MU50 เนื้อหาคณิตฯ ม.5 ทั้งหมด

slider

ราคา

9,200

3,900 บาท

โดยติวเตอร์ พี่อุ๋ย

เรียนได้

360

วัน

ได้รับสิทธิ์

180 ชั่วโมง

มีทั้งหมด

295

บทเรียน

ความยาว VDO

104 ชั่วโมง 3 นาที

วีดีโออัพเดท ล่าสุด!!! คอร์สติวเนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.5 ทั้งหมด ควบทั้งเทอม 1 และเทอม 2 ปรับบทเรียนให้สอดคล้องกับหลักสูตรใหม่ ติวตั้งแต่พื้นฐานตามด้วยเนื้อหาต่อเนื่อง เติมความแน่นในเนื้อหา เพิ่มความมั่นใจในการสอบ

รายละเอียดคอร์สเรียน

วีดีโออัพเดท ล่าสุด!!!  คอร์สเนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.5 ทั้งสองเทอม สำหรับเรียนล่วงหน้า หรือเรียนควบคู่กับที่โรงเรียน ปรับบทเรียนให้สอดคล้องกับหลักสูตรใหม่  ติวตั้งแต่พื้นฐานในส่ิงที่ต้องรู้และต่อด้วยเนื้อหาต่อเนื่องเพื่อให้เข้าใจบทนั้นๆลึกซื้งยิ่งขึ้นใช้เตรียมตัวสอบที่โรงเรียน ช่วยให้มั่นใจในการเพิ่มเกรดวิชาคณิตศาสตร์ ได้เป็นอย่างดี 
สิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้เมื่อเรียนคอร์สนี้จบแล้ว คือการฝึกทำโจทย์อย่างสม่ำเสมอนะครับ ^^

