MU52 เนื้อหาคณิตฯ ม.5 เทอม 2

slider

ราคา

2,900

2,000 บาท

โดยติวเตอร์ พี่อุ๋ย

เรียนได้

151

วัน

ได้รับสิทธิ์

70 ชั่วโมง

มีทั้งหมด

106

บทเรียน

ความยาว VDO

34 ชั่วโมง 5 นาที

ติวเนื้อหา คณิตฯ ม.5 เทอม 2 สำหรับเรียนล่วงหน้า หรือควบคู่กับที่โรงเรียน เพื่อเพิ่มความเข้าใจ เพิ่มเกรด

รายละเอียดคอร์สเรียน

คอร์สเรียนเนื้อหา ปรับบทเรียนให้สอดคล้องกับหลักสูตรใหม่ คณิตศาสตร์ ชั้น ม.5 เทอม 2 ตั้งแต่ติวพื้นฐานในส่ิงที่ต้องรู้และต่อด้วยเนื้อหาต่อเนื่องเพื่อให้เข้าใจบทนั้นๆลึกซื้งยิ่งขึ้นใช้เตรียมตัวสอบที่โรงเรียน ช่วยให้มั่นใจในการเพิ่มเกรดวิชาคณิตศาสตร์ ได้เป็นอย่างดี 
สิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้เมื่อเรียนคอร์สนี้จบแล้ว คือการฝึกทำโจทย์อย่างสม่ำเสมอนะครับ ^^

