MU40 เนื้อหาคณิตฯ ม.4 ทั้งหมด

slider

ราคา

9,300

3,200 บาท

โดยติวเตอร์ พี่อุ๋ย

เรียนได้

360

วัน

ได้รับสิทธิ์

180 ชั่วโมง

มีทั้งหมด

299

บทเรียน

ความยาว VDO

104 ชั่วโมง 40 นาที

วีดีโอใหม่ อัพเดทล่าสุด!! คอร์สติวเนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.4 ทั้งหมด ควบทั้งเทอม 1 และเทอม 2 ปรับบทเรียนให้สอดคล้องกับหลักสูตรล่าสุด ติวตั้งแต่พื้นฐานตามด้วยเนื้อหาต่อเนื่อง เติมความแน่นในเนื้อหา เพิ่มความมั่นใจในการสอบ

รายละเอียดคอร์สเรียน

คอร์สเนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.4 ทั้งสองเทอม สำหรับเรียนล่วงหน้า หรือเรียนควบคู่กับที่โรงเรียน ติวตั้งแต่พื้นฐานในส่ิงที่ต้องรู้และต่อด้วยเนื้อหาต่อเนื่องเพื่อให้เข้าใจบทนั้นๆลึกซื้งยิ่งขึ้นใช้เตรียมตัวสอบที่โรงเรียน ช่วยให้มั่นใจในการเพิ่มเกรดวิชาคณิตศาสตร์ ได้เป็นอย่างดี 
สิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้เมื่อเรียนคอร์สนี้จบแล้ว คือการฝึกทำโจทย์อย่างสม่ำเสมอนะครับ ^^

