MQ05 ตะลุยโจทย์คลังข้อสอบคณิตฯ

slider

ราคา

16,900

7,900 บาท

โดยติวเตอร์ พี่อุ๋ย

เรียนได้

331

วัน

ได้รับสิทธิ์

500 ชั่วโมง

มีทั้งหมด

937

บทเรียน

ความยาว VDO

314 ชั่วโมง 7 นาที

ตะลุยโจทย์คณิตฯ ทั้งโจทย์จากคอร์สตะลุยแยกบท และโจทย์ข้อสอบ PAT1 ย้อนหลัง ฝึกและพัฒนาฝีมือการแก้ปัญหาโจทย์กับโจทย์หลากหลายเสริมทักษะและประสบการณ์ทำโจทย์ คอร์สนี้ถือเป็นอีกคอร์สที่ถือได้ว่าเป็นคลังโจทย์ที่มีข้อสอบย้อนหลังแบบเต็มอิ่มไปเลยครับ

รายละเอียดคอร์สเรียน

หลังจากเข้าใจลึกซึ้งและแน่นในเนื้อหาคณิตฯ ม.ปลายแล้ว ก็ถึงเวลาต้องฝึกทำโจทย์ให้ได้มากที่สุด ในคอร์สตะลุยโจทย์คลังข้อสอบคณิตนี้ จะรวมโจทย์จากคอร์สตะลุยโจทย์แยกบทเก่า ที่จะช่วยฝึกและพัฒนาทักษะ และประสบการณ์การแก้ปัญหาโจทย์ได้อย่างเป็นระบบ โจทย์จากธรรมดาไปจนซับซ้อนมาก  โจทย์ข้อสอบ PAT1 ย้อนหลังหลายๆ พ.ศ. ไปจนถึงโจทย์สอบเข้ามหาวิทยาลัยสมัยเก่า การฝึกทำโจทย์กับคลังโจทย์ข้อสอบยังมีประโยชน์ในการทบทวนเนื้อหาที่ได้เรียนไปแล้วในแต่ละบท ทำให้เข้าใจลักษณะโจทย์ที่หลากหลาย ได้เห็นวิวัฒนาการของโจทย์จากคลังข้อสอบตั้งแต่อดีตมา เพิ่มความชำนาญและทักษะมองโจทย์ให้ทะลุได้ดีขึ้นมากๆ

ความต้องการในการเรียนคอร์สนี้ 
คอร์สนี้จำเป็นต้องแน่นเนื้อหา คณิตฯ ม.ปลาย มาแล้วนะครับ (ผ่านคอร์สติวเนื้อหาเข้มข้น หรือผ่านคอร์สอัพสกิลติวเพิ่มเกรดมาแล้ว) จึงจะสามารถทำโจทย์ได้อย่างเข้าใจและตามไปได้ทัน ^^  

สิ่งที่ได้รับจากการเรียนคอร์สนี้ 
ทักษะการแก้ปัญหาโจทย์อย่างเป็นระบบในแต่ละบท แยกเรื่องกันไป รวมไปถึงโจทย์ที่จะออกมาแบบผสมเรื่องกันด้วย ช่วยเพิ่มประสบการณ์ในการทำโจทย์ได้เป็นอย่างดี ได้ฝึกโจทย์กับข้อสอบ PAT1 และข้อสอบอื่นๆย้อนหลังอย่างจุใจ นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มความเข้าใจและทบทวนทำให้ไม่ลืมเนื้อหาได้ดีอีกด้วย 

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ 
ผู้ที่แน่นเนื้อหามาแล้วและต้องการฝึกการทำโจทย์ หรือทบทวนคณิตฯกับการฝึกโจทย์จากคลังข้อสอบเก่าอย่างจุกๆ

