MT03 ติวคณิตฯ Advance

slider

ราคา

8,500

6,900 บาท

โดยติวเตอร์ พี่อุ๋ย

เรียนได้

270

วัน

ได้รับสิทธิ์

300 ชั่วโมง

มีทั้งหมด

489

บทเรียน

ความยาว VDO

161 ชั่วโมง 18 นาที

ภาคต่อของติวเนื้อหาคณิตฯเข้มข้น คอร์สนี้จะติวคณิตฯเชิงลึกและเพิ่มเติมเทคนิคทำโจทย์แบบ Advance ช่วยให้เข้าใจและนำความรู้ไปทำโจทย์ได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น

รายละเอียดคอร์สเรียน

ภาคต่อของติวเนื้อหาคณิตฯเข้มข้น คอร์สนี้จะติวคณิตฯเชิงลึกและเพิ่มเติมเทคนิคทำโจทย์แบบ Advance ช่วยเพิ่มเข้าใจและนำความรู้ไปแก้โจทย์ได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น พร้อมแทรกเนื้อหาเชิงลึกและเพิ่มเทคนิคขั้นสูงในการมองและแก้ปัญหาโจทย์คณิตฯ หลากหลายรูปแบบ 

จบคอร์สนี้แล้วจะช่วยให้แน่นเนื้อหาและมีทักษะทำโจทย์สูงระดับนึงเลยทีเดียว จากนั้น ก็สามารถไปฝึกตะลุยโจทย์ PAT1 หรือ คณิตฯวิชาสามัญต่อได้เลยครับ ^^ . (จบคอร์สนี้ ไม่จำเป็นต้องลงตะลุยโจทย์แยกบทแล้วก็ได้ครับ)

หมายเหตุ: บางบทในคอร์สนี้ พี่อุ๋ยเสริมให้โดยใช้วีดีโอที่มาจากคอร์สตะลุยโจทย์แยกบทซึ่งจะมีเรื่อง เซต ตรรกศาสตร์ และ สถิติ ครับ 

น้องๆที่จะลงคอร์สนี้ ต้องได้ในส่วนของเนื้อหามาทั้งหมดแล้วหรือผ่านคอร์ส ติวเนื้อหาคณิตฯเข้มข้น มาแล้วนะครับ เพราะตัวนี้จะเป็นส่วนต่อขยายของคอร์สติวเนื้อหาเข้มข้น ซึ่งถ้าไม่ได้เนื้อหามา อาจจะตามไม่ทันนะครับ ^^