วีดีโอใหม่ อัพเดทล่าสุด ปรับปรุงเท่าทันหลักสูตรล่าสุด จากพี่อุ๋ยเลยครับ ^^

สมาชิก สับเซต เพาเวอร์เซต ตอนที่ 1 FREE 20:00  
สมาชิก สับเซต เพาเวอร์เซต ตอนที่ 2 20:00  
สมาชิก สับเซต เพาเวอร์เซต ตอนที่ 3 20:41  
การดำเนินการระหว่างเซต (Operation) ตอนที่ 1 19:19  
การดำเนินการระหว่างเซต (Operation) ตอนที่ 2 19:53  
แนวข้อสอบที่โรงเรียนชอบออก ตอนที่ 1 20:07  
แนวข้อสอบที่โรงเรียนชอบออก ตอนที่ 2 19:22  
โจทย์ฝึกเรื่อง เซต ตอนที่ 1 20:37  
โจทย์ฝึกเรื่อง เซต ตอนที่ 2 20:00  
โจทย์ฝึกเรื่อง เซต ตอนที่ 3 11:14  
โจทย์แรเงา ตอนที่ 1 28:45  
โจทย์แรเงา ตอนที่ 2 20:00  
โจทย์แรเงา ตอนที่ 3 20:00  
โจทย์แรเงา ตอนที่ 4 20:08  
สูตรสำคัญในการจัดรูปเซต ตอนที่ 1 19:52  
สูตรสำคัญในการจัดรูปเซต ตอนที่ 2 15:18  
การหาจำนวนสมาชิก ตอนที่ 1 24:42  
การหาจำนวนสมาชิก ตอนที่ 2 20:00  
การหาจำนวนสมาชิก ตอนที่ 3 20:00  
การหาจำนวนสมาชิก ตอนที่ 4 20:00  
การหาจำนวนสมาชิก ตอนที่ 5 20:00  
การหาจำนวนสมาชิก ตอนที่ 6 9:05  
ตัวเชื่อมและค่าความจริง ตอนที่ 1 FREE 20:00  
ตัวเชื่อมและค่าความจริง ตอนที่ 2 20:00  
ตัวเชื่อมและค่าความจริง ตอนที่ 3 20:00  
ตัวเชื่อมและค่าความจริง ตอนที่ 4 26:35  
ตัวเชื่อมและค่าความจริง แบบยากขึ้น ตอนที่ 1 12:48  
เฉลยโจทย์การบ้านของ ชุดที่ 1 29:16  
ตัวเชื่อมและค่าความจริง แบบยากขึ้น ตอนที่ 2 11:21  
ตัวเชื่อมและค่าความจริง แบบยากขึ้น ตอนที่ 3 20:00  
ตัวเชื่อมและค่าความจริง แบบยากขึ้น ตอนที่ 4 15:05  
สมมูลและการเท่ากัน ตอนที่ 1 24:55  
สมมูลและการเท่ากัน ตอนที่ 2 20:00  
สมมูลและการเท่ากัน ตอนที่ 3 20:00  
สมมูลและการเท่ากัน ตอนที่ 4 20:00  
สมมูลและการเท่ากัน ตอนที่ 5 20:00  
สมมูลและการเท่ากัน ตอนที่ 6 20:00  
สมมูลและการเท่ากัน ตอนที่ 7 29:48  
สัจนิรันดร์ ตอนที่ 1 10:12  
สัจนิรันดร์ ตอนที่ 2 20:00  
สัจนิรันดร์ ตอนที่ 3 20:00  
สัจนิรันดร์ ตอนที่ 4 20:00  
สัจนิรันดร์ ตอนที่ 5 20:00  
สัจนิรันดร์ ตอนที่ 6 20:00  
สัจนิรันดร์ ตอนที่ 7 15:30  
สมเหตุสมผล ตอนที่ 1 24:30  
สมเหตุสมผล ตอนที่ 2 20:00  
สมเหตุสมผล ตอนที่ 3 20:00  
สมเหตุสมผล ตอนที่ 4 25:38  
