เกี่ยวกับคอร์สนี้
เนื้อหาคอร์สทั้งหมด 32 ชั่วโมง 25 นาที
เรียนคอร์สนี้ได้ 121 วัน
จำกัดเวลาเรียน 60 ชั่วโมง
เกี่ยวกับผู้สอน
เจนจิรา คุณะดิลก (พี่เจน)
TueMaster

การศึกษา ศิลปศาสตรบัณฑิต เอกวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อาจารย์/วิทยากร วิชาภาษาอังกฤษ ที่ เดอะติวเตอร์ และโรงเรียนมัธยม ด้วยประสบการณ์สอน 13 ปี

EG02 GRAMMAR 2 -28%

GRAMMAR 2 เป็นคอร์สรวบรวมเนื้อหาไวยากรณ์ในระดับการใช้แบบเฉพาะเจาะจง ของภาษาอังกฤษในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คอร์สนี้เน้นความซับซ้อน เทคนิคเฉพาะ และสูตรต่างๆ และรวมถึงเนื้อหาที่ต่อยอดมาจากคอร์ส GRAMMAR 1

โดย เจนจิรา คุณะดิลก (พี่เจน)
แชร์คอร์สนี้บน Social:

ราคา 2,900 บาท เท่านั้น!

4,000 บาท
สมัครเรียน แจ้งโอนเงิน

คอร์ส GRAMMAR 2 เป็นคอร์สรวบรวมเนื้อหาไวยากรณ์ในระดับการใช้แบบเฉพาะเจาะจง ของภาษาอังกฤษในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คอร์สนี้เน้นความซับซ้อน เทคนิคเฉพาะ และสูตรต่างๆ และรวมถึงเนื้อหาที่ต่อยอดมาจากคอร์ส GRAMMAR 1

ความต้องการในการเรียนคอร์สนี้
คอร์สนี้ต้องการความรู้ภาษาอังกฤษเบื้องต้นมาจากคอร์ส GRAMMAR 1 และใจที่พร้อมจะเรียนรู้จริงๆ

สิ่งที่จะได้จากการเรียนคอร์สนี้
ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษพื้นฐานไปจนถึงขั้นซับซ้อน สูตรและเทคนิคการจำแบบเฉพาะที่แสนจะติดหู ของไวยากรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ในภาษาเขียนที่สมบูรณ์ และใช้ในการทำข้อสอบได้อย่างถูกต้อง

คอร์สนี้เหมาะสำหรับใคร
ผู้ที่ต้องการไวยากรณ์ หลักการใช้ภาษาที่ถูกต้อง สูตรและเทคนิคช่วยจำต่างๆเพื่อนำไปทำข้อสอบได้อย่างถูกต้อง และไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

