เกี่ยวกับคอร์สนี้
เนื้อหาคอร์สทั้งหมด 161 ชั่วโมง 18 นาที
เรียนคอร์สนี้ได้ 270 วัน
จำกัดเวลาเรียน 300 ชั่วโมง

เกี่ยวกับผู้สอน
ติวเตอร์ พี่อุ๋ย
TueMaster

การศึกษา :วศ.บ.ไฟฟ้า (เกียรตินิยม), วศ.ม. ไฟฟ้า (ลาดกระบัง) ปัจจุบันสอนวิชาคณิตศาสตร์(ชั้นมัธยมปลาย) ที่สถาบันกวดวิชา เดอะติวเตอร์ และเป็นอาจารย์พิเศษสอนโรงเรียนหลายแห่ง, เป็นอาจารย์รับเชิญสอนติวในหลายๆโครงการ เช่น รายการติวเข้ม เติมเต็มความรู้, รินน้ำใจสู่น้องชาวใต้ ฯลฯ

MT03 ติวคณิตฯ Advance -19%

ภาคต่อของติวเนื้อหาคณิตฯเข้มข้น คอร์สนี้จะติวคณิตฯเชิงลึกและเพิ่มเติมเทคนิคทำโจทย์แบบ Advance ช่วยให้เข้าใจและนำความรู้ไปทำโจทย์ได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น

โดย ติวเตอร์ พี่อุ๋ย
แชร์คอร์สนี้บน Social:

ราคา 6,900 บาท เท่านั้น!

8,500 บาท
สมัครเรียน แจ้งโอนเงิน

ภาคต่อของติวเนื้อหาคณิตฯเข้มข้น คอร์สนี้จะติวคณิตฯเชิงลึกและเพิ่มเติมเทคนิคทำโจทย์แบบ Advance ช่วยเพิ่มเข้าใจและนำความรู้ไปแก้โจทย์ได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น พร้อมแทรกเนื้อหาเชิงลึกและเพิ่มเทคนิคขั้นสูงในการมองและแก้ปัญหาโจทย์คณิตฯ หลากหลายรูปแบบ 

จบคอร์สนี้แล้วจะช่วยให้แน่นเนื้อหาและมีทักษะทำโจทย์สูงระดับนึงเลยทีเดียว จากนั้น ก็สามารถไปฝึกตะลุยโจทย์ PAT1 หรือ คณิตฯวิชาสามัญต่อได้เลยครับ ^^ . (จบคอร์สนี้ ไม่จำเป็นต้องลงตะลุยโจทย์แยกบทแล้วก็ได้ครับ)

หมายเหตุ: บางบทในคอร์สนี้ พี่อุ๋ยเสริมให้โดยใช้วีดีโอที่มาจากคอร์สตะลุยโจทย์แยกบทซึ่งจะมีเรื่อง เซต ตรรกศาสตร์ และ สถิติ ครับ 

น้องๆที่จะลงคอร์สนี้ ต้องได้ในส่วนของเนื้อหามาทั้งหมดแล้วหรือผ่านคอร์ส ติวเนื้อหาคณิตฯเข้มข้น มาแล้วนะครับ เพราะตัวนี้จะเป็นส่วนต่อขยายของคอร์สติวเนื้อหาเข้มข้น ซึ่งถ้าไม่ได้เนื้อหามา อาจจะตามไม่ทันนะครับ ^^