ชุดที่ 1 Mission 1 การแก้สมการ อสมการ ตอนที่ 1 FREE 20:00  
ชุดที่ 1 Mission 1 การแก้สมการ อสมการ ตอนที่ 2 20:00  
ชุดที่ 1 Mission 1 การแก้สมการ อสมการ ตอนที่ 3 20:00  
ชุดที่ 1 Mission 1 การแก้สมการ อสมการ ตอนที่ 4 20:00  
ชุดที่ 1 Mission 1 การแก้สมการ อสมการ ตอนที่ 5 20:00  
ชุดที่ 1 Mission 1 การแก้สมการ อสมการ ตอนที่ 6 20:00  
ชุดที่ 1 Mission 1 การแก้สมการ อสมการ ตอนที่ 7 20:00  
ชุดที่ 1 Mission 1 การแก้สมการ อสมการ ตอนที่ 8 20:00  
ชุดที่ 1 Mission 1 การแก้สมการ อสมการ ตอนที่ 9 20:00  
ชุดที่ 1 Mission 1 การแก้สมการ อสมการ ตอนที่ 10 20:00  
ชุดที่ 1 Mission 1 การแก้สมการ อสมการ ตอนที่ 11 20:00  
ชุดที่ 1 Mission 1 การแก้สมการ อสมการ ตอนที่ 12 20:00  
ชุดที่ 1 Mission 1 การแก้สมการ อสมการ ตอนที่ 13 20:00  
ชุดที่ 1 Mission 1 การแก้สมการ อสมการ ตอนที่ 14 20:00  
ชุดที่ 1 Mission 1 การแก้สมการ อสมการ ตอนที่ 15 20:00  
ชุดที่ 1 Mission 1 การแก้สมการ อสมการ ตอนที่ 16 20:00  
ชุดที่ 1 Mission 1 การแก้สมการ อสมการ ตอนที่ 17 12:31  
ชุดที่ 1 Mission 2 ค่าสัมบูรณ์ ตอนที่ 1 20:00  
ชุดที่ 1 Mission 2 ค่าสัมบูรณ์ ตอนที่ 2 20:00  
ชุดที่ 1 Mission 2 ค่าสัมบูรณ์ ตอนที่ 3 20:00  
ชุดที่ 1 Mission 2 ค่าสัมบูรณ์ ตอนที่ 4 20:00  
ชุดที่ 1 Mission 2 ค่าสัมบูรณ์ ตอนที่ 5 20:00  
ชุดที่ 1 Mission 2 ค่าสัมบูรณ์ ตอนที่ 6 20:00  
ชุดที่ 1 Mission 2 ค่าสัมบูรณ์ ตอนที่ 7 20:00  
ชุดที่ 1 Mission 2 ค่าสัมบูรณ์ ตอนที่ 8 20:00  
ชุดที่ 1 Mission 2 ค่าสัมบูรณ์ ตอนที่ 9 20:00  
ชุดที่ 1 Mission 2 ค่าสัมบูรณ์ ตอนที่ 10 20:00  
ชุดที่ 1 Mission 2 ค่าสัมบูรณ์ ตอนที่ 11 20:00  
ชุดที่ 1 Mission 2 ค่าสัมบูรณ์ ตอนที่ 12 20:00  
ชุดที่ 1 Mission 2 ค่าสัมบูรณ์ ตอนที่ 13 28:02  
ชุดที่ 2 จำนวนจริง ตอนที่ 1 FREE 11:58  
ชุดที่ 2 จำนวนจริง ตอนที่ 2 20:00  
ชุดที่ 2 จำนวนจริง ตอนที่ 3 15:37  
ชุดที่ 2 จำนวนจริง ตอนที่ 4 20:00  
ชุดที่ 2 จำนวนจริง ตอนที่ 5 20:00  
ชุดที่ 2 จำนวนจริง ตอนที่ 6 20:00  
ชุดที่ 2 จำนวนจริง ตอนที่ 7 20:00  
ชุดที่ 2 จำนวนจริง ตอนที่ 8 20:00  
ชุดที่ 2 จำนวนจริง ตอนที่ 9 20:00  
ชุดที่ 2 จำนวนจริง ตอนที่ 10 20:00  
ชุดที่ 2 จำนวนจริง ตอนที่ 11 27:01  
ชุดที่ 3 Mission 1 ระบบจำนวน ตอนที่ 1 FREE 12:59  
ชุดที่ 3 Mission 1 ระบบจำนวน ตอนที่ 2 20:00  
ชุดที่ 3 Mission 1 ระบบจำนวน ตอนที่ 3 20:00  
ชุดที่ 3 Mission 1 ระบบจำนวน ตอนที่ 4 20:00  
ชุดที่ 3 Mission 1 ระบบจำนวน ตอนที่ 5 20:00  
ชุดที่ 3 Mission 1 ระบบจำนวน ตอนที่ 6 20:00  
ชุดที่ 3 Mission 1 ระบบจำนวน ตอนที่ 7 19:19  
ชุดที่ 3 Mission 2 ทฤษฎีเศษเหลือ ตอนที่ 1 20:00  
ชุดที่ 3 Mission 2 ทฤษฎีเศษเหลือ ตอนที่ 2 20:00  
ชุดที่ 3 Mission 2 ทฤษฎีเศษเหลือ ตอนที่ 3 20:00  
ชุดที่ 3 Mission 2 ทฤษฎีเศษเหลือ ตอนที่ 4 20:00  
ชุดที่ 3 Mission 2 ทฤษฎีเศษเหลือ ตอนที่ 5 20:00  
ชุดที่ 3 Mission 2 ทฤษฎีเศษเหลือ ตอนที่ 6 20:00  
ชุดที่ 3 Mission 2 ทฤษฎีเศษเหลือ ตอนที่ 7 20:00  
ชุดที่ 3 Mission 2 ทฤษฎีเศษเหลือ ตอนที่ 8 20:00  
ชุดที่ 3 Mission 2 ทฤษฎีเศษเหลือ ตอนที่ 9 20:00  
ชุดที่ 3 Mission 2 ทฤษฎีเศษเหลือ ตอนที่ 10 20:00  
ชุดที่ 3 Mission 2 ทฤษฎีเศษเหลือ ตอนที่ 11 20:00  
ชุดที่ 3 Mission 2 ทฤษฎีเศษเหลือ ตอนที่ 12 10:46  
ชุดที่ 3 Mission 3 สมการยูคลิด หรม ครน ตอนที่ 1 20:00  
ชุดที่ 3 Mission 3 สมการยูคลิด หรม ครน ตอนที่ 2 20:00  
ชุดที่ 3 Mission 3 สมการยูคลิด หรม ครน ตอนที่ 3 20:00  
ชุดที่ 3 Mission 3 สมการยูคลิด หรม ครน ตอนที่ 4 20:00  
ชุดที่ 3 Mission 3 สมการยูคลิด หรม ครน ตอนที่ 5 20:00  
ชุดที่ 3 Mission 3 สมการยูคลิด หรม ครน ตอนที่ 6 20:00  
ชุดที่ 3 Mission 3 สมการยูคลิด หรม ครน ตอนที่ 7 20:00  
ชุดที่ 3 Mission 3 สมการยูคลิด หรม ครน ตอนที่ 8 20:00  
ชุดที่ 3 Mission 3 สมการยูคลิด หรม ครน ตอนที่ 9 20:00  
ชุดที่ 3 Mission 3 สมการยูคลิด หรม ครน ตอนที่ 10 20:00  
ชุดที่ 3 Mission 3 สมการยูคลิด หรม ครน ตอนที่ 11 20:00  
ชุดที่ 3 Mission 3 สมการยูคลิด หรม ครน ตอนที่ 12 20:00  
ชุดที่ 3 Mission 3 สมการยูคลิด หรม ครน ตอนที่ 13 20:00  
ชุดที่ 3 Mission 3 สมการยูคลิด หรม ครน ตอนที่ 14 20:00  
ชุดที่ 3 Mission 3 สมการยูคลิด หรม ครน ตอนที่ 15 20:00  
ชุดที่ 3 Mission 3 สมการยูคลิด หรม ครน ตอนที่ 16 24:36  
ชุดที่ 4 พื้นฐาน ค่า Z และคุณสมบัติ รวมไปถึง การใช้กราฟมาช่วยในการวิเคราะห์ ตอนที่ 1 FREE 20:00  
ชุดที่ 4 พื้นฐาน ค่า Z และคุณสมบัติ รวมไปถึง การใช้กราฟมาช่วยในการวิเคราะห์ ตอนที่ 2 20:00  
