MU40 เนื้อหาคณิตฯ ม.4 ทั้งหมด

slider

ราคา

7,400

3,100 บาท

โดยติวเตอร์ พี่อุ๋ย

เรียนได้

360

วัน

ได้รับสิทธิ์

180 ชั่วโมง

มีทั้งหมด

237

บทเรียน

ความยาว VDO

84 ชั่วโมง 30 นาที

คอร์สติวเนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.4 ทั้งหมด ควบทั้งเทอม 1 และเทอม 2 ปรับบทเรียนให้สอดคล้องกับหลักสูตรล่าสุด ติวตั้งแต่พื้นฐานตามด้วยเนื้อหาต่อเนื่อง เติมความแน่นในเนื้อหา เพิ่มความมั่นใจในการสอบ

รายละเอียดคอร์สเรียน

คอร์สเนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.4 ทั้งสองเทอม สำหรับเรียนล่วงหน้า หรือเรียนควบคู่กับที่โรงเรียน ติวตั้งแต่พื้นฐานในส่ิงที่ต้องรู้และต่อด้วยเนื้อหาต่อเนื่องเพื่อให้เข้าใจบทนั้นๆลึกซื้งยิ่งขึ้นใช้เตรียมตัวสอบที่โรงเรียน ช่วยให้มั่นใจในการเพิ่มเกรดวิชาคณิตศาสตร์ ได้เป็นอย่างดี 
สิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้เมื่อเรียนคอร์สนี้จบแล้ว คือการฝึกทำโจทย์อย่างสม่ำเสมอนะครับ ^^