ชุดที่ 1 Mission 1 การแก้สมการ อสมการ ตอนที่ 1 FREE 20.00 นาที  
ชุดที่ 1 Mission 1 การแก้สมการ อสมการ ตอนที่ 2 20.00 นาที  
ชุดที่ 1 Mission 1 การแก้สมการ อสมการ ตอนที่ 3 20.00 นาที  
ชุดที่ 1 Mission 1 การแก้สมการ อสมการ ตอนที่ 4 20.00 นาที  
ชุดที่ 1 Mission 1 การแก้สมการ อสมการ ตอนที่ 5 20.00 นาที  
ชุดที่ 1 Mission 1 การแก้สมการ อสมการ ตอนที่ 6 20.00 นาที  
ชุดที่ 1 Mission 1 การแก้สมการ อสมการ ตอนที่ 7 20.00 นาที  
ชุดที่ 1 Mission 1 การแก้สมการ อสมการ ตอนที่ 8 20.00 นาที  
ชุดที่ 1 Mission 1 การแก้สมการ อสมการ ตอนที่ 9 20.00 นาที  
ชุดที่ 1 Mission 1 การแก้สมการ อสมการ ตอนที่ 10 20.00 นาที  
ชุดที่ 1 Mission 1 การแก้สมการ อสมการ ตอนที่ 11 20.00 นาที  
ชุดที่ 1 Mission 1 การแก้สมการ อสมการ ตอนที่ 12 20.00 นาที  
ชุดที่ 1 Mission 1 การแก้สมการ อสมการ ตอนที่ 13 20.00 นาที  
ชุดที่ 1 Mission 1 การแก้สมการ อสมการ ตอนที่ 14 20.00 นาที  
ชุดที่ 1 Mission 1 การแก้สมการ อสมการ ตอนที่ 15 20.00 นาที  
ชุดที่ 1 Mission 1 การแก้สมการ อสมการ ตอนที่ 16 20.00 นาที  
ชุดที่ 1 Mission 1 การแก้สมการ อสมการ ตอนที่ 17 12.31 นาที  
ชุดที่ 1 Mission 2 ค่าสัมบูรณ์ ตอนที่ 1 20.00 นาที  
ชุดที่ 1 Mission 2 ค่าสัมบูรณ์ ตอนที่ 2 20.00 นาที  
ชุดที่ 1 Mission 2 ค่าสัมบูรณ์ ตอนที่ 3 20.00 นาที  
ชุดที่ 1 Mission 2 ค่าสัมบูรณ์ ตอนที่ 4 20.00 นาที  
ชุดที่ 1 Mission 2 ค่าสัมบูรณ์ ตอนที่ 5 20.00 นาที  
ชุดที่ 1 Mission 2 ค่าสัมบูรณ์ ตอนที่ 6 20.00 นาที  
ชุดที่ 1 Mission 2 ค่าสัมบูรณ์ ตอนที่ 7 20.00 นาที  
ชุดที่ 1 Mission 2 ค่าสัมบูรณ์ ตอนที่ 8 20.00 นาที  
ชุดที่ 1 Mission 2 ค่าสัมบูรณ์ ตอนที่ 9 20.00 นาที  
ชุดที่ 1 Mission 2 ค่าสัมบูรณ์ ตอนที่ 10 20.00 นาที  
ชุดที่ 1 Mission 2 ค่าสัมบูรณ์ ตอนที่ 11 20.00 นาที  
ชุดที่ 1 Mission 2 ค่าสัมบูรณ์ ตอนที่ 12 20.00 นาที  
ชุดที่ 1 Mission 2 ค่าสัมบูรณ์ ตอนที่ 13 28.02 นาที  
ชุดที่ 2 จำนวนจริง ตอนที่ 1 FREE 11.58 นาที  
ชุดที่ 2 จำนวนจริง ตอนที่ 2 20.00 นาที  
ชุดที่ 2 จำนวนจริง ตอนที่ 3 15.37 นาที  
ชุดที่ 2 จำนวนจริง ตอนที่ 4 20.00 นาที  
ชุดที่ 2 จำนวนจริง ตอนที่ 5 20.00 นาที  
ชุดที่ 2 จำนวนจริง ตอนที่ 6 20.00 นาที  
ชุดที่ 2 จำนวนจริง ตอนที่ 7 20.00 นาที  
ชุดที่ 2 จำนวนจริง ตอนที่ 8 20.00 นาที  
ชุดที่ 2 จำนวนจริง ตอนที่ 9 20.00 นาที  
ชุดที่ 2 จำนวนจริง ตอนที่ 10 20.00 นาที  
ชุดที่ 2 จำนวนจริง ตอนที่ 11 27.01 นาที  
ชุดที่ 3 Mission 1 ระบบจำนวน ตอนที่ 1 FREE 12.59 นาที  
ชุดที่ 3 Mission 1 ระบบจำนวน ตอนที่ 2 20.00 นาที  
ชุดที่ 3 Mission 1 ระบบจำนวน ตอนที่ 3 20.00 นาที  
ชุดที่ 3 Mission 1 ระบบจำนวน ตอนที่ 4 20.00 นาที  
ชุดที่ 3 Mission 1 ระบบจำนวน ตอนที่ 5 20.00 นาที  
ชุดที่ 3 Mission 1 ระบบจำนวน ตอนที่ 6 20.00 นาที  
ชุดที่ 3 Mission 1 ระบบจำนวน ตอนที่ 7 19.19 นาที  
ชุดที่ 3 Mission 2 ทฤษฎีเศษเหลือ ตอนที่ 1 20.00 นาที  
ชุดที่ 3 Mission 2 ทฤษฎีเศษเหลือ ตอนที่ 2 20.00 นาที  
ชุดที่ 3 Mission 2 ทฤษฎีเศษเหลือ ตอนที่ 3 20.00 นาที  
ชุดที่ 3 Mission 2 ทฤษฎีเศษเหลือ ตอนที่ 4 20.00 นาที  
ชุดที่ 3 Mission 2 ทฤษฎีเศษเหลือ ตอนที่ 5 20.00 นาที  
ชุดที่ 3 Mission 2 ทฤษฎีเศษเหลือ ตอนที่ 6 20.00 นาที  
ชุดที่ 3 Mission 2 ทฤษฎีเศษเหลือ ตอนที่ 7 20.00 นาที  
ชุดที่ 3 Mission 2 ทฤษฎีเศษเหลือ ตอนที่ 8 20.00 นาที  
ชุดที่ 3 Mission 2 ทฤษฎีเศษเหลือ ตอนที่ 9 20.00 นาที  
ชุดที่ 3 Mission 2 ทฤษฎีเศษเหลือ ตอนที่ 10 20.00 นาที  
ชุดที่ 3 Mission 2 ทฤษฎีเศษเหลือ ตอนที่ 11 20.00 นาที  
ชุดที่ 3 Mission 2 ทฤษฎีเศษเหลือ ตอนที่ 12 10.46 นาที  
ชุดที่ 3 Mission 3 สมการยูคลิด หรม ครน ตอนที่ 1 20.00 นาที  
ชุดที่ 3 Mission 3 สมการยูคลิด หรม ครน ตอนที่ 2 20.00 นาที  
ชุดที่ 3 Mission 3 สมการยูคลิด หรม ครน ตอนที่ 3 20.00 นาที  
ชุดที่ 3 Mission 3 สมการยูคลิด หรม ครน ตอนที่ 4 20.00 นาที  
ชุดที่ 3 Mission 3 สมการยูคลิด หรม ครน ตอนที่ 5 20.00 นาที  
ชุดที่ 3 Mission 3 สมการยูคลิด หรม ครน ตอนที่ 6 20.00 นาที  
ชุดที่ 3 Mission 3 สมการยูคลิด หรม ครน ตอนที่ 7 20.00 นาที  
ชุดที่ 3 Mission 3 สมการยูคลิด หรม ครน ตอนที่ 8 20.00 นาที  
ชุดที่ 3 Mission 3 สมการยูคลิด หรม ครน ตอนที่ 9 20.00 นาที  
ชุดที่ 3 Mission 3 สมการยูคลิด หรม ครน ตอนที่ 10 20.00 นาที  
ชุดที่ 3 Mission 3 สมการยูคลิด หรม ครน ตอนที่ 11 20.00 นาที  
ชุดที่ 3 Mission 3 สมการยูคลิด หรม ครน ตอนที่ 12 20.00 นาที  
ชุดที่ 3 Mission 3 สมการยูคลิด หรม ครน ตอนที่ 13 20.00 นาที  
ชุดที่ 3 Mission 3 สมการยูคลิด หรม ครน ตอนที่ 14 20.00 นาที  
ชุดที่ 3 Mission 3 สมการยูคลิด หรม ครน ตอนที่ 15 20.00 นาที  
ชุดที่ 3 Mission 3 สมการยูคลิด หรม ครน ตอนที่ 16 24.36 นาที  
ชุดที่ 4 พื้นฐาน ค่า Z และคุณสมบัติ รวมไปถึง การใช้กราฟมาช่วยในการวิเคราะห์ ตอนที่ 1 FREE 20.00 นาที  
ชุดที่ 4 พื้นฐาน ค่า Z และคุณสมบัติ รวมไปถึง การใช้กราฟมาช่วยในการวิเคราะห์ ตอนที่ 2 20.00 นาที  