เซต Mission1 ตอน 1 FREE 20:00  
เซต Mission1 ตอน 2 FREE 20:00  
เซต Mission1 ตอน 3 20:00  
เซต Mission1 ตอน 4 20:00  
เซต Mission1 ตอน 5 20:00  
เซต Mission1 ตอน 6 20:00  
เซต Mission1 ตอน 7 22:44  
เซต Mission2 ตอน 1 17:16  
เซต Mission2 ตอน 2 20:00  
เซต Mission2 ตอน 3 20:00  
เซต Mission2 ตอน 4 20:00  
เซต Mission2 ตอน 5 20:00  
เซต Mission2 ตอน 6 22:54  
เซต Mission3 ตอน 1 17:06  
เซต Mission3 ตอน 2 20:00  
เซต Mission3 ตอน 3 24:28  
เซต Mission4 ตอน 1 20:00  
เซต Mission4 ตอน 2 20:00  
เซต Mission4 ตอน 3 20:00  
เซต Mission4 ตอน 4 20:00  
เซต Mission4 ตอน 5 20:00  
เซต Mission4 ตอน 6 20:00  
เซต Mission4 ตอน 7 22:20  
ตรรกศาสตร์ Mission1 ตอน 1 FREE 20:00  
ตรรกศาสตร์ Mission1 ตอน 2 20:00  
ตรรกศาสตร์ Mission1 ตอน 3 20:00  
ตรรกศาสตร์ Mission1 ตอน 4 20:00  
ตรรกศาสตร์ Mission1 ตอน 5 20:00  
ตรรกศาสตร์ Mission1 ตอน 6 20:00  
ตรรกศาสตร์ Mission2 ตอน 1 20:00  
ตรรกศาสตร์ Mission2 ตอน 2 20:00  
ตรรกศาสตร์ Mission2 ตอน 3 20:00  
ตรรกศาสตร์ Mission2 ตอน 4 20:00  
ตรรกศาสตร์ Mission2 ตอน 5 20:00  
ตรรกศาสตร์ Mission2 ตอน 6 20:00  
ตรรกศาสตร์ Mission2 ตอน 7 20:00  
ตรรกศาสตร์ Mission3 ตอน 1 20:00  
ตรรกศาสตร์ Mission3 ตอน 2 20:00  
ตรรกศาสตร์ Mission3 ตอน 3 25:03  
ตรรกศาสตร์ Mission3 ตอน 4 20:00  
ตรรกศาสตร์ Mission3 ตอน 5 20:00  
ตรรกศาสตร์ Mission3 ตอน 6 12:11  
จำนวนจริง Mission1 ตอน 1 FREE 20:00  
จำนวนจริง Mission1 ตอน 2 20:00  
จำนวนจริง Mission1 ตอน 3 20:00  
จำนวนจริง Mission1 ตอน 4 20:00  
จำนวนจริง Mission1 ตอน 5 14:16  
จำนวนจริง Mission2 ตอน 1 25:45  
จำนวนจริง Mission2 ตอน 2 20:00  
จำนวนจริง Mission2 ตอน 3 20:00  
จำนวนจริง Mission2 ตอน 4 20:00  
จำนวนจริง Mission2 ตอน 5 20:00  
จำนวนจริง Mission2 ตอน 6 10:31  
จำนวนจริง Mission3 ตอน 1 29:29  
จำนวนจริง Mission3 ตอน 2 20:00  
จำนวนจริง Mission3 ตอน 3 20:00  
จำนวนจริง Mission3 ตอน 4 20:00  
จำนวนจริง Mission3 ตอน 5 20:00  
จำนวนจริง Mission3 ตอน 6 20:00  
จำนวนจริง Mission3 ตอน 7 20:00  
จำนวนจริง Mission3 ตอน 8 20:00  
จำนวนจริง Mission3 ตอน 9 20:00  
จำนวนจริง Mission3 ตอน 10 24:18  
จำนวนจริง Mission4 ตอน 1 15:42  
จำนวนจริง Mission4 ตอน 2 20:00  
จำนวนจริง Mission4 ตอน 3 20:00  
จำนวนจริง Mission4 ตอน 4 20:00  
จำนวนจริง Mission4 ตอน 5 20:00  
จำนวนจริง Mission4 ตอน 6 20:00  
จำนวนจริง Mission4 ตอน 7 20:00  
จำนวนจริง Mission4 ตอน 8 20:00  
จำนวนจริง Mission4 ตอน 9 20:00  
จำนวนจริง Mission4 ตอน 10 19:42  
Expo Log Mission1 ตอน 1 FREE 20:00  
Expo Log Mission1 ตอน 2 20:00  
Expo Log Mission1 ตอน 3 20:45  
Expo Log Mission2 ตอน 1 19:15  
Expo Log Mission2 ตอน 2 20:00  
Expo Log Mission2 ตอน 3 20:00  
Expo Log Mission2 ตอน 4 20:00  
Expo Log Mission2 ตอน 5 20:00  
Expo Log Mission2 ตอน 6 20:00  
Expo Log Mission2 ตอน 7 18:44  
Expo Log Mission3 ตอน 1 21:16  
Expo Log Mission3 ตอน 2 20:00  
Expo Log Mission3 ตอน 3 20:00  
Expo Log Mission3 ตอน 4 20:00  
Expo Log Mission3 ตอน 5 18:39  
Expo Log Mission4 ตอน 1 21:21  
Expo Log Mission4 ตอน 2 20:00  
Expo Log Mission4 ตอน 3 20:00  
Expo Log Mission4 ตอน 4 20:00  
Expo Log Mission4 ตอน 5 20:00  
Expo Log Mission4 ตอน 6 18:47  
Expo Log Mission5 ตอน 1 21:13  
Expo Log Mission5 ตอน 2 20:00  
Expo Log Mission5 ตอน 3 20:00  
Expo Log Mission5 ตอน 4 20:00  
Expo Log Mission5 ตอน 5 20:00  
Expo Log Mission5 ตอน 6 20:00  
Expo Log Mission5 ตอน 7 10:27  
ความน่าจะเป็น Mission1 ตอน 1 FREE 20:00  
ความน่าจะเป็น Mission1 ตอน 2 20:00  
ความน่าจะเป็น Mission1 ตอน 3 20:00  
ความน่าจะเป็น Mission1 ตอน 4 22:13  
ความน่าจะเป็น Mission2 ตอน 1 17:47  
ความน่าจะเป็น Mission2 ตอน 2 20:00  
ความน่าจะเป็น Mission2 ตอน 3 20:00  
ความน่าจะเป็น Mission2 ตอน 4 20:16  
ความน่าจะเป็น Mission3 ตอน 1 19:44  
ความน่าจะเป็น Mission3 ตอน 2 20:00  
ความน่าจะเป็น Mission3 ตอน 3 20:00  
ความน่าจะเป็น Mission3 ตอน 4 20:00  
ความน่าจะเป็น Mission3 ตอน 5 20:00  
ความน่าจะเป็น Mission3 ตอน 6 20:27  
ความน่าจะเป็น Mission4 ตอน 1 19:33  
ความน่าจะเป็น Mission4 ตอน 2 20:00  
ความน่าจะเป็น Mission4 ตอน 3 20:00  
ความน่าจะเป็น Mission4 ตอน 4 20:00  
ความน่าจะเป็น Mission4 ตอน 5 20:00  
ความน่าจะเป็น Mission4 ตอน 6 29:10  
ความน่าจะเป็น Mission5 ตอน 1 10:50  
ความน่าจะเป็น Mission5 ตอน 2 20:00  
ความน่าจะเป็น Mission5 ตอน 3 20:00  
ความน่าจะเป็น Mission5 ตอน 4 20:00  
ความน่าจะเป็น Mission5 ตอน 5 23:10  
ภาคตัดกรวย Mission1 ตอน 1 FREE 20:00  
ภาคตัดกรวย Mission1 ตอน 2 20:00  
ภาคตัดกรวย Mission1 ตอน 3 20:00  
ภาคตัดกรวย Mission1 ตอน 4 20:00  
ภาคตัดกรวย Mission1 ตอน 5 20:00  
ภาคตัดกรวย Mission1 ตอน 6 26:19  
ภาคตัดกรวย Mission2 ตอน 1 13:41  
ภาคตัดกรวย Mission2 ตอน 2 20:00  
ภาคตัดกรวย Mission2 ตอน 3 20:00  
ภาคตัดกรวย Mission2 ตอน 4 20:00  
ภาคตัดกรวย Mission2 ตอน 5 22:48  
ภาคตัดกรวย Mission3 ตอน 1 17:12  
ภาคตัดกรวย Mission3 ตอน 2 20:00  
ภาคตัดกรวย Mission3 ตอน 3 20:00  
ภาคตัดกรวย Mission3 ตอน 4 20:00  
ภาคตัดกรวย Mission3 ตอน 5 20:00  
ภาคตัดกรวย Mission3 ตอน 6 20:00  
ภาคตัดกรวย Mission3 ตอน 7 11:12  
ภาคตัดกรวย Mission4 ตอน 1 28:48  
ภาคตัดกรวย Mission4 ตอน 2 20:00  
ภาคตัดกรวย Mission4 ตอน 3 20:00  
ภาคตัดกรวย Mission4 ตอน 4 26:52  
ภาคตัดกรวย Mission5 ตอน 1 13:08  
ภาคตัดกรวย Mission5 ตอน 2 20:00  
ภาคตัดกรวย Mission5 ตอน 3 20:00  
ภาคตัดกรวย Mission5 ตอน 4 20:00  
ภาคตัดกรวย Mission5 ตอน 5 28:47  
สถิติ Mission1 ตอน 1 FREE 20:00  
สถิติ Mission1 ตอน 2 20:00  
สถิติ Mission1 ตอน 3 20:00  
สถิติ Mission1 ตอน 4 20:00  
สถิติ Mission1 ตอน 5 20:00  
สถิติ Mission1 ตอน 6 20:00  
สถิติ Mission1 ตอน 7 20:00  
สถิติ Mission1 ตอน 8 12:16  
สถิติ Mission2 ตอน 1 27:44  
สถิติ Mission2 ตอน 2 20:00  
สถิติ Mission2 ตอน 3 20:00  
สถิติ Mission2 ตอน 4 27:27  
สถิติ Mission3 ตอน 1 12:33  
สถิติ Mission3 ตอน 2 20:00  
สถิติ Mission3 ตอน 3 20:00  
สถิติ Mission3 ตอน 4 20:00  
สถิติ Mission3 ตอน 5 20:00  
สถิติ Mission3 ตอน 6 20:00  
สถิติ Mission3 ตอน 7 20:00  
สถิติ Mission3 ตอน 8 20:00  
สถิติ Mission3 ตอน 9 20:00  
สถิติ Mission3 ตอน 10 10:31  
สถิติ Mission4 ตอน 1 9:29  
สถิติ Mission4 ตอน 2 20:00  
สถิติ Mission4 ตอน 3 20:00  
สถิติ Mission4 ตอน 4 20:00  
สถิติ Mission4 ตอน 5 20:00  
สถิติ Mission4 ตอน 6 17:47  
สถิติ Mission5 ตอน 1 22:13  
สถิติ Mission5 ตอน 2 20:00  
สถิติ Mission5 ตอน 3 20:00  
สถิติ Mission5 ตอน 4 20:00  
สถิติ Mission5 ตอน 5 20:00  
สถิติ Mission5 ตอน 6 20:00  
สถิติ Mission5 ตอน 7 14:23  
ตะลุยกำหนดการเชิงเส้น ตอน 1 FREE 20:00  
ตะลุยกำหนดการเชิงเส้น ตอน 2 20:00  
ตะลุยกำหนดการเชิงเส้น ตอน 3 20:00  
ตะลุยกำหนดการเชิงเส้น ตอน 4 20:00  
ตะลุยกำหนดการเชิงเส้น ตอน 5 21:53  
ตะลุยฟังก์ชั่น Mission1 ตอน 1 FREE 20:00  
ตะลุยฟังก์ชั่น Mission1 ตอน 2 20:00  
ตะลุยฟังก์ชั่น Mission1 ตอน 3 20:00  
ตะลุยฟังก์ชั่น Mission1 ตอน 4 20:00  
ตะลุยฟังก์ชั่น Mission1 ตอน 5 20:00  
ตะลุยฟังก์ชั่น Mission1 ตอน 6 12:40  
ตะลุยฟังก์ชั่น Mission2 ตอน 1 8:46  
ตะลุยฟังก์ชั่น Mission2 ตอน 2 33:32  
ตะลุยฟังก์ชั่น Mission2 ตอน 3 18:34  
ตะลุยฟังก์ชั่น Mission2 ตอน 4 20:00  
ตะลุยฟังก์ชั่น Mission2 ตอน 5 20:00  
ตะลุยฟังก์ชั่น Mission2 ตอน 6 20:02  
ตะลุยฟังก์ชั่น Mission3 ตอน 1 19:58  
ตะลุยฟังก์ชั่น Mission3 ตอน 2 20:00  
ตะลุยฟังก์ชั่น Mission3 ตอน 3 20:00  
ตะลุยฟังก์ชั่น Mission3 ตอน 4 20:00  
ตะลุยฟังก์ชั่น Mission3 ตอน 5 20:00  
ตะลุยฟังก์ชั่น Mission3 ตอน 6 23:08  
ตะลุยฟังก์ชั่น Mission4 ตอน 1 16:52  
ตะลุยฟังก์ชั่น Mission4 ตอน 2 20:00  
ตะลุยฟังก์ชั่น Mission4 ตอน 3 20:00  
ตะลุยฟังก์ชั่น Mission4 ตอน 4 13:30  
แคลคูลัส Mission1 ตอน 1 FREE 20:00  
แคลคูลัส Mission1 ตอน 2 20:00  
แคลคูลัส Mission1 ตอน 3 20:00  
แคลคูลัส Mission1 ตอน 4 20:00  
แคลคูลัส Mission1 ตอน 5 26:30  
แคลคูลัส Mission2 ตอน 1 13:30  
แคลคูลัส Mission2 ตอน 2 20:00  
แคลคูลัส Mission2 ตอน 3 20:00  
แคลคูลัส Mission2 ตอน 4 20:00  
แคลคูลัส Mission2 ตอน 5 20:00  
แคลคูลัส Mission2 ตอน 6 20:00  
แคลคูลัส Mission2 ตอน 7 20:00  
แคลคูลัส Mission2 ตอน 8 20:00  
แคลคูลัส Mission2 ตอน 9 13:37  
แคลคูลัส Mission3 ตอน 1 26:23  
แคลคูลัส Mission3 ตอน 2 20:00  
แคลคูลัส Mission3 ตอน 3 20:00  
แคลคูลัส Mission3 ตอน 4 20:00  
แคลคูลัส Mission3 ตอน 5 20:00  
แคลคูลัส Mission3 ตอน 6 20:00  
แคลคูลัส Mission3 ตอน 7 20:00  
แคลคูลัส Mission3 ตอน 8 20:00  
แคลคูลัส Mission3 ตอน 9 23:33  
แคลคูลัส Mission4 ตอน 1 16:27  
แคลคูลัส Mission4 ตอน 2 20:00  
แคลคูลัส Mission4 ตอน 3 20:00  
แคลคูลัส Mission4 ตอน 4 20:00  
แคลคูลัส Mission4 ตอน 5 20:00  
แคลคูลัส Mission4 ตอน 6 20:00  
แคลคูลัส Mission4 ตอน 7 28:04  
เมทริกซ์ Mission1 ตอน 1 FREE 20:00  
เมทริกซ์ Mission1 ตอน 2 20:00  
