MB12 ติวเนื้อหาคณิตฯ เข้มข้น & ตะลุยโจทย์แนวหลักสูตรใหม่

slider

ราคา

12,900

6,500 บาท

โดยติวเตอร์ พี่อุ๋ย

เรียนได้

331

วัน

ได้รับสิทธิ์

350 ชั่วโมง

มีทั้งหมด

630

บทเรียน

ความยาว VDO

206 ชั่วโมง 1 นาที

VDOอัพเดทล่าสุด!! คอร์สติวเนื้อหาคณิตฯ ม.4-6 แบบเข้มข้น เพื่อให้แน่นเนื้อหาก่อนไปฝึกทำโจทย์เพิ่มทักษะ และฝึกทำโจทย์แนวประยุกต์ โจทย์แนว สสวท เพิ่มเติมเพื่อเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย

รายละเอียดคอร์สเรียน

คอร์สนี้เป็นคอร์สควบของ

1. MT12 ติวเนื้อหาคณิตเข้มข้น 
คอร์สติวเนื้อหาคณิตฯเข้มข้น วีดีโออัพเดทล่าสุด !! กับคอร์สติวเนื้อหาเข้มข้นใหม่อัพเดทเนื้อหา สอนใหม่หมดให้กระชับ และเท่าทันการรับมือโจทย์ในปัจจุบันที่พัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆ จึงจำเป็นต้องเข้าใจเนื้อหาให้ลึกซึ้งและครอบคลุมมากขึ้น โดยคอร์สนี้จะช่วยให้เข้าใจในเนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.ปลาย ผ่านการติวในแต่ละบทและตัวอย่างโจทย์ประกอบแต่ละบทที่จะช่วยให้เข้าใจเนื้อหาและเตรียมตัวพร้อมสำหรับการนำความรู้ไปวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาโจทย์คณิตศาสตร์ในทุกรูปแบบ คอร์สนี้เป็นคอร์สติวเนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.ปลาย ที่สมบูรณ์แบบที่สุดที่เคยมีมา ควบกับ...

2. MQ04 ตะลุยโจทย์คณิตฯแนวหลักสูตรใหม่
พี่อุ๋ยจะพาตะลุยโจทย์ คณิตฯตามแนวหลักสูตรใหม่ รวมถึงโจทย์ประยุกต์ ที่มีการเปลี่ยนแนวคำถาม โดยคอร์สนี้จะมีได้ฝึกทำโจทย์อ้างอิงจากโจทย์ตามแนวโจทย์ท้ายบทของ สสวท ด้วยรวมไปถึงโจทย์แนวอื่นที่พี่อุ๋ยแนะนำว่าต้องรู้และให้ฝึกไว้เพื่อเตรียมรับมือในการสอบสนามต่างๆ รวมถึงโจทย์ที่พี่อุ๋ยคิดว่าน่าจะออกสอบด้วย

ความต้องการในการเรียนคอร์สนี้
พื้นฐานเลขม.ปลายเล็กน้อย สมุดเปล่าเพื่อจดตามพี่อุ๋ย เราจะจำได้ดีขึ้นเมื่อได้ผ่านตาและได้เขียนด้วย สุดท้ายคือสมาธิตอนเรียน และเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพที่สุด ให้จำลองว่าเรานั่งเรียนอยู่ในห้องเรียนพิเศษกับพี่อุ๋ยจริงๆ ถ้าพี่อุ๋ยถามให้เราพยายามออกเสียงตอบจริงๆ จดจริงๆ เพราะทุกกระบวนการจะช่วยการเรียนรู้ของเราให้ดีขึ้นได้จริงๆ

สิ่งที่ได้รับจากการเรียนคอร์สนี้
ความเข้าใจในเนื้อหาของคณิตศาสตร์ ม.4-6 ที่จำเป็นต้องใช้ในการสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย เนื้อหาที่ต้องรู้ในแต่ละบท สิ่งที่ต้องจำ สูตรทุกสูตร ตัวอย่างโจทย์เพิ่มความเข้าใจเนื้อหาแต่ละบทตั้งแต่ปานกลาง ไปจนประยุกต์ เพิ่มความสามารถในการวิเคราะห์แก้ปัญหาโจทย์ และได้ฝึกทำโจทย์หแนวหลักสูตรใหม่ ที่รวมถึงโจทย์แนวประยุกต์ แนว โจทย์ท้ายบทของ สสวท อีกด้วย

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ
นักเรียนที่ต้องการทบทวน เพิ่มความเข้าใจในเนื้อหาคณิตฯ ม.ปลาย และฝึกทำโจทย์แนวประยุกต์ โจทย์แนว สสวท เพิ่มเติม ก่อนจะไปฝึกโจทย์เพิ่มเติม เช่น พวกตะลุยโจทย์แนวข้อสอบสนามต่างๆ