ชุดที่ 4 พื้นฐาน ค่า Z และคุณสมบัติ รวมไปถึง การใช้กราฟมาช่วยในการวิเคราะห์ ตอนที่ 3 20.00 นาที  
ชุดที่ 4 พื้นฐาน ค่า Z และคุณสมบัติ รวมไปถึง การใช้กราฟมาช่วยในการวิเคราะห์ ตอนที่ 4 20.00 นาที  
ชุดที่ 4 พื้นฐาน ค่า Z และคุณสมบัติ รวมไปถึง การใช้กราฟมาช่วยในการวิเคราะห์ ตอนที่ 5 20.00 นาที  
ชุดที่ 4 พื้นฐาน ค่า Z และคุณสมบัติ รวมไปถึง การใช้กราฟมาช่วยในการวิเคราะห์ ตอนที่ 6 20.00 นาที  
ชุดที่ 4 พื้นฐาน ค่า Z และคุณสมบัติ รวมไปถึง การใช้กราฟมาช่วยในการวิเคราะห์ ตอนที่ 7 20.00 นาที  
ชุดที่ 4 พื้นฐาน ค่า Z และคุณสมบัติ รวมไปถึง การใช้กราฟมาช่วยในการวิเคราะห์ ตอนที่ 8 20.00 นาที  
ชุดที่ 4 พื้นฐาน ค่า Z และคุณสมบัติ รวมไปถึง การใช้กราฟมาช่วยในการวิเคราะห์ ตอนที่ 9 20.00 นาที  
ชุดที่ 4 พื้นฐาน ค่า Z และคุณสมบัติ รวมไปถึง การใช้กราฟมาช่วยในการวิเคราะห์ ตอนที่ 10 20.00 นาที  
ชุดที่ 4 พื้นฐาน ค่า Z และคุณสมบัติ รวมไปถึง การใช้กราฟมาช่วยในการวิเคราะห์ ตอนที่ 11 20.00 นาที  
ชุดที่ 4 พื้นฐาน ค่า Z และคุณสมบัติ รวมไปถึง การใช้กราฟมาช่วยในการวิเคราะห์ ตอนที่ 12 20.00 นาที  
ชุดที่ 4 พื้นฐาน ค่า Z และคุณสมบัติ รวมไปถึง การใช้กราฟมาช่วยในการวิเคราะห์ ตอนที่ 13 20.00 นาที  
ชุดที่ 4 พื้นฐาน ค่า Z และคุณสมบัติ รวมไปถึง การใช้กราฟมาช่วยในการวิเคราะห์ ตอนที่ 14 20.00 นาที  
ชุดที่ 4 พื้นฐาน ค่า Z และคุณสมบัติ รวมไปถึง การใช้กราฟมาช่วยในการวิเคราะห์ ตอนที่ 15 20.00 นาที  
ชุดที่ 4 พื้นฐาน ค่า Z และคุณสมบัติ รวมไปถึง การใช้กราฟมาช่วยในการวิเคราะห์ ตอนที่ 16 20.00 นาที  
ชุดที่ 4 พื้นฐาน ค่า Z และคุณสมบัติ รวมไปถึง การใช้กราฟมาช่วยในการวิเคราะห์ ตอนที่ 17 20.00 นาที  
ชุดที่ 4 พื้นฐาน ค่า Z และคุณสมบัติ รวมไปถึง การใช้กราฟมาช่วยในการวิเคราะห์ ตอนที่ 18 20.00 นาที  
ชุดที่ 4 พื้นฐาน ค่า Z และคุณสมบัติ รวมไปถึง การใช้กราฟมาช่วยในการวิเคราะห์ ตอนที่ 19 20.00 นาที  
ชุดที่ 4 พื้นฐาน ค่า Z และคุณสมบัติ รวมไปถึง การใช้กราฟมาช่วยในการวิเคราะห์ ตอนที่ 20 20.00 นาที  
ชุดที่ 4 พื้นฐาน ค่า Z และคุณสมบัติ รวมไปถึง การใช้กราฟมาช่วยในการวิเคราะห์ ตอนที่ 21 20.00 นาที  
ชุดที่ 4 พื้นฐาน ค่า Z และคุณสมบัติ รวมไปถึง การใช้กราฟมาช่วยในการวิเคราะห์ ตอนที่ 22 20.00 นาที  
ชุดที่ 4 พื้นฐาน ค่า Z และคุณสมบัติ รวมไปถึง การใช้กราฟมาช่วยในการวิเคราะห์ ตอนที่ 23 20.00 นาที  
ชุดที่ 4 พื้นฐาน ค่า Z และคุณสมบัติ รวมไปถึง การใช้กราฟมาช่วยในการวิเคราะห์ ตอนที่ 24 28.06 นาที  
ชุดที่ 5 พิกัดเชิงขั้ว และรากคำตอบ ตอนที่ 1 FREE 20.00 นาที  
ชุดที่ 5 พิกัดเชิงขั้ว และรากคำตอบ ตอนที่ 2 20.00 นาที  
ชุดที่ 5 พิกัดเชิงขั้ว และรากคำตอบ ตอนที่ 3 20.00 นาที  
ชุดที่ 5 พิกัดเชิงขั้ว และรากคำตอบ ตอนที่ 4 20.00 นาที  
ชุดที่ 5 พิกัดเชิงขั้ว และรากคำตอบ ตอนที่ 5 20.00 นาที  
ชุดที่ 5 พิกัดเชิงขั้ว และรากคำตอบ ตอนที่ 6 20.00 นาที  
ชุดที่ 5 พิกัดเชิงขั้ว และรากคำตอบ ตอนที่ 7 20.00 นาที  
ชุดที่ 5 พิกัดเชิงขั้ว และรากคำตอบ ตอนที่ 8 20.00 นาที  
ชุดที่ 5 พิกัดเชิงขั้ว และรากคำตอบ ตอนที่ 9 20.00 นาที  
ชุดที่ 5 พิกัดเชิงขั้ว และรากคำตอบ ตอนที่ 10 20.00 นาที  
ชุดที่ 5 พิกัดเชิงขั้ว และรากคำตอบ ตอนที่ 11 20.00 นาที  
ชุดที่ 5 พิกัดเชิงขั้ว และรากคำตอบ ตอนที่ 12 20.00 นาที  
ชุดที่ 5 พิกัดเชิงขั้ว และรากคำตอบ ตอนที่ 13 20.00 นาที  
ชุดที่ 5 พิกัดเชิงขั้ว และรากคำตอบ ตอนที่ 14 20.00 นาที  
ชุดที่ 5 พิกัดเชิงขั้ว และรากคำตอบ ตอนที่ 15 20.00 นาที  
ชุดที่ 5 พิกัดเชิงขั้ว และรากคำตอบ ตอนที่ 16 20.00 นาที  
ชุดที่ 5 พิกัดเชิงขั้ว และรากคำตอบ ตอนที่ 17 20.00 นาที  
ชุดที่ 5 พิกัดเชิงขั้ว และรากคำตอบ ตอนที่ 18 20.00 นาที  
ชุดที่ 5 พิกัดเชิงขั้ว และรากคำตอบ ตอนที่ 19 20.00 นาที  
ชุดที่ 5 พิกัดเชิงขั้ว และรากคำตอบ ตอนที่ 20 20.00 นาที  
ชุดที่ 5 พิกัดเชิงขั้ว และรากคำตอบ ตอนที่ 21 20.00 นาที  
ชุดที่ 5 พิกัดเชิงขั้ว และรากคำตอบ ตอนที่ 22 20.00 นาที  
ชุดที่ 5 พิกัดเชิงขั้ว และรากคำตอบ ตอนที่ 23 20.00 นาที  
ชุดที่ 5 พิกัดเชิงขั้ว และรากคำตอบ ตอนที่ 24 29.23 นาที  
ชุดที่ 6 ความน่าจะเป็น Mission1 ตอนที่ 1 FREE 20.00 นาที  
ชุดที่ 6 ความน่าจะเป็น Mission1 ตอนที่ 2 20.00 นาที  
ชุดที่ 6 ความน่าจะเป็น Mission1 ตอนที่ 3 20.00 นาที  
ชุดที่ 6 ความน่าจะเป็น Mission1 ตอนที่ 4 20.00 นาที  
ชุดที่ 6 ความน่าจะเป็น Mission1 ตอนที่ 5 20.00 นาที  
ชุดที่ 6 ความน่าจะเป็น Mission1 ตอนที่ 6 20.00 นาที  
ชุดที่ 6 ความน่าจะเป็น Mission1 ตอนที่ 7 20.00 นาที  
ชุดที่ 6 ความน่าจะเป็น Mission1 ตอนที่ 8 20.00 นาที  
ชุดที่ 6 ความน่าจะเป็น Mission1 ตอนที่ 9 20.00 นาที  
ชุดที่ 6 ความน่าจะเป็น Mission1 ตอนที่ 10 20.00 นาที  
ชุดที่ 6 ความน่าจะเป็น Mission1 ตอนที่ 11 20.00 นาที  
ชุดที่ 6 ความน่าจะเป็น Mission1 ตอนที่ 12 20.00 นาที  
ชุดที่ 6 ความน่าจะเป็น Mission1 ตอนที่ 13 27.16 นาที  
ชุดที่ 7 ความน่าจะเป็น Mission 2 ตอนที่ 1 FREE 12.44 นาที  
ชุดที่ 7 ความน่าจะเป็น Mission 2 ตอนที่ 2 20.00 นาที  
ชุดที่ 7 ความน่าจะเป็น Mission 2 ตอนที่ 3 20.00 นาที  
ชุดที่ 7 ความน่าจะเป็น Mission 2 ตอนที่ 4 20.00 นาที  
