MU42 เนื้อหาคณิตฯ ม.4 เทอม 2

slider

ราคา

5,900

2,900 บาท

โดยติวเตอร์ พี่อุ๋ย

เรียนได้

151

วัน

ได้รับสิทธิ์

90 ชั่วโมง

มีทั้งหมด

185

บทเรียน

ความยาว VDO

60 ชั่วโมง 4 นาที

วีดีโออัพเดทล่าสุด!! ติวเนื้อหาคณิตฯ ม.4 เทอม 2 สำหรับเรียนล่วงหน้า หรือควบคู่กับที่โรงเรียน เพื่อเพิ่มความเข้าใจ เพิ่มเกรด ปรับบทเรียนให้สอดคล้องกับหลักสูตรใหม่ล่าสุด

รายละเอียดคอร์สเรียน

วีดีโออัพเดทล่าสุด!! คอร์สเรียนเนื้อหา คณิตศาสตร์ ชั้น ม.4 เทอม 2 วีดีโออัพเดทล่าสุด สอนละเอียดขึ้น แทรกทริคการทำโจทย์ที่โรงเรียนชอบออกสอบ ปรับบทเรียนให้สอดคล้องกับหลักสูตรล่าสุด ติวละเอียดในส่ิงที่ต้องรู้ เพื่อให้เข้าใจบทนั้นๆลึกซื้งยิ่งขึ้นใช้เตรียมตัวสอบที่โรงเรียน ช่วยให้มั่นใจในการเพิ่มเกรดวิชาคณิตศาสตร์ ได้เป็นอย่างดี 

สิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้เมื่อเรียนคอร์สนี้จบแล้ว คือการฝึกทำโจทย์อย่างสม่ำเสมอนะครับ ^^