การแก้สมการ ตอนที่ 1 FREE 20:00  
การแก้สมการ ตอนที่ 2 20:00  
การแก้สมการ ตอนที่ 3 20:00  
การแก้สมการ ตอนที่ 4 20:00  
การแก้สมการ ตอนที่ 5 20:00  
การแก้สมการ ตอนที่ 6 20:00  
การแก้สมการ ตอนที่ 7 20:00  
การแก้สมการ ตอนที่ 8 20:00  
การแก้สมการ ตอนที่ 9 20:00  
การแก้สมการ ตอนที่ 10 20:00  
การแก้สมการ ตอนที่ 11 28:35  
การแก้ อสมการ ตอนที่ 1 11:25  
การแก้ อสมการ ตอนที่ 2 20:00  
การแก้ อสมการ ตอนที่ 3 20:00  
การแก้ อสมการ ตอนที่ 4 20:00  
การแก้ อสมการ ตอนที่ 5 20:00  
การแก้ อสมการ ตอนที่ 6 20:00  
การแก้ อสมการ ตอนที่ 7 20:00  
การแก้ อสมการ ตอนที่ 8 20:00  
การแก้ อสมการ ตอนที่ 9 20:00  
การแก้ อสมการ ตอนที่ 10 20:00  
การแก้ อสมการ ตอนที่ 11 20:00  
การแก้ อสมการ ตอนที่ 12 17:45  
ขอบเขตบน - ขอบเขตล่าง 21:32  
การแก้ อสมการ ตอนที่ 13 18:29  
การแก้ อสมการ ตอนที่ 14 24:49  
การแก้ค่าสัมบูรณ์เบื้องต้น ตอนที่ 1 15:12  
การแก้ค่าสัมบูรณ์เบื้องต้น ตอนที่ 2 20:00  
การแก้ค่าสัมบูรณ์เบื้องต้น ตอนที่ 3 20:00  
การแก้ค่าสัมบูรณ์เบื้องต้น ตอนที่ 4 20:00  
การแก้ค่าสัมบูรณ์เบื้องต้น ตอนที่ 5 20:00  
การแก้ค่าสัมบูรณ์เบื้องต้น ตอนที่ 6 20:00  
การแก้ค่าสัมบูรณ์เบื้องต้น ตอนที่ 7 20:00  
การแก้ค่าสัมบูรณ์เบื้องต้น ตอนที่ 8 21:07  
การแก้อสมการ ค่าสัมบูรณ์แบบประยุกต์ และแยกกรณี ตอนที่ 1 18:54  
การแก้อสมการ ค่าสัมบูรณ์แบบประยุกต์ และแยกกรณี ตอนที่ 2 20:00  
การแก้อสมการ ค่าสัมบูรณ์แบบประยุกต์ และแยกกรณี ตอนที่ 3 20:00  
การแก้อสมการ ค่าสัมบูรณ์แบบประยุกต์ และแยกกรณี ตอนที่ 4 20:00  
การแก้อสมการ ค่าสัมบูรณ์แบบประยุกต์ และแยกกรณี ตอนที่ 5 20:00  
การแก้อสมการ ค่าสัมบูรณ์แบบประยุกต์ และแยกกรณี ตอนที่ 6 20:00  
การแก้อสมการ ค่าสัมบูรณ์แบบประยุกต์ และแยกกรณี ตอนที่ 7 20:00  
การแก้อสมการ ค่าสัมบูรณ์แบบประยุกต์ และแยกกรณี ตอนที่ 8 21:26  
ทฤษฎีเศษเหลือ ตอนที่ 1 21:46  
ทฤษฎีเศษเหลือ ตอนที่ 2 15:25  
การหาค่าฟังก์ชั่นแบบต่างๆ และการใช้ Magic Box ตอนที่ 1 FREE 20:00  
การหาค่าฟังก์ชั่นแบบต่างๆ และการใช้ Magic Box ตอนที่ 2 20:00  
การหาค่าฟังก์ชั่นแบบต่างๆ และการใช้ Magic Box ตอนที่ 3 20:00  
การหาค่าฟังก์ชั่นแบบต่างๆ และการใช้ Magic Box ตอนที่ 4 20:00  
การหาค่าฟังก์ชั่นแบบต่างๆ และการใช้ Magic Box ตอนที่ 5 20:00  
การหาค่าฟังก์ชั่นแบบต่างๆ และการใช้ Magic Box ตอนที่ 6 20:00  
การหาค่าฟังก์ชั่นแบบต่างๆ และการใช้ Magic Box ตอนที่ 7 20:00  
การหาค่าฟังก์ชั่นแบบต่างๆ และการใช้ Magic Box ตอนที่ 8 20:00  
การหาค่าฟังก์ชั่นแบบต่างๆ และการใช้ Magic Box ตอนที่ 9 14:33  
ฟังก์ชั่น อินเวิร์ส (Inverse) ตอนที่ 1 25:28  
ฟังก์ชั่น อินเวิร์ส (Inverse) ตอนที่ 2 20:00  
ฟังก์ชั่น อินเวิร์ส (Inverse) ตอนที่ 3 20:00  
ฟังก์ชั่น อินเวิร์ส (Inverse) ตอนที่ 4 20:00  
ฟังก์ชั่น อินเวิร์ส (Inverse) ตอนที่ 5 20:00  
ฟังก์ชั่น อินเวิร์ส (Inverse) ตอนที่ 6 12:54  
ฟังก์ชั่น คอมโพสิท (Composite) ตอนที่ 1 27:07  
ฟังก์ชั่น คอมโพสิท (Composite) ตอนที่ 2 20:00  
ฟังก์ชั่น คอมโพสิท (Composite) ตอนที่ 3 20:00  
ฟังก์ชั่น คอมโพสิท (Composite) ตอนที่ 4 20:00  
ฟังก์ชั่น คอมโพสิท (Composite) ตอนที่ 5 20:00  
ฟังก์ชั่น คอมโพสิท (Composite) ตอนที่ 6 20:00  
ฟังก์ชั่น คอมโพสิท (Composite) ตอนที่ 7 15:26  
ตำนานดาบศักดิ์สิทธิ์ทั้ง 5 ตอนที่ 1 24:35  
ตำนานดาบศักดิ์สิทธิ์ทั้ง 5 ตอนที่ 2 26:22  
แนะแนวโจทย์การบ้านฟังก์ชั่นบางส่วน 3:21  
กฏเลขยกกำลัง และการแก้สมการ ตอนที่ 1 FREE 20:00  
กฏเลขยกกำลัง และการแก้สมการ ตอนที่ 2 20:00  
กฏเลขยกกำลัง และการแก้สมการ ตอนที่ 3 20:00  
กฏเลขยกกำลัง และการแก้สมการ ตอนที่ 4 20:00  
กฏเลขยกกำลัง และการแก้สมการ ตอนที่ 5 20:00  
กฏเลขยกกำลัง และการแก้สมการ ตอนที่ 6 20:00  
กฏเลขยกกำลัง และการแก้สมการ ตอนที่ 7 20:00  
กฏเลขยกกำลัง และการแก้สมการ ตอนที่ 8 20:00  
กฏเลขยกกำลัง และการแก้สมการ ตอนที่ 9 20:00  
กฏเลขยกกำลัง และการแก้สมการ ตอนที่ 10 20:00  
กฏเลขยกกำลัง และการแก้สมการ ตอนที่ 11 20:00  
กฏเลขยกกำลัง และการแก้สมการ ตอนที่ 12 20:00  
กฏเลขยกกำลัง และการแก้สมการ ตอนที่ 13 19:18  
การแก้ อสมการเลขยกกำลัง ตอนที่ 1 20:43  
การแก้ อสมการเลขยกกำลัง ตอนที่ 2 16:51  
กฏของล็อกการิทึม ตอนที่ 1 FREE 23:10  
กฏของล็อกการิทึม ตอนที่ 2 20:00  
กฏของล็อกการิทึม ตอนที่ 3 20:00  
กฏของล็อกการิทึม ตอนที่ 4 20:00  
กฏของล็อกการิทึม ตอนที่ 5 22:55  
การแก้ สมการล็อกการิทึม ตอนที่ 1 17:06  
การแก้ สมการล็อกการิทึม ตอนที่ 2 20:00  
การแก้ สมการล็อกการิทึม ตอนที่ 3 18:14  
การแก้ อสมการล็อกการิทึม ตอนที่ 1 21:47  
การแก้ อสมการล็อกการิทึม ตอนที่ 2 16:24  
สมาชิก สับเซต และเพาเวอร์เซต ตอนที่ 1 FREE 16:40  
สมาชิก สับเซต และเพาเวอร์เซต ตอนที่ 2 22:06  
โอเปอร์เรชั่น และการหาจำนวนสมาชิก ตอนที่ 1 17:54  
โอเปอร์เรชั่น และการหาจำนวนสมาชิก ตอนที่ 2 20:00  
โอเปอร์เรชั่น และการหาจำนวนสมาชิก ตอนที่ 3 20:00  
โอเปอร์เรชั่น และการหาจำนวนสมาชิก ตอนที่ 4 20:00  
โอเปอร์เรชั่น และการหาจำนวนสมาชิก ตอนที่ 5 20:00  
โอเปอร์เรชั่น และการหาจำนวนสมาชิก ตอนที่ 6 20:00  
โอเปอร์เรชั่น และการหาจำนวนสมาชิก ตอนที่ 7 20:00  
โอเปอร์เรชั่น และการหาจำนวนสมาชิก ตอนที่ 8 20:00  
โอเปอร์เรชั่น และการหาจำนวนสมาชิก ตอนที่ 9 20:00  
โอเปอร์เรชั่น และการหาจำนวนสมาชิก ตอนที่ 10 20:00  
โอเปอร์เรชั่น และการหาจำนวนสมาชิก ตอนที่ 11 20:00  
โอเปอร์เรชั่น และการหาจำนวนสมาชิก ตอนที่ 12 24:01  
ค่าความจริง และตัวเชื่อม ตอนที่ 1 FREE 20:00  
ค่าความจริง และตัวเชื่อม ตอนที่ 2 20:00  
ค่าความจริง และตัวเชื่อม ตอนที่ 3 20:00  
ค่าความจริง และตัวเชื่อม ตอนที่ 4 20:00  
ค่าความจริง และตัวเชื่อม ตอนที่ 5 13:59  
เรื่องสมมูล ตอนที่ 1 25:43  
เรื่องสมมูล ตอนที่ 2 17:16  
สัจจนิรันตร์ และสมเหตุสมผล ตอนที่ 1 22:44  
สัจจนิรันตร์ และสมเหตุสมผล ตอนที่ 2 20:00  
สัจจนิรันตร์ และสมเหตุสมผล ตอนที่ 3 20:00  
สัจจนิรันตร์ และสมเหตุสมผล ตอนที่ 4 20:00  
สัจจนิรันตร์ และสมเหตุสมผล ตอนที่ 5 13:36  
วลีบ่งปริมาณ ตอนที่ 1 26:25  
วลีบ่งปริมาณ ตอนที่ 2 20:00  
วลีบ่งปริมาณ ตอนที่ 3 20:38  
อนุพันธ์ (Differential) ตอนที่ 1 FREE 20:00  
อนุพันธ์ (Differential) ตอนที่ 2 20:00  
อนุพันธ์ (Differential) ตอนที่ 3 20:00  
อนุพันธ์ (Differential) ตอนที่ 4 20:00  