ชุดที่ 7 ความน่าจะเป็น Mission 2 ตอนที่ 5 20.00 นาที  
ชุดที่ 7 ความน่าจะเป็น Mission 2 ตอนที่ 6 20.00 นาที  
ชุดที่ 7 ความน่าจะเป็น Mission 2 ตอนที่ 7 20.00 นาที  
ชุดที่ 7 ความน่าจะเป็น Mission 2 ตอนที่ 8 20.00 นาที  
ชุดที่ 7 ความน่าจะเป็น Mission 2 ตอนที่ 9 20.00 นาที  
ชุดที่ 7 ความน่าจะเป็น Mission 2 ตอนที่ 10 20.00 นาที  
ชุดที่ 7 ความน่าจะเป็น Mission 2 ตอนที่ 11 20.00 นาที  
ชุดที่ 7 ความน่าจะเป็น Mission 2 ตอนที่ 12 20.00 นาที  
ชุดที่ 7 ความน่าจะเป็น Mission 2 ตอนที่ 13 20.00 นาที  
ชุดที่ 7 ความน่าจะเป็น Mission 2 ตอนที่ 14 20.00 นาที  
ชุดที่ 7 ความน่าจะเป็น Mission 2 ตอนที่ 15 20.00 นาที  
ชุดที่ 7 ความน่าจะเป็น Mission 2 ตอนที่ 16 20.00 นาที  
ชุดที่ 7 ความน่าจะเป็น Mission 2 ตอนที่ 17 20.00 นาที  
ชุดที่ 7 ความน่าจะเป็น Mission 2 ตอนที่ 18 17.13 นาที  
ชุดที่ 8 Expo Log ตอนที่ 1 FREE 20.00 นาที  
ชุดที่ 8 Expo Log ตอนที่ 2 20.00 นาที  
ชุดที่ 8 Expo Log ตอนที่ 3 20.00 นาที  
ชุดที่ 8 Expo Log ตอนที่ 4 20.00 นาที  
ชุดที่ 8 Expo Log ตอนที่ 5 20.00 นาที  
ชุดที่ 8 Expo Log ตอนที่ 6 20.00 นาที  
ชุดที่ 8 Expo Log ตอนที่ 7 20.00 นาที  
ชุดที่ 8 Expo Log ตอนที่ 8 20.00 นาที  
ชุดที่ 8 Expo Log ตอนที่ 9 20.00 นาที  
ชุดที่ 8 Expo Log ตอนที่ 10 20.00 นาที  
ชุดที่ 8 Expo Log ตอนที่ 11 20.00 นาที  
ชุดที่ 8 Expo Log ตอนที่ 12 20.00 นาที  
ชุดที่ 8 Expo Log ตอนที่ 13 20.00 นาที  
ชุดที่ 8 Expo Log ตอนที่ 14 20.00 นาที  
ชุดที่ 8 Expo Log ตอนที่ 15 20.00 นาที  
ชุดที่ 8 Expo Log ตอนที่ 16 20.00 นาที  
ชุดที่ 8 Expo Log ตอนที่ 17 20.00 นาที  
ชุดที่ 8 Expo Log ตอนที่ 18 20.00 นาที  
ชุดที่ 8 Expo Log ตอนที่ 19 20.00 นาที  
ชุดที่ 8 Expo Log ตอนที่ 20 20.00 นาที  
ชุดที่ 8 Expo Log ตอนที่ 21 20.00 นาที  
ชุดที่ 8 Expo Log ตอนที่ 22 20.00 นาที  
ชุดที่ 8 Expo Log ตอนที่ 23 20.00 นาที  
ชุดที่ 8 Expo Log ตอนที่ 24 20.00 นาที  
ชุดที่ 8 Expo Log ตอนที่ 25 20.00 นาที  
ชุดที่ 8 Expo Log ตอนที่ 26 20.00 นาที  
ชุดที่ 8 Expo Log ตอนที่ 27 20.00 นาที  
ชุดที่ 8 Expo Log ตอนที่ 28 20.00 นาที  
ชุดที่ 8 Expo Log ตอนที่ 29 20.00 นาที  
ชุดที่ 8 Expo Log ตอนที่ 30 12.37 นาที  
ชุดที่ 9 เมทริกซ์ (Matrix) ตอนที่ 1 FREE 20.00 นาที  
ชุดที่ 9 เมทริกซ์ (Matrix) ตอนที่ 2 20.00 นาที  
ชุดที่ 9 เมทริกซ์ (Matrix) ตอนที่ 3 20.00 นาที  
ชุดที่ 9 เมทริกซ์ (Matrix) ตอนที่ 4 20.00 นาที  
ชุดที่ 9 เมทริกซ์ (Matrix) ตอนที่ 5 20.00 นาที  
ชุดที่ 9 เมทริกซ์ (Matrix) ตอนที่ 6 20.00 นาที  
ชุดที่ 9 เมทริกซ์ (Matrix) ตอนที่ 7 20.00 นาที  
ชุดที่ 9 เมทริกซ์ (Matrix) ตอนที่ 8 20.00 นาที  
ชุดที่ 9 เมทริกซ์ (Matrix) ตอนที่ 9 20.00 นาที  
ชุดที่ 9 เมทริกซ์ (Matrix) ตอนที่ 10 20.00 นาที  
ชุดที่ 9 เมทริกซ์ (Matrix) ตอนที่ 11 20.00 นาที  
ชุดที่ 9 เมทริกซ์ (Matrix) ตอนที่ 12 20.00 นาที  
ชุดที่ 9 เมทริกซ์ (Matrix) ตอนที่ 13 20.00 นาที  
ชุดที่ 9 เมทริกซ์ (Matrix) ตอนที่ 14 20.00 นาที  
ชุดที่ 9 เมทริกซ์ (Matrix) ตอนที่ 15 20.00 นาที  
ชุดที่ 9 เมทริกซ์ (Matrix) ตอนที่ 16 20.00 นาที  
ชุดที่ 9 เมทริกซ์ (Matrix) ตอนที่ 17 20.00 นาที  
ชุดที่ 9 เมทริกซ์ (Matrix) ตอนที่ 18 20.00 นาที  
ชุดที่ 9 เมทริกซ์ (Matrix) ตอนที่ 19 20.00 นาที  
ชุดที่ 9 เมทริกซ์ (Matrix) ตอนที่ 20 20.00 นาที  
ชุดที่ 9 เมทริกซ์ (Matrix) ตอนที่ 21 20.00 นาที  
ชุดที่ 9 เมทริกซ์ (Matrix) ตอนที่ 22 20.00 นาที  
ชุดที่ 9 เมทริกซ์ (Matrix) ตอนที่ 23 20.00 นาที  
ชุดที่ 9 เมทริกซ์ (Matrix) ตอนที่ 24 20.00 นาที  
ชุดที่ 9 เมทริกซ์ (Matrix) ตอนที่ 25 20.00 นาที  
ชุดที่ 9 เมทริกซ์ (Matrix) ตอนที่ 26 20.00 นาที  
ชุดที่ 9 เมทริกซ์ (Matrix) ตอนที่ 27 20.00 นาที  
ชุดที่ 9 เมทริกซ์ (Matrix) ตอนที่ 28 20.00 นาที  
ชุดที่ 9 เมทริกซ์ (Matrix) ตอนที่ 29 20.00 นาที  
ชุดที่ 9 เมทริกซ์ (Matrix) ตอนที่ 30 8.09 นาที  
ชุดที่ 10 เซต Mission1 ตอนที่ 1 FREE 20.00 นาที  
ชุดที่ 10 เซต Mission1 ตอนที่ 2 20.00 นาที  
ชุดที่ 10 เซต Mission1 ตอนที่ 3 20.00 นาที  
ชุดที่ 10 เซต Mission1 ตอนที่ 4 20.00 นาที  
ชุดที่ 10 เซต Mission1 ตอนที่ 5 20.00 นาที  
ชุดที่ 10 เซต Mission1 ตอนที่ 6 20.00 นาที  
ชุดที่ 10 เซต Mission1 ตอนที่ 7 22.44 นาที  
ชุดที่ 10 เซต Mission2 ตอนที่ 1 17.16 นาที  
ชุดที่ 10 เซต Mission2 ตอนที่ 2 20.00 นาที  
ชุดที่ 10 เซต Mission2 ตอนที่ 3 20.00 นาที  
ชุดที่ 10 เซต Mission2 ตอนที่ 4 20.00 นาที  
ชุดที่ 10 เซต Mission2 ตอนที่ 5 20.00 นาที  
ชุดที่ 10 เซต Mission2 ตอนที่ 6 22.54 นาที  
ชุดที่ 10 เซต Mission3 ตอนที่ 1 17.06 นาที  
ชุดที่ 10 เซต Mission3 ตอนที่ 2 20.00 นาที  
ชุดที่ 10 เซต Mission3 ตอนที่ 3 24.28 นาที  
ชุดที่ 10 เซต Mission4 ตอนที่ 1 20.00 นาที  
ชุดที่ 10 เซต Mission4 ตอนที่ 2 20.00 นาที  
ชุดที่ 10 เซต Mission4 ตอนที่ 3 20.00 นาที  
ชุดที่ 10 เซต Mission4 ตอนที่ 4 20.00 นาที  
