MU50 เนื้อหาคณิตฯ ม.5 ทั้งหมด

slider

ราคา

9,200

3,900 บาท

โดยติวเตอร์ พี่อุ๋ย

เรียนได้

360

วัน

ได้รับสิทธิ์

180 ชั่วโมง

มีทั้งหมด

301

บทเรียน

ความยาว VDO

105 ชั่วโมง 57 นาที

วีดีโออัพเดท ล่าสุด!!! คอร์สติวเนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.5 ทั้งหมด ควบทั้งเทอม 1 และเทอม 2 ปรับบทเรียนให้สอดคล้องกับหลักสูตรใหม่ ติวตั้งแต่พื้นฐานตามด้วยเนื้อหาต่อเนื่อง เติมความแน่นในเนื้อหา เพิ่มความมั่นใจในการสอบ

รายละเอียดคอร์สเรียน

วีดีโออัพเดท ล่าสุด!!!  คอร์สเนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.5 ทั้งสองเทอม สำหรับเรียนล่วงหน้า หรือเรียนควบคู่กับที่โรงเรียน ปรับบทเรียนให้สอดคล้องกับหลักสูตรใหม่  ติวตั้งแต่พื้นฐานในส่ิงที่ต้องรู้และต่อด้วยเนื้อหาต่อเนื่องเพื่อให้เข้าใจบทนั้นๆลึกซื้งยิ่งขึ้นใช้เตรียมตัวสอบที่โรงเรียน ช่วยให้มั่นใจในการเพิ่มเกรดวิชาคณิตศาสตร์ ได้เป็นอย่างดี 
สิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้เมื่อเรียนคอร์สนี้จบแล้ว คือการฝึกทำโจทย์อย่างสม่ำเสมอนะครับ ^^