วีดีโอใหม่ อัพเดทล่าสุด ปรับปรุงเท่าทันหลักสูตรล่าสุด จากพี่อุ๋ยเลยครับ ^^

สมาชิก สับเซต เพาเวอร์เซต ตอน 1 FREE 20:00  
สมาชิก สับเซต เพาเวอร์เซต ตอน 2 20:00  
สมาชิก สับเซต เพาเวอร์เซต ตอน 3 20:00  
สมาชิก สับเซต เพาเวอร์เซต ตอน 4 28:19  
การดำเนินการระหว่างเซต (Operation) ตอน 1 11:42  
การดำเนินการระหว่างเซต (Operation) ตอน 2 20:00  
การดำเนินการระหว่างเซต (Operation) ตอน 3 20:00  
การดำเนินการระหว่างเซต (Operation) ตอน 4 12:12  
โจทย์ฝึกให้ลึกซึ้งเรื่อง เซต ตอนที่ 1 27:48  
โจทย์ฝึกให้ลึกซึ้งเรื่อง เซต ตอนที่ 2 20:00  
โจทย์ฝึกให้ลึกซึ้งเรื่อง เซต ตอนที่ 3 20:00  
โจทย์ฝึกให้ลึกซึ้งเรื่อง เซต ตอนที่ 4 20:00  
โจทย์ฝึกให้ลึกซึ้งเรื่อง เซต ตอนที่ 5 20:00  
โจทย์ฝึกให้ลึกซึ้งเรื่อง เซต ตอนที่ 6 20:00  
โจทย์ฝึกให้ลึกซึ้งเรื่อง เซต ตอนที่ 7 21:12  
การโอเปอร์เรชั่นแบบรูปภาพ ตอนที่ 1 18:36  
การโอเปอร์เรชั่นแบบรูปภาพ ตอนที่ 2 20:00  
การโอเปอร์เรชั่นแบบรูปภาพ ตอนที่ 3 14:43  
คุณสมบัติโอเปอร์เรชั่น ตอนที่ 1 25:18  
คุณสมบัติโอเปอร์เรชั่น ตอนที่ 2 20:00  
คุณสมบัติโอเปอร์เรชั่น ตอนที่ 3 18:52  
การหาจำนวนสมาชิก ตอนที่ 1 21:07  
การหาจำนวนสมาชิก ตอนที่ 2 20:00  
การหาจำนวนสมาชิก ตอนที่ 3 20:00  
การหาจำนวนสมาชิก ตอนที่ 4 20:00  
การหาจำนวนสมาชิก ตอนที่ 5 20:00  
การหาจำนวนสมาชิก ตอนที่ 6 10:52  
ตัวเชื่อมและค่าความจริง ตอนที่ 1 FREE 20:00  
ตัวเชื่อมและค่าความจริง ตอนที่ 2 20:00  
ตัวเชื่อมและค่าความจริง ตอนที่ 3 20:00  
ตัวเชื่อมและค่าความจริง ตอนที่ 4 26:35  
ตัวเชื่อมและค่าความจริง แบบยากขึ้น ตอนที่ 1 12:48  
เฉลยโจทย์การบ้านของ ชุดที่ 1 29:16  
ตัวเชื่อมและค่าความจริง แบบยากขึ้น ตอนที่ 2 11:21  
ตัวเชื่อมและค่าความจริง แบบยากขึ้น ตอนที่ 3 20:00  
ตัวเชื่อมและค่าความจริง แบบยากขึ้น ตอนที่ 4 15:05  
สมมูลและการเท่ากัน ตอนที่ 1 24:55  
สมมูลและการเท่ากัน ตอนที่ 2 20:00  
สมมูลและการเท่ากัน ตอนที่ 3 20:00  
สมมูลและการเท่ากัน ตอนที่ 4 20:00  
สมมูลและการเท่ากัน ตอนที่ 5 20:00  
สมมูลและการเท่ากัน ตอนที่ 6 20:00  
สมมูลและการเท่ากัน ตอนที่ 7 29:48  
สัจนิรันดร์ ตอนที่ 1 10:12  
สัจนิรันดร์ ตอนที่ 2 20:00  
สัจนิรันดร์ ตอนที่ 3 20:00  
สัจนิรันดร์ ตอนที่ 4 20:00  
สัจนิรันดร์ ตอนที่ 5 20:00  
สัจนิรันดร์ ตอนที่ 6 20:00  
สัจนิรันดร์ ตอนที่ 7 15:30  
สมเหตุสมผล ตอนที่ 1 24:30  
สมเหตุสมผล ตอนที่ 2 20:00  
สมเหตุสมผล ตอนที่ 3 20:00  
สมเหตุสมผล ตอนที่ 4 25:38  
วลีบ่งปริมาณ ตอนที่ 1 14:22  
วลีบ่งปริมาณ ตอนที่ 2 20:00  
วลีบ่งปริมาณ ตอนที่ 3 20:00  
วลีบ่งปริมาณ ตอนที่ 4 26:32  
