เกี่ยวกับคอร์สนี้
เนื้อหาคอร์สทั้งหมด 55 ชั่วโมง 13 นาที
เรียนคอร์สนี้ได้ 360 วัน
จำกัดเวลาเรียน 120 ชั่วโมง
เกี่ยวกับผู้สอน
ติวเตอร์ พี่อุ๋ย
TueMaster

การศึกษา :วศ.บ.ไฟฟ้า (เกียรตินิยม), วศ.ม. ไฟฟ้า (ลาดกระบัง) ปัจจุบันสอนวิชาคณิตศาสตร์(ชั้นมัธยมปลาย) ที่สถาบันกวดวิชา เดอะติวเตอร์ และเป็นอาจารย์พิเศษสอนโรงเรียนหลายแห่ง, เป็นอาจารย์รับเชิญสอนติวในหลายๆโครงการ เช่น รายการติวเข้ม เติมเต็มความรู้, รินน้ำใจสู่น้องชาวใต้ ฯลฯ

MU60 เนื้อหาคณิตฯ ม.6 ทั้งหมด -40%

ติวเนื้อหาคณิตฯ ม.6 ทั้งหมด สำหรับเรียนล่วงหน้า หรือควบคู่กับที่โรงเรียน เพื่อเพิ่มความเข้าใจ เพิ่มเกรด

โดย ติวเตอร์ พี่อุ๋ย
แชร์คอร์สนี้บน Social:

ราคา 3,300 บาท เท่านั้น!

5,500 บาท
สมัครเรียน แจ้งโอนเงิน

คอร์สเรียนเนื้อหา คณิตศาสตร์ ชั้น ม.6 ทั้งหมด ตั้งแต่ติวพื้นฐานในส่ิงที่ต้องรู้และต่อด้วยเนื้อหาต่อเนื่องเพื่อให้เข้าใจบทนั้นๆลึกซื้งยิ่งขึ้นใช้เตรียมตัวสอบที่โรงเรียน ช่วยให้มั่นใจในการเพิ่มเกรดวิชาคณิตศาสตร์ ได้เป็นอย่างดี 
สิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้เมื่อเรียนคอร์สนี้จบแล้ว คือการฝึกทำโจทย์อย่างสม่ำเสมอนะครับ ^^
วีดีโอใหม่ อัพเดทล่าสุด (ปี59) จากพี่อุ๋ยเลยครับ ^^

