MU50 เนื้อหาคณิตฯ ม.5 ทั้งหมด

slider

ราคา

8,500

3,800 บาท

โดยติวเตอร์ พี่อุ๋ย

เรียนได้

360

วัน

ได้รับสิทธิ์

150 ชั่วโมง

มีทั้งหมด

277

บทเรียน

ความยาว VDO

97 ชั่วโมง 31 นาที

คอร์สติวเนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.5 ทั้งหมด ควบทั้งเทอม 1 และเทอม 2 ปรับบทเรียนให้สอดคล้องกับหลักสูตรใหม่ ติวตั้งแต่พื้นฐานตามด้วยเนื้อหาต่อเนื่อง เติมความแน่นในเนื้อหา เพิ่มความมั่นใจในการสอบ

รายละเอียดคอร์สเรียน

คอร์สเนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.5 ทั้งสองเทอม สำหรับเรียนล่วงหน้า หรือเรียนควบคู่กับที่โรงเรียน ปรับบทเรียนให้สอดคล้องกับหลักสูตรใหม่  ติวตั้งแต่พื้นฐานในส่ิงที่ต้องรู้และต่อด้วยเนื้อหาต่อเนื่องเพื่อให้เข้าใจบทนั้นๆลึกซื้งยิ่งขึ้นใช้เตรียมตัวสอบที่โรงเรียน ช่วยให้มั่นใจในการเพิ่มเกรดวิชาคณิตศาสตร์ ได้เป็นอย่างดี 
สิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้เมื่อเรียนคอร์สนี้จบแล้ว คือการฝึกทำโจทย์อย่างสม่ำเสมอนะครับ ^^

