PB01 ติวเนื้อหาฟิสิกส์เข้มข้น & ฟิสิกส์ความถนัดทางวิศวฯ & ตะลุยโจทย์ฟิสิกส์ PAT3

slider

ราคา

18,100

9,900 บาท

โดยเสริมลาภ พรหมหมวก (พี่โม)

เรียนได้

360

วัน

ได้รับสิทธิ์

500 ชั่วโมง

มีทั้งหมด

834

บทเรียน

ความยาว VDO

272 ชั่วโมง 11 นาที

คอร์สนี้เป็นคอร์สแพ็ครวมของ 3 คอร์ส เตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย มีรวมทั้ง "ติวเนื้อหาฟิสิกส์เข้มข้น" ควบกับ "ฟิสิกส์ ความถนัดทางวิศวฯ" และควบกับ "ตะลุยโจทย์ฟิสิกส์ PAT3"

รายละเอียดคอร์สเรียน

คอร์สนี้เป็นคอร์สแพ็ครวมของ 3 คอร์ส เตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย มีรวมทั้ง "ติวเนื้อหาฟิสิกส์เข้มข้น" ควบกับ "ฟิสิกส์ ความถนัดทางวิศวฯ" และควบกับ "ตะลุยโจทย์ฟิสิกส์ PAT3"
โดยจะมีรวมตั้งแต่การติวเนื้อหาของฟิสิกส์ทุกบทแบบเข้มข้น ให้แน่นในเนื้อหาก่อนที่จะไปต่อกันในส่วนของ ฟิสิกสา์ ความถนัดทางวิศวฯ และไปฝึกทำโจทย์ข้อสอบย้อนหลัง กับ PAT3(ส่วนที่เป็นฟิสิกส์) ครบถ้วนสมบูรณ์แบบเลยครับ 

คอร์สนี้เหมาะกับ...
คอร์สนี้พี่โมตั้งใจทำขึ้นมาสำหรับ น้องๆ ที่มีความฝันอยากเป็นวิศวะ  น้องๆ ทีต้องการเทคนิคพิเศษ ในการทำโจทย์ ฟิสิกส์ แบบขั้นเทพ   น้องๆ ที่อยากรู้ ว่าฟิสิกส์ มันใช้งานอะไร ทำอะไรได้บ้างในชีวิตจริง 

หลังจากจบคอร์สนี้แล้ว น้องๆจะได้มุมมองแบบวิศวะ ได้เทคนิคการคิดหลากหลาย เพิ่มความมั่นใจในการทำคะแนน PAT3 ได้ดียิ่งขึ้นอย่างมากเลยครับ^^

สิ่งที่จำเป็นก่อนลงคอสนี้
พื้นฐานที่ต้องมี คือ แก้ สมการเป็นพอ เพราะเราเริ่มต้นติวฟิสิกส์กันใหม่เลย เก็บเนื้อหาไปเรื่อยๆกับพี่โมได้เลย จากนั้นก็ไปติวในส่วนของติวพื้นฐานวิศวฯ และไปเสริมทักษะการทำโจทย์กับตะลุยโจทย์ PAT3(ส่วนของฟิสิกส์)