พื้นฐานแคลคูลัส ตอน1 FREE 20.00 นาที  
พื้นฐานแคลคูลัส ตอน2 20.00 นาที  
พื้นฐานแคลคูลัส ตอน3 20.00 นาที  
พื้นฐานแคลคูลัส ตอน4 20.00 นาที  
พื้นฐานแคลคูลัส ตอน5 20.00 นาที  
พื้นฐานแคลคูลัส ตอน6 21.21 นาที  
1.อนุพันธ์ ตอน1 FREE 20.00 นาที  
2.อนุพันธ์ ตอน2 20.00 นาที  
3.อนุพันธ์ ตอน3 20.00 นาที  
4.อนุพันธ์ ตอน4 20.00 นาที  
5.อนุพันธ์ ตอน5 20.00 นาที  
6.อนุพันธ์ ตอน6 27.12 นาที  
7.ปริพันธ์ ตอน1 12.48 นาที  
8.ปริพันธ์ ตอน2 20.00 นาที  
9.ปริพันธ์ ตอน3 20.00 นาที  
10.ปริพันธ์ ตอน4 20.00 นาที  
11.ปริพันธ์ ตอน5 20.00 นาที  
12.ปริพันธ์ ตอน6 12.40 นาที  
13.ตัวอย่างโจทย์ อนุพันธ์ ปริพันธ์ ตอน1 20.00 นาที  
14.ตัวอย่างโจทย์ อนุพันธ์ ปริพันธ์ ตอน2 20.00 นาที  
15.ตัวอย่างโจทย์ อนุพันธ์ ปริพันธ์ ตอน3 20.00 นาที  
16.ตัวอย่างโจทย์ อนุพันธ์ ปริพันธ์ ตอน4 27.13 นาที  
17. ประยุกต์ ความชัน ตอน1 12.47 นาที  
18. ประยุกต์ ความชัน ตอน2 20.00 นาที  
19. ประยุกต์ ความชัน ตอน3 22.47 นาที  
20. ประยุกต์ วาดกราฟ ตอน1 17.14 นาที  
21. ประยุกต์ วาดกราฟ ตอน2 20.00 นาที  
22. ประยุกต์ วาดกราฟ ตอน3 20.00 นาที  
23. ประยุกต์ วาดกราฟ ตอน4 20.00 นาที  
24. ประยุกต์ วาดกราฟ ตอน5 17.12 นาที  
25. หอกคู่ ตอน1 20.00 นาที  
26. หอกคู่ ตอน2 26.56 นาที  
27. ประยุกต์ เล่านิทาน ตอน1 13.04 นาที  
28. ประยุกต์ เล่านิทาน ตอน2 20.00 นาที  
29. ประยุกต์ เล่านิทาน ตอน3 20.00 นาที  
30. ประยุกต์ เล่านิทาน ตอน4 20.00 นาที  
31. ประยุกต์ เล่านิทาน ตอน5 12.53 นาที  
32. ประยุกต์ พื้นที่ใต้กราฟ ตอน1 27.07 นาที  
33. ประยุกต์ พื้นที่ใต้กราฟ ตอน2 20.00 นาที  
34. ประยุกต์ พื้นที่ใต้กราฟ ตอน3 20.00 นาที  
35. ประยุกต์ พื้นที่ใต้กราฟ ตอน4 20.00 นาที  
36. ประยุกต์ พื้นที่ใต้กราฟ ตอน5 20.00 นาที  
37. ประยุกต์ พื้นที่ใต้กราฟ ตอน6 13.56 นาที  
38. ลิมิต&ความต่อเนื่อง ตอน1 20.00 นาที  
39. ลิมิต&ความต่อเนื่อง ตอน2 20.00 นาที  
40. ลิมิต&ความต่อเนื่อง ตอน3 20.00 นาที  
41. ลิมิต&ความต่อเนื่อง ตอน4 20.00 นาที  
42. ลิมิต&ความต่อเนื่อง ตอน5 20.00 นาที  
43. ลิมิต&ความต่อเนื่อง ตอน6 20.00 นาที  
44. ลิมิต&ความต่อเนื่อง ตอน7 22.00 นาที  
45. ตัวอย่างโจทย์PAT1 ตอน1 20.00 นาที  
46. ตัวอย่างโจทย์PAT1 ตอน2 20.00 นาที  
47. ตัวอย่างโจทย์PAT1 ตอน3 20.00 นาที  
48. ตัวอย่างโจทย์PAT1 ตอน4 20.00 นาที  
49. ตัวอย่างโจทย์PAT1 ตอน5 15.44 นาที  
พื้นฐานลำดับอนุกรม ตอน1 FREE 20.00 นาที  
พื้นฐานลำดับอนุกรม ตอน2 20.00 นาที  
พื้นฐานลำดับอนุกรม ตอน3 20.00 นาที  
พื้นฐานลำดับอนุกรม ตอน4 19.18 นาที  
1.ลำดับ ตอน 1 FREE 20.00 นาที  
2.ลำดับ ตอน 2 21.17 นาที  
3.ลำดับ เลขคณิต ตอน 1 18.43 นาที  
4.ลำดับ เลขคณิต ตอน 2 20.00 นาที  
5.ลำดับ เลขคณิต ตอน 3 20.00 นาที  
6.ลำดับ เลขคณิต ตอน 4 13.52 นาที  
7.ค่ากลางเลขคณิต ตอน 1 26.08 นาที  
8.ค่ากลางเลขคณิต ตอน 2 20.00 นาที  
9.ค่ากลางเลขคณิต ตอน 3 8.22 นาที  
10.ลำดับ เรขาคณิต ตอน 1 11.38 นาที  
11.ลำดับ เรขาคณิต ตอน 2 20.00 นาที  