พื้นฐานตรีโกณ ตอนที่ 1 FREE 20:00  
พื้นฐานตรีโกณ ตอนที่ 2 20:00  
พื้นฐานตรีโกณ ตอนที่ 3 20:00  
พื้นฐานตรีโกณ ตอนที่ 4 20:00  
พื้นฐานตรีโกณ ตอนที่ 5 28:36  
ตะลุยโจทย์ประยุกต์ พื้นฐาน สามเหลี่ยม และมุม ตอนที่ 1 11:24  
ตะลุยโจทย์ประยุกต์ พื้นฐาน สามเหลี่ยม และมุม ตอนที่ 2 20:00  
ตะลุยโจทย์ประยุกต์ พื้นฐาน สามเหลี่ยม และมุม ตอนที่ 3 20:00  
ตะลุยโจทย์ประยุกต์ พื้นฐาน สามเหลี่ยม และมุม ตอนที่ 4 20:00  
ตะลุยโจทย์ประยุกต์ พื้นฐาน สามเหลี่ยม และมุม ตอนที่ 5 20:00  
ตะลุยโจทย์ประยุกต์ พื้นฐาน สามเหลี่ยม และมุม ตอนที่ 6 20:00  
ตะลุยโจทย์ประยุกต์ พื้นฐาน สามเหลี่ยม และมุม ตอนที่ 7 20:00  
ตะลุยโจทย์ประยุกต์ พื้นฐาน สามเหลี่ยม และมุม ตอนที่ 8 20:00  
ตะลุยโจทย์ประยุกต์ พื้นฐาน สามเหลี่ยม และมุม ตอนที่ 9 13:40  
มุมในแต่ละ Q 22:28  
ตะลุยโจทย์ฟังก์ชั่นตรีโกณ และมุมที่ควรรู้ ตอนที่ 1 23:51  
ตะลุยโจทย์ฟังก์ชั่นตรีโกณ และมุมที่ควรรู้ ตอนที่ 2 20:00  
ตะลุยโจทย์ฟังก์ชั่นตรีโกณ และมุมที่ควรรู้ ตอนที่ 3 20:00  
ตะลุยโจทย์ฟังก์ชั่นตรีโกณ และมุมที่ควรรู้ ตอนที่ 4 24:52  
สูตรหลักตรีโกณ ตอนที่ 1 15:08  
สูตรหลักตรีโกณ ตอนที่ 2 20:00  
สูตรหลักตรีโกณ ตอนที่ 3 20:00  
สูตรหลักตรีโกณ ตอนที่ 4 20:00  
สูตรหลักตรีโกณ ตอนที่ 5 20:00  
สูตรหลักตรีโกณ ตอนที่ 6 20:00  
สูตรหลักตรีโกณ ตอนที่ 7 20:00  
สูตรหลักตรีโกณ ตอนที่ 8 20:00  
สูตรหลักตรีโกณ ตอนที่ 9 20:00  
สูตรหลักตรีโกณ ตอนที่ 10 20:00  
สูตรหลักตรีโกณ ตอนที่ 11 20:00  
สูตรหลักตรีโกณ ตอนที่ 12 20:00  
สูตรหลักตรีโกณ ตอนที่ 13 20:00  
สูตรหลักตรีโกณ ตอนที่ 14 20:00  
สูตรหลักตรีโกณ ตอนที่ 15 22:20  
โจทย์ฝึกใช้สูตรตรีโกณ ตอนที่ 1 17:40  
โจทย์ฝึกใช้สูตรตรีโกณ ตอนที่ 2 20:00  
โจทย์ฝึกใช้สูตรตรีโกณ ตอนที่ 3 20:00  
โจทย์ฝึกใช้สูตรตรีโกณ ตอนที่ 4 20:00  
โจทย์ฝึกใช้สูตรตรีโกณ ตอนที่ 5 20:00  
โจทย์ฝึกใช้สูตรตรีโกณ ตอนที่ 6 20:00  
โจทย์ฝึกใช้สูตรตรีโกณ ตอนที่ 7 28:03  
อินเวอร์สตรีโกณ ตอนที่ 1 11:57  
อินเวอร์สตรีโกณ ตอนที่ 2 20:00  
อินเวอร์สตรีโกณ ตอนที่ 3 20:00  
อินเวอร์สตรีโกณ ตอนที่ 4 20:00  
อินเวอร์สตรีโกณ ตอนที่ 5 18:07  
สามเหลี่ยมประยุกต์ ตอนที่ 1 21:52  
สามเหลี่ยมประยุกต์ ตอนที่ 2 20:09  
การแก้สมการตรีโกณ ตอนที่ 1 19:51  
การแก้สมการตรีโกณ ตอนที่ 2 20:00  
การแก้สมการตรีโกณ ตอนที่ 3 28:27  
ติวตรีโกณมิติ ก่อนสอบปลายภาค ชุดที่ 1 ตอนที่ 1 FREE 20:00  
ติวตรีโกณมิติ ก่อนสอบปลายภาค ชุดที่ 1 ตอนที่ 2 20:00  