การเคลื่อนที่แนวเส้นตรง ตอนที่ 1 FREE 20:00  
การเคลื่อนที่แนวเส้นตรง ตอนที่ 2 20:00  
การเคลื่อนที่แนวเส้นตรง ตอนที่ 3 20:00  
การเคลื่อนที่แนวเส้นตรง ตอนที่ 4 20:00  
การเคลื่อนที่แนวเส้นตรง ตอนที่ 5 20:00  
การเคลื่อนที่แนวเส้นตรง ตอนที่ 6 20:00  
การเคลื่อนที่แนวเส้นตรง ตอนที่ 7 20:00  
การเคลื่อนที่แนวเส้นตรง ตอนที่ 8 20:00  
การเคลื่อนที่แนวเส้นตรง ตอนที่ 9 20:00  
การเคลื่อนที่แนวเส้นตรง ตอนที่ 10 20:00  
การเคลื่อนที่แนวเส้นตรง ตอนที่ 11 20:00  
การเคลื่อนที่แนวเส้นตรง ตอนที่ 12 20:00  
การเคลื่อนที่แนวเส้นตรง ตอนที่ 13 20:00  
การเคลื่อนที่แนวเส้นตรง ตอนที่ 14 20:00  
การเคลื่อนที่แนวเส้นตรง ตอนที่ 15 20:00  
การเคลื่อนที่แนวเส้นตรง ตอนที่ 16 20:00  
การเคลื่อนที่แนวเส้นตรง ตอนที่ 17 20:00  
การเคลื่อนที่แนวเส้นตรง ตอนที่ 18 20:00  
การเคลื่อนที่แนวเส้นตรง ตอนที่ 19 20:00  
การเคลื่อนที่แนวเส้นตรง ตอนที่ 20 20:00  
การเคลื่อนที่แนวเส้นตรง ตอนที่ 21 20:00  
การเคลื่อนที่แนวเส้นตรง ตอนที่ 22 20:00  
การเคลื่อนที่แนวเส้นตรง ตอนที่ 23 20:00  
การเคลื่อนที่แนวเส้นตรง ตอนที่ 24 13:28  
การเคลื่อนที่แบบโปรเจคไตล์ ตอนที่ 1 FREE 20:00  
การเคลื่อนที่แบบโปรเจคไตล์ ตอนที่ 2 20:00  
การเคลื่อนที่แบบโปรเจคไตล์ ตอนที่ 3 20:00  
การเคลื่อนที่แบบโปรเจคไตล์ ตอนที่ 4 20:00  
การเคลื่อนที่แบบโปรเจคไตล์ ตอนที่ 5 20:00  
การเคลื่อนที่แบบโปรเจคไตล์ ตอนที่ 6 20:00  
การเคลื่อนที่แบบโปรเจคไตล์ ตอนที่ 7 20:00  
การเคลื่อนที่แบบโปรเจคไตล์ ตอนที่ 8 20:00  
การเคลื่อนที่แบบโปรเจคไตล์ ตอนที่ 9 20:00  
การเคลื่อนที่แบบโปรเจคไตล์ ตอนที่ 10 17:21  
แรง มวล และกฏการเคลื่อนที่ ตอนที่ 1 FREE 20:00  
แรง มวล และกฏการเคลื่อนที่ ตอนที่ 2 20:00  
แรง มวล และกฏการเคลื่อนที่ ตอนที่ 3 20:00  
แรง มวล และกฏการเคลื่อนที่ ตอนที่ 4 20:00  
แรง มวล และกฏการเคลื่อนที่ ตอนที่ 5 20:00  
แรง มวล และกฏการเคลื่อนที่ ตอนที่ 6 20:00  
แรง มวล และกฏการเคลื่อนที่ ตอนที่ 7 20:00  
แรง มวล และกฏการเคลื่อนที่ ตอนที่ 8 20:00  
แรง มวล และกฏการเคลื่อนที่ ตอนที่ 9 20:00  
แรง มวล และกฏการเคลื่อนที่ ตอนที่ 10 20:00  
แรง มวล และกฏการเคลื่อนที่ ตอนที่ 11 20:00  
แรง มวล และกฏการเคลื่อนที่ ตอนที่ 12 20:00  
แรง มวล และกฏการเคลื่อนที่ ตอนที่ 13 20:00  
แรง มวล และกฏการเคลื่อนที่ ตอนที่ 14 20:00  
แรง มวล และกฏการเคลื่อนที่ ตอนที่ 15 27:18  
การเคลื่อนที่แบบวงกลม ตอนที่ 1 FREE 20:00  
การเคลื่อนที่แบบวงกลม ตอนที่ 2 20:00  
การเคลื่อนที่แบบวงกลม ตอนที่ 3 20:00  
การเคลื่อนที่แบบวงกลม ตอนที่ 4 20:00  
การเคลื่อนที่แบบวงกลม ตอนที่ 5 20:00  
การเคลื่อนที่แบบวงกลม ตอนที่ 6 20:00  
การเคลื่อนที่แบบวงกลม ตอนที่ 7 20:00  
การเคลื่อนที่แบบวงกลม ตอนที่ 8 20:00  
การเคลื่อนที่แบบวงกลม ตอนที่ 9 20:00  
การเคลื่อนที่แบบวงกลม ตอนที่ 10 29:05  
งาน และพลังงาน ตอนที่ 1 FREE 20:00  
งาน และพลังงาน ตอนที่ 2 20:00  
งาน และพลังงาน ตอนที่ 3 20:00  
งาน และพลังงาน ตอนที่ 4 20:00  
งาน และพลังงาน ตอนที่ 5 20:00  
งาน และพลังงาน ตอนที่ 6 20:00  
งาน และพลังงาน ตอนที่ 7 20:00  
งาน และพลังงาน ตอนที่ 8 20:00  
งาน และพลังงาน ตอนที่ 9 20:00  
งาน และพลังงาน ตอนที่ 10 20:00  
งาน และพลังงาน ตอนที่ 11 20:00  
งาน และพลังงาน ตอนที่ 12 20:00  
งาน และพลังงาน ตอนที่ 13 20:00  
งาน และพลังงาน ตอนที่ 14 20:00  
งาน และพลังงาน ตอนที่ 15 25:18  
โมเมนตั้ม ตอนที่ 1 FREE 20:00  
โมเมนตั้ม ตอนที่ 2 20:00  
โมเมนตั้ม ตอนที่ 3 20:00  
โมเมนตั้ม ตอนที่ 4 20:00  
โมเมนตั้ม ตอนที่ 5 20:00  
โมเมนตั้ม ตอนที่ 6 20:00  
โมเมนตั้ม ตอนที่ 7 20:00  
โมเมนตั้ม ตอนที่ 8 20:00  
โมเมนตั้ม ตอนที่ 9 17:52  
สมดุลกล ตอนที่ 1 FREE 20:00  
สมดุลกล ตอนที่ 2 20:00  
สมดุลกล ตอนที่ 3 20:00  
สมดุลกล ตอนที่ 4 20:00  
สมดุลกล ตอนที่ 5 20:00  
สมดุลกล ตอนที่ 6 20:00  
สมดุลกล ตอนที่ 7 20:00  
สมดุลกล ตอนที่ 8 20:00  
สมดุลกล ตอนที่ 9 20:00  
สมดุลกล ตอนที่ 10 20:00  
สมดุลกล ตอนที่ 11 20:00  
สมดุลกล ตอนที่ 12 20:00  
สมดุลกล ตอนที่ 13 20:00  
สมดุลกล ตอนที่ 14 10:04  
ปรากฏการณ์คลื่น (Wave Phenomenon) ตอนที่ 1 FREE 20:00  
ปรากฏการณ์คลื่น (Wave Phenomenon) ตอนที่ 2 20:00  
ปรากฏการณ์คลื่น (Wave Phenomenon) ตอนที่ 3 20:00  
ปรากฏการณ์คลื่น (Wave Phenomenon) ตอนที่ 4 20:00  
ปรากฏการณ์คลื่น (Wave Phenomenon) ตอนที่ 5 18:13  
การสะท้อน (Reflection) ตอนที่ 1 21:47  
การสะท้อน (Reflection) ตอนที่ 2 20:00  
การสะท้อน (Reflection) ตอนที่ 3 20:00  
การสะท้อน (Reflection) ตอนที่ 4 8:48  
การหักเห (Refraction) ตอนที่ 1 11:12  
การหักเห (Refraction) ตอนที่ 2 20:00  
การหักเห (Refraction) ตอนที่ 3 20:00  
การหักเห (Refraction) ตอนที่ 4 20:00  
การหักเห (Refraction) ตอนที่ 5 20:00  
การหักเห (Refraction) ตอนที่ 6 25:18  
การแทรกสอดและการเลี้ยวเบน (Interference & Diffraction) ตอนที่ 1 14:42  
การแทรกสอดและการเลี้ยวเบน (Interference & Diffraction) ตอนที่ 2 20:01  
การแทรกสอดและการเลี้ยวเบน (Interference & Diffraction) ตอนที่ 3 20:01  
การแทรกสอดและการเลี้ยวเบน (Interference & Diffraction) ตอนที่ 4 25:01  
การแทรกสอดและการเลี้ยวเบนของแสง ตอนที่ 1 15:00  
การแทรกสอดและการเลี้ยวเบนของแสง ตอนที่ 2 20:00  
การแทรกสอดและการเลี้ยวเบนของแสง ตอนที่ 3 20:00  
การแทรกสอดและการเลี้ยวเบนของแสง ตอนที่ 4 20:00  
การแทรกสอดและการเลี้ยวเบนของแสง ตอนที่ 5 20:00  
การแทรกสอดและการเลี้ยวเบนของแสง ตอนที่ 6 20:00  
การแทรกสอดและการเลี้ยวเบนของแสง ตอนที่ 7 20:00  
การแทรกสอดและการเลี้ยวเบนของแสง ตอนที่ 8 15:18  
การสั่นพ้องและคลื่นนิ่ง (Wave Phenomenon) ตอนที่ 1 20:00  
การสั่นพ้องและคลื่นนิ่ง (Wave Phenomenon) ตอนที่ 2 20:00  
การสั่นพ้องและคลื่นนิ่ง (Wave Phenomenon) ตอนที่ 3 20:00  
การสั่นพ้องและคลื่นนิ่ง (Wave Phenomenon) ตอนที่ 4 11:50  
ทัศนอุปกรณ์ (Visualequipment) ตอนที่ 1 28:10  
ทัศนอุปกรณ์ (Visualequipment) ตอนที่ 2 20:00  
ทัศนอุปกรณ์ (Visualequipment) ตอนที่ 3 20:00  
ทัศนอุปกรณ์ (Visualequipment) ตอนที่ 4 20:00  
ทัศนอุปกรณ์ (Visualequipment) ตอนที่ 5 20:00  
ทัศนอุปกรณ์ (Visualequipment) ตอนที่ 6 20:00  
ทัศนอุปกรณ์ (Visualequipment) ตอนที่ 7 22:37  
ความดัง-ค่อยของเสียง (Loudness of sound) ตอนที่ 1 17:23  
ความดัง-ค่อยของเสียง (Loudness of sound) ตอนที่ 2 20:00  
ความดัง-ค่อยของเสียง (Loudness of sound) ตอนที่ 3 20:00  
ความดัง-ค่อยของเสียง (Loudness of sound) ตอนที่ 4 20:00  
ความดัง-ค่อยของเสียง (Loudness of sound) ตอนที่ 5 20:00  
ความดัง-ค่อยของเสียง (Loudness of sound) ตอนที่ 6 10:37  
ปรากฏการณ์ดอปเปอร์ (Doppler Effect) ตอนที่ 1 29:23  
ปรากฏการณ์ดอปเปอร์ (Doppler Effect) ตอนที่ 2 20:00  
ปรากฏการณ์ดอปเปอร์ (Doppler Effect) ตอนที่ 3 19:19  
กฏของคูลอมบ์ ตอนที่ 1 FREE 20:00  
กฏของคูลอมบ์ ตอนที่ 2 20:00  
กฏของคูลอมบ์ ตอนที่ 3 20:00  
กฏของคูลอมบ์ ตอนที่ 4 20:00  
กฏของคูลอมบ์ ตอนที่ 5 20:00  
กฏของคูลอมบ์ ตอนที่ 6 20:00  
สนามไฟฟ้า ตอนที่ 1 20:00  
สนามไฟฟ้า ตอนที่ 2 20:00  
สนามไฟฟ้า ตอนที่ 3 20:00  
สนามไฟฟ้า ตอนที่ 4 20:00  
สนามไฟฟ้า ตอนที่ 5 20:00  
สนามไฟฟ้า ตอนที่ 6 20:00  
สนามไฟฟ้า ตอนที่ 7 20:00  
สนามไฟฟ้า ตอนที่ 8 20:00  
สนามไฟฟ้า ตอนที่ 9 20:00  
สนามไฟฟ้า ตอนที่ 10 20:00  
สนามไฟฟ้า ตอนที่ 11 20:00  
สนามไฟฟ้า ตอนที่ 12 17:00  