ชุดที่ 10 เซต Mission4 ตอนที่ 5 20.00 นาที  
ชุดที่ 10 เซต Mission4 ตอนที่ 6 20.00 นาที  
ชุดที่ 10 เซต Mission4 ตอนที่ 7 22.20 นาที  
ชุดที่ 11 ตรรกศาสตร์ Mission1 ตอนที่ 1 FREE 20.00 นาที  
ชุดที่ 11 ตรรกศาสตร์ Mission1 ตอนที่ 2 20.00 นาที  
ชุดที่ 11 ตรรกศาสตร์ Mission1 ตอนที่ 3 20.00 นาที  
ชุดที่ 11 ตรรกศาสตร์ Mission1 ตอนที่ 4 20.00 นาที  
ชุดที่ 11 ตรรกศาสตร์ Mission1 ตอนที่ 5 20.00 นาที  
ชุดที่ 11 ตรรกศาสตร์ Mission1 ตอนที่ 6 20.00 นาที  
ชุดที่ 11 ตรรกศาสตร์ Mission2 ตอนที่ 1 20.00 นาที  
ชุดที่ 11 ตรรกศาสตร์ Mission2 ตอนที่ 2 20.00 นาที  
ชุดที่ 11 ตรรกศาสตร์ Mission2 ตอนที่ 3 20.00 นาที  
ชุดที่ 11 ตรรกศาสตร์ Mission2 ตอนที่ 4 20.00 นาที  
ชุดที่ 11 ตรรกศาสตร์ Mission2 ตอนที่ 5 20.00 นาที  
ชุดที่ 11 ตรรกศาสตร์ Mission2 ตอนที่ 6 20.00 นาที  
ชุดที่ 11 ตรรกศาสตร์ Mission2 ตอนที่ 7 20.00 นาที  
ชุดที่ 11 ตรรกศาสตร์ Mission3 ตอนที่ 1 20.00 นาที  
ชุดที่ 11 ตรรกศาสตร์ Mission3 ตอนที่ 2 20.00 นาที  
ชุดที่ 11 ตรรกศาสตร์ Mission3 ตอนที่ 3 25.03 นาที  
ชุดที่ 11 ตรรกศาสตร์ Mission3 ตอนที่ 4 20.00 นาที  
ชุดที่ 11 ตรรกศาสตร์ Mission3 ตอนที่ 5 20.00 นาที  
ชุดที่ 11 ตรรกศาสตร์ Mission3 ตอนที่ 6 12.11 นาที  
ชุดที่ 12-13 สถิติ Mission1 ตอนที่ 1 FREE 20.00 นาที  
ชุดที่ 12-13 สถิติ Mission1 ตอนที่ 2 20.00 นาที  
ชุดที่ 12-13 สถิติ Mission1 ตอนที่ 3 20.00 นาที  
ชุดที่ 12-13 สถิติ Mission1 ตอนที่ 4 20.00 นาที  
ชุดที่ 12-13 สถิติ Mission1 ตอนที่ 5 20.00 นาที  
ชุดที่ 12-13 สถิติ Mission1 ตอนที่ 6 20.00 นาที  
ชุดที่ 12-13 สถิติ Mission1 ตอนที่ 7 20.00 นาที  
ชุดที่ 12-13 สถิติ Mission1 ตอนที่ 8 12.16 นาที  
ชุดที่ 12-13 สถิติ Mission2 ตอนที่ 1 27.44 นาที  
ชุดที่ 12-13 สถิติ Mission2 ตอนที่ 2 20.00 นาที  
ชุดที่ 12-13 สถิติ Mission2 ตอนที่ 3 20.00 นาที  
ชุดที่ 12-13 สถิติ Mission2 ตอนที่ 4 27.27 นาที  
ชุดที่ 12-13 สถิติ Mission3 ตอนที่ 1 12.33 นาที  
ชุดที่ 12-13 สถิติ Mission3 ตอนที่ 2 20.00 นาที  
ชุดที่ 12-13 สถิติ Mission3 ตอนที่ 3 20.00 นาที  
ชุดที่ 12-13 สถิติ Mission3 ตอนที่ 4 20.00 นาที  
ชุดที่ 12-13 สถิติ Mission3 ตอนที่ 5 20.00 นาที  
ชุดที่ 12-13 สถิติ Mission3 ตอนที่ 6 20.00 นาที  
ชุดที่ 12-13 สถิติ Mission3 ตอนที่ 7 20.00 นาที  
ชุดที่ 12-13 สถิติ Mission3 ตอนที่ 8 20.00 นาที  
ชุดที่ 12-13 สถิติ Mission3 ตอนที่ 9 20.00 นาที  
ชุดที่ 12-13 สถิติ Mission3 ตอนที่ 10 10.31 นาที  
ชุดที่ 12-13 สถิติ Mission4 ตอนที่ 1 9.29 นาที  
ชุดที่ 12-13 สถิติ Mission4 ตอนที่ 2 20.00 นาที  
ชุดที่ 12-13 สถิติ Mission4 ตอนที่ 3 20.00 นาที  
ชุดที่ 12-13 สถิติ Mission4 ตอนที่ 4 20.00 นาที  
ชุดที่ 12-13 สถิติ Mission4 ตอนที่ 5 20.00 นาที  
ชุดที่ 12-13 สถิติ Mission4 ตอนที่ 6 17.47 นาที  
ชุดที่ 12-13 สถิติ Mission5 ตอนที่ 1 22.13 นาที  
ชุดที่ 12-13 สถิติ Mission5 ตอนที่ 2 20.00 นาที  
ชุดที่ 12-13 สถิติ Mission5 ตอนที่ 3 20.00 นาที  
ชุดที่ 12-13 สถิติ Mission5 ตอนที่ 4 20.00 นาที  
ชุดที่ 12-13 สถิติ Mission5 ตอนที่ 5 20.00 นาที  
ชุดที่ 12-13 สถิติ Mission5 ตอนที่ 6 20.00 นาที  
ชุดที่ 12-13 สถิติ Mission5 ตอนที่ 7 14.23 นาที  
บทนำ สถิติสำหรับหลักสูตรใหม่ FREE 5.19 นาที  
คำศัพท์ใหม่-ค่านอกเกณฑ์ 12.41 นาที  
คำศัพท์ใหม่-พิสัยระหว่างควอไทล์(IQR) 2.58 นาที  
คำศัพท์ใหม่-ตัวแปรสุ่ม 9.24 นาที  
การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มแบบไม่ต่อเนื่อง ตอนที่ 1 20.00 นาที  
การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มแบบไม่ต่อเนื่อง ตอนที่ 2 17.23 นาที  
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรสุ่มไม่ต่อเนื่อง ตอนที่ 1 20.00 นาที  
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรสุ่มไม่ต่อเนื่อง ตอนที่ 2 10.04 นาที  
การแจกแจงเอกรูปไม่ต่อเนื่อง 15.31 นาที  
การแจกแจงทวินาม ตอนที่ 1 20.00 นาที  
การแจกแจงทวินาม ตอนที่ 2 15.44 นาที  
การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มต่อเนื่อง ตอนที่ 1 20.00 นาที  
การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มต่อเนื่อง ตอนที่ 2 20.00 นาที  
การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มต่อเนื่อง ตอนที่ 3 20.32 นาที  
ชุดที่ 14 ฟังก์ชั่น ตอนที่ 1 FREE 20.00 นาที  
ชุดที่ 14 ฟังก์ชั่น ตอนที่ 2 20.00 นาที  
ชุดที่ 14 ฟังก์ชั่น ตอนที่ 3 20.00 นาที  
ชุดที่ 14 ฟังก์ชั่น ตอนที่ 4 20.00 นาที  
ชุดที่ 14 ฟังก์ชั่น ตอนที่ 5 20.00 นาที  
ชุดที่ 14 ฟังก์ชั่น ตอนที่ 6 20.00 นาที  
ชุดที่ 14 ฟังก์ชั่น ตอนที่ 7 20.00 นาที  
ชุดที่ 14 ฟังก์ชั่น ตอนที่ 8 20.00 นาที  
ชุดที่ 14 ฟังก์ชั่น ตอนที่ 9 20.00 นาที  
ชุดที่ 14 ฟังก์ชั่น ตอนที่ 10 20.00 นาที  
ชุดที่ 14 ฟังก์ชั่น ตอนที่ 11 20.00 นาที  
ชุดที่ 14 ฟังก์ชั่น ตอนที่ 12 20.00 นาที  
ชุดที่ 14 ฟังก์ชั่น ตอนที่ 13 20.00 นาที  
ชุดที่ 14 ฟังก์ชั่น ตอนที่ 14 20.00 นาที  
ชุดที่ 14 ฟังก์ชั่น ตอนที่ 15 20.00 นาที  