ติวตรีโกณมิติ ก่อนสอบปลายภาค ชุดที่ 1 ตอนที่ 3 20:00  
ติวตรีโกณมิติ ก่อนสอบปลายภาค ชุดที่ 1 ตอนที่ 4 20:00  
ติวตรีโกณมิติ ก่อนสอบปลายภาค ชุดที่ 1 ตอนที่ 5 20:43  
ติวตรีโกณมิติ ก่อนสอบปลายภาค ชุดที่ 2 ตอนที่ 1 20:00  
ติวตรีโกณมิติ ก่อนสอบปลายภาค ชุดที่ 2 ตอนที่ 2 20:01  
ติวตรีโกณมิติ ก่อนสอบปลายภาค ชุดที่ 2 ตอนที่ 3 20:01  
ติวตรีโกณมิติ ก่อนสอบปลายภาค ชุดที่ 2 ตอนที่ 4 20:01  
ติวตรีโกณมิติ ก่อนสอบปลายภาค ชุดที่ 2 ตอนที่ 5 20:01  
ติวตรีโกณมิติ ก่อนสอบปลายภาค ชุดที่ 2 ตอนที่ 6 20:01  
ติวตรีโกณมิติ ก่อนสอบปลายภาค ชุดที่ 2 ตอนที่ 7 20:01  
ติวตรีโกณมิติ ก่อนสอบปลายภาค ชุดที่ 2 ตอนที่ 8 20:01  
ติวตรีโกณมิติ ก่อนสอบปลายภาค ชุดที่ 2 ตอนที่ 9 20:01  
ติวตรีโกณมิติ ก่อนสอบปลายภาค ชุดที่ 2 ตอนที่ 10 17:47  
เมตริกซ์ บวก ลบ คูณ ทรานสโพส ตอนที่ 1 FREE 20:00  
เมตริกซ์ บวก ลบ คูณ ทรานสโพส ตอนที่ 2 20:00  
เมตริกซ์ บวก ลบ คูณ ทรานสโพส ตอนที่ 3 20:00  
เมตริกซ์ บวก ลบ คูณ ทรานสโพส ตอนที่ 4 20:00  
เมตริกซ์ บวก ลบ คูณ ทรานสโพส ตอนที่ 5 23:08  
คุณสมบัติ ทรานสโพส ตอนที่ 1 16:51  
คุณสมบัติ ทรานสโพส ตอนที่ 2 13:20  
คุณสมบัติ การคูณ 10:32  
ดีเทอร์มิแนนท์ และคุณสมบัติ det ตอนที่ 1 17:45  
ดีเทอร์มิแนนท์ และคุณสมบัติ det ตอนที่ 2 18:22  
ดีเทอร์มิแนนท์ และคุณสมบัติ det ตอนที่ 3 20:00  
ดีเทอร์มิแนนท์ และคุณสมบัติ det ตอนที่ 4 20:00  
ดีเทอร์มิแนนท์ และคุณสมบัติ det ตอนที่ 5 20:04  
ตัวผกผัน(Inverse) และแอดจอยส์ ตอนที่ 1 19:55  
ตัวผกผัน(Inverse) และแอดจอยส์ ตอนที่ 2 20:00  
ตัวผกผัน(Inverse) และแอดจอยส์ ตอนที่ 3 23:47  
การดำเนินการทางแถว(Row Opweration) ตอนที่ 1 16:13  
การดำเนินการทางแถว(Row Opweration) ตอนที่ 2 20:00  
การดำเนินการทางแถว(Row Opweration) ตอนที่ 3 20:00  
การดำเนินการทางแถว(Row Opweration) ตอนที่ 4 17:38  
การประยุกต์ใช้เมตริกซ์ ตอนที่ 1 22:21  
การประยุกต์ใช้เมตริกซ์(กฏคาร์เมอร์) ตอนที่ 2 20:00  
การประยุกต์ใช้เมตริกซ์ ตอนที่ 3 20:00  
การประยุกต์ใช้เมตริกซ์ ตอนที่ 4 20:00  
การประยุกต์ใช้เมตริกซ์ ตอนที่ 5 20:00  
การประยุกต์ใช้เมตริกซ์ ตอนที่ 6 23:46  
วาดรูปเวกเตอร์ ตอนที่ 1 FREE 20:00  
วาดรูปเวกเตอร์ ตอนที่ 2 20:00  
วาดรูปเวกเตอร์ ตอนที่ 3 20:00  
วาดรูปเวกเตอร์ ตอนที่ 4 20:00  
วาดรูปเวกเตอร์ ตอนที่ 5 20:00  
วาดรูปเวกเตอร์ ตอนที่ 6 24:08  
[เนื้อหาพิเศษ] ขนาน กับไม่ขนาน ตอนที่ 1 15:51  