ชุดที่ 4 พื้นฐาน ค่า Z และคุณสมบัติ รวมไปถึง การใช้กราฟมาช่วยในการวิเคราะห์ ตอนที่ 3 20:00  
ชุดที่ 4 พื้นฐาน ค่า Z และคุณสมบัติ รวมไปถึง การใช้กราฟมาช่วยในการวิเคราะห์ ตอนที่ 4 20:00  
ชุดที่ 4 พื้นฐาน ค่า Z และคุณสมบัติ รวมไปถึง การใช้กราฟมาช่วยในการวิเคราะห์ ตอนที่ 5 20:00  
ชุดที่ 4 พื้นฐาน ค่า Z และคุณสมบัติ รวมไปถึง การใช้กราฟมาช่วยในการวิเคราะห์ ตอนที่ 6 20:00  
ชุดที่ 4 พื้นฐาน ค่า Z และคุณสมบัติ รวมไปถึง การใช้กราฟมาช่วยในการวิเคราะห์ ตอนที่ 7 20:00  
ชุดที่ 4 พื้นฐาน ค่า Z และคุณสมบัติ รวมไปถึง การใช้กราฟมาช่วยในการวิเคราะห์ ตอนที่ 8 20:00  
ชุดที่ 4 พื้นฐาน ค่า Z และคุณสมบัติ รวมไปถึง การใช้กราฟมาช่วยในการวิเคราะห์ ตอนที่ 9 20:00  
ชุดที่ 4 พื้นฐาน ค่า Z และคุณสมบัติ รวมไปถึง การใช้กราฟมาช่วยในการวิเคราะห์ ตอนที่ 10 20:00  
ชุดที่ 4 พื้นฐาน ค่า Z และคุณสมบัติ รวมไปถึง การใช้กราฟมาช่วยในการวิเคราะห์ ตอนที่ 11 20:00  
ชุดที่ 4 พื้นฐาน ค่า Z และคุณสมบัติ รวมไปถึง การใช้กราฟมาช่วยในการวิเคราะห์ ตอนที่ 12 20:00  
ชุดที่ 4 พื้นฐาน ค่า Z และคุณสมบัติ รวมไปถึง การใช้กราฟมาช่วยในการวิเคราะห์ ตอนที่ 13 20:00  
ชุดที่ 4 พื้นฐาน ค่า Z และคุณสมบัติ รวมไปถึง การใช้กราฟมาช่วยในการวิเคราะห์ ตอนที่ 14 20:00  
ชุดที่ 4 พื้นฐาน ค่า Z และคุณสมบัติ รวมไปถึง การใช้กราฟมาช่วยในการวิเคราะห์ ตอนที่ 15 20:00  
ชุดที่ 4 พื้นฐาน ค่า Z และคุณสมบัติ รวมไปถึง การใช้กราฟมาช่วยในการวิเคราะห์ ตอนที่ 16 20:00  
ชุดที่ 4 พื้นฐาน ค่า Z และคุณสมบัติ รวมไปถึง การใช้กราฟมาช่วยในการวิเคราะห์ ตอนที่ 17 20:00  
ชุดที่ 4 พื้นฐาน ค่า Z และคุณสมบัติ รวมไปถึง การใช้กราฟมาช่วยในการวิเคราะห์ ตอนที่ 18 20:00  
ชุดที่ 4 พื้นฐาน ค่า Z และคุณสมบัติ รวมไปถึง การใช้กราฟมาช่วยในการวิเคราะห์ ตอนที่ 19 20:00  
ชุดที่ 4 พื้นฐาน ค่า Z และคุณสมบัติ รวมไปถึง การใช้กราฟมาช่วยในการวิเคราะห์ ตอนที่ 20 20:00  
ชุดที่ 4 พื้นฐาน ค่า Z และคุณสมบัติ รวมไปถึง การใช้กราฟมาช่วยในการวิเคราะห์ ตอนที่ 21 20:00  
ชุดที่ 4 พื้นฐาน ค่า Z และคุณสมบัติ รวมไปถึง การใช้กราฟมาช่วยในการวิเคราะห์ ตอนที่ 22 20:00  
ชุดที่ 4 พื้นฐาน ค่า Z และคุณสมบัติ รวมไปถึง การใช้กราฟมาช่วยในการวิเคราะห์ ตอนที่ 23 20:00  
ชุดที่ 4 พื้นฐาน ค่า Z และคุณสมบัติ รวมไปถึง การใช้กราฟมาช่วยในการวิเคราะห์ ตอนที่ 24 28:06  
ชุดที่ 5 พิกัดเชิงขั้ว และรากคำตอบ ตอนที่ 1 FREE 20:00  
ชุดที่ 5 พิกัดเชิงขั้ว และรากคำตอบ ตอนที่ 2 20:00  
ชุดที่ 5 พิกัดเชิงขั้ว และรากคำตอบ ตอนที่ 3 20:00  
ชุดที่ 5 พิกัดเชิงขั้ว และรากคำตอบ ตอนที่ 4 20:00  
ชุดที่ 5 พิกัดเชิงขั้ว และรากคำตอบ ตอนที่ 5 20:00  
ชุดที่ 5 พิกัดเชิงขั้ว และรากคำตอบ ตอนที่ 6 20:00  
ชุดที่ 5 พิกัดเชิงขั้ว และรากคำตอบ ตอนที่ 7 20:00  
ชุดที่ 5 พิกัดเชิงขั้ว และรากคำตอบ ตอนที่ 8 20:00  
ชุดที่ 5 พิกัดเชิงขั้ว และรากคำตอบ ตอนที่ 9 20:00  
ชุดที่ 5 พิกัดเชิงขั้ว และรากคำตอบ ตอนที่ 10 20:00  
ชุดที่ 5 พิกัดเชิงขั้ว และรากคำตอบ ตอนที่ 11 20:00  
ชุดที่ 5 พิกัดเชิงขั้ว และรากคำตอบ ตอนที่ 12 20:00  
ชุดที่ 5 พิกัดเชิงขั้ว และรากคำตอบ ตอนที่ 13 20:00  
ชุดที่ 5 พิกัดเชิงขั้ว และรากคำตอบ ตอนที่ 14 20:00  
ชุดที่ 5 พิกัดเชิงขั้ว และรากคำตอบ ตอนที่ 15 20:00  
ชุดที่ 5 พิกัดเชิงขั้ว และรากคำตอบ ตอนที่ 16 20:00  
ชุดที่ 5 พิกัดเชิงขั้ว และรากคำตอบ ตอนที่ 17 20:00  
ชุดที่ 5 พิกัดเชิงขั้ว และรากคำตอบ ตอนที่ 18 20:00  
ชุดที่ 5 พิกัดเชิงขั้ว และรากคำตอบ ตอนที่ 19 20:00  
ชุดที่ 5 พิกัดเชิงขั้ว และรากคำตอบ ตอนที่ 20 20:00  
ชุดที่ 5 พิกัดเชิงขั้ว และรากคำตอบ ตอนที่ 21 20:00  
ชุดที่ 5 พิกัดเชิงขั้ว และรากคำตอบ ตอนที่ 22 20:00  
ชุดที่ 5 พิกัดเชิงขั้ว และรากคำตอบ ตอนที่ 23 20:00  
ชุดที่ 5 พิกัดเชิงขั้ว และรากคำตอบ ตอนที่ 24 29:23  
ชุดที่ 6 ความน่าจะเป็น Mission1 ตอนที่ 1 FREE 20:00  
ชุดที่ 6 ความน่าจะเป็น Mission1 ตอนที่ 2 20:00  
ชุดที่ 6 ความน่าจะเป็น Mission1 ตอนที่ 3 20:00  
ชุดที่ 6 ความน่าจะเป็น Mission1 ตอนที่ 4 20:00  
ชุดที่ 6 ความน่าจะเป็น Mission1 ตอนที่ 5 20:00  
ชุดที่ 6 ความน่าจะเป็น Mission1 ตอนที่ 6 20:00  
ชุดที่ 6 ความน่าจะเป็น Mission1 ตอนที่ 7 20:00  
ชุดที่ 6 ความน่าจะเป็น Mission1 ตอนที่ 8 20:00  
ชุดที่ 6 ความน่าจะเป็น Mission1 ตอนที่ 9 20:00  
ชุดที่ 6 ความน่าจะเป็น Mission1 ตอนที่ 10 20:00  
ชุดที่ 6 ความน่าจะเป็น Mission1 ตอนที่ 11 20:00  
ชุดที่ 6 ความน่าจะเป็น Mission1 ตอนที่ 12 20:00  
ชุดที่ 6 ความน่าจะเป็น Mission1 ตอนที่ 13 27:16  
ชุดที่ 7 ความน่าจะเป็น Mission 2 ตอนที่ 1 FREE 12:44  