อนุพันธ์ (Differential) ตอนที่ 5 20:00  
อนุพันธ์ (Differential) ตอนที่ 6 20:00  
อนุพันธ์ (Differential) ตอนที่ 7 20:00  
อนุพันธ์ (Differential) ตอนที่ 8 20:00  
อนุพันธ์ (Differential) ตอนที่ 9 20:00  
อนุพันธ์ (Differential) ตอนที่ 10 20:00  
อนุพันธ์ (Differential) ตอนที่ 11 20:00  
อนุพันธ์ (Differential) ตอนที่ 12 15:56  
ปริพันธ์ (Integrate) ตอนที่ 1 24:05  
ปริพันธ์ (Integrate) ตอนที่ 2 20:00  
ปริพันธ์ (Integrate) ตอนที่ 3 20:00  
ปริพันธ์ (Integrate) ตอนที่ 4 20:00  
ปริพันธ์ (Integrate) ตอนที่ 5 20:00  
ปริพันธ์ (Integrate) ตอนที่ 6 20:00  
ปริพันธ์ (Integrate) ตอนที่ 7 20:00  
ปริพันธ์ (Integrate) ตอนที่ 8 20:00  
ปริพันธ์ (Integrate) ตอนที่ 9 20:00  
ปริพันธ์ (Integrate) ตอนที่ 10 11:02  
ลิมิต และความต่อเนื่อง ตอนที่ 1 28:59  
ลิมิต และความต่อเนื่อง ตอนที่ 2 20:00  
ลิมิต และความต่อเนื่อง ตอนที่ 3 20:00  
ลิมิต และความต่อเนื่อง ตอนที่ 4 20:00  
ลิมิต และความต่อเนื่อง ตอนที่ 5 20:00  
ลิมิต และความต่อเนื่อง ตอนที่ 6 20:00  
ลิมิต และความต่อเนื่อง ตอนที่ 7 20:00  
ลิมิต และความต่อเนื่อง ตอนที่ 8 20:00  
ลิมิต และความต่อเนื่อง ตอนที่ 9 20:00  
ลิมิต และความต่อเนื่อง ตอนที่ 10 20:00  
ลิมิต และความต่อเนื่อง ตอนที่ 11 13:25  
การประยุกต์-ความชัน ตอนที่ 1 20:00  
การประยุกต์-ความชัน ตอนที่ 2 20:00  
การประยุกต์-ความชัน ตอนที่ 3 27:04  
การประยุกต์-วาดกราฟ ตอนที่ 1 12:58  
การประยุกต์-วาดกราฟ ตอนที่ 2 20:00  
การประยุกต์-วาดกราฟ ตอนที่ 3 20:00  
การประยุกต์-วาดกราฟ ตอนที่ 4 20:00  
การประยุกต์-วาดกราฟ ตอนที่ 5 20:00  
การประยุกต์-วาดกราฟ ตอนที่ 6 20:00  
การประยุกต์-วาดกราฟ ตอนที่ 7 20:00  
การประยุกต์-วาดกราฟ ตอนที่ 8 17:39  
การประยุกต์-โจทย์เล่านิทาน ตอนที่ 1 22:22  
การประยุกต์-โจทย์เล่านิทาน ตอนที่ 2 20:00  
การประยุกต์-โจทย์เล่านิทาน ตอนที่ 3 20:00  
การประยุกต์-โจทย์เล่านิทาน ตอนที่ 4 20:00  
การประยุกต์-โจทย์เล่านิทาน ตอนที่ 5 20:00  
การประยุกต์-โจทย์เล่านิทาน ตอนที่ 6 27:16  
การประยุกต์-พื้นที่ใต้กราฟ ตอนที่ 1 12:44  
การประยุกต์-พื้นที่ใต้กราฟ ตอนที่ 2 20:00  
การประยุกต์-พื้นที่ใต้กราฟ ตอนที่ 3 24:39  
จำนวนเชิงซ้อน เรื่องทั่วไป ตอนที่ 1 FREE 20:00  
จำนวนเชิงซ้อน เรื่องทั่วไป ตอนที่ 2 20:00  
จำนวนเชิงซ้อน เรื่องทั่วไป ตอนที่ 3 20:00  
จำนวนเชิงซ้อน เรื่องทั่วไป ตอนที่ 4 20:00  
จำนวนเชิงซ้อน เรื่องทั่วไป ตอนที่ 5 20:00  
จำนวนเชิงซ้อน เรื่องทั่วไป ตอนที่ 6 20:00  
จำนวนเชิงซ้อน เรื่องทั่วไป ตอนที่ 7 20:00  
จำนวนเชิงซ้อน เรื่องทั่วไป ตอนที่ 8 20:00  
จำนวนเชิงซ้อน เรื่องทั่วไป ตอนที่ 9 20:00  
จำนวนเชิงซ้อน เรื่องทั่วไป ตอนที่ 10 20:00  
จำนวนเชิงซ้อน เรื่องทั่วไป ตอนที่ 11 20:00  
จำนวนเชิงซ้อน เรื่องทั่วไป ตอนที่ 12 17:16  
พิกัดเชิงขั้ว การเปลี่ยนรูป ตอนที่ 1 22:44  
พิกัดเชิงขั้ว การเปลี่ยนรูป ตอนที่ 2 20:00  
พิกัดเชิงขั้ว การเปลี่ยนรูป ตอนที่ 3 10:31  
พิกัดเชิงขั้ว กฏของ CIS ตอนที่ 1 29:29  
พิกัดเชิงขั้ว กฏของ CIS ตอนที่ 2 20:00  
พิกัดเชิงขั้ว กฏของ CIS ตอนที่ 3 20:00  
พิกัดเชิงขั้ว กฏของ CIS ตอนที่ 4 17:47  
พิกัดเชิงขั้ว การหาราก ตอนที่ 1 22:13  
พิกัดเชิงขั้ว การหาราก ตอนที่ 2 20:00  
พิกัดเชิงขั้ว การหาราก ตอนที่ 3 27:53  
สมการพหุนามที่มีรากเป็นจำนวนจินตภาพ ตอนที่ 1 12:07  
สมการพหุนามที่มีรากเป็นจำนวนจินตภาพ ตอนที่ 2 20:00  
สมการพหุนามที่มีรากเป็นจำนวนจินตภาพ ตอนที่ 3 17:11  
พื้นฐาน ฟังก์ชั่นตรีโกณ และมุมที่ควรรู้ ตอนที่ 1 FREE 20:00  
พื้นฐาน ฟังก์ชั่นตรีโกณ และมุมที่ควรรู้ ตอนที่ 2 20:00  
พื้นฐาน ฟังก์ชั่นตรีโกณ และมุมที่ควรรู้ ตอนที่ 3 20:00  
พื้นฐาน ฟังก์ชั่นตรีโกณ และมุมที่ควรรู้ ตอนที่ 4 20:00  
พื้นฐาน ฟังก์ชั่นตรีโกณ และมุมที่ควรรู้ ตอนที่ 5 20:00  
พื้นฐาน ฟังก์ชั่นตรีโกณ และมุมที่ควรรู้ ตอนที่ 6 20:00  
พื้นฐาน ฟังก์ชั่นตรีโกณ และมุมที่ควรรู้ ตอนที่ 7 20:00  
พื้นฐาน ฟังก์ชั่นตรีโกณ และมุมที่ควรรู้ ตอนที่ 8 20:00  
พื้นฐาน ฟังก์ชั่นตรีโกณ และมุมที่ควรรู้ ตอนที่ 9 20:00  
พื้นฐาน ฟังก์ชั่นตรีโกณ และมุมที่ควรรู้ ตอนที่ 10 20:00  
พื้นฐาน ฟังก์ชั่นตรีโกณ และมุมที่ควรรู้ ตอนที่ 11 13:35  
ตะลุยโจทย์ประยุกต์แนวใหม่ พื้นฐาน สามเหลี่ยมและมุม ตอนที่ 1 26:26  
ตะลุยโจทย์ประยุกต์แนวใหม่ พื้นฐาน สามเหลี่ยมและมุม ตอนที่ 2 20:00  
ตะลุยโจทย์ประยุกต์แนวใหม่ พื้นฐาน สามเหลี่ยมและมุม ตอนที่ 3 20:00  
ตะลุยโจทย์ประยุกต์แนวใหม่ พื้นฐาน สามเหลี่ยมและมุม ตอนที่ 4 20:00  
ตะลุยโจทย์ประยุกต์แนวใหม่ พื้นฐาน สามเหลี่ยมและมุม ตอนที่ 5 20:00  
ตะลุยโจทย์ประยุกต์แนวใหม่ พื้นฐาน สามเหลี่ยมและมุม ตอนที่ 6 10:37  
สูตรหลักตรีโกณ ตอนที่ 1 29:24  
สูตรหลักตรีโกณ ตอนที่ 2 20:00  
สูตรหลักตรีโกณ ตอนที่ 3 20:00  
สูตรหลักตรีโกณ ตอนที่ 4 20:00  
สูตรหลักตรีโกณ ตอนที่ 5 20:00  
สูตรหลักตรีโกณ ตอนที่ 6 20:00  
สูตรหลักตรีโกณ ตอนที่ 7 20:00  
สูตรหลักตรีโกณ ตอนที่ 8 20:00  
สูตรหลักตรีโกณ ตอนที่ 9 20:00  
สูตรหลักตรีโกณ ตอนที่ 10 20:00  
สูตรหลักตรีโกณ ตอนที่ 11 20:00  
สูตรหลักตรีโกณ ตอนที่ 12 20:00  
สูตรหลักตรีโกณ ตอนที่ 13 20:00  
สูตรหลักตรีโกณ ตอนที่ 14 25:56  
สามเหลี่ยมประยุกต์ ตอนที่ 1 14:05  
สามเหลี่ยมประยุกต์ ตอนที่ 2 20:00  
สามเหลี่ยมประยุกต์ ตอนที่ 3 20:00  
สามเหลี่ยมประยุกต์ ตอนที่ 4 20:00  
สามเหลี่ยมประยุกต์ ตอนที่ 5 28:37  
อินเวอร์สตรีโกณ ตอนที่ 1 11:24  
อินเวอร์สตรีโกณ ตอนที่ 2 20:00  
อินเวอร์สตรีโกณ ตอนที่ 3 20:00  
อินเวอร์สตรีโกณ ตอนที่ 4 20:00  
อินเวอร์สตรีโกณ ตอนที่ 5 20:00  
อินเวอร์สตรีโกณ ตอนที่ 6 20:00  
อินเวอร์สตรีโกณ ตอนที่ 7 20:00  
อินเวอร์สตรีโกณ ตอนที่ 8 21:03  
กราฟตรีโกณ ตอนที่ 1 18:58  
กราฟตรีโกณ ตอนที่ 2 20:00  
กราฟตรีโกณ ตอนที่ 3 11:50  
เรขาคณิตวิเคราะห์ ตอนที่ 1 FREE 20:00  
เรขาคณิตวิเคราะห์ ตอนที่ 2 20:00  
เรขาคณิตวิเคราะห์ ตอนที่ 3 20:00  
เรขาคณิตวิเคราะห์ ตอนที่ 4 20:00  
เรขาคณิตวิเคราะห์ ตอนที่ 5 20:00  
เรขาคณิตวิเคราะห์ ตอนที่ 6 20:00  
เรขาคณิตวิเคราะห์ ตอนที่ 7 20:00  
เรขาคณิตวิเคราะห์ ตอนที่ 8 20:00  
เรขาคณิตวิเคราะห์ ตอนที่ 9 20:00  
เรขาคณิตวิเคราะห์ ตอนที่ 10 20:00  
เรขาคณิตวิเคราะห์ ตอนที่ 11 20:00  
เรขาคณิตวิเคราะห์ ตอนที่ 12 19:12  
วงกลม ตอนที่ 1 20:48  