พลังงานศักย์และศักย์ไฟฟ้า ตอนที่ 1 23:01  
พลังงานศักย์และศักย์ไฟฟ้า ตอนที่ 2 20:00  
พลังงานศักย์และศักย์ไฟฟ้า ตอนที่ 3 20:00  
พลังงานศักย์และศักย์ไฟฟ้า ตอนที่ 4 20:01  
พลังงานศักย์และศักย์ไฟฟ้า ตอนที่ 5 20:01  
พลังงานศักย์และศักย์ไฟฟ้า ตอนที่ 6 20:01  
พลังงานศักย์และศักย์ไฟฟ้า ตอนที่ 7 20:01  
พลังงานศักย์และศักย์ไฟฟ้า ตอนที่ 8 20:00  
พลังงานศักย์และศักย์ไฟฟ้า ตอนที่ 9 20:00  
พลังงานศักย์และศักย์ไฟฟ้า ตอนที่ 10 20:00  
พลังงานศักย์และศักย์ไฟฟ้า ตอนที่ 11 20:00  
พลังงานศักย์และศักย์ไฟฟ้า ตอนที่ 12 20:00  
พลังงานศักย์และศักย์ไฟฟ้า ตอนที่ 13 20:00  
พลังงานศักย์และศักย์ไฟฟ้า ตอนที่ 14 20:00  
พลังงานศักย์และศักย์ไฟฟ้า ตอนที่ 15 20:00  
พลังงานศักย์และศักย์ไฟฟ้า ตอนที่ 16 20:00  
พลังงานศักย์และศักย์ไฟฟ้า ตอนที่ 17 20:00  
พลังงานศักย์และศักย์ไฟฟ้า ตอนที่ 18 20:07  
กระแสไฟฟ้า ตอนที่ 1 FREE 20:00  
กระแสไฟฟ้า ตอนที่ 2 26:27  
กฏของโอห์ม ตอนที่ 1 13:33  
กฏของโอห์ม ตอนที่ 2 20:00  
กฏของโอห์ม ตอนที่ 3 20:52  
การต่อตัวต้านทาน ตอนที่ 1 19:08  
การต่อตัวต้านทาน ตอนที่ 2 20:00  
การต่อตัวต้านทาน ตอนที่ 3 20:00  
การต่อตัวต้านทาน ตอนที่ 4 20:00  
การต่อตัวต้านทาน ตอนที่ 5 20:00  
การต่อตัวต้านทาน ตอนที่ 6 20:00  
การต่อตัวต้านทาน ตอนที่ 7 12:10  
วิเคราะห์วงจรไฟฟ้า ตอนที่ 1 27:50  
วิเคราะห์วงจรไฟฟ้า ตอนที่ 2 20:00  
วิเคราะห์วงจรไฟฟ้า ตอนที่ 3 20:00  
วิเคราะห์วงจรไฟฟ้า ตอนที่ 4 20:00  
วิเคราะห์วงจรไฟฟ้า ตอนที่ 5 20:00  
วิเคราะห์วงจรไฟฟ้า ตอนที่ 6 20:00  
วิเคราะห์วงจรไฟฟ้า ตอนที่ 7 20:00  
วิเคราะห์วงจรไฟฟ้า ตอนที่ 8 20:00  
วิเคราะห์วงจรไฟฟ้า ตอนที่ 9 20:00  
วิเคราะห์วงจรไฟฟ้า ตอนที่ 10 20:00  
วิเคราะห์วงจรไฟฟ้า ตอนที่ 11 20:00  
มิเตอร์ไฟฟ้า ตอนที่ 1 20:00  
มิเตอร์ไฟฟ้า ตอนที่ 2 27:57  
กำลังไฟฟ้า ตอนที่ 1 12:03  
กำลังไฟฟ้า ตอนที่ 2 20:00  
กำลังไฟฟ้า ตอนที่ 3 20:00  
กำลังไฟฟ้า ตอนที่ 4 20:00  
กำลังไฟฟ้า ตอนที่ 5 20:00  
กำลังไฟฟ้า ตอนที่ 6 17:52  
ความเข้มสนามแม่เหล็ก ตอนที่ 1 FREE 15:00  
ความเข้มสนามแม่เหล็ก ตอนที่ 2 12:11  
แรงประจุที่วิ่งตั้งฉากกับสนามแม่เหล็ก ตอนที่ 1 12:50  
แรงประจุที่วิ่งตั้งฉากกับสนามแม่เหล็ก ตอนที่ 2 20:00  
แรงประจุที่วิ่งตั้งฉากกับสนามแม่เหล็ก ตอนที่ 3 20:00  
แรงประจุที่วิ่งตั้งฉากกับสนามแม่เหล็ก ตอนที่ 4 19:23  
แรงที่กระแสไฟฟ้าวิ่งตั้งฉากกับสนามแม่เหล็ก ตอนที่ 1 20:37  
แรงที่กระแสไฟฟ้าวิ่งตั้งฉากกับสนามแม่เหล็ก ตอนที่ 2 20:00  
แรงที่กระแสไฟฟ้าวิ่งตั้งฉากกับสนามแม่เหล็ก ตอนที่ 3 20:00  
แรงที่กระแสไฟฟ้าวิ่งตั้งฉากกับสนามแม่เหล็ก ตอนที่ 4 10:26  
เหนี่ยวนำ ตอนที่ 1 9:35  
เหนี่ยวนำ ตอนที่ 2 20:00  
เหนี่ยวนำ ตอนที่ 3 20:00  
เหนี่ยวนำ ตอนที่ 4 20:00  
เหนี่ยวนำ ตอนที่ 5 20:00  
เหนี่ยวนำ ตอนที่ 6 20:00  
เหนี่ยวนำ ตอนที่ 7 21:57  
หม้อแปลงไฟฟ้า ตอนที่ 1 18:03  
หม้อแปลงไฟฟ้า ตอนที่ 2 20:00  
หม้อแปลงไฟฟ้า ตอนที่ 3 10:10  
ไฟฟ้ากระแสสลับ ตอนที่ 1 FREE 20:00  
ไฟฟ้ากระแสสลับ ตอนที่ 2 20:00  
ไฟฟ้ากระแสสลับ ตอนที่ 3 20:00  
ไฟฟ้ากระแสสลับ ตอนที่ 4 20:00  
ไฟฟ้ากระแสสลับ ตอนที่ 5 20:00  
ไฟฟ้ากระแสสลับ ตอนที่ 6 20:00  
ไฟฟ้ากระแสสลับ ตอนที่ 7 20:01  
ไฟฟ้ากระแสสลับ ตอนที่ 8 9:29  
ความยืดหยุ่น (ของแข็ง) ตอนที่ 1 FREE 20:00  
ความยืดหยุ่น (ของแข็ง) ตอนที่ 2 20:00  
ความยืดหยุ่น (ของแข็ง) ตอนที่ 3 20:00  
ความยืดหยุ่น (ของแข็ง) ตอนที่ 4 20:00  
ความยืดหยุ่น (ของแข็ง) ตอนที่ 5 20:00  
ความยืดหยุ่น (ของแข็ง) ตอนที่ 6 20:00  
ความยืดหยุ่น (ของแข็ง) ตอนที่ 7 20:00  
ความยืดหยุ่น (ของแข็ง) ตอนที่ 8 17:09  
สมบัติเชิงกลของของไหล ตอนที่ 1 FREE 20:00  
สมบัติเชิงกลของของไหล ตอนที่ 2 20:00  
สมบัติเชิงกลของของไหล ตอนที่ 3 20:00  
สมบัติเชิงกลของของไหล ตอนที่ 4 20:00  
สมบัติเชิงกลของของไหล ตอนที่ 5 20:00  
สมบัติเชิงกลของของไหล ตอนที่ 6 20:00  
สมบัติเชิงกลของของไหล ตอนที่ 7 20:00  
สมบัติเชิงกลของของไหล ตอนที่ 8 20:00  
สมบัติเชิงกลของของไหล ตอนที่ 9 20:00  
สมบัติเชิงกลของของไหล ตอนที่ 10 20:00  
สมบัติเชิงกลของของไหล ตอนที่ 11 20:00  
สมบัติเชิงกลของของไหล ตอนที่ 12 20:00  
สมบัติเชิงกลของของไหล ตอนที่ 13 20:00  
สมบัติเชิงกลของของไหล ตอนที่ 14 20:00  
สมบัติเชิงกลของของไหล ตอนที่ 15 20:00  
สมบัติเชิงกลของของไหล ตอนที่ 16 20:00  
สมบัติเชิงกลของของไหล ตอนที่ 17 16:20  
สมบัติเชิงกลของของไหล ตอนที่ 18 20:00  
สมบัติเชิงกลของของไหล ตอนที่ 19 20:00  
สมบัติเชิงกลของของไหล ตอนที่ 20 20:00  
สมบัติเชิงกลของของไหล ตอนที่ 21 20:00  
สมบัติเชิงกลของของไหล ตอนที่ 22 20:00  
สมบัติเชิงกลของของไหล ตอนที่ 23 20:00  
สมบัติเชิงกลของของไหล ตอนที่ 24 20:00  
สมบัติเชิงกลของของไหล ตอนที่ 25 20:00  
สมบัติเชิงกลของของไหล ตอนที่ 26 20:00  
สมบัติเชิงกลของของไหล ตอนที่ 27 20:00  
สมบัติเชิงกลของของไหล ตอนที่ 28 20:00  
สมบัติเชิงกลของของไหล ตอนที่ 29 20:00  
สมบัติเชิงกลของของไหล ตอนที่ 30 20:00  
สมบัติเชิงกลของของไหล ตอนที่ 31 20:00  
สมบัติเชิงกลของของไหล ตอนที่ 32 20:00  
สมบัติเชิงกลของของไหล ตอนที่ 33 20:00  
สมบัติเชิงกลของของไหล ตอนที่ 34 20:00  
สมบัติเชิงกลของของไหล ตอนที่ 35 20:00  
สมบัติเชิงกลของของไหล ตอนที่ 36 20:00  
สมบัติเชิงกลของของไหล ตอนที่ 37 20:00  
สมบัติเชิงกลของของไหล ตอนที่ 38 20:00  
สมบัติเชิงกลของของไหล ตอนที่ 39 20:00  
สมบัติเชิงกลของของไหล ตอนที่ 40 20:00  
สมบัติเชิงกลของของไหล ตอนที่ 41 20:00  
สมบัติเชิงกลของของไหล ตอนที่ 42 6:54  
ความร้อนและอุณหภูมิ ตอนที่ 1 FREE 20:00  
ความร้อนและอุณหภูมิ ตอนที่ 2 20:00  
ความร้อนและอุณหภูมิ ตอนที่ 3 20:00  
ความร้อนและอุณหภูมิ ตอนที่ 4 20:00  
ความร้อนและอุณหภูมิ ตอนที่ 5 20:00  
ความร้อนและอุณหภูมิ ตอนที่ 6 20:00  
ความร้อนและอุณหภูมิ ตอนที่ 7 20:00  
ความร้อนและอุณหภูมิ ตอนที่ 8 20:00  
ความร้อนและอุณหภูมิ ตอนที่ 9 20:00  
ความร้อนและอุณหภูมิ ตอนที่ 10 12:40  
สมบัติของแก๊ส ตอนที่ 1 27:20  
สมบัติของแก๊ส ตอนที่ 2 20:00  
สมบัติของแก๊ส ตอนที่ 3 20:00  
สมบัติของแก๊ส ตอนที่ 4 20:00  
สมบัติของแก๊ส ตอนที่ 5 20:00  
สมบัติของแก๊ส ตอนที่ 6 20:00  
สมบัติของแก๊ส ตอนที่ 7 20:00  
สมบัติของแก๊ส ตอนที่ 8 20:00  
สมบัติของแก๊ส ตอนที่ 9 20:00  
สมบัติของแก๊ส ตอนที่ 10 20:00  
สมบัติของแก๊ส ตอนที่ 11 14:51  
ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส ตอนที่ 1 20:00  
ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส ตอนที่ 2 20:00  
ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส ตอนที่ 3 20:00  
ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส ตอนที่ 4 20:00  
ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส ตอนที่ 5 20:00  
ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส ตอนที่ 6 25:30  
กฏข้อที่หนึ่งของอุณหภูมิพลศาสตร์ ตอนที่ 1 14:30  
กฏข้อที่หนึ่งของอุณหภูมิพลศาสตร์ ตอนที่ 2 20:00  
กฏข้อที่หนึ่งของอุณหภูมิพลศาสตร์ ตอนที่ 3 20:00  
กฏข้อที่หนึ่งของอุณหภูมิพลศาสตร์ ตอนที่ 4 20:00  
กฏข้อที่หนึ่งของอุณหภูมิพลศาสตร์ ตอนที่ 5 20:00  
กฏข้อที่หนึ่งของอุณหภูมิพลศาสตร์ ตอนที่ 6 20:00  
กฏข้อที่หนึ่งของอุณหภูมิพลศาสตร์ ตอนที่ 7 20:00  
กฏข้อที่หนึ่งของอุณหภูมิพลศาสตร์ ตอนที่ 8 20:00  
กฏข้อที่หนึ่งของอุณหภูมิพลศาสตร์ ตอนที่ 9 20:56  
ฟิสิกส์อะตอม ตอนที่ 1 FREE 20:00  
ฟิสิกส์อะตอม ตอนที่ 2 20:00  
ฟิสิกส์อะตอม ตอนที่ 3 20:00  