วลีบ่งปริมาณ ตอนที่ 1 14:22  
วลีบ่งปริมาณ ตอนที่ 2 20:00  
วลีบ่งปริมาณ ตอนที่ 3 20:00  
วลีบ่งปริมาณ ตอนที่ 4 26:32  
แถมโจทย์ฝึกแบบ 2 ตัวแปร 30:05  
ติวตรรกศาสตร์ ก่อนสอบ final ชุดที่ 1 1:44:44  
ติวตรรกศาสตร์ ก่อนสอบ final ชุดที่ 2 1:41:27  
ระบบจำนวน ตอนที่ 1 FREE 20:00  
ระบบจำนวน ตอนที่ 2 20:00  
ระบบจำนวน ตอนที่ 3 13:10  
คุณสมบัติจำนวนจริง ตอนที่ 1 26:50  
คุณสมบัติจำนวนจริง ตอนที่ 2 20:00  
คุณสมบัติจำนวนจริง ตอนที่ 3 20:00  
คุณสมบัติจำนวนจริง ตอนที่ 4 20:00  
คุณสมบัติจำนวนจริง ตอนที่ 5 20:00  
คุณสมบัติจำนวนจริง ตอนที่ 6 18:04  
ทฤษฎีเศษเหลือ ตอนที่ 1 21:56  
ทฤษฎีเศษเหลือ ตอนที่ 2 15:25  
การแก้สมการ ตอนที่ 1 24:34  
การแก้สมการ ตอนที่ 2 20:00  
การแก้สมการ ตอนที่ 3 20:00  
การแก้สมการ ตอนที่ 4 20:00  
การแก้สมการ ตอนที่ 5 20:00  
การแก้สมการ ตอนที่ 6 16:09  
การแก้ อสมการ ตอนที่ 1 23:50  
การแก้ อสมการ ตอนที่ 2 20:00  
การแก้ อสมการ ตอนที่ 3 20:00  
การแก้ อสมการ ตอนที่ 4 20:00  
การแก้ อสมการ ตอนที่ 5 25:45  
แนวข้อสอบโรงเรียน ตอนที่ 1 14:15  
แนวข้อสอบโรงเรียน ตอนที่ 2 20:00  
แนวข้อสอบโรงเรียน ตอนที่ 3 20:00  
แนวข้อสอบโรงเรียน ตอนที่ 4 28:11  
โจทย์เพิ่มเติมการแก้ อสมการ ตอนที่ 1 11:49  
โจทย์เพิ่มเติมการแก้ อสมการ ตอนที่ 2 20:00  
โจทย์เพิ่มเติมการแก้ อสมการ ตอนที่ 3 20:00  
โจทย์เพิ่มเติมการแก้ อสมการ ตอนที่ 4 20:00  
โจทย์เพิ่มเติมการแก้ อสมการ ตอนที่ 5 26:17  
ค่าสัมบูรณ์ (Absolute) ตอนที่ 1 13:43  
ค่าสัมบูรณ์ (Absolute) ตอนที่ 2 20:00  
ค่าสัมบูรณ์ (Absolute) ตอนที่ 3 20:00  
ค่าสัมบูรณ์ (Absolute) ตอนที่ 4 20:00  
ค่าสัมบูรณ์ (Absolute) ตอนที่ 5 20:00  
ค่าสัมบูรณ์ (Absolute) ตอนที่ 6 20:00  
ค่าสัมบูรณ์ (Absolute) ตอนที่ 7 15:57  
ค่าสัมบูรณ์ ที่ต้องแยกกรณี ตอนที่ 1 24:03  
ค่าสัมบูรณ์ ที่ต้องแยกกรณี ตอนที่ 2 20:00  
ค่าสัมบูรณ์ ที่ต้องแยกกรณี ตอนที่ 3 20:00  
ค่าสัมบูรณ์ ที่ต้องแยกกรณี ตอนที่ 4 27:00  
ค่าสัมบูรณ์ ที่ต้องแยกกรณี ตอนที่ 5 13:00  
ค่าสัมบูรณ์ ที่ต้องแยกกรณี ตอนที่ 6 20:00  
ค่าสัมบูรณ์ ที่ต้องแยกกรณี ตอนที่ 7 20:00  
