MU51 เนื้อหาคณิตฯ ม.5 เทอม 1

slider

ราคา

3,700

2,800 บาท

โดยติวเตอร์ พี่อุ๋ย

เรียนได้

151

วัน

ได้รับสิทธิ์

90 ชั่วโมง

มีทั้งหมด

112

บทเรียน

ความยาว VDO

37 ชั่วโมง 7 นาที

วีดีโอใหม่ อัพเดทล่าสุด!! ติวเนื้อหา คณิตฯ ม.5 เทอม 1 ปรับบทเรียนให้สอดคล้องกับหลักสูตรล่าสุด สำหรับเรียนล่วงหน้า หรือควบคู่กับที่โรงเรียน เพื่อเพิ่มความเข้าใจ เพิ่มเกรด เนื้อหาอัพเดทสำหรับหลักสูตรล่าสุด

รายละเอียดคอร์สเรียน

คอร์สเรียนเนื้อหา คณิตศาสตร์ ชั้น ม.5 เทอม 1 ปรับบทเรียนให้สอดคล้องกับหลักสูตรใหม่ ตั้งแต่ติวพื้นฐานในส่ิงที่ต้องรู้และต่อด้วยเนื้อหาต่อเนื่องเพื่อให้เข้าใจบทนั้นๆลึกซื้งยิ่งขึ้นใช้เตรียมตัวสอบที่โรงเรียน ช่วยให้มั่นใจในการเพิ่มเกรดวิชาคณิตศาสตร์ ได้เป็นอย่างดี  วีดีโอใหม่ อัพเดทล่าสุด ปรับปรุงเท่าทันหลักสูตรล่าสุด จากพี่อุ๋ยเลยครับ ^^

สิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้เมื่อเรียนคอร์สนี้จบแล้ว คือการฝึกทำโจทย์อย่างสม่ำเสมอนะครับ ^^