ชุดที่ 7 ความน่าจะเป็น Mission 2 ตอนที่ 2 20:00  
ชุดที่ 7 ความน่าจะเป็น Mission 2 ตอนที่ 3 20:00  
ชุดที่ 7 ความน่าจะเป็น Mission 2 ตอนที่ 4 20:00  
ชุดที่ 7 ความน่าจะเป็น Mission 2 ตอนที่ 5 20:00  
ชุดที่ 7 ความน่าจะเป็น Mission 2 ตอนที่ 6 20:00  
ชุดที่ 7 ความน่าจะเป็น Mission 2 ตอนที่ 7 20:00  
ชุดที่ 7 ความน่าจะเป็น Mission 2 ตอนที่ 8 20:00  
ชุดที่ 7 ความน่าจะเป็น Mission 2 ตอนที่ 9 20:00  
ชุดที่ 7 ความน่าจะเป็น Mission 2 ตอนที่ 10 20:00  
ชุดที่ 7 ความน่าจะเป็น Mission 2 ตอนที่ 11 20:00  
ชุดที่ 7 ความน่าจะเป็น Mission 2 ตอนที่ 12 20:00  
ชุดที่ 7 ความน่าจะเป็น Mission 2 ตอนที่ 13 20:00  
ชุดที่ 7 ความน่าจะเป็น Mission 2 ตอนที่ 14 20:00  
ชุดที่ 7 ความน่าจะเป็น Mission 2 ตอนที่ 15 20:00  
ชุดที่ 7 ความน่าจะเป็น Mission 2 ตอนที่ 16 20:00  
ชุดที่ 7 ความน่าจะเป็น Mission 2 ตอนที่ 17 20:00  
ชุดที่ 7 ความน่าจะเป็น Mission 2 ตอนที่ 18 17:13  
ชุดที่ 8 Expo Log ตอนที่ 1 FREE 20:00  
ชุดที่ 8 Expo Log ตอนที่ 2 20:00  
ชุดที่ 8 Expo Log ตอนที่ 3 20:00  
ชุดที่ 8 Expo Log ตอนที่ 4 20:00  
ชุดที่ 8 Expo Log ตอนที่ 5 20:00  
ชุดที่ 8 Expo Log ตอนที่ 6 20:00  
ชุดที่ 8 Expo Log ตอนที่ 7 20:00  
ชุดที่ 8 Expo Log ตอนที่ 8 20:00  
ชุดที่ 8 Expo Log ตอนที่ 9 20:00  
ชุดที่ 8 Expo Log ตอนที่ 10 20:00  
ชุดที่ 8 Expo Log ตอนที่ 11 20:00  
ชุดที่ 8 Expo Log ตอนที่ 12 20:00  
ชุดที่ 8 Expo Log ตอนที่ 13 20:00  
ชุดที่ 8 Expo Log ตอนที่ 14 20:00  
ชุดที่ 8 Expo Log ตอนที่ 15 20:00  
ชุดที่ 8 Expo Log ตอนที่ 16 20:00  
ชุดที่ 8 Expo Log ตอนที่ 17 20:00  
ชุดที่ 8 Expo Log ตอนที่ 18 20:00  
ชุดที่ 8 Expo Log ตอนที่ 19 20:00  
ชุดที่ 8 Expo Log ตอนที่ 20 20:00  
ชุดที่ 8 Expo Log ตอนที่ 21 20:00  
ชุดที่ 8 Expo Log ตอนที่ 22 20:00  
ชุดที่ 8 Expo Log ตอนที่ 23 20:00  
ชุดที่ 8 Expo Log ตอนที่ 24 20:00  
ชุดที่ 8 Expo Log ตอนที่ 25 20:00  
ชุดที่ 8 Expo Log ตอนที่ 26 20:00  
ชุดที่ 8 Expo Log ตอนที่ 27 20:00  
ชุดที่ 8 Expo Log ตอนที่ 28 20:00  
ชุดที่ 8 Expo Log ตอนที่ 29 20:00  
ชุดที่ 8 Expo Log ตอนที่ 30 12:37  
ชุดที่ 9 เมทริกซ์ (Matrix) ตอนที่ 1 FREE 20:00  
ชุดที่ 9 เมทริกซ์ (Matrix) ตอนที่ 2 20:00  
ชุดที่ 9 เมทริกซ์ (Matrix) ตอนที่ 3 20:00  
ชุดที่ 9 เมทริกซ์ (Matrix) ตอนที่ 4 20:00  
ชุดที่ 9 เมทริกซ์ (Matrix) ตอนที่ 5 20:00  
ชุดที่ 9 เมทริกซ์ (Matrix) ตอนที่ 6 20:00  
ชุดที่ 9 เมทริกซ์ (Matrix) ตอนที่ 7 20:00  
ชุดที่ 9 เมทริกซ์ (Matrix) ตอนที่ 8 20:00  
ชุดที่ 9 เมทริกซ์ (Matrix) ตอนที่ 9 20:00  
ชุดที่ 9 เมทริกซ์ (Matrix) ตอนที่ 10 20:00  
ชุดที่ 9 เมทริกซ์ (Matrix) ตอนที่ 11 20:00  
ชุดที่ 9 เมทริกซ์ (Matrix) ตอนที่ 12 20:00  
ชุดที่ 9 เมทริกซ์ (Matrix) ตอนที่ 13 20:00  
ชุดที่ 9 เมทริกซ์ (Matrix) ตอนที่ 14 20:00  
ชุดที่ 9 เมทริกซ์ (Matrix) ตอนที่ 15 20:00  
ชุดที่ 9 เมทริกซ์ (Matrix) ตอนที่ 16 20:00  
ชุดที่ 9 เมทริกซ์ (Matrix) ตอนที่ 17 20:00  
ชุดที่ 9 เมทริกซ์ (Matrix) ตอนที่ 18 20:00  
ชุดที่ 9 เมทริกซ์ (Matrix) ตอนที่ 19 20:00  
ชุดที่ 9 เมทริกซ์ (Matrix) ตอนที่ 20 20:00  
ชุดที่ 9 เมทริกซ์ (Matrix) ตอนที่ 21 20:00  
ชุดที่ 9 เมทริกซ์ (Matrix) ตอนที่ 22 20:00  
ชุดที่ 9 เมทริกซ์ (Matrix) ตอนที่ 23 20:00  
ชุดที่ 9 เมทริกซ์ (Matrix) ตอนที่ 24 20:00  
ชุดที่ 9 เมทริกซ์ (Matrix) ตอนที่ 25 20:00  
ชุดที่ 9 เมทริกซ์ (Matrix) ตอนที่ 26 20:00  
ชุดที่ 9 เมทริกซ์ (Matrix) ตอนที่ 27 20:00  
ชุดที่ 9 เมทริกซ์ (Matrix) ตอนที่ 28 20:00  
ชุดที่ 9 เมทริกซ์ (Matrix) ตอนที่ 29 20:00  
ชุดที่ 9 เมทริกซ์ (Matrix) ตอนที่ 30 8:09  
ชุดที่ 10 เซต Mission1 ตอนที่ 1 FREE 20:00  
ชุดที่ 10 เซต Mission1 ตอนที่ 2 20:00  
ชุดที่ 10 เซต Mission1 ตอนที่ 3 20:00  
ชุดที่ 10 เซต Mission1 ตอนที่ 4 20:00  
ชุดที่ 10 เซต Mission1 ตอนที่ 5 20:00  
ชุดที่ 10 เซต Mission1 ตอนที่ 6 20:00  
ชุดที่ 10 เซต Mission1 ตอนที่ 7 22:44  
ชุดที่ 10 เซต Mission2 ตอนที่ 1 17:16  
ชุดที่ 10 เซต Mission2 ตอนที่ 2 20:00  
ชุดที่ 10 เซต Mission2 ตอนที่ 3 20:00  
ชุดที่ 10 เซต Mission2 ตอนที่ 4 20:00  
ชุดที่ 10 เซต Mission2 ตอนที่ 5 20:00  
ชุดที่ 10 เซต Mission2 ตอนที่ 6 22:54  
ชุดที่ 10 เซต Mission3 ตอนที่ 1 17:06  
ชุดที่ 10 เซต Mission3 ตอนที่ 2 20:00  
ชุดที่ 10 เซต Mission3 ตอนที่ 3 24:28  
ชุดที่ 10 เซต Mission4 ตอนที่ 1 20:00  
ชุดที่ 10 เซต Mission4 ตอนที่ 2 20:00  