ค่าสัมบูรณ์ ที่ต้องแยกกรณี ตอนที่ 8 20:00  
ค่าสัมบูรณ์ ที่ต้องแยกกรณี ตอนที่ 9 16:14  
ติวจำนวนจริง ก่อนสอบปลายภาค ชุดที่ 1 ตอนที่ 1 FREE 20:00  
ติวจำนวนจริง ก่อนสอบปลายภาค ชุดที่ 1 ตอนที่ 2 20:00  
ติวจำนวนจริง ก่อนสอบปลายภาค ชุดที่ 1 ตอนที่ 3 20:00  
ติวจำนวนจริง ก่อนสอบปลายภาค ชุดที่ 1 ตอนที่ 4 20:00  
ติวจำนวนจริง ก่อนสอบปลายภาค ชุดที่ 1 ตอนที่ 5 21:42  
ติวจำนวนจริง ก่อนสอบปลายภาค ชุดที่ 2 ตอนที่ 1 20:00  
ติวจำนวนจริง ก่อนสอบปลายภาค ชุดที่ 2 ตอนที่ 2 20:01  
ติวจำนวนจริง ก่อนสอบปลายภาค ชุดที่ 2 ตอนที่ 3 20:01  
ติวจำนวนจริง ก่อนสอบปลายภาค ชุดที่ 2 ตอนที่ 4 20:01  
ติวจำนวนจริง ก่อนสอบปลายภาค ชุดที่ 2 ตอนที่ 5 30:53  
ติวจำนวนจริง ก่อนสอบปลายภาค ชุดที่ 3 โจทย์โหดขึ้น!! 2:51:30  
บทนำ คาร์ทีเชียน ตอนที่ 1 FREE 15:00  
บทนำ คาร์ทีเชียน ตอนที่ 2 15:57  
บทนำ ความสัมพันธ์ ฟังก์ชั่นเบื้องต้น ตอนที่ 1 15:03  
บทนำ ความสัมพันธ์ ฟังก์ชั่นเบื้องต้น ตอนที่ 2 18:51  
การหาค่าฟังก์ชั่น ตอนที่ 1 20:00  
การหาค่าฟังก์ชั่น ตอนที่ 2 20:00  
การหาค่าฟังก์ชั่น ตอนที่ 3 20:00  
การหาค่าฟังก์ชั่น ตอนที่ 4 20:00  
การหาค่าฟังก์ชั่น ตอนที่ 5 20:00  
การหาค่าฟังก์ชั่น ตอนที่ 6 20:00  
การหาค่าฟังก์ชั่น ตอนที่ 7 20:00  
การหาค่าฟังก์ชั่น ตอนที่ 8 20:00  
การหาค่าฟังก์ชั่น และการใช้ Magic Box ตอนที่ 9 20:00  
การหาค่าฟังก์ชั่น และการใช้ Magic Box ตอนที่ 10 20:00  
การหาค่าฟังก์ชั่น และการใช้ Magic Box ตอนที่ 11 20:00  
การหาค่าฟังก์ชั่น และการใช้ Magic Box ตอนที่ 12 20:00  
การหาค่าฟังก์ชั่น และการใช้ Magic Box ตอนที่ 13 20:00  
การหาค่าฟังก์ชั่น และการใช้ Magic Box ตอนที่ 14 20:00  
ชนิดฟังก์ชั่น 3 ชนิด ของ ม.4 ตอนที่ 1 20:00  
ชนิดฟังก์ชั่น 3 ชนิด ของ ม.4 ตอนที่ 2 20:00  
ชนิดฟังก์ชั่น 3 ชนิด ของ ม.4 ตอนที่ 3 16:23  
อินเวิร์ส (ตัวผกผัน) ตอนที่ 1 23:37  
อินเวิร์ส (ตัวผกผัน) ตอนที่ 2 20:00  
อินเวิร์ส (ตัวผกผัน) ตอนที่ 3 20:00  
อินเวิร์ส (ตัวผกผัน) ตอนที่ 4 20:00  
อินเวิร์ส (ตัวผกผัน) ตอนที่ 5 20:00  
อินเวิร์ส (ตัวผกผัน) ตอนที่ 6 20:00  
