เกี่ยวกับคอร์สนี้
เนื้อหาคอร์สทั้งหมด 21 ชั่วโมง 28 นาที
เรียนคอร์สนี้ได้ 151 วัน
จำกัดเวลาเรียน 50 ชั่วโมง
เกี่ยวกับผู้สอน
ธัชย์ชลัท ทับทอง (พี่ต๊อด)
TueMaster

สำเร็จการศึกษา ป.ตรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวัสดุศาสตร์ แขนงพอลิเมอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาจารย์ประจำวิชาเคมี ม.ปลาย สถาบัน the tutor มากว่า 8 ปี และปัจจุบันสอนสดอยู่ที่สถาบัน Tuemaster Live อาจารย์พิเศษวิชาเคมี ม.ปลายให้กับโรงเรียนต่างๆหลายโรงเรียน เช่น โรงเรียนหอวัง, โรงเรียนวัดดุสิตาราม, โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม, โรงเรียนธัญบุรี จ.ปทุมธานี ฯลฯ “เคมีง่ายนิดเดียว รู้ยัง “ เคมีเป็นวิชาที่ไม่ได้ยาก ถ้าน้องๆ เจอคนที่อธิบายได้เคลียร์ ซึ่งพี่ต๊อดสามารถช่วยน้องได้ และสามารถผลักดันให้น้องทำคะแนนวิชาเคมี ทั้งการสอบในห้องเรียนและการสอบเข้ามหาวิทยาลัยเพื่อเข้าคณะที่น้องๆตั้งใจและใฝ่ฝันไว้ได

CU51 เนื้อหาเคมี ม.5 เทอม 1 -17%

คอร์สเคมี ม.5 เทอม 1 จะแยกเนื้อหาเป็นบท ได้แก่เรื่อง ก๊าซ, อัตราการเกิดปฏิกิริยา และ สมดุลเคมี โดยคอร์สนี้จะทำให้น้องๆเข้าใจเนื้อหา และสามารถนำความรู้ในเนื้อหานั้นๆ ไปทำโจทย์เพื่อใช้สอบในโรงเรียนและเตรียมสอบในการเข้ามหาวิทยาลัยต่อไป

โดย ธัชย์ชลัท ทับทอง (พี่ต๊อด)
แชร์คอร์สนี้บน Social:

ราคา 2,500 บาท เท่านั้น!

3,000 บาท
สมัครเรียน แจ้งโอนเงิน

คอร์สเคมี ม.5 เทอม 1  คอร์สนี้จะแยกเนื้อหาเป็นบท ได้แก่เรื่อง ก๊าซ , อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี และ สมดุลเคมี โดยคอร์สนี้จะทำให้น้องๆเข้าใจเนื้อหา และสามารถนำความรู้ในเนื้อหานั้นๆ ไปทำโจทย์เพื่อใช้สอบในโรงเรียนและสอบในการเข้ามหาวิทยาลัยต่อไป 

สิ่งที่จะได้จากการเรียนคอร์สนี้
เนื้อหาในเทอมนี้ทั้ง 3 บท เป็นบทที่ต้องนำความรู้ของเทอมที่แล้ว ( ปริมาณสาร ) มาใช้ควบคู่ไปด้วยซึ่งพี่ต๊อดจะค่อยๆสอนเนื้อหาแยกเป็นหัวข้อๆ และมีการฝึกทำโจทย์ควบคู่กันไป เพื่อทำให้น้องๆ เข้าใจและจำเนื้อหาและสามารถนำไปประยุกต์ในการสอบต่อได้ 

คอร์สนี้เหมาะกับใคร
คอร์สนี้เหมาะสำหรับน้องๆ ม.5 ที่ผ่านการเรียนเรื่องปริมาณสารมาแล้ว  เนื่องจาก เนื้อหาใน 3 บทนี้มีพาร์ทที่เป็นทั้งคำนวณและบรรยาย และเหมาะกับน้องๆที่กำลังจะสอบเข้ามหาลัยก็สามารถมาเรียนทบทวนได้เช่นกัน ^^