เมทริกซ์ Mission1 ตอน 3 20:00  
เมทริกซ์ Mission1 ตอน 4 20:00  
เมทริกซ์ Mission1 ตอน 5 20:00  
เมทริกซ์ Mission1 ตอน 6 20:00  
เมทริกซ์ Mission1 ตอน 7 27:18  
เมทริกซ์ Mission2 ตอน 1 12:42  
เมทริกซ์ Mission2 ตอน 2 20:00  
เมทริกซ์ Mission2 ตอน 3 20:00  
เมทริกซ์ Mission2 ตอน 4 20:00  
เมทริกซ์ Mission2 ตอน 5 20:00  
เมทริกซ์ Mission2 ตอน 6 20:00  
เมทริกซ์ Mission2 ตอน 7 19:55  
เมทริกซ์ Mission3 ตอน 1 20:05  
เมทริกซ์ Mission3 ตอน 2 20:00  
เมทริกซ์ Mission3 ตอน 3 20:00  
เมทริกซ์ Mission3 ตอน 4 9:05  
เมทริกซ์ Mission4 ตอน 1 10:55  
เมทริกซ์ Mission4 ตอน 2 20:00  
เมทริกซ์ Mission4 ตอน 3 20:00  
เมทริกซ์ Mission4 ตอน 4 20:00  
เมทริกซ์ Mission4 ตอน 5 15:05  
ตรีโกณมิติ Mission1 ตอน 1 FREE 20:00  
ตรีโกณมิติ Mission1 ตอน 2 20:00  
ตรีโกณมิติ Mission1 ตอน 3 20:00  
ตรีโกณมิติ Mission1 ตอน 4 20:00  
ตรีโกณมิติ Mission1 ตอน 5 20:00  
ตรีโกณมิติ Mission1 ตอน 6 20:00  
ตรีโกณมิติ Mission1 ตอน 7 15:06  
ตรีโกณมิติ Mission2 ตอน 1 24:54  
ตรีโกณมิติ Mission2 ตอน 2 20:00  
ตรีโกณมิติ Mission2 ตอน 3 20:00  
ตรีโกณมิติ Mission2 ตอน 4 20:00  
ตรีโกณมิติ Mission2 ตอน 5 20:00  
ตรีโกณมิติ Mission2 ตอน 6 24:21  
ตรีโกณมิติ Mission3 ตอน 1 15:39  
ตรีโกณมิติ Mission3 ตอน 2 20:00  
ตรีโกณมิติ Mission3 ตอน 3 20:00  
ตรีโกณมิติ Mission3 ตอน 4 20:00  
ตรีโกณมิติ Mission3 ตอน 5 20:00  
ตรีโกณมิติ Mission3 ตอน 6 20:00  
ตรีโกณมิติ Mission3 ตอน 7 15:47  
ตรีโกณมิติ Mission4 ตอน 1 24:13  
ตรีโกณมิติ Mission4 ตอน 2 20:00  
ตรีโกณมิติ Mission4 ตอน 3 20:00  
ตรีโกณมิติ Mission4 ตอน 4 20:00  
ตรีโกณมิติ Mission4 ตอน 5 20:00  
ตรีโกณมิติ Mission4 ตอน 6 10:17  
ตรีโกณมิติ Mission5 ตอน 1 9:43  
ตรีโกณมิติ Mission5 ตอน 2 20:00  
ตรีโกณมิติ Mission5 ตอน 3 20:00  
ตรีโกณมิติ Mission5 ตอน 4 20:00  
ตรีโกณมิติ Mission5 ตอน 5 22:18  
ตรีโกณมิติ Mission6 ตอน 1 17:42  
ตรีโกณมิติ Mission6 ตอน 2 20:00  
ตรีโกณมิติ Mission6 ตอน 3 20:00  
ตรีโกณมิติ Mission6 ตอน 4 20:00  
ตรีโกณมิติ Mission6 ตอน 5 20:00  
ตรีโกณมิติ Mission6 ตอน 6 15:34  
ลำดับ อนุกรม Mission1 ตอน 1 FREE 20:00  
ลำดับ อนุกรม Mission1 ตอน 2 20:00  
ลำดับ อนุกรม Mission1 ตอน 3 20:00  
ลำดับ อนุกรม Mission1 ตอน 4 20:00  
ลำดับ อนุกรม Mission1 ตอน 5 20:00  
ลำดับ อนุกรม Mission1 ตอน 6 23:40  
ลำดับ อนุกรม Mission2 ตอน 1 16:20  
ลำดับ อนุกรม Mission2 ตอน 2 20:00  
ลำดับ อนุกรม Mission2 ตอน 3 20:00  
ลำดับ อนุกรม Mission2 ตอน 4 20:00  
ลำดับ อนุกรม Mission2 ตอน 5 20:00  
ลำดับ อนุกรม Mission2 ตอน 6 20:00  
ลำดับ อนุกรม Mission2 ตอน 7 12:50  
ลำดับ อนุกรม Mission3 ตอน 1 7:10  
ลำดับ อนุกรม Mission3 ตอน 2 20:00  
ลำดับ อนุกรม Mission3 ตอน 3 20:00  
ลำดับ อนุกรม Mission3 ตอน 4 20:00  
ลำดับ อนุกรม Mission3 ตอน 5 20:00  
ลำดับ อนุกรม Mission3 ตอน 6 20:00  
ลำดับ อนุกรม Mission3 ตอน 7 20:00  
ลำดับ อนุกรม Mission3 ตอน 8 20:00  
ลำดับ อนุกรม Mission3 ตอน 9 23:11  
ลำดับ อนุกรม Mission4 ตอน 1 16:50  
ลำดับ อนุกรม Mission4 ตอน 2 20:00  
ลำดับ อนุกรม Mission4 ตอน 3 20:00  
ลำดับ อนุกรม Mission4 ตอน 4 20:00  
ลำดับ อนุกรม Mission4 ตอน 5 20:00  
ลำดับ อนุกรม Mission4 ตอน 6 20:00  
ลำดับ อนุกรม Mission4 ตอน 7 20:00  
ลำดับ อนุกรม Mission4 ตอน 8 29:00  
ตะลุยจำนวนเชิงซ้อน ตอน 1 FREE 20:00  
ตะลุยจำนวนเชิงซ้อน ตอน 2 20:00  
ตะลุยจำนวนเชิงซ้อน ตอน 3 20:00  
ตะลุยจำนวนเชิงซ้อน ตอน 4 20:00  
ตะลุยจำนวนเชิงซ้อน ตอน 5 20:00  
ตะลุยจำนวนเชิงซ้อน ตอน 6 21:53  
ตะลุยเวกเตอร์ ตอน 1 FREE 18:07  
ตะลุยเวกเตอร์ ตอน 2 20:00  
ตะลุยเวกเตอร์ ตอน 3 20:00  
ตะลุยเวกเตอร์ ตอน 4 20:00  
ตะลุยเวกเตอร์ ตอน 5 20:00  
ตะลุยเวกเตอร์ ตอน 6 20:00  
ตะลุยเวกเตอร์ ตอน 7 20:00  
ตะลุยเวกเตอร์ ตอน 8 7:18  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตเข้ามหาวิทยาลัย ตุลาคม ปี2543 ตอนที่1 20:00  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตเข้ามหาวิทยาลัย ตุลาคม ปี2543 ตอนที่2 20:00  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตเข้ามหาวิทยาลัย ตุลาคม ปี2543 ตอนที่3 20:00  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตเข้ามหาวิทยาลัย ตุลาคม ปี2543 ตอนที่4 31:41  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตเข้ามหาวิทยาลัย ตุลาคม ปี2543 ตอนที่5 20:00  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตเข้ามหาวิทยาลัย ตุลาคม ปี2543 ตอนที่6 20:00  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตเข้ามหาวิทยาลัย ตุลาคม ปี2543 ตอนที่7 20:00  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตเข้ามหาวิทยาลัย ตุลาคม ปี2543 ตอนที่8 19:25  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตเข้ามหาวิทยาลัย มีนาคม ปี2546 ตอนที่1 20:00  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตเข้ามหาวิทยาลัย มีนาคม ปี2546 ตอนที่2 20:00  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตเข้ามหาวิทยาลัย มีนาคม ปี2546 ตอนที่3 20:00  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตเข้ามหาวิทยาลัย มีนาคม ปี2546 ตอนที่4 20:00  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตเข้ามหาวิทยาลัย มีนาคม ปี2546 ตอนที่5 20:00  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตเข้ามหาวิทยาลัย มีนาคม ปี2546 ตอนที่6 9:15  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตเข้ามหาวิทยาลัย มีนาคม ปี2546 ตอนที่7 20:00  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตเข้ามหาวิทยาลัย มีนาคม ปี2546 ตอนที่8 20:00  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตเข้ามหาวิทยาลัย มีนาคม ปี2546 ตอนที่9 20:00  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตเข้ามหาวิทยาลัย มีนาคม ปี2546 ตอนที่10 20:00  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตเข้ามหาวิทยาลัย มีนาคม ปี2546 ตอนที่11 20:00  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตเข้ามหาวิทยาลัย มีนาคม ปี2546 ตอนที่12 5:11  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตเข้ามหาวิทยาลัย ตุลาคม ปี2546 ตอนที่1 20:00  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตเข้ามหาวิทยาลัย ตุลาคม ปี2546 ตอนที่2 20:00  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตเข้ามหาวิทยาลัย ตุลาคม ปี2546 ตอนที่3 20:00  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตเข้ามหาวิทยาลัย ตุลาคม ปี2546 ตอนที่4 20:00  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตเข้ามหาวิทยาลัย ตุลาคม ปี2546 ตอนที่5 20:00  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตเข้ามหาวิทยาลัย ตุลาคม ปี2546 ตอนที่6 15:20  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตเข้ามหาวิทยาลัย ตุลาคม ปี2546 ตอนที่7 20:00  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตเข้ามหาวิทยาลัย ตุลาคม ปี2546 ตอนที่8 20:00  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตเข้ามหาวิทยาลัย ตุลาคม ปี2546 ตอนที่9 20:00  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตเข้ามหาวิทยาลัย ตุลาคม ปี2546 ตอนที่10 20:00  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตเข้ามหาวิทยาลัย ตุลาคม ปี2546 ตอนที่11 15:27  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตเข้ามหาวิทยาลัย มีนาคม ปี2547 ตอนที่1 20:00  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตเข้ามหาวิทยาลัย มีนาคม ปี2547 ตอนที่2 20:00  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตเข้ามหาวิทยาลัย มีนาคม ปี2547 ตอนที่3 20:00  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตเข้ามหาวิทยาลัย มีนาคม ปี2547 ตอนที่4 20:00  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตเข้ามหาวิทยาลัย มีนาคม ปี2547 ตอนที่5 17:07  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตเข้ามหาวิทยาลัย มีนาคม ปี2547 ตอนที่6 20:00  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตเข้ามหาวิทยาลัย มีนาคม ปี2547 ตอนที่7 20:00  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตเข้ามหาวิทยาลัย มีนาคม ปี2547 ตอนที่8 20:00  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตเข้ามหาวิทยาลัย มีนาคม ปี2547 ตอนที่9 20:00  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตเข้ามหาวิทยาลัย มีนาคม ปี2547 ตอนที่10 20:00  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตเข้ามหาวิทยาลัย มีนาคม ปี2547 ตอนที่11 1:24  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์ (PAT1) มีนาคม ปี2553 ตอนที่1 FREE 20:00  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์ (PAT1) มีนาคม ปี2553 ตอนที่2 20:00  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์ (PAT1) มีนาคม ปี2553 ตอนที่3 20:00  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์ (PAT1) มีนาคม ปี2553 ตอนที่4 20:00  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์ (PAT1) มีนาคม ปี2553 ตอนที่5 20:00  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์ (PAT1) มีนาคม ปี2553 