เกี่ยวกับคอร์สนี้
เนื้อหาคอร์สทั้งหมด 25 ชั่วโมง 5 นาที
เรียนคอร์สนี้ได้ 151 วัน
จำกัดเวลาเรียน 50 ชั่วโมง
เกี่ยวกับผู้สอน
ธัชย์ชลัท ทับทอง (พี่ต๊อด)
TueMaster

สำเร็จการศึกษา ป.ตรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวัสดุศาสตร์ แขนงพอลิเมอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาจารย์ประจำวิชาเคมี ม.ปลาย สถาบัน the tutor มากว่า 8 ปี และปัจจุบันสอนสดอยู่ที่สถาบัน Tuemaster Live อาจารย์พิเศษวิชาเคมี ม.ปลายให้กับโรงเรียนต่างๆหลายโรงเรียน เช่น โรงเรียนหอวัง, โรงเรียนวัดดุสิตาราม, โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม, โรงเรียนธัญบุรี จ.ปทุมธานี ฯลฯ “เคมีง่ายนิดเดียว รู้ยัง “ เคมีเป็นวิชาที่ไม่ได้ยาก ถ้าน้องๆ เจอคนที่อธิบายได้เคลียร์ ซึ่งพี่ต๊อดสามารถช่วยน้องได้ และสามารถผลักดันให้น้องทำคะแนนวิชาเคมี ทั้งการสอบในห้องเรียนและการสอบเข้ามหาวิทยาลัยเพื่อเข้าคณะที่น้องๆตั้งใจและใฝ่ฝันไว้ได

CU41 เนื้อหาเคมี ม.4 เทอม 1 -17%

คอร์สเคมี ม.4 เทอม 1 จะแยกเนื้อหาเป็นบท ได้แก่เรื่อง อะตอมและตารางธาตุ กับ พันธะเคมี โดยคอร์สนี้จะทำให้น้องๆเข้าใจเนื้อหา และสามารถนำความรู้ในเนื้อหานั้นๆ ไปทำโจทย์เพื่อใช้สอบในโรงเรียนและสอบในการเข้ามหาวิทยาลัยต่อไป

โดย ธัชย์ชลัท ทับทอง (พี่ต๊อด)
แชร์คอร์สนี้บน Social:

ราคา 2,500 บาท เท่านั้น!

3,000 บาท
สมัครเรียน แจ้งโอนเงิน

คอร์สเคมี ม.4 เทอม 1 จะแยกเนื้อหาเป็นบท ได้แก่เรื่อง อะตอมและตารางธาตุ กับ พันธะเคมี โดยคอร์สนี้จะทำให้น้องๆเข้าใจเนื้อหา และสามารถนำความรู้ในเนื้อหานั้นๆ ไปทำโจทย์เพื่อใช้สอบในโรงเรียนและสอบในการเข้ามหาวิทยาลัยต่อไป 

สิ่งที่จะได้จากการเรียนคอร์สนี้
บทแรก อะตอมตารางธาตุ พี่ต๊อดจะค่อยๆสอนเนื้อหาแยกเป็นหัวข้อๆ และมีการฝึกทำโจทย์ควบคู่กันไป เพื่อทำให้น้องๆ เข้าใจและจำเนื้อหาและสามารถนำไปประยุกต์ในการสอบต่อได้ 

บทที่สอง พันธะเคมี ในบทนี้ถือว่าเป็นหัวใจเคมีบรรยายเลยก็ว่าได้ พอเจอคำว่าบรรยาย ต้องคิดว่าน่าเบื่อแน่ๆ แต่พี่ต๊อดจะมีหลักการในการท่องจำและวิธีการต่างๆเพื่อทำให้น้องๆ เข้าใจได้ง่ายมากขึ้นไป 

คอร์สนี้เหมาะกับใคร
คอร์สนี้เหมาะสำหรับน้องๆ ม.4 เป็นอย่างมาก เนื่องจาก ในอนาคตต่อไปจะได้นำเอาเนื้อหาในเทอมนี้ไปต่อยอดในเทอมถัดๆไป นอกจากน้อง ม.4และ ม.ต้น ที่กำลังสนใจจะเรียนต่อในระดับม.ปลายก็เรียนได้ แม้กระทั้งน้องๆที่กำลังจะสอบเข้ามหาลัยยังมาเรียนทบทวนได้เช่นกัน ^^