วงกลม ตอนที่ 2 20:00  
วงกลม ตอนที่ 3 20:00  
วงกลม ตอนที่ 4 20:00  
วงกลม ตอนที่ 5 20:00  
วงกลม ตอนที่ 6 20:00  
วงกลม ตอนที่ 7 11:26  
พาราโบลา ตอนที่ 1 28:35  
พาราโบลา ตอนที่ 2 20:00  
พาราโบลา ตอนที่ 3 20:00  
พาราโบลา ตอนที่ 4 10:33  
วงรี ตอนที่ 1 29:28  
วงรี ตอนที่ 2 20:00  
วงรี ตอนที่ 3 20:00  
วงรี ตอนที่ 4 20:00  
วงรี ตอนที่ 5 20:00  
วงรี ตอนที่ 6 20:00  
วงรี ตอนที่ 7 19:40  
ไฮเปอร์โบลา ตอนที่ 1 20:20  
ไฮเปอร์โบลา ตอนที่ 2 20:00  
ไฮเปอร์โบลา ตอนที่ 3 20:00  
ไฮเปอร์โบลา ตอนที่ 4 20:00  
ไฮเปอร์โบลา ตอนที่ 5 20:00  
ไฮเปอร์โบลา ตอนที่ 6 20:00  
ไฮเปอร์โบลา ตอนที่ 7 20:00  
ไฮเปอร์โบลา ตอนที่ 8 23:40  
โดเมน-เรนจ์ ตอนที่ 1 16:20  
โดเมน-เรนจ์ ตอนที่ 2 20:00  
โดเมน-เรนจ์ ตอนที่ 3 20:00  
โดเมน-เรนจ์ ตอนที่ 4 22:09  
การบวก ลบ คูณเมตริกซ์ และทราสโพส ตอนที่ 1 FREE 26:12  
การบวก ลบ คูณเมตริกซ์ และทราสโพส ตอนที่ 2 12:12  
การบวก ลบ คูณเมตริกซ์ และทราสโพส ตอนที่ 3 20:00  
การบวก ลบ คูณเมตริกซ์ และทราสโพส ตอนที่ 4 20:00  
การบวก ลบ คูณเมตริกซ์ และทราสโพส ตอนที่ 5 28:36  
ดีเทอร์มิแนนท์ และเมตริกซ์ผกผัน (Inverse) ตอนที่ 1 11:24  
ดีเทอร์มิแนนท์ และเมตริกซ์ผกผัน (Inverse) ตอนที่ 2 20:00  
ดีเทอร์มิแนนท์ และเมตริกซ์ผกผัน (Inverse) ตอนที่ 3 20:00  
ดีเทอร์มิแนนท์ และเมตริกซ์ผกผัน (Inverse) ตอนที่ 4 20:00  
ดีเทอร์มิแนนท์ และเมตริกซ์ผกผัน (Inverse) ตอนที่ 5 20:00  
ดีเทอร์มิแนนท์ และเมตริกซ์ผกผัน (Inverse) ตอนที่ 6 20:00  
ดีเทอร์มิแนนท์ และเมตริกซ์ผกผัน (Inverse) ตอนที่ 7 26:11  
การ Row Operation และรวมโจทย์หลากหลายแบบ ตอนที่ 1 13:50  
การ Row Operation และรวมโจทย์หลากหลายแบบ ตอนที่ 2 20:00  
การ Row Operation และรวมโจทย์หลากหลายแบบ ตอนที่ 3 20:00  
การ Row Operation และรวมโจทย์หลากหลายแบบ ตอนที่ 4 29:27  
การ Row Operation และรวมโจทย์หลากหลายแบบ ตอนที่ 5 10:34  
การ Row Operation และรวมโจทย์หลากหลายแบบ ตอนที่ 6 20:00  
การ Row Operation และรวมโจทย์หลากหลายแบบ ตอนที่ 7 26:22  
ลำดับและอนุกรมเลขคณิต เรขาคณิต ตอนที่ 1 FREE 20:00  
ลำดับและอนุกรมเลขคณิต เรขาคณิต ตอนที่ 2 20:00  
ลำดับและอนุกรมเลขคณิต เรขาคณิต ตอนที่ 3 20:00  
ลำดับและอนุกรมเลขคณิต เรขาคณิต ตอนที่ 4 20:00  
ลำดับและอนุกรมเลขคณิต เรขาคณิต ตอนที่ 5 20:00  
ลำดับและอนุกรมเลขคณิต เรขาคณิต ตอนที่ 6 20:00  
ลำดับและอนุกรมเลขคณิต เรขาคณิต ตอนที่ 7 20:00  
ลำดับและอนุกรมเลขคณิต เรขาคณิต ตอนที่ 8 20:00  
ลำดับและอนุกรมเลขคณิต เรขาคณิต ตอนที่ 9 20:00  
ลำดับและอนุกรมเลขคณิต เรขาคณิต ตอนที่ 10 20:00  
ลำดับและอนุกรมเลขคณิต เรขาคณิต ตอนที่ 11 20:00  
ลำดับและอนุกรมเลขคณิต เรขาคณิต ตอนที่ 12 27:23  
ลำดับพิเศษ ตอนที่ 1 12:37  
ลำดับพิเศษ ตอนที่ 2 18:50  
เรื่อง ซิกม่า ตอนที่ 1 21:11  
เรื่อง ซิกม่า ตอนที่ 2 20:00  
เรื่อง ซิกม่า ตอนที่ 3 20:00  
เรื่อง ซิกม่า ตอนที่ 4 20:00  
เรื่อง ซิกม่า ตอนที่ 5 20:00  
เรื่อง ซิกม่า ตอนที่ 6 20:00  
เรื่อง ซิกม่า ตอนที่ 7 20:00  
เรื่อง ซิกม่า ตอนที่ 8 11:50  
ลิมิต ตอนที่ 1 28:11  
ลิมิต ตอนที่ 2 20:00  
ลิมิต ตอนที่ 3 20:00  
ลิมิต ตอนที่ 4 20:00  
ลิมิต ตอนที่ 5 22:35  
อนุกรมอนันต์ ตอนที่ 1 17:26  
อนุกรมอนันต์ ตอนที่ 2 20:00  
อนุกรมอนันต์ ตอนที่ 3 20:00  
อนุกรมอนันต์ ตอนที่ 4 20:00  
อนุกรมอนันต์ ตอนที่ 5 28:38  
รวมโจทย์ลำดับ อนุกรมหลายๆแนวที่มีการประยุกต์ ตอนที่ 1 11:23  
รวมโจทย์ลำดับ อนุกรมหลายๆแนวที่มีการประยุกต์ ตอนที่ 2 20:00  
รวมโจทย์ลำดับ อนุกรมหลายๆแนวที่มีการประยุกต์ ตอนที่ 3 20:00  
รวมโจทย์ลำดับ อนุกรมหลายๆแนวที่มีการประยุกต์ ตอนที่ 4 20:00  
รวมโจทย์ลำดับ อนุกรมหลายๆแนวที่มีการประยุกต์ ตอนที่ 5 20:00  
รวมโจทย์ลำดับ อนุกรมหลายๆแนวที่มีการประยุกต์ ตอนที่ 6 20:00  
รวมโจทย์ลำดับ อนุกรมหลายๆแนวที่มีการประยุกต์ ตอนที่ 7 17:55  
เวกเตอร์รูปภาพ ตอนที่ 1 FREE 20:00  
เวกเตอร์รูปภาพ ตอนที่ 2 20:00  
เวกเตอร์รูปภาพ ตอนที่ 3 20:00  
เวกเตอร์รูปภาพ ตอนที่ 4 20:00  
เวกเตอร์รูปภาพ ตอนที่ 5 20:00  
เวกเตอร์รูปภาพ ตอนที่ 6 21:50  
เวกเตอร์พิกัดฉาก ตอนที่ 1 18:11  
เวกเตอร์พิกัดฉาก ตอนที่ 2 20:00  
เวกเตอร์พิกัดฉาก ตอนที่ 3 20:00  
เวกเตอร์พิกัดฉาก ตอนที่ 4 20:00  
เวกเตอร์พิกัดฉาก ตอนที่ 5 20:00  
เวกเตอร์พิกัดฉาก ตอนที่ 6 20:00  
เวกเตอร์พิกัดฉาก ตอนที่ 7 14:28  
ผลคูณเชิงสเกลาร์(Dot) ตอนที่ 1 25:32  
ผลคูณเชิงสเกลาร์(Dot) ตอนที่ 2 20:00  
ผลคูณเชิงสเกลาร์(Dot) ตอนที่ 3 20:00  
ผลคูณเชิงสเกลาร์(Dot) ตอนที่ 4 20:00  
ผลคูณเชิงสเกลาร์(Dot) ตอนที่ 5 20:09  
โปรเจคชั่น และสูตรพิฆาตทั้ง5 ตอนที่ 1 19:52  
โปรเจคชั่น และสูตรพิฆาตทั้ง5 ตอนที่ 2 20:00  
โปรเจคชั่น และสูตรพิฆาตทั้ง5 ตอนที่ 3 20:00  
โปรเจคชั่น และสูตรพิฆาตทั้ง5 ตอนที่ 4 20:58  
ผลคูณเชิงเวกเตอร์​(Cross) และการประยุกต์ ตอนที่ 1 19:02  
ผลคูณเชิงเวกเตอร์​(Cross) และการประยุกต์ ตอนที่ 2 16:17  
ผลคูณเชิงเวกเตอร์​(Cross) และการประยุกต์ ตอนที่ 3 17:52  
ผลคูณเชิงเวกเตอร์​(Cross) และการประยุกต์ ตอนที่ 4 20:00  
ผลคูณเชิงเวกเตอร์​(Cross) และการประยุกต์ ตอนที่ 5 24:23  
ความน่าจะเป็น ตอนที่ 1 FREE 20:00  
ความน่าจะเป็น ตอนที่ 2 20:00  
ความน่าจะเป็น ตอนที่ 3 20:00  
ความน่าจะเป็น ตอนที่ 4 20:00  
ความน่าจะเป็น ตอนที่ 5 20:00  
ความน่าจะเป็น ตอนที่ 6 20:00  
ความน่าจะเป็น ตอนที่ 7 20:00  
ความน่าจะเป็น ตอนที่ 8 20:00  
ความน่าจะเป็น ตอนที่ 9 20:01  
ความน่าจะเป็น ตอนที่ 10 20:01  
ความน่าจะเป็น ตอนที่ 11 20:01  
ความน่าจะเป็น ตอนที่ 12 15:49  
แนะแนวโจทย์การบ้าน ตอนที่ 1 24:13  
แนะแนวโจทย์การบ้าน ตอนที่ 2 20:01  
แนะแนวโจทย์การบ้าน ตอนที่ 3 20:01  
แนะแนวโจทย์การบ้าน ตอนที่ 4 20:01  
แนะแนวโจทย์การบ้าน ตอนที่ 5 20:01  
แนะแนวโจทย์การบ้าน ตอนที่ 6 20:01  
แนะแนวโจทย์การบ้าน ตอนที่ 7 20:01  
แนะแนวโจทย์การบ้าน ตอนที่ 8 20:01  
แนะแนวโจทย์การบ้าน ตอนที่ 9 20:01  
แนะแนวโจทย์การบ้าน ตอนที่ 10 21:38  
ฝึกทักษะทำโจทย์หลากหลาย ตอนที่ 1 18:24  
ฝึกทักษะทำโจทย์หลากหลาย ตอนที่ 2 20:01  
ฝึกทักษะทำโจทย์หลากหลาย ตอนที่ 3 20:01  
ฝึกทักษะทำโจทย์หลากหลาย ตอนที่ 4 20:01  
ฝึกทักษะทำโจทย์หลากหลาย ตอนที่ 5 20:01  
ฝึกทักษะทำโจทย์หลากหลาย ตอนที่ 6 20:01  
ฝึกทักษะทำโจทย์หลากหลาย ตอนที่ 7 20:01  
