MU41 เนื้อหาคณิตฯ ม.4 เทอม 1

slider

ราคา

3,400 บาท

โดยติวเตอร์ พี่อุ๋ย

เรียนได้

151

วัน

ได้รับสิทธิ์

60 ชั่วโมง

มีทั้งหมด

101

บทเรียน

ความยาว VDO

32 ชั่วโมง 34 นาที

วีดีโอใหม่ อัพเดทล่าสุด!! ติวเนื้อหา คณิตฯ ม.4 เทอม 1 สำหรับเรียนล่วงหน้า หรือควบคู่กับที่โรงเรียน เพื่อเพิ่มความเข้าใจเนื้อหา ช่วยเพิ่มเกรดได้เป็นอย่างดี

รายละเอียดคอร์สเรียน

คอร์สเรียนเนื้อหา คณิตศาสตร์ ชั้น ม.4 เทอม 1 ตั้งแต่ติวพื้นฐานในส่ิงที่ต้องรู้และต่อด้วยเนื้อหาต่อเนื่องเพื่อให้เข้าใจบทนั้นๆอย่างละเอียด ลึกซื้งยิ่งขึ้นใช้เตรียมตัวสอบที่โรงเรียน ช่วยให้มั่นใจในการเพิ่มเกรดวิชาคณิตศาสตร์ ได้เป็นอย่างดี 
สิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้เมื่อเรียนคอร์สนี้จบแล้ว คือการฝึกทำโจทย์อย่างสม่ำเสมอนะครับ ^^
วีดีโอใหม่ อัพเดทล่าสุด ปรับปรุงเท่าทันหลักสูตรล่าสุด จากพี่อุ๋ยเลยครับ ^^