ชุดที่ 10 เซต Mission4 ตอนที่ 3 20:00  
ชุดที่ 10 เซต Mission4 ตอนที่ 4 20:00  
ชุดที่ 10 เซต Mission4 ตอนที่ 5 20:00  
ชุดที่ 10 เซต Mission4 ตอนที่ 6 20:00  
ชุดที่ 10 เซต Mission4 ตอนที่ 7 22:20  
ชุดที่ 11 ตรรกศาสตร์ Mission1 ตอนที่ 1 FREE 20:00  
ชุดที่ 11 ตรรกศาสตร์ Mission1 ตอนที่ 2 20:00  
ชุดที่ 11 ตรรกศาสตร์ Mission1 ตอนที่ 3 20:00  
ชุดที่ 11 ตรรกศาสตร์ Mission1 ตอนที่ 4 20:00  
ชุดที่ 11 ตรรกศาสตร์ Mission1 ตอนที่ 5 20:00  
ชุดที่ 11 ตรรกศาสตร์ Mission1 ตอนที่ 6 20:00  
ชุดที่ 11 ตรรกศาสตร์ Mission2 ตอนที่ 1 20:00  
ชุดที่ 11 ตรรกศาสตร์ Mission2 ตอนที่ 2 20:00  
ชุดที่ 11 ตรรกศาสตร์ Mission2 ตอนที่ 3 20:00  
ชุดที่ 11 ตรรกศาสตร์ Mission2 ตอนที่ 4 20:00  
ชุดที่ 11 ตรรกศาสตร์ Mission2 ตอนที่ 5 20:00  
ชุดที่ 11 ตรรกศาสตร์ Mission2 ตอนที่ 6 20:00  
ชุดที่ 11 ตรรกศาสตร์ Mission2 ตอนที่ 7 20:00  
ชุดที่ 11 ตรรกศาสตร์ Mission3 ตอนที่ 1 20:00  
ชุดที่ 11 ตรรกศาสตร์ Mission3 ตอนที่ 2 20:00  
ชุดที่ 11 ตรรกศาสตร์ Mission3 ตอนที่ 3 25:03  
ชุดที่ 11 ตรรกศาสตร์ Mission3 ตอนที่ 4 20:00  
ชุดที่ 11 ตรรกศาสตร์ Mission3 ตอนที่ 5 20:00  
ชุดที่ 11 ตรรกศาสตร์ Mission3 ตอนที่ 6 12:11  
ชุดที่ 12-13 สถิติ Mission1 ตอนที่ 1 FREE 20:00  
ชุดที่ 12-13 สถิติ Mission1 ตอนที่ 2 20:00  
ชุดที่ 12-13 สถิติ Mission1 ตอนที่ 3 20:00  
ชุดที่ 12-13 สถิติ Mission1 ตอนที่ 4 20:00  
ชุดที่ 12-13 สถิติ Mission1 ตอนที่ 5 20:00  
ชุดที่ 12-13 สถิติ Mission1 ตอนที่ 6 20:00  
ชุดที่ 12-13 สถิติ Mission1 ตอนที่ 7 20:00  
ชุดที่ 12-13 สถิติ Mission1 ตอนที่ 8 12:16  
ชุดที่ 12-13 สถิติ Mission2 ตอนที่ 1 27:44  
ชุดที่ 12-13 สถิติ Mission2 ตอนที่ 2 20:00  
ชุดที่ 12-13 สถิติ Mission2 ตอนที่ 3 20:00  
ชุดที่ 12-13 สถิติ Mission2 ตอนที่ 4 27:27  
ชุดที่ 12-13 สถิติ Mission3 ตอนที่ 1 12:33  
ชุดที่ 12-13 สถิติ Mission3 ตอนที่ 2 20:00  
ชุดที่ 12-13 สถิติ Mission3 ตอนที่ 3 20:00  
ชุดที่ 12-13 สถิติ Mission3 ตอนที่ 4 20:00  
ชุดที่ 12-13 สถิติ Mission3 ตอนที่ 5 20:00  
ชุดที่ 12-13 สถิติ Mission3 ตอนที่ 6 20:00  
ชุดที่ 12-13 สถิติ Mission3 ตอนที่ 7 20:00  
ชุดที่ 12-13 สถิติ Mission3 ตอนที่ 8 20:00  
ชุดที่ 12-13 สถิติ Mission3 ตอนที่ 9 20:00  
ชุดที่ 12-13 สถิติ Mission3 ตอนที่ 10 10:31  
ชุดที่ 12-13 สถิติ Mission4 ตอนที่ 1 9:29  
ชุดที่ 12-13 สถิติ Mission4 ตอนที่ 2 20:00  
ชุดที่ 12-13 สถิติ Mission4 ตอนที่ 3 20:00  
ชุดที่ 12-13 สถิติ Mission4 ตอนที่ 4 20:00  
ชุดที่ 12-13 สถิติ Mission4 ตอนที่ 5 20:00  
ชุดที่ 12-13 สถิติ Mission4 ตอนที่ 6 17:47  
ชุดที่ 12-13 สถิติ Mission5 ตอนที่ 1 22:13  
ชุดที่ 12-13 สถิติ Mission5 ตอนที่ 2 20:00  
ชุดที่ 12-13 สถิติ Mission5 ตอนที่ 3 20:00  
ชุดที่ 12-13 สถิติ Mission5 ตอนที่ 4 20:00  
ชุดที่ 12-13 สถิติ Mission5 ตอนที่ 5 20:00  
ชุดที่ 12-13 สถิติ Mission5 ตอนที่ 6 20:00  
ชุดที่ 12-13 สถิติ Mission5 ตอนที่ 7 14:23  
บทนำ สถิติสำหรับหลักสูตรใหม่ FREE 5:19  
คำศัพท์ใหม่-ค่านอกเกณฑ์ 12:41  
คำศัพท์ใหม่-พิสัยระหว่างควอไทล์(IQR) 2:58  
คำศัพท์ใหม่-ตัวแปรสุ่ม 9:24  
การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มแบบไม่ต่อเนื่อง ตอนที่ 1 20:00  
การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มแบบไม่ต่อเนื่อง ตอนที่ 2 17:23  
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรสุ่มไม่ต่อเนื่อง ตอนที่ 1 20:00  
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรสุ่มไม่ต่อเนื่อง ตอนที่ 2 10:04  
การแจกแจงเอกรูปไม่ต่อเนื่อง 15:31  
การแจกแจงทวินาม ตอนที่ 1 20:00  
การแจกแจงทวินาม ตอนที่ 2 15:44  
การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มต่อเนื่อง ตอนที่ 1 20:00  
การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มต่อเนื่อง ตอนที่ 2 20:00  
การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มต่อเนื่อง ตอนที่ 3 20:32  
ชุดที่ 14 ฟังก์ชั่น ตอนที่ 1 FREE 20:00  
ชุดที่ 14 ฟังก์ชั่น ตอนที่ 2 20:00  
ชุดที่ 14 ฟังก์ชั่น ตอนที่ 3 20:00  
ชุดที่ 14 ฟังก์ชั่น ตอนที่ 4 20:00  
ชุดที่ 14 ฟังก์ชั่น ตอนที่ 5 20:00  
ชุดที่ 14 ฟังก์ชั่น ตอนที่ 6 20:00  
ชุดที่ 14 ฟังก์ชั่น ตอนที่ 7 20:00  
ชุดที่ 14 ฟังก์ชั่น ตอนที่ 8 20:00  
ชุดที่ 14 ฟังก์ชั่น ตอนที่ 9 20:00  
ชุดที่ 14 ฟังก์ชั่น ตอนที่ 10 20:00  
ชุดที่ 14 ฟังก์ชั่น ตอนที่ 11 20:00  
ชุดที่ 14 ฟังก์ชั่น ตอนที่ 12 20:00  