ตอนที่6 20:00  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์ (PAT1) มีนาคม ปี2553 ตอนที่7 20:00  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์ (PAT1) มีนาคม ปี2553 ตอนที่8 20:00  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์ (PAT1) มีนาคม ปี2553 ตอนที่9 20:00  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์ (PAT1) มีนาคม ปี2553 ตอนที่10 6:51  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์ (PAT1) มีนาคม ปี2553 ตอนที่11 20:00  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์ (PAT1) มีนาคม ปี2553 ตอนที่12 20:00  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์ (PAT1) มีนาคม ปี2553 ตอนที่13 20:00  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์ (PAT1) มีนาคม ปี2553 ตอนที่14 20:00  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์ (PAT1) มีนาคม ปี2553 ตอนที่15 20:00  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์ (PAT1) มีนาคม ปี2553 ตอนที่16 18:26  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์ (PAT1) มีนาคม ปี2553 ตอนที่17 20:00  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์ (PAT1) มีนาคม ปี2553 ตอนที่18 20:00  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์ (PAT1) มีนาคม ปี2553 ตอนที่19 20:00  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์ (PAT1) มีนาคม ปี2553 ตอนที่20 20:00  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์ (PAT1) มีนาคม ปี2553 ตอนที่21 20:00  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์ (PAT1) มีนาคม ปี2553 ตอนที่22 11:25  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์ (PAT1) มีนาคม ปี2553 ตอนที่23 20:00  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์ (PAT1) มีนาคม ปี2553 ตอนที่24 20:00  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์ (PAT1) มีนาคม ปี2553 ตอนที่25 13:38  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์ (PAT1) กรกฎาคม ปี2553 ตอนที่1 FREE 20:00  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์ (PAT1) กรกฎาคม ปี2553 ตอนที่2 20:00  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์ (PAT1) กรกฎาคม ปี2553 ตอนที่3 20:00  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์ (PAT1) กรกฎาคม ปี2553 ตอนที่4 20:00  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์ (PAT1) กรกฎาคม ปี2553 ตอนที่5 20:00  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์ (PAT1) กรกฎาคม ปี2553 ตอนที่6 20:00  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์ (PAT1) กรกฎาคม ปี2553 ตอนที่7 20:00  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์ (PAT1) กรกฎาคม ปี2553 ตอนที่8 20:00  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์ (PAT1) กรกฎาคม ปี2553 ตอนที่9 20:00  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์ (PAT1) กรกฎาคม ปี2553 ตอนที่10 3:43  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์ (PAT1) กรกฎาคม ปี2553 ตอนที่11 20:00  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์ (PAT1) กรกฎาคม ปี2553 ตอนที่12 20:00  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์ (PAT1) กรกฎาคม ปี2553 ตอนที่13 20:00  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์ (PAT1) กรกฎาคม ปี2553 ตอนที่14 20:00  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์ (PAT1) กรกฎาคม ปี2553 ตอนที่15 20:00  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์ (PAT1) กรกฎาคม ปี2553 ตอนที่16 10:26  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์ (PAT1) กรกฎาคม ปี2553 ตอนที่17 20:00  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์ (PAT1) กรกฎาคม ปี2553 ตอนที่18 20:00  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์ (PAT1) กรกฎาคม ปี2553 ตอนที่19 20:00  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์ (PAT1) กรกฎาคม ปี2553 ตอนที่20 20:00  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์ (PAT1) กรกฎาคม ปี2553 ตอนที่21 19:20  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์ (PAT1) กรกฎาคม ปี2553 ตอนที่22 20:00  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์ (PAT1) กรกฎาคม ปี2553 ตอนที่23 20:00  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์ (PAT1) กรกฎาคม ปี2553 ตอนที่24 20:00  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์ (PAT1) กรกฎาคม ปี2553 ตอนที่25 7:03  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์ (PAT1) ตุลาคม ปี2553 ตอนที่1 FREE 20:00  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์ (PAT1) ตุลาคม ปี2553 ตอนที่2 20:00  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์ (PAT1) ตุลาคม ปี2553 ตอนที่3 20:00  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์ (PAT1) ตุลาคม ปี2553 ตอนที่4 20:00  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์ (PAT1) ตุลาคม ปี2553 ตอนที่5 20:00  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์ (PAT1) ตุลาคม ปี2553 ตอนที่6 5:02  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์ (PAT1) ตุลาคม ปี2553 ตอนที่7 20:00  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์ (PAT1) ตุลาคม ปี2553 ตอนที่8 20:00  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์ (PAT1) ตุลาคม ปี2553 ตอนที่9 20:00  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์ (PAT1) ตุลาคม ปี2553 ตอนที่10 20:00  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์ (PAT1) ตุลาคม ปี2553 ตอนที่11 2:47  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์ (PAT1) ตุลาคม ปี2553 ตอนที่12 20:00  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์ (PAT1) ตุลาคม ปี2553 ตอนที่13 20:00  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์ (PAT1) ตุลาคม ปี2553 ตอนที่14 20:00  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์ (PAT1) ตุลาคม ปี2553 ตอนที่15 20:00  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์ (PAT1) ตุลาคม ปี2553 ตอนที่16 20:00  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์ (PAT1) ตุลาคม ปี2553 ตอนที่17 20:00  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์ (PAT1) ตุลาคม ปี2553 ตอนที่18 3:32  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์ (PAT1) ตุลาคม ปี2553 ตอนที่19 20:00  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์ (PAT1) ตุลาคม ปี2553 ตอนที่20 20:00  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์ (PAT1) ตุลาคม ปี2553 ตอนที่21 20:00  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์ (PAT1) ตุลาคม ปี2553 ตอนที่22 20:00  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์ (PAT1) ตุลาคม ปี2553 ตอนที่23 16:35  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์ (PAT1) มีนาคม ปี2554 ตอนที่1 FREE 20:00  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์ (PAT1) มีนาคม ปี2554 ตอนที่2 20:00  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์ (PAT1) มีนาคม ปี2554 ตอนที่3 20:00  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์ (PAT1) มีนาคม ปี2554 ตอนที่4 20:00  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์ (PAT1) มีนาคม ปี2554 ตอนที่5 10:59  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์ (PAT1) มีนาคม ปี2554 ตอนที่6 20:00  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์ (PAT1) มีนาคม ปี2554 ตอนที่7 20:00  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์ (PAT1) มีนาคม ปี2554 ตอนที่8 20:00  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์ (PAT1) มีนาคม ปี2554 ตอนที่9 20:00  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์ (PAT1) มีนาคม ปี2554 ตอนที่10 8:37  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์ (PAT1) มีนาคม ปี2554 ตอนที่11 20:00  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์ (PAT1) มีนาคม ปี2554 ตอนที่12 20:00  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์ (PAT1) มีนาคม ปี2554 ตอนที่13 20:00  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์ (PAT1) มีนาคม ปี2554 ตอนที่14 20:00  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์ (PAT1) มีนาคม ปี2554 ตอนที่15 20:00  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์ (PAT1) มีนาคม ปี2554 ตอนที่16 1:31  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์ (PAT1) มีนาคม ปี2554 ตอนที่17 20:00  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์ (PAT1) มีนาคม ปี2554 ตอนที่18 20:00  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์ (PAT1) มีนาคม ปี2554 ตอนที่19 20:00  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์ (PAT1) มีนาคม ปี2554 ตอนที่20 20:00  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์ (PAT1) มีนาคม ปี2554 ตอนที่21 17:08  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์ (PAT1) ตุลาคม ปี2555 ตอนที่1 FREE 20:00  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์ (PAT1) ตุลาคม ปี2555 ตอนที่2 20:00  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์ (PAT1) ตุลาคม ปี2555 ตอนที่3 20:00  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์ (PAT1) ตุลาคม ปี2555 ตอนที่4 20:00  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์ (PAT1) ตุลาคม ปี2555 ตอนที่5 20:00  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์ (PAT1) ตุลาคม ปี2555 ตอนที่6 20:00  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์ (PAT1) ตุลาคม ปี2555 ตอนที่7 20:00  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์ (PAT1) ตุลาคม ปี2555 ตอนที่8 20:00  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์ (PAT1) ตุลาคม ปี2555 ตอนที่9 20:00  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์ (PAT1) ตุลาคม ปี2555 ตอนที่10 20:00  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์ (PAT1) ตุลาคม ปี2555 ตอนที่11 20:00  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์ (PAT1) ตุลาคม ปี2555 ตอนที่12 20:00  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์ (PAT1) ตุลาคม ปี2555 ตอนที่13 20:00  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์ (PAT1) ตุลาคม ปี2555 ตอนที่14 20:00  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์ (PAT1) ตุลาคม ปี2555 ตอนที่15 20:00  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์ (PAT1) ตุลาคม ปี2555 ตอนที่16 20:00  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์ (PAT1) ตุลาคม ปี2555 ตอนที่17 20:00  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์ (PAT1) ตุลาคม ปี2555 ตอนที่18 20:00  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์ (PAT1) ตุลาคม ปี2555 ตอนที่19 20:00  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์ (PAT1) ตุลาคม ปี2555 ตอนที่20 20:00  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์ (PAT1) ตุลาคม ปี2555 ตอนที่21 20:00  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์ (PAT1) ตุลาคม ปี2555 ตอนที่22 20:00  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์ (PAT1) ตุลาคม ปี2555 ตอนที่23 20:00  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์ (PAT1) ตุลาคม ปี2555 ตอนที่24 20:00  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์ (PAT1) ตุลาคม ปี2555 ตอนที่25 20:00  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์ (PAT1) ตุลาคม ปี2555 ตอนที่26 20:00  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์ (PAT1) ตุลาคม ปี2555 ตอนที่27 20:00  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์ (PAT1) ตุลาคม ปี2555 ตอนที่28 20:00  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์ (PAT1) ตุลาคม ปี2555 ตอนที่29 20:00  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์ (PAT1) ตุลาคม ปี2555 ตอนที่30 20:00  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์ (PAT1) ตุลาคม ปี2555 ตอนที่31 20:00  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์ (PAT1) ตุลาคม ปี2555 ตอนที่32 20:00  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์ (PAT1) ตุลาคม ปี2555 ตอนที่33 20:00  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์ (PAT1) ตุลาคม ปี2555 ตอนที่34 20:00  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์ (PAT1) ตุลาคม ปี2555 ตอนที่35 20:00  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์ (PAT1) ตุลาคม ปี2555 ตอนที่36 20:00  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์ (PAT1) ตุลาคม ปี2555 ตอนที่37 20:00  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์ (PAT1) ตุลาคม ปี2555 ตอนที่38 20:00  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์ (PAT1) ตุลาคม ปี2555 ตอนที่39 19:21  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์ (PAT1) ธันวาคม ปี2554 ตอนที่1 FREE 30:33  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์ (PAT1) ธันวาคม ปี2554 ตอนที่2 28:18  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์ (PAT1) ธันวาคม ปี2554 ตอนที่3 28:18  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์ (PAT1) ธันวาคม ปี2554 ตอนที่4 28:18  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์ (PAT1) ธันวาคม ปี2554 ตอนที่5 20:34  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์ (PAT1) ธันวาคม ปี2554 ตอนที่6 30:33  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์ (PAT1) ธันวาคม ปี2554 ตอนที่7 28:18  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์ (PAT1) ธันวาคม ปี2554 ตอนที่8 28:18  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์ (PAT1) ธันวาคม ปี2554 ตอนที่9 17:52  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์ (PAT1) ธันวาคม ปี2554 ตอนที่10 30:33  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์ (PAT1) ธันวาคม ปี2554 ตอนที่11 28:18  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์ (PAT1) ธันวาคม ปี2554 ตอนที่12 28:18  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์ (PAT1) ธันวาคม ปี2554 ตอนที่13 13:00  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์ (PAT1) ธันวาคม ปี2554 ตอนที่14 30:33  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์ (PAT1) มีนาคม ปี2556 ตอนที่1 FREE 20:00  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์ (PAT1) มีนาคม ปี2556 ตอนที่2 20:00  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์ (PAT1) มีนาคม ปี2556 ตอนที่3 20:00  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์ (PAT1) มีนาคม ปี2556 ตอนที่4 20:00  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์ (PAT1) มีนาคม ปี2556 ตอนที่5 20:00  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์ (PAT1) มีนาคม ปี2556 ตอนที่6 20:00  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์ (PAT1) มีนาคม ปี2556 ตอนที่7 20:00  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์ (PAT1) มีนาคม ปี2556 ตอนที่8 20:00  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์ (PAT1) มีนาคม ปี2556 ตอนที่9 20:00  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์ (PAT1) มีนาคม ปี2556 ตอนที่10 20:00  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์ (PAT1) มีนาคม ปี2556 ตอนที่11 20:00  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์ (PAT1) มีนาคม ปี2556 ตอนที่12 20:00  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์ (PAT1) มีนาคม ปี2556 ตอนที่13 20:00  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์ (PAT1) มีนาคม ปี2556 ตอนที่14 20:00  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์ (PAT1) มีนาคม ปี2556 ตอนที่15 20:00  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์ (PAT1) มีนาคม ปี2556 ตอนที่16 12:06  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์ (PAT1) มีนาคม ปี2556 ตอนที่17 12:21  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์ (PAT1) มีนาคม ปี2556 ตอนที่18 22:20  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์ (PAT1) มีนาคม ปี2556 ตอนที่19 20:00  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์ (PAT1) มีนาคม ปี2556 ตอนที่20 20:00  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์ (PAT1) มีนาคม ปี2556 ตอนที่21 22:02  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์ (PAT1) มีนาคม ปี2556 ตอนที่22 20:00  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์ (PAT1) มีนาคม ปี2556 ตอนที่23 20:00  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์ (PAT1) มีนาคม ปี2556 ตอนที่24 20:00  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์ (PAT1) มีนาคม ปี2556 ตอนที่25 20:00  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์ (PAT1) มีนาคม ปี2556 ตอนที่26 20:00  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์ (PAT1) มีนาคม ปี2556 ตอนที่27 20:00  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์ (PAT1) มีนาคม ปี2556 ตอนที่28 20:00  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์ (PAT1) มีนาคม ปี2556 ตอนที่29 20:00  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์ (PAT1) มีนาคม ปี2556 ตอนที่30 20:00  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์ (PAT1) มีนาคม ปี2556 ตอนที่31 20:00  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์ (PAT1) มีนาคม ปี2556 ตอนที่32 20:00  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์ (PAT1) มีนาคม ปี2556 ตอนที่33 20:00  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์ (PAT1) มีนาคม ปี2556 ตอนที่34 20:00  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์ (PAT1) มีนาคม ปี2556 ตอนที่35 20:00  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์ (PAT1) มีนาคม ปี2556 ตอนที่36 