[เนื้อหาพิเศษ] ขนาน กับไม่ขนาน ตอนที่ 2 20:19  
เวกเตอร์พิกัดฉาก-2มิติ ตอนที่ 1 19:40  
เวกเตอร์พิกัดฉาก-2มิติ ตอนที่ 2 20:00  
เวกเตอร์พิกัดฉาก-2มิติ ตอนที่ 3 20:00  
เวกเตอร์พิกัดฉาก-2มิติ ตอนที่ 4 20:00  
เวกเตอร์พิกัดฉาก-2มิติ ตอนที่ 5 31:51  
การปรับเวกเตอร์ ตอนที่ 1 8:09  
การปรับเวกเตอร์ ตอนที่ 2 20:00  
การปรับเวกเตอร์ ตอนที่ 3 20:00  
การปรับเวกเตอร์ ตอนที่ 4 26:21  
เวกเตอร์พิกัดฉาก-3มิติ ตอนที่ 1 13:39  
เวกเตอร์พิกัดฉาก-3มิติ ตอนที่ 2 23:11  
ผลคูณเชิงสเกลาร์ [Dot] ตอนที่ 1 16:49  
ผลคูณเชิงสเกลาร์ [Dot] ตอนที่ 2 20:00  
ผลคูณเชิงสเกลาร์ [Dot] ตอนที่ 3 20:00  
ผลคูณเชิงสเกลาร์ [Dot] ตอนที่ 4 20:00  
ผลคูณเชิงสเกลาร์ [Dot] ตอนที่ 5 29:25  
โปรเจคชั่น [Projection] ตอนที่ 1 10:36  
โปรเจคชั่น [Projection] ตอนที่ 2 24:58  
สูตรพิฆาตสำหรับเวกเตอร์ ตอนที่ 1 15:02  
สูตรพิฆาตสำหรับเวกเตอร์ ตอนที่ 2 20:00  
สูตรพิฆาตสำหรับเวกเตอร์ ตอนที่ 3 20:00  
สูตรพิฆาตสำหรับเวกเตอร์ ตอนที่ 4 20:00  
สูตรพิฆาตสำหรับเวกเตอร์ ตอนที่ 5 27:08  
ผลคูณเชิงเวกเตอร์ [Cross] ตอนที่ 1 12:51  
ผลคูณเชิงเวกเตอร์ [Cross] ตอนที่ 2 20:00  
ผลคูณเชิงเวกเตอร์ [Cross] ตอนที่ 3 20:00  
ผลคูณเชิงเวกเตอร์ [Cross] ตอนที่ 4 15:08  
ติวฟังก์ชั่น เลขพื้นฐาน ม.5 ก่อนสอบ final 3:14:38  
พื้นฐานจำนวนเชิงซ้อน ตอน1 FREE 10:00  
พื้นฐานจำนวนเชิงซ้อน ตอน2 10:00  
พื้นฐานจำนวนเชิงซ้อน ตอน3 20:00  
พื้นฐานจำนวนเชิงซ้อน ตอน4 15:35  
1.เรื่องทั่วไปของจำนวนเชิงซ้อน ตอน 1 FREE 20:00  
2.เรื่องทั่วไปของจำนวนเชิงซ้อน ตอน 2 20:00  
3.เรื่องทั่วไปของจำนวนเชิงซ้อน ตอน 3 20:00  
4.เรื่องทั่วไปของจำนวนเชิงซ้อน ตอน 4 20:00  
5.เรื่องทั่วไปของจำนวนเชิงซ้อน ตอน 5 20:00  
6.เรื่องทั่วไปของจำนวนเชิงซ้อน ตอน 6 20:00  
7.เรื่องทั่วไปของจำนวนเชิงซ้อน ตอน 7 20:00  
8.เรื่องทั่วไปของจำนวนเชิงซ้อน ตอน 8 20:00  
9.เรื่องทั่วไปของจำนวนเชิงซ้อน ตอน 9 9:27  
10.สมการพหุนาม ตอน 1 10:33  
11.สมการพหุนาม ตอน 2 20:00  
12.สมการพหุนาม ตอน 3 9:35  
13.ระบบพิกัดเชิงขั้ว ตอน 1 10:26  
14.ระบบพิกัดเชิงขั้ว ตอน 2 20:00  
15.ระบบพิกัดเชิงขั้ว ตอน 3 20:00  
16.ระบบพิกัดเชิงขั้ว ตอน 4 20:00  
17.ระบบพิกัดเชิงขั้ว ตอน 5 20:00  
18.ระบบพิกัดเชิงขั้ว ตอน 6 20:00  
19.ระบบพิกัดเชิงขั้ว ตอน 7 20:00  
20.ระบบพิกัดเชิงขั้ว ตอน 8 16:04  
พื้นฐานความน่าจะเป็น ตอน1 FREE 20:00  
พื้นฐานความน่าจะเป็น ตอน2 20:00  
พื้นฐานความน่าจะเป็น ตอน3 20:00  