พื้นฐานตรีโกณ ตอนที่ 1 FREE 20:00  
พื้นฐานตรีโกณ ตอนที่ 2 20:00  
พื้นฐานตรีโกณ ตอนที่ 3 20:00  
พื้นฐานตรีโกณ ตอนที่ 4 20:00  
พื้นฐานตรีโกณ ตอนที่ 5 28:36  
ตะลุยโจทย์ประยุกต์ พื้นฐาน สามเหลี่ยม และมุม ตอนที่ 1 11:24  
ตะลุยโจทย์ประยุกต์ พื้นฐาน สามเหลี่ยม และมุม ตอนที่ 2 20:00  
ตะลุยโจทย์ประยุกต์ พื้นฐาน สามเหลี่ยม และมุม ตอนที่ 3 20:00  
ตะลุยโจทย์ประยุกต์ พื้นฐาน สามเหลี่ยม และมุม ตอนที่ 4 20:00  
ตะลุยโจทย์ประยุกต์ พื้นฐาน สามเหลี่ยม และมุม ตอนที่ 5 20:00  
ตะลุยโจทย์ประยุกต์ พื้นฐาน สามเหลี่ยม และมุม ตอนที่ 6 20:00  
ตะลุยโจทย์ประยุกต์ พื้นฐาน สามเหลี่ยม และมุม ตอนที่ 7 20:00  
ตะลุยโจทย์ประยุกต์ พื้นฐาน สามเหลี่ยม และมุม ตอนที่ 8 20:00  
ตะลุยโจทย์ประยุกต์ พื้นฐาน สามเหลี่ยม และมุม ตอนที่ 9 13:40  
มุมในแต่ละ Q 22:28  
ตะลุยโจทย์ฟังก์ชั่นตรีโกณ และมุมที่ควรรู้ ตอนที่ 1 23:51  
ตะลุยโจทย์ฟังก์ชั่นตรีโกณ และมุมที่ควรรู้ ตอนที่ 2 20:00  
ตะลุยโจทย์ฟังก์ชั่นตรีโกณ และมุมที่ควรรู้ ตอนที่ 3 20:00  
ตะลุยโจทย์ฟังก์ชั่นตรีโกณ และมุมที่ควรรู้ ตอนที่ 4 24:52  
สูตรหลักตรีโกณ ตอนที่ 1 15:08  
สูตรหลักตรีโกณ ตอนที่ 2 20:00  
สูตรหลักตรีโกณ ตอนที่ 3 20:00  
สูตรหลักตรีโกณ ตอนที่ 4 20:00  
สูตรหลักตรีโกณ ตอนที่ 5 20:00  
สูตรหลักตรีโกณ ตอนที่ 6 20:00  
สูตรหลักตรีโกณ ตอนที่ 7 20:00  
สูตรหลักตรีโกณ ตอนที่ 8 20:00  
สูตรหลักตรีโกณ ตอนที่ 9 20:00  
สูตรหลักตรีโกณ ตอนที่ 10 20:00  
สูตรหลักตรีโกณ ตอนที่ 11 20:00  
สูตรหลักตรีโกณ ตอนที่ 12 20:00  
สูตรหลักตรีโกณ ตอนที่ 13 20:00  
สูตรหลักตรีโกณ ตอนที่ 14 20:00  
สูตรหลักตรีโกณ ตอนที่ 15 22:20  
โจทย์ฝึกใช้สูตรตรีโกณ ตอนที่ 1 17:40  
โจทย์ฝึกใช้สูตรตรีโกณ ตอนที่ 2 20:00  
โจทย์ฝึกใช้สูตรตรีโกณ ตอนที่ 3 20:00  
โจทย์ฝึกใช้สูตรตรีโกณ ตอนที่ 4 20:00  
โจทย์ฝึกใช้สูตรตรีโกณ ตอนที่ 5 20:00  
โจทย์ฝึกใช้สูตรตรีโกณ ตอนที่ 6 20:00  
โจทย์ฝึกใช้สูตรตรีโกณ ตอนที่ 7 28:03  
อินเวอร์สตรีโกณ ตอนที่ 1 11:57  
อินเวอร์สตรีโกณ ตอนที่ 2 20:00  
อินเวอร์สตรีโกณ ตอนที่ 3 20:00  
อินเวอร์สตรีโกณ ตอนที่ 4 20:00  
อินเวอร์สตรีโกณ ตอนที่ 5 18:07  
สามเหลี่ยมประยุกต์ ตอนที่ 1 21:52  
สามเหลี่ยมประยุกต์ ตอนที่ 2 20:09  
การแก้สมการตรีโกณ ตอนที่ 1 19:51  
การแก้สมการตรีโกณ ตอนที่ 2 20:00  
การแก้สมการตรีโกณ ตอนที่ 3 28:27  