พื้นฐานตรีโกณ ตอนที่ 1 FREE 20:00  
พื้นฐานตรีโกณ ตอนที่ 2 20:00  
พื้นฐานตรีโกณ ตอนที่ 3 20:00  
พื้นฐานตรีโกณ ตอนที่ 4 20:00  
พื้นฐานตรีโกณ ตอนที่ 5 28:36  
ตะลุยโจทย์ประยุกต์ พื้นฐาน สามเหลี่ยม และมุม ตอนที่ 1 11:24  
ตะลุยโจทย์ประยุกต์ พื้นฐาน สามเหลี่ยม และมุม ตอนที่ 2 20:00  
ตะลุยโจทย์ประยุกต์ พื้นฐาน สามเหลี่ยม และมุม ตอนที่ 3 20:00  
ตะลุยโจทย์ประยุกต์ พื้นฐาน สามเหลี่ยม และมุม ตอนที่ 4 20:00  
ตะลุยโจทย์ประยุกต์ พื้นฐาน สามเหลี่ยม และมุม ตอนที่ 5 20:00  
ตะลุยโจทย์ประยุกต์ พื้นฐาน สามเหลี่ยม และมุม ตอนที่ 6 20:00  
ตะลุยโจทย์ประยุกต์ พื้นฐาน สามเหลี่ยม และมุม ตอนที่ 7 20:00  
ตะลุยโจทย์ประยุกต์ พื้นฐาน สามเหลี่ยม และมุม ตอนที่ 8 20:00  
ตะลุยโจทย์ประยุกต์ พื้นฐาน สามเหลี่ยม และมุม ตอนที่ 9 13:40  
มุมในแต่ละ Q 22:28  
ตะลุยโจทย์ฟังก์ชั่นตรีโกณ และมุมที่ควรรู้ ตอนที่ 1 23:51  
ตะลุยโจทย์ฟังก์ชั่นตรีโกณ และมุมที่ควรรู้ ตอนที่ 2 20:00  
ตะลุยโจทย์ฟังก์ชั่นตรีโกณ และมุมที่ควรรู้ ตอนที่ 3 20:00  
ตะลุยโจทย์ฟังก์ชั่นตรีโกณ และมุมที่ควรรู้ ตอนที่ 4 24:52  
สูตรหลักตรีโกณ ตอนที่ 1 15:08  
สูตรหลักตรีโกณ ตอนที่ 2 20:00  
สูตรหลักตรีโกณ ตอนที่ 3 20:00  
สูตรหลักตรีโกณ ตอนที่ 4 20:00  
สูตรหลักตรีโกณ ตอนที่ 5 20:00  
สูตรหลักตรีโกณ ตอนที่ 6 20:00  
สูตรหลักตรีโกณ ตอนที่ 7 20:00  
สูตรหลักตรีโกณ ตอนที่ 8 20:00  
สูตรหลักตรีโกณ ตอนที่ 9 20:00  
สูตรหลักตรีโกณ ตอนที่ 10 20:00  
สูตรหลักตรีโกณ ตอนที่ 11 20:00  
สูตรหลักตรีโกณ ตอนที่ 12 20:00  
สูตรหลักตรีโกณ ตอนที่ 13 20:00  
สูตรหลักตรีโกณ ตอนที่ 14 20:00  
สูตรหลักตรีโกณ ตอนที่ 15 22:20  
โจทย์ฝึกใช้สูตรตรีโกณ ตอนที่ 1 17:40  
โจทย์ฝึกใช้สูตรตรีโกณ ตอนที่ 2 20:00  
โจทย์ฝึกใช้สูตรตรีโกณ ตอนที่ 3 20:00  
โจทย์ฝึกใช้สูตรตรีโกณ ตอนที่ 4 20:00  
โจทย์ฝึกใช้สูตรตรีโกณ ตอนที่ 5 20:00  
โจทย์ฝึกใช้สูตรตรีโกณ ตอนที่ 6 20:00  
โจทย์ฝึกใช้สูตรตรีโกณ ตอนที่ 7 28:03  
อินเวอร์สตรีโกณ ตอนที่ 1 11:57  
อินเวอร์สตรีโกณ ตอนที่ 2 20:00  
อินเวอร์สตรีโกณ ตอนที่ 3 20:00  
อินเวอร์สตรีโกณ ตอนที่ 4 20:00  
อินเวอร์สตรีโกณ ตอนที่ 5 18:07  
สามเหลี่ยมประยุกต์ ตอนที่ 1 21:52  
สามเหลี่ยมประยุกต์ ตอนที่ 2 20:09  
การแก้สมการตรีโกณ ตอนที่ 1 19:51  
การแก้สมการตรีโกณ ตอนที่ 2 20:00  
การแก้สมการตรีโกณ ตอนที่ 3 28:27  
ติวตรีโกณมิติ ก่อนสอบปลายภาค ชุดที่ 1 ตอนที่ 1 FREE 20:00  
ติวตรีโกณมิติ ก่อนสอบปลายภาค ชุดที่ 1 ตอนที่ 2 20:00  
ติวตรีโกณมิติ ก่อนสอบปลายภาค ชุดที่ 1 ตอนที่ 3 20:00  
ติวตรีโกณมิติ ก่อนสอบปลายภาค ชุดที่ 1 ตอนที่ 4 20:00  
ติวตรีโกณมิติ ก่อนสอบปลายภาค ชุดที่ 1 ตอนที่ 5 20:43  
ติวตรีโกณมิติ ก่อนสอบปลายภาค ชุดที่ 2 ตอนที่ 1 20:00  
ติวตรีโกณมิติ ก่อนสอบปลายภาค ชุดที่ 2 ตอนที่ 2 20:01  