12.ลำดับ เรขาคณิต ตอน 3 4.39 นาที  
13.ตัวกลางเรขาคณิต ตอน 1 15.21 นาที  
14.ตัวกลางเรขาคณิต ตอน 2 19.06 นาที  
15.เฉลยโจทย์ ตอน 1 20.00 นาที  
16.เฉลยโจทย์ ตอน 2 20.00 นาที  
17.เฉลยโจทย์ ตอน 3 16.41 นาที  
18.ลำดับพิเศษ (ฮาร์โมนิก) 9.57 นาที  
19.ลำดับพิเศษ (พหุนาม) 22.53 นาที  
20.ลิมิต ตอน 1 10.29 นาที  
21.ลิมิต ตอน 2 20.00 นาที  
22.ลิมิต ตอน 3 20.00 นาที  
23.ลิมิต ตอน 4 9.54 นาที  
24.อนุกรมเลขคณิต ตอน 1 10.06 นาที  
25.อนุกรมเลขคณิต ตอน 2 26.36 นาที  
26.อนุกรมเรขาคณิต ตอน 1 13.24 นาที  
27.อนุกรมเรขาคณิต ตอน 2 17.33 นาที  
28.เฉลยโจทย์ 27.43 นาที  
29.อนุกรมพิเศษ พหุนาม (ซิกม่า) ตอน 1 14.44 นาที  
30.อนุกรมพิเศษ พหุนาม ตอน 2 20.00 นาที  
31.อนุกรมพิเศษ พหุนาม ตอน 3 20.00 นาที  
32.อนุกรมพิเศษ พหุนาม ตอน 4 9.51 นาที  
33.อนุกรมพิเศษ Telescopic ตอน 1 10.09 นาที  
34.อนุกรมพิเศษ Telescopic ตอน 2 21.39 นาที  
35.อนุกรมพิเศษ อนุกรมอนันต์ ตอน 1 18.21 นาที  
36.อนุกรมพิเศษ อนุกรมอนันต์ ตอน 2 20.00 นาที  
37.อนุกรมพิเศษ อนุกรมอนันต์ ตอน 3 21.33 นาที  
38.อนุกรมพิเศษ ผสม เลข/เรขา ตอน 1 18.27 นาที  
39.อนุกรมพิเศษ ผสม เลข/เรขา ตอน 2 5.38 นาที  
40.อนุกรมพิเศษ ผสม เลข/เรขา ตอน 3 6.57 นาที  
พื้นฐานสถิติ ตอน1 FREE 20.00 นาที  
พื้นฐานสถิติ ตอน2 20.00 นาที  
พื้นฐานสถิติ ตอน3 20.00 นาที  
พื้นฐานสถิติ ตอน4 20.00 นาที  
พื้นฐานสถิติ ตอน5 20.00 นาที  
พื้นฐานสถิติ ตอน6 20.00 นาที  
พื้นฐานสถิติ ตอน7 24.41 นาที  
บทนำ สถิติสำหรับหลักสูตรใหม่ FREE 5.19 นาที  
1.ค่ากลาง ตอน 1 FREE 20.00 นาที  
2.ค่ากลาง ตอน 2 20.00 นาที  
3.ค่ากลาง ตอน 3 20.00 นาที  
4.ค่ากลาง ตอน 4 20.00 นาที  
5.ค่ากลาง ตอน 5 20.00 นาที  
6.ค่ากลาง ตอน 6 20.00 นาที  
7.ค่ากลาง ตอน 7 16.17 นาที  
8.ตัวบอกตำแหน่งข้อมูล ตอน 1 23.43 นาที  
9.ตัวบอกตำแหน่งข้อมูล ตอน 2 20.00 นาที  
10.ตัวบอกตำแหน่งข้อมูล ตอน 3 20.00 นาที  
11.ตัวบอกตำแหน่งข้อมูล ตอน 4 20.00 นาที  
12.ตัวบอกตำแหน่งข้อมูล ตอน 5 26.16 นาที  
13.ค่ากลางที่เหลือ 4.26 นาที  
14.เฉลยโจทย์ 2.05 นาที  
15.การกระจาย สัมบูรณ์ ตอน 1 17.55 นาที  
16.การกระจาย สัมบูรณ์ ตอน 2 20.00 นาที  
17.การกระจาย สัมบูรณ์ ตอน 3 20.00 นาที  
18.การกระจาย สัมบูรณ์ ตอน 4 20.00 นาที  
19.การกระจาย สัมบูรณ์ ตอน 5 20.00 นาที  
20.การกระจาย สัมบูรณ์ ตอน 6 20.00 นาที  
21.การกระจาย สัมบูรณ์ ตอน 7 20.00 นาที  
22.การกระจาย สัมบูรณ์ ตอน 8 20.00 นาที  
23.การกระจาย สัมบูรณ์ ตอน 9 20.00 นาที  
24.การกระจาย สัมบูรณ์ ตอน 10 20.00 นาที  
25.การกระจาย สัมบูรณ์ ตอน 11 20.00 นาที  
26.การกระจาย สัมบูรณ์ ตอน 12 10.55 นาที  
27.การกระจาย สัมพัทธ์ ตอน 1 9.05 นาที  
28.การกระจาย สัมพัทธ์ ตอน 2 14.39 นาที  
29.เฉลยโจทย์ ตอน 1 20.00 นาที  
30.เฉลยโจทย์ ตอน 2 23.06 นาที  
31.แผนภาพกล่อง Box-Plot 16.32 นาที  
32.เฉลยโจทย์ 28.45 นาที  
33.ค่ามาตรฐาน ตอน 1 11.15 นาที  
34.ค่ามาตรฐาน ตอน 2 20.00 นาที  
35.ค่ามาตรฐาน ตอน 3 29.14 นาที  