แถมโจทย์ฝึกแบบ 2 ตัวแปร 30:05  
ติวตรรกศาสตร์ ก่อนสอบ final ชุดที่ 1 1:44:44  
ติวตรรกศาสตร์ ก่อนสอบ final ชุดที่ 2 1:41:27  
ระบบจำนวน ตอนที่ 1 FREE 20:00  
ระบบจำนวน ตอนที่ 2 20:00  
ระบบจำนวน ตอนที่ 3 20:00  
ระบบจำนวน ตอนที่ 4 17:09  
คุณสมบัติจำนวนจริง ตอนที่ 1 22:51  
คุณสมบัติจำนวนจริง ตอนที่ 2 20:00  
คุณสมบัติจำนวนจริง ตอนที่ 3 20:00  
คุณสมบัติจำนวนจริง ตอนที่ 4 20:00  
คุณสมบัติจำนวนจริง ตอนที่ 5 20:00  
คุณสมบัติจำนวนจริง ตอนที่ 6 28:00  
ทฤษฎีเศษเหลือ ตอนที่ 1 12:00  
ทฤษฎีเศษเหลือ ตอนที่ 2 20:00  
ทฤษฎีเศษเหลือ ตอนที่ 3 20:00  
ทฤษฎีเศษเหลือ ตอนที่ 4 23:40  
การแยกตัวประกอบ 23:40  
การแก้สมการ ตอนที่ 1 12:40  
การแก้สมการ ตอนที่ 2 20:00  
การแก้สมการ ตอนที่ 3 20:00  
การแก้สมการ ตอนที่ 4 20:00  
การแก้สมการ ตอนที่ 5 20:00  
การแก้สมการ ตอนที่ 6 20:00  
การแก้สมการ ตอนที่ 7 20:00  
การแก้สมการ ตอนที่ 8 20:00  
การแก้สมการ ตอนที่ 9 20:00  
การแก้สมการ ตอนที่ 10 23:30  
การแก้ อสมการ ตอนที่ 1 16:30  
การแก้ อสมการ ตอนที่ 2 20:00  
การแก้ อสมการ ตอนที่ 3 20:00  
การแก้ อสมการ ตอนที่ 4 20:00  
การแก้ อสมการ ตอนที่ 5 20:00  
การแก้ อสมการ ตอนที่ 6 20:00  
การแก้ อสมการ ตอนที่ 7 20:00  
การแก้ อสมการ ตอนที่ 8 20:00  
การแก้ อสมการ ตอนที่ 9 27:29  
ค่าสัมบูรณ์เบื้องต้น ตอนที่ 1 12:31  
ค่าสัมบูรณ์เบื้องต้น ตอนที่ 2 20:00  
ค่าสัมบูรณ์เบื้องต้น ตอนที่ 3 20:00  
ค่าสัมบูรณ์เบื้องต้น ตอนที่ 4 20:00  
ค่าสัมบูรณ์เบื้องต้น ตอนที่ 5 26:21  
ค่าสัมบูรณ์ที่ต้องแยกกรณี ตอนที่ 1 13:38  
ค่าสัมบูรณ์ที่ต้องแยกกรณี ตอนที่ 2 20:00  
ค่าสัมบูรณ์ที่ต้องแยกกรณี ตอนที่ 3 20:00  
ค่าสัมบูรณ์ที่ต้องแยกกรณี ตอนที่ 4 28:34  
ติวจำนวนจริง ก่อนสอบปลายภาค ชุดที่ 1 ตอนที่ 1 FREE 20:00  
ติวจำนวนจริง ก่อนสอบปลายภาค ชุดที่ 1 ตอนที่ 2 20:00  
ติวจำนวนจริง ก่อนสอบปลายภาค ชุดที่ 1 ตอนที่ 3 20:00  
ติวจำนวนจริง ก่อนสอบปลายภาค ชุดที่ 1 ตอนที่ 4 20:00  
ติวจำนวนจริง ก่อนสอบปลายภาค ชุดที่ 1 ตอนที่ 5 21:42  
ติวจำนวนจริง ก่อนสอบปลายภาค ชุดที่ 2 ตอนที่ 1 20:00  
ติวจำนวนจริง ก่อนสอบปลายภาค ชุดที่ 2 ตอนที่ 2 20:01  
ติวจำนวนจริง ก่อนสอบปลายภาค ชุดที่ 2 ตอนที่ 3 20:01  
ติวจำนวนจริง ก่อนสอบปลายภาค ชุดที่ 2 ตอนที่ 4 20:01  
ติวจำนวนจริง ก่อนสอบปลายภาค ชุดที่ 2 ตอนที่ 5 30:53  
ติวจำนวนจริง ก่อนสอบปลายภาค ชุดที่ 3 โจทย์โหดขึ้น!! 2:51:30  
พื้นฐานฟังก์ชั่น ตอน1 FREE 20:00  
พื้นฐานฟังก์ชั่น ตอน2 20:00  
พื้นฐานฟังก์ชั่น ตอน3 20:00  
พื้นฐานฟังก์ชั่น ตอน4 20:00  
พื้นฐานฟังก์ชั่น ตอน5 20:00  