อินเวิร์ส (ตัวผกผัน) ตอนที่ 7 20:00  
อินเวิร์ส (ตัวผกผัน) ตอนที่ 8 26:32  
ฟังก์ชั่นประกอบ (Composite) ตอนที่ 1 13:28  
ฟังก์ชั่นประกอบ (Composite) ตอนที่ 2 20:00  
ฟังก์ชั่นประกอบ (Composite) ตอนที่ 3 20:00  
ฟังก์ชั่นประกอบ (Composite) ตอนที่ 4 20:00  
ฟังก์ชั่นประกอบ (Composite) ตอนที่ 5 20:00  
ฟังก์ชั่นประกอบ (Composite) ตอนที่ 6 20:00  
ฟังก์ชั่นประกอบ (Composite) ตอนที่ 7 20:00  
ฟังก์ชั่นประกอบ (Composite) ตอนที่ 8 20:00  
ฟังก์ชั่นประกอบ (Composite) ตอนที่ 9 20:00  
ฟังก์ชั่นประกอบ (Composite) ตอนที่ 10 24:15  
ฟังก์ชั่นกำลังสอง ตอนที่ 1 15:45  
ฟังก์ชั่นกำลังสอง ตอนที่ 2 20:00  
ฟังก์ชั่นกำลังสอง ตอนที่ 3 20:00  
ฟังก์ชั่นกำลังสอง ตอนที่ 4 20:00  
ฟังก์ชั่นกำลังสอง ตอนที่ 5 27:12  
โดเมน-เรนจ์ ตอนที่ 1 FREE 12:48  
โดเมน-เรนจ์ ตอนที่ 2 20:00  
โดเมน-เรนจ์ ตอนที่ 3 20:00  
โดเมน-เรนจ์ ตอนที่ 4 20:00  
โดเมน-เรนจ์ ตอนที่ 5 20:00  
โดเมน-เรนจ์ ตอนที่ 6 20:00  
โดเมน-เรนจ์ ตอนที่ 7 20:00  
โดเมน-เรนจ์ ตอนที่ 8 20:00  
โดเมน-เรนจ์ ตอนที่ 9 20:00  
โดเมน-เรนจ์ ตอนที่ 10 20:00  
โดเมน-เรนจ์ ตอนที่ 11 20:00  
โดเมน-เรนจ์ ตอนที่ 12 20:00  
โดเมน-เรนจ์ ตอนที่ 13 20:00  
โดเมน-เรนจ์ ตอนที่ 14 14:48  
เรขาคณิตเบื้องต้น ตอนที่ 1 FREE 20:00  
เรขาคณิตเบื้องต้น ตอนที่ 2 20:00  
เรขาคณิตเบื้องต้น ตอนที่ 3 20:00  
เรขาคณิตเบื้องต้น ตอนที่ 4 20:00  
เรขาคณิตเบื้องต้น ตอนที่ 5 20:00  
เรขาคณิตเบื้องต้น ตอนที่ 6 20:00  
เรขาคณิตเบื้องต้น ตอนที่ 7 12:12  
เส้นตรง ตอนที่ 1 27:48  
เส้นตรง ตอนที่ 2 20:00  
เส้นตรง ตอนที่ 3 20:00  
เส้นตรง ตอนที่ 4 20:00  
เส้นตรง ตอนที่ 5 30:10  
วงกลม ตอนที่ 1 9:50  
วงกลม ตอนที่ 2 20:00  
วงกลม ตอนที่ 3 20:00  
วงกลม ตอนที่ 4 20:00  
วงกลม ตอนที่ 5 20:00  
วงกลม ตอนที่ 6 20:00  
วงกลม ตอนที่ 7 20:00  
วงกลม ตอนที่ 8 20:00  
วงกลม ตอนที่ 9 20:00  
วงกลม ตอนที่ 10 19:16  
พาราโบลา ตอนที่ 1 20:44  
พาราโบลา ตอนที่ 2 20:00  
พาราโบลา ตอนที่ 3 20:00  
พาราโบลา ตอนที่ 4 20:00  
พาราโบลา ตอนที่ 5 20:00  
พาราโบลา ตอนที่ 6 20:00  
พาราโบลา ตอนที่ 7 20:00  