ฝึกทักษะทำโจทย์หลากหลาย ตอนที่ 8 20:01  
ฝึกทักษะทำโจทย์หลากหลาย ตอนที่ 9 20:01  
ฝึกทักษะทำโจทย์หลากหลาย ตอนที่ 10 20:01  
ฝึกทักษะทำโจทย์หลากหลาย ตอนที่ 11 20:01  
ฝึกทักษะทำโจทย์หลากหลาย ตอนที่ 12 13:12  
ดอกเบี้ย ตอนที่ 1 FREE 20:00  
ดอกเบี้ย ตอนที่ 2 20:00  
ดอกเบี้ย ตอนที่ 3 17:41  
มูลค่าปัจจุบันและมูลค่าอนาคต 18:57  
ค่างวดที่รับหรือจ่ายตอนต้นงวด 9:54  
ค่างวดที่รับหรือจ่ายตอนสิ้นงวด 17:32  
การผ่อน ตอนที่ 1 15:59  
การผ่อน ตอนที่ 2 9:29  
ค่ากลางของข้อมูล ตอนที่ 1 FREE 20:00  
ค่ากลางของข้อมูล ตอนที่ 2 20:00  
ค่ากลางของข้อมูล ตอนที่ 3 20:00  
ค่ากลางของข้อมูล ตอนที่ 4 20:18  
ตัวบอกตำแหน่งข้อมูล ตอนที่ 1 19:43  
ตัวบอกตำแหน่งข้อมูล ตอนที่ 2 12:59  
การวัดการกระจายข้อมูล 20:12  
การกระจายข้อมูลแบบสัมบูรณ์ ตอนที่ 1 26:50  
การกระจายข้อมูลแบบสัมบูรณ์ ตอนที่ 2 20:00  
การกระจายข้อมูลแบบสัมบูรณ์ ตอนที่ 3 20:00  
การกระจายข้อมูลแบบสัมบูรณ์ ตอนที่ 4 10:29  
ความลับของ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ตอนที่ 1 23:25  
ความลับของ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ตอนที่ 2 20:00  
ความลับของ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ตอนที่ 3 20:00  
ความลับของ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ตอนที่ 4 20:00  
ความลับของ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ตอนที่ 5 20:00  
ความลับของ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ตอนที่ 6 20:00  
ความลับของ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ตอนที่ 7 20:00  
ความลับของ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ตอนที่ 8 20:00  
ความลับของ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ตอนที่ 9 20:00  
ความลับของ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ตอนที่ 10 24:40  
การกระจายข้อมูลแบบสัมพัทธ์ ตอนที่ 1 15:20  
การกระจายข้อมูลแบบสัมพัทธ์ ตอนที่ 2 20:00  
การกระจายข้อมูลแบบสัมพัทธ์ ตอนที่ 3 20:00  
การกระจายข้อมูลแบบสัมพัทธ์ ตอนที่ 4 20:00  
การกระจายข้อมูลแบบสัมพัทธ์ ตอนที่ 5 20:00  
การกระจายข้อมูลแบบสัมพัทธ์ ตอนที่ 6 22:50  
ค่ามาตรฐาน และโค้งข้อมูล ตอนที่ 1 17:11  
ค่ามาตรฐาน และโค้งข้อมูล ตอนที่ 2 20:00  
ค่ามาตรฐาน และโค้งข้อมูล ตอนที่ 3 20:00  
ค่ามาตรฐาน และโค้งข้อมูล ตอนที่ 4 20:00  
ค่ามาตรฐาน และโค้งข้อมูล ตอนที่ 5 20:00  
ค่ามาตรฐาน และโค้งข้อมูล ตอนที่ 6 20:00  
ค่ามาตรฐาน และโค้งข้อมูล ตอนที่ 7 20:00  
ค่ามาตรฐาน และโค้งข้อมูล ตอนที่ 8 20:43  
ค่านอกเกณฑ์ 6:32  
พิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range) 8:34  
ตัวแปรสุ่ม (Random Variable) 1:15  
ค่าคาดหมาย (Expected Value) ของตัวแปรสุ่มไม่ต่อเนื่อง 22:00  
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรสุ่มไม่ต่อเนื่อง ตอนที่ 1 20:59  
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรสุ่มไม่ต่อเนื่อง ตอนที่ 2 6:17  
การแจกแจงทวินาม (Binomial Distribution) ตอนที่ 1 13:43  
การแจกแจงทวินาม (Binomial Distribution) ตอนที่ 2 11:24  
การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มต่อเนื่อง ตอนที่ 1 8:36  
การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มต่อเนื่อง ตอนที่ 2 20:00  
การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มต่อเนื่อง ตอนที่ 3 11:40  
การบ้านแคลคูลัสชุดที่ 3 ข้อ 7 15 6:07  
ทวินาม (Binomial) ตอนที่ 1 FREE 20:00  
ทวินาม (Binomial) ตอนที่ 2 20:00  
ทวินาม (Binomial) ตอนที่ 3 20:00  
ทวินาม (Binomial) ตอนที่ 4 20:00  
ทวินาม (Binomial) ตอนที่ 5 20:00  
ทวินาม (Binomial) ตอนที่ 6 20:00  
ทวินาม (Binomial) ตอนที่ 7 16:01  
สมการราก ตอนที่ 1 FREE 19:59  
สมการราก ตอนที่ 2 20:00  
สมการราก ตอนที่ 3 20:00  
สมการราก ตอนที่ 4 20:00  
สมการราก ตอนที่ 5 20:00  
สมการราก ตอนที่ 6 20:00  
สมการราก ตอนที่ 7 14:55  
เซต โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 1 FREE 20:00  
เซต โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 2 20:00  
เซต โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 3 20:00  
เซต โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 4 20:00  
เซต โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 5 11:01  
ตรรกศาสตร์ โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 1 FREE 8:59  
ตรรกศาสตร์ โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 2 20:00  
ตรรกศาสตร์ โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 3 20:00  
ตรรกศาสตร์ โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 4 20:00  
ตรรกศาสตร์ โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 5 10:06  
จำนวนจริง โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 1 FREE 29:55  
จำนวนจริง โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 2 20:00  
จำนวนจริง โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 3 20:00  
จำนวนจริง โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 4 20:00  
จำนวนจริง โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 5 20:00  
จำนวนจริง โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 6 20:00  
จำนวนจริง โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 7 20:00  
จำนวนจริง โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 8 20:00  
จำนวนจริง โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 9 20:00  
จำนวนจริง โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 10 20:00  
จำนวนจริง โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 11 20:00  
จำนวนจริง โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 12 20:58  
ฟังก์ชั่น โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 1 FREE 20:00  
ฟังก์ชั่น โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 2 20:00  
ฟังก์ชั่น โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 3 20:00  
ฟังก์ชั่น โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 4 19:59  
ฟังก์ชั่น โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 5 20:01  
ฟังก์ชั่น โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 6 20:00  