พื้นฐานฟังก์ชั่น ตอน6 21:08  
1.การหาค่าฟังก์ชั่นและการประยุกต์ ตอน 1 FREE 20:00  
2.การหาค่าฟังก์ชั่นและการประยุกต์ ตอน 2 20:00  
3.การหาค่าฟังก์ชั่นและการประยุกต์ ตอน 3 20:00  
4.การหาค่าฟังก์ชั่นและการประยุกต์ ตอน 4 20:00  
5.การหาค่าฟังก์ชั่นและการประยุกต์ ตอน 5 20:00  
6.การหาค่าฟังก์ชั่นและการประยุกต์ ตอน 6 26:07  
7.อินเวิร์ส หรือ ตัวผกผัน ตอน 1 17:35  
8.อินเวิร์ส หรือ ตัวผกผัน ตอน 2 20:00  
9.อินเวิร์ส หรือ ตัวผกผัน ตอน 3 21:38  
10.คอมโพสิท หรือ ฟังก์ชั่นประกอบ ตอน 1 18:22  
11.คอมโพสิท หรือ ฟังก์ชั่นประกอบ ตอน 2 20:00  
12.คอมโพสิท หรือ ฟังก์ชั่นประกอบ ตอน 3 20:00  
13.คอมโพสิท หรือ ฟังก์ชั่นประกอบ ตอน 4 20:00  
14.คอมโพสิท หรือ ฟังก์ชั่นประกอบ ตอน 5 21:32  
โดเมน เรนจ์ ตอน 1 20:00  
โดเมน เรนจ์ ตอน 2 20:00  
โดเมน เรนจ์ ตอน 3 20:00  
โดเมน เรนจ์ ตอน 4 20:00  
โดเมน เรนจ์ ตอน 5 20:00  
โดเมน เรนจ์ ตอน 6 28:28  
พื้นฐาน Expo-Log ตอนที่1 FREE 20:00  
พื้นฐาน Expo-Log ตอนที่2 20:00  
พื้นฐาน Expo-Log ตอนที่3 20:00  
พื้นฐาน Expo-Log ตอนที่4 20:00  
พื้นฐาน Expo-Log ตอนที่5 22:35  
1.เลขยกกำลังและสมการเลขยกกำลัง ตอน1 FREE 20:00  
2.เลขยกกำลังและสมการเลขยกกำลัง ตอน2 20:00  
3.เลขยกกำลังและสมการเลขยกกำลัง ตอน3 20:00  
4.เลขยกกำลังและสมการเลขยกกำลัง ตอน4 20:00  
5.เลขยกกำลังและสมการเลขยกกำลัง ตอน5 20:00  
6.เลขยกกำลังและสมการเลขยกกำลัง ตอน6 20:00  
7.เลขยกกำลังและสมการเลขยกกำลัง ตอน7 20:00  
8.เลขยกกำลังและสมการเลขยกกำลัง ตอน8 20:00  
9.เลขยกกำลังและสมการเลขยกกำลัง ตอน9 20:00  
10.เลขยกกำลังและสมการเลขยกกำลัง ตอน10 21:28  
11.ล็อกการิทึมและสมการล็อกการิทึม ตอน1 20:00  
12.ล็อกการิทึมและสมการล็อกการิทึม ตอน2 20:00  
13.ล็อกการิทึมและสมการล็อกการิทึม ตอน3 20:00  
14.ล็อกการิทึมและสมการล็อกการิทึม ตอน4 20:00  
15.ล็อกการิทึมและสมการล็อกการิทึม ตอน5 20:00  
16.ล็อกการิทึมและสมการล็อกการิทึม ตอน6 20:00  
17.ล็อกการิทึมและสมการล็อกการิทึม ตอน7 20:00  
18.ล็อกการิทึมและสมการล็อกการิทึม ตอน8 22:58  
19.รากและสมการราก ตอน1 20:00  
20.รากและสมการราก ตอน2 20:00  
21.รากและสมการราก ตอน3 20:00  
22.รากและสมการราก ตอน4 20:00  
23.รากและสมการราก ตอน5 20:00  
24.รากและสมการราก ตอน6 20:00  
25.รากและสมการราก ตอน7 20:00  
26.รากและสมการราก ตอน8 20:00  
27.รากและสมการราก ตอน9 20:00  
28.รากและสมการราก ตอน10 20:00  
29.รากและสมการราก ตอน11 20:00  
30.รากและสมการราก ตอน12 29:09  
31.รากและสมการราก ตอน13 13:34  
32.อ่านค่าlogจากตาราง และวาดการวาดกราฟ ตอน1 20:00  