ฟิสิกส์อะตอม ตอนที่ 4 20:00  
ฟิสิกส์อะตอม ตอนที่ 5 20:00  
ฟิสิกส์อะตอม ตอนที่ 6 20:00  
ฟิสิกส์อะตอม ตอนที่ 7 20:00  
ฟิสิกส์อะตอม ตอนที่ 8 20:00  
ฟิสิกส์อะตอม ตอนที่ 9 20:00  
ฟิสิกส์อะตอม ตอนที่ 10 20:00  
ฟิสิกส์อะตอม ตอนที่ 11 20:00  
ฟิสิกส์อะตอม ตอนที่ 12 20:00  
ฟิสิกส์อะตอม ตอนที่ 13 20:00  
ฟิสิกส์อะตอม ตอนที่ 14 20:00  
ฟิสิกส์อะตอม ตอนที่ 15 20:00  
ฟิสิกส์อะตอม ตอนที่ 16 20:00  
ฟิสิกส์อะตอม ตอนที่ 17 20:00  
ฟิสิกส์อะตอม ตอนที่ 18 20:00  
ฟิสิกส์อะตอม ตอนที่ 19 20:00  
ฟิสิกส์อะตอม ตอนที่ 20 11:37  
ฟิสิกส์นิวเคลียร์ ตอนที่ 1 FREE 20:00  
ฟิสิกส์นิวเคลียร์ ตอนที่ 2 20:00  
ฟิสิกส์นิวเคลียร์ ตอนที่ 3 20:00  
ฟิสิกส์นิวเคลียร์ ตอนที่ 4 20:00  
ฟิสิกส์นิวเคลียร์ ตอนที่ 5 20:00  
ฟิสิกส์นิวเคลียร์ ตอนที่ 6 20:00  
ฟิสิกส์นิวเคลียร์ ตอนที่ 7 20:00  
ฟิสิกส์นิวเคลียร์ ตอนที่ 8 20:00  
ฟิสิกส์นิวเคลียร์ ตอนที่ 9 20:00  
ฟิสิกส์นิวเคลียร์ ตอนที่ 10 20:00  
ฟิสิกส์นิวเคลียร์ ตอนที่ 11 20:00  
ฟิสิกส์นิวเคลียร์ ตอนที่ 12 20:00  
ฟิสิกส์นิวเคลียร์ ตอนที่ 13 20:00  
ฟิสิกส์นิวเคลียร์ ตอนที่ 15 17:37  
ฟิสิกส์นิวเคลียร์ ตอนที่ 14 20:00  
ซิมเปิลฮามอนิกส์ ตอนที่ 1 FREE 20:  
ซิมเปิลฮามอนิกส์ ตอนที่ 2 20:  
ซิมเปิลฮามอนิกส์ ตอนที่ 3 20:  
ซิมเปิลฮามอนิกส์ ตอนที่ 4 20:  
ซิมเปิลฮามอนิกส์ ตอนที่ 5 20:  
ซิมเปิลฮามอนิกส์ ตอนที่ 6 20:  
ซิมเปิลฮามอนิกส์ ตอนที่ 7 20:  
ซิมเปิลฮามอนิกส์ ตอนที่ 8 20:  
ซิมเปิลฮามอนิกส์ ตอนที่ 9 20:  
ซิมเปิลฮามอนิกส์ ตอนที่ 10 20:  
ซิมเปิลฮามอนิกส์ ตอนที่ 11 12:28  
กลศาสตร์ ชุดที่ 1 ตอนที่ 1 FREE 20:00  
กลศาสตร์ ชุดที่ 1 ตอนที่ 2 FREE 20:00  
กลศาสตร์ ชุดที่ 1 ตอนที่ 3 20:00  
กลศาสตร์ ชุดที่ 1 ตอนที่ 4 20:00  
กลศาสตร์ ชุดที่ 1 ตอนที่ 5 20:00  
กลศาสตร์ ชุดที่ 1 ตอนที่ 6 20:00  
กลศาสตร์ ชุดที่ 1 ตอนที่ 7 20:00  
กลศาสตร์ ชุดที่ 1 ตอนที่ 8 20:00  
กลศาสตร์ ชุดที่ 1 ตอนที่ 9 20:00  
กลศาสตร์ ชุดที่ 1 ตอนที่ 10 20:00  
กลศาสตร์ ชุดที่ 1 ตอนที่ 11 20:00  
กลศาสตร์ ชุดที่ 1 ตอนที่ 12 20:00  
กลศาสตร์ ชุดที่ 1 ตอนที่ 13 20:00  
กลศาสตร์ ชุดที่ 1 ตอนที่ 14 20:00  
กลศาสตร์ ชุดที่ 1 ตอนที่ 15 20:00  
กลศาสตร์ ชุดที่ 1 ตอนที่ 16 20:00  
กลศาสตร์ ชุดที่ 1 ตอนที่ 17 20:00  
กลศาสตร์ ชุดที่ 1 ตอนที่ 18 16:18  
กลศาสตร์ ชุดที่ 2 ตอนที่ 1 FREE 20:00  
กลศาสตร์ ชุดที่ 2 ตอนที่ 2 FREE 20:00  
กลศาสตร์ ชุดที่ 2 ตอนที่ 3 20:00  
กลศาสตร์ ชุดที่ 2 ตอนที่ 4 20:00  
กลศาสตร์ ชุดที่ 2 ตอนที่ 5 20:00  
กลศาสตร์ ชุดที่ 2 ตอนที่ 6 20:00  
กลศาสตร์ ชุดที่ 2 ตอนที่ 7 20:00  
กลศาสตร์ ชุดที่ 2 ตอนที่ 8 20:00  
กลศาสตร์ ชุดที่ 2 ตอนที่ 9 20:00  
กลศาสตร์ ชุดที่ 2 ตอนที่ 10 20:00  
กลศาสตร์ ชุดที่ 2 ตอนที่ 11 25:55  
กลศาสตร์ ชุดที่ 3 ตอนที่ 1 FREE 20:00  
กลศาสตร์ ชุดที่ 3 ตอนที่ 2 20:00  
กลศาสตร์ ชุดที่ 3 ตอนที่ 3 20:00  
กลศาสตร์ ชุดที่ 3 ตอนที่ 4 20:00  
กลศาสตร์ ชุดที่ 3 ตอนที่ 5 20:00  
กลศาสตร์ ชุดที่ 3 ตอนที่ 6 20:00  
กลศาสตร์ ชุดที่ 3 ตอนที่ 7 20:00  
กลศาสตร์ ชุดที่ 3 ตอนที่ 8 20:00  
กลศาสตร์ ชุดที่ 3 ตอนที่ 9 20:00  
กลศาสตร์ ชุดที่ 3 ตอนที่ 10 20:00  
กลศาสตร์ ชุดที่ 3 ตอนที่ 11 20:00  
กลศาสตร์ ชุดที่ 3 ตอนที่ 12 20:00  
กลศาสตร์ ชุดที่ 3 ตอนที่ 13 20:00  
กลศาสตร์ ชุดที่ 3 ตอนที่ 14 20:00  
กลศาสตร์ ชุดที่ 3 ตอนที่ 15 9:50  
กลศาสตร์ ชุดที่ 4 ตอนที่ 1 FREE 20:00  
กลศาสตร์ ชุดที่ 4 ตอนที่ 2 20:00  
กลศาสตร์ ชุดที่ 4 ตอนที่ 3 20:00  
กลศาสตร์ ชุดที่ 4 ตอนที่ 4 20:00  
กลศาสตร์ ชุดที่ 4 ตอนที่ 5 20:00  
กลศาสตร์ ชุดที่ 4 ตอนที่ 6 20:00  
กลศาสตร์ ชุดที่ 4 ตอนที่ 7 20:00  
กลศาสตร์ ชุดที่ 4 ตอนที่ 8 20:00  
กลศาสตร์ ชุดที่ 4 ตอนที่ 9 20:00  
กลศาสตร์ ชุดที่ 4 ตอนที่ 10 20:00  
กลศาสตร์ ชุดที่ 4 ตอนที่ 11 20:00  
กลศาสตร์ ชุดที่ 4 ตอนที่ 12 20:00  
กลศาสตร์ ชุดที่ 4 ตอนที่ 13 20:00  
กลศาสตร์ ชุดที่ 4 ตอนที่ 14 20:00  
กลศาสตร์ ชุดที่ 4 ตอนที่ 15 20:00  
กลศาสตร์ ชุดที่ 4 ตอนที่ 16 20:00  
กลศาสตร์ ชุดที่ 4 ตอนที่ 17 25:48  
กลศาสตร์ ชุดที่ 5 ตอนที่ 1 FREE 20:00  
กลศาสตร์ ชุดที่ 5 ตอนที่ 2 20:00  
กลศาสตร์ ชุดที่ 5 ตอนที่ 3 20:00  
กลศาสตร์ ชุดที่ 5 ตอนที่ 4 20:00  
กลศาสตร์ ชุดที่ 5 ตอนที่ 5 20:00  
กลศาสตร์ ชุดที่ 5 ตอนที่ 6 20:00  
กลศาสตร์ ชุดที่ 5 ตอนที่ 7 20:00  
กลศาสตร์ ชุดที่ 5 ตอนที่ 8 20:00  
กลศาสตร์ ชุดที่ 5 ตอนที่ 9 20:00  
กลศาสตร์ ชุดที่ 5 ตอนที่ 10 20:00  
กลศาสตร์ ชุดที่ 5 ตอนที่ 11 20:00  
กลศาสตร์ ชุดที่ 5 ตอนที่ 12 20:00  
กลศาสตร์ ชุดที่ 5 ตอนที่ 13 20:00  
กลศาสตร์ ชุดที่ 5 ตอนที่ 14 20:00  
กลศาสตร์ ชุดที่ 5 ตอนที่ 15 20:00  
กลศาสตร์ ชุดที่ 5 ตอนที่ 16 20:00  
กลศาสตร์ ชุดที่ 5 ตอนที่ 17 20:00  
กลศาสตร์ ชุดที่ 5 ตอนที่ 18 20:00  
กลศาสตร์ ชุดที่ 5 ตอนที่ 19 20:00  
กลศาสตร์ ชุดที่ 5 ตอนที่ 20 20:00  
กลศาสตร์ ชุดที่ 5 ตอนที่ 21 20:00  
กลศาสตร์ ชุดที่ 5 ตอนที่ 22 29:50  
กลศาสตร์ ชุดที่ 6 ตอนที่ 1 FREE 20:00  
กลศาสตร์ ชุดที่ 6 ตอนที่ 2 20:00  
กลศาสตร์ ชุดที่ 6 ตอนที่ 3 20:00  
กลศาสตร์ ชุดที่ 6 ตอนที่ 4 20:00  
กลศาสตร์ ชุดที่ 6 ตอนที่ 5 20:00  
กลศาสตร์ ชุดที่ 6 ตอนที่ 6 20:00  
กลศาสตร์ ชุดที่ 6 ตอนที่ 7 20:00  
กลศาสตร์ ชุดที่ 6 ตอนที่ 8 20:00  
กลศาสตร์ ชุดที่ 6 ตอนที่ 9 20:00  
กลศาสตร์ ชุดที่ 6 ตอนที่ 10 20:00  
กลศาสตร์ ชุดที่ 6 ตอนที่ 11 20:00  
กลศาสตร์ ชุดที่ 6 ตอนที่ 12 14:24  
กลศาสตร์ ชุดที่ 7 ตอนที่ 1 FREE 20:00  
กลศาสตร์ ชุดที่ 7 ตอนที่ 2 20:00  
กลศาสตร์ ชุดที่ 7 ตอนที่ 3 20:00  
กลศาสตร์ ชุดที่ 7 ตอนที่ 4 20:00  
กลศาสตร์ ชุดที่ 7 ตอนที่ 5 20:00  
กลศาสตร์ ชุดที่ 7 ตอนที่ 6 20:00  
กลศาสตร์ ชุดที่ 7 ตอนที่ 7 20:00  
กลศาสตร์ ชุดที่ 7 ตอนที่ 8 20:00  
กลศาสตร์ ชุดที่ 7 ตอนที่ 9 20:00  
กลศาสตร์ ชุดที่ 7 ตอนที่ 10 20:00  
กลศาสตร์ ชุดที่ 7 ตอนที่ 11 23:56  
กลศาสตร์ ชุดที่ 8 ตอนที่ 1 FREE 20:00  
กลศาสตร์ ชุดที่ 8 ตอนที่ 2 20:00  
กลศาสตร์ ชุดที่ 8 ตอนที่ 3 20:00  
กลศาสตร์ ชุดที่ 8 ตอนที่ 4 20:00  
กลศาสตร์ ชุดที่ 8 ตอนที่ 5 20:00  
กลศาสตร์ ชุดที่ 8 ตอนที่ 6 20:00  
กลศาสตร์ ชุดที่ 8 ตอนที่ 7 20:00  
กลศาสตร์ ชุดที่ 8 ตอนที่ 8 20:00  
กลศาสตร์ ชุดที่ 8 ตอนที่ 9 20:00  
กลศาสตร์ ชุดที่ 8 ตอนที่ 10 20:00  
กลศาสตร์ ชุดที่ 8 ตอนที่ 11 20:00  
กลศาสตร์ ชุดที่ 8 ตอนที่ 12 20:00  
กลศาสตร์ ชุดที่ 8 ตอนที่ 13 26:07  
ไฟฟ้า ชุดที่ 1 ตอนที่ 1 FREE 20:00  
ไฟฟ้า ชุดที่ 1 ตอนที่ 2 20:00  
ไฟฟ้า ชุดที่ 1 ตอนที่ 3 20:00  
ไฟฟ้า ชุดที่ 1 ตอนที่ 4 20:00  
ไฟฟ้า ชุดที่ 1 ตอนที่ 5 20:00  
ไฟฟ้า ชุดที่ 1 ตอนที่ 6 20:00  
ไฟฟ้า ชุดที่ 1 ตอนที่ 7 20:00  
ไฟฟ้า ชุดที่ 1 ตอนที่ 8 20:00  
ไฟฟ้า ชุดที่ 1 ตอนที่ 9 20:00  
ไฟฟ้า ชุดที่ 1 ตอนที่ 10 20:00  
ไฟฟ้า ชุดที่ 1 ตอนที่ 11 20:00  
ไฟฟ้า ชุดที่ 1 ตอนที่ 12 20:00  
ไฟฟ้า ชุดที่ 1 ตอนที่ 13 20:00  
ไฟฟ้า ชุดที่ 1 ตอนที่ 14 20:00  
ไฟฟ้า ชุดที่ 1 ตอนที่ 15 20:00  
ไฟฟ้า ชุดที่ 1 ตอนที่ 16 20:00  
ไฟฟ้า ชุดที่ 1 ตอนที่ 17 20:00  
ไฟฟ้า ชุดที่ 1 ตอนที่ 18 20:00  
ไฟฟ้า ชุดที่ 1 ตอนที่ 19 20:00  
ไฟฟ้า ชุดที่ 1 ตอนที่ 20 20:00  
ไฟฟ้า ชุดที่ 1 ตอนที่ 21 23:20  
ไฟฟ้า ชุดที่ 2 ตอนที่ 1 FREE 20:00  
ไฟฟ้า ชุดที่ 2 ตอนที่ 2 20:00  
ไฟฟ้า ชุดที่ 2 ตอนที่ 3 20:00  
ไฟฟ้า ชุดที่ 2 ตอนที่ 4 20:00  
ไฟฟ้า ชุดที่ 2 ตอนที่ 5 20:00  
ไฟฟ้า ชุดที่ 2 ตอนที่ 6 20:00  