ติวตรีโกณมิติ ก่อนสอบปลายภาค ชุดที่ 1 ตอนที่ 1 FREE 20:00  
ติวตรีโกณมิติ ก่อนสอบปลายภาค ชุดที่ 1 ตอนที่ 2 20:00  
ติวตรีโกณมิติ ก่อนสอบปลายภาค ชุดที่ 1 ตอนที่ 3 20:00  
ติวตรีโกณมิติ ก่อนสอบปลายภาค ชุดที่ 1 ตอนที่ 4 20:00  
ติวตรีโกณมิติ ก่อนสอบปลายภาค ชุดที่ 1 ตอนที่ 5 20:43  
ติวตรีโกณมิติ ก่อนสอบปลายภาค ชุดที่ 2 ตอนที่ 1 20:00  
ติวตรีโกณมิติ ก่อนสอบปลายภาค ชุดที่ 2 ตอนที่ 2 20:01  
ติวตรีโกณมิติ ก่อนสอบปลายภาค ชุดที่ 2 ตอนที่ 3 20:01  
ติวตรีโกณมิติ ก่อนสอบปลายภาค ชุดที่ 2 ตอนที่ 4 20:01  
ติวตรีโกณมิติ ก่อนสอบปลายภาค ชุดที่ 2 ตอนที่ 5 20:01  
ติวตรีโกณมิติ ก่อนสอบปลายภาค ชุดที่ 2 ตอนที่ 6 20:01  
ติวตรีโกณมิติ ก่อนสอบปลายภาค ชุดที่ 2 ตอนที่ 7 20:01  
ติวตรีโกณมิติ ก่อนสอบปลายภาค ชุดที่ 2 ตอนที่ 8 20:01  
ติวตรีโกณมิติ ก่อนสอบปลายภาค ชุดที่ 2 ตอนที่ 9 20:01  
ติวตรีโกณมิติ ก่อนสอบปลายภาค ชุดที่ 2 ตอนที่ 10 17:47  
เมตริกซ์ บวก ลบ คูณ ทรานสโพส ตอนที่ 1 FREE 20:00  
เมตริกซ์ บวก ลบ คูณ ทรานสโพส ตอนที่ 2 20:00  
เมตริกซ์ บวก ลบ คูณ ทรานสโพส ตอนที่ 3 20:00  
เมตริกซ์ บวก ลบ คูณ ทรานสโพส ตอนที่ 4 20:00  
เมตริกซ์ บวก ลบ คูณ ทรานสโพส ตอนที่ 5 23:08  
คุณสมบัติ ทรานสโพส ตอนที่ 1 16:51  
คุณสมบัติ ทรานสโพส ตอนที่ 2 13:20  
คุณสมบัติ การคูณ 10:32  
ดีเทอร์มิแนนท์ และคุณสมบัติ det ตอนที่ 1 17:45  
ดีเทอร์มิแนนท์ และคุณสมบัติ det ตอนที่ 2 18:22  
ดีเทอร์มิแนนท์ และคุณสมบัติ det ตอนที่ 3 20:00  
ดีเทอร์มิแนนท์ และคุณสมบัติ det ตอนที่ 4 20:00  
ดีเทอร์มิแนนท์ และคุณสมบัติ det ตอนที่ 5 20:04  
ตัวผกผัน(Inverse) และแอดจอยส์ ตอนที่ 1 19:55  
ตัวผกผัน(Inverse) และแอดจอยส์ ตอนที่ 2 20:00  
ตัวผกผัน(Inverse) และแอดจอยส์ ตอนที่ 3 23:47  
การดำเนินการทางแถว(Row Opweration) ตอนที่ 1 16:13  
การดำเนินการทางแถว(Row Opweration) ตอนที่ 2 20:00  
การดำเนินการทางแถว(Row Opweration) ตอนที่ 3 20:00  
การดำเนินการทางแถว(Row Opweration) ตอนที่ 4 17:38  
การประยุกต์ใช้เมตริกซ์ ตอนที่ 1 22:21  
การประยุกต์ใช้เมตริกซ์(กฏคาร์เมอร์) ตอนที่ 2 20:00  
การประยุกต์ใช้เมตริกซ์ ตอนที่ 3 20:00  
การประยุกต์ใช้เมตริกซ์ ตอนที่ 4 20:00  
การประยุกต์ใช้เมตริกซ์ ตอนที่ 5 20:00  
การประยุกต์ใช้เมตริกซ์ ตอนที่ 6 23:46  
วาดรูปเวกเตอร์ ตอนที่ 1 FREE 20:00  
วาดรูปเวกเตอร์ ตอนที่ 2 20:00  
วาดรูปเวกเตอร์ ตอนที่ 3 20:00  