พาราโบลา ตอนที่ 8 20:00  
พาราโบลา ตอนที่ 9 20:00  
พาราโบลา ตอนที่ 10 20:00  
พาราโบลา ตอนที่ 11 20:00  
พาราโบลา ตอนที่ 12 29:10  
วงรี ตอนที่ 1 10:50  
วงรี ตอนที่ 2 20:00  
วงรี ตอนที่ 3 20:00  
วงรี ตอนที่ 4 20:00  
วงรี ตอนที่ 5 20:00  
วงรี ตอนที่ 6 20:00  
วงรี ตอนที่ 7 20:00  
วงรี ตอนที่ 8 20:00  
วงรี ตอนที่ 9 20:00  
วงรี ตอนที่ 10 20:00  
วงรี ตอนที่ 11 26:06  
ไฮเปอร์โบลา ตอนที่ 1 13:54  
ไฮเปอร์โบลา ตอนที่ 2 20:00  
ไฮเปอร์โบลา ตอนที่ 3 20:00  
ไฮเปอร์โบลา ตอนที่ 4 20:00  
ไฮเปอร์โบลา ตอนที่ 5 20:00  
ไฮเปอร์โบลา ตอนที่ 6 20:00  
ไฮเปอร์โบลา ตอนที่ 7 23:55  
รวมโจทย์ที่น่าสนใจ ตอนที่ 1 16:04  
รวมโจทย์ที่น่าสนใจ ตอนที่ 2 27:04  
เลขยกกำลัง ตอนที่ 1 FREE 20:00  
เลขยกกำลัง ตอนที่ 2 20:00  
เลขยกกำลัง ตอนที่ 3 20:00  
เลขยกกำลัง ตอนที่ 4 30:07  
สแควร์รูท ตอนที่ 1 9:52  
สแควร์รูท ตอนที่ 2 20:00  
สแควร์รูท ตอนที่ 3 20:00  
สแควร์รูท ตอนที่ 4 20:00  
สแควร์รูท ตอนที่ 5 20:00  
สแควร์รูท ตอนที่ 6 31:04  
เฉลยการบ้าน ชุดที่1 ตอนที่ 1 8:56  
เฉลยการบ้าน ชุดที่1 ตอนที่ 2 20:00  
เฉลยการบ้าน ชุดที่1 ตอนที่ 3 20:00  
เฉลยการบ้าน ชุดที่1 ตอนที่ 4 20:00  
เฉลยการบ้าน ชุดที่1 ตอนที่ 5 20:00  
เฉลยการบ้าน ชุดที่1 ตอนที่ 6 20:00  
เฉลยการบ้าน ชุดที่1 ตอนที่ 7 20:00  
เฉลยการบ้าน ชุดที่1 ตอนที่ 8 20:00  
เฉลยการบ้าน ชุดที่1 ตอนที่ 9 20:00  
เฉลยการบ้าน ชุดที่1 ตอนที่ 10 20:00  
เฉลยการบ้าน ชุดที่1 ตอนที่ 11 29:50  
สมการราก ตอนที่ 1 10:09  
สมการราก ตอนที่ 2 20:00  
สมการราก ตอนที่ 3 20:00  
สมการราก ตอนที่ 4 26:44  
เฉลยการบ้าน ชุดที่2 ตอนที่ 1 13:15  
เฉลยการบ้าน ชุดที่2 ตอนที่ 2 28:28  
อสมการราก ตอนที่ 1 11:22  
อสมการราก ตอนที่ 2 23:02  
เทคนิคการแก้สมการหลากหลายแบบ ตอนที่ 1 16:58  
เทคนิคการแก้สมการหลากหลายแบบ ตอนที่ 2 20:00  
เทคนิคการแก้สมการหลากหลายแบบ ตอนที่ 3 20:00  
เทคนิคการแก้สมการหลากหลายแบบ ตอนที่ 4 20:00  
เทคนิคการแก้สมการหลากหลายแบบ ตอนที่ 5 20:00  
เทคนิคการแก้สมการหลากหลายแบบ ตอนที่ 6 26:14  
เฉลยการบ้าน ชุดที่3 ตอนที่ 1 13:45  