ติวตรีโกณมิติ ก่อนสอบปลายภาค ชุดที่ 2 ตอนที่ 3 20:01  
ติวตรีโกณมิติ ก่อนสอบปลายภาค ชุดที่ 2 ตอนที่ 4 20:01  
ติวตรีโกณมิติ ก่อนสอบปลายภาค ชุดที่ 2 ตอนที่ 5 20:01  
ติวตรีโกณมิติ ก่อนสอบปลายภาค ชุดที่ 2 ตอนที่ 6 20:01  
ติวตรีโกณมิติ ก่อนสอบปลายภาค ชุดที่ 2 ตอนที่ 7 20:01  
ติวตรีโกณมิติ ก่อนสอบปลายภาค ชุดที่ 2 ตอนที่ 8 20:01  
ติวตรีโกณมิติ ก่อนสอบปลายภาค ชุดที่ 2 ตอนที่ 9 20:01  
ติวตรีโกณมิติ ก่อนสอบปลายภาค ชุดที่ 2 ตอนที่ 10 17:47  
เมตริกซ์ บวก ลบ คูณ ทรานสโพส ตอนที่ 1 FREE 20:00  
เมตริกซ์ บวก ลบ คูณ ทรานสโพส ตอนที่ 2 20:00  
เมตริกซ์ บวก ลบ คูณ ทรานสโพส ตอนที่ 3 20:00  
เมตริกซ์ บวก ลบ คูณ ทรานสโพส ตอนที่ 4 20:00  
เมตริกซ์ บวก ลบ คูณ ทรานสโพส ตอนที่ 5 23:08  
คุณสมบัติ ทรานสโพส ตอนที่ 1 16:51  
คุณสมบัติ ทรานสโพส ตอนที่ 2 13:20  
คุณสมบัติ การคูณ 10:32  
ดีเทอร์มิแนนท์ และคุณสมบัติ det ตอนที่ 1 17:45  
ดีเทอร์มิแนนท์ และคุณสมบัติ det ตอนที่ 2 18:22  
ดีเทอร์มิแนนท์ และคุณสมบัติ det ตอนที่ 3 20:00  
ดีเทอร์มิแนนท์ และคุณสมบัติ det ตอนที่ 4 20:00  
ดีเทอร์มิแนนท์ และคุณสมบัติ det ตอนที่ 5 20:04  
ตัวผกผัน(Inverse) และแอดจอยส์ ตอนที่ 1 19:55  
ตัวผกผัน(Inverse) และแอดจอยส์ ตอนที่ 2 20:00  
ตัวผกผัน(Inverse) และแอดจอยส์ ตอนที่ 3 23:47  
การดำเนินการทางแถว(Row Opweration) ตอนที่ 1 16:13  
การดำเนินการทางแถว(Row Opweration) ตอนที่ 2 20:00  
การดำเนินการทางแถว(Row Opweration) ตอนที่ 3 20:00  
การดำเนินการทางแถว(Row Opweration) ตอนที่ 4 17:38  
การประยุกต์ใช้เมตริกซ์ ตอนที่ 1 22:21  
การประยุกต์ใช้เมตริกซ์(กฏคาร์เมอร์) ตอนที่ 2 20:00  
การประยุกต์ใช้เมตริกซ์ ตอนที่ 3 20:00  
การประยุกต์ใช้เมตริกซ์ ตอนที่ 4 20:00  
การประยุกต์ใช้เมตริกซ์ ตอนที่ 5 20:00  
การประยุกต์ใช้เมตริกซ์ ตอนที่ 6 23:46  
วาดรูปเวกเตอร์ ตอนที่ 1 FREE 20:00  
วาดรูปเวกเตอร์ ตอนที่ 2 20:00  
วาดรูปเวกเตอร์ ตอนที่ 3 20:00  
วาดรูปเวกเตอร์ ตอนที่ 4 20:00  
วาดรูปเวกเตอร์ ตอนที่ 5 20:00  
วาดรูปเวกเตอร์ ตอนที่ 6 24:08  
[เนื้อหาพิเศษ] ขนาน กับไม่ขนาน ตอนที่ 1 15:51  
[เนื้อหาพิเศษ] ขนาน กับไม่ขนาน ตอนที่ 2 20:19  
เวกเตอร์พิกัดฉาก-2มิติ ตอนที่ 1 19:40  
เวกเตอร์พิกัดฉาก-2มิติ ตอนที่ 2 20:00  
เวกเตอร์พิกัดฉาก-2มิติ ตอนที่ 3 20:00  
เวกเตอร์พิกัดฉาก-2มิติ ตอนที่ 4 20:00  
เวกเตอร์พิกัดฉาก-2มิติ ตอนที่ 5 31:51  
การปรับเวกเตอร์ ตอนที่ 1 8:09  
การปรับเวกเตอร์ ตอนที่ 2 20:00  
การปรับเวกเตอร์ ตอนที่ 3 20:00  
การปรับเวกเตอร์ ตอนที่ 4 26:21  
เวกเตอร์พิกัดฉาก-3มิติ ตอนที่ 1 13:39  
เวกเตอร์พิกัดฉาก-3มิติ ตอนที่ 2 23:11  
ผลคูณเชิงสเกลาร์ [Dot] ตอนที่ 1 16:49  
ผลคูณเชิงสเกลาร์ [Dot] ตอนที่ 2 20:00  
ผลคูณเชิงสเกลาร์ [Dot] ตอนที่ 3 20:00  