วาดรูปเวกเตอร์ ตอนที่ 4 20:00  
วาดรูปเวกเตอร์ ตอนที่ 5 20:00  
วาดรูปเวกเตอร์ ตอนที่ 6 24:08  
[เนื้อหาพิเศษ] ขนาน กับไม่ขนาน ตอนที่ 1 15:51  
[เนื้อหาพิเศษ] ขนาน กับไม่ขนาน ตอนที่ 2 20:19  
เวกเตอร์พิกัดฉาก-2มิติ ตอนที่ 1 19:40  
เวกเตอร์พิกัดฉาก-2มิติ ตอนที่ 2 20:00  
เวกเตอร์พิกัดฉาก-2มิติ ตอนที่ 3 20:00  
เวกเตอร์พิกัดฉาก-2มิติ ตอนที่ 4 20:00  
เวกเตอร์พิกัดฉาก-2มิติ ตอนที่ 5 31:51  
การปรับเวกเตอร์ ตอนที่ 1 8:09  
การปรับเวกเตอร์ ตอนที่ 2 20:00  
การปรับเวกเตอร์ ตอนที่ 3 20:00  
การปรับเวกเตอร์ ตอนที่ 4 26:21  
เวกเตอร์พิกัดฉาก-3มิติ ตอนที่ 1 13:39  
เวกเตอร์พิกัดฉาก-3มิติ ตอนที่ 2 23:11  
ผลคูณเชิงสเกลาร์ [Dot] ตอนที่ 1 16:49  
ผลคูณเชิงสเกลาร์ [Dot] ตอนที่ 2 20:00  
ผลคูณเชิงสเกลาร์ [Dot] ตอนที่ 3 20:00  
ผลคูณเชิงสเกลาร์ [Dot] ตอนที่ 4 20:00  
ผลคูณเชิงสเกลาร์ [Dot] ตอนที่ 5 29:25  
โปรเจคชั่น [Projection] ตอนที่ 1 10:36  
โปรเจคชั่น [Projection] ตอนที่ 2 24:58  
สูตรพิฆาตสำหรับเวกเตอร์ ตอนที่ 1 15:02  
สูตรพิฆาตสำหรับเวกเตอร์ ตอนที่ 2 20:00  
สูตรพิฆาตสำหรับเวกเตอร์ ตอนที่ 3 20:00  
สูตรพิฆาตสำหรับเวกเตอร์ ตอนที่ 4 20:00  
สูตรพิฆาตสำหรับเวกเตอร์ ตอนที่ 5 27:08  
ผลคูณเชิงเวกเตอร์ [Cross] ตอนที่ 1 12:51  
ผลคูณเชิงเวกเตอร์ [Cross] ตอนที่ 2 20:00  
ผลคูณเชิงเวกเตอร์ [Cross] ตอนที่ 3 20:00  
ผลคูณเชิงเวกเตอร์ [Cross] ตอนที่ 4 15:08  
ติวฟังก์ชั่น เลขพื้นฐาน ม.5 ก่อนสอบ final 3:14:38  
จำนวนเชิงซ้อนทั่วๆไป ตอนที่ 1 FREE 20:00  
จำนวนเชิงซ้อนทั่วๆไป ตอนที่ 2 20:00  
จำนวนเชิงซ้อนทั่วๆไป ตอนที่ 3 20:00  
จำนวนเชิงซ้อนทั่วๆไป ตอนที่ 4 20:00  
จำนวนเชิงซ้อนทั่วๆไป ตอนที่ 5 20:00  
จำนวนเชิงซ้อนทั่วๆไป ตอนที่ 6 20:00  
จำนวนเชิงซ้อนทั่วๆไป ตอนที่ 7 20:00  
จำนวนเชิงซ้อนทั่วๆไป ตอนที่ 8 20:00  
จำนวนเชิงซ้อนทั่วๆไป ตอนที่ 9 20:00  
จำนวนเชิงซ้อนทั่วๆไป ตอนที่ 10 20:00  
จำนวนเชิงซ้อนทั่วๆไป ตอนที่ 11 20:00  
จำนวนเชิงซ้อนทั่วๆไป ตอนที่ 12 20:00  
จำนวนเชิงซ้อนทั่วๆไป ตอนที่ 13 20:00  
จำนวนเชิงซ้อนทั่วๆไป ตอนที่ 14 20:00  
จำนวนเชิงซ้อนทั่วๆไป ตอนที่ 15 27:29  
พิกัดเชิงขั่ว ตอนที่ 1 12:31  
พิกัดเชิงขั่ว ตอนที่ 2 20:00  
พิกัดเชิงขั่ว ตอนที่ 3 20:00  
พิกัดเชิงขั่ว ตอนที่ 4 20:00  
พิกัดเชิงขั่ว ตอนที่ 5 20:00  
พิกัดเชิงขั่ว ตอนที่ 6 20:00  