สมาชิก สับเซต เพาเวอร์เซต ตอนที่ 1 FREE 20:00  
สมาชิก สับเซต เพาเวอร์เซต ตอนที่ 2 20:00  
สมาชิก สับเซต เพาเวอร์เซต ตอนที่ 3 20:41  
การดำเนินการระหว่างเซต (Operation) ตอนที่ 1 19:19  
การดำเนินการระหว่างเซต (Operation) ตอนที่ 2 19:53  
แนวข้อสอบที่โรงเรียนชอบออก ตอนที่ 1 20:07  
แนวข้อสอบที่โรงเรียนชอบออก ตอนที่ 2 19:22  
โจทย์ฝึกเรื่อง เซต ตอนที่ 1 20:37  
โจทย์ฝึกเรื่อง เซต ตอนที่ 2 20:00  
โจทย์ฝึกเรื่อง เซต ตอนที่ 3 11:14  
โจทย์แรเงา ตอนที่ 1 28:45  
โจทย์แรเงา ตอนที่ 2 20:00  
โจทย์แรเงา ตอนที่ 3 20:00  
โจทย์แรเงา ตอนที่ 4 20:08  
สูตรสำคัญในการจัดรูปเซต ตอนที่ 1 19:52  
สูตรสำคัญในการจัดรูปเซต ตอนที่ 2 15:18  
การหาจำนวนสมาชิก ตอนที่ 1 24:42  
การหาจำนวนสมาชิก ตอนที่ 2 20:00  
การหาจำนวนสมาชิก ตอนที่ 3 20:00  
การหาจำนวนสมาชิก ตอนที่ 4 20:00  
การหาจำนวนสมาชิก ตอนที่ 5 20:00  
การหาจำนวนสมาชิก ตอนที่ 6 9:05  
ตัวเชื่อมและค่าความจริง ตอนที่ 1 FREE 20:00  
ตัวเชื่อมและค่าความจริง ตอนที่ 2 20:00  
ตัวเชื่อมและค่าความจริง ตอนที่ 3 20:00  
ตัวเชื่อมและค่าความจริง ตอนที่ 4 26:35  
ตัวเชื่อมและค่าความจริง แบบยากขึ้น ตอนที่ 1 12:48  
เฉลยโจทย์การบ้านของ ชุดที่ 1 29:16  
ตัวเชื่อมและค่าความจริง แบบยากขึ้น ตอนที่ 2 11:21  
ตัวเชื่อมและค่าความจริง แบบยากขึ้น ตอนที่ 3 20:00  
ตัวเชื่อมและค่าความจริง แบบยากขึ้น ตอนที่ 4 15:05  
สมมูลและการเท่ากัน ตอนที่ 1 24:55  
สมมูลและการเท่ากัน ตอนที่ 2 20:00  
สมมูลและการเท่ากัน ตอนที่ 3 20:00  
สมมูลและการเท่ากัน ตอนที่ 4 20:00  
สมมูลและการเท่ากัน ตอนที่ 5 20:00  
สมมูลและการเท่ากัน ตอนที่ 6 20:00  
สมมูลและการเท่ากัน ตอนที่ 7 29:48  
สัจนิรันดร์ ตอนที่ 1 10:12  
สัจนิรันดร์ ตอนที่ 2 20:00  
สัจนิรันดร์ ตอนที่ 3 20:00  
สัจนิรันดร์ ตอนที่ 4 20:00  
สัจนิรันดร์ ตอนที่ 5 20:00  
สัจนิรันดร์ ตอนที่ 6 20:00  
สัจนิรันดร์ ตอนที่ 7 15:30  
สมเหตุสมผล ตอนที่ 1 24:30  
สมเหตุสมผล ตอนที่ 2 20:00  
สมเหตุสมผล ตอนที่ 3 20:00  
สมเหตุสมผล ตอนที่ 4 25:38  
วลีบ่งปริมาณ ตอนที่ 1 14:22  
วลีบ่งปริมาณ ตอนที่ 2 20:00  
วลีบ่งปริมาณ ตอนที่ 3 20:00  
วลีบ่งปริมาณ ตอนที่ 4 26:32  
แถมโจทย์ฝึกแบบ 2 ตัวแปร 30:05  
ระบบจำนวน ตอนที่ 1 FREE 20:00  
ระบบจำนวน ตอนที่ 2 20:00  
ระบบจำนวน ตอนที่ 3 13:10  
คุณสมบัติจำนวนจริง ตอนที่ 1 26:50  
คุณสมบัติจำนวนจริง ตอนที่ 2 20:00  
คุณสมบัติจำนวนจริง ตอนที่ 3 20:00  
คุณสมบัติจำนวนจริง ตอนที่ 4 20:00  
คุณสมบัติจำนวนจริง ตอนที่ 5 20:00  
คุณสมบัติจำนวนจริง ตอนที่ 6 18:04  
ทฤษฎีเศษเหลือ ตอนที่ 1 21:56  
ทฤษฎีเศษเหลือ ตอนที่ 2 15:25  
การแก้สมการ ตอนที่ 1 24:34  
การแก้สมการ ตอนที่ 2 20:00  
การแก้สมการ ตอนที่ 3 20:00  
การแก้สมการ ตอนที่ 4 20:00  
การแก้สมการ ตอนที่ 5 20:00  
การแก้สมการ ตอนที่ 6 16:09  
การแก้ อสมการ ตอนที่ 1 23:50  
การแก้ อสมการ ตอนที่ 2 20:00  
การแก้ อสมการ ตอนที่ 3 20:00  
การแก้ อสมการ ตอนที่ 4 20:00  
การแก้ อสมการ ตอนที่ 5 25:45  
แนวข้อสอบโรงเรียน ตอนที่ 1 14:15  
แนวข้อสอบโรงเรียน ตอนที่ 2 20:00  
แนวข้อสอบโรงเรียน ตอนที่ 3 20:00  
แนวข้อสอบโรงเรียน ตอนที่ 4 28:11  
โจทย์เพิ่มเติมการแก้ อสมการ ตอนที่ 1 11:49  
โจทย์เพิ่มเติมการแก้ อสมการ ตอนที่ 2 20:00  
โจทย์เพิ่มเติมการแก้ อสมการ ตอนที่ 3 20:00  
โจทย์เพิ่มเติมการแก้ อสมการ ตอนที่ 4 20:00  
โจทย์เพิ่มเติมการแก้ อสมการ ตอนที่ 5 26:17  
ค่าสัมบูรณ์ (Absolute) ตอนที่ 1 13:43  
ค่าสัมบูรณ์ (Absolute) ตอนที่ 2 20:00  
ค่าสัมบูรณ์ (Absolute) ตอนที่ 3 20:00  
ค่าสัมบูรณ์ (Absolute) ตอนที่ 4 20:00  
ค่าสัมบูรณ์ (Absolute) ตอนที่ 5 20:00  
ค่าสัมบูรณ์ (Absolute) ตอนที่ 6 20:00  
ค่าสัมบูรณ์ (Absolute) ตอนที่ 7 15:57  
ค่าสัมบูรณ์ ที่ต้องแยกกรณี ตอนที่ 1 24:03  
ค่าสัมบูรณ์ ที่ต้องแยกกรณี ตอนที่ 2 20:00  
ค่าสัมบูรณ์ ที่ต้องแยกกรณี ตอนที่ 3 20:00  
ค่าสัมบูรณ์ ที่ต้องแยกกรณี ตอนที่ 4 27:00  
ค่าสัมบูรณ์ ที่ต้องแยกกรณี ตอนที่ 5 13:00  
ค่าสัมบูรณ์ ที่ต้องแยกกรณี ตอนที่ 6 20:00  
ค่าสัมบูรณ์ ที่ต้องแยกกรณี ตอนที่ 7 20:00  
ค่าสัมบูรณ์ ที่ต้องแยกกรณี ตอนที่ 8 20:00  
ค่าสัมบูรณ์ ที่ต้องแยกกรณี ตอนที่ 9 16:14  
เซต Upskill ชุดที่ 1-3.pdf
ตรรกศาสตร์ upskill ชุดที่ 1-5.pdf
จำนวนจริง Upskill ชุดที่ 1-8.pdf