ผลคูณเชิงสเกลาร์ [Dot] ตอนที่ 4 20:00  
ผลคูณเชิงสเกลาร์ [Dot] ตอนที่ 5 29:25  
โปรเจคชั่น [Projection] ตอนที่ 1 10:36  
โปรเจคชั่น [Projection] ตอนที่ 2 24:58  
สูตรพิฆาตสำหรับเวกเตอร์ ตอนที่ 1 15:02  
สูตรพิฆาตสำหรับเวกเตอร์ ตอนที่ 2 20:00  
สูตรพิฆาตสำหรับเวกเตอร์ ตอนที่ 3 20:00  
สูตรพิฆาตสำหรับเวกเตอร์ ตอนที่ 4 20:00  
สูตรพิฆาตสำหรับเวกเตอร์ ตอนที่ 5 27:08  
ผลคูณเชิงเวกเตอร์ [Cross] ตอนที่ 1 12:51  
ผลคูณเชิงเวกเตอร์ [Cross] ตอนที่ 2 20:00  
ผลคูณเชิงเวกเตอร์ [Cross] ตอนที่ 3 20:00  
ผลคูณเชิงเวกเตอร์ [Cross] ตอนที่ 4 15:08  
ติวฟังก์ชั่น เลขพื้นฐาน ม.5 ก่อนสอบ final 3:14:38  
จำนวนเชิงซ้อนทั่วๆไป ตอนที่ 1 FREE 20:00  
จำนวนเชิงซ้อนทั่วๆไป ตอนที่ 2 20:00  
จำนวนเชิงซ้อนทั่วๆไป ตอนที่ 3 20:00  
จำนวนเชิงซ้อนทั่วๆไป ตอนที่ 4 20:00  
จำนวนเชิงซ้อนทั่วๆไป ตอนที่ 5 20:00  
จำนวนเชิงซ้อนทั่วๆไป ตอนที่ 6 20:00  
จำนวนเชิงซ้อนทั่วๆไป ตอนที่ 7 20:00  
จำนวนเชิงซ้อนทั่วๆไป ตอนที่ 8 20:00  
จำนวนเชิงซ้อนทั่วๆไป ตอนที่ 9 20:00  
จำนวนเชิงซ้อนทั่วๆไป ตอนที่ 10 20:00  
จำนวนเชิงซ้อนทั่วๆไป ตอนที่ 11 20:00  
จำนวนเชิงซ้อนทั่วๆไป ตอนที่ 12 20:00  
จำนวนเชิงซ้อนทั่วๆไป ตอนที่ 13 20:00  
จำนวนเชิงซ้อนทั่วๆไป ตอนที่ 14 20:00  
จำนวนเชิงซ้อนทั่วๆไป ตอนที่ 15 27:29  
พิกัดเชิงขั่ว ตอนที่ 1 12:31  
พิกัดเชิงขั่ว ตอนที่ 2 20:00  
พิกัดเชิงขั่ว ตอนที่ 3 20:00  
พิกัดเชิงขั่ว ตอนที่ 4 20:00  
พิกัดเชิงขั่ว ตอนที่ 5 20:00  
พิกัดเชิงขั่ว ตอนที่ 6 20:00  
พิกัดเชิงขั่ว ตอนที่ 7 20:00  
พิกัดเชิงขั่ว ตอนที่ 8 20:00  
พิกัดเชิงขั่ว ตอนที่ 9 20:00  
พิกัดเชิงขั่ว ตอนที่ 10 20:00  
พิกัดเชิงขั่ว ตอนที่ 11 20:00  
พิกัดเชิงขั่ว ตอนที่ 12 21:51  
การหาราก ตอนที่ 1 18:09  
การหาราก ตอนที่ 2 20:00  
การหาราก ตอนที่ 3 20:00  
การหาราก ตอนที่ 4 20:00  
การหาราก ตอนที่ 5 20:00  
การหาราก ตอนที่ 6 20:00  
การหาราก ตอนที่ 7 20:00  
การหาราก ตอนที่ 8 11:53  
สมการพหุนามที่มีรากเป็นจำนวนจินตภาพ ตอนที่ 1 28:07  
สมการพหุนามที่มีรากเป็นจำนวนจินตภาพ ตอนที่ 2 20:00  
สมการพหุนามที่มีรากเป็นจำนวนจินตภาพ ตอนที่ 3 20:00  
สมการพหุนามที่มีรากเป็นจำนวนจินตภาพ ตอนที่ 4 20:00  
สมการพหุนามที่มีรากเป็นจำนวนจินตภาพ ตอนที่ 5 20:16  
รวมโจทย์เชิงซ้อนที่น่าสนใจ ตอนที่ 1 19:43  
รวมโจทย์เชิงซ้อนที่น่าสนใจ ตอนที่ 2 20:00  
รวมโจทย์เชิงซ้อนที่น่าสนใจ ตอนที่ 3 20:00  
รวมโจทย์เชิงซ้อนที่น่าสนใจ ตอนที่ 4 20:00  
รวมโจทย์เชิงซ้อนที่น่าสนใจ ตอนที่ 5 20:00  
รวมโจทย์เชิงซ้อนที่น่าสนใจ ตอนที่ 6 14:46  
พื้นฐานการนับ ตอนที่ 1 FREE 20:00  
พื้นฐานการนับ ตอนที่ 2 20:00  
พื้นฐานการนับ ตอนที่ 3 20:00  
พื้นฐานการนับ ตอนที่ 4 20:00  
พื้นฐานการนับ ตอนที่ 5 20:00  
