13  
ไฮโดรคาร์บอน-ปฏิกิริยาเคมี ตอนที่ 1 24:19  
ไฮโดรคาร์บอน-ปฏิกิริยาเคมี ตอนที่ 2 20:00  
ไฮโดรคาร์บอน-ปฏิกิริยาเคมี ตอนที่ 3 20:00  
ไฮโดรคาร์บอน-ปฏิกิริยาเคมี ตอนที่ 4 31:53  
หมู่ฟังก์ชั่น-การอ่านขื่อ 15:07  
หมู่ฟังก์ชั่น-สมบัติ ประเภท 17:45  
หมู่ฟังก์ชั่น-การทดสอบ ปฏิกิริยา ตอนที่ 1 15:15  
หมู่ฟังก์ชั่น-การทดสอบ ปฏิกิริยา ตอนที่ 2 20:00  
หมู่ฟังก์ชั่น-การทดสอบ ปฏิกิริยา ตอนที่ 3 11:43  
เฉลยการบ้าน หน้า19-32 ตอนที่ 1 26:51  
เฉลยการบ้าน หน้า19-32 ตอนที่ 2 20:00  
เฉลยการบ้าน หน้า19-32 ตอนที่ 3 20:00  
เฉลยการบ้าน หน้า19-32 ตอนที่ 4 15:59  
เอสเทอร์ ตอนที่ 1 20:00  
เอสเทอร์ ตอนที่ 2 29:00  
แอลดีไฮด์ และคีโตน 23:40  
เอมีน 19:35  
เอไมด์ 15:45  
อีเทอร์ 15:09  
แนวข้อสอบเคมีอินทรีย์ ตอนที่ 1 16:51  
แนวข้อสอบเคมีอินทรีย์ ตอนที่ 2 20:00  
แนวข้อสอบเคมีอินทรีย์ ตอนที่ 3 18:59  
เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์ ตอนที่ 1 FREE 20:00  
เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์ ตอนที่ 2 20:00  
เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์ ตอนที่ 3 20:00  
เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์ ตอนที่ 4 20:00  
เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์ ตอนที่ 5 20:00  
เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์ ตอนที่ 6 18:14  
แนวข้อสอบเชื้อเพลิง 22:18  
โพลีเมอร์ ตอนที่ 1 19:28  
โพลีเมอร์ ตอนที่ 2 20:00  
โพลีเมอร์ ตอนที่ 3 20:00  
โพลีเมอร์ ตอนที่ 4 20:00  
โพลีเมอร์ ตอนที่ 5 20:00  
โพลีเมอร์ ตอนที่ 6 15:51  
แนวข้อสอบโพลีเมอร์ 29:22  
โปรตีน ตอนที่ 1 FREE 20:00  
โปรตีน ตอนที่ 2 20:00  
โปรตีน ตอนที่ 3 20:00  
โปรตีน ตอนที่ 4 20:00  
โปรตีน ตอนที่ 5 21:26  
คาร์โบไฮเดรต ตอนที่ 1 18:34  
คาร์โบไฮเดรต ตอนที่ 2 20:00  
คาร์โบไฮเดรต ตอนที่ 3 20:00  
คาร์โบไฮเดรต ตอนที่ 4 11:03  
ลิปิด ตอนที่ 1 28:57  
ลิปิด ตอนที่ 2 20:00  
ลิปิด ตอนที่ 3 20:00  
ลิปิด ตอนที่ 4 20:00  
ลิปิด ตอนที่ 5 20:00  
ลิปิด ตอนที่ 6 29:05  
อะตอมและตารางธาตุ ตอนที่ 1 FREE 20:00  
อะตอมและตารางธาตุ ตอนที่ 2 20:00  
อะตอมและตารางธาตุ ตอนที่ 3 20:00  
อะตอมและตารางธาตุ ตอนที่ 4 20:00  
อะตอมและตารางธาตุ ตอนที่ 5 20:00  
อะตอมและตารางธาตุ ตอนที่ 6 20:00  
อะตอมและตารางธาตุ ตอนที่ 7 20:00  
อะตอมและตารางธาตุ ตอนที่ 8 20:00  
อะตอมและตารางธาตุ ตอนที่ 9 20:00  
อะตอมและตารางธาตุ ตอนที่ 10 20:00  
อะตอมและตารางธาตุ ตอนที่ 11 20:00  
อะตอมและตารางธาตุ ตอนที่ 12 20:00  
อะตอมและตารางธาตุ ตอนที่ 13 20:00  
อะตอมและตารางธาตุ ตอนที่ 14 20:00  
อะตอมและตารางธาตุ ตอนที่ 15 20:00  
อะตอมและตารางธาตุ ตอนที่ 16 20:00  
อะตอมและตารางธาตุ ตอนที่ 17 20:00  
อะตอมและตารางธาตุ ตอนที่ 18 13:40  
พันธะโลหะ ตอนที่ 1 FREE 20:00  
พันธะโลหะ ตอนที่ 2 20:00  
พันธะโลหะ ตอนที่ 3 10:43  
พันธะโคเวเลนต์ ตอนที่ 1 29:17  
พันธะโคเวเลนต์ ตอนที่ 2 20:00  
พันธะโคเวเลนต์ ตอนที่ 3 20:00  
พันธะโคเวเลนต์ ตอนที่ 4 20:00  
พันธะโคเวเลนต์ ตอนที่ 5 20:00  
พันธะโคเวเลนต์ ตอนที่ 6 20:00  
พันธะโคเวเลนต์ ตอนที่ 7 20:00  
พันธะโคเวเลนต์ ตอนที่ 8 20:00  
พันธะโคเวเลนต์ ตอนที่ 9 20:00  
พันธะโคเวเลนต์ ตอนที่ 10 21:37  
พันธะไอออนิก ตอนที่ 1 18:23  
พันธะไอออนิก ตอนที่ 2 20:00  
พันธะไอออนิก ตอนที่ 3 20:00  
