เกี่ยวกับคอร์สนี้
เนื้อหาคอร์สทั้งหมด 90 ชั่วโมง 27 นาที
เรียนคอร์สนี้ได้ 180 วัน
จำกัดเวลาเรียน 190 ชั่วโมง

เกี่ยวกับผู้สอน
เสริมลาภ พรหมหมวก (พี่โม)
TueMaster

วิศวกรรมศาตร์ บัณฑิต (ไฟฟ้า); ม.เกษตร วิทยาเขตศรีราชา ปัจจุบันสอนกวดวิชา ฟิสิกส์ ด้วยประสบการณ์สอนพิเศษฟิสิกส์มากว่า 20 ปี และเป็นอาจารย์พิเศษสอนโรงเรียนชื่อดังหลายแห่ง, เป็นวิทยากรพิเศษ รายการติวเข้มเติมเต็มความรู้ ฯลฯ จากเด็กเกเร ไม่สนใจเรียน ผลการเรียนไม่ดี ได้กลับตัวกลับใจช่วง ม.ปลาย จนสามารถสอบเข้า คณะวิศวะฯ ด้วยคะแนนฟิสิกส์สูงสุดเป็นอันดับ 3 ของประเทศ และทำได้ดีในคณะวิศวะฯที่เป็นสิ่งที่ตัวเองเลือกเอง

PC01 ฟิสิกส์ ความถนัดทางวิศวฯ (PAT3) -35%

ติวสอบความถนัดทางวิศวฯ ในส่วนของฟิสิกส์ซึ่งเป็นส่วนสำคัญและเป็นส่วนใหญ่ของข้อสอบความถนัดฯ PAT3

โดย เสริมลาภ พรหมหมวก (พี่โม)
แชร์คอร์สนี้บน Social:

ราคา 4,100 บาท เท่านั้น!

6,300 บาท
สมัครเรียน แจ้งโอนเงิน

คอร์สติวสอบความถนัดทางวิศวฯ ในส่วนของฟิสิกส์ซึ่งเป็นส่วนสำคัญและเป็นส่วนใหญ่ของข้อสอบความถนัดฯ PAT3 ในคอร์สนี้น้องๆจะได้ฝึกทำโจทย์ ความถนัดทางวิศวะหลากหลาย, ความรู้ทั่วไปทางวิศวกรรม เทคนิคการมองโจทย์ แบบวิศวะ ซึงสามารถประหยัดเวลา ในการทำข้อสอบจริง

คอร์สนี้เหมาะกับ...
คอร์สนี้พี่โมตั้งใจทำขึ้นมาสำหรับ น้องๆ ที่มีความฝันอยากเป็นวิศวะ  น้องๆ ทีต้องการเทคนิคพิเศษ ในการทำโจทย์ ฟิสิกส์ แบบขั้นเทพ   น้องๆ ที่อยากรู้ ว่าฟิสิกส์ มันใช้งานอะไร ทำอะไรได้บ้างในชีวิตจริง 

หลังจากจบคอร์สนี้แล้ว น้องๆจะได้มุมมองแบบวิศวะ ได้เทคนิคการคิดหลากหลาย เพิ่มความมั่นใจในการทำคะแนน PAT3 ได้ดียิ่งขึ้นอย่างมากเลยครับ^^

สิ่งที่จำเป็นก่อนลงคอสนี้
ก่อนลงคอร์สนี้ น้องๆจะต้องได้เนื่อหาความรู้ฟิสิกส์ ในกลุ่ม กลศสตร์, ไฟฟ้า, สมบัติสาร การแก้สมการ ทางคณิตศาสตร์ ใจที่มุ่งมั่น ในการเป็นวิศวะ

ที่เหลือลุย  !