ชุดที่ 14 ฟังก์ชั่น ตอนที่ 16 20.00 นาที  
ชุดที่ 14 ฟังก์ชั่น ตอนที่ 17 20.00 นาที  
ชุดที่ 14 ฟังก์ชั่น ตอนที่ 18 20.00 นาที  
ชุดที่ 14 ฟังก์ชั่น ตอนที่ 19 20.00 นาที  
ชุดที่ 14 ฟังก์ชั่น ตอนที่ 20 20.00 นาที  
ชุดที่ 14 ฟังก์ชั่น ตอนที่ 21 20.00 นาที  
ชุดที่ 14 ฟังก์ชั่น ตอนที่ 22 20.00 นาที  
ชุดที่ 14 ฟังก์ชั่น ตอนที่ 23 20.00 นาที  
ชุดที่ 14 ฟังก์ชั่น ตอนที่ 24 20.00 นาที  
ชุดที่ 14 ฟังก์ชั่น ตอนที่ 25 20.00 นาที  
ชุดที่ 14 ฟังก์ชั่น ตอนที่ 26 20.00 นาที  
ชุดที่ 14 ฟังก์ชั่น ตอนที่ 27 20.00 นาที  
ชุดที่ 14 ฟังก์ชั่น ตอนที่ 28 20.00 นาที  
ชุดที่ 14 ฟังก์ชั่น ตอนที่ 29 25.12 นาที  
ชุดที่ 15 แคลคูลัส ตอนที่ 1 FREE 20.00 นาที  
ชุดที่ 15 แคลคูลัส ตอนที่ 2 20.00 นาที  
ชุดที่ 15 แคลคูลัส ตอนที่ 3 20.00 นาที  
ชุดที่ 15 แคลคูลัส ตอนที่ 4 20.00 นาที  
ชุดที่ 15 แคลคูลัส ตอนที่ 5 20.00 นาที  
ชุดที่ 15 แคลคูลัส ตอนที่ 6 20.00 นาที  
ชุดที่ 15 แคลคูลัส ตอนที่ 7 20.00 นาที  
ชุดที่ 15 แคลคูลัส ตอนที่ 8 20.00 นาที  
ชุดที่ 15 แคลคูลัส ตอนที่ 9 20.00 นาที  
ชุดที่ 15 แคลคูลัส ตอนที่ 10 20.00 นาที  
ชุดที่ 15 แคลคูลัส ตอนที่ 11 20.00 นาที  
ชุดที่ 15 แคลคูลัส ตอนที่ 12 20.00 นาที  
ชุดที่ 15 แคลคูลัส ตอนที่ 13 20.00 นาที  
ชุดที่ 15 แคลคูลัส ตอนที่ 14 20.00 นาที  
ชุดที่ 15 แคลคูลัส ตอนที่ 15 20.00 นาที  
ชุดที่ 15 แคลคูลัส ตอนที่ 16 20.00 นาที  
ชุดที่ 15 แคลคูลัส ตอนที่ 17 20.00 นาที  
ชุดที่ 15 แคลคูลัส ตอนที่ 18 20.00 นาที  
ชุดที่ 15 แคลคูลัส ตอนที่ 19 20.00 นาที  
ชุดที่ 15 แคลคูลัส ตอนที่ 20 20.00 นาที  
ชุดที่ 15 แคลคูลัส ตอนที่ 21 20.00 นาที  
ชุดที่ 15 แคลคูลัส ตอนที่ 22 13.20 นาที  
ชุดที่ 16 แคลคูลัส (ต่อ) ตอนที่ 1 FREE 20.00 นาที  
ชุดที่ 16 แคลคูลัส (ต่อ) ตอนที่ 2 20.00 นาที  
ชุดที่ 16 แคลคูลัส (ต่อ) ตอนที่ 3 20.00 นาที  
ชุดที่ 16 แคลคูลัส (ต่อ) ตอนที่ 4 20.00 นาที  
ชุดที่ 16 แคลคูลัส (ต่อ) ตอนที่ 5 20.00 นาที  
ชุดที่ 16 แคลคูลัส (ต่อ) ตอนที่ 6 20.00 นาที  
ชุดที่ 16 แคลคูลัส (ต่อ) ตอนที่ 7 20.00 นาที  
ชุดที่ 16 แคลคูลัส (ต่อ) ตอนที่ 8 20.00 นาที  
ชุดที่ 16 แคลคูลัส (ต่อ) ตอนที่ 9 20.00 นาที  
ชุดที่ 16 แคลคูลัส (ต่อ) ตอนที่ 10 20.00 นาที  
ชุดที่ 16 แคลคูลัส (ต่อ) ตอนที่ 11 20.00 นาที  
ชุดที่ 16 แคลคูลัส (ต่อ) ตอนที่ 12 20.00 นาที  
ชุดที่ 16 แคลคูลัส (ต่อ) ตอนที่ 13 20.00 นาที  
ชุดที่ 16 แคลคูลัส (ต่อ) ตอนที่ 14 20.00 นาที  
ชุดที่ 16 แคลคูลัส (ต่อ) ตอนที่ 15 20.00 นาที  
ชุดที่ 16 แคลคูลัส (ต่อ) ตอนที่ 16 20.00 นาที  
ชุดที่ 16 แคลคูลัส (ต่อ) ตอนที่ 17 20.00 นาที  
ชุดที่ 16 แคลคูลัส (ต่อ) ตอนที่ 18 20.00 นาที  
ชุดที่ 16 แคลคูลัส (ต่อ) ตอนที่ 19 20.00 นาที  
ชุดที่ 16 แคลคูลัส (ต่อ) ตอนที่ 20 20.00 นาที  
ชุดที่ 16 แคลคูลัส (ต่อ) ตอนที่ 21 17.52 นาที  
ชุดที่ 17 ภาคตัดกรวย ตอนที่ 1 FREE 20.00 นาที  
ชุดที่ 17 ภาคตัดกรวย ตอนที่ 2 20.00 นาที  
ชุดที่ 17 ภาคตัดกรวย ตอนที่ 3 20.00 นาที  
ชุดที่ 17 ภาคตัดกรวย ตอนที่ 4 20.00 นาที  
ชุดที่ 17 ภาคตัดกรวย ตอนที่ 5 20.00 นาที  
ชุดที่ 17 ภาคตัดกรวย ตอนที่ 6 20.00 นาที  
ชุดที่ 17 ภาคตัดกรวย ตอนที่ 7 20.00 นาที  
ชุดที่ 17 ภาคตัดกรวย ตอนที่ 8 20.00 นาที  
ชุดที่ 17 ภาคตัดกรวย ตอนที่ 9 20.00 นาที  
ชุดที่ 17 ภาคตัดกรวย ตอนที่ 10 20.00 นาที  
ชุดที่ 17 ภาคตัดกรวย ตอนที่ 11 20.00 นาที  
ชุดที่ 17 ภาคตัดกรวย ตอนที่ 12 20.00 นาที  
ชุดที่ 17 ภาคตัดกรวย ตอนที่ 13 20.00 นาที  
ชุดที่ 17 ภาคตัดกรวย ตอนที่ 14 20.00 นาที  
ชุดที่ 17 ภาคตัดกรวย ตอนที่ 15 20.00 นาที  
ชุดที่ 17 ภาคตัดกรวย ตอนที่ 16 20.00 นาที  
ชุดที่ 17 ภาคตัดกรวย ตอนที่ 17 20.00 นาที  
ชุดที่ 17 ภาคตัดกรวย ตอนที่ 18 20.00 นาที  
ชุดที่ 17 ภาคตัดกรวย ตอนที่ 19 20.00 นาที  
ชุดที่ 17 ภาคตัดกรวย ตอนที่ 20 25.05 นาที  
ชุดที่ 18 ภาคตัดกรวย (ต่อ) ตอนที่ 1 FREE 20.00 นาที  
ชุดที่ 18 ภาคตัดกรวย (ต่อ) ตอนที่ 2 20.00 นาที  
ชุดที่ 18 ภาคตัดกรวย (ต่อ) ตอนที่ 3 20.00 นาที  
ชุดที่ 18 ภาคตัดกรวย (ต่อ) ตอนที่ 4 20.00 นาที  
ชุดที่ 18 ภาคตัดกรวย (ต่อ) ตอนที่ 5 20.00 นาที  
ชุดที่ 18 ภาคตัดกรวย (ต่อ) ตอนที่ 6 20.00 นาที  
ชุดที่ 18 ภาคตัดกรวย (ต่อ) ตอนที่ 7 20.00 นาที  
ชุดที่ 18 ภาคตัดกรวย (ต่อ) ตอนที่ 8 20.00 นาที  
ชุดที่ 18 ภาคตัดกรวย (ต่อ) ตอนที่ 9 20.00 นาที  
ชุดที่ 18 ภาคตัดกรวย (ต่อ) ตอนที่ 10 20.00 นาที  
ชุดที่ 18 ภาคตัดกรวย (ต่อ) ตอนที่ 11 20.00 นาที  
ชุดที่ 18 ภาคตัดกรวย (ต่อ) ตอนที่ 12 20.00 นาที  
ชุดที่ 18 ภาคตัดกรวย (ต่อ) ตอนที่ 13 20.00 นาที  
ชุดที่ 18 ภาคตัดกรวย (ต่อ) ตอนที่ 14 23.26 นาที  
ชุดที่ 19 ลำดับ และ อนุกรม ตอนที่ 1 FREE 20.00 นาที  
ชุดที่ 19 ลำดับ และ อนุกรม ตอนที่ 2 20.00 นาที  
ชุดที่ 19 ลำดับ และ อนุกรม ตอนที่ 3 20.00 นาที  
ชุดที่ 19 ลำดับ และ อนุกรม ตอนที่ 4 20.00 นาที  
ชุดที่ 19 ลำดับ และ อนุกรม ตอนที่ 5 20.00 นาที  
ชุดที่ 19 ลำดับ และ อนุกรม ตอนที่ 6 20.00 นาที  
ชุดที่ 19 ลำดับ และ อนุกรม ตอนที่ 7 20.00 นาที  