วิชาเคมี FREE 14.23 นาที  
แบบจำลองอะตอม ตอนที่ 1 FREE 25.37 นาที  
แบบจำลองอะตอม ตอนที่ 2 20.00 นาที  
แบบจำลองอะตอม ตอนที่ 3 20.00 นาที  
แบบจำลองอะตอม ตอนที่ 4 20.00 นาที  
แบบจำลองอะตอม ตอนที่ 5 19.09 นาที  
สัญลักษณ์นิวเคลียส ตอนที่ 1 20.51 นาที  
สัญลักษณ์นิวเคลียส ตอนที่ 2 20.51 นาที  
ไอโซโทป ไอโซโทน และไอโซบาร์ ตอนที่ 1 19.09 นาที  
ไอโซโทป ไอโซโทน และไอโซบาร์ ตอนที่ 2 20.00 นาที  
ไอโซโทป ไอโซโทน และไอโซบาร์ ตอนที่ 3 29.13 นาที  
สเปกตรัม และระดับพลังงานของธาตุ ตอนที่ 1 10.47 นาที  
สเปกตรัม และระดับพลังงานของธาตุ ตอนที่ 2 20.00 นาที  
สเปกตรัม และระดับพลังงานของธาตุ ตอนที่ 3 20.00 นาที  
สเปกตรัม และระดับพลังงานของธาตุ ตอนที่ 4 20.00 นาที  
สเปกตรัม และระดับพลังงานของธาตุ ตอนที่ 5 15.02 นาที  
การจัดเรียงอิเล็กตรอนในอะตอม ตอนที่ 1 24.58 นาที  
การจัดเรียงอิเล็กตรอนในอะตอม ตอนที่ 2 20.00 นาที  
การจัดเรียงอิเล็กตรอนในอะตอม ตอนที่ 3 20.00 นาที  
การจัดเรียงอิเล็กตรอนในอะตอม ตอนที่ 4 20.00 นาที  
การจัดเรียงอิเล็กตรอนในอะตอม ตอนที่ 5 20.00 นาที  
การจัดเรียงอิเล็กตรอนในอะตอม ตอนที่ 6 22.13 นาที  
วิวัฒนาการของการสร้างตารางธาตุ 21.51 นาที  
สมบัติของธาตุตามหมู่และตามคาบ ตอนที่ 1 15.56 นาที  
สมบัติของธาตุตามหมู่และตามคาบ ตอนที่ 2 26.40 นาที  
สมบัติของธาตุตามหมู่และตามคาบ ตอนที่ 3 20.00 นาที  
สมบัติของธาตุตามหมู่และตามคาบ ตอนที่ 4 20.00 นาที  
สมบัติของธาตุตามหมู่และตามคาบ ตอนที่ 5 20.00 นาที  
สมบัติของธาตุตามหมู่และตามคาบ ตอนที่ 6 20.00 นาที  
สมบัติของธาตุตามหมู่และตามคาบ ตอนที่ 7 20.00 นาที  
สมบัติของธาตุตามหมู่และตามคาบ ตอนที่ 8 12.37 นาที  
ธาตุแทรนซิชัน 22.30 นาที  
ธาตุกัมมันตรังสี ตอนที่ 1 22.30 นาที  
ธาตุกัมมันตรังสี ตอนที่ 2 20.00 นาที  
ธาตุกัมมันตรังสี ตอนที่ 3 20.00 นาที  
ธาตุกัมมันตรังสี ตอนที่ 4 22.30 นาที  
พันธะเคมี ตอนที่ 1 FREE 10.53 นาที  
พันธะเคมี ตอนที่ 2 20.00 นาที  
พันธะเคมี ตอนที่ 3 10.53 นาที  
พันธะโคเวเลนต์ ตอนที่ 1 29.07 นาที  
พันธะโคเวเลนต์ ตอนที่ 2 20.00 นาที  
พันธะโคเวเลนต์ ตอนที่ 3 20.00 นาที  
พันธะโคเวเลนต์ ตอนที่ 4 20.00 นาที  
พันธะโคเวเลนต์ ตอนที่ 5 20.00 นาที  
พันธะโคเวเลนต์ ตอนที่ 6 20.00 นาที  
พันธะโคเวเลนต์ ตอนที่ 7 20.00 นาที  
พันธะโคเวเลนต์ ตอนที่ 8 20.00 นาที  
พันธะโคเวเลนต์ ตอนที่ 9 20.00 นาที  
พันธะโคเวเลนต์ ตอนที่ 10 20.00 นาที  
พันธะโคเวเลนต์ ตอนที่ 11 20.00 นาที  
พันธะโคเวเลนต์ ตอนที่ 12 20.00 นาที  
พันธะโคเวเลนต์ ตอนที่ 13 20.00 นาที  
พันธะโคเวเลนต์ ตอนที่ 14 20.00 นาที  
พันธะโคเวเลนต์ ตอนที่ 15 20.00 นาที  
พันธะโคเวเลนต์ ตอนที่ 16 20.00 นาที  
พันธะโคเวเลนต์ ตอนที่ 17 20.00 นาที  
พันธะโคเวเลนต์ ตอนที่ 18 20.00 นาที  
พันธะโคเวเลนต์ ตอนที่ 19 20.00 นาที  
พันธะโคเวเลนต์ ตอนที่ 20 20.00 นาที  
พันธะโคเวเลนต์ ตอนที่ 21 20.00 นาที  
พันธะโคเวเลนต์ ตอนที่ 22 9.56 นาที  
พันธะไอออนิก ตอนที่ 1 20.00 นาที  
พันธะไอออนิก ตอนที่ 2 20.00 นาที  
พันธะไอออนิก ตอนที่ 3 20.00 นาที  
พันธะไอออนิก ตอนที่ 4 20.00 นาที  
พันธะไอออนิก ตอนที่ 5 20.00 นาที  
พันธะไอออนิก ตอนที่ 6 20.00 นาที  
พันธะไอออนิก ตอนที่ 7 20.00 นาที  
พันธะไอออนิก ตอนที่ 8 20.00 นาที  
พันธะไอออนิก ตอนที่ 9 20.00 นาที  
พันธะไอออนิก ตอนที่ 10 20.00 นาที  
พันธะไอออนิก ตอนที่ 11 20.00 นาที  
พันธะไอออนิก ตอนที่ 12 20.00 นาที  
พันธะไอออนิก ตอนที่ 13 20.00 นาที  
พันธะไอออนิก ตอนที่ 14 10.36 นาที  
พันธะโลหะ และ สรุป 27.19 นาที  
อะตอมและตารางธาตุ.pdf
พันธะเคมี.pdf
ขั้นตอน 1
เลือกคอร์สเรียนที่ต้องการสมัครเรียน จากนั้นคลิก "สมัครเรียน" เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการสมัครเรียนออนไลน์

ขั้นตอน 2
เลือกวิธีการชำระเงิน โดยสามารถเลือกชำระผ่านบัตรเครดิต หรือ โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร

ขั้นตอน 3
หากเลือกโอนเงินเข้าบัญชี เลือกโอนเข้าธนาคารใดก็ได้ ดังนี้
ธนาคาร เลขที่บัญชี ชื่อบัญชี
  ธ. กสิกรไทย 040-8-93885-6 บริษัท ติวมาสเตอร์ จำกัด (Tuemaster Co., Ltd.)
  พร้อมเพย์ (PromptPay) 0105561086021 บริษัท ติวมาสเตอร์ จำกัด (Tuemaster Co., Ltd.)

หลังจากโอนเงินแล้ว ให้แจ้งโอนเงินและกรอกข้อมูลเพื่อสมัครเรียน คลิก แจ้งโอนเงิน


เมื่อแจ้งโอนเรียบร้อย ข้ามไปขั้นตอนที่ 6 ได้เลย

หรือหากเลือกชำระผ่านบัตรเครดิต ให้กรอกอีเมลและรหัสผ่านสำหรับเข้าสู่ระบบ หรือหากน้องเป็นนักเรียนใหม่ ให้กด "สมัครสมาชิก" ด้านล่าง
(สำหรับน้องที่เข้าสู่ระบบอยู่แล้ว ให้ตรวจสอบข้อมูล และคลิก "เลือกวิธีชำระเงิน" เพื่อไปยังขั้นตอนถัดไปได้เลย

ขั้นตอน 4
เลือกวิธีการชำระเงิน โดยสามารถชำระค่าลงทะเบียนได้ผ่าน 2 ช่องทาง คือ บัตรเครดิต/เดบิต และ โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร (แนะนำให้อ่านรายละเอียดของการชำระเงินแต่ละแบบ ก่อนเลือกวิธีที่สะดวกที่สุด)

ขั้นตอน 5
ตรวจสอบรายการสั่งซื้อ ชื่อคอร์สที่สมัคร รวมถึงราคา ก่อนชำระเงิน
(หากมีคูปองส่วนลดให้ใส่รหัสคูปองที่ขั้นตอนนี้ได้เลย)

เข้าสู่หน้าชำระเงิน สำหรับการชำระค่าลงทะเบียนออนไลน์ ผ่านบัตรเครดิต/เดบิต
ให้กรอกข้อมูลต่างๆ และกดดำเนินการต่อไปเรื่อยๆ จนการชำระเงินเสร็จสมบูรณ์ (สามารถเข้าเรียนได้ทันทีหลังชำระเงินเสร็จสมบูรณ์)

ขั้นตอน 6
รอรับอีเมลยืนยันการลงทะเบียนภายใน 24ชม. หลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว

ขั้นตอน 7
เข้าสู่ระบบเพื่อเรียนออนไลน์ได้เลย!

หมายเหตุ หากพบปัญหาในการสมัครเรียน ติดต่อทีมงานได้ ที่นี่

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน


    ยังไม่มีรีวิวค่ะ