กลศาสตร์ ชุดที่ 1 ตอนที่ 1 FREE 20.00 นาที  
กลศาสตร์ ชุดที่ 1 ตอนที่ 2 FREE 20.00 นาที  
กลศาสตร์ ชุดที่ 1 ตอนที่ 3 20.00 นาที  
กลศาสตร์ ชุดที่ 1 ตอนที่ 4 20.00 นาที  
กลศาสตร์ ชุดที่ 1 ตอนที่ 5 20.00 นาที  
กลศาสตร์ ชุดที่ 1 ตอนที่ 6 20.00 นาที  
กลศาสตร์ ชุดที่ 1 ตอนที่ 7 20.00 นาที  
กลศาสตร์ ชุดที่ 1 ตอนที่ 8 20.00 นาที  
กลศาสตร์ ชุดที่ 1 ตอนที่ 9 20.00 นาที  
กลศาสตร์ ชุดที่ 1 ตอนที่ 10 20.00 นาที  
กลศาสตร์ ชุดที่ 1 ตอนที่ 11 20.00 นาที  
กลศาสตร์ ชุดที่ 1 ตอนที่ 12 20.00 นาที  
กลศาสตร์ ชุดที่ 1 ตอนที่ 13 20.00 นาที  
กลศาสตร์ ชุดที่ 1 ตอนที่ 14 20.00 นาที  
กลศาสตร์ ชุดที่ 1 ตอนที่ 15 20.00 นาที  
กลศาสตร์ ชุดที่ 1 ตอนที่ 16 20.00 นาที  
กลศาสตร์ ชุดที่ 1 ตอนที่ 17 20.00 นาที  
กลศาสตร์ ชุดที่ 1 ตอนที่ 18 16.18 นาที  
กลศาสตร์ ชุดที่ 2 ตอนที่ 1 FREE 20.00 นาที  
กลศาสตร์ ชุดที่ 2 ตอนที่ 2 FREE 20.00 นาที  
กลศาสตร์ ชุดที่ 2 ตอนที่ 3 20.00 นาที  
กลศาสตร์ ชุดที่ 2 ตอนที่ 4 20.00 นาที  
กลศาสตร์ ชุดที่ 2 ตอนที่ 5 20.00 นาที  
กลศาสตร์ ชุดที่ 2 ตอนที่ 6 20.00 นาที  
กลศาสตร์ ชุดที่ 2 ตอนที่ 7 20.00 นาที  
กลศาสตร์ ชุดที่ 2 ตอนที่ 8 20.00 นาที  
กลศาสตร์ ชุดที่ 2 ตอนที่ 9 20.00 นาที  
กลศาสตร์ ชุดที่ 2 ตอนที่ 10 20.00 นาที  
กลศาสตร์ ชุดที่ 2 ตอนที่ 11 25.55 นาที  
กลศาสตร์ ชุดที่ 3 ตอนที่ 1 FREE 20.00 นาที  
กลศาสตร์ ชุดที่ 3 ตอนที่ 2 20.00 นาที  
กลศาสตร์ ชุดที่ 3 ตอนที่ 3 20.00 นาที  
กลศาสตร์ ชุดที่ 3 ตอนที่ 4 20.00 นาที  
กลศาสตร์ ชุดที่ 3 ตอนที่ 5 20.00 นาที  
กลศาสตร์ ชุดที่ 3 ตอนที่ 6 20.00 นาที  
กลศาสตร์ ชุดที่ 3 ตอนที่ 7 20.00 นาที  
กลศาสตร์ ชุดที่ 3 ตอนที่ 8 20.00 นาที  
กลศาสตร์ ชุดที่ 3 ตอนที่ 9 20.00 นาที  
กลศาสตร์ ชุดที่ 3 ตอนที่ 10 20.00 นาที  
กลศาสตร์ ชุดที่ 3 ตอนที่ 11 20.00 นาที  
กลศาสตร์ ชุดที่ 3 ตอนที่ 12 20.00 นาที  
กลศาสตร์ ชุดที่ 3 ตอนที่ 13 20.00 นาที  
กลศาสตร์ ชุดที่ 3 ตอนที่ 14 20.00 นาที  
กลศาสตร์ ชุดที่ 3 ตอนที่ 15 9.50 นาที  
กลศาสตร์ ชุดที่ 4 ตอนที่ 1 FREE 20.00 นาที  