ชุดที่ 19 ลำดับ และ อนุกรม ตอนที่ 8 20.00 นาที  
ชุดที่ 19 ลำดับ และ อนุกรม ตอนที่ 9 20.00 นาที  
ชุดที่ 19 ลำดับ และ อนุกรม ตอนที่ 10 20.00 นาที  
ชุดที่ 19 ลำดับ และ อนุกรม ตอนที่ 11 20.00 นาที  
ชุดที่ 19 ลำดับ และ อนุกรม ตอนที่ 12 20.00 นาที  
ชุดที่ 19 ลำดับ และ อนุกรม ตอนที่ 13 20.00 นาที  
ชุดที่ 19 ลำดับ และ อนุกรม ตอนที่ 14 20.00 นาที  
ชุดที่ 19 ลำดับ และ อนุกรม ตอนที่ 15 20.00 นาที  
ชุดที่ 19 ลำดับ และ อนุกรม ตอนที่ 16 20.00 นาที  
ชุดที่ 19 ลำดับ และ อนุกรม ตอนที่ 17 20.00 นาที  
ชุดที่ 19 ลำดับ และ อนุกรม ตอนที่ 18 20.00 นาที  
ชุดที่ 19 ลำดับ และ อนุกรม ตอนที่ 19 20.00 นาที  
ชุดที่ 19 ลำดับ และ อนุกรม ตอนที่ 20 20.00 นาที  
ชุดที่ 19 ลำดับ และ อนุกรม ตอนที่ 21 20.00 นาที  
ชุดที่ 19 ลำดับ และ อนุกรม ตอนที่ 22 20.00 นาที  
ชุดที่ 19 ลำดับ และ อนุกรม ตอนที่ 23 20.00 นาที  
ชุดที่ 19 ลำดับ และ อนุกรม ตอนที่ 24 20.00 นาที  
ชุดที่ 19 ลำดับ และ อนุกรม ตอนที่ 25 20.00 นาที  
ชุดที่ 19 ลำดับ และ อนุกรม ตอนที่ 26 20.00 นาที  
ชุดที่ 19 ลำดับ และ อนุกรม ตอนที่ 27 20.00 นาที  
ชุดที่ 19 ลำดับ และ อนุกรม ตอนที่ 28 20.00 นาที  
ชุดที่ 19 ลำดับ และ อนุกรม ตอนที่ 29 20.00 นาที  
ชุดที่ 19 ลำดับ และ อนุกรม ตอนที่ 30 19.37 นาที  
ชุดที่ 20 ตรีโกณมิติ ตอนที่ 1 FREE 20.00 นาที  
ชุดที่ 20 ตรีโกณมิติ ตอนที่ 2 20.00 นาที  
ชุดที่ 20 ตรีโกณมิติ ตอนที่ 3 20.00 นาที  
ชุดที่ 20 ตรีโกณมิติ ตอนที่ 4 20.00 นาที  
ชุดที่ 20 ตรีโกณมิติ ตอนที่ 5 20.00 นาที  
ชุดที่ 20 ตรีโกณมิติ ตอนที่ 6 20.00 นาที  
ชุดที่ 20 ตรีโกณมิติ ตอนที่ 7 20.00 นาที  
ชุดที่ 20 ตรีโกณมิติ ตอนที่ 8 20.00 นาที  
ชุดที่ 20 ตรีโกณมิติ ตอนที่ 9 20.00 นาที  
ชุดที่ 20 ตรีโกณมิติ ตอนที่ 10 20.00 นาที  
ชุดที่ 20 ตรีโกณมิติ ตอนที่ 11 20.00 นาที  
ชุดที่ 20 ตรีโกณมิติ ตอนที่ 12 20.00 นาที  
ชุดที่ 20 ตรีโกณมิติ ตอนที่ 13 20.00 นาที  
ชุดที่ 20 ตรีโกณมิติ ตอนที่ 14 20.00 นาที  
ชุดที่ 20 ตรีโกณมิติ ตอนที่ 15 20.00 นาที  
ชุดที่ 20 ตรีโกณมิติ ตอนที่ 16 20.00 นาที  
ชุดที่ 20 ตรีโกณมิติ ตอนที่ 17 20.00 นาที  
ชุดที่ 20 ตรีโกณมิติ ตอนที่ 18 20.00 นาที  
ชุดที่ 20 ตรีโกณมิติ ตอนที่ 19 20.00 นาที  
ชุดที่ 20 ตรีโกณมิติ ตอนที่ 20 20.00 นาที  
ชุดที่ 20 ตรีโกณมิติ ตอนที่ 21 22.10 นาที  
ชุดที่ 21 เวกเตอร์ ตอนที่ 1 FREE 20.00 นาที  
ชุดที่ 21 เวกเตอร์ ตอนที่ 2 20.00 นาที  
ชุดที่ 21 เวกเตอร์ ตอนที่ 3 20.00 นาที  
ชุดที่ 21 เวกเตอร์ ตอนที่ 4 20.00 นาที  
ชุดที่ 21 เวกเตอร์ ตอนที่ 5 20.00 นาที  
ชุดที่ 21 เวกเตอร์ ตอนที่ 6 20.00 นาที  
ชุดที่ 21 เวกเตอร์ ตอนที่ 7 20.00 นาที  
ชุดที่ 21 เวกเตอร์ ตอนที่ 8 20.00 นาที  
ชุดที่ 21 เวกเตอร์ ตอนที่ 9 20.00 นาที  
ชุดที่ 21 เวกเตอร์ ตอนที่ 10 20.00 นาที  
ชุดที่ 21 เวกเตอร์ ตอนที่ 11 20.00 นาที  
ชุดที่ 21 เวกเตอร์ ตอนที่ 12 15.47 นาที  
ชุดที่ 22 กำหนดการเชิงเส้น ตอนที่ 1 20.00 นาที  
ชุดที่ 22 กำหนดการเชิงเส้น ตอนที่ 2 20.00 นาที  
ชุดที่ 22 กำหนดการเชิงเส้น ตอนที่ 3 21.09 นาที  
ดอกเบี้ย ตอนที่ 1 FREE 20.00 นาที  
ดอกเบี้ย ตอนที่ 2 20.00 นาที  
ดอกเบี้ย ตอนที่ 3 20.00 นาที  
ดอกเบี้ย ตอนที่ 4 20.00 นาที  
ดอกเบี้ย ตอนที่ 5 13.30 นาที  
มูลค่าของเงิน ตอนที่ 1 25.46 นาที  
มูลค่าของเงิน ตอนที่ 2 17.25 นาที  
ค่ารายงวด ตอนที่ 1 22.35 นาที  
ค่ารายงวด ตอนที่ 2 22.52 นาที  
เฉลยการบ้าน ตอนที่ 1 17.08 นาที  
เฉลยการบ้าน ตอนที่ 2 29.41 นาที  
ชุดที่ 1 จำนวนจริง advance.pdf
ชุดที่ 2 จำนวนจริง advance.pdf
ชุดที่ 3 ทฤษฏีจำนวน advance.pdf
ชุดที่ 4 จำนวนเชิงซ้อน advance.pdf
ชุดที่ 5 จำนวนเชิงซ้อน advance.pdf
ชุดที่ 6 ความน่าจะเป็น advance..pdf
ชุดที่ 7 ความน่าจะเป็น advance..pdf
ชุดที่ 8 เอ็กโปล้อก advance.pdf
ชุดที่ 9 เมตริกซ์ advance.pdf
ชุดที่ 10 เซต คอร์ส advance.pdf
ชุดที่ 11 ตรรกศาสตร์ advance.pdf
ชุดที่ 12 สถิติ advance.pdf
ชุดที่ 13 สถิติ advance.pdf
1.1เอกสารประกอบ ชุดเพิ่มเติมสถิติ หลักสูตรใหม่.pdf
ชุดที่ 14 ฟังก์ชัน advance.pdf
ชุดที่ 15 เเคลคูลัส advance.pdf
ชุดที่ 16 เเคลคูลัส advance.pdf
ชุดที่ 17 ภาคตัดกรวย advance.pdf
ชุดที่ 18 ภาคตัดกรวย advance.pdf
ชุดที่ 19 ลำดับเเละอนุกรม advance..pdf
ชุดที่ 20 ตรีโกณ advance.pdf
ชุดที่ 21 เวกเตอร์ advance.pdf
ชุดที่ 22 กำหนดการเชิงเส้น advance.pdf
.เฉลยละเอียด โจทย์เพิ่มเติม Advance ชุดที่ 1.pdf
.เฉลยละเอียด โจทย์เพิ่มเติม Advance ชุดที่ 2.pdf
.เฉลยละเอียด โจทย์เพิ่มเติม Advance ชุดที่ 3.pdf
.เฉลยละเอียด โจทย์เพิ่มเติม Advance ชุดที่ 4.pdf
.เฉลยละเอียด โจทย์เพิ่มเติม Advance ชุดที่ 5.pdf
.เฉลยละเอียด โจทย์เพิ่มเติม Advance ชุดที่ 6.pdf
.เฉลยละเอียด โจทย์เพิ่มเติม Advance ชุดที่ 8.pdf
.เฉลยละเอียด โจทย์เพิ่มเติม Advance ชุดที่ 9.pdf
13.1เอกสารประกอบ เรื่อง ดอกเบี้ยและมูลค่าของเงิน.pdf
ขั้นตอน 1
เลือกคอร์สเรียนที่ต้องการสมัครเรียน จากนั้นคลิก "สมัครเรียน" เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการสมัครเรียนออนไลน์

ขั้นตอน 2
เลือกวิธีการชำระเงิน โดยสามารถเลือกชำระผ่านบัตรเครดิต หรือ โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร

ขั้นตอน 3
หากเลือกโอนเงินเข้าบัญชี เลือกโอนเข้าธนาคารใดก็ได้ ดังนี้
ธนาคาร เลขที่บัญชี ชื่อบัญชี
  ธ. กสิกรไทย 040-8-93885-6 บริษัท ติวมาสเตอร์ จำกัด (Tuemaster Co., Ltd.)
  พร้อมเพย์ (PromptPay) 0105561086021 บริษัท ติวมาสเตอร์ จำกัด (Tuemaster Co., Ltd.)

หลังจากโอนเงินแล้ว ให้แจ้งโอนเงินและกรอกข้อมูลเพื่อสมัครเรียน คลิก แจ้งโอนเงิน


เมื่อแจ้งโอนเรียบร้อย ข้ามไปขั้นตอนที่ 6 ได้เลย

หรือหากเลือกชำระผ่านบัตรเครดิต ให้กรอกอีเมลและรหัสผ่านสำหรับเข้าสู่ระบบ หรือหากน้องเป็นนักเรียนใหม่ ให้กด "สมัครสมาชิก" ด้านล่าง
(สำหรับน้องที่เข้าสู่ระบบอยู่แล้ว ให้ตรวจสอบข้อมูล และคลิก "เลือกวิธีชำระเงิน" เพื่อไปยังขั้นตอนถัดไปได้เลย

ขั้นตอน 4
เลือกวิธีการชำระเงิน โดยสามารถชำระค่าลงทะเบียนได้ผ่าน 2 ช่องทาง คือ บัตรเครดิต/เดบิต และ โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร (แนะนำให้อ่านรายละเอียดของการชำระเงินแต่ละแบบ ก่อนเลือกวิธีที่สะดวกที่สุด)

ขั้นตอน 5
ตรวจสอบรายการสั่งซื้อ ชื่อคอร์สที่สมัคร รวมถึงราคา ก่อนชำระเงิน
(หากมีคูปองส่วนลดให้ใส่รหัสคูปองที่ขั้นตอนนี้ได้เลย)

เข้าสู่หน้าชำระเงิน สำหรับการชำระค่าลงทะเบียนออนไลน์ ผ่านบัตรเครดิต/เดบิต
ให้กรอกข้อมูลต่างๆ และกดดำเนินการต่อไปเรื่อยๆ จนการชำระเงินเสร็จสมบูรณ์ (สามารถเข้าเรียนได้ทันทีหลังชำระเงินเสร็จสมบูรณ์)

ขั้นตอน 6
รอรับอีเมลยืนยันการลงทะเบียนภายใน 24ชม. หลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว

ขั้นตอน 7
เข้าสู่ระบบเพื่อเรียนออนไลน์ได้เลย!

หมายเหตุ หากพบปัญหาในการสมัครเรียน ติดต่อทีมงานได้ ที่นี่

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน

 • คอดนี้ดีมากเลยคับ ทำหั้ยผมรุ้จักรการคิดแบบคณิดสาดมากขึ้นครับ
  พิชัยยุทธ สุทธิพงษ์เกียรติ 180

 • พี่อุ๋ยสอนดีมากกกกกสนุกมากครับ ได้ทั้งความรู้และความฮา คอร์สนี้มีโจทย์ที่น่าสนใจอยู่เพียบเลย คุ้ม! (เรียนเสร็จอย่าลืมทำโจทย์ด้วยนะน้อง!!)
  Neramit Matarat 180

 • สนุกมากๆ อุดจุดอ่อนได้ดีมาก
  ฮานาน เต๊ะซา 180

 • คอร์สนี้ดีงามมากกกกก คุ้มมากค่ะ สอนให้เข้าใจคณิตแบบแก่นเลย555
  ธิภาดา เพชรแสน 180

 • คอร์สนี้ดีมากๆเลยครับ เหมาะกับนักเรียนที่อยากเข้าใจคณิตศาสตร์อย่างลึกซึ้ง เป็นประโยชน์สำหรับนักเรียนผู้ที่อยากเรียนรู้ว่าโจทย์สอบเข้ารวมถึงโจทย์เเข่งขันต่างๆมีทริกวิธีการเเก้ไขอย่างไรเพื่อให้คำตอบที่ถูกต้องครับ
  ประสพโชค รอดศิริ 180