33.อ่านค่าlogจากตาราง และวาดการวาดกราฟ ตอน2 20:00  
34.อ่านค่าlogจากตาราง และวาดการวาดกราฟ ตอน3 19:36  
อสมการ expo log ตอนที่ 1 20:00  
อสมการ expo log ตอนที่ 2 20:00  
อสมการ expo log ตอนที่ 3 29:11  
พื้นฐานภาคตัดกรวย ตอน1 FREE 20:00  
พื้นฐานภาคตัดกรวย ตอน2 20:00  
พื้นฐานภาคตัดกรวย ตอน3 20:00  
พื้นฐานภาคตัดกรวย ตอน4 20:00  
พื้นฐานภาคตัดกรวย ตอน5 20:00  
พื้นฐานภาคตัดกรวย ตอน6 20:00  
พื้นฐานภาคตัดกรวย ตอน7 20:00  
พื้นฐานภาคตัดกรวย ตอน8 20:00  
พื้นฐานภาคตัดกรวย ตอน9 20:00  
พื้นฐานภาคตัดกรวย ตอน10 20:00  
พื้นฐานภาคตัดกรวย ตอน11 24:57  
1.เรขาคณิตวิเคราะห์ ตอน1 FREE 20:00  
2.เรขาคณิตวิเคราะห์ ตอน2 20:00  
3.เรขาคณิตวิเคราะห์ ตอน3 20:00  
4.เรขาคณิตวิเคราะห์ ตอน4 20:00  
5.เรขาคณิตวิเคราะห์ ตอน5 25:10  
6.วงกลม ตอน1 14:50  
7.วงกลม ตอน2 20:00  
8.วงกลม ตอน3 20:00  
9.วงกลม ตอน4 28:26  
10.วงกลม ตอน5 2:14  
11.พาราโบล่า ตอน1 14:15  
12.พาราโบล่า ตอน2 24:21  
13.พาราโบล่า ตอน3 20:00  
14.พาราโบล่า ตอน4 20:00  
15.พาราโบล่า ตอน5 20:00  
16.พาราโบล่า ตอน6 15:52  
17.วงรี ตอน1 24:08  
18.วงรี ตอน2 20:00  
19.วงรี ตอน3 20:00  
20.วงรี ตอน4 20:01  
21.วงรี ตอน5 9:20  
22.ไฮเปอร์โบล่า ตอน1 10:40  
23.ไฮเปอร์โบล่า ตอน2 20:00  
24.ไฮเปอร์โบล่า ตอน3 22:49  
25.ไฮเปอร์โบล่า ตอน4 20:00  
26.ไฮเปอร์โบล่า ตอน5 20:00  
27.ไฮเปอร์โบล่า ตอน6 20:00  
28.ไฮเปอร์โบล่า ตอน7 21:54  
พื้นฐานความน่าจะเป็น ตอน1 FREE 20:00  
พื้นฐานความน่าจะเป็น ตอน2 20:00  
พื้นฐานความน่าจะเป็น ตอน3 20:00  
พื้นฐานความน่าจะเป็น ตอน4 20:00  
พื้นฐานความน่าจะเป็น ตอน5 23:17  
1.ทฤษฎีเศษเหลือ ตอน 1 FREE 20:00  
2.ทฤษฎีเศษเหลือ ตอน 2 25:48  
3.หรม. ครน. 10:46  
4.สมการยูคลิด 15:29  
5.โจทย์ หรม. ครน. ตอน 1 7:57  
6.โจทย์ หรม. ครน. ตอน 2 20:00  
7.โจทย์ หรม. ครน. ตอน 3 21:50  
8.ประยุกต์ ตอน 1 18:10  
9.ประยุกต์ ตอน 2 20:00  
10.ประยุกต์ ตอน 3 9:36  
เซต upskill ชุดที่ 1-3.pdf
ตรรกศาสตร์ upskill ชุดที่ 1-5.pdf
จำนวนจริง upskill ชุดที่ 1-4.pdf
ติวสอบตรรกศาสตร์ ก่อนสอบ final ชุดที่ 1.pdf
ติวสอบตรรกศาสตร์ ก่อนสอบ final ชุดที่ 2.pdf
ติว จำนวนจริง ก่อนสอบ final ชุดที่ 1.pdf
ติว จำนวนจริง ก่อนสอบ final ชุดที่ 2.pdf
ติว จำนวนจริง ก่อนสอบ final ชุดที่ 3.pdf
คณิตพื้นฐาน ฟังก์ชัน.pdf
เอกสารประกอบ ฟังก์ชั่น.pdf
เอกสารประกอบ โดเมนและเรนจ์.pdf
พื้นฐาน expo log.pdf
เอกสารประกอบ expo log.pdf
เอกสารประกอบ(เพิ่มเติม) อสมการ logarithm.pdf
คณิตพื้นฐาน ภาคตัดกรวย.pdf
เอกสารประกอบ ภาคตัดกรวย.pdf
พื้นฐาน ความน่าจะเป็น.pdf
เอกสารประกอบ ทฤษฎีจำนวน.pdf