ไฟฟ้า ชุดที่ 2 ตอนที่ 7 20:00  
ไฟฟ้า ชุดที่ 2 ตอนที่ 8 20:00  
ไฟฟ้า ชุดที่ 2 ตอนที่ 9 21:59  
ไฟฟ้า ชุดที่ 3 ตอนที่ 1 FREE 20:00  
ไฟฟ้า ชุดที่ 3 ตอนที่ 2 20:00  
ไฟฟ้า ชุดที่ 3 ตอนที่ 3 20:00  
ไฟฟ้า ชุดที่ 3 ตอนที่ 4 20:00  
ไฟฟ้า ชุดที่ 3 ตอนที่ 5 20:00  
ไฟฟ้า ชุดที่ 3 ตอนที่ 6 20:00  
ไฟฟ้า ชุดที่ 3 ตอนที่ 7 20:00  
ไฟฟ้า ชุดที่ 3 ตอนที่ 8 20:00  
ไฟฟ้า ชุดที่ 3 ตอนที่ 9 20:00  
ไฟฟ้า ชุดที่ 3 ตอนที่ 10 20:00  
ไฟฟ้า ชุดที่ 3 ตอนที่ 11 20:00  
ไฟฟ้า ชุดที่ 3 ตอนที่ 12 20:00  
ไฟฟ้า ชุดที่ 3 ตอนที่ 13 20:00  
ไฟฟ้า ชุดที่ 3 ตอนที่ 14 20:00  
ไฟฟ้า ชุดที่ 3 ตอนที่ 15 20:00  
ไฟฟ้า ชุดที่ 3 ตอนที่ 16 20:00  
ไฟฟ้า ชุดที่ 3 ตอนที่ 17 21:00  
ไฟฟ้า ชุดที่ 4 ตอนที่ 1 FREE 20:00  
ไฟฟ้า ชุดที่ 4 ตอนที่ 2 20:00  
ไฟฟ้า ชุดที่ 4 ตอนที่ 3 20:00  
ไฟฟ้า ชุดที่ 4 ตอนที่ 4 20:00  
ไฟฟ้า ชุดที่ 4 ตอนที่ 5 20:00  
ไฟฟ้า ชุดที่ 4 ตอนที่ 6 20:00  
ไฟฟ้า ชุดที่ 4 ตอนที่ 7 20:00  
ไฟฟ้า ชุดที่ 4 ตอนที่ 8 20:00  
ไฟฟ้า ชุดที่ 4 ตอนที่ 9 20:00  
ไฟฟ้า ชุดที่ 4 ตอนที่ 10 20:00  
ไฟฟ้า ชุดที่ 4 ตอนที่ 11 20:00  
ไฟฟ้า ชุดที่ 4 ตอนที่ 12 20:00  
ไฟฟ้า ชุดที่ 4 ตอนที่ 13 20:00  
ไฟฟ้า ชุดที่ 4 ตอนที่ 14 20:00  
ไฟฟ้า ชุดที่ 4 ตอนที่ 15 20:00  
ไฟฟ้า ชุดที่ 4 ตอนที่ 16 20:00  
ไฟฟ้า ชุดที่ 4 ตอนที่ 17 20:00  
ไฟฟ้า ชุดที่ 4 ตอนที่ 18 15:01  
ไฟฟ้า ชุดที่ 5 ตอนที่ 1 FREE 20:00  
ไฟฟ้า ชุดที่ 5 ตอนที่ 2 20:00  
ไฟฟ้า ชุดที่ 5 ตอนที่ 3 20:00  
ไฟฟ้า ชุดที่ 5 ตอนที่ 4 20:00  
ไฟฟ้า ชุดที่ 5 ตอนที่ 5 20:00  
ไฟฟ้า ชุดที่ 5 ตอนที่ 6 20:00  
ไฟฟ้า ชุดที่ 5 ตอนที่ 7 20:00  
ไฟฟ้า ชุดที่ 5 ตอนที่ 8 20:00  
ไฟฟ้า ชุดที่ 5 ตอนที่ 9 20:00  
ไฟฟ้า ชุดที่ 5 ตอนที่ 10 20:00  
ไฟฟ้า ชุดที่ 5 ตอนที่ 11 20:00  
ไฟฟ้า ชุดที่ 5 ตอนที่ 12 20:00  
ไฟฟ้า ชุดที่ 5 ตอนที่ 13 20:00  
ไฟฟ้า ชุดที่ 5 ตอนที่ 14 20:00  
ไฟฟ้า ชุดที่ 5 ตอนที่ 15 20:00  
ไฟฟ้า ชุดที่ 5 ตอนที่ 16 20:00  
ไฟฟ้า ชุดที่ 5 ตอนที่ 17 20:00  
ไฟฟ้า ชุดที่ 5 ตอนที่ 18 24:36  
ไฟฟ้า ชุดที่ 6 ตอนที่ 1 FREE 20:00  
ไฟฟ้า ชุดที่ 6 ตอนที่ 2 20:00  
ไฟฟ้า ชุดที่ 6 ตอนที่ 3 20:00  
ไฟฟ้า ชุดที่ 6 ตอนที่ 4 20:00  
ไฟฟ้า ชุดที่ 6 ตอนที่ 5 20:00  
ไฟฟ้า ชุดที่ 6 ตอนที่ 6 20:00  
ไฟฟ้า ชุดที่ 6 ตอนที่ 7 20:00  
ไฟฟ้า ชุดที่ 6 ตอนที่ 8 20:00  
ไฟฟ้า ชุดที่ 6 ตอนที่ 9 20:00  
ไฟฟ้า ชุดที่ 6 ตอนที่ 10 17:14  
สมบัติสาร ชุดที่ 1 ตอนที่ 1 FREE 20:00  
สมบัติสาร ชุดที่ 1 ตอนที่ 2 20:00  
สมบัติสาร ชุดที่ 1 ตอนที่ 3 20:00  
สมบัติสาร ชุดที่ 1 ตอนที่ 4 20:00  
สมบัติสาร ชุดที่ 1 ตอนที่ 5 20:00  
สมบัติสาร ชุดที่ 1 ตอนที่ 6 20:00  
สมบัติสาร ชุดที่ 1 ตอนที่ 7 20:00  
สมบัติสาร ชุดที่ 1 ตอนที่ 8 20:00  
สมบัติสาร ชุดที่ 1 ตอนที่ 9 20:00  
สมบัติสาร ชุดที่ 1 ตอนที่ 10 20:00  
สมบัติสาร ชุดที่ 1 ตอนที่ 11 20:00  
สมบัติสาร ชุดที่ 1 ตอนที่ 12 20:00  
สมบัติสาร ชุดที่ 1 ตอนที่ 13 20:00  
สมบัติสาร ชุดที่ 1 ตอนที่ 14 20:00  
สมบัติสาร ชุดที่ 1 ตอนที่ 15 20:00  
สมบัติสาร ชุดที่ 1 ตอนที่ 16 20:00  
สมบัติสาร ชุดที่ 1 ตอนที่ 17 20:00  
สมบัติสาร ชุดที่ 1 ตอนที่ 18 20:00  
สมบัติสาร ชุดที่ 1 ตอนที่ 19 20:00  
สมบัติสาร ชุดที่ 1 ตอนที่ 20 24:34  
สมบัติสาร ชุดที่ 2 ตอนที่ 1 FREE 20:00  
สมบัติสาร ชุดที่ 2 ตอนที่ 2 20:00  
สมบัติสาร ชุดที่ 2 ตอนที่ 3 20:00  
สมบัติสาร ชุดที่ 2 ตอนที่ 4 20:00  
สมบัติสาร ชุดที่ 2 ตอนที่ 5 20:00  
สมบัติสาร ชุดที่ 2 ตอนที่ 6 20:00  
สมบัติสาร ชุดที่ 2 ตอนที่ 7 20:00  
สมบัติสาร ชุดที่ 2 ตอนที่ 8 20:00  
สมบัติสาร ชุดที่ 2 ตอนที่ 9 20:00  
สมบัติสาร ชุดที่ 2 ตอนที่ 10 20:00  
สมบัติสาร ชุดที่ 2 ตอนที่ 11 20:00  
สมบัติสาร ชุดที่ 2 ตอนที่ 12 20:00  
สมบัติสาร ชุดที่ 2 ตอนที่ 13 20:00  
สมบัติสาร ชุดที่ 2 ตอนที่ 14 20:00  
สมบัติสาร ชุดที่ 2 ตอนที่ 15 19:49  
สมบัติสาร ชุดที่ 3 ตอนที่ 1 FREE 20:00  
สมบัติสาร ชุดที่ 3 ตอนที่ 2 20:00  
สมบัติสาร ชุดที่ 3 ตอนที่ 3 20:00  
สมบัติสาร ชุดที่ 3 ตอนที่ 4 20:00  
สมบัติสาร ชุดที่ 3 ตอนที่ 5 20:00  
สมบัติสาร ชุดที่ 3 ตอนที่ 6 20:00  
สมบัติสาร ชุดที่ 3 ตอนที่ 7 20:00  
สมบัติสาร ชุดที่ 3 ตอนที่ 8 20:00  
สมบัติสาร ชุดที่ 3 ตอนที่ 9 20:00  
สมบัติสาร ชุดที่ 3 ตอนที่ 10 20:00  
สมบัติสาร ชุดที่ 3 ตอนที่ 11 20:00  
สมบัติสาร ชุดที่ 3 ตอนที่ 12 20:00  
สมบัติสาร ชุดที่ 3 ตอนที่ 13 20:00  
สมบัติสาร ชุดที่ 3 ตอนที่ 14 20:00  
สมบัติสาร ชุดที่ 3 ตอนที่ 15 19:24  
PAT3 เรื่องใดๆ ตอนที่ 1 FREE 20:00  
PAT3 เรื่องใดๆ ตอนที่ 2 20:00  
PAT3 เรื่องใดๆ ตอนที่ 3 20:00  
PAT3 เรื่องใดๆ ตอนที่ 4 20:00  
PAT3 เรื่องใดๆ ตอนที่ 5 20:00  
PAT3 เรื่องใดๆ ตอนที่ 6 20:00  
PAT3 เรื่องใดๆ ตอนที่ 7 20:00  
PAT3 เรื่องใดๆ ตอนที่ 8 20:00  
PAT3 เรื่องใดๆ ตอนที่ 9 8:29  
ตะลุยโจทย์ PAT3 มีนาคม 2565 ตอนที่ 1 FREE 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 มีนาคม 2565 ตอนที่ 2 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 มีนาคม 2565 ตอนที่ 3 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 มีนาคม 2565 ตอนที่ 4 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 มีนาคม 2565 ตอนที่ 5 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 มีนาคม 2565 ตอนที่ 6 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 มีนาคม 2565 ตอนที่ 7 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 มีนาคม 2565 ตอนที่ 8 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 มีนาคม 2565 ตอนที่ 9 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 มีนาคม 2565 ตอนที่ 10 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 มีนาคม 2565 ตอนที่ 11 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 มีนาคม 2565 ตอนที่ 12 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 มีนาคม 2565 ตอนที่ 13 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 มีนาคม 2565 ตอนที่ 14 31:50  
ตะลุยโจทย์ PAT3 มีนาคม 2564 ตอนที่ 1 FREE 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 มีนาคม 2564 ตอนที่ 2 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 มีนาคม 2564 ตอนที่ 3 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 มีนาคม 2564 ตอนที่ 4 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 มีนาคม 2564 ตอนที่ 5 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 มีนาคม 2564 ตอนที่ 6 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 มีนาคม 2564 ตอนที่ 7 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 มีนาคม 2564 ตอนที่ 8 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 มีนาคม 2564 ตอนที่ 9 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 มีนาคม 2564 ตอนที่ 10 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 มีนาคม 2564 ตอนที่ 11 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 มีนาคม 2564 ตอนที่ 12 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 มีนาคม 2564 ตอนที่ 13 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 มีนาคม 2564 ตอนที่ 14 17:11  