ชุดที่ 14 ฟังก์ชั่น ตอนที่ 13 20:00  
ชุดที่ 14 ฟังก์ชั่น ตอนที่ 14 20:00  
ชุดที่ 14 ฟังก์ชั่น ตอนที่ 15 20:00  
ชุดที่ 14 ฟังก์ชั่น ตอนที่ 16 20:00  
ชุดที่ 14 ฟังก์ชั่น ตอนที่ 17 20:00  
ชุดที่ 14 ฟังก์ชั่น ตอนที่ 18 20:00  
ชุดที่ 14 ฟังก์ชั่น ตอนที่ 19 20:00  
ชุดที่ 14 ฟังก์ชั่น ตอนที่ 20 20:00  
ชุดที่ 14 ฟังก์ชั่น ตอนที่ 21 20:00  
ชุดที่ 14 ฟังก์ชั่น ตอนที่ 22 20:00  
ชุดที่ 14 ฟังก์ชั่น ตอนที่ 23 20:00  
ชุดที่ 14 ฟังก์ชั่น ตอนที่ 24 20:00  
ชุดที่ 14 ฟังก์ชั่น ตอนที่ 25 20:00  
ชุดที่ 14 ฟังก์ชั่น ตอนที่ 26 20:00  
ชุดที่ 14 ฟังก์ชั่น ตอนที่ 27 20:00  
ชุดที่ 14 ฟังก์ชั่น ตอนที่ 28 20:00  
ชุดที่ 14 ฟังก์ชั่น ตอนที่ 29 25:12  
ชุดที่ 15 แคลคูลัส ตอนที่ 1 FREE 20:00  
ชุดที่ 15 แคลคูลัส ตอนที่ 2 20:00  
ชุดที่ 15 แคลคูลัส ตอนที่ 3 20:00  
ชุดที่ 15 แคลคูลัส ตอนที่ 4 20:00  
ชุดที่ 15 แคลคูลัส ตอนที่ 5 20:00  
ชุดที่ 15 แคลคูลัส ตอนที่ 6 20:00  
ชุดที่ 15 แคลคูลัส ตอนที่ 7 20:00  
ชุดที่ 15 แคลคูลัส ตอนที่ 8 20:00  
ชุดที่ 15 แคลคูลัส ตอนที่ 9 20:00  
ชุดที่ 15 แคลคูลัส ตอนที่ 10 20:00  
ชุดที่ 15 แคลคูลัส ตอนที่ 11 20:00  
ชุดที่ 15 แคลคูลัส ตอนที่ 12 20:00  
ชุดที่ 15 แคลคูลัส ตอนที่ 13 20:00  
ชุดที่ 15 แคลคูลัส ตอนที่ 14 20:00  
ชุดที่ 15 แคลคูลัส ตอนที่ 15 20:00  
ชุดที่ 15 แคลคูลัส ตอนที่ 16 20:00  
ชุดที่ 15 แคลคูลัส ตอนที่ 17 20:00  
ชุดที่ 15 แคลคูลัส ตอนที่ 18 20:00  
ชุดที่ 15 แคลคูลัส ตอนที่ 19 20:00  
ชุดที่ 15 แคลคูลัส ตอนที่ 20 20:00  
ชุดที่ 15 แคลคูลัส ตอนที่ 21 20:00  
ชุดที่ 15 แคลคูลัส ตอนที่ 22 13:20  
ชุดที่ 16 แคลคูลัส (ต่อ) ตอนที่ 1 FREE 20:00  
ชุดที่ 16 แคลคูลัส (ต่อ) ตอนที่ 2 20:00  
ชุดที่ 16 แคลคูลัส (ต่อ) ตอนที่ 3 20:00  
ชุดที่ 16 แคลคูลัส (ต่อ) ตอนที่ 4 20:00  
ชุดที่ 16 แคลคูลัส (ต่อ) ตอนที่ 5 20:00  
ชุดที่ 16 แคลคูลัส (ต่อ) ตอนที่ 6 20:00  
ชุดที่ 16 แคลคูลัส (ต่อ) ตอนที่ 7 20:00  
ชุดที่ 16 แคลคูลัส (ต่อ) ตอนที่ 8 20:00  
ชุดที่ 16 แคลคูลัส (ต่อ) ตอนที่ 9 20:00  
ชุดที่ 16 แคลคูลัส (ต่อ) ตอนที่ 10 20:00  
ชุดที่ 16 แคลคูลัส (ต่อ) ตอนที่ 11 20:00  
ชุดที่ 16 แคลคูลัส (ต่อ) ตอนที่ 12 20:00  
ชุดที่ 16 แคลคูลัส (ต่อ) ตอนที่ 13 20:00  
ชุดที่ 16 แคลคูลัส (ต่อ) ตอนที่ 14 20:00  
ชุดที่ 16 แคลคูลัส (ต่อ) ตอนที่ 15 20:00  
ชุดที่ 16 แคลคูลัส (ต่อ) ตอนที่ 16 20:00  
ชุดที่ 16 แคลคูลัส (ต่อ) ตอนที่ 17 20:00  
ชุดที่ 16 แคลคูลัส (ต่อ) ตอนที่ 18 20:00  
ชุดที่ 16 แคลคูลัส (ต่อ) ตอนที่ 19 20:00  
ชุดที่ 16 แคลคูลัส (ต่อ) ตอนที่ 20 20:00  
ชุดที่ 16 แคลคูลัส (ต่อ) ตอนที่ 21 17:52  
ชุดที่ 17 ภาคตัดกรวย ตอนที่ 1 FREE 20:00  
ชุดที่ 17 ภาคตัดกรวย ตอนที่ 2 20:00  
ชุดที่ 17 ภาคตัดกรวย ตอนที่ 3 20:00  
ชุดที่ 17 ภาคตัดกรวย ตอนที่ 4 20:00  
ชุดที่ 17 ภาคตัดกรวย ตอนที่ 5 20:00  
ชุดที่ 17 ภาคตัดกรวย ตอนที่ 6 20:00  
ชุดที่ 17 ภาคตัดกรวย ตอนที่ 7 20:00  
ชุดที่ 17 ภาคตัดกรวย ตอนที่ 8 20:00  
ชุดที่ 17 ภาคตัดกรวย ตอนที่ 9 20:00  
ชุดที่ 17 ภาคตัดกรวย ตอนที่ 10 20:00  
ชุดที่ 17 ภาคตัดกรวย ตอนที่ 11 20:00  
ชุดที่ 17 ภาคตัดกรวย ตอนที่ 12 20:00  
ชุดที่ 17 ภาคตัดกรวย ตอนที่ 13 20:00  
ชุดที่ 17 ภาคตัดกรวย ตอนที่ 14 20:00  
ชุดที่ 17 ภาคตัดกรวย ตอนที่ 15 20:00  
ชุดที่ 17 ภาคตัดกรวย ตอนที่ 16 20:00  
ชุดที่ 17 ภาคตัดกรวย ตอนที่ 17 20:00  
ชุดที่ 17 ภาคตัดกรวย ตอนที่ 18 20:00  
ชุดที่ 17 ภาคตัดกรวย ตอนที่ 19 20:00  
ชุดที่ 17 ภาคตัดกรวย ตอนที่ 20 25:05  
ชุดที่ 18 ภาคตัดกรวย (ต่อ) ตอนที่ 1 FREE 20:00  
ชุดที่ 18 ภาคตัดกรวย (ต่อ) ตอนที่ 2 20:00  
ชุดที่ 18 ภาคตัดกรวย (ต่อ) ตอนที่ 3 20:00  
ชุดที่ 18 ภาคตัดกรวย (ต่อ) ตอนที่ 4 20:00  
ชุดที่ 18 ภาคตัดกรวย (ต่อ) ตอนที่ 5 20:00  
ชุดที่ 18 ภาคตัดกรวย (ต่อ) ตอนที่ 6 20:00  
ชุดที่ 18 ภาคตัดกรวย (ต่อ) ตอนที่ 7 20:00  
ชุดที่ 18 ภาคตัดกรวย (ต่อ) ตอนที่ 8 20:00  
ชุดที่ 18 ภาคตัดกรวย (ต่อ) ตอนที่ 9 20:00  
ชุดที่ 18 ภาคตัดกรวย (ต่อ) ตอนที่ 10 20:00  
ชุดที่ 18 ภาคตัดกรวย (ต่อ) ตอนที่ 11 20:00  
ชุดที่ 18 ภาคตัดกรวย (ต่อ) ตอนที่ 12 20:00  
ชุดที่ 18 ภาคตัดกรวย (ต่อ) ตอนที่ 13 20:00  
ชุดที่ 18 ภาคตัดกรวย (ต่อ) ตอนที่ 14 23:26  
ชุดที่ 19 ลำดับ และ อนุกรม ตอนที่ 1 FREE 20:00  
ชุดที่ 19 ลำดับ และ อนุกรม ตอนที่ 2 20:00  
ชุดที่ 19 ลำดับ และ อนุกรม ตอนที่ 3 20:00  
ชุดที่ 19 ลำดับ และ อนุกรม ตอนที่ 4 20:00  
ชุดที่ 19 ลำดับ และ อนุกรม ตอนที่ 5 20:00  
ชุดที่ 19 ลำดับ และ อนุกรม ตอนที่ 6 20:00  