20:00  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์ (PAT1) มีนาคม ปี2556 ตอนที่37 20:00  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์ (PAT1) มีนาคม ปี2556 ตอนที่38 20:00  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์ (PAT1) มีนาคม ปี2556 ตอนที่39 20:00  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์ (PAT1) มีนาคม ปี2556 ตอนที่40 20:00  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์ (PAT1) มีนาคม ปี2556 ตอนที่41 20:00  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์ (PAT1) มีนาคม ปี2556 ตอนที่42 20:00  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์ (PAT1) มีนาคม ปี2556 ตอนที่43 16:42  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์ (PAT1) มีนาคม ปี2557 ตอนที่1 FREE 36:05  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์ (PAT1) มีนาคม ปี2557 ตอนที่2 34:46  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์ (PAT1) มีนาคม ปี2557 ตอนที่3 26:55  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์ (PAT1) มีนาคม ปี2557 ตอนที่4 35:04  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์ (PAT1) มีนาคม ปี2557 ตอนที่5 35:27  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์ (PAT1) มีนาคม ปี2557 ตอนที่6 35:43  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์ (PAT1) มีนาคม ปี2557 ตอนที่7 1:10  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์ (PAT1) มีนาคม ปี2557 ตอนที่8 36:13  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์ (PAT1) มีนาคม ปี2557 ตอนที่9 35:23  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์ (PAT1) มีนาคม ปี2557 ตอนที่10 35:39  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์ (PAT1) มีนาคม ปี2557 ตอนที่11 36:20  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์ (PAT1) มีนาคม ปี2557 ตอนที่12 33:35  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์ (PAT1) เมษายน ปี2557 ตอนที่1 FREE 33:35  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์ (PAT1) เมษายน ปี2557 ตอนที่2 32:53  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์ (PAT1) เมษายน ปี2557 ตอนที่3 22:37  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์ (PAT1) เมษายน ปี2557 ตอนที่4 32:41  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์ (PAT1) เมษายน ปี2557 ตอนที่5 31:37  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์ (PAT1) เมษายน ปี2557 ตอนที่6 1:17  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์ (PAT1) เมษายน ปี2557 ตอนที่7 34:24  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์ (PAT1) เมษายน ปี2557 ตอนที่8 33:39  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์ (PAT1) เมษายน ปี2557 ตอนที่9 25:21  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์ (PAT1) เมษายน ปี2557 ตอนที่10 33:48  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์ (PAT1) เมษายน ปี2557 ตอนที่11 21:28  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์ (PAT1) เมษายน ปี2557 ตอนที่12 31:38  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์ (PAT1) เมษายน ปี2557 ตอนที่13 31:01  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์ (PAT1) เมษายน ปี2557 ตอนที่14 27:40  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์ (PAT1) เมษายน ปี2557 ตอนที่15 32:49  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์ (PAT1) เมษายน ปี2557 ตอนที่16 32:33  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์ (PAT1) เมษายน ปี2557 ตอนที่17 25:26  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์ (PAT1) เมษายน ปี2557 ตอนที่18 35:32  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์ (PAT1) เมษายน ปี2557 ตอนที่19 28:01  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์ (PAT1) เมษายน ปี2557 ตอนที่20 32:44  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์ (PAT1) เมษายน ปี2557 ตอนที่21 30:52  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์ (PAT1) เมษายน ปี2557 ตอนที่22 9:10  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์ (PAT1) เมษายน ปี2557 ตอนที่23 34:29  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์ (PAT1) เมษายน ปี2557 ตอนที่24 34:26  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์ (PAT1) เมษายน ปี2557 ตอนที่25 13:47  
ตะลุยข้อสอบ PAT1 พฤศจิกายน 2557 ตอนที่1 FREE 20:00  
ตะลุยข้อสอบ PAT1 พฤศจิกายน 2557 ตอนที่2 20:00  
ตะลุยข้อสอบ PAT1 พฤศจิกายน 2557 ตอนที่3 20:00  
ตะลุยข้อสอบ PAT1 พฤศจิกายน 2557 ตอนที่4 20:00  
ตะลุยข้อสอบ PAT1 พฤศจิกายน 2557 ตอนที่5 20:00  
ตะลุยข้อสอบ PAT1 พฤศจิกายน 2557 ตอนที่6 20:00  
ตะลุยข้อสอบ PAT1 พฤศจิกายน 2557 ตอนที่7 20:00  
ตะลุยข้อสอบ PAT1 พฤศจิกายน 2557 ตอนที่8 20:00  
ตะลุยข้อสอบ PAT1 พฤศจิกายน 2557 ตอนที่9 20:00  
ตะลุยข้อสอบ PAT1 พฤศจิกายน 2557 ตอนที่10 20:00  
ตะลุยข้อสอบ PAT1 พฤศจิกายน 2557 ตอนที่11 20:00  
ตะลุยข้อสอบ PAT1 พฤศจิกายน 2557 ตอนที่12 20:00  
ตะลุยข้อสอบ PAT1 พฤศจิกายน 2557 ตอนที่13 20:00  
ตะลุยข้อสอบ PAT1 พฤศจิกายน 2557 ตอนที่14 21:18  
ตะลุยข้อสอบ PAT1 พฤศจิกายน 2557 ตอนที่15 20:00  
ตะลุยข้อสอบ PAT1 พฤศจิกายน 2557 ตอนที่16 20:00  
ตะลุยข้อสอบ PAT1 พฤศจิกายน 2557 ตอนที่17 20:00  
ตะลุยข้อสอบ PAT1 พฤศจิกายน 2557 ตอนที่18 20:00  
ตะลุยข้อสอบ PAT1 พฤศจิกายน 2557 ตอนที่19 20:00  
ตะลุยข้อสอบ PAT1 พฤศจิกายน 2557 ตอนที่20 20:00  
ตะลุยข้อสอบ PAT1 พฤศจิกายน 2557 ตอนที่21 20:00  
ตะลุยข้อสอบ PAT1 พฤศจิกายน 2557 ตอนที่22 20:00  
ตะลุยข้อสอบ PAT1 พฤศจิกายน 2557 ตอนที่23 20:00  
ตะลุยข้อสอบ PAT1 พฤศจิกายน 2557 ตอนที่24 21:15  
ตะลุยข้อสอบ PAT1 มีนาคม 2558 ตอนที่1 FREE 20:00  
ตะลุยข้อสอบ PAT1 มีนาคม 2558 ตอนที่2 20:00  
ตะลุยข้อสอบ PAT1 มีนาคม 2558 ตอนที่3 20:00  
ตะลุยข้อสอบ PAT1 มีนาคม 2558 ตอนที่4 20:00  
ตะลุยข้อสอบ PAT1 มีนาคม 2558 ตอนที่5 20:00  
ตะลุยข้อสอบ PAT1 มีนาคม 2558 ตอนที่6 20:00  
ตะลุยข้อสอบ PAT1 มีนาคม 2558 ตอนที่7 20:00  
ตะลุยข้อสอบ PAT1 มีนาคม 2558 ตอนที่8 20:00  
ตะลุยข้อสอบ PAT1 มีนาคม 2558 ตอนที่9 20:00  
ตะลุยข้อสอบ PAT1 มีนาคม 2558 ตอนที่10 28:12  
ตะลุยข้อสอบ PAT1 มีนาคม 2558 ตอนที่11 20:00  
ตะลุยข้อสอบ PAT1 มีนาคม 2558 ตอนที่12 20:00  
ตะลุยข้อสอบ PAT1 มีนาคม 2558 ตอนที่13 20:00  
ตะลุยข้อสอบ PAT1 มีนาคม 2558 ตอนที่14 20:00  
ตะลุยข้อสอบ PAT1 มีนาคม 2558 ตอนที่15 20:00  
ตะลุยข้อสอบ PAT1 มีนาคม 2558 ตอนที่16 20:00  
ตะลุยข้อสอบ PAT1 มีนาคม 2558 ตอนที่17 20:00  
ตะลุยข้อสอบ PAT1 มีนาคม 2558 ตอนที่18 20:00  
ตะลุยข้อสอบ PAT1 มีนาคม 2558 ตอนที่19 20:00  
ตะลุยข้อสอบ PAT1 มีนาคม 2558 ตอนที่20 23:27  
ตะลุยข้อสอบ PAT1 มีนาคม 2558 ตอนที่21 20:00  
ตะลุยข้อสอบ PAT1 มีนาคม 2558 ตอนที่22 20:00  
ตะลุยข้อสอบ PAT1 มีนาคม 2558 ตอนที่23 20:00  
ตะลุยข้อสอบ PAT1 มีนาคม 2558 ตอนที่24 20:00  
ตะลุยข้อสอบ PAT1 มีนาคม 2558 ตอนที่25 20:00  
ตะลุยข้อสอบ PAT1 มีนาคม 2558 ตอนที่26 20:00  
ตะลุยข้อสอบ PAT1 มีนาคม 2558 ตอนที่27 20:00  
ตะลุยข้อสอบ PAT1 มีนาคม 2558 ตอนที่28 20:00  
ตะลุยข้อสอบ PAT1 มีนาคม 2558 ตอนที่29 28:43  
ตะลุยข้อสอบ PAT1 มีนาคม 2558 ตอนที่30 20:00  
ตะลุยข้อสอบ PAT1 มีนาคม 2558 ตอนที่31 27:43  
ตะลุยโจทย์ PAT1 ตุลาคม 2558 ตอนที่ 1 FREE 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT1 ตุลาคม 2558 ตอนที่ 2 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT1 ตุลาคม 2558 ตอนที่ 3 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT1 ตุลาคม 2558 ตอนที่ 4 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT1 ตุลาคม 2558 ตอนที่ 5 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT1 ตุลาคม 2558 ตอนที่ 6 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT1 ตุลาคม 2558 ตอนที่ 7 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT1 ตุลาคม 2558 ตอนที่ 8 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT1 ตุลาคม 2558 ตอนที่ 9 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT1 ตุลาคม 2558 ตอนที่ 10 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT1 ตุลาคม 2558 ตอนที่ 11 34:02  
ตะลุยโจทย์ PAT1 ตุลาคม 2558 ตอนที่12 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT1 ตุลาคม 2558 ตอนที่13 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT1 ตุลาคม 2558 ตอนที่14 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT1 ตุลาคม 2558 ตอนที่15 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT1 ตุลาคม 2558 ตอนที่16 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT1 ตุลาคม 2558 ตอนที่17 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT1 ตุลาคม 2558 ตอนที่18 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT1 ตุลาคม 2558 ตอนที่19 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT1 ตุลาคม 2558 ตอนที่20 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT1 ตุลาคม 2558 ตอนที่21 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT1 ตุลาคม 2558 ตอนที่22 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT1 ตุลาคม 2558 ตอนที่23 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT1 ตุลาคม 2558 ตอนที่24 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT1 ตุลาคม 2558 ตอนที่25 15:59  