พิกัดเชิงขั่ว ตอนที่ 7 20:00  
พิกัดเชิงขั่ว ตอนที่ 8 20:00  
พิกัดเชิงขั่ว ตอนที่ 9 20:00  
พิกัดเชิงขั่ว ตอนที่ 10 20:00  
พิกัดเชิงขั่ว ตอนที่ 11 20:00  
พิกัดเชิงขั่ว ตอนที่ 12 21:51  
การหาราก ตอนที่ 1 18:09  
การหาราก ตอนที่ 2 20:00  
การหาราก ตอนที่ 3 20:00  
การหาราก ตอนที่ 4 20:00  
การหาราก ตอนที่ 5 20:00  
การหาราก ตอนที่ 6 20:00  
การหาราก ตอนที่ 7 20:00  
การหาราก ตอนที่ 8 11:53  
สมการพหุนามที่มีรากเป็นจำนวนจินตภาพ ตอนที่ 1 28:07  
สมการพหุนามที่มีรากเป็นจำนวนจินตภาพ ตอนที่ 2 20:00  
สมการพหุนามที่มีรากเป็นจำนวนจินตภาพ ตอนที่ 3 20:00  
สมการพหุนามที่มีรากเป็นจำนวนจินตภาพ ตอนที่ 4 20:00  
สมการพหุนามที่มีรากเป็นจำนวนจินตภาพ ตอนที่ 5 20:16  
รวมโจทย์เชิงซ้อนที่น่าสนใจ ตอนที่ 1 19:43  
รวมโจทย์เชิงซ้อนที่น่าสนใจ ตอนที่ 2 20:00  
รวมโจทย์เชิงซ้อนที่น่าสนใจ ตอนที่ 3 20:00  
รวมโจทย์เชิงซ้อนที่น่าสนใจ ตอนที่ 4 20:00  
รวมโจทย์เชิงซ้อนที่น่าสนใจ ตอนที่ 5 20:00  
รวมโจทย์เชิงซ้อนที่น่าสนใจ ตอนที่ 6 14:46  
ติวจำนวนเชิงซ้อน ก่อนสอบ ตอนที่ 1 FREE 20:00  
ติวจำนวนเชิงซ้อน ก่อนสอบ ตอนที่ 2 20:00  
ติวจำนวนเชิงซ้อน ก่อนสอบ ตอนที่ 3 20:00  
ติวจำนวนเชิงซ้อน ก่อนสอบ ตอนที่ 4 20:00  
ติวจำนวนเชิงซ้อน ก่อนสอบ ตอนที่ 5 20:00  
ติวจำนวนเชิงซ้อน ก่อนสอบ ตอนที่ 6 14:03  
พื้นฐานการนับ ตอนที่ 1 FREE 20:00  
พื้นฐานการนับ ตอนที่ 2 20:00  
พื้นฐานการนับ ตอนที่ 3 20:00  
พื้นฐานการนับ ตอนที่ 4 20:00  
พื้นฐานการนับ ตอนที่ 5 20:00  
พื้นฐานการนับ ตอนที่ 6 20:00  
พื้นฐานการนับ ตอนที่ 7 20:00  
พื้นฐานการนับ ตอนที่ 8 20:00  
พื้นฐานการนับ ตอนที่ 9 20:00  
พื้นฐานการนับ ตอนที่ 10 22:38  
การนับที่มีเงื่อนไขวุ่นวายขึ้น ตอนที่ 1 17:21  
การนับที่มีเงื่อนไขวุ่นวายขึ้น ตอนที่ 2 20:00  
การนับที่มีเงื่อนไขวุ่นวายขึ้น ตอนที่ 3 20:00  
การนับที่มีเงื่อนไขวุ่นวายขึ้น ตอนที่ 4 20:00  
การนับที่มีเงื่อนไขวุ่นวายขึ้น ตอนที่ 5 20:00  
การนับที่มีเงื่อนไขวุ่นวายขึ้น ตอนที่ 6 20:00  
การนับที่มีเงื่อนไขวุ่นวายขึ้น ตอนที่ 7 20:00  
การนับที่มีเงื่อนไขวุ่นวายขึ้น ตอนที่ 8 17:16  
การนับของซ้ำ ตอนที่ 1 22:44  
การนับของซ้ำ ตอนที่ 2 20:00  
การนับของซ้ำ ตอนที่ 3 20:00  
การนับของซ้ำ ตอนที่ 4 20:00  
การนับของซ้ำ ตอนที่ 5 26:16  
การเลือก หรือหยิบ ตอนที่ 1 13:43  
การเลือก หรือหยิบ ตอนที่ 2 20:00  