ชุดที่ 19 ลำดับ และ อนุกรม ตอนที่ 7 20:00  
ชุดที่ 19 ลำดับ และ อนุกรม ตอนที่ 8 20:00  
ชุดที่ 19 ลำดับ และ อนุกรม ตอนที่ 9 20:00  
ชุดที่ 19 ลำดับ และ อนุกรม ตอนที่ 10 20:00  
ชุดที่ 19 ลำดับ และ อนุกรม ตอนที่ 11 20:00  
ชุดที่ 19 ลำดับ และ อนุกรม ตอนที่ 12 20:00  
ชุดที่ 19 ลำดับ และ อนุกรม ตอนที่ 13 20:00  
ชุดที่ 19 ลำดับ และ อนุกรม ตอนที่ 14 20:00  
ชุดที่ 19 ลำดับ และ อนุกรม ตอนที่ 15 20:00  
ชุดที่ 19 ลำดับ และ อนุกรม ตอนที่ 16 20:00  
ชุดที่ 19 ลำดับ และ อนุกรม ตอนที่ 17 20:00  
ชุดที่ 19 ลำดับ และ อนุกรม ตอนที่ 18 20:00  
ชุดที่ 19 ลำดับ และ อนุกรม ตอนที่ 19 20:00  
ชุดที่ 19 ลำดับ และ อนุกรม ตอนที่ 20 20:00  
ชุดที่ 19 ลำดับ และ อนุกรม ตอนที่ 21 20:00  
ชุดที่ 19 ลำดับ และ อนุกรม ตอนที่ 22 20:00  
ชุดที่ 19 ลำดับ และ อนุกรม ตอนที่ 23 20:00  
ชุดที่ 19 ลำดับ และ อนุกรม ตอนที่ 24 20:00  
ชุดที่ 19 ลำดับ และ อนุกรม ตอนที่ 25 20:00  
ชุดที่ 19 ลำดับ และ อนุกรม ตอนที่ 26 20:00  
ชุดที่ 19 ลำดับ และ อนุกรม ตอนที่ 27 20:00  
ชุดที่ 19 ลำดับ และ อนุกรม ตอนที่ 28 20:00  
ชุดที่ 19 ลำดับ และ อนุกรม ตอนที่ 29 20:00  
ชุดที่ 19 ลำดับ และ อนุกรม ตอนที่ 30 19:37  
ชุดที่ 20 ตรีโกณมิติ ตอนที่ 1 FREE 20:00  
ชุดที่ 20 ตรีโกณมิติ ตอนที่ 2 20:00  
ชุดที่ 20 ตรีโกณมิติ ตอนที่ 3 20:00  
ชุดที่ 20 ตรีโกณมิติ ตอนที่ 4 20:00  
ชุดที่ 20 ตรีโกณมิติ ตอนที่ 5 20:00  
ชุดที่ 20 ตรีโกณมิติ ตอนที่ 6 20:00  
ชุดที่ 20 ตรีโกณมิติ ตอนที่ 7 20:00  
ชุดที่ 20 ตรีโกณมิติ ตอนที่ 8 20:00  
ชุดที่ 20 ตรีโกณมิติ ตอนที่ 9 20:00  
ชุดที่ 20 ตรีโกณมิติ ตอนที่ 10 20:00  
ชุดที่ 20 ตรีโกณมิติ ตอนที่ 11 20:00  
ชุดที่ 20 ตรีโกณมิติ ตอนที่ 12 20:00  
ชุดที่ 20 ตรีโกณมิติ ตอนที่ 13 20:00  
ชุดที่ 20 ตรีโกณมิติ ตอนที่ 14 20:00  
ชุดที่ 20 ตรีโกณมิติ ตอนที่ 15 20:00  
ชุดที่ 20 ตรีโกณมิติ ตอนที่ 16 20:00  
ชุดที่ 20 ตรีโกณมิติ ตอนที่ 17 20:00  
ชุดที่ 20 ตรีโกณมิติ ตอนที่ 18 20:00  
ชุดที่ 20 ตรีโกณมิติ ตอนที่ 19 20:00  
ชุดที่ 20 ตรีโกณมิติ ตอนที่ 20 20:00  
ชุดที่ 20 ตรีโกณมิติ ตอนที่ 21 22:10  
ชุดที่ 21 เวกเตอร์ ตอนที่ 1 FREE 20:00  
ชุดที่ 21 เวกเตอร์ ตอนที่ 2 20:00  
ชุดที่ 21 เวกเตอร์ ตอนที่ 3 20:00  
ชุดที่ 21 เวกเตอร์ ตอนที่ 4 20:00  
ชุดที่ 21 เวกเตอร์ ตอนที่ 5 20:00  
ชุดที่ 21 เวกเตอร์ ตอนที่ 6 20:00  
ชุดที่ 21 เวกเตอร์ ตอนที่ 7 20:00  
ชุดที่ 21 เวกเตอร์ ตอนที่ 8 20:00  
ชุดที่ 21 เวกเตอร์ ตอนที่ 9 20:00  
ชุดที่ 21 เวกเตอร์ ตอนที่ 10 20:00  
ชุดที่ 21 เวกเตอร์ ตอนที่ 11 20:00  
ชุดที่ 21 เวกเตอร์ ตอนที่ 12 15:47  
ชุดที่ 22 กำหนดการเชิงเส้น ตอนที่ 1 20:00  
ชุดที่ 22 กำหนดการเชิงเส้น ตอนที่ 2 20:00  
ชุดที่ 22 กำหนดการเชิงเส้น ตอนที่ 3 21:09  
ดอกเบี้ย ตอนที่ 1 FREE 20:00  
ดอกเบี้ย ตอนที่ 2 20:00  
ดอกเบี้ย ตอนที่ 3 20:00  
ดอกเบี้ย ตอนที่ 4 20:00  
ดอกเบี้ย ตอนที่ 5 13:30  
มูลค่าของเงิน ตอนที่ 1 25:46  
มูลค่าของเงิน ตอนที่ 2 17:25  
ค่ารายงวด ตอนที่ 1 22:35  
ค่ารายงวด ตอนที่ 2 22:52  
เฉลยการบ้าน ตอนที่ 1 17:08  
เฉลยการบ้าน ตอนที่ 2 29:41  
ชุดที่ 1 จำนวนจริง advance.pdf
ชุดที่ 2 จำนวนจริง advance.pdf
ชุดที่ 3 ทฤษฏีจำนวน advance.pdf
ชุดที่ 4 จำนวนเชิงซ้อน advance.pdf
ชุดที่ 5 จำนวนเชิงซ้อน advance.pdf
ชุดที่ 6 ความน่าจะเป็น advance..pdf
ชุดที่ 7 ความน่าจะเป็น advance..pdf
ชุดที่ 8 เอ็กโปล้อก advance.pdf
ชุดที่ 9 เมตริกซ์ advance.pdf
ชุดที่ 10 เซต คอร์ส advance.pdf
ชุดที่ 11 ตรรกศาสตร์ advance.pdf
ชุดที่ 12 สถิติ advance.pdf
ชุดที่ 13 สถิติ advance.pdf
1.1เอกสารประกอบ ชุดเพิ่มเติมสถิติ หลักสูตรใหม่.pdf
ชุดที่ 14 ฟังก์ชัน advance.pdf
ชุดที่ 15 เเคลคูลัส advance.pdf
ชุดที่ 16 เเคลคูลัส advance.pdf
ชุดที่ 17 ภาคตัดกรวย advance.pdf
ชุดที่ 18 ภาคตัดกรวย advance.pdf
ชุดที่ 19 ลำดับเเละอนุกรม advance..pdf
ชุดที่ 20 ตรีโกณ advance.pdf
ชุดที่ 21 เวกเตอร์ advance.pdf
ชุดที่ 22 กำหนดการเชิงเส้น advance.pdf
.เฉลยละเอียด โจทย์เพิ่มเติม Advance ชุดที่ 1.pdf
.เฉลยละเอียด โจทย์เพิ่มเติม Advance ชุดที่ 2.pdf
.เฉลยละเอียด โจทย์เพิ่มเติม Advance ชุดที่ 3.pdf
.เฉลยละเอียด โจทย์เพิ่มเติม Advance ชุดที่ 4.pdf
.เฉลยละเอียด โจทย์เพิ่มเติม Advance ชุดที่ 5.pdf
.เฉลยละเอียด โจทย์เพิ่มเติม Advance ชุดที่ 6.pdf
.เฉลยละเอียด โจทย์เพิ่มเติม Advance ชุดที่ 8.pdf
.เฉลยละเอียด โจทย์เพิ่มเติม Advance ชุดที่ 9.pdf
13.1เอกสารประกอบ เรื่อง ดอกเบี้ยและมูลค่าของเงิน.pdf