ตะลุยข้อสอบ PAT1 มีนาคม 2559 ตอนที่ 1 FREE 18:56  
ตะลุยข้อสอบ PAT1 มีนาคม 2559 ตอนที่ 2 20:00  
ตะลุยข้อสอบ PAT1 มีนาคม 2559 ตอนที่ 3 20:00  
ตะลุยข้อสอบ PAT1 มีนาคม 2559 ตอนที่ 4 20:00  
ตะลุยข้อสอบ PAT1 มีนาคม 2559 ตอนที่ 5 20:00  
ตะลุยข้อสอบ PAT1 มีนาคม 2559 ตอนที่ 6 20:00  
ตะลุยข้อสอบ PAT1 มีนาคม 2559 ตอนที่ 7 20:00  
ตะลุยข้อสอบ PAT1 มีนาคม 2559 ตอนที่ 8 20:00  
ตะลุยข้อสอบ PAT1 มีนาคม 2559 ตอนที่ 9 20:00  
ตะลุยข้อสอบ PAT1 มีนาคม 2559 ตอนที่ 10 20:00  
ตะลุยข้อสอบ PAT1 มีนาคม 2559 ตอนที่ 11 20:00  
ตะลุยข้อสอบ PAT1 มีนาคม 2559 ตอนที่ 12 20:00  
ตะลุยข้อสอบ PAT1 มีนาคม 2559 ตอนที่ 13 20:00  
ตะลุยข้อสอบ PAT1 มีนาคม 2559 ตอนที่ 14 20:00  
ตะลุยข้อสอบ PAT1 มีนาคม 2559 ตอนที่ 15 20:00  
ตะลุยข้อสอบ PAT1 มีนาคม 2559 ตอนที่ 16 20:00  
ตะลุยข้อสอบ PAT1 มีนาคม 2559 ตอนที่ 17 20:00  
ตะลุยข้อสอบ PAT1 มีนาคม 2559 ตอนที่ 18 20:00  
ตะลุยข้อสอบ PAT1 มีนาคม 2559 ตอนที่ 19 20:00  
ตะลุยข้อสอบ PAT1 มีนาคม 2559 ตอนที่ 20 20:00  
ตะลุยข้อสอบ PAT1 มีนาคม 2559 ตอนที่ 21 20:00  
ตะลุยข้อสอบ PAT1 มีนาคม 2559 ตอนที่ 22 20:00  
ตะลุยข้อสอบ PAT1 มีนาคม 2559 ตอนที่ 23 20:00  
ตะลุยข้อสอบ PAT1 มีนาคม 2559 ตอนที่ 24 20:00  
ตะลุยข้อสอบ PAT1 มีนาคม 2559 ตอนที่ 25 20:00  
ตะลุยข้อสอบ PAT1 มีนาคม 2559 ตอนที่ 26 20:00  
ตะลุยข้อสอบ PAT1 มีนาคม 2559 ตอนที่ 27 20:00  
ตะลุยข้อสอบ PAT1 มีนาคม 2559 ตอนที่ 28 20:45  
ตะลุยโจทย์ PAT1 ตุลาคม 2559 ตอน 1 FREE 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT1 ตุลาคม 2559 ตอน 2 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT1 ตุลาคม 2559 ตอน 3 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT1 ตุลาคม 2559 ตอน 4 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT1 ตุลาคม 2559 ตอน 5 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT1 ตุลาคม 2559 ตอน 6 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT1 ตุลาคม 2559 ตอน 7 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT1 ตุลาคม 2559 ตอน 8 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT1 ตุลาคม 2559 ตอน 9 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT1 ตุลาคม 2559 ตอน 10 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT1 ตุลาคม 2559 ตอน 11 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT1 ตุลาคม 2559 ตอน 12 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT1 ตุลาคม 2559 ตอน 13 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT1 ตุลาคม 2559 ตอน 14 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT1 ตุลาคม 2559 ตอน 15 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT1 ตุลาคม 2559 ตอน 16 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT1 ตุลาคม 2559 ตอน 17 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT1 ตุลาคม 2559 ตอน 18 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT1 ตุลาคม 2559 ตอน 19 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT1 ตุลาคม 2559 ตอน 20 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT1 ตุลาคม 2559 ตอน 21 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT1 ตุลาคม 2559 ตอน 22 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT1 ตุลาคม 2559 ตอน 23 20:01  
ตะลุยโจทย์ PAT1 ตุลาคม 2559 ตอน 24 20:01  
ตะลุยโจทย์ PAT1 ตุลาคม 2559 ตอน 25 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT1 ตุลาคม 2559 ตอน 26 15:39  
ตะลุยโจทย์ PAT1 มีนาคม 2560 ตอนที่ 1 (บทนำ) FREE 7:04  
ตะลุยโจทย์ PAT1 มีนาคม 2560 ตอนที่ 2 FREE 12:56  
ตะลุยโจทย์ PAT1 มีนาคม 2560 ตอนที่ 3 20:01  
ตะลุยโจทย์ PAT1 มีนาคม 2560 ตอนที่ 4 20:01  
ตะลุยโจทย์ PAT1 มีนาคม 2560 ตอนที่ 5 20:01  
ตะลุยโจทย์ PAT1 มีนาคม 2560 ตอนที่ 6 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT1 มีนาคม 2560 ตอนที่ 7 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT1 มีนาคม 2560 ตอนที่ 8 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT1 มีนาคม 2560 ตอนที่ 9 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT1 มีนาคม 2560 ตอนที่ 10 23:14  
ตะลุยโจทย์ PAT1 มีนาคม 2560 ตอนที่ 11 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT1 มีนาคม 2560 ตอนที่ 12 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT1 มีนาคม 2560 ตอนที่ 13 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT1 มีนาคม 2560 ตอนที่ 14 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT1 มีนาคม 2560 ตอนที่ 15 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT1 มีนาคม 2560 ตอนที่ 16 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT1 มีนาคม 2560 ตอนที่ 17 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT1 มีนาคม 2560 ตอนที่ 18 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT1 มีนาคม 2560 ตอนที่ 19 17:57  
ตะลุยโจทย์ PAT1 มีนาคม 2560 ตอนที่ 20 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT1 มีนาคม 2560 ตอนที่ 21 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT1 มีนาคม 2560 ตอนที่ 22 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT1 มีนาคม 2560 ตอนที่ 23 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT1 มีนาคม 2560 ตอนที่ 24 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT1 มีนาคม 2560 ตอนที่ 25 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT1 มีนาคม 2560 ตอนที่ 26 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT1 มีนาคม 2560 ตอนที่ 27 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT1 มีนาคม 2560 ตอนที่ 28 19:24  
ตะลุยโจทย์ PAT1 มีนาคม 2560 ตอนที่ 29 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT1 มีนาคม 2560 ตอนที่ 30 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT1 มีนาคม 2560 ตอนที่ 31 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT1 มีนาคม 2560 ตอนที่ 32 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT1 มีนาคม 2560 ตอนที่ 33 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT1 มีนาคม 2560 ตอนที่ 34 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT1 มีนาคม 2560 ตอนที่ 35 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT1 มีนาคม 2560 ตอนที่ 36 (จบ) 11:34  
ตะลุยโจทย์ PAT1 กุมภาพันธ์ 2561 ตอนที่ 1 FREE 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT1 กุมภาพันธ์ 2561 ตอนที่ 2 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT1 กุมภาพันธ์ 2561 ตอนที่ 3 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT1 กุมภาพันธ์ 2561 ตอนที่ 4 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT1 กุมภาพันธ์ 2561 ตอนที่ 5 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT1 กุมภาพันธ์ 2561 ตอนที่ 6 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT1 กุมภาพันธ์ 2561 ตอนที่ 7 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT1 กุมภาพันธ์ 2561 ตอนที่ 8 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT1 กุมภาพันธ์ 2561 ตอนที่ 9 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT1 กุมภาพันธ์ 2561 ตอนที่ 10 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT1 กุมภาพันธ์ 2561 ตอนที่ 11 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT1 กุมภาพันธ์ 2561 ตอนที่ 12 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT1 กุมภาพันธ์ 2561 ตอนที่ 13 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT1 กุมภาพันธ์ 2561 ตอนที่ 14 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT1 กุมภาพันธ์ 2561 ตอนที่ 15 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT1 กุมภาพันธ์ 2561 ตอนที่ 16 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT1 กุมภาพันธ์ 2561 ตอนที่ 17 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT1 กุมภาพันธ์ 2561 ตอนที่ 18 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT1 กุมภาพันธ์ 2561 ตอนที่ 19 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT1 กุมภาพันธ์ 2561 ตอนที่ 20 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT1 กุมภาพันธ์ 2561 ตอนที่ 21 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT1 กุมภาพันธ์ 2561 ตอนที่ 22 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT1 กุมภาพันธ์ 2561 ตอนที่ 23 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT1 กุมภาพันธ์ 2561 ตอนที่ 24 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT1 กุมภาพันธ์ 2561 ตอนที่ 25 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT1 กุมภาพันธ์ 2561 ตอนที่ 26 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT1 กุมภาพันธ์ 2561 ตอนที่ 27 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT1 กุมภาพันธ์ 2561 ตอนที่ 28 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT1 กุมภาพันธ์ 2561 ตอนที่ 29 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT1 กุมภาพันธ์ 2561 ตอนที่ 30 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT1 กุมภาพันธ์ 2561 ตอนที่ 31 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT1 กุมภาพันธ์ 2561 ตอนที่ 32 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT1 กุมภาพันธ์ 2561 ตอนที่ 33 16:43  