ฟังก์ชั่น โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 7 20:00  
ฟังก์ชั่น โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 8 20:00  
ฟังก์ชั่น โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 9 20:00  
ฟังก์ชั่น โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 10 13:42  
แคลคูลัส โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 1 FREE 26:18  
แคลคูลัส โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 2 20:00  
แคลคูลัส โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 3 20:00  
แคลคูลัส โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 4 20:00  
แคลคูลัส โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 5 20:00  
แคลคูลัส โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 6 20:00  
แคลคูลัส โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 7 20:00  
แคลคูลัส โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 8 20:00  
แคลคูลัส โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 9 20:00  
แคลคูลัส โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 10 20:00  
แคลคูลัส โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 11 20:00  
แคลคูลัส โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 12 20:00  
แคลคูลัส โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 13 20:00  
แคลคูลัส โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 14 20:00  
แคลคูลัส โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 15 21:28  
เมทริกซ์ โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 1 FREE 20:00  
เมทริกซ์ โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 2 20:00  
เมทริกซ์ โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 3 20:00  
เมทริกซ์ โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 4 22:38  
Expo-Logโจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 1 17:22  
Expo-Logโจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 2 20:00  
Expo-Logโจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 3 20:00  
Expo-Logโจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 4 20:00  
Expo-Logโจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 5 20:00  
Expo-Logโจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 6 20:00  
Expo-Logโจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 7 20:00  
Expo-Logโจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 8 20:00  
Expo-Logโจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 9 26:41  
จำนวนเชิงซ้อนโจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 1 FREE 13:20  
จำนวนเชิงซ้อนโจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 2 20:00  
จำนวนเชิงซ้อนโจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 3 20:00  
จำนวนเชิงซ้อนโจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 4 20:00  
จำนวนเชิงซ้อนโจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 5 20:00  
จำนวนเชิงซ้อนโจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 6 20:00  
จำนวนเชิงซ้อนโจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 7 20:00  
จำนวนเชิงซ้อนโจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 8 20:00  
จำนวนเชิงซ้อนโจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 9 20:01  
จำนวนเชิงซ้อนโจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 10 25:07  
เวกเตอร์ โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 1 FREE 20:00  
เวกเตอร์ โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 2 20:00  
เวกเตอร์ โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 3 20:00  
เวกเตอร์ โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 4 20:00  
เวกเตอร์ โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 5 20:00  
เวกเตอร์ โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 6 20:00  
เวกเตอร์ โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 7 20:00  
เวกเตอร์ โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 8 10:30  
ลำดับ อนุกรม โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 1 FREE 29:30  
ลำดับ อนุกรม โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 2 20:00  
ลำดับ อนุกรม โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 3 20:00  
ลำดับ อนุกรม โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 4 20:00  
ลำดับ อนุกรม โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 5 20:00  
ลำดับ อนุกรม โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 6 20:00  
ลำดับ อนุกรม โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 7 20:00  
ลำดับ อนุกรม โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 8 17:04  
ภาคตัดกรวย โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 1 FREE 22:56  
ภาคตัดกรวย โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 2 20:00  
ภาคตัดกรวย โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 3 20:00  
ภาคตัดกรวย โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 4 20:00  
ภาคตัดกรวย โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 5 20:00  
ภาคตัดกรวย โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 6 20:01  
ภาคตัดกรวย โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 7 20:01  
ภาคตัดกรวย โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 8 20:01  
ภาคตัดกรวย โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 9 20:01  
ภาคตัดกรวย โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 10 20:00  
ภาคตัดกรวย โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 11 20:00  
ภาคตัดกรวย โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 12 20:00  
ภาคตัดกรวย โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 13 17:39  
หลักการนับเบื้องต้น โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 1 FREE 20:00  