พื้นฐานการนับ ตอนที่ 6 20:00  
พื้นฐานการนับ ตอนที่ 7 20:00  
พื้นฐานการนับ ตอนที่ 8 20:00  
พื้นฐานการนับ ตอนที่ 9 20:00  
พื้นฐานการนับ ตอนที่ 10 22:38  
การนับที่มีเงื่อนไขวุ่นวายขึ้น ตอนที่ 1 17:21  
การนับที่มีเงื่อนไขวุ่นวายขึ้น ตอนที่ 2 20:00  
การนับที่มีเงื่อนไขวุ่นวายขึ้น ตอนที่ 3 20:00  
การนับที่มีเงื่อนไขวุ่นวายขึ้น ตอนที่ 4 20:00  
การนับที่มีเงื่อนไขวุ่นวายขึ้น ตอนที่ 5 20:00  
การนับที่มีเงื่อนไขวุ่นวายขึ้น ตอนที่ 6 20:00  
การนับที่มีเงื่อนไขวุ่นวายขึ้น ตอนที่ 7 20:00  
การนับที่มีเงื่อนไขวุ่นวายขึ้น ตอนที่ 8 17:16  
การนับของซ้ำ ตอนที่ 1 22:44  
การนับของซ้ำ ตอนที่ 2 20:00  
การนับของซ้ำ ตอนที่ 3 20:00  
การนับของซ้ำ ตอนที่ 4 20:00  
การนับของซ้ำ ตอนที่ 5 26:16  
การเลือก หรือหยิบ ตอนที่ 1 13:43  
การเลือก หรือหยิบ ตอนที่ 2 20:00  
การเลือก หรือหยิบ ตอนที่ 3 20:00  
การเลือก หรือหยิบ ตอนที่ 4 20:00  
การเลือก หรือหยิบ ตอนที่ 5 20:00  
การเลือก หรือหยิบ ตอนที่ 6 20:00  
การเลือก หรือหยิบ ตอนที่ 7 20:00  
การเลือก หรือหยิบ ตอนที่ 8 20:00  
การเลือก หรือหยิบ ตอนที่ 9 20:00  
การเลือก หรือหยิบ ตอนที่ 10 20:00  
การเลือก หรือหยิบ ตอนที่ 11 20:00  
การเลือก หรือหยิบ ตอนที่ 12 23:48  
การแบ่ง ตอนที่ 1 16:12  
การแบ่ง ตอนที่ 2 20:00  
การแบ่ง ตอนที่ 3 20:00  
การแบ่ง ตอนที่ 4 20:00  
การแบ่ง ตอนที่ 5 20:00  
การแบ่ง ตอนที่ 6 21:54  
การนับแบบวงกลม ตอนที่ 1 18:06  
การนับแบบวงกลม ตอนที่ 2 20:00  
การนับแบบวงกลม ตอนที่ 3 20:00  
การนับแบบวงกลม ตอนที่ 4 20:00  
การนับแบบวงกลม ตอนที่ 5 29:46  
ความน่าจะเป็นเบื้องต้น (ชุด7) ตอนที่ 1 10:14  
ความน่าจะเป็นเบื้องต้น (ชุด7) ตอนที่ 2 20:00  
ความน่าจะเป็นเบื้องต้น (ชุด7) ตอนที่ 3 20:00  
ความน่าจะเป็นเบื้องต้น (ชุด7) ตอนที่ 4 20:00  
ความน่าจะเป็นเบื้องต้น (ชุด7) ตอนที่ 5 20:00  
ความน่าจะเป็นเบื้องต้น (ชุด7) ตอนที่ 6 25:35  
ความน่าจะเป็นเบื้องต้น (ชุด8) ตอนที่ 1 14:25  
ความน่าจะเป็นเบื้องต้น (ชุด8) ตอนที่ 2 20:00  
ความน่าจะเป็นเบื้องต้น (ชุด8) ตอนที่ 3 20:00  
ความน่าจะเป็นเบื้องต้น (ชุด8) ตอนที่ 4 20:00  
ความน่าจะเป็นเบื้องต้น (ชุด8) ตอนที่ 5 20:00  
ความน่าจะเป็นเบื้องต้น (ชุด8) ตอนที่ 6 19:09  
ความน่าจะเป็นเบื้องต้น (ชุด9) ตอนที่ 1 20:51  
ความน่าจะเป็นเบื้องต้น (ชุด9) ตอนที่ 2 20:00  
ความน่าจะเป็นเบื้องต้น (ชุด9) ตอนที่ 3 20:00  
ความน่าจะเป็นเบื้องต้น (ชุด9) ตอนที่ 4 20:00  
ความน่าจะเป็นเบื้องต้น (ชุด9) ตอนที่ 5 25:11  
ทวินาม ตอนที่ 1 14:49  
ทวินาม ตอนที่ 2 20:00  
ทวินาม ตอนที่ 3 20:00  
ทวินาม ตอนที่ 4 20:00  
ทวินาม ตอนที่ 5 20:00  
ทวินาม ตอนที่ 6 19:53  
ตะลุยโจทย์ความน่าจะเป็น ชุดที่ 1 ตอนที่ 1 FREE 20:00  
ตะลุยโจทย์ความน่าจะเป็น ชุดที่ 1 ตอนที่ 2 20:00  