ตะลุยโจทย์ PAT1 กุมภาพันธ์ 2562 ตอนที่ 1 FREE 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT1 กุมภาพันธ์ 2562 ตอนที่ 2 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT1 กุมภาพันธ์ 2562 ตอนที่ 3 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT1 กุมภาพันธ์ 2562 ตอนที่ 4 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT1 กุมภาพันธ์ 2562 ตอนที่ 5 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT1 กุมภาพันธ์ 2562 ตอนที่ 6 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT1 กุมภาพันธ์ 2562 ตอนที่ 7 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT1 กุมภาพันธ์ 2562 ตอนที่ 8 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT1 กุมภาพันธ์ 2562 ตอนที่ 9 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT1 กุมภาพันธ์ 2562 ตอนที่ 10 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT1 กุมภาพันธ์ 2562 ตอนที่ 11 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT1 กุมภาพันธ์ 2562 ตอนที่ 12 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT1 กุมภาพันธ์ 2562 ตอนที่ 13 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT1 กุมภาพันธ์ 2562 ตอนที่ 14 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT1 กุมภาพันธ์ 2562 ตอนที่ 15 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT1 กุมภาพันธ์ 2562 ตอนที่ 16 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT1 กุมภาพันธ์ 2562 ตอนที่ 17 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT1 กุมภาพันธ์ 2562 ตอนที่ 18 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT1 กุมภาพันธ์ 2562 ตอนที่ 19 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT1 กุมภาพันธ์ 2562 ตอนที่ 20 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT1 กุมภาพันธ์ 2562 ตอนที่ 21 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT1 กุมภาพันธ์ 2562 ตอนที่ 22 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT1 กุมภาพันธ์ 2562 ตอนที่ 23 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT1 กุมภาพันธ์ 2562 ตอนที่ 24 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT1 กุมภาพันธ์ 2562 ตอนที่ 25 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT1 กุมภาพันธ์ 2562 ตอนที่ 26 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT1 กุมภาพันธ์ 2562 ตอนที่ 27 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT1 กุมภาพันธ์ 2562 ตอนที่ 28 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT1 กุมภาพันธ์ 2562 ตอนที่ 29 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT1 กุมภาพันธ์ 2562 ตอนที่ 30 16:18  
ตะลุยโจทย์ PAT1 กุมภาพันธ์ 2563 ตอนที่ 1 FREE 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT1 กุมภาพันธ์ 2563 ตอนที่ 2 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT1 กุมภาพันธ์ 2563 ตอนที่ 3 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT1 กุมภาพันธ์ 2563 ตอนที่ 4 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT1 กุมภาพันธ์ 2563 ตอนที่ 5 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT1 กุมภาพันธ์ 2563 ตอนที่ 6 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT1 กุมภาพันธ์ 2563 ตอนที่ 7 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT1 กุมภาพันธ์ 2563 ตอนที่ 8 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT1 กุมภาพันธ์ 2563 ตอนที่ 9 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT1 กุมภาพันธ์ 2563 ตอนที่ 10 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT1 กุมภาพันธ์ 2563 ตอนที่ 11 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT1 กุมภาพันธ์ 2563 ตอนที่ 12 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT1 กุมภาพันธ์ 2563 ตอนที่ 13 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT1 กุมภาพันธ์ 2563 ตอนที่ 14 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT1 กุมภาพันธ์ 2563 ตอนที่ 15 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT1 กุมภาพันธ์ 2563 ตอนที่ 16 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT1 กุมภาพันธ์ 2563 ตอนที่ 17 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT1 กุมภาพันธ์ 2563 ตอนที่ 18 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT1 กุมภาพันธ์ 2563 ตอนที่ 19 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT1 กุมภาพันธ์ 2563 ตอนที่ 20 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT1 กุมภาพันธ์ 2563 ตอนที่ 21 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT1 กุมภาพันธ์ 2563 ตอนที่ 22 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT1 กุมภาพันธ์ 2563 ตอนที่ 23 9:49  
ตะลุยโจทย์ PAT1 มีนาคม 2564 ตอนที่ 1 FREE 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT1 มีนาคม 2564 ตอนที่ 2 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT1 มีนาคม 2564 ตอนที่ 3 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT1 มีนาคม 2564 ตอนที่ 4 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT1 มีนาคม 2564 ตอนที่ 5 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT1 มีนาคม 2564 ตอนที่ 6 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT1 มีนาคม 2564 ตอนที่ 7 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT1 มีนาคม 2564 ตอนที่ 8 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT1 มีนาคม 2564 ตอนที่ 9 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT1 มีนาคม 2564 ตอนที่ 10 20:01  
ตะลุยโจทย์ PAT1 มีนาคม 2564 ตอนที่ 11 20:01  
ตะลุยโจทย์ PAT1 มีนาคม 2564 ตอนที่ 12 20:01  
ตะลุยโจทย์ PAT1 มีนาคม 2564 ตอนที่ 13 20:01  
ตะลุยโจทย์ PAT1 มีนาคม 2564 ตอนที่ 14 20:01  
ตะลุยโจทย์ PAT1 มีนาคม 2564 ตอนที่ 15 20:01  
ตะลุยโจทย์ PAT1 มีนาคม 2564 ตอนที่ 16 20:01  
ตะลุยโจทย์ PAT1 มีนาคม 2564 ตอนที่ 17 20:01  
ตะลุยโจทย์ PAT1 มีนาคม 2564 ตอนที่ 18 20:01  
ตะลุยโจทย์ PAT1 มีนาคม 2564 ตอนที่ 19 20:01  
ตะลุยโจทย์ PAT1 มีนาคม 2564 ตอนที่ 20 20:01  
ตะลุยโจทย์ PAT1 มีนาคม 2564 ตอนที่ 21 20:01  
ตะลุยโจทย์ PAT1 มีนาคม 2564 ตอนที่ 22 20:01  
ตะลุยโจทย์ PAT1 มีนาคม 2564 ตอนที่ 23 20:01  
ตะลุยโจทย์ PAT1 มีนาคม 2564 ตอนที่ 24 22:03  
ตะลุยโจทย์ PAT1 มีนาคม 2565 ตอนที่ 1 FREE 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT1 มีนาคม 2565 ตอนที่ 2 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT1 มีนาคม 2565 ตอนที่ 3 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT1 มีนาคม 2565 ตอนที่ 4 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT1 มีนาคม 2565 ตอนที่ 5 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT1 มีนาคม 2565 ตอนที่ 6 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT1 มีนาคม 2565 ตอนที่ 7 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT1 มีนาคม 2565 ตอนที่ 8 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT1 มีนาคม 2565 ตอนที่ 9 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT1 มีนาคม 2565 ตอนที่ 10 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT1 มีนาคม 2565 ตอนที่ 11 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT1 มีนาคม 2565 ตอนที่ 12 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT1 มีนาคม 2565 ตอนที่ 13 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT1 มีนาคม 2565 ตอนที่ 14 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT1 มีนาคม 2565 ตอนที่ 15 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT1 มีนาคม 2565 ตอนที่ 16 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT1 มีนาคม 2565 ตอนที่ 17 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT1 มีนาคม 2565 ตอนที่ 18 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT1 มีนาคม 2565 ตอนที่ 19 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT1 มีนาคม 2565 ตอนที่ 20 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT1 มีนาคม 2565 ตอนที่ 21 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT1 มีนาคม 2565 ตอนที่ 22 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT1 มีนาคม 2565 ตอนที่ 23 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT1 มีนาคม 2565 ตอนที่ 24 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT1 มีนาคม 2565 ตอนที่ 25 20:00