พื้นฐานตรีโกณ ตอนที่ 1 FREE 20:00  
พื้นฐานตรีโกณ ตอนที่ 2 20:00  
พื้นฐานตรีโกณ ตอนที่ 3 20:00  
พื้นฐานตรีโกณ ตอนที่ 4 20:00  
พื้นฐานตรีโกณ ตอนที่ 5 28:36  
ตะลุยโจทย์ประยุกต์ พื้นฐาน สามเหลี่ยม และมุม ตอนที่ 1 11:24  
ตะลุยโจทย์ประยุกต์ พื้นฐาน สามเหลี่ยม และมุม ตอนที่ 2 20:00  
ตะลุยโจทย์ประยุกต์ พื้นฐาน สามเหลี่ยม และมุม ตอนที่ 3 20:00  
ตะลุยโจทย์ประยุกต์ พื้นฐาน สามเหลี่ยม และมุม ตอนที่ 4 20:00  
ตะลุยโจทย์ประยุกต์ พื้นฐาน สามเหลี่ยม และมุม ตอนที่ 5 20:00  
ตะลุยโจทย์ประยุกต์ พื้นฐาน สามเหลี่ยม และมุม ตอนที่ 6 20:00  
ตะลุยโจทย์ประยุกต์ พื้นฐาน สามเหลี่ยม และมุม ตอนที่ 7 20:00  
ตะลุยโจทย์ประยุกต์ พื้นฐาน สามเหลี่ยม และมุม ตอนที่ 8 20:00  
ตะลุยโจทย์ประยุกต์ พื้นฐาน สามเหลี่ยม และมุม ตอนที่ 9 13:40  
มุมในแต่ละ Q 22:28  
ตะลุยโจทย์ฟังก์ชั่นตรีโกณ และมุมที่ควรรู้ ตอนที่ 1 23:51  
ตะลุยโจทย์ฟังก์ชั่นตรีโกณ และมุมที่ควรรู้ ตอนที่ 2 20:00  
ตะลุยโจทย์ฟังก์ชั่นตรีโกณ และมุมที่ควรรู้ ตอนที่ 3 20:00  
ตะลุยโจทย์ฟังก์ชั่นตรีโกณ และมุมที่ควรรู้ ตอนที่ 4 24:52  
สูตรหลักตรีโกณ ตอนที่ 1 15:08  
สูตรหลักตรีโกณ ตอนที่ 2 20:00  
สูตรหลักตรีโกณ ตอนที่ 3 20:00  
สูตรหลักตรีโกณ ตอนที่ 4 20:00  
สูตรหลักตรีโกณ ตอนที่ 5 20:00  
สูตรหลักตรีโกณ ตอนที่ 6 20:00  
สูตรหลักตรีโกณ ตอนที่ 7 20:00  
สูตรหลักตรีโกณ ตอนที่ 8 20:00  
สูตรหลักตรีโกณ ตอนที่ 9 20:00  
สูตรหลักตรีโกณ ตอนที่ 10 20:00  
สูตรหลักตรีโกณ ตอนที่ 11 20:00  
สูตรหลักตรีโกณ ตอนที่ 12 20:00  
สูตรหลักตรีโกณ ตอนที่ 13 20:00  
สูตรหลักตรีโกณ ตอนที่ 14 20:00  
สูตรหลักตรีโกณ ตอนที่ 15 22:20  
โจทย์ฝึกใช้สูตรตรีโกณ ตอนที่ 1 17:40  
โจทย์ฝึกใช้สูตรตรีโกณ ตอนที่ 2 20:00  
โจทย์ฝึกใช้สูตรตรีโกณ ตอนที่ 3 20:00  
โจทย์ฝึกใช้สูตรตรีโกณ ตอนที่ 4 20:00  
โจทย์ฝึกใช้สูตรตรีโกณ ตอนที่ 5 20:00  
โจทย์ฝึกใช้สูตรตรีโกณ ตอนที่ 6 20:00  
โจทย์ฝึกใช้สูตรตรีโกณ ตอนที่ 7 28:03  
อินเวอร์สตรีโกณ ตอนที่ 1 11:57  
อินเวอร์สตรีโกณ ตอนที่ 2 20:00  
อินเวอร์สตรีโกณ ตอนที่ 3 20:00  
อินเวอร์สตรีโกณ ตอนที่ 4 20:00  
อินเวอร์สตรีโกณ ตอนที่ 5 18:07  
สามเหลี่ยมประยุกต์ ตอนที่ 1 21:52  
สามเหลี่ยมประยุกต์ ตอนที่ 2 20:09  
การแก้สมการตรีโกณ ตอนที่ 1 19:51  
การแก้สมการตรีโกณ ตอนที่ 2 20:00  
การแก้สมการตรีโกณ ตอนที่ 3 28:27  
เมตริกซ์ บวก ลบ คูณ ทรานสโพส ตอนที่ 1 FREE 20:00  
เมตริกซ์ บวก ลบ คูณ ทรานสโพส ตอนที่ 2 20:00  
เมตริกซ์ บวก ลบ คูณ ทรานสโพส ตอนที่ 3 20:00  
เมตริกซ์ บวก ลบ คูณ ทรานสโพส ตอนที่ 4 20:00  
เมตริกซ์ บวก ลบ คูณ ทรานสโพส ตอนที่ 5 23:08  
คุณสมบัติ ทรานสโพส ตอนที่ 1 16:51  