เฉลยการบ้าน ชุดที่3 ตอนที่ 2 20:00  
เฉลยการบ้าน ชุดที่3 ตอนที่ 3 20:00  
เฉลยการบ้าน ชุดที่3 ตอนที่ 4 20:00  
เฉลยการบ้าน ชุดที่3 ตอนที่ 5 20:00  
เฉลยการบ้าน ชุดที่3 ตอนที่ 6 15:13  
สมการเลขยกกำลัง ตอนที่ 1 24:48  
สมการเลขยกกำลัง ตอนที่ 2 20:00  
สมการเลขยกกำลัง ตอนที่ 3 20:00  
สมการเลขยกกำลัง ตอนที่ 4 20:00  
สมการเลขยกกำลัง ตอนที่ 5 20:00  
สมการเลขยกกำลัง ตอนที่ 6 20:00  
สมการเลขยกกำลัง ตอนที่ 7 20:00  
สมการเลขยกกำลัง ตอนที่ 8 20:07  
ล็อคการิทึ่ม ตอนที่ 1 19:54  
ล็อคการิทึ่ม ตอนที่ 2 20:00  
ล็อคการิทึ่ม ตอนที่ 3 20:00  
ล็อคการิทึ่ม ตอนที่ 4 20:00  
ล็อคการิทึ่ม ตอนที่ 5 23:13  
สมการ ล็อคการิทึ่ม ตอนที่ 1 16:46  
สมการ ล็อคการิทึ่ม ตอนที่ 2 20:00  
สมการ ล็อคการิทึ่ม ตอนที่ 3 20:00  
สมการ ล็อคการิทึ่ม ตอนที่ 4 20:00  
สมการ ล็อคการิทึ่ม ตอนที่ 5 20:00  
สมการ ล็อคการิทึ่ม ตอนที่ 6 25:36  
อสมการ ล็อคการิทึ่ม-antilog และการใช้ตาราง ตอนที่ 1 14:24  
อสมการ ล็อคการิทึ่ม-antilog และการใช้ตาราง ตอนที่ 2 20:00  
อสมการ ล็อคการิทึ่ม-antilog และการใช้ตาราง ตอนที่ 3 20:00  
อสมการ ล็อคการิทึ่ม-antilog และการใช้ตาราง ตอนที่ 4 20:00  
อสมการ ล็อคการิทึ่ม-antilog และการใช้ตาราง ตอนที่ 5 20:00  
อสมการ ล็อคการิทึ่ม-antilog และการใช้ตาราง ตอนที่ 6 12:15  
กราฟ Expo 15:59  
กราฟ Log 11:15  
พื้นฐานความน่าจะเป็น ตอน1 FREE 20:00  
พื้นฐานความน่าจะเป็น ตอน2 20:00  
พื้นฐานความน่าจะเป็น ตอน3 20:00  
พื้นฐานความน่าจะเป็น ตอน4 20:00  
พื้นฐานความน่าจะเป็น ตอน5 23:17  
เซต Upskill ชุดที่ 1-3.pdf
ตรรกศาสตร์ upskill ชุดที่ 1-5.pdf
ติวสอบตรรกศาสตร์ ก่อนสอบ final ชุดที่ 1.pdf
ติวสอบตรรกศาสตร์ ก่อนสอบ final ชุดที่ 2.pdf
จำนวนจริง Upskill ชุดที่ 1-8.pdf
ติว จำนวนจริง ก่อนสอบ final ชุดที่ 1.pdf
ติว จำนวนจริง ก่อนสอบ final ชุดที่ 2.pdf
ติว จำนวนจริง ก่อนสอบ final ชุดที่ 3.pdf
ฟังก์ชัน upskill.pdf
โดเมนและเรนจ์ upskill.pdf
เรขาคณิตเบื้องต้น และภาคตัดกรวย upskill.pdf
เลขยกกำลัง Upskill ชุดที่ 1-4.pdf
Loagarithm Upskill ชุดที่ 1-3.pdf
พื้นฐาน ความน่าจะเป็น.pdf