ตะลุยโจทย์ PAT3 กุมภาพันธ์ 2563 ตอนที่ 1 FREE 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 กุมภาพันธ์ 2563 ตอนที่ 2 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 กุมภาพันธ์ 2563 ตอนที่ 3 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 กุมภาพันธ์ 2563 ตอนที่ 4 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 กุมภาพันธ์ 2563 ตอนที่ 5 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 กุมภาพันธ์ 2563 ตอนที่ 6 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 กุมภาพันธ์ 2563 ตอนที่ 7 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 กุมภาพันธ์ 2563 ตอนที่ 8 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 กุมภาพันธ์ 2563 ตอนที่ 9 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 กุมภาพันธ์ 2563 ตอนที่ 10 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 กุมภาพันธ์ 2563 ตอนที่ 11 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 กุมภาพันธ์ 2563 ตอนที่ 12 12:41  
ตะลุยโจทย์ PAT3 กุมภาพันธ์ 2562 ตอนที่ 1 FREE 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 กุมภาพันธ์ 2562 ตอนที่ 2 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 กุมภาพันธ์ 2562 ตอนที่ 3 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 กุมภาพันธ์ 2562 ตอนที่ 4 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 กุมภาพันธ์ 2562 ตอนที่ 5 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 กุมภาพันธ์ 2562 ตอนที่ 6 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 กุมภาพันธ์ 2562 ตอนที่ 7 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 กุมภาพันธ์ 2562 ตอนที่ 8 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 กุมภาพันธ์ 2562 ตอนที่ 9 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 กุมภาพันธ์ 2562 ตอนที่ 10 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 กุมภาพันธ์ 2562 ตอนที่ 11 18:11  
ตะลุยโจทย์ PAT3 กุมภาพันธ์ 2561 ตอนที่ 1 FREE 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 กุมภาพันธ์ 2561 ตอนที่ 2 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 กุมภาพันธ์ 2561 ตอนที่ 3 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 กุมภาพันธ์ 2561 ตอนที่ 4 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 กุมภาพันธ์ 2561 ตอนที่ 5 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 กุมภาพันธ์ 2561 ตอนที่ 6 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 กุมภาพันธ์ 2561 ตอนที่ 7 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 กุมภาพันธ์ 2561 ตอนที่ 8 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 กุมภาพันธ์ 2561 ตอนที่ 9 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 กุมภาพันธ์ 2561 ตอนที่ 10 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 กุมภาพันธ์ 2561 ตอนที่ 11 25:02  
ตะลุยโจทย์ PAT3 มีนาคม 2560 ตอนที่ 1 FREE 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 มีนาคม 2560 ตอนที่ 2 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 มีนาคม 2560 ตอนที่ 3 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 มีนาคม 2560 ตอนที่ 4 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 มีนาคม 2560 ตอนที่ 5 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 มีนาคม 2560 ตอนที่ 6 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 มีนาคม 2560 ตอนที่ 7 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 มีนาคม 2560 ตอนที่ 8 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 มีนาคม 2560 ตอนที่ 9 22:56  
ตะลุยโจทย์ PAT3 ตุลาคม 2559 ตอนที่ 1 FREE 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 ตุลาคม 2559 ตอนที่ 2 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 ตุลาคม 2559 ตอนที่ 3 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 ตุลาคม 2559 ตอนที่ 4 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 ตุลาคม 2559 ตอนที่ 5 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 ตุลาคม 2559 ตอนที่ 6 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 ตุลาคม 2559 ตอนที่ 7 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 ตุลาคม 2559 ตอนที่ 8 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 ตุลาคม 2559 ตอนที่ 9 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 ตุลาคม 2559 ตอนที่ 10 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 ตุลาคม 2559 ตอนที่ 11 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 ตุลาคม 2559 ตอนที่ 12 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 ตุลาคม 2559 ตอนที่ 13 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 ตุลาคม 2559 ตอนที่ 14 12:46  
ตะลุยโจทย์ PAT3 มีนาคม 2559 ตอนที่ 1 FREE 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 มีนาคม 2559 ตอนที่ 2 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 มีนาคม 2559 ตอนที่ 3 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 มีนาคม 2559 ตอนที่ 4 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 มีนาคม 2559 ตอนที่ 5 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 มีนาคม 2559 ตอนที่ 6 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 มีนาคม 2559 ตอนที่ 7 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 มีนาคม 2559 ตอนที่ 8 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 มีนาคม 2559 ตอนที่ 9 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 มีนาคม 2559 ตอนที่ 10 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 มีนาคม 2559 ตอนที่ 11 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 มีนาคม 2559 ตอนที่ 12 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 มีนาคม 2559 ตอนที่ 13 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 มีนาคม 2559 ตอนที่ 14 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 มีนาคม 2559 ตอนที่ 15 14:09  
ตะลุยโจทย์ PAT3 ตุลาคม 2558 ตอนที่ 1 FREE 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 ตุลาคม 2558 ตอนที่ 2 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 ตุลาคม 2558 ตอนที่ 3 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 ตุลาคม 2558 ตอนที่ 4 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 ตุลาคม 2558 ตอนที่ 5 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 ตุลาคม 2558 ตอนที่ 6 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 ตุลาคม 2558 ตอนที่ 7 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 ตุลาคม 2558 ตอนที่ 8 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 ตุลาคม 2558 ตอนที่ 9 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 ตุลาคม 2558 ตอนที่ 10 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 ตุลาคม 2558 ตอนที่ 11 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 ตุลาคม 2558 ตอนที่ 12 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 ตุลาคม 2558 ตอนที่ 13 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 ตุลาคม 2558 ตอนที่ 14 28:21  