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน

 • สอนง่ายเข้าใจดี มีทริคในการทำโจทย์เยอะมากๆ เหมือนเรียนกับตลกคาเฟ่ เพราะพี่อุ๋ยตลกแล้วก็ใจดีมากค่ะ
  จุฬารัตน์ รอดเซ็น

 • สอนเข้าใจง่ายมาก เวลาเรียนแล้วตัวเองทำโจทย์ได้รู้สึกสะใจมากๆค่ะ5555
  ณัชชา แสงทอง

 • เข้าใจง่ายมากสอนดีเกิ้น
  นายกันตินันท์ สิทธิมณีวรรณ

 • เรียนไม่น่าเบื่อเลยค่ะ รู้สึกว่าตัวเองทำโจทย์เร็วขึ้น แล้วก็รู้ทันจุดหลอกของโจทย์มากขึ้นเลยค่ะ
  นางสาว อรวรรณ ทองสวัสดิ์

 • เรียนสนุกมากค่ะ เข้าใจง่ายดี
  กัญญารัตน์ กวีกรณ์

 • พี่อุ๋ยสอนได้เป็นกันเองมาก เหมือนเรียนคณิตศาสตร์เสริมตลกคาเฟ่ 5555 สอนได้ลื่นไหลและเข้าใจง่ายค่ะ
  สุภชา สุทธิอุดม

 • เรียนแล้วเข้าใจขึ้นมากๆค่ะ พี่อุ๋ยตลกมาก เวลาได้ยินพี่อุ๋ยด่ารู้สึกสมองอัพเกรดขึ้นมากค่ะๆ ขอบคุณพี่อุ๋ยมากๆนะคะ
  มัชฌิมา ฤทธิ์เดช

 • ดีครับ ไม่ผิดหวัง
  ธนดล ตั้งเคารพกุล

 • Matrix หายไปไหนครับ
  ธนกร สิทธิโสภณ

 • คือตั้งแต่เรียนกับพี่อุ๋ยมาผมมีเพียงประโยคเดียวที่อธิบายความรู้สึกได้ผมอาจจะเจอกันด้วยความบังเอินแต่ผมรักพี่ด้วยความตั้งใจ
  สหรัธ คล้ายสุบรรณ

ขั้นตอน 1

เลือกคอร์สเรียนที่ต้องการสมัครเรียน จากนั้นคลิก "เพิ่มลงตะกร้า" เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการสมัครเรียนออนไลน์

ขั้นตอน 2

กรอกอีเมลและรหัสผ่านสำหรับเข้าสู่ระบบ หรือหากน้องเป็นนักเรียนใหม่ ให้กด "สมัครสมาชิก" ด้านล่างก่อนค่ะ
(สำหรับน้องที่เข้าสู่ระบบอยู่แล้ว ให้ตรวจสอบข้อมูล และคลิก "เลือกวิธีชำระเงิน" เพื่อไปยังขั้นตอนถัดไปได้เลย)

ขั้นตอน 3

เลือกวิธีการชำระเงินที่ต้องการ
แนะนำให้อ่านรายละเอียดของการชำระเงินแต่ละแบบ ก่อนเลือกวิธีที่สะดวกที่สุดนะคะ

ขั้นตอน 4

ตรวจสอบรายละเอียด ชื่อคอร์สที่สมัคร รวมถึงราคา ก่อนเข้าสู่ขั้นตอนการชำระเงิน
(หากมีคูปองส่วนลดให้ใส่รหัสคูปองที่ขั้นตอนนี้ได้เลยค่ะ)

ขั้นตอน 5

เข้าสู่หน้าชำระเงิน
หากเลือกโอนเข้าบัญชีธนาคาร ให้ทำการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารดังต่อไปนี้
ธนาคาร เลขที่บัญชี ชื่อบัญชี
  ธ. กสิกรไทย 040-8-93885-6 บริษัท ติวมาสเตอร์ จำกัด (Tuemaster Co., Ltd.)
  พร้อมเพย์ (PromptPay) 0105561086021 บริษัท ติวมาสเตอร์ จำกัด (Tuemaster Co., Ltd.)

หลังจากโอนเงินเรียบร้อยแล้ว ให้เข้ามาแจ้งโอนเงิน โดยคลิกเข้าสู่ระบบมุมบนขวาของเว็บไซต์
จากนั้นเลือกที่เมนู "แจ้งโอนเงิน" เพื่อแจ้งการชำระเงินกับพี่ทีมงาน
(หรือหากเข้าสู่ระบบอยู่แล้ว สามารถแจ้งโอนเงินได้ที่นี่ แจ้งโอนเงิน)

ขั้นตอน 6

หลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว น้องๆ จะได้อีเมล
ลงทะเบียนเรียนคอร์ส... ยืนยันการลงทะเบียน หลังจากที่พี่ทีมงานตรวจสอบยอดแล้ว น้องจะได้รับเมลนี้ เพื่อยืนยันการลงทะเบียนเรียนค่ะ


ขั้นตอน 7

ใช้ Email และ Password ที่สมัครสมาชิกไว้ สำหรับเข้าสู่ระบบเพื่อเรียนออนไลน์ได้เลยค่ะ!

คอร์สอื่น ๆ ที่คุณอาจสนใจ