ตะลุยโจทย์ความน่าจะเป็น ชุดที่ 1 ตอนที่ 3 20:00  
ตะลุยโจทย์ความน่าจะเป็น ชุดที่ 1 ตอนที่ 4 20:00  
ตะลุยโจทย์ความน่าจะเป็น ชุดที่ 1 ตอนที่ 5 20:00  
ตะลุยโจทย์ความน่าจะเป็น ชุดที่ 1 ตอนที่ 6 20:00  
ตะลุยโจทย์ความน่าจะเป็น ชุดที่ 1 ตอนที่ 7 16:35  
ตะลุยโจทย์ความน่าจะเป็น ชุดที่ 2 ตอนที่ 1 23:25  
ตะลุยโจทย์ความน่าจะเป็น ชุดที่ 2 ตอนที่ 2 20:00  
ตะลุยโจทย์ความน่าจะเป็น ชุดที่ 2 ตอนที่ 3 20:00  
ตะลุยโจทย์ความน่าจะเป็น ชุดที่ 2 ตอนที่ 4 15:00  
ตะลุยโจทย์ความน่าจะเป็น ชุดที่ 3 ตอนที่ 1 25:00  
ตะลุยโจทย์ความน่าจะเป็น ชุดที่ 3 ตอนที่ 2 20:00  
ตะลุยโจทย์ความน่าจะเป็น ชุดที่ 3 ตอนที่ 3 20:00  
ตะลุยโจทย์ความน่าจะเป็น ชุดที่ 3 ตอนที่ 4 20:00  
ตะลุยโจทย์ความน่าจะเป็น ชุดที่ 3 ตอนที่ 5 24:12  
ตะลุยโจทย์ความน่าจะเป็น ชุดที่ 4 ตอนที่ 1 15:48  
ตะลุยโจทย์ความน่าจะเป็น ชุดที่ 4 ตอนที่ 2 20:00  
ตะลุยโจทย์ความน่าจะเป็น ชุดที่ 4 ตอนที่ 3 20:00  
ตะลุยโจทย์ความน่าจะเป็น ชุดที่ 4 ตอนที่ 4 20:00  
ตะลุยโจทย์ความน่าจะเป็น ชุดที่ 4 ตอนที่ 5 20:00  
ตะลุยโจทย์ความน่าจะเป็น ชุดที่ 4 ตอนที่ 6 21:58  
ตะลุยโจทย์ความน่าจะเป็น ชุดที่ 5 ตอนที่ 1 18:02  
ตะลุยโจทย์ความน่าจะเป็น ชุดที่ 5 ตอนที่ 2 20:00  
ตะลุยโจทย์ความน่าจะเป็น ชุดที่ 5 ตอนที่ 3 20:00  
ตะลุยโจทย์ความน่าจะเป็น ชุดที่ 5 ตอนที่ 4 20:00  
ตะลุยโจทย์ความน่าจะเป็น ชุดที่ 5 ตอนที่ 5 20:00  
ตะลุยโจทย์ความน่าจะเป็น ชุดที่ 5 ตอนที่ 6 16:27  
ดอกเบี้ยทบต้น ตอนที่ 1 FREE 20:00  
ดอกเบี้ยทบต้น ตอนที่ 2 20:00  
ดอกเบี้ยทบต้น ตอนที่ 3 20:00  
ดอกเบี้ยทบต้น ตอนที่ 4 27:56  
มูลค่าปัจจุบันและมูลค่าอนาคต ตอนที่ 1 12:04  
มูลค่าปัจจุบันและมูลค่าอนาคต ตอนที่ 2 14:18  
ค่างวดที่รับหรือจ่ายตอน ต้นงวด ตอนที่ 1 20:42  
ค่างวดที่รับหรือจ่ายตอน ต้นงวด ตอนที่ 2 15:15  
ค่างวดที่รับหรือจ่ายตอน สิ้นงวด ตอนที่ 1 19:44  
ค่างวดที่รับหรือจ่ายตอน สิ้นงวด ตอนที่ 2 24:47  
การซื้อสินค้าแบบผ่อน 25:09  
1.ลำดับ ตอน1 FREE 20:00  
2.ลำดับ ตอน2 20:00  
3.ลำดับ ตอน3 20:00  
4.ลำดับ ตอน4 20:00  
5.ลำดับ ตอน5 20:00  
6.ลำดับ ตอน6 20:00  
7.ลำดับ ตอน7 29:52  
8.อนุกรม ตอน1 10:08  
9.อนุกรม ตอน2 20:00  
10.อนุกรม ตอน3 20:00  
11.อนุกรม ตอน4 20:00  
12.อนุกรม ตอน5 5:39  
ตรีโกณ Upskill ชุดที่ 1-4.pdf
ติวสรุปตรีโกณมิติ ก่อนสอบ final ชุดที่ 1.pdf
ติวสรุปตรีโกณมิติ ก่อนสอบ final ชุดที่ 2.pdf
เมตริกซ์ Upskill ชุดที่ 1-2.pdf
เวกเตอร์ Upskill.pdf
ติวสรุปเวกเตอร์ ก่อนสอบ final.pdf
ติวฟังก์ชั่น เลขพื้นฐาน ม.5 ก่อนสอบ final.
จำนวนเชิงซ้อน upskill ชุดที่ 1-4.pdf
ความน่าจะเป็น upskill ชุดที่ 1-6.pdf
ความน่าจะเป็น upskill ชุดที่ 7-10.pdf
ตะลุยโจทย์ความน่าจะเป็น ชุดที่ 1-5.pdf
ดอกเบี้ยและค่าเงิน upskill.pdf