พื้นฐานความน่าจะเป็น ตอน4 20:00  
พื้นฐานความน่าจะเป็น ตอน5 23:17  
1.เรียงสับเปลี่ยน ตอน1 FREE 20:00  
2.เรียงสับเปลี่ยน ตอน2 20:00  
3.เรียงสับเปลี่ยน ตอน3 20:00  
4.เรียงสับเปลี่ยน ตอน4 20:00  
5.เรียงสับเปลี่ยน ตอน5 20:00  
6.เรียงสับเปลี่ยน ตอน6 20:00  
7.เรียงสับเปลี่ยน ตอน7 20:00  
8.เรียงสับเปลี่ยน ตอน8 20:00  
9.เรียงสับเปลี่ยน ตอน9 17:23  
10.ของซ้ำ ตอน1 22:37  
11.ของซ้ำ ตอน2 20:00  
12.ของซ้ำ ตอน3 16:08  
13.การเลือก(หยิบ) ตอน1 23:52  
14.การเลือก(หยิบ) ตอน2 20:00  
15.การเลือก(หยิบ) ตอน3 14:13  
16.การเลือก(หยิบ) ตอน4 20:00  
17.การเลือก(หยิบ) ตอน5 20:22  
18.การแบ่งของ ตอน1 19:38  
19.การแบ่งของ ตอน2 20:00  
20.การแบ่งของ ตอน3 22:33  
21.เรียงแบบวงกลม ตอน1 17:27  
22.เรียงแบบวงกลม ตอน2 20:00  
23.เรียงแบบวงกลม ตอน3 16:22  
24.ความน่าจะเป็น ตอน1 23:39  
25.ความน่าจะเป็น ตอน2 20:00  
26.ความน่าจะเป็น ตอน3 20:00  
27.ความน่าจะเป็น ตอน4 20:00  
28.ความน่าจะเป็น ตอน5 20:00  
29.ความน่าจะเป็น ตอน6 20:00  
30.ความน่าจะเป็น ตอน7 20:00  
31.ความน่าจะเป็น ตอน8 28:11  
32.เคลียโจทย์ ตอน1 11:49  
33.เคลียโจทย์ ตอน2 20:00  
34.เคลียโจทย์ ตอน3 24:21  
35.ทวินาม ตอน1 15:40  
36.ทวินาม ตอน2 20:00  
37.ทวินาม ตอน3 17:18  
1.ลำดับ ตอน1 FREE 20:00  
2.ลำดับ ตอน2 20:00  
3.ลำดับ ตอน3 20:00  
4.ลำดับ ตอน4 20:00  
5.ลำดับ ตอน5 20:00  
6.ลำดับ ตอน6 20:00  
7.ลำดับ ตอน7 29:52  
8.อนุกรม ตอน1 10:08  
9.อนุกรม ตอน2 20:00  
10.อนุกรม ตอน3 20:00  
11.อนุกรม ตอน4 20:00  
12.อนุกรม ตอน5 5:39  
พื้นฐาน Expo-Log ตอนที่1 FREE 20:00  
พื้นฐาน Expo-Log ตอนที่2 20:00  
พื้นฐาน Expo-Log ตอนที่3 20:00  
พื้นฐาน Expo-Log ตอนที่4 20:00  
พื้นฐาน Expo-Log ตอนที่5 22:35  
1.เลขยกกำลังและสมการเลขยกกำลัง ตอน1 FREE 20:00  
2.เลขยกกำลังและสมการเลขยกกำลัง ตอน2 20:00  
3.เลขยกกำลังและสมการเลขยกกำลัง ตอน3 20:00  
4.เลขยกกำลังและสมการเลขยกกำลัง ตอน4 20:00  
5.เลขยกกำลังและสมการเลขยกกำลัง ตอน5 20:00  
6.เลขยกกำลังและสมการเลขยกกำลัง ตอน6 20:00  
7.เลขยกกำลังและสมการเลขยกกำลัง ตอน7 20:00  
8.เลขยกกำลังและสมการเลขยกกำลัง ตอน8 20:00  
9.เลขยกกำลังและสมการเลขยกกำลัง ตอน9 20:00  
10.เลขยกกำลังและสมการเลขยกกำลัง ตอน10 21:28  
11.ล็อกการิทึมและสมการล็อกการิทึม ตอน1 20:00  
12.ล็อกการิทึมและสมการล็อกการิทึม ตอน2 20:00  
13.ล็อกการิทึมและสมการล็อกการิทึม ตอน3 20:00  