กลศาสตร์ ชุดที่ 4 ตอนที่ 2 20.00 นาที  
กลศาสตร์ ชุดที่ 4 ตอนที่ 3 20.00 นาที  
กลศาสตร์ ชุดที่ 4 ตอนที่ 4 20.00 นาที  
กลศาสตร์ ชุดที่ 4 ตอนที่ 5 20.00 นาที  
กลศาสตร์ ชุดที่ 4 ตอนที่ 6 20.00 นาที  
กลศาสตร์ ชุดที่ 4 ตอนที่ 7 20.00 นาที  
กลศาสตร์ ชุดที่ 4 ตอนที่ 8 20.00 นาที  
กลศาสตร์ ชุดที่ 4 ตอนที่ 9 20.00 นาที  
กลศาสตร์ ชุดที่ 4 ตอนที่ 10 20.00 นาที  
กลศาสตร์ ชุดที่ 4 ตอนที่ 11 20.00 นาที  
กลศาสตร์ ชุดที่ 4 ตอนที่ 12 20.00 นาที  
กลศาสตร์ ชุดที่ 4 ตอนที่ 13 20.00 นาที  
กลศาสตร์ ชุดที่ 4 ตอนที่ 14 20.00 นาที  
กลศาสตร์ ชุดที่ 4 ตอนที่ 15 20.00 นาที  
กลศาสตร์ ชุดที่ 4 ตอนที่ 16 20.00 นาที  
กลศาสตร์ ชุดที่ 4 ตอนที่ 17 25.48 นาที  
กลศาสตร์ ชุดที่ 5 ตอนที่ 1 FREE 20.00 นาที  
กลศาสตร์ ชุดที่ 5 ตอนที่ 2 20.00 นาที  
กลศาสตร์ ชุดที่ 5 ตอนที่ 3 20.00 นาที  
กลศาสตร์ ชุดที่ 5 ตอนที่ 4 20.00 นาที  
กลศาสตร์ ชุดที่ 5 ตอนที่ 5 20.00 นาที  
กลศาสตร์ ชุดที่ 5 ตอนที่ 6 20.00 นาที  
กลศาสตร์ ชุดที่ 5 ตอนที่ 7 20.00 นาที  
กลศาสตร์ ชุดที่ 5 ตอนที่ 8 20.00 นาที  
กลศาสตร์ ชุดที่ 5 ตอนที่ 9 20.00 นาที  
กลศาสตร์ ชุดที่ 5 ตอนที่ 10 20.00 นาที  
กลศาสตร์ ชุดที่ 5 ตอนที่ 11 20.00 นาที  
กลศาสตร์ ชุดที่ 5 ตอนที่ 12 20.00 นาที  
กลศาสตร์ ชุดที่ 5 ตอนที่ 13 20.00 นาที  
กลศาสตร์ ชุดที่ 5 ตอนที่ 14 20.00 นาที  
กลศาสตร์ ชุดที่ 5 ตอนที่ 15 20.00 นาที  
กลศาสตร์ ชุดที่ 5 ตอนที่ 16 20.00 นาที  
กลศาสตร์ ชุดที่ 5 ตอนที่ 17 20.00 นาที  
กลศาสตร์ ชุดที่ 5 ตอนที่ 18 20.00 นาที  
กลศาสตร์ ชุดที่ 5 ตอนที่ 19 20.00 นาที  
กลศาสตร์ ชุดที่ 5 ตอนที่ 20 20.00 นาที  
กลศาสตร์ ชุดที่ 5 ตอนที่ 21 20.00 นาที  
กลศาสตร์ ชุดที่ 5 ตอนที่ 22 29.50 นาที  
กลศาสตร์ ชุดที่ 6 ตอนที่ 1 FREE 20.00 นาที  
กลศาสตร์ ชุดที่ 6 ตอนที่ 2 20.00 นาที  
กลศาสตร์ ชุดที่ 6 ตอนที่ 3 20.00 นาที  
กลศาสตร์ ชุดที่ 6 ตอนที่ 4 20.00 นาที  
กลศาสตร์ ชุดที่ 6 ตอนที่ 5 20.00 นาที  
กลศาสตร์ ชุดที่ 6 ตอนที่ 6 20.00 นาที  
กลศาสตร์ ชุดที่ 6 ตอนที่ 7 20.00 นาที  
กลศาสตร์ ชุดที่ 6 ตอนที่ 8 20.00 นาที  