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน

 • ไม่รู้ว่าจะบอกคำไหนนอกจากคำว่า loveเล้ยยยยย!
  นาย*********************ลป์

 • so wow มากกกกก ปกติเป็นคนที่เรียนเเล้วชอบง่วงมาก แต่ไม่ใช่กับพี่อุ๋ยค่ะ คือดี ชอบๆๆๆ
  อมร*********กษ์

 • คือทิสุดของการสอนดีอ่ะ สอนตลกด้วย เป็นกันเอง ที่สำคัญไม่ง่วงด้วยคือดือออ เเต่อยากให้เพิ่มส่วนที่เป็นโจทย์อีกนิดน่าจะดีมาก555555
  ศิร**********ะสา

 • พี่อุ๋ยสอนดีมากค่ะ บางวันแม่ก็มานั่งฟังพี่อุ๋ยสอนด้วย สอนตลกมากๆค่ะมีสตอรี่เล่าให้ฟังตลอดทั้งคอร์ส ไม่เบื่อเลยค่าาสนุกมั่ก;-;
  พิม*************ทร์

 • ชอบมากครับ แต่อยากให้ทำเป็นหนังสือดีกว่าปรินต์เอกสารเองครับ ขอบคุณครับ
  ธีร********ทย์

 • สนุกจริงค่า แต่อยากให้มีหนังสือแทนปริ้นเองอะค่ะจะได้เป็นเล่มๆเก็บไว้ แต่คอร์สเอนท์ก็จะลงอีกแน่นอน !
  พัช*****************์ดี