คุณสมบัติ ทรานสโพส ตอนที่ 2 13:20  
คุณสมบัติ การคูณ 10:32  
ดีเทอร์มิแนนท์ และคุณสมบัติ det ตอนที่ 1 17:45  
ดีเทอร์มิแนนท์ และคุณสมบัติ det ตอนที่ 2 18:22  
ดีเทอร์มิแนนท์ และคุณสมบัติ det ตอนที่ 3 20:00  
ดีเทอร์มิแนนท์ และคุณสมบัติ det ตอนที่ 4 20:00  
ดีเทอร์มิแนนท์ และคุณสมบัติ det ตอนที่ 5 20:04  
ตัวผกผัน(Inverse) และแอดจอยส์ ตอนที่ 1 19:55  
ตัวผกผัน(Inverse) และแอดจอยส์ ตอนที่ 2 20:00  
ตัวผกผัน(Inverse) และแอดจอยส์ ตอนที่ 3 23:47  
การดำเนินการทางแถว(Row Opweration) ตอนที่ 1 16:13  
การดำเนินการทางแถว(Row Opweration) ตอนที่ 2 20:00  
การดำเนินการทางแถว(Row Opweration) ตอนที่ 3 20:00  
การดำเนินการทางแถว(Row Opweration) ตอนที่ 4 17:38  
การประยุกต์ใช้เมตริกซ์ ตอนที่ 1 22:21  
การประยุกต์ใช้เมตริกซ์(กฏคาร์เมอร์) ตอนที่ 2 20:00  
การประยุกต์ใช้เมตริกซ์ ตอนที่ 3 20:00  
การประยุกต์ใช้เมตริกซ์ ตอนที่ 4 20:00  
การประยุกต์ใช้เมตริกซ์ ตอนที่ 5 20:00  
การประยุกต์ใช้เมตริกซ์ ตอนที่ 6 23:46  
วาดรูปเวกเตอร์ ตอนที่ 1 FREE 20:00  
วาดรูปเวกเตอร์ ตอนที่ 2 20:00  
วาดรูปเวกเตอร์ ตอนที่ 3 20:00  
วาดรูปเวกเตอร์ ตอนที่ 4 20:00  
วาดรูปเวกเตอร์ ตอนที่ 5 20:00  
วาดรูปเวกเตอร์ ตอนที่ 6 24:08  
[เนื้อหาพิเศษ] ขนาน กับไม่ขนาน ตอนที่ 1 15:51  
[เนื้อหาพิเศษ] ขนาน กับไม่ขนาน ตอนที่ 2 20:19  
เวกเตอร์พิกัดฉาก-2มิติ ตอนที่ 1 19:40  
เวกเตอร์พิกัดฉาก-2มิติ ตอนที่ 2 20:00  
เวกเตอร์พิกัดฉาก-2มิติ ตอนที่ 3 20:00  
เวกเตอร์พิกัดฉาก-2มิติ ตอนที่ 4 20:00  
เวกเตอร์พิกัดฉาก-2มิติ ตอนที่ 5 31:51  
การปรับเวกเตอร์ ตอนที่ 1 8:09  
การปรับเวกเตอร์ ตอนที่ 2 20:00  
การปรับเวกเตอร์ ตอนที่ 3 20:00  
การปรับเวกเตอร์ ตอนที่ 4 26:21  
เวกเตอร์พิกัดฉาก-3มิติ ตอนที่ 1 13:39  
เวกเตอร์พิกัดฉาก-3มิติ ตอนที่ 2 23:11  
ผลคูณเชิงสเกลาร์ [Dot] ตอนที่ 1 16:49  
ผลคูณเชิงสเกลาร์ [Dot] ตอนที่ 2 20:00  
ผลคูณเชิงสเกลาร์ [Dot] ตอนที่ 3 20:00  
ผลคูณเชิงสเกลาร์ [Dot] ตอนที่ 4 20:00  
ผลคูณเชิงสเกลาร์ [Dot] ตอนที่ 5 29:25  
โปรเจคชั่น [Projection] ตอนที่ 1 10:36  
โปรเจคชั่น [Projection] ตอนที่ 2 24:58  
สูตรพิฆาตสำหรับเวกเตอร์ ตอนที่ 1 15:02  
สูตรพิฆาตสำหรับเวกเตอร์ ตอนที่ 2 20:00  
สูตรพิฆาตสำหรับเวกเตอร์ ตอนที่ 3 20:00  
สูตรพิฆาตสำหรับเวกเตอร์ ตอนที่ 4 20:00  
สูตรพิฆาตสำหรับเวกเตอร์ ตอนที่ 5 27:08  
ผลคูณเชิงเวกเตอร์ [Cross] ตอนที่ 1 12:51  
ผลคูณเชิงเวกเตอร์ [Cross] ตอนที่ 2 20:00  
ผลคูณเชิงเวกเตอร์ [Cross] ตอนที่ 3 20:00  
ผลคูณเชิงเวกเตอร์ [Cross] ตอนที่ 4 15:08  
ตรีโกณ Upskill ชุดที่ 1-4.pdf
เมตริกซ์ Upskill ชุดที่ 1-2.pdf
เวกเตอร์ Upskill.pdf