การเลือก หรือหยิบ ตอนที่ 3 20:00  
การเลือก หรือหยิบ ตอนที่ 4 20:00  
การเลือก หรือหยิบ ตอนที่ 5 20:00  
การเลือก หรือหยิบ ตอนที่ 6 20:00  
การเลือก หรือหยิบ ตอนที่ 7 20:00  
การเลือก หรือหยิบ ตอนที่ 8 20:00  
การเลือก หรือหยิบ ตอนที่ 9 20:00  
การเลือก หรือหยิบ ตอนที่ 10 20:00  
การเลือก หรือหยิบ ตอนที่ 11 20:00  
การเลือก หรือหยิบ ตอนที่ 12 23:48  
การแบ่ง ตอนที่ 1 16:12  
การแบ่ง ตอนที่ 2 20:00  
การแบ่ง ตอนที่ 3 20:00  
การแบ่ง ตอนที่ 4 20:00  
การแบ่ง ตอนที่ 5 20:00  
การแบ่ง ตอนที่ 6 21:54  
การนับแบบวงกลม ตอนที่ 1 18:06  
การนับแบบวงกลม ตอนที่ 2 20:00  
การนับแบบวงกลม ตอนที่ 3 20:00  
การนับแบบวงกลม ตอนที่ 4 20:00  
การนับแบบวงกลม ตอนที่ 5 29:46  
ความน่าจะเป็นเบื้องต้น (ชุด7) ตอนที่ 1 10:14  
ความน่าจะเป็นเบื้องต้น (ชุด7) ตอนที่ 2 20:00  
ความน่าจะเป็นเบื้องต้น (ชุด7) ตอนที่ 3 20:00  
ความน่าจะเป็นเบื้องต้น (ชุด7) ตอนที่ 4 20:00  
ความน่าจะเป็นเบื้องต้น (ชุด7) ตอนที่ 5 20:00  
ความน่าจะเป็นเบื้องต้น (ชุด7) ตอนที่ 6 25:35  
ความน่าจะเป็นเบื้องต้น (ชุด8) ตอนที่ 1 14:25  
ความน่าจะเป็นเบื้องต้น (ชุด8) ตอนที่ 2 20:00  
ความน่าจะเป็นเบื้องต้น (ชุด8) ตอนที่ 3 20:00  
ความน่าจะเป็นเบื้องต้น (ชุด8) ตอนที่ 4 20:00  
ความน่าจะเป็นเบื้องต้น (ชุด8) ตอนที่ 5 20:00  
ความน่าจะเป็นเบื้องต้น (ชุด8) ตอนที่ 6 19:09  
ความน่าจะเป็นเบื้องต้น (ชุด9) ตอนที่ 1 20:51  
ความน่าจะเป็นเบื้องต้น (ชุด9) ตอนที่ 2 20:00  
ความน่าจะเป็นเบื้องต้น (ชุด9) ตอนที่ 3 20:00  
ความน่าจะเป็นเบื้องต้น (ชุด9) ตอนที่ 4 20:00  
ความน่าจะเป็นเบื้องต้น (ชุด9) ตอนที่ 5 25:11  
ทวินาม ตอนที่ 1 14:49  
ทวินาม ตอนที่ 2 20:00  
ทวินาม ตอนที่ 3 20:00  
ทวินาม ตอนที่ 4 20:00  
ทวินาม ตอนที่ 5 20:00  
ทวินาม ตอนที่ 6 19:53  
ตะลุยโจทย์ความน่าจะเป็น ชุดที่ 1 ตอนที่ 1 FREE 20:00  
ตะลุยโจทย์ความน่าจะเป็น ชุดที่ 1 ตอนที่ 2 20:00  
ตะลุยโจทย์ความน่าจะเป็น ชุดที่ 1 ตอนที่ 3 20:00  
ตะลุยโจทย์ความน่าจะเป็น ชุดที่ 1 ตอนที่ 4 20:00  
ตะลุยโจทย์ความน่าจะเป็น ชุดที่ 1 ตอนที่ 5 20:00  
ตะลุยโจทย์ความน่าจะเป็น ชุดที่ 1 ตอนที่ 6 20:00  
ตะลุยโจทย์ความน่าจะเป็น ชุดที่ 1 ตอนที่ 7 16:35  
ตะลุยโจทย์ความน่าจะเป็น ชุดที่ 2 ตอนที่ 1 23:25  
ตะลุยโจทย์ความน่าจะเป็น ชุดที่ 2 ตอนที่ 2 20:00  
ตะลุยโจทย์ความน่าจะเป็น ชุดที่ 2 ตอนที่ 3 20:00  