หลักการนับเบื้องต้น โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 2 20:00  
หลักการนับเบื้องต้น โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 3 20:00  
หลักการนับเบื้องต้น โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 4 20:00  
หลักการนับเบื้องต้น โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 5 20:00  
หลักการนับเบื้องต้น โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 6 20:00  
หลักการนับเบื้องต้น โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 7 20:00  
หลักการนับเบื้องต้น โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 8 20:00  
หลักการนับเบื้องต้น โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 9 20:00  
หลักการนับเบื้องต้น โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 10 20:00  
หลักการนับเบื้องต้น โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 11 20:00  
หลักการนับเบื้องต้น โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 12 20:00  
หลักการนับเบื้องต้น โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 13 24:24  
ทวินาม โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 1 15:30  
ทวินาม โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 2 20:00  
ทวินาม โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 3 20:00  
ทวินาม โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 4 22:35  
ความน่าจะเป็น โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 1 FREE 17:25  
ความน่าจะเป็น โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 2 20:00  
ความน่าจะเป็น โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 3 20:00  
ความน่าจะเป็น โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 4 20:00  
ความน่าจะเป็น โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 5 20:01  
ความน่าจะเป็น โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 6 20:01  
ความน่าจะเป็น โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 7 19:00  
ตรีโกณมิติ โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 1 FREE 20:00  
ตรีโกณมิติ โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 2 20:00  
ตรีโกณมิติ โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 3 20:00  
ตรีโกณมิติ โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 4 20:00  
ตรีโกณมิติ โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 5 20:00  
ตรีโกณมิติ โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 6 20:00  
ตรีโกณมิติ โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 7 20:00  
ตรีโกณมิติ โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 8 20:00  
ตรีโกณมิติ โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 9 20:00  
ตรีโกณมิติ โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 10 20:01  
ตรีโกณมิติ โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 11 20:01  
ตรีโกณมิติ โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 12 20:01  
ตรีโกณมิติ โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 13 20:01  
ตรีโกณมิติ โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 14 20:01  
ตรีโกณมิติ โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 15 20:01  
ตรีโกณมิติ โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 16 20:01  
ตรีโกณมิติ โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 17 20:01  
ตรีโกณมิติ โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 18 20:01  
ตรีโกณมิติ โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 19 20:01  
ตรีโกณมิติ โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 20 20:01  
ตรีโกณมิติ โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 21 11:07  
ดอกเบี้ย โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 1 28:55  
ดอกเบี้ย โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 2 20:01  
ดอกเบี้ย โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 3 20:28  
สถิติ โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 1 FREE 19:34  
สถิติ โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 2 20:00  
สถิติ โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 3 20:00  
สถิติ โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 4 20:00  
สถิติ โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 5 13:27  
1.จำนวนจริง (Real Number) ชุดที่ 1-2.pdf
1.1 จำนวนจริง ทฤษฎีเศษเหลือ (เสริม).pdf
2.ฟังก์ชัน (Function) ชุดที่ 1-2.pdf
3.เลขยกกำลัง (Exponential).pdf
4.ล็อกการิทึม (Logarithm).pdf
5.เซต (Set).pdf
6.ตรรกศาสตร์ (Logic).pdf
7.สมการราก (Root Equation).pdf
8.เมตริกซ์ (Matrix) ชุดที่ 1-2.pdf
9.ภาคตัดกรวย (Conic) ชุดที่ 1-3.pdf
10.เเคลคูลัส (Calculus) ชุดที่ 1-3.pdf
11.ตรีโกณ (Trigonometry) ชุดที่ 1-3.pdf
12.จำนวนเชิงซ้อน (Complex Number).pdf
13.เวกเตอร์ (Vector).pdf
14.ลำดับ อนุกรม (Sequence and Series) ชุดที่ 1-3.pdf
15.ความน่าจะเป็น (Probabilioty) ชุดที่ 1-2.pdf
16.ทวินาม (Binomial).pdf
17.สถิติเบื้องต้น (Statistic) ชุดที่ 1-4.pdf
18.ดอกเบี้ยและมูลค่าของเงิน.pdf
1.โจทย์ปัญหาตามหลักสูตรใหม่ เรื่อง เซต.pdf
2.โจทย์ปัญหาตามหลักสูตรใหม่ เรื่อง ตรรกศาสตร์.pdf
3.โจทย์ปัญหาตามหลักสูตรใหม่ เรื่อง จำนวนจริง.pdf
4.โจทย์ปัญหาตามหลักสูตรใหม่ เรื่อง ฟังก์ชัน.pdf
5.โจทย์ปัญหาตามหลักสูตรใหม่ เรื่อง แคลคูลัส.pdf
6.โจทย์ปัญหาตามหลักสูตรใหม่ เรื่อง เมตริกซ์.pdf
7.โจทย์ปัญหาตามหลักสูตรใหม่ เรื่อง เลขยกกำลัง.pdf
8.โจทย์ปัญหาตามหลักสูตรใหม่ เรื่อง จำนวนเชิงซ้อน.pdf
9.โจทย์ปัญหาตามหลักสูตรใหม่ เรื่อง เวกเตอร์.pdf
10.โจทย์ปัญหาตามหลักสูตรใหม่ เรื่อง อนุกรม (16 .pdf
11.โจทย์ปัญหาตามหลักสูตรใหม่ เรื่อง ภาคตัดกรวย.pdf
12.โจทย์ปัญหาตามหลักสูตรใหม่ เรื่อง หลักการนับเบื้องต้นและทวินาม.pdf
13.โจทย์ปัญหาตามหลักสูตรใหม่ เรื่อง ความน่าจะเป็น.pdf
14.โจทย์ปัญหาตามหลักสูตรใหม่ เรื่อง ตรีโกณมิติ.pdf
15.โจทย์ปัญหาตามหลักสูตรใหม่ เรื่อง ดอกเบี้ย.pdf
16.โจทย์ปัญหาตามหลักสูตรใหม่ เรื่อง สถิติ (ส่วนที่เพิ่มมาในหลักสูตรใหม่).pdf