พันธะไอออนิก ตอนที่ 4 20:00  
พันธะไอออนิก ตอนที่ 5 20:00  
พันธะไอออนิก ตอนที่ 6 25:24  
มวลอะตอม และ มวลโมเลกุล FREE 21:45  
มวลอะตอมเฉลี่ย 19:49  
โมล 15:48  
เฉลยการบ้าน-พันธะไอออนิก 22:07  
เฉลยการบ้าน-ปริมาณสารสัมพันธ์ 19:40  
กฏทรงมวล และกฏสัดส่วนคงที่ 18:33  
สารละลาย 23:47  
การเตรียมสารละลาย 20:56  
สมบัติของสารละลาย 21:20  
ร้อยละของธาตุในสารประกอบ 12:58  
สูตรเอมพิริคัล 14:20  
กฏของก๊าซ 14:48  
สมการเคมี ตอนที่ 1 16:03  
เฉลยการบ้าน-ปริมาณสารสัมพันธ์(ต่อ) ตอนที่ 1 18:06  
เฉลยการบ้าน-ปริมาณสารสัมพันธ์(ต่อ) ตอนที่ 2 20:00  
เฉลยการบ้าน-ปริมาณสารสัมพันธ์(ต่อ) ตอนที่ 3 25:24  
สมการเคมี ตอนที่ 2 14:36  
สมการเคมี ตอนที่ 3 20:00  
สมการเคมี ตอนที่ 4 20:21  
ก๊าซ ตอนที่ 1 FREE 20:00  
ก๊าซ ตอนที่ 2 20:00  
ก๊าซ ตอนที่ 3 20:00  
ก๊าซ ตอนที่ 4 20:00  
ก๊าซ ตอนที่ 5 20:00  
ก๊าซ ตอนที่ 6 20:00  
ก๊าซ ตอนที่ 7 20:00  
ก๊าซ ตอนที่ 8 26:11  
อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ตอนที่ 1 FREE 13:49  
อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ตอนที่ 2 20:00  
อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ตอนที่ 3 20:00  
อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ตอนที่ 4 20:00  
อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ตอนที่ 5 20:00  
อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ตอนที่ 6 20:00  
อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ตอนที่ 7 20:00  
อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ตอนที่ 8 20:00  
อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ตอนที่ 9 20:00  
อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ตอนที่ 10 15:14  
สมดุลเคมี ตอนที่ 1 FREE 20:00  
สมดุลเคมี ตอนที่ 2 20:00  
สมดุลเคมี ตอนที่ 3 20:00  
สมดุลเคมี ตอนที่ 4 20:00  
สมดุลเคมี ตอนที่ 5 20:00  
สมดุลเคมี ตอนที่ 6 20:00  
สมดุลเคมี ตอนที่ 7 20:00  
สมดุลเคมี ตอนที่ 8 20:00  
สมดุลเคมี ตอนที่ 9 20:00  
สมดุลเคมี ตอนที่ 10 20:00  
สมดุลเคมี ตอนที่ 11 20:00  
สมดุลเคมี ตอนที่ 12 21:26  
กรด-เบส ตอนที่ 1 FREE 18:34  
กรด-เบส ตอนที่ 2 20:00  
กรด-เบส ตอนที่ 3 20:00  
กรด-เบส ตอนที่ 4 20:00  
กรด-เบส ตอนที่ 5 20:00  
กรด-เบส ตอนที่ 6 20:00  
กรด-เบส ตอนที่ 7 20:00  
กรด-เบส ตอนที่ 8 20:00  
กรด-เบส ตอนที่ 9 20:00  
กรด-เบส ตอนที่ 10 20:00  
กรด-เบส ตอนที่ 11 20:00  
กรด-เบส ตอนที่ 12 20:00  
กรด-เบส ตอนที่ 13 21:02  
ไฟฟ้าเคมี ตอนที่ 1 FREE 18:01  
ไฟฟ้าเคมี ตอนที่ 2 20:00  
ไฟฟ้าเคมี ตอนที่ 3 20:00  
ไฟฟ้าเคมี ตอนที่ 4 20:00  
ไฟฟ้าเคมี ตอนที่ 5 20:00  
ไฟฟ้าเคมี ตอนที่ 6 20:00  
ไฟฟ้าเคมี ตอนที่ 7 20:00  
ไฟฟ้าเคมี ตอนที่ 8 20:00  
ไฟฟ้าเคมี ตอนที่ 9 20:00  
ไฟฟ้าเคมี ตอนที่ 10 26:00  
ไฟฟ้าเคมี ตอนที่ 11 14:00  
ไฟฟ้าเคมี ตอนที่ 12 20:00  
ไฟฟ้าเคมี ตอนที่ 13 20:00  
ไฟฟ้าเคมี ตอนที่ 14 18:26  
เฉลยการบ้าน กรด-เบส ตอนที่ 1 20:00  
เฉลยการบ้าน กรด-เบส ตอนที่ 2 21:59  
1.เคมีอินทรีย์.pdf
2.เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ และผลิตภัณฑ์.pdf
3.สารชีวโมเลกุล.pdf
4.อะตอมและตารางธาตุ.pdf
5.พันธะเคมี.pdf
6.ปริมารสารสัมพันธ์.pdf
7.Gas.pdf
8.อัตราการเกิดปฏิกิริยา.pdf
9.สมดุลเคมี.pdf
10.กรด-เบส.pdf
11.ไฟฟ้าเคมี.pdf