บทนำ คาร์ทีเชียน ตอนที่ 1 FREE 15:00  
บทนำ คาร์ทีเชียน ตอนที่ 2 15:57  
บทนำ ความสัมพันธ์ ฟังก์ชั่นเบื้องต้น ตอนที่ 1 15:03  
บทนำ ความสัมพันธ์ ฟังก์ชั่นเบื้องต้น ตอนที่ 2 18:51  
การหาค่าฟังก์ชั่น ตอนที่ 1 20:00  
การหาค่าฟังก์ชั่น ตอนที่ 2 20:00  
การหาค่าฟังก์ชั่น ตอนที่ 3 20:00  
การหาค่าฟังก์ชั่น ตอนที่ 4 20:00  
การหาค่าฟังก์ชั่น ตอนที่ 5 20:00  
การหาค่าฟังก์ชั่น ตอนที่ 6 20:00  
การหาค่าฟังก์ชั่น ตอนที่ 7 20:00  
การหาค่าฟังก์ชั่น ตอนที่ 8 20:00  
การหาค่าฟังก์ชั่น และการใช้ Magic Box ตอนที่ 9 20:00  
การหาค่าฟังก์ชั่น และการใช้ Magic Box ตอนที่ 10 20:00  
การหาค่าฟังก์ชั่น และการใช้ Magic Box ตอนที่ 11 20:00  
การหาค่าฟังก์ชั่น และการใช้ Magic Box ตอนที่ 12 20:00  
การหาค่าฟังก์ชั่น และการใช้ Magic Box ตอนที่ 13 20:00  
การหาค่าฟังก์ชั่น และการใช้ Magic Box ตอนที่ 14 20:00  
ชนิดฟังก์ชั่น 3 ชนิด ของ ม.4 ตอนที่ 1 20:00  
ชนิดฟังก์ชั่น 3 ชนิด ของ ม.4 ตอนที่ 2 20:00  
ชนิดฟังก์ชั่น 3 ชนิด ของ ม.4 ตอนที่ 3 16:23  
อินเวิร์ส (ตัวผกผัน) ตอนที่ 1 23:37  
อินเวิร์ส (ตัวผกผัน) ตอนที่ 2 20:00  
อินเวิร์ส (ตัวผกผัน) ตอนที่ 3 20:00  
อินเวิร์ส (ตัวผกผัน) ตอนที่ 4 20:00  
อินเวิร์ส (ตัวผกผัน) ตอนที่ 5 20:00  
อินเวิร์ส (ตัวผกผัน) ตอนที่ 6 20:00  
อินเวิร์ส (ตัวผกผัน) ตอนที่ 7 20:00  
อินเวิร์ส (ตัวผกผัน) ตอนที่ 8 26:32  
ฟังก์ชั่นประกอบ (Composite) ตอนที่ 1 13:28  
ฟังก์ชั่นประกอบ (Composite) ตอนที่ 2 20:00  
ฟังก์ชั่นประกอบ (Composite) ตอนที่ 3 20:00  
ฟังก์ชั่นประกอบ (Composite) ตอนที่ 4 20:00  
ฟังก์ชั่นประกอบ (Composite) ตอนที่ 5 20:00  
ฟังก์ชั่นประกอบ (Composite) ตอนที่ 6 20:00  
ฟังก์ชั่นประกอบ (Composite) ตอนที่ 7 20:00  
ฟังก์ชั่นประกอบ (Composite) ตอนที่ 8 20:00  
ฟังก์ชั่นประกอบ (Composite) ตอนที่ 9 20:00  
ฟังก์ชั่นประกอบ (Composite) ตอนที่ 10 24:15  
ฟังก์ชั่นกำลังสอง ตอนที่ 1 15:45  
ฟังก์ชั่นกำลังสอง ตอนที่ 2 20:00  
ฟังก์ชั่นกำลังสอง ตอนที่ 3 20:00  
ฟังก์ชั่นกำลังสอง ตอนที่ 4 20:00  
ฟังก์ชั่นกำลังสอง ตอนที่ 5 27:12  
โดเมน-เรนจ์ ตอนที่ 1 FREE 12:48  
โดเมน-เรนจ์ ตอนที่ 2 20:00  
โดเมน-เรนจ์ ตอนที่ 3 20:00  
โดเมน-เรนจ์ ตอนที่ 4 20:00  
โดเมน-เรนจ์ ตอนที่ 5 20:00  
โดเมน-เรนจ์ ตอนที่ 6 20:00  
โดเมน-เรนจ์ ตอนที่ 7 20:00  
โดเมน-เรนจ์ ตอนที่ 8 20:00  
โดเมน-เรนจ์ ตอนที่ 9 20:00  
โดเมน-เรนจ์ ตอนที่ 10 20:00  