 • ต้องลงดีจริงใครที่กำลังลังเลอยู่บอกเลย ดีของแท้ กลับมาชอบคณิตอีกรอบเพราะพี่อุ๋ย เอ็นก็จะลงอีก
  ทิพ***************งศ์

 • เป็นการเรียนที่สนุกมากค่ะ ไม่น่าเบื่อ เข้าใจง่าย สอนดีมากค่ะ
  น.ส*************งค์

 • พี่สอนสนุกมากค่ะ ทำให้มีกำลังใจเรียนเลย ปีนี่คอร์สนี้เป็นคอร์สที่2แล้วจะลงคอร์สพี่ต่อไปนะคะ ขอบคุณมากค่ะ
  อนั**********กษ์

 • ไม่เสียใจที่ได้ซื้อคอร์สนี้เลยค่ะ เรียนมา2เดือนกว่าไม่รู้เรื่อง พอดูคอร์สพี่อุ๋ยตาสว่างเลย ขอบคุณจริงๆค่ะ คอร์สม.5หมด ม.6ซื้อต่อแน่ค่ะ สอนมันมาก ไม่ง่วง ใครกำลังติดสินใจอยู่ ซื้อเลยค่ะคุ้มมาก
  จิร**************สาท

ขั้นตอน 1

เลือกคอร์สเรียนที่ต้องการสมัครเรียน จากนั้นคลิก "เพิ่มลงตะกร้า" เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการสมัครเรียนออนไลน์

ขั้นตอน 2

กรอกอีเมลและรหัสผ่านสำหรับเข้าสู่ระบบ หรือหากน้องเป็นนักเรียนใหม่ ให้กด "สมัครสมาชิก" ด้านล่างก่อนค่ะ
(สำหรับน้องที่เข้าสู่ระบบอยู่แล้ว ให้ตรวจสอบข้อมูล และคลิก "เลือกวิธีชำระเงิน" เพื่อไปยังขั้นตอนถัดไปได้เลย)

ขั้นตอน 3

เลือกวิธีการชำระเงินที่ต้องการ
แนะนำให้อ่านรายละเอียดของการชำระเงินแต่ละแบบ ก่อนเลือกวิธีที่สะดวกที่สุดนะคะ

ขั้นตอน 4

ตรวจสอบรายละเอียด ชื่อคอร์สที่สมัคร รวมถึงราคา ก่อนเข้าสู่ขั้นตอนการชำระเงิน
(หากมีคูปองส่วนลดให้ใส่รหัสคูปองที่ขั้นตอนนี้ได้เลยค่ะ)

ขั้นตอน 5

เข้าสู่หน้าชำระเงิน
หากเลือกโอนเข้าบัญชีธนาคาร ให้ทำการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารดังต่อไปนี้
ธนาคาร เลขที่บัญชี ชื่อบัญชี
  ธ. กสิกรไทย 040-8-93885-6 บริษัท ติวมาสเตอร์ จำกัด (Tuemaster Co., Ltd.)
  พร้อมเพย์ (PromptPay) 0105561086021 บริษัท ติวมาสเตอร์ จำกัด (Tuemaster Co., Ltd.)

หลังจากโอนเงินเรียบร้อยแล้ว ให้เข้ามาแจ้งโอนเงิน โดยคลิกเข้าสู่ระบบมุมบนขวาของเว็บไซต์
จากนั้นเลือกที่เมนู "แจ้งโอนเงิน" เพื่อแจ้งการชำระเงินกับพี่ทีมงาน
(หรือหากเข้าสู่ระบบอยู่แล้ว สามารถแจ้งโอนเงินได้ที่นี่ แจ้งโอนเงิน)

ขั้นตอน 6

หลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว น้องๆ จะได้อีเมล
ลงทะเบียนเรียนคอร์ส... ยืนยันการลงทะเบียน หลังจากที่พี่ทีมงานตรวจสอบยอดแล้ว น้องจะได้รับเมลนี้ เพื่อยืนยันการลงทะเบียนเรียนค่ะ


ขั้นตอน 7

ใช้ Email และ Password ที่สมัครสมาชิกไว้ สำหรับเข้าสู่ระบบเพื่อเรียนออนไลน์ได้เลยค่ะ!

คอร์สอื่น ๆ ที่คุณอาจสนใจ