14.ล็อกการิทึมและสมการล็อกการิทึม ตอน4 20:00  
15.ล็อกการิทึมและสมการล็อกการิทึม ตอน5 20:00  
16.ล็อกการิทึมและสมการล็อกการิทึม ตอน6 20:00  
17.ล็อกการิทึมและสมการล็อกการิทึม ตอน7 20:00  
18.ล็อกการิทึมและสมการล็อกการิทึม ตอน8 22:58  
19.รากและสมการราก ตอน1 20:00  
20.รากและสมการราก ตอน2 20:00  
21.รากและสมการราก ตอน3 20:00  
22.รากและสมการราก ตอน4 20:00  
23.รากและสมการราก ตอน5 20:00  
24.รากและสมการราก ตอน6 20:00  
25.รากและสมการราก ตอน7 20:00  
26.รากและสมการราก ตอน8 20:00  
27.รากและสมการราก ตอน9 20:00  
28.รากและสมการราก ตอน10 20:00  
29.รากและสมการราก ตอน11 20:00  
30.รากและสมการราก ตอน12 29:09  
31.รากและสมการราก ตอน13 13:34  
32.อ่านค่าlogจากตาราง และวาดการวาดกราฟ ตอน1 20:00  
33.อ่านค่าlogจากตาราง และวาดการวาดกราฟ ตอน2 20:00  
34.อ่านค่าlogจากตาราง และวาดการวาดกราฟ ตอน3 19:36  
อสมการ expo log ตอนที่ 1 20:00  
อสมการ expo log ตอนที่ 2 20:00  
อสมการ expo log ตอนที่ 3 29:11  
ดอกเบี้ย ตอนที่ 1 FREE 20:00  
ดอกเบี้ย ตอนที่ 2 20:00  
ดอกเบี้ย ตอนที่ 3 20:00  
ดอกเบี้ย ตอนที่ 4 20:00  
ดอกเบี้ย ตอนที่ 5 13:30  
มูลค่าของเงิน ตอนที่ 1 25:46  
มูลค่าของเงิน ตอนที่ 2 17:25  
ค่ารายงวด ตอนที่ 1 22:35  
ค่ารายงวด ตอนที่ 2 22:52  
เฉลยการบ้าน ตอนที่ 1 17:08  
เฉลยการบ้าน ตอนที่ 2 29:41  
ทฤษฎีกราฟ ตอน 1 FREE 20:11  
ทฤษฎีกราฟ ตอน 2 19:56  
ทฤษฎีกราฟ ตอน 3 20:07  
ทฤษฎีกราฟ ตอน 4 20:03  
ทฤษฎีกราฟ ตอน 5 20:24  
ทฤษฎีกราฟ ตอน 6 19:43  
ทฤษฎีกราฟ ตอน 7 20:15  
ทฤษฎีกราฟ ตอน 8 20:00  
ทฤษฎีกราฟ ตอน 9 20:01  
ทฤษฎีกราฟ ตอน 10 15:53  
ทฤษฎีกราฟ ตอน 11 20:09  
ทฤษฎีกราฟ ตอน 12 20:07  
ทฤษฎีกราฟ ตอน 13 20:14  
ทฤษฎีกราฟ ตอน 14 19:52  
ทฤษฎีกราฟ ตอน 15 20:14  
ทฤษฎีกราฟ ตอน 16 20:25  
ทฤษฎีกราฟ ตอน 17 27:39  
ติวฟังก์ชั่น เลขพื้นฐาน ม.5 ก่อนสอบ final.
ตรีโกณ Upskill ชุดที่ 1-4.pdf
เมตริกซ์ Upskill ชุดที่ 1-2.pdf
เวกเตอร์ Upskill.pdf
ติวสรุปเวกเตอร์ ก่อนสอบ final.pdf
ติวสรุปตรีโกณมิติ ก่อนสอบ final ชุดที่ 1.pdf
ติวสรุปตรีโกณมิติ ก่อนสอบ final ชุดที่ 2.pdf
คณิตพื้นฐาน จำนวนเชิงซ้อน.pdf
เอกสาร จำนวนเชิงซ้อน.pdf
คณิตพื้นฐาน ความน่าจะเป็น.pdf
เอกสาร ความน่าจะเป็น.pdf
คณิตพื้นฐาน expo-log.pdf
เอกสารประกอบ expo log.pdf
เอกสารประกอบ(เพิ่มเติม) อสมการ logarithm.pdf
เอกสารประกอบ ทฤษฎีกราฟ.pdf
13.1เอกสารประกอบ เรื่อง ดอกเบี้ยและมูลค่าของเงิน.pdf