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน

  • ขอบคุณพี่อุ๋ยมากค่ะที่ทำให้อยากเรียนคณิตศาสตร์. พี่ทำให้คณิตศาสตร์สนุกขึ้นมาเลย
    จัน*************นธ์

  • ดีมากค่ะ ชอบเรียนกับพี่ เรียนแล้วเข้าใจสอนสนุก
    กชพ**************่าง

ขั้นตอน 1

เลือกคอร์สเรียนที่ต้องการสมัครเรียน จากนั้นคลิก "เพิ่มลงตะกร้า" เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการสมัครเรียนออนไลน์

ขั้นตอน 2

กรอกอีเมลและรหัสผ่านสำหรับเข้าสู่ระบบ หรือหากน้องเป็นนักเรียนใหม่ ให้กด "สมัครสมาชิก" ด้านล่างก่อนค่ะ
(สำหรับน้องที่เข้าสู่ระบบอยู่แล้ว ให้ตรวจสอบข้อมูล และคลิก "เลือกวิธีชำระเงิน" เพื่อไปยังขั้นตอนถัดไปได้เลย)

ขั้นตอน 3

เลือกวิธีการชำระเงินที่ต้องการ
แนะนำให้อ่านรายละเอียดของการชำระเงินแต่ละแบบ ก่อนเลือกวิธีที่สะดวกที่สุดนะคะ

ขั้นตอน 4

ตรวจสอบรายละเอียด ชื่อคอร์สที่สมัคร รวมถึงราคา ก่อนเข้าสู่ขั้นตอนการชำระเงิน
(หากมีคูปองส่วนลดให้ใส่รหัสคูปองที่ขั้นตอนนี้ได้เลยค่ะ)

ขั้นตอน 5

เข้าสู่หน้าชำระเงิน
หากเลือกโอนเข้าบัญชีธนาคาร ให้ทำการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารดังต่อไปนี้
ธนาคาร เลขที่บัญชี ชื่อบัญชี
  ธ. กสิกรไทย 040-8-93885-6 บริษัท ติวมาสเตอร์ จำกัด (Tuemaster Co., Ltd.)
  พร้อมเพย์ (PromptPay) 0105561086021 บริษัท ติวมาสเตอร์ จำกัด (Tuemaster Co., Ltd.)

หลังจากโอนเงินเรียบร้อยแล้ว ให้เข้ามาแจ้งโอนเงิน โดยคลิกเข้าสู่ระบบมุมบนขวาของเว็บไซต์
จากนั้นเลือกที่เมนู "แจ้งโอนเงิน" เพื่อแจ้งการชำระเงินกับพี่ทีมงาน
(หรือหากเข้าสู่ระบบอยู่แล้ว สามารถแจ้งโอนเงินได้ที่นี่ แจ้งโอนเงิน)

ขั้นตอน 6

หลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว น้องๆ จะได้อีเมล
ลงทะเบียนเรียนคอร์ส... ยืนยันการลงทะเบียน หลังจากที่พี่ทีมงานตรวจสอบยอดแล้ว น้องจะได้รับเมลนี้ เพื่อยืนยันการลงทะเบียนเรียนค่ะ


ขั้นตอน 7

ใช้ Email และ Password ที่สมัครสมาชิกไว้ สำหรับเข้าสู่ระบบเพื่อเรียนออนไลน์ได้เลยค่ะ!

คอร์สอื่น ๆ ที่คุณอาจสนใจ