กลศาสตร์ ชุดที่ 6 ตอนที่ 9 20.00 นาที  
กลศาสตร์ ชุดที่ 6 ตอนที่ 10 20.00 นาที  
กลศาสตร์ ชุดที่ 6 ตอนที่ 11 20.00 นาที  
กลศาสตร์ ชุดที่ 6 ตอนที่ 12 14.24 นาที  
กลศาสตร์ ชุดที่ 7 ตอนที่ 1 FREE 20.00 นาที  
กลศาสตร์ ชุดที่ 7 ตอนที่ 2 20.00 นาที  
กลศาสตร์ ชุดที่ 7 ตอนที่ 3 20.00 นาที  
กลศาสตร์ ชุดที่ 7 ตอนที่ 4 20.00 นาที  
กลศาสตร์ ชุดที่ 7 ตอนที่ 5 20.00 นาที  
กลศาสตร์ ชุดที่ 7 ตอนที่ 6 20.00 นาที  
กลศาสตร์ ชุดที่ 7 ตอนที่ 7 20.00 นาที  
กลศาสตร์ ชุดที่ 7 ตอนที่ 8 20.00 นาที  
กลศาสตร์ ชุดที่ 7 ตอนที่ 9 20.00 นาที  
กลศาสตร์ ชุดที่ 7 ตอนที่ 10 20.00 นาที  
กลศาสตร์ ชุดที่ 7 ตอนที่ 11 23.56 นาที  
กลศาสตร์ ชุดที่ 8 ตอนที่ 1 FREE 20.00 นาที  
กลศาสตร์ ชุดที่ 8 ตอนที่ 2 20.00 นาที  
กลศาสตร์ ชุดที่ 8 ตอนที่ 3 20.00 นาที  
กลศาสตร์ ชุดที่ 8 ตอนที่ 4 20.00 นาที  
กลศาสตร์ ชุดที่ 8 ตอนที่ 5 20.00 นาที  
กลศาสตร์ ชุดที่ 8 ตอนที่ 6 20.00 นาที  
กลศาสตร์ ชุดที่ 8 ตอนที่ 7 20.00 นาที  
กลศาสตร์ ชุดที่ 8 ตอนที่ 8 20.00 นาที  
กลศาสตร์ ชุดที่ 8 ตอนที่ 9 20.00 นาที  
กลศาสตร์ ชุดที่ 8 ตอนที่ 10 20.00 นาที  
กลศาสตร์ ชุดที่ 8 ตอนที่ 11 20.00 นาที  
กลศาสตร์ ชุดที่ 8 ตอนที่ 12 20.00 นาที  
กลศาสตร์ ชุดที่ 8 ตอนที่ 13 26.07 นาที  
ไฟฟ้า ชุดที่ 1 ตอนที่ 1 FREE 20.00 นาที  
ไฟฟ้า ชุดที่ 1 ตอนที่ 2 20.00 นาที  
ไฟฟ้า ชุดที่ 1 ตอนที่ 3 20.00 นาที  
ไฟฟ้า ชุดที่ 1 ตอนที่ 4 20.00 นาที  
ไฟฟ้า ชุดที่ 1 ตอนที่ 5 20.00 นาที  
ไฟฟ้า ชุดที่ 1 ตอนที่ 6 20.00 นาที  
ไฟฟ้า ชุดที่ 1 ตอนที่ 7 20.00 นาที  
ไฟฟ้า ชุดที่ 1 ตอนที่ 8 20.00 นาที  
ไฟฟ้า ชุดที่ 1 ตอนที่ 9 20.00 นาที  
ไฟฟ้า ชุดที่ 1 ตอนที่ 10 20.00 นาที  
ไฟฟ้า ชุดที่ 1 ตอนที่ 11 20.00 นาที  
ไฟฟ้า ชุดที่ 1 ตอนที่ 12 20.00 นาที  
ไฟฟ้า ชุดที่ 1 ตอนที่ 13 20.00 นาที  
ไฟฟ้า ชุดที่ 1 ตอนที่ 14 20.00 นาที  
ไฟฟ้า ชุดที่ 1 ตอนที่ 15 20.00 นาที  
ไฟฟ้า ชุดที่ 1 ตอนที่ 16 20.00 นาที  
ไฟฟ้า ชุดที่ 1 ตอนที่ 17 20.00 นาที  
ไฟฟ้า ชุดที่ 1 ตอนที่ 18 20.00 นาที  
ไฟฟ้า ชุดที่ 1 ตอนที่ 19 20.00 นาที  
ไฟฟ้า ชุดที่ 1 ตอนที่ 20 20.00 นาที  