โดเมน-เรนจ์ ตอนที่ 11 20:00  
โดเมน-เรนจ์ ตอนที่ 12 20:00  
โดเมน-เรนจ์ ตอนที่ 13 20:00  
โดเมน-เรนจ์ ตอนที่ 14 14:48  
เลขยกกำลัง ตอนที่ 1 FREE 20:00  
เลขยกกำลัง ตอนที่ 2 20:00  
เลขยกกำลัง ตอนที่ 3 20:00  
เลขยกกำลัง ตอนที่ 4 30:07  
สแควร์รูท ตอนที่ 1 9:52  
สแควร์รูท ตอนที่ 2 20:00  
สแควร์รูท ตอนที่ 3 20:00  
สแควร์รูท ตอนที่ 4 20:00  
สแควร์รูท ตอนที่ 5 20:00  
สแควร์รูท ตอนที่ 6 31:04  
เฉลยการบ้าน ชุดที่1 ตอนที่ 1 8:56  
เฉลยการบ้าน ชุดที่1 ตอนที่ 2 20:00  
เฉลยการบ้าน ชุดที่1 ตอนที่ 3 20:00  
เฉลยการบ้าน ชุดที่1 ตอนที่ 4 20:00  
เฉลยการบ้าน ชุดที่1 ตอนที่ 5 20:00  
เฉลยการบ้าน ชุดที่1 ตอนที่ 6 20:00  
เฉลยการบ้าน ชุดที่1 ตอนที่ 7 20:00  
เฉลยการบ้าน ชุดที่1 ตอนที่ 8 20:00  
เฉลยการบ้าน ชุดที่1 ตอนที่ 9 20:00  
เฉลยการบ้าน ชุดที่1 ตอนที่ 10 20:00  
เฉลยการบ้าน ชุดที่1 ตอนที่ 11 29:50  
สมการราก ตอนที่ 1 10:09  
สมการราก ตอนที่ 2 20:00  
สมการราก ตอนที่ 3 20:00  
สมการราก ตอนที่ 4 26:44  
เฉลยการบ้าน ชุดที่2 ตอนที่ 1 13:15  
เฉลยการบ้าน ชุดที่2 ตอนที่ 2 28:28  
อสมการราก ตอนที่ 1 11:22  
อสมการราก ตอนที่ 2 23:02  
เทคนิคการแก้สมการหลากหลายแบบ ตอนที่ 1 16:58  
เทคนิคการแก้สมการหลากหลายแบบ ตอนที่ 2 20:00  
เทคนิคการแก้สมการหลากหลายแบบ ตอนที่ 3 20:00  
เทคนิคการแก้สมการหลากหลายแบบ ตอนที่ 4 20:00  
เทคนิคการแก้สมการหลากหลายแบบ ตอนที่ 5 20:00  
เทคนิคการแก้สมการหลากหลายแบบ ตอนที่ 6 26:14  
เฉลยการบ้าน ชุดที่3 ตอนที่ 1 13:45  
เฉลยการบ้าน ชุดที่3 ตอนที่ 2 20:00  
เฉลยการบ้าน ชุดที่3 ตอนที่ 3 20:00  
เฉลยการบ้าน ชุดที่3 ตอนที่ 4 20:00  
เฉลยการบ้าน ชุดที่3 ตอนที่ 5 20:00  
เฉลยการบ้าน ชุดที่3 ตอนที่ 6 15:13  
สมการเลขยกกำลัง ตอนที่ 1 24:48  
สมการเลขยกกำลัง ตอนที่ 2 20:00  
สมการเลขยกกำลัง ตอนที่ 3 20:00  
สมการเลขยกกำลัง ตอนที่ 4 20:00  
สมการเลขยกกำลัง ตอนที่ 5 20:00  
สมการเลขยกกำลัง ตอนที่ 6 20:00  
สมการเลขยกกำลัง ตอนที่ 7 20:00  
สมการเลขยกกำลัง ตอนที่ 8 20:07  
ล็อคการิทึ่ม ตอนที่ 1 19:54  
ล็อคการิทึ่ม ตอนที่ 2 20:00  
ล็อคการิทึ่ม ตอนที่ 3 20:00  
ล็อคการิทึ่ม ตอนที่ 4 20:00  
ล็อคการิทึ่ม ตอนที่ 5 23:13  
สมการ ล็อคการิทึ่ม ตอนที่ 1 16:46  
สมการ ล็อคการิทึ่ม ตอนที่ 2 20:00  
สมการ ล็อคการิทึ่ม ตอนที่ 3 20:00  
สมการ ล็อคการิทึ่ม ตอนที่ 4 20:00  
สมการ ล็อคการิทึ่ม ตอนที่ 5 20:00  
สมการ ล็อคการิทึ่ม ตอนที่ 6 25:36  