ตะลุยโจทย์ความน่าจะเป็น ชุดที่ 2 ตอนที่ 4 15:00  
ตะลุยโจทย์ความน่าจะเป็น ชุดที่ 3 ตอนที่ 1 25:00  
ตะลุยโจทย์ความน่าจะเป็น ชุดที่ 3 ตอนที่ 2 20:00  
ตะลุยโจทย์ความน่าจะเป็น ชุดที่ 3 ตอนที่ 3 20:00  
ตะลุยโจทย์ความน่าจะเป็น ชุดที่ 3 ตอนที่ 4 20:00  
ตะลุยโจทย์ความน่าจะเป็น ชุดที่ 3 ตอนที่ 5 24:12  
ตะลุยโจทย์ความน่าจะเป็น ชุดที่ 4 ตอนที่ 1 15:48  
ตะลุยโจทย์ความน่าจะเป็น ชุดที่ 4 ตอนที่ 2 20:00  
ตะลุยโจทย์ความน่าจะเป็น ชุดที่ 4 ตอนที่ 3 20:00  
ตะลุยโจทย์ความน่าจะเป็น ชุดที่ 4 ตอนที่ 4 20:00  
ตะลุยโจทย์ความน่าจะเป็น ชุดที่ 4 ตอนที่ 5 20:00  
ตะลุยโจทย์ความน่าจะเป็น ชุดที่ 4 ตอนที่ 6 21:58  
ตะลุยโจทย์ความน่าจะเป็น ชุดที่ 5 ตอนที่ 1 18:02  
ตะลุยโจทย์ความน่าจะเป็น ชุดที่ 5 ตอนที่ 2 20:00  
ตะลุยโจทย์ความน่าจะเป็น ชุดที่ 5 ตอนที่ 3 20:00  
ตะลุยโจทย์ความน่าจะเป็น ชุดที่ 5 ตอนที่ 4 20:00  
ตะลุยโจทย์ความน่าจะเป็น ชุดที่ 5 ตอนที่ 5 20:00  
ตะลุยโจทย์ความน่าจะเป็น ชุดที่ 5 ตอนที่ 6 16:27  
ดอกเบี้ยทบต้น ตอนที่ 1 FREE 20:00  
ดอกเบี้ยทบต้น ตอนที่ 2 20:00  
ดอกเบี้ยทบต้น ตอนที่ 3 20:00  
ดอกเบี้ยทบต้น ตอนที่ 4 27:56  
มูลค่าปัจจุบันและมูลค่าอนาคต ตอนที่ 1 12:04  
มูลค่าปัจจุบันและมูลค่าอนาคต ตอนที่ 2 14:18  
ค่างวดที่รับหรือจ่ายตอน ต้นงวด ตอนที่ 1 20:42  
ค่างวดที่รับหรือจ่ายตอน ต้นงวด ตอนที่ 2 15:15  
ค่างวดที่รับหรือจ่ายตอน สิ้นงวด ตอนที่ 1 19:44  
ค่างวดที่รับหรือจ่ายตอน สิ้นงวด ตอนที่ 2 24:47  
การซื้อสินค้าแบบผ่อน 25:09  
1.ลำดับ ตอน1 FREE 20:00  
2.ลำดับ ตอน2 20:00  
3.ลำดับ ตอน3 20:00  
4.ลำดับ ตอน4 20:00  
5.ลำดับ ตอน5 20:00  
6.ลำดับ ตอน6 20:00  
7.ลำดับ ตอน7 29:52  
8.อนุกรม ตอน1 10:08  
9.อนุกรม ตอน2 20:00  
10.อนุกรม ตอน3 20:00  
11.อนุกรม ตอน4 20:00  
12.อนุกรม ตอน5 5:39  
ตรีโกณ Upskill ชุดที่ 1-4.pdf
ติวสรุปตรีโกณมิติ ก่อนสอบ final ชุดที่ 1.pdf
ติวสรุปตรีโกณมิติ ก่อนสอบ final ชุดที่ 2.pdf
เมตริกซ์ Upskill ชุดที่ 1-2.pdf
เวกเตอร์ Upskill.pdf
ติวสรุปเวกเตอร์ ก่อนสอบ final.pdf
ติวฟังก์ชั่น เลขพื้นฐาน ม.5 ก่อนสอบ final.
จำนวนเชิงซ้อน upskill ชุดที่ 1-4.pdf
ติวจำนวนเชิงซ้อน ก่อนสอบ.pdf
ความน่าจะเป็น upskill ชุดที่ 1-6.pdf
ความน่าจะเป็น upskill ชุดที่ 7-10.pdf
ตะลุยโจทย์ความน่าจะเป็น ชุดที่ 1-5.pdf
ดอกเบี้ยและค่าเงิน upskill.pdf