ตะลุยโจทย์ PAT3 มีนาคม 2558 ตอนที่ 1 FREE 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 มีนาคม 2558 ตอนที่ 2 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 มีนาคม 2558 ตอนที่ 3 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 มีนาคม 2558 ตอนที่ 4 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 มีนาคม 2558 ตอนที่ 5 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 มีนาคม 2558 ตอนที่ 6 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 มีนาคม 2558 ตอนที่ 7 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 มีนาคม 2558 ตอนที่ 8 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 มีนาคม 2558 ตอนที่ 9 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 มีนาคม 2558 ตอนที่ 10 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 มีนาคม 2558 ตอนที่ 11 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 มีนาคม 2558 ตอนที่ 12 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 มีนาคม 2558 ตอนที่ 13 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 มีนาคม 2558 ตอนที่ 14 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 มีนาคม 2558 ตอนที่ 15 15:26  
ตะลุยโจทย์ PAT3 พฤศจิกายน 2557 ตอนที่ 1 FREE 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 พฤศจิกายน 2557 ตอนที่ 2 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 พฤศจิกายน 2557 ตอนที่ 3 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 พฤศจิกายน 2557 ตอนที่ 4 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 พฤศจิกายน 2557 ตอนที่ 5 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 พฤศจิกายน 2557 ตอนที่ 6 20:01  
ตะลุยโจทย์ PAT3 พฤศจิกายน 2557 ตอนที่ 7 20:01  
ตะลุยโจทย์ PAT3 พฤศจิกายน 2557 ตอนที่ 8 20:01  
ตะลุยโจทย์ PAT3 พฤศจิกายน 2557 ตอนที่ 9 20:01  
ตะลุยโจทย์ PAT3 พฤศจิกายน 2557 ตอนที่ 10 20:01  
ตะลุยโจทย์ PAT3 พฤศจิกายน 2557 ตอนที่ 11 22:15  
ตะลุยโจทย์ PAT3 เมษายน 2557 ตอนที่ 1 FREE 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 เมษายน 2557 ตอนที่ 2 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 เมษายน 2557 ตอนที่ 3 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 เมษายน 2557 ตอนที่ 4 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 เมษายน 2557 ตอนที่ 5 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 เมษายน 2557 ตอนที่ 6 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 เมษายน 2557 ตอนที่ 7 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 เมษายน 2557 ตอนที่ 8 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 เมษายน 2557 ตอนที่ 9 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 เมษายน 2557 ตอนที่ 10 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 เมษายน 2557 ตอนที่ 11 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 เมษายน 2557 ตอนที่ 12 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 เมษายน 2557 ตอนที่ 13 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 เมษายน 2557 ตอนที่ 14 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 เมษายน 2557 ตอนที่ 15 12:08  
ตะลุยโจทย์ PAT3 มีนาคม 2557 ตอนที่ 1 FREE 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 มีนาคม 2557 ตอนที่ 2 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 มีนาคม 2557 ตอนที่ 3 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 มีนาคม 2557 ตอนที่ 4 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 มีนาคม 2557 ตอนที่ 5 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 มีนาคม 2557 ตอนที่ 6 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 มีนาคม 2557 ตอนที่ 7 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 มีนาคม 2557 ตอนที่ 8 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 มีนาคม 2557 ตอนที่ 9 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 มีนาคม 2557 ตอนที่ 10 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 มีนาคม 2557 ตอนที่ 11 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 มีนาคม 2557 ตอนที่ 12 23:39  
ตะลุยโจทย์ PAT3 มีนาคม 2556 ตอนที่ 1 FREE 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 มีนาคม 2556 ตอนที่ 2 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 มีนาคม 2556 ตอนที่ 3 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 มีนาคม 2556 ตอนที่ 4 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 มีนาคม 2556 ตอนที่ 5 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 มีนาคม 2556 ตอนที่ 6 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 มีนาคม 2556 ตอนที่ 7 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 มีนาคม 2556 ตอนที่ 8 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 มีนาคม 2556 ตอนที่ 9 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 มีนาคม 2556 ตอนที่ 10 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 มีนาคม 2556 ตอนที่ 11 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 มีนาคม 2556 ตอนที่ 12 17:50  
ตะลุยโจทย์ PAT3 ตุลาคม 2555 ตอนที่ 1 FREE 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 ตุลาคม 2555 ตอนที่ 2 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 ตุลาคม 2555 ตอนที่ 3 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 ตุลาคม 2555 ตอนที่ 4 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 ตุลาคม 2555 ตอนที่ 5 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 ตุลาคม 2555 ตอนที่ 6 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 ตุลาคม 2555 ตอนที่ 7 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 ตุลาคม 2555 ตอนที่ 8 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 ตุลาคม 2555 ตอนที่ 9 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 ตุลาคม 2555 ตอนที่ 10 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 ตุลาคม 2555 ตอนที่ 11 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 ตุลาคม 2555 ตอนที่ 12 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 ตุลาคม 2555 ตอนที่ 13 12:56  
1 การเคลื่อนที่แนวเส้นตรง.pdf
2 การเคลื่อนที่แบบโปรเจคไตล์.pdf
3 แรง มวล กฎการเคลื่อนที่.pdf
4 การเคลื่อนที่แบบวงกลม.pdf
5 งาน พลังงาน.pdf
6 โมเมนตัม.pdf
7 สมดุลกล.pdf
8 คลื่น.pdf
9 ไฟฟ้าสถิต.pdf
10 ไฟฟ้ากระแสตรง.pdf
11 แม่เหล็กไฟฟ้า.pdf
12 ไฟฟ้ากระแสสลับ.pdf
13 สมบัติสาร_ยืดหยุ่น(ของแข็ง).pdf
14 สมบัติสาร_ของไหล.pdf
15 สมบัติสาร_ความร้อง สมบัติแก๊ส และทฤษฎีจลน์.pdf
16 ฟิสิกส์อะตอม.pdf
17 นิวเคลียร์.pdf
ซิมเปิลฮาร์มอนิก.pdf
PAT3_กลศาสตร์1.pdf
PAT3_กลศาสตร์2.pdf
PAT3_กลศาสตร์3.pdf
PAT3_กลศาสตร์4.pdf
PAT3_กลศาสตร์5.pdf
PAT3_กลศาสตร์6.pdf
PAT3_กลศาสตร์7.pdf
PAT3_กลศาสตร์8.pdf
PAT3_ไฟฟ้า1.pdf
PAT3_ไฟฟ้า2.pdf
PAT3_ไฟฟ้า3.pdf
PAT3_ไฟฟ้า4.pdf
PAT3_ไฟฟ้า5.pdf
PAT3_ไฟฟ้า6.pdf
PAT3_สมบัติสาร1.pdf
PAT3_สมบัติสาร2.pdf
PAT3_สมบัติสาร3.pdf
PAT3_เรื่องใดๆ.pdf
ตะลุยโจทย์ฟิสิกส์ PAT3 ตค 55.pdf
ตะลุยโจทย์ฟิสิกส์ PAT3 มีค 56.pdf
ตะลุยโจทย์ฟิสิกส์ PAT3 มีค 57.pdf
ตะลุยโจทย์ฟิสิกส์ PAT3 เมย 57.pdf
ตะลุยโจทย์ฟิสิกส์ PAT3 พย 57.pdf
ตะลุยโจทย์ฟิสิกส์ PAT3 มีค 58.pdf
ตะลุยโจทย์ฟิสิกส์ PAT3 ตค 58.pdf
ตะลุยโจทย์ฟิสิกส์ PAT3 มีค 59.pdf
ตะลุยโจทย์ฟิสิกส์ PAT3 ตค 59.pdf
ตะลุยโจทย์ฟิสิกส์ PAT3 มีค 60.pdf
ตะลุยโจทย์ฟิสิกส์ PAT3 กพ 61.pdf
ตะลุยโจทย์ฟิสิกส์ PAT3 กพ 62.pdf
ตะลุยโจทย์ฟิสิกส์ PAT3 กพ 63.pdf
ตะลุยโจทย์ฟิสิกส์ PAT3 มีค 64.pdf
ตะลุยโจทย์ฟิสิกส์ PAT3 มีค 65.pdf