อสมการ ล็อคการิทึ่ม-antilog และการใช้ตาราง ตอนที่ 1 14:24  
อสมการ ล็อคการิทึ่ม-antilog และการใช้ตาราง ตอนที่ 2 20:00  
อสมการ ล็อคการิทึ่ม-antilog และการใช้ตาราง ตอนที่ 3 20:00  
อสมการ ล็อคการิทึ่ม-antilog และการใช้ตาราง ตอนที่ 4 20:00  
อสมการ ล็อคการิทึ่ม-antilog และการใช้ตาราง ตอนที่ 5 20:00  
อสมการ ล็อคการิทึ่ม-antilog และการใช้ตาราง ตอนที่ 6 12:15  
กราฟ Expo 15:59  
กราฟ Log 11:15  
เรขาคณิตเบื้องต้น ตอนที่ 1 FREE 20:00  
เรขาคณิตเบื้องต้น ตอนที่ 2 20:00  
เรขาคณิตเบื้องต้น ตอนที่ 3 20:00  
เรขาคณิตเบื้องต้น ตอนที่ 4 20:00  
เรขาคณิตเบื้องต้น ตอนที่ 5 20:00  
เรขาคณิตเบื้องต้น ตอนที่ 6 20:00  
เรขาคณิตเบื้องต้น ตอนที่ 7 12:12  
เส้นตรง ตอนที่ 1 27:48  
เส้นตรง ตอนที่ 2 20:00  
เส้นตรง ตอนที่ 3 20:00  
เส้นตรง ตอนที่ 4 20:00  
เส้นตรง ตอนที่ 5 30:10  
วงกลม ตอนที่ 1 9:50  
วงกลม ตอนที่ 2 20:00  
วงกลม ตอนที่ 3 20:00  
วงกลม ตอนที่ 4 20:00  
วงกลม ตอนที่ 5 20:00  
วงกลม ตอนที่ 6 20:00  
วงกลม ตอนที่ 7 20:00  
วงกลม ตอนที่ 8 20:00  
วงกลม ตอนที่ 9 20:00  
วงกลม ตอนที่ 10 19:16  
พาราโบลา ตอนที่ 1 20:44  
พาราโบลา ตอนที่ 2 20:00  
พาราโบลา ตอนที่ 3 20:00  
พาราโบลา ตอนที่ 4 20:00  
พาราโบลา ตอนที่ 5 20:00  
พาราโบลา ตอนที่ 6 20:00  
พาราโบลา ตอนที่ 7 20:00  
พาราโบลา ตอนที่ 8 20:00  
พาราโบลา ตอนที่ 9 20:00  
พาราโบลา ตอนที่ 10 20:00  
พาราโบลา ตอนที่ 11 20:00  
พาราโบลา ตอนที่ 12 29:10  
วงรี ตอนที่ 1 10:50  
วงรี ตอนที่ 2 20:00  
วงรี ตอนที่ 3 20:00  
วงรี ตอนที่ 4 20:00  
วงรี ตอนที่ 5 20:00  
วงรี ตอนที่ 6 20:00  
วงรี ตอนที่ 7 20:00  
วงรี ตอนที่ 8 20:00  
วงรี ตอนที่ 9 20:00  
วงรี ตอนที่ 10 20:00  
วงรี ตอนที่ 11 26:06  
ไฮเปอร์โบลา ตอนที่ 1 13:54  
ไฮเปอร์โบลา ตอนที่ 2 20:00  
ไฮเปอร์โบลา ตอนที่ 3 20:00  
ไฮเปอร์โบลา ตอนที่ 4 20:00  
ไฮเปอร์โบลา ตอนที่ 5 20:00  
ไฮเปอร์โบลา ตอนที่ 6 20:00  
ไฮเปอร์โบลา ตอนที่ 7 23:55  
รวมโจทย์ที่น่าสนใจ ตอนที่ 1 16:04  
รวมโจทย์ที่น่าสนใจ ตอนที่ 2 27:04  
พื้นฐานความน่าจะเป็น ตอน1 FREE 20:00  
พื้นฐานความน่าจะเป็น ตอน2 20:00  
พื้นฐานความน่าจะเป็น ตอน3 20:00  
พื้นฐานความน่าจะเป็น ตอน4 20:00  
พื้นฐานความน่าจะเป็น ตอน5 23:17  
ฟังก์ชัน upskill.pdf
โดเมนและเรนจ์ upskill.pdf
เรขาคณิตเบื้องต้น และภาคตัดกรวย upskill.pdf
เลขยกกำลัง Upskill ชุดที่ 1-4.pdf
Loagarithm Upskill ชุดที่ 1-3.pdf
พื้นฐาน ความน่าจะเป็น.pdf