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน

 • ตลกมากครับ
  ชวิ*******ญญ์

 • ไม่รู้ว่าจะบอกคำไหนนอกจากคำว่า loveเล้ยยยยย!
  นาย*********************ลป์

 • so wow มากกกกก ปกติเป็นคนที่เรียนเเล้วชอบง่วงมาก แต่ไม่ใช่กับพี่อุ๋ยค่ะ คือดี ชอบๆๆๆ
  อมร*********กษ์

 • คือทิสุดของการสอนดีอ่ะ สอนตลกด้วย เป็นกันเอง ที่สำคัญไม่ง่วงด้วยคือดือออ เเต่อยากให้เพิ่มส่วนที่เป็นโจทย์อีกนิดน่าจะดีมาก555555
  ศิร**********ะสา

 • พี่อุ๋ยสอนดีมากค่ะ บางวันแม่ก็มานั่งฟังพี่อุ๋ยสอนด้วย สอนตลกมากๆค่ะมีสตอรี่เล่าให้ฟังตลอดทั้งคอร์ส ไม่เบื่อเลยค่าาสนุกมั่ก;-;
  พิม*************ทร์

 • ชอบมากครับ แต่อยากให้ทำเป็นหนังสือดีกว่าปรินต์เอกสารเองครับ ขอบคุณครับ
  ธีร********ทย์

 • สนุกจริงค่า แต่อยากให้มีหนังสือแทนปริ้นเองอะค่ะจะได้เป็นเล่มๆเก็บไว้ แต่คอร์สเอนท์ก็จะลงอีกแน่นอน !
  พัช*****************์ดี

 • ต้องลงดีจริงใครที่กำลังลังเลอยู่บอกเลย ดีของแท้ กลับมาชอบคณิตอีกรอบเพราะพี่อุ๋ย เอ็นก็จะลงอีก
  ทิพ***************งศ์

 • เป็นการเรียนที่สนุกมากค่ะ ไม่น่าเบื่อ เข้าใจง่าย สอนดีมากค่ะ
  น.ส*************งค์

 • พี่สอนสนุกมากค่ะ ทำให้มีกำลังใจเรียนเลย ปีนี่คอร์สนี้เป็นคอร์สที่2แล้วจะลงคอร์สพี่ต่อไปนะคะ ขอบคุณมากค่ะ
  อนั**********กษ์

ขั้นตอน 1

เลือกคอร์สเรียนที่ต้องการสมัครเรียน จากนั้นคลิก "เพิ่มลงตะกร้า" เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการสมัครเรียนออนไลน์

ขั้นตอน 2

กรอกอีเมลและรหัสผ่านสำหรับเข้าสู่ระบบ หรือหากน้องเป็นนักเรียนใหม่ ให้กด "สมัครสมาชิก" ด้านล่างก่อนค่ะ
(สำหรับน้องที่เข้าสู่ระบบอยู่แล้ว ให้ตรวจสอบข้อมูล และคลิก "เลือกวิธีชำระเงิน" เพื่อไปยังขั้นตอนถัดไปได้เลย)

ขั้นตอน 3

เลือกวิธีการชำระเงินที่ต้องการ
แนะนำให้อ่านรายละเอียดของการชำระเงินแต่ละแบบ ก่อนเลือกวิธีที่สะดวกที่สุดนะคะ

ขั้นตอน 4

ตรวจสอบรายละเอียด ชื่อคอร์สที่สมัคร รวมถึงราคา ก่อนเข้าสู่ขั้นตอนการชำระเงิน
(หากมีคูปองส่วนลดให้ใส่รหัสคูปองที่ขั้นตอนนี้ได้เลยค่ะ)

ขั้นตอน 5

เข้าสู่หน้าชำระเงิน
หากเลือกโอนเข้าบัญชีธนาคาร ให้ทำการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารดังต่อไปนี้
ธนาคาร เลขที่บัญชี ชื่อบัญชี
  ธ. กสิกรไทย 040-8-93885-6 บริษัท ติวมาสเตอร์ จำกัด (Tuemaster Co., Ltd.)
  พร้อมเพย์ (PromptPay) 0105561086021 บริษัท ติวมาสเตอร์ จำกัด (Tuemaster Co., Ltd.)

หลังจากโอนเงินเรียบร้อยแล้ว ให้เข้ามาแจ้งโอนเงิน โดยคลิกเข้าสู่ระบบมุมบนขวาของเว็บไซต์
จากนั้นเลือกที่เมนู "แจ้งโอนเงิน" เพื่อแจ้งการชำระเงินกับพี่ทีมงาน
(หรือหากเข้าสู่ระบบอยู่แล้ว สามารถแจ้งโอนเงินได้ที่นี่ แจ้งโอนเงิน)

ขั้นตอน 6

หลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว น้องๆ จะได้อีเมล
ลงทะเบียนเรียนคอร์ส... ยืนยันการลงทะเบียน หลังจากที่พี่ทีมงานตรวจสอบยอดแล้ว น้องจะได้รับเมลนี้ เพื่อยืนยันการลงทะเบียนเรียนค่ะ


ขั้นตอน 7

ใช้ Email และ Password ที่สมัครสมาชิกไว้ สำหรับเข้าสู่ระบบเพื่อเรียนออนไลน์ได้เลยค่ะ!

คอร์สอื่น ๆ ที่คุณอาจสนใจ