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน

  • ดีมากๆค่ะ มีโจทย์ให้ทำหลากหลาย พี่อุ๋ยสอนตลกมากๆค่ะ4555555
    ธัน*********นท์

ขั้นตอน 1

เลือกคอร์สเรียนที่ต้องการสมัครเรียน จากนั้นคลิก "เพิ่มลงตะกร้า" เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการสมัครเรียนออนไลน์

ขั้นตอน 2

กรอกอีเมลและรหัสผ่านสำหรับเข้าสู่ระบบ หรือหากน้องเป็นนักเรียนใหม่ ให้กด "สมัครสมาชิก" ด้านล่างก่อนค่ะ
(สำหรับน้องที่เข้าสู่ระบบอยู่แล้ว ให้ตรวจสอบข้อมูล และคลิก "เลือกวิธีชำระเงิน" เพื่อไปยังขั้นตอนถัดไปได้เลย)

ขั้นตอน 3

เลือกวิธีการชำระเงินที่ต้องการ
แนะนำให้อ่านรายละเอียดของการชำระเงินแต่ละแบบ ก่อนเลือกวิธีที่สะดวกที่สุดนะคะ

ขั้นตอน 4

ตรวจสอบรายละเอียด ชื่อคอร์สที่สมัคร รวมถึงราคา ก่อนเข้าสู่ขั้นตอนการชำระเงิน
(หากมีคูปองส่วนลดให้ใส่รหัสคูปองที่ขั้นตอนนี้ได้เลยค่ะ)

ขั้นตอน 5

เข้าสู่หน้าชำระเงิน
หากเลือกโอนเข้าบัญชีธนาคาร ให้ทำการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารดังต่อไปนี้
ธนาคาร เลขที่บัญชี ชื่อบัญชี
  ธ. กสิกรไทย 040-8-93885-6 บริษัท ติวมาสเตอร์ จำกัด (Tuemaster Co., Ltd.)
  พร้อมเพย์ (PromptPay) 0105561086021 บริษัท ติวมาสเตอร์ จำกัด (Tuemaster Co., Ltd.)

หลังจากโอนเงินเรียบร้อยแล้ว ให้เข้ามาแจ้งโอนเงิน โดยคลิกเข้าสู่ระบบมุมบนขวาของเว็บไซต์
จากนั้นเลือกที่เมนู "แจ้งโอนเงิน" เพื่อแจ้งการชำระเงินกับพี่ทีมงาน
(หรือหากเข้าสู่ระบบอยู่แล้ว สามารถแจ้งโอนเงินได้ที่นี่ แจ้งโอนเงิน)

ขั้นตอน 6

หลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว น้องๆ จะได้อีเมล
ลงทะเบียนเรียนคอร์ส... ยืนยันการลงทะเบียน หลังจากที่พี่ทีมงานตรวจสอบยอดแล้ว น้องจะได้รับเมลนี้ เพื่อยืนยันการลงทะเบียนเรียนค่ะ


ขั้นตอน 7

ใช้ Email และ Password ที่สมัครสมาชิกไว้ สำหรับเข้าสู่ระบบเพื่อเรียนออนไลน์ได้เลยค่ะ!

คอร์สอื่น ๆ ที่คุณอาจสนใจ