พื้นฐานจำนวนเชิงซ้อน ตอน1 FREE 10:00  
พื้นฐานจำนวนเชิงซ้อน ตอน2 10:00  
พื้นฐานจำนวนเชิงซ้อน ตอน3 20:00  
พื้นฐานจำนวนเชิงซ้อน ตอน4 15:35  
1.เรื่องทั่วไปของจำนวนเชิงซ้อน ตอน 1 FREE 20:00  
2.เรื่องทั่วไปของจำนวนเชิงซ้อน ตอน 2 20:00  
3.เรื่องทั่วไปของจำนวนเชิงซ้อน ตอน 3 20:00  
4.เรื่องทั่วไปของจำนวนเชิงซ้อน ตอน 4 20:00  
5.เรื่องทั่วไปของจำนวนเชิงซ้อน ตอน 5 20:00  
6.เรื่องทั่วไปของจำนวนเชิงซ้อน ตอน 6 20:00  
7.เรื่องทั่วไปของจำนวนเชิงซ้อน ตอน 7 20:00  
8.เรื่องทั่วไปของจำนวนเชิงซ้อน ตอน 8 20:00  
9.เรื่องทั่วไปของจำนวนเชิงซ้อน ตอน 9 9:27  
10.สมการพหุนาม ตอน 1 10:33  
11.สมการพหุนาม ตอน 2 20:00  
12.สมการพหุนาม ตอน 3 9:35  
13.ระบบพิกัดเชิงขั้ว ตอน 1 10:26  
14.ระบบพิกัดเชิงขั้ว ตอน 2 20:00  
15.ระบบพิกัดเชิงขั้ว ตอน 3 20:00  
16.ระบบพิกัดเชิงขั้ว ตอน 4 20:00  
17.ระบบพิกัดเชิงขั้ว ตอน 5 20:00  
18.ระบบพิกัดเชิงขั้ว ตอน 6 20:00  
19.ระบบพิกัดเชิงขั้ว ตอน 7 20:00  
20.ระบบพิกัดเชิงขั้ว ตอน 8 16:04  
พื้นฐานความน่าจะเป็น ตอน1 FREE 20:00  
พื้นฐานความน่าจะเป็น ตอน2 20:00  
พื้นฐานความน่าจะเป็น ตอน3 20:00  
พื้นฐานความน่าจะเป็น ตอน4 20:00  
พื้นฐานความน่าจะเป็น ตอน5 23:17  
1.เรียงสับเปลี่ยน ตอน1 FREE 20:00  
2.เรียงสับเปลี่ยน ตอน2 20:00  
3.เรียงสับเปลี่ยน ตอน3 20:00  
4.เรียงสับเปลี่ยน ตอน4 20:00  
5.เรียงสับเปลี่ยน ตอน5 20:00  
6.เรียงสับเปลี่ยน ตอน6 20:00  
7.เรียงสับเปลี่ยน ตอน7 20:00  
8.เรียงสับเปลี่ยน ตอน8 20:00  
9.เรียงสับเปลี่ยน ตอน9 17:23  
10.ของซ้ำ ตอน1 22:37  
11.ของซ้ำ ตอน2 20:00  
12.ของซ้ำ ตอน3 16:08  
13.การเลือก(หยิบ) ตอน1 23:52  
14.การเลือก(หยิบ) ตอน2 20:00  
15.การเลือก(หยิบ) ตอน3 14:13  
16.การเลือก(หยิบ) ตอน4 20:00  
17.การเลือก(หยิบ) ตอน5 20:22  
18.การแบ่งของ ตอน1 19:38  
19.การแบ่งของ ตอน2 20:00  
20.การแบ่งของ ตอน3 22:33  
21.เรียงแบบวงกลม ตอน1 17:27  
22.เรียงแบบวงกลม ตอน2 20:00  
23.เรียงแบบวงกลม ตอน3 16:22  
24.ความน่าจะเป็น ตอน1 23:39  
25.ความน่าจะเป็น ตอน2 20:00  
26.ความน่าจะเป็น ตอน3 20:00  
27.ความน่าจะเป็น ตอน4 20:00  
28.ความน่าจะเป็น ตอน5 20:00  
29.ความน่าจะเป็น ตอน6 20:00  
30.ความน่าจะเป็น ตอน7 20:00  
31.ความน่าจะเป็น ตอน8 28:11  
32.เคลียโจทย์ ตอน1 11:49  
33.เคลียโจทย์ ตอน2 20:00  
34.เคลียโจทย์ ตอน3 24:21  
35.ทวินาม ตอน1 15:40  
36.ทวินาม ตอน2 20:00  
37.ทวินาม ตอน3 17:18  
1.ลำดับ ตอน1 FREE 20:00  
2.ลำดับ ตอน2 20:00  
3.ลำดับ ตอน3 20:00  
4.ลำดับ ตอน4 20:00  
5.ลำดับ ตอน5 20:00  
6.ลำดับ ตอน6 20:00  
7.ลำดับ ตอน7 29:52  
8.อนุกรม ตอน1 10:08  
9.อนุกรม ตอน2 20:00  
10.อนุกรม ตอน3 20:00  
11.อนุกรม ตอน4 20:00  
12.อนุกรม ตอน5 5:39  
ทฤษฎีกราฟ ตอน 1 FREE 20:11  
ทฤษฎีกราฟ ตอน 2 19:55  
ทฤษฎีกราฟ ตอน 3 20:01  
ทฤษฎีกราฟ ตอน 4 19:56  
ทฤษฎีกราฟ ตอน 5 20:21  
ทฤษฎีกราฟ ตอน 6 19:39  
ทฤษฎีกราฟ ตอน 7 20:12  
ทฤษฎีกราฟ ตอน 8 20:00  
ทฤษฎีกราฟ ตอน 9 20:00  
ทฤษฎีกราฟ ตอน 10 15:53  
ทฤษฎีกราฟ ตอน 11 20:09  
ทฤษฎีกราฟ ตอน 12 19:57  
ทฤษฎีกราฟ ตอน 13 20:08  
ทฤษฎีกราฟ ตอน 14 19:48  
ทฤษฎีกราฟ ตอน 15 20:12  
ทฤษฎีกราฟ ตอน 16 20:21  
ทฤษฎีกราฟ ตอน 17 27:34  
ดอกเบี้ย ตอนที่ 1 FREE 20:00  
ดอกเบี้ย ตอนที่ 2 20:00  
ดอกเบี้ย ตอนที่ 3 20:00  
ดอกเบี้ย ตอนที่ 4 20:00  
ดอกเบี้ย ตอนที่ 5 13:30  
มูลค่าของเงิน ตอนที่ 1 25:46  
มูลค่าของเงิน ตอนที่ 2 17:25  
ค่ารายงวด ตอนที่ 1 22:35  
ค่ารายงวด ตอนที่ 2 22:52  
เฉลยการบ้าน ตอนที่ 1 17:08  
เฉลยการบ้าน ตอนที่ 2 29:41  
คณิตพื้นฐาน จำนวนเชิงซ้อน.pdf
เอกสาร จำนวนเชิงซ้อน.pdf
คณิตพื้นฐาน ความน่าจะเป็น.pdf
เอกสาร ความน่าจะเป็น.pdf
เอกสาร ทฤษฎีกราฟ.pdf
13.1เอกสารประกอบ เรื่อง ดอกเบี้ยและมูลค่าของเงิน.pdf