Agreement of Subject and Verb Ep.1 FREE 20.00 นาที  
Agreement of Subject and Verb Ep.2 40.00 นาที  
Agreement of Subject and Verb Ep.3 20.00 นาที  
Agreement of Subject and Verb Ep.4 20.00 นาที  
Agreement of Subject and Verb Ep.5 20.00 นาที  
Agreement of Subject and Verb Ep.6 20.00 นาที  
Agreement of Subject and Verb Ep.7 20.00 นาที  
Agreement of Subject and Verb Ep.8 20.00 นาที  
Agreement of Subject and Verb Ep.9 20.00 นาที  
Agreement of Subject and Verb Ep.10 20.00 นาที  
Agreement of Subject and Verb Ep.11 20.00 นาที  
Agreement of Subject and Verb Ep.12 20.00 นาที  
Agreement of Subject and Verb Ep.13 20.00 นาที  
Agreement of Subject and Verb Ep.14 20.00 นาที  
Agreement of Subject and Verb Ep.15 20.00 นาที  
Agreement of Subject and Verb Ep.16 20.00 นาที  
Agreement of Subject and Verb Ep.17 20.00 นาที  
Agreement of Subject and Verb Ep.18 20.00 นาที  
Agreement of Subject and Verb Ep.19 20.00 นาที  
Agreement of Subject and Verb Ep.20 20.00 นาที  
Agreement of Subject and Verb Ep.21 28.46 นาที  
Non-Finite Verbs Ep.1 FREE 20.00 นาที  
Non-Finite Verbs Ep.2 20.00 นาที  
Non-Finite Verbs Ep.3 20.00 นาที  
Non-Finite Verbs Ep.4 20.00 นาที  
Non-Finite Verbs Ep.5 20.00 นาที  
Non-Finite Verbs Ep.6 20.00 นาที  
Non-Finite Verbs Ep.7 20.00 นาที  
Non-Finite Verbs Ep.8 20.00 นาที  
Non-Finite Verbs Ep.9 20.00 นาที  
Non-Finite Verbs Ep.10 20.00 นาที  
Non-Finite Verbs Ep.11 20.00 นาที  
Non-Finite Verbs Ep.12 20.00 นาที  
Non-Finite Verbs Ep.13 20.00 นาที  
Non-Finite Verbs Ep.14 20.00 นาที  
Non-Finite Verbs Ep.15 20.00 นาที  
Non-Finite Verbs Ep.16 20.00 นาที  
Non-Finite Verbs Ep.17 11.14 นาที  
Subjunctive Ep.1 20.00 นาที  
Subjunctive Ep.2 20.00 นาที  
Subjunctive Ep.3 20.00 นาที  
Subjunctive Ep.4 18.15 นาที  
Inversion Ep.1 21.45 นาที  
Inversion Ep.2 20.00 นาที  
Inversion Ep.3 20.00 นาที  
Inversion Ep.4 20.00 นาที  
Inversion Ep.5 20.00 นาที  
Inversion Ep.6 20.00 นาที  
Inversion Ep.7 17.47 นาที  
Causative Ep.1 22.13 นาที  
Causative Ep.2 20.00 นาที  
Causative Ep.3 20.00 นาที  
Causative Ep.4 20.00 นาที  
Causative Ep.5 20.00 นาที  
Causative Ep.6 17.47 นาที  
Conditional Sentences Ep.1 22.13 นาที  
Conditional Sentences Ep.2 20.00 นาที  
Conditional Sentences Ep.3 20.00 นาที  
Conditional Sentences Ep.4 20.00 นาที  
Conditional Sentences Ep.5 20.00 นาที  
Conditional Sentences Ep.6 20.00 นาที  
Conditional Sentences Ep.7 10.57 นาที  
Conditional Sentences Ep.8 20.00 นาที  
Conditional Sentences Ep.9 20.01 นาที  
Conditional Sentences Ep.10 20.00 นาที  
Conditional Sentences Ep.11 20.01 นาที  
Conditional Sentences Ep.12 19.10 นาที  
Modals-Auxiliary Verbs Ep.1 FREE 20.00 นาที  
Modals-Auxiliary Verbs Ep.2 20.00 นาที  
Modals-Auxiliary Verbs Ep.3 20.00 นาที  
Modals-Auxiliary Verbs Ep.4 20.00 นาที  
Modals-Auxiliary Verbs Ep.5 20.00 นาที  
Modals-Auxiliary Verbs Ep.6 20.00 นาที  
Modals-Auxiliary Verbs Ep.7 20.00 นาที  
Modals-Auxiliary Verbs Ep.8 20.00 นาที  
Modals-Auxiliary Verbs Ep.9 20.00 นาที  
Modals-Auxiliary Verbs Ep.10 20.00 นาที  
Modals-Auxiliary Verbs Ep.11 20.00 นาที  
Modals-Auxiliary Verbs Ep.12 20.00 นาที  
Modals-Auxiliary Verbs Ep.13 14.37 นาที  
Conjunctions and Connectors Ep.1 FREE 25.23 นาที  
Conjunctions and Connectors Ep.2 20.00 นาที  
Conjunctions and Connectors Ep.3 20.00 นาที  
Conjunctions and Connectors Ep.4 20.00 นาที  
Conjunctions and Connectors Ep.5 20.00 นาที  
Conjunctions and Connectors Ep.6 20.00 นาที  
Conjunctions and Connectors Ep.7 20.00 นาที  
Conjunctions and Connectors Ep.8 20.00 นาที  
Conjunctions and Connectors Ep.9 20.00 นาที  
Conjunctions and Connectors Ep.10 26.43 นาที  
Quantifiers Ep.1 13.17 นาที  
Quantifiers Ep.2 20.00 นาที  
Quantifiers Ep.3 20.00 นาที  
Other Pronouns(Determiner) Ep.1 20.00 นาที  
Other Pronouns(Determiner) Ep.2 20.00 นาที  
Other Pronouns(Determiner) Ep.3 20.00 นาที  
Other Pronouns(Determiner) Ep.4 15.04 นาที  
GRAMMAR 2: Agreement of Subjects and Verbs.pdf
GRAMMAR 2: Non-Finite Verbs.pdf
GRAMMAR 2: Subjunctive.pdf
GRAMMAR 2: Inversion.pdf
GRAMMAR 2: Causative Forms.pdf
GRAMMAR 2: Conditional Sentences.pdf
GRAMMAR 2: Modal - Auxiliary Verbs.pdf
GRAMMAR 2: Conjunctions & Connectors.pdf
GRAMMAR 2: Quantifiers.pdf
ขั้นตอน 1
เลือกคอร์สเรียนที่ต้องการสมัครเรียน จากนั้นคลิก "สมัครเรียน" เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการสมัครเรียนออนไลน์

ขั้นตอน 2
เลือกวิธีการชำระเงิน โดยสามารถเลือกชำระผ่านบัตรเครดิต หรือ โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร

ขั้นตอน 3
หากเลือกโอนเงินเข้าบัญชี เลือกโอนเข้าธนาคารใดก็ได้ ดังนี้
ธนาคาร เลขที่บัญชี ชื่อบัญชี
  ธ. กสิกรไทย 040-8-93885-6 บริษัท ติวมาสเตอร์ จำกัด (Tuemaster Co., Ltd.)
  พร้อมเพย์ (PromptPay) 0105561086021 บริษัท ติวมาสเตอร์ จำกัด (Tuemaster Co., Ltd.)

หลังจากโอนเงินแล้ว ให้แจ้งโอนเงินและกรอกข้อมูลเพื่อสมัครเรียน คลิก แจ้งโอนเงิน


เมื่อแจ้งโอนเรียบร้อย ข้ามไปขั้นตอนที่ 6 ได้เลย

หรือหากเลือกชำระผ่านบัตรเครดิต ให้กรอกอีเมลและรหัสผ่านสำหรับเข้าสู่ระบบ หรือหากน้องเป็นนักเรียนใหม่ ให้กด "สมัครสมาชิก" ด้านล่าง
(สำหรับน้องที่เข้าสู่ระบบอยู่แล้ว ให้ตรวจสอบข้อมูล และคลิก "เลือกวิธีชำระเงิน" เพื่อไปยังขั้นตอนถัดไปได้เลย

ขั้นตอน 4
เลือกวิธีการชำระเงิน โดยสามารถชำระค่าลงทะเบียนได้ผ่าน 2 ช่องทาง คือ บัตรเครดิต/เดบิต และ โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร (แนะนำให้อ่านรายละเอียดของการชำระเงินแต่ละแบบ ก่อนเลือกวิธีที่สะดวกที่สุด)

ขั้นตอน 5
ตรวจสอบรายการสั่งซื้อ ชื่อคอร์สที่สมัคร รวมถึงราคา ก่อนชำระเงิน
(หากมีคูปองส่วนลดให้ใส่รหัสคูปองที่ขั้นตอนนี้ได้เลย)

เข้าสู่หน้าชำระเงิน สำหรับการชำระค่าลงทะเบียนออนไลน์ ผ่านบัตรเครดิต/เดบิต
ให้กรอกข้อมูลต่างๆ และกดดำเนินการต่อไปเรื่อยๆ จนการชำระเงินเสร็จสมบูรณ์ (สามารถเข้าเรียนได้ทันทีหลังชำระเงินเสร็จสมบูรณ์)

ขั้นตอน 6
รอรับอีเมลยืนยันการลงทะเบียนภายใน 24ชม. หลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว

ขั้นตอน 7
เข้าสู่ระบบเพื่อเรียนออนไลน์ได้เลย!

หมายเหตุ หากพบปัญหาในการสมัครเรียน ติดต่อทีมงานได้ ที่นี่

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน

  • สนุกมากครับ
    ชนกชนม์ แก้วพวง 180

  • สอนดีมากๆเลยครับ
    นาย ธนาธิป กาวไธสง 180