บทนำ-การพิจารณาสถานะ และการเปลี่ยนสถานะ ตอนที่ 1 FREE 20.00 นาที  
บทนำ-การพิจารณาสถานะ และการเปลี่ยนสถานะ ตอนที่ 2 20.00 นาที  
บทนำ-การพิจารณาสถานะ และการเปลี่ยนสถานะ ตอนที่ 3 20.00 นาที  
บทนำ-การพิจารณาสถานะ และการเปลี่ยนสถานะ ตอนที่ 4 20.00 นาที  
บทนำ-การพิจารณาสถานะ และการเปลี่ยนสถานะ ตอนที่ 5 14.05 นาที  
ทฤษฎีจลน์ของก๊าซ 31.20 นาที  
กฏรวมก๊าซ ตอนที่ 1 14.36 นาที  
กฏรวมก๊าซ ตอนที่ 2 20.00 นาที  
กฏรวมก๊าซ ตอนที่ 3 10.46 นาที  
กฏก๊าซสมบูรณ์ ตอนที่ 1 9.14 นาที  
กฏก๊าซสมบูรณ์ ตอนที่ 2 20.00 นาที  
กฏก๊าซสมบูรณ์ ตอนที่ 3 20.00 นาที  
กฏก๊าซสมบูรณ์ ตอนที่ 4 27.07 นาที  
การผสมแก๊ส ตอนที่ 1 12.53 นาที  
การผสมแก๊ส ตอนที่ 2 11.50 นาที  
การแพร่ของแก๊ส ตอนที่ 1 8.10 นาที  
การแพร่ของแก๊ส ตอนที่ 2 20.00 นาที  
การแพร่ของแก๊ส ตอนที่ 3 22.07 นาที  
อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ตอนที่ 1 FREE 20.00 นาที  
อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ตอนที่ 2 20.00 นาที  
อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ตอนที่ 3 20.00 นาที  
ประเภทของอัตราการเกิดปฏิกิริยา ตอนที่ 1 20.00 นาที  
ประเภทของอัตราการเกิดปฏิกิริยา ตอนที่ 2 20.00 นาที  
ประเภทของอัตราการเกิดปฏิกิริยา ตอนที่ 3 11.23 นาที  
ความสัมพันธ์ระหว่างอัตรา ตอนที่ 1 8.37 นาที  
ความสัมพันธ์ระหว่างอัตรา ตอนที่ 2 20.00 นาที  
ความสัมพันธ์ระหว่างอัตรา ตอนที่ 3 20.00 นาที  
ความสัมพันธ์ระหว่างอัตรา ตอนที่ 4 22.02 นาที  
กราฟพลังงานกับการดำเนินไปของปฏิกิริยา ตอนที่ 1 17.58 นาที  
กราฟพลังงานกับการดำเนินไปของปฏิกิริยา ตอนที่ 2 20.00 นาที  
กราฟพลังงานกับการดำเนินไปของปฏิกิริยา ตอนที่ 3 20.00 นาที  
กราฟพลังงานกับการดำเนินไปของปฏิกิริยา ตอนที่ 4 20.00 นาที  
กราฟพลังงานกับการดำเนินไปของปฏิกิริยา ตอนที่ 5 27.38 นาที  
ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ตอนที่ 1 12.22 นาที  
ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ตอนที่ 2 20.00 นาที  
ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ตอนที่ 3 20.00 นาที  
ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ตอนที่ 4 20.00 นาที  
ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ตอนที่ 5 11.29 นาที  
กฏอัตรา ตอนที่ 1 8.31 นาที  
กฏอัตรา ตอนที่ 2 20.00 นาที  
กฏอัตรา ตอนที่ 3 15.10 นาที  
สมดุลเคมี ตอนที่ 1 FREE 20.00 นาที  
สมดุลเคมี ตอนที่ 2 16.53 นาที  
ค่าคงที่ของสมดุล(K) ตอนที่ 1 23.07 นาที  
ค่าคงที่ของสมดุล(K) ตอนที่ 2 14.07 นาที  
ความสัมพันธ์ระหว่างค่า K กับสมการเคมี ตอนที่ 1 25.53 นาที  
ความสัมพันธ์ระหว่างค่า K กับสมการเคมี ตอนที่ 2 22.28 นาที  
การคำนวณเกี่ยวกับค่า K ตอนที่ 1 17.32 นาที  
การคำนวณเกี่ยวกับค่า K ตอนที่ 2 20.00 นาที  
การคำนวณเกี่ยวกับค่า K ตอนที่ 3 20.00 นาที  
การคำนวณเกี่ยวกับค่า K ตอนที่ 4 20.00 นาที  
การคำนวณเกี่ยวกับค่า K ตอนที่ 5 20.00 นาที  
การคำนวณเกี่ยวกับค่า K ตอนที่ 6 20.00 นาที  
การคำนวณเกี่ยวกับค่า K ตอนที่ 7 20.00 นาที  
การคำนวณเกี่ยวกับค่า K ตอนที่ 8 20.00 นาที  
การคำนวณเกี่ยวกับค่า K ตอนที่ 9 26.23 นาที  
การรบกวนภาวะสมดุลตามหลักของเลอชาเตอลิเอ ตอนที่ 1 13.37 นาที  
การรบกวนภาวะสมดุลตามหลักของเลอชาเตอลิเอ ตอนที่ 2 20.00 นาที  
การรบกวนภาวะสมดุลตามหลักของเลอชาเตอลิเอ ตอนที่ 3 20.00 นาที  
การรบกวนภาวะสมดุลตามหลักของเลอชาเตอลิเอ ตอนที่ 4 20.00 นาที  
การรบกวนภาวะสมดุลตามหลักของเลอชาเตอลิเอ ตอนที่ 5 20.00 นาที  
การรบกวนภาวะสมดุลตามหลักของเลอชาเตอลิเอ ตอนที่ 6 20.00 นาที  
การรบกวนภาวะสมดุลตามหลักของเลอชาเตอลิเอ ตอนที่ 7 20.00 นาที  
การรบกวนภาวะสมดุลตามหลักของเลอชาเตอลิเอ ตอนที่ 8 20.00 นาที  
การรบกวนภาวะสมดุลตามหลักของเลอชาเตอลิเอ ตอนที่ 9 13.04 นาที  
ความสัมพันธ์ระหว่าง Kc และ Kp ตอนที่ 1 20.00 นาที  
ความสัมพันธ์ระหว่าง Kc และ Kp ตอนที่ 2 20.00 นาที  
ความสัมพันธ์ระหว่าง Kc และ Kp ตอนที่ 3 20.00 นาที  
ความสัมพันธ์ระหว่าง Kc และ Kp ตอนที่ 4 17.49 นาที  
เอกสารประกอบเรื่อง ก๊าซ
เอกสารประกอบเรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยา
เอกสารประกอบเรื่อง สมดุลเคมี
ขั้นตอน 1
เลือกคอร์สเรียนที่ต้องการสมัครเรียน จากนั้นคลิก "สมัครเรียน" เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการสมัครเรียนออนไลน์

ขั้นตอน 2
เลือกวิธีการชำระเงิน โดยสามารถเลือกชำระผ่านบัตรเครดิต หรือ โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร

ขั้นตอน 3
หากเลือกโอนเงินเข้าบัญชี เลือกโอนเข้าธนาคารใดก็ได้ ดังนี้
ธนาคาร เลขที่บัญชี ชื่อบัญชี
  ธ. กสิกรไทย 040-8-93885-6 บริษัท ติวมาสเตอร์ จำกัด (Tuemaster Co., Ltd.)
  พร้อมเพย์ (PromptPay) 0105561086021 บริษัท ติวมาสเตอร์ จำกัด (Tuemaster Co., Ltd.)

หลังจากโอนเงินแล้ว ให้แจ้งโอนเงินและกรอกข้อมูลเพื่อสมัครเรียน คลิก แจ้งโอนเงิน


เมื่อแจ้งโอนเรียบร้อย ข้ามไปขั้นตอนที่ 6 ได้เลย

หรือหากเลือกชำระผ่านบัตรเครดิต ให้กรอกอีเมลและรหัสผ่านสำหรับเข้าสู่ระบบ หรือหากน้องเป็นนักเรียนใหม่ ให้กด "สมัครสมาชิก" ด้านล่าง
(สำหรับน้องที่เข้าสู่ระบบอยู่แล้ว ให้ตรวจสอบข้อมูล และคลิก "เลือกวิธีชำระเงิน" เพื่อไปยังขั้นตอนถัดไปได้เลย

ขั้นตอน 4
เลือกวิธีการชำระเงิน โดยสามารถชำระค่าลงทะเบียนได้ผ่าน 2 ช่องทาง คือ บัตรเครดิต/เดบิต และ โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร (แนะนำให้อ่านรายละเอียดของการชำระเงินแต่ละแบบ ก่อนเลือกวิธีที่สะดวกที่สุด)

ขั้นตอน 5
ตรวจสอบรายการสั่งซื้อ ชื่อคอร์สที่สมัคร รวมถึงราคา ก่อนชำระเงิน
(หากมีคูปองส่วนลดให้ใส่รหัสคูปองที่ขั้นตอนนี้ได้เลย)

เข้าสู่หน้าชำระเงิน สำหรับการชำระค่าลงทะเบียนออนไลน์ ผ่านบัตรเครดิต/เดบิต
ให้กรอกข้อมูลต่างๆ และกดดำเนินการต่อไปเรื่อยๆ จนการชำระเงินเสร็จสมบูรณ์ (สามารถเข้าเรียนได้ทันทีหลังชำระเงินเสร็จสมบูรณ์)

ขั้นตอน 6
รอรับอีเมลยืนยันการลงทะเบียนภายใน 24ชม. หลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว

ขั้นตอน 7
เข้าสู่ระบบเพื่อเรียนออนไลน์ได้เลย!

หมายเหตุ หากพบปัญหาในการสมัครเรียน ติดต่อทีมงานได้ ที่นี่

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน


    ยังไม่มีรีวิวค่ะ