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน


    ยังไม่มีรีวิวค่ะ

ขั้นตอน 1

เลือกคอร์สเรียนที่ต้องการสมัครเรียน จากนั้นคลิก "เพิ่มลงตะกร้า" เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการสมัครเรียนออนไลน์

ขั้นตอน 2

กรอกอีเมลและรหัสผ่านสำหรับเข้าสู่ระบบ หรือหากน้องเป็นนักเรียนใหม่ ให้กด "สมัครสมาชิก" ด้านล่างก่อนค่ะ
(สำหรับน้องที่เข้าสู่ระบบอยู่แล้ว ให้ตรวจสอบข้อมูล และคลิก "เลือกวิธีชำระเงิน" เพื่อไปยังขั้นตอนถัดไปได้เลย)

ขั้นตอน 3

เลือกวิธีการชำระเงินที่ต้องการ
แนะนำให้อ่านรายละเอียดของการชำระเงินแต่ละแบบ ก่อนเลือกวิธีที่สะดวกที่สุดนะคะ

ขั้นตอน 4

ตรวจสอบรายละเอียด ชื่อคอร์สที่สมัคร รวมถึงราคา ก่อนเข้าสู่ขั้นตอนการชำระเงิน
(หากมีคูปองส่วนลดให้ใส่รหัสคูปองที่ขั้นตอนนี้ได้เลยค่ะ)

ขั้นตอน 5

เข้าสู่หน้าชำระเงิน
หากเลือกโอนเข้าบัญชีธนาคาร ให้ทำการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารดังต่อไปนี้
ธนาคาร เลขที่บัญชี ชื่อบัญชี
  ธ. กสิกรไทย 040-8-93885-6 บริษัท ติวมาสเตอร์ จำกัด (Tuemaster Co., Ltd.)
  พร้อมเพย์ (PromptPay) 0105561086021 บริษัท ติวมาสเตอร์ จำกัด (Tuemaster Co., Ltd.)

หลังจากโอนเงินเรียบร้อยแล้ว ให้เข้ามาแจ้งโอนเงิน โดยคลิกเข้าสู่ระบบมุมบนขวาของเว็บไซต์
จากนั้นเลือกที่เมนู "แจ้งโอนเงิน" เพื่อแจ้งการชำระเงินกับพี่ทีมงาน
(หรือหากเข้าสู่ระบบอยู่แล้ว สามารถแจ้งโอนเงินได้ที่นี่ แจ้งโอนเงิน)

ขั้นตอน 6

หลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว น้องๆ จะได้อีเมล
ลงทะเบียนเรียนคอร์ส... ยืนยันการลงทะเบียน หลังจากที่พี่ทีมงานตรวจสอบยอดแล้ว น้องจะได้รับเมลนี้ เพื่อยืนยันการลงทะเบียนเรียนค่ะ


ขั้นตอน 7

ใช้ Email และ Password ที่สมัครสมาชิกไว้ สำหรับเข้าสู่ระบบเพื่อเรียนออนไลน์ได้เลยค่ะ!

คอร์สอื่น ๆ ที่คุณอาจสนใจ