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน

 • ไม่รู้ว่าจะบอกคำไหนนอกจากคำว่า loveเล้ยยยยย!
  นายธนนิธิโรจน์ บรรเจิดศิลป์

 • so wow มากกกกก ปกติเป็นคนที่เรียนเเล้วชอบง่วงมาก แต่ไม่ใช่กับพี่อุ๋ยค่ะ คือดี ชอบๆๆๆ
  อมราพร มาดูฤกษ์

 • คือทิสุดของการสอนดีอ่ะ สอนตลกด้วย เป็นกันเอง ที่สำคัญไม่ง่วงด้วยคือดือออ เเต่อยากให้เพิ่มส่วนที่เป็นโจทย์อีกนิดน่าจะดีมาก555555
  ศิริวิมล พันธะสา

 • พี่อุ๋ยสอนดีมากค่ะ บางวันแม่ก็มานั่งฟังพี่อุ๋ยสอนด้วย สอนตลกมากๆค่ะมีสตอรี่เล่าให้ฟังตลอดทั้งคอร์ส ไม่เบื่อเลยค่าาสนุกมั่ก;-;
  พิมพ์ฤทัย ไชยจันทร์

 • ชอบมากครับ แต่อยากให้ทำเป็นหนังสือดีกว่าปรินต์เอกสารเองครับ ขอบคุณครับ
  ธีรัช จิณแพทย์

 • สนุกจริงค่า แต่อยากให้มีหนังสือแทนปริ้นเองอะค่ะจะได้เป็นเล่มๆเก็บไว้ แต่คอร์สเอนท์ก็จะลงอีกแน่นอน !
  พัชราภรณ์ ต้องสมบูรณ์ดี

 • ต้องลงดีจริงใครที่กำลังลังเลอยู่บอกเลย ดีของแท้ กลับมาชอบคณิตอีกรอบเพราะพี่อุ๋ย เอ็นก็จะลงอีก
  ทิพย์พฤกษา วรวีระวงศ์

 • เป็นการเรียนที่สนุกมากค่ะ ไม่น่าเบื่อ เข้าใจง่าย สอนดีมากค่ะ
  น.ส.สุนิษา กองณรงค์