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน

 • รู้สึกชอบคณิตศาสตร์เพราะพี่อุ๋ยเลยค่ะ เรียนแล้วรู้สึกว่าสนุกและเข้าใจกับมันมากจริงๆ
  ธนภรณ์ หนองหาร

 • สอนสนุกและเข้าใจง่ายมากเลยครับ เรียนไม่เบื่อเลย
  ณัฐดนัย หงษ์สวาสดิวัฒน์

 • ชอบมากค่ะ
  ณัฏฐณิชา สุวรรณหงษ์

 • ดีมากเลยครับ
  ชยุต สุขสุเมฆ

 • ชอบมากๆ
  กัปตัน นกดำ

ขั้นตอน 1

เลือกคอร์สเรียนที่ต้องการสมัครเรียน จากนั้นคลิก "เพิ่มลงตะกร้า" เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการสมัครเรียนออนไลน์

ขั้นตอน 2

กรอกอีเมลและรหัสผ่านสำหรับเข้าสู่ระบบ หรือหากน้องเป็นนักเรียนใหม่ ให้กด "สมัครสมาชิก" ด้านล่างก่อนค่ะ
(สำหรับน้องที่เข้าสู่ระบบอยู่แล้ว ให้ตรวจสอบข้อมูล และคลิก "เลือกวิธีชำระเงิน" เพื่อไปยังขั้นตอนถัดไปได้เลย)

ขั้นตอน 3

เลือกวิธีการชำระเงินที่ต้องการ
แนะนำให้อ่านรายละเอียดของการชำระเงินแต่ละแบบ ก่อนเลือกวิธีที่สะดวกที่สุดนะคะ

ขั้นตอน 4

ตรวจสอบรายละเอียด ชื่อคอร์สที่สมัคร รวมถึงราคา ก่อนเข้าสู่ขั้นตอนการชำระเงิน
(หากมีคูปองส่วนลดให้ใส่รหัสคูปองที่ขั้นตอนนี้ได้เลยค่ะ)

ขั้นตอน 5

เข้าสู่หน้าชำระเงิน
หากเลือกโอนเข้าบัญชีธนาคาร ให้ทำการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารดังต่อไปนี้
ธนาคาร เลขที่บัญชี ชื่อบัญชี
  ธ. กสิกรไทย 040-8-93885-6 บริษัท ติวมาสเตอร์ จำกัด (Tuemaster Co., Ltd.)
  พร้อมเพย์ (PromptPay) 0105561086021 บริษัท ติวมาสเตอร์ จำกัด (Tuemaster Co., Ltd.)

หลังจากโอนเงินเรียบร้อยแล้ว ให้เข้ามาแจ้งโอนเงิน โดยคลิกเข้าสู่ระบบมุมบนขวาของเว็บไซต์
จากนั้นเลือกที่เมนู "แจ้งโอนเงิน" เพื่อแจ้งการชำระเงินกับพี่ทีมงาน
(หรือหากเข้าสู่ระบบอยู่แล้ว สามารถแจ้งโอนเงินได้ที่นี่ แจ้งโอนเงิน)

ขั้นตอน 6

หลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว น้องๆ จะได้อีเมล
ลงทะเบียนเรียนคอร์ส... ยืนยันการลงทะเบียน หลังจากที่พี่ทีมงานตรวจสอบยอดแล้ว น้องจะได้รับเมลนี้ เพื่อยืนยันการลงทะเบียนเรียนค่ะ


ขั้นตอน 7

ใช้ Email และ Password ที่สมัครสมาชิกไว้ สำหรับเข้าสู่ระบบเพื่อเรียนออนไลน์ได้เลยค่ะ!

คอร์สอื่น ๆ ที่คุณอาจสนใจ