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน

  • สอนสนุกมากๆค่าา
    นาง******************าพร

  • เกรดตอนม.4ดีขึ้นเพราะเรียนกับพี่อุ๋ยเลยค่ะ ประทับใจ555
    ณัช*****เชย

  • ขอบคุณคอร์สของพี่อุ๋ยตอนเทอม 1 ได้พื้นฐาน 4 เพิ่มเติม 3.5 เสียดายเรียนไม่จบเพราะไม่มีวินัยเอง ฮ่าๆๆ เมื่อตอนเทอม1 เรียนไปได้ 20% กว่าๆ เอง เทอม2 เลยกลับมาเรียนคอร์สพี่อุ๋ยอีกรอบ สอนดีมากๆ
    ภูว************ศรี

ขั้นตอน 1

เลือกคอร์สเรียนที่ต้องการสมัครเรียน จากนั้นคลิก "เพิ่มลงตะกร้า" เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการสมัครเรียนออนไลน์

ขั้นตอน 2

กรอกอีเมลและรหัสผ่านสำหรับเข้าสู่ระบบ หรือหากน้องเป็นนักเรียนใหม่ ให้กด "สมัครสมาชิก" ด้านล่างก่อนค่ะ
(สำหรับน้องที่เข้าสู่ระบบอยู่แล้ว ให้ตรวจสอบข้อมูล และคลิก "เลือกวิธีชำระเงิน" เพื่อไปยังขั้นตอนถัดไปได้เลย)

ขั้นตอน 3

เลือกวิธีการชำระเงินที่ต้องการ
แนะนำให้อ่านรายละเอียดของการชำระเงินแต่ละแบบ ก่อนเลือกวิธีที่สะดวกที่สุดนะคะ

ขั้นตอน 4

ตรวจสอบรายละเอียด ชื่อคอร์สที่สมัคร รวมถึงราคา ก่อนเข้าสู่ขั้นตอนการชำระเงิน
(หากมีคูปองส่วนลดให้ใส่รหัสคูปองที่ขั้นตอนนี้ได้เลยค่ะ)

ขั้นตอน 5

เข้าสู่หน้าชำระเงิน
หากเลือกโอนเข้าบัญชีธนาคาร ให้ทำการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารดังต่อไปนี้
ธนาคาร เลขที่บัญชี ชื่อบัญชี
  ธ. กสิกรไทย 040-8-93885-6 บริษัท ติวมาสเตอร์ จำกัด (Tuemaster Co., Ltd.)
  พร้อมเพย์ (PromptPay) 0105561086021 บริษัท ติวมาสเตอร์ จำกัด (Tuemaster Co., Ltd.)

หลังจากโอนเงินเรียบร้อยแล้ว ให้เข้ามาแจ้งโอนเงิน โดยคลิกเข้าสู่ระบบมุมบนขวาของเว็บไซต์
จากนั้นเลือกที่เมนู "แจ้งโอนเงิน" เพื่อแจ้งการชำระเงินกับพี่ทีมงาน
(หรือหากเข้าสู่ระบบอยู่แล้ว สามารถแจ้งโอนเงินได้ที่นี่ แจ้งโอนเงิน)

ขั้นตอน 6

หลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว น้องๆ จะได้อีเมล
ลงทะเบียนเรียนคอร์ส... ยืนยันการลงทะเบียน หลังจากที่พี่ทีมงานตรวจสอบยอดแล้ว น้องจะได้รับเมลนี้ เพื่อยืนยันการลงทะเบียนเรียนค่ะ


ขั้นตอน 7

ใช้ Email และ Password ที่สมัครสมาชิกไว้ สำหรับเข้าสู่ระบบเพื่อเรียนออนไลน์ได้เลยค่ะ!

คอร์สอื่น ๆ ที่คุณอาจสนใจ