 • พี่สอนสนุกมากค่ะ ทำให้มีกำลังใจเรียนเลย ปีนี่คอร์สนี้เป็นคอร์สที่2แล้วจะลงคอร์สพี่ต่อไปนะคะ ขอบคุณมากค่ะ
  อนัญญา คุณารักษ์

 • ไม่เสียใจที่ได้ซื้อคอร์สนี้เลยค่ะ เรียนมา2เดือนกว่าไม่รู้เรื่อง พอดูคอร์สพี่อุ๋ยตาสว่างเลย ขอบคุณจริงๆค่ะ คอร์สม.5หมด ม.6ซื้อต่อแน่ค่ะ สอนมันมาก ไม่ง่วง ใครกำลังติดสินใจอยู่ ซื้อเลยค่ะคุ้มมาก
  จิรพัชร ทรัพย์ประสาท

ขั้นตอน 1

เลือกคอร์สเรียนที่ต้องการสมัครเรียน จากนั้นคลิก "เพิ่มลงตะกร้า" เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการสมัครเรียนออนไลน์

ขั้นตอน 2

กรอกอีเมลและรหัสผ่านสำหรับเข้าสู่ระบบ หรือหากน้องเป็นนักเรียนใหม่ ให้กด "สมัครสมาชิก" ด้านล่างก่อนค่ะ
(สำหรับน้องที่เข้าสู่ระบบอยู่แล้ว ให้ตรวจสอบข้อมูล และคลิก "เลือกวิธีชำระเงิน" เพื่อไปยังขั้นตอนถัดไปได้เลย)

ขั้นตอน 3

เลือกวิธีการชำระเงินที่ต้องการ
แนะนำให้อ่านรายละเอียดของการชำระเงินแต่ละแบบ ก่อนเลือกวิธีที่สะดวกที่สุดนะคะ

ขั้นตอน 4

ตรวจสอบรายละเอียด ชื่อคอร์สที่สมัคร รวมถึงราคา ก่อนเข้าสู่ขั้นตอนการชำระเงิน
(หากมีคูปองส่วนลดให้ใส่รหัสคูปองที่ขั้นตอนนี้ได้เลยค่ะ)

ขั้นตอน 5

เข้าสู่หน้าชำระเงิน
หากเลือกโอนเข้าบัญชีธนาคาร ให้ทำการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารดังต่อไปนี้
ธนาคาร เลขที่บัญชี ชื่อบัญชี
  ธ. กสิกรไทย 040-8-93885-6 บริษัท ติวมาสเตอร์ จำกัด (Tuemaster Co., Ltd.)
  พร้อมเพย์ (PromptPay) 0105561086021 บริษัท ติวมาสเตอร์ จำกัด (Tuemaster Co., Ltd.)

หลังจากโอนเงินเรียบร้อยแล้ว ให้เข้ามาแจ้งโอนเงิน โดยคลิกเข้าสู่ระบบมุมบนขวาของเว็บไซต์
จากนั้นเลือกที่เมนู "แจ้งโอนเงิน" เพื่อแจ้งการชำระเงินกับพี่ทีมงาน
(หรือหากเข้าสู่ระบบอยู่แล้ว สามารถแจ้งโอนเงินได้ที่นี่ แจ้งโอนเงิน)

ขั้นตอน 6

หลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว น้องๆ จะได้อีเมล
ลงทะเบียนเรียนคอร์ส... ยืนยันการลงทะเบียน หลังจากที่พี่ทีมงานตรวจสอบยอดแล้ว น้องจะได้รับเมลนี้ เพื่อยืนยันการลงทะเบียนเรียนค่ะ


ขั้นตอน 7

ใช้ Email และ Password ที่สมัครสมาชิกไว้ สำหรับเข้าสู่ระบบเพื่อเรียนออนไลน์ได้เลยค่ะ!

คอร์สอื่น ๆ ที่คุณอาจสนใจ