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน

 • สอนง่ายเข้าใจดี มีทริคในการทำโจทย์เยอะมากๆ เหมือนเรียนกับตลกคาเฟ่ เพราะพี่อุ๋ยตลกแล้วก็ใจดีมากค่ะ
  จุฬ***********ซ็น

 • สอนเข้าใจง่ายมาก เวลาเรียนแล้วตัวเองทำโจทย์ได้รู้สึกสะใจมากๆค่ะ5555
  ณัช******ทอง

 • เข้าใจง่ายมากสอนดีเกิ้น
  นาย********************รรณ

 • เรียนไม่น่าเบื่อเลยค่ะ รู้สึกว่าตัวเองทำโจทย์เร็วขึ้น แล้วก็รู้ทันจุดหลอกของโจทย์มากขึ้นเลยค่ะ
  นาง******************ดิ์

 • เรียนสนุกมากค่ะ เข้าใจง่ายดี
  กัญ************รณ์

 • พี่อุ๋ยสอนได้เป็นกันเองมาก เหมือนเรียนคณิตศาสตร์เสริมตลกคาเฟ่ 5555 สอนได้ลื่นไหลและเข้าใจง่ายค่ะ
  สุภ*********ุดม

 • เรียนแล้วเข้าใจขึ้นมากๆค่ะ พี่อุ๋ยตลกมาก เวลาได้ยินพี่อุ๋ยด่ารู้สึกสมองอัพเกรดขึ้นมากค่ะๆ ขอบคุณพี่อุ๋ยมากๆนะคะ
  มัช**********เดช

 • ดีครับ ไม่ผิดหวัง
  ธนด***********กุล

 • Matrix หายไปไหนครับ
  ธนก********สภณ

 • คือตั้งแต่เรียนกับพี่อุ๋ยมาผมมีเพียงประโยคเดียวที่อธิบายความรู้สึกได้ผมอาจจะเจอกันด้วยความบังเอินแต่ผมรักพี่ด้วยความตั้งใจ
  สหร***********รรณ

ขั้นตอน 1

เลือกคอร์สเรียนที่ต้องการสมัครเรียน จากนั้นคลิก "เพิ่มลงตะกร้า" เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการสมัครเรียนออนไลน์

ขั้นตอน 2

กรอกอีเมลและรหัสผ่านสำหรับเข้าสู่ระบบ หรือหากน้องเป็นนักเรียนใหม่ ให้กด "สมัครสมาชิก" ด้านล่างก่อนค่ะ
(สำหรับน้องที่เข้าสู่ระบบอยู่แล้ว ให้ตรวจสอบข้อมูล และคลิก "เลือกวิธีชำระเงิน" เพื่อไปยังขั้นตอนถัดไปได้เลย)

ขั้นตอน 3

เลือกวิธีการชำระเงินที่ต้องการ
แนะนำให้อ่านรายละเอียดของการชำระเงินแต่ละแบบ ก่อนเลือกวิธีที่สะดวกที่สุดนะคะ

ขั้นตอน 4

ตรวจสอบรายละเอียด ชื่อคอร์สที่สมัคร รวมถึงราคา ก่อนเข้าสู่ขั้นตอนการชำระเงิน
(หากมีคูปองส่วนลดให้ใส่รหัสคูปองที่ขั้นตอนนี้ได้เลยค่ะ)

ขั้นตอน 5

เข้าสู่หน้าชำระเงิน
หากเลือกโอนเข้าบัญชีธนาคาร ให้ทำการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารดังต่อไปนี้
ธนาคาร เลขที่บัญชี ชื่อบัญชี
  ธ. กสิกรไทย 040-8-93885-6 บริษัท ติวมาสเตอร์ จำกัด (Tuemaster Co., Ltd.)
  พร้อมเพย์ (PromptPay) 0105561086021 บริษัท ติวมาสเตอร์ จำกัด (Tuemaster Co., Ltd.)

หลังจากโอนเงินเรียบร้อยแล้ว ให้เข้ามาแจ้งโอนเงิน โดยคลิกเข้าสู่ระบบมุมบนขวาของเว็บไซต์
จากนั้นเลือกที่เมนู "แจ้งโอนเงิน" เพื่อแจ้งการชำระเงินกับพี่ทีมงาน
(หรือหากเข้าสู่ระบบอยู่แล้ว สามารถแจ้งโอนเงินได้ที่นี่ แจ้งโอนเงิน)

ขั้นตอน 6

หลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว น้องๆ จะได้อีเมล
ลงทะเบียนเรียนคอร์ส... ยืนยันการลงทะเบียน หลังจากที่พี่ทีมงานตรวจสอบยอดแล้ว น้องจะได้รับเมลนี้ เพื่อยืนยันการลงทะเบียนเรียนค่ะ


ขั้นตอน 7

ใช้ Email และ Password ที่สมัครสมาชิกไว้ สำหรับเข้าสู่ระบบเพื่อเรียนออนไลน์ได้เลยค่ะ!

คอร์สอื่น ๆ ที่คุณอาจสนใจ