36.ความลับ Z 21.46 นาที  
37.เจาะลึกโค้งปกติ ตอน 1 9.00 นาที  
38.เจาะลึกโค้งปกติ ตอน 2 20.00 นาที  
39.เจาะลึกโค้งปกติ ตอน 3 20.00 นาที  
40.เจาะลึกโค้งปกติ ตอน 4 8.53 นาที  
41.ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชั่น แบบเส้นตรง ตอน 1 (TCAS ตัดออก) 11.07 นาที  
42.ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชั่น แบบเส้นตรง ตอน 2 (TCAS ตัดออก) 20.00 นาที  
43.ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชั่น แบบเส้นตรง ตอน 3 (TCAS ตัดออก) 20.00 นาที  
44.ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชั่น แบบเส้นตรง ตอน 4 (TCAS ตัดออก) 20.00 นาที  
45.ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชั่น แบบเส้นตรง ตอน 5 (TCAS ตัดออก) 20.00 นาที  
46.ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชั่น แบบเส้นตรง ตอน 6 (TCAS ตัดออก) 17.26 นาที  
47.สรุปสูตรทั้งหมด 20.23 นาที  
48.ตัวอย่างโจทย์ PAT1 ตอน 1 22.11 นาที  
49.ตัวอย่างโจทย์ PAT1 ตอน 2 20.00 นาที  
50.ตัวอย่างโจทย์ PAT1 ตอน 3 20.00 นาที  
51.ตัวอย่างโจทย์ PAT1 ตอน 4 20.00 นาที  
52.ตัวอย่างโจทย์ PAT1 ตอน 5 20.00 นาที  
53.ตัวอย่างโจทย์ PAT1 ตอน 6 16.31 นาที  
อัพเดท สถิติหลักสูตรใหม่ FREE 3.37 นาที  
คำศัพท์ใหม่-ค่านอกเกณฑ์ 12.41 นาที  
คำศัพท์ใหม่-พิสัยระหว่างควอไทล์(IQR) 2.58 นาที  
คำศัพท์ใหม่-ตัวแปรสุ่ม 9.24 นาที  
การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มแบบไม่ต่อเนื่อง ตอนที่ 1 20.00 นาที  
การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มแบบไม่ต่อเนื่อง ตอนที่ 2 17.23 นาที  
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรสุ่มไม่ต่อเนื่อง ตอนที่ 1 20.00 นาที  
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรสุ่มไม่ต่อเนื่อง ตอนที่ 2 10.04 นาที  
การแจกแจงเอกรูปไม่ต่อเนื่อง 15.31 นาที  
การแจกแจงทวินาม ตอนที่ 1 20.00 นาที  
การแจกแจงทวินาม ตอนที่ 2 15.44 นาที  
การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มต่อเนื่อง ตอนที่ 1 20.00 นาที  
การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มต่อเนื่อง ตอนที่ 2 20.00 นาที  
การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มต่อเนื่อง ตอนที่ 3 20.32 นาที  
กำหนดการเชิงเส้น ตอน 1 FREE 20.00 นาที  
กำหนดการเชิงเส้น ตอน 2 20.00 นาที  
กำหนดการเชิงเส้น ตอน 3 20.00 นาที  
กำหนดการเชิงเส้น ตอน 4 20.00 นาที  
กำหนดการเชิงเส้น ตอน 5 20.00 นาที  
กำหนดการเชิงเส้น ตอน 6 20.00 นาที  
กำหนดการเชิงเส้น ตอน 7 20.17 นาที  
พื้นฐาน เเคลคูลัส.pdf
เอกสารประกอบ แคลคูลัส.pdf
พื้นฐาน ลำดับอนุกรม.pdf
เอกสารประกอบ ลำดับ อนุกรม.pdf
พื้นฐาน สถิติเบื้องต้น.pdf
เอกสารประกอบ สถิติเบื้องต้น.pdf
1.1เอกสารประกอบ ชุดเพิ่มเติมสถิติ หลักสูตรใหม่.pdf
เอกสารประกอบ กำหนดการเชิงเส้น.pdf
ขั้นตอน 1
เลือกคอร์สเรียนที่ต้องการสมัครเรียน จากนั้นคลิก "สมัครเรียน" เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการสมัครเรียนออนไลน์

ขั้นตอน 2
เลือกวิธีการชำระเงิน โดยสามารถเลือกชำระผ่านบัตรเครดิต หรือ โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร

ขั้นตอน 3
หากเลือกโอนเงินเข้าบัญชี เลือกโอนเข้าธนาคารใดก็ได้ ดังนี้
ธนาคาร เลขที่บัญชี ชื่อบัญชี
  ธ. กสิกรไทย 040-8-93885-6 บริษัท ติวมาสเตอร์ จำกัด (Tuemaster Co., Ltd.)
  พร้อมเพย์ (PromptPay) 0105561086021 บริษัท ติวมาสเตอร์ จำกัด (Tuemaster Co., Ltd.)

หลังจากโอนเงินแล้ว ให้แจ้งโอนเงินและกรอกข้อมูลเพื่อสมัครเรียน คลิก แจ้งโอนเงิน


เมื่อแจ้งโอนเรียบร้อย ข้ามไปขั้นตอนที่ 6 ได้เลย

หรือหากเลือกชำระผ่านบัตรเครดิต ให้กรอกอีเมลและรหัสผ่านสำหรับเข้าสู่ระบบ หรือหากน้องเป็นนักเรียนใหม่ ให้กด "สมัครสมาชิก" ด้านล่าง
(สำหรับน้องที่เข้าสู่ระบบอยู่แล้ว ให้ตรวจสอบข้อมูล และคลิก "เลือกวิธีชำระเงิน" เพื่อไปยังขั้นตอนถัดไปได้เลย

ขั้นตอน 4
เลือกวิธีการชำระเงิน โดยสามารถชำระค่าลงทะเบียนได้ผ่าน 2 ช่องทาง คือ บัตรเครดิต/เดบิต และ โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร (แนะนำให้อ่านรายละเอียดของการชำระเงินแต่ละแบบ ก่อนเลือกวิธีที่สะดวกที่สุด)

ขั้นตอน 5
ตรวจสอบรายการสั่งซื้อ ชื่อคอร์สที่สมัคร รวมถึงราคา ก่อนชำระเงิน
(หากมีคูปองส่วนลดให้ใส่รหัสคูปองที่ขั้นตอนนี้ได้เลย)

เข้าสู่หน้าชำระเงิน สำหรับการชำระค่าลงทะเบียนออนไลน์ ผ่านบัตรเครดิต/เดบิต
ให้กรอกข้อมูลต่างๆ และกดดำเนินการต่อไปเรื่อยๆ จนการชำระเงินเสร็จสมบูรณ์ (สามารถเข้าเรียนได้ทันทีหลังชำระเงินเสร็จสมบูรณ์)

ขั้นตอน 6
รอรับอีเมลยืนยันการลงทะเบียนภายใน 24ชม. หลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว

ขั้นตอน 7
เข้าสู่ระบบเพื่อเรียนออนไลน์ได้เลย!

หมายเหตุ หากพบปัญหาในการสมัครเรียน ติดต่อทีมงานได้ ที่นี่

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน

 • สนุกครับ
  ดช.หฤษฎ์ อินทรักษา 180

 • ชอบมากค่ะ พี่อุ๋ยสอนดีมากๆ พี่แอดมินก็น่ารักด้วย นั่งเรียนไปขำไป มีไฟตลอดที่เรียนกับพี่อุ๋ยเลย
  พิมพ์ฤทัย ไชยจันทร์ 180

 • สนุกมากเลยค่ะ รู้สึกได้แรงบันดาลใจเยอะมากเลย รักเลขขึ้นมาเลย
  นางสาวฟาฏิล หะยีอาแว 180

 • พี่สอนดีมากค่ะ สอนเร็วกำลังดีค่ะ ไม่น่าเบื่อเลยค่ะ
  กัญญารัตน์ ดวงรัศมี 180

 • สอนเข้าใจมากค่ะ
  วรรณศิลป์ สุขเนียม 180

 • พี่สอนดีเสมอเลย
  จิดาภา จันทสังข์ 180

 • ขอบคุณค่ะที่ทำให้หนูมีวันนี้
  ธนภัทร บุญเพ็ง 180

 • ชอบมากกกกกกกก พี่ทำให้หนูรักคณิตศาสตร์555
  ธิภาดา เพชรแสน 180

 • สอนดีมากครับเข้าใจง่ายพูดช้าๆหน่อยก็ดีน่ะครับ55555ลดคำหยาบด้วยก็ดีน่ะครับ555555ขอบคุณครับอ.อุ๋ย
  ธนกฤต บุญสนอง 180

 • สอนสนุกแล้วก็มีทริคเข้าใจมากๆค่ะ แต่ว่าบางทีเร็วไปตามไม่ค่อยทันค่ะ
  พรนภา จารุวัฒนชัย 180