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน

 • คอดนี้ดีมากเลยคับ ทำหั้ยผมรุ้จักรการคิดแบบคณิดสาดมากขึ้นครับ
  พิช********************รติ

 • พี่อุ๋ยสอนดีมากกกกกสนุกมากครับ ได้ทั้งความรู้และความฮา คอร์สนี้มีโจทย์ที่น่าสนใจอยู่เพียบเลย คุ้ม! (เรียนเสร็จอย่าลืมทำโจทย์ด้วยนะน้อง!!)
  Ner*********rat

 • สนุกมากๆ อุดจุดอ่อนได้ดีมาก
  ฮาน******ะซา

 • คอร์สนี้ดีงามมากกกกก คุ้มมากค่ะ สอนให้เข้าใจคณิตแบบแก่นเลย555
  ธิภ********แสน

 • คอร์สนี้ดีมากๆเลยครับ เหมาะกับนักเรียนที่อยากเข้าใจคณิตศาสตร์อย่างลึกซึ้ง เป็นประโยชน์สำหรับนักเรียนผู้ที่อยากเรียนรู้ว่าโจทย์สอบเข้ารวมถึงโจทย์เเข่งขันต่างๆมีทริกวิธีการเเก้ไขอย่างไรเพื่อให้คำตอบที่ถูกต้องครับ
  ประ**********ิริ

ขั้นตอน 1

เลือกคอร์สเรียนที่ต้องการสมัครเรียน จากนั้นคลิก "เพิ่มลงตะกร้า" เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการสมัครเรียนออนไลน์

ขั้นตอน 2

กรอกอีเมลและรหัสผ่านสำหรับเข้าสู่ระบบ หรือหากน้องเป็นนักเรียนใหม่ ให้กด "สมัครสมาชิก" ด้านล่างก่อนค่ะ
(สำหรับน้องที่เข้าสู่ระบบอยู่แล้ว ให้ตรวจสอบข้อมูล และคลิก "เลือกวิธีชำระเงิน" เพื่อไปยังขั้นตอนถัดไปได้เลย)

ขั้นตอน 3

เลือกวิธีการชำระเงินที่ต้องการ
แนะนำให้อ่านรายละเอียดของการชำระเงินแต่ละแบบ ก่อนเลือกวิธีที่สะดวกที่สุดนะคะ

ขั้นตอน 4

ตรวจสอบรายละเอียด ชื่อคอร์สที่สมัคร รวมถึงราคา ก่อนเข้าสู่ขั้นตอนการชำระเงิน
(หากมีคูปองส่วนลดให้ใส่รหัสคูปองที่ขั้นตอนนี้ได้เลยค่ะ)

ขั้นตอน 5

เข้าสู่หน้าชำระเงิน
หากเลือกโอนเข้าบัญชีธนาคาร ให้ทำการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารดังต่อไปนี้
ธนาคาร เลขที่บัญชี ชื่อบัญชี
  ธ. กสิกรไทย 040-8-93885-6 บริษัท ติวมาสเตอร์ จำกัด (Tuemaster Co., Ltd.)
  พร้อมเพย์ (PromptPay) 0105561086021 บริษัท ติวมาสเตอร์ จำกัด (Tuemaster Co., Ltd.)

หลังจากโอนเงินเรียบร้อยแล้ว ให้เข้ามาแจ้งโอนเงิน โดยคลิกเข้าสู่ระบบมุมบนขวาของเว็บไซต์
จากนั้นเลือกที่เมนู "แจ้งโอนเงิน" เพื่อแจ้งการชำระเงินกับพี่ทีมงาน
(หรือหากเข้าสู่ระบบอยู่แล้ว สามารถแจ้งโอนเงินได้ที่นี่ แจ้งโอนเงิน)

ขั้นตอน 6

หลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว น้องๆ จะได้อีเมล
ลงทะเบียนเรียนคอร์ส... ยืนยันการลงทะเบียน หลังจากที่พี่ทีมงานตรวจสอบยอดแล้ว น้องจะได้รับเมลนี้ เพื่อยืนยันการลงทะเบียนเรียนค่ะ


ขั้นตอน 7

ใช้ Email และ Password ที่สมัครสมาชิกไว้ สำหรับเข้าสู่ระบบเพื่อเรียนออนไลน์ได้เลยค่ะ!

คอร์สอื่น ๆ ที่คุณอาจสนใจ