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน


    ยังไม่มีรีวิวค่ะ

ขั้นตอน 1

เลือกคอร์สเรียนที่ต้องการสมัครเรียน จากนั้นคลิก "เพิ่มลงตะกร้า" เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการสมัครเรียนออนไลน์

ขั้นตอน 2

กรอกอีเมลและรหัสผ่านสำหรับเข้าสู่ระบบ หรือหากน้องเป็นนักเรียนใหม่ ให้กด "สมัครสมาชิก" ด้านล่างก่อนค่ะ
(สำหรับน้องที่เข้าสู่ระบบอยู่แล้ว ให้ตรวจสอบข้อมูล และคลิก "เลือกวิธีชำระเงิน" เพื่อไปยังขั้นตอนถัดไปได้เลย)

ขั้นตอน 3

เลือกวิธีการชำระเงินที่ต้องการ
แนะนำให้อ่านรายละเอียดของการชำระเงินแต่ละแบบ ก่อนเลือกวิธีที่สะดวกที่สุดนะคะ

ขั้นตอน 4

ตรวจสอบรายละเอียด ชื่อคอร์สที่สมัคร รวมถึงราคา ก่อนเข้าสู่ขั้นตอนการชำระเงิน
(หากมีคูปองส่วนลดให้ใส่รหัสคูปองที่ขั้นตอนนี้ได้เลยค่ะ)

ขั้นตอน 5

เข้าสู่หน้าชำระเงิน
หากเลือกโอนเข้าบัญชีธนาคาร ให้ทำการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารดังต่อไปนี้
ธนาคาร เลขที่บัญชี ชื่อบัญชี
  ธ. กสิกรไทย 040-8-93885-6 บริษัท ติวมาสเตอร์ จำกัด (Tuemaster Co., Ltd.)
  พร้อมเพย์ (PromptPay) 0105561086021 บริษัท ติวมาสเตอร์ จำกัด (Tuemaster Co., Ltd.)

หลังจากโอนเงินเรียบร้อยแล้ว ให้เข้ามาแจ้งโอนเงิน โดยคลิกเข้าสู่ระบบมุมบนขวาของเว็บไซต์
จากนั้นเลือกที่เมนู "แจ้งโอนเงิน" เพื่อแจ้งการชำระเงินกับพี่ทีมงาน
(หรือหากเข้าสู่ระบบอยู่แล้ว สามารถแจ้งโอนเงินได้ที่นี่ แจ้งโอนเงิน)

ขั้นตอน 6

หลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว น้องๆ จะได้อีเมล
ลงทะเบียนเรียนคอร์ส... ยืนยันการลงทะเบียน หลังจากที่พี่ทีมงานตรวจสอบยอดแล้ว น้องจะได้รับเมลนี้ เพื่อยืนยันการลงทะเบียนเรียนค่ะ


ขั้นตอน 7

ใช้ Email และ Password ที่สมัครสมาชิกไว้ สำหรับเข้าสู่ระบบเพื่อเรียนออนไลน์ได้เลยค่ะ!

คอร์สอื่น ๆ ที่คุณอาจสนใจ