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน

  • ดีมาก
    ชาน**************ฒน์

ขั้นตอน 1

เลือกคอร์สเรียนที่ต้องการสมัครเรียน จากนั้นคลิก "เพิ่มลงตะกร้า" เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการสมัครเรียนออนไลน์

ขั้นตอน 2

กรอกอีเมลและรหัสผ่านสำหรับเข้าสู่ระบบ หรือหากน้องเป็นนักเรียนใหม่ ให้กด "สมัครสมาชิก" ด้านล่างก่อนค่ะ
(สำหรับน้องที่เข้าสู่ระบบอยู่แล้ว ให้ตรวจสอบข้อมูล และคลิก "เลือกวิธีชำระเงิน" เพื่อไปยังขั้นตอนถัดไปได้เลย)

ขั้นตอน 3

เลือกวิธีการชำระเงินที่ต้องการ
แนะนำให้อ่านรายละเอียดของการชำระเงินแต่ละแบบ ก่อนเลือกวิธีที่สะดวกที่สุดนะคะ

ขั้นตอน 4

ตรวจสอบรายละเอียด ชื่อคอร์สที่สมัคร รวมถึงราคา ก่อนเข้าสู่ขั้นตอนการชำระเงิน
(หากมีคูปองส่วนลดให้ใส่รหัสคูปองที่ขั้นตอนนี้ได้เลยค่ะ)

ขั้นตอน 5

เข้าสู่หน้าชำระเงิน
หากเลือกโอนเข้าบัญชีธนาคาร ให้ทำการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารดังต่อไปนี้
ธนาคาร เลขที่บัญชี ชื่อบัญชี
  ธ. กสิกรไทย 040-8-93885-6 บริษัท ติวมาสเตอร์ จำกัด (Tuemaster Co., Ltd.)
  พร้อมเพย์ (PromptPay) 0105561086021 บริษัท ติวมาสเตอร์ จำกัด (Tuemaster Co., Ltd.)

หลังจากโอนเงินเรียบร้อยแล้ว ให้เข้ามาแจ้งโอนเงิน โดยคลิกเข้าสู่ระบบมุมบนขวาของเว็บไซต์
จากนั้นเลือกที่เมนู "แจ้งโอนเงิน" เพื่อแจ้งการชำระเงินกับพี่ทีมงาน
(หรือหากเข้าสู่ระบบอยู่แล้ว สามารถแจ้งโอนเงินได้ที่นี่ แจ้งโอนเงิน)

ขั้นตอน 6

หลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว น้องๆ จะได้อีเมล
ลงทะเบียนเรียนคอร์ส... ยืนยันการลงทะเบียน หลังจากที่พี่ทีมงานตรวจสอบยอดแล้ว น้องจะได้รับเมลนี้ เพื่อยืนยันการลงทะเบียนเรียนค่ะ


ขั้นตอน 7

ใช้ Email และ Password ที่สมัครสมาชิกไว้ สำหรับเข้าสู่ระบบเพื่อเรียนออนไลน์ได้เลยค่ะ!

คอร์สอื่น ๆ ที่คุณอาจสนใจ