ไฟฟ้า ชุดที่ 1 ตอนที่ 21 23.20 นาที  
ไฟฟ้า ชุดที่ 2 ตอนที่ 1 FREE 20.00 นาที  
ไฟฟ้า ชุดที่ 2 ตอนที่ 2 20.00 นาที  
ไฟฟ้า ชุดที่ 2 ตอนที่ 3 20.00 นาที  
ไฟฟ้า ชุดที่ 2 ตอนที่ 4 20.00 นาที  
ไฟฟ้า ชุดที่ 2 ตอนที่ 5 20.00 นาที  
ไฟฟ้า ชุดที่ 2 ตอนที่ 6 20.00 นาที  
ไฟฟ้า ชุดที่ 2 ตอนที่ 7 20.00 นาที  
ไฟฟ้า ชุดที่ 2 ตอนที่ 8 20.00 นาที  
ไฟฟ้า ชุดที่ 2 ตอนที่ 9 21.59 นาที  
ไฟฟ้า ชุดที่ 3 ตอนที่ 1 FREE 20.00 นาที  
ไฟฟ้า ชุดที่ 3 ตอนที่ 2 20.00 นาที  
ไฟฟ้า ชุดที่ 3 ตอนที่ 3 20.00 นาที  
ไฟฟ้า ชุดที่ 3 ตอนที่ 4 20.00 นาที  
ไฟฟ้า ชุดที่ 3 ตอนที่ 5 20.00 นาที  
ไฟฟ้า ชุดที่ 3 ตอนที่ 6 20.00 นาที  
ไฟฟ้า ชุดที่ 3 ตอนที่ 7 20.00 นาที  
ไฟฟ้า ชุดที่ 3 ตอนที่ 8 20.00 นาที  
ไฟฟ้า ชุดที่ 3 ตอนที่ 9 20.00 นาที  
ไฟฟ้า ชุดที่ 3 ตอนที่ 10 20.00 นาที  
ไฟฟ้า ชุดที่ 3 ตอนที่ 11 20.00 นาที  
ไฟฟ้า ชุดที่ 3 ตอนที่ 12 20.00 นาที  
ไฟฟ้า ชุดที่ 3 ตอนที่ 13 20.00 นาที  
ไฟฟ้า ชุดที่ 3 ตอนที่ 14 20.00 นาที  
ไฟฟ้า ชุดที่ 3 ตอนที่ 15 20.00 นาที  
ไฟฟ้า ชุดที่ 3 ตอนที่ 16 20.00 นาที  
ไฟฟ้า ชุดที่ 3 ตอนที่ 17 21.00 นาที  
ไฟฟ้า ชุดที่ 4 ตอนที่ 1 FREE 20.00 นาที  
ไฟฟ้า ชุดที่ 4 ตอนที่ 2 20.00 นาที  
ไฟฟ้า ชุดที่ 4 ตอนที่ 3 20.00 นาที  
ไฟฟ้า ชุดที่ 4 ตอนที่ 4 20.00 นาที  
ไฟฟ้า ชุดที่ 4 ตอนที่ 5 20.00 นาที  
ไฟฟ้า ชุดที่ 4 ตอนที่ 6 20.00 นาที  
ไฟฟ้า ชุดที่ 4 ตอนที่ 7 20.00 นาที  
ไฟฟ้า ชุดที่ 4 ตอนที่ 8 20.00 นาที  
ไฟฟ้า ชุดที่ 4 ตอนที่ 9 20.00 นาที  
ไฟฟ้า ชุดที่ 4 ตอนที่ 10 20.00 นาที  
ไฟฟ้า ชุดที่ 4 ตอนที่ 11 20.00 นาที  
ไฟฟ้า ชุดที่ 4 ตอนที่ 12 20.00 นาที  
ไฟฟ้า ชุดที่ 4 ตอนที่ 13 20.00 นาที  
ไฟฟ้า ชุดที่ 4 ตอนที่ 14 20.00 นาที  
ไฟฟ้า ชุดที่ 4 ตอนที่ 15 20.00 นาที  
ไฟฟ้า ชุดที่ 4 ตอนที่ 16 20.00 นาที  
ไฟฟ้า ชุดที่ 4 ตอนที่ 17 20.00 นาที  
ไฟฟ้า ชุดที่ 4 ตอนที่ 18 15.01 นาที  
ไฟฟ้า ชุดที่ 5 ตอนที่ 1 FREE 20.00 นาที  
ไฟฟ้า ชุดที่ 5 ตอนที่ 2 20.00 นาที  
ไฟฟ้า ชุดที่ 5 ตอนที่ 3 20.00 นาที  
ไฟฟ้า ชุดที่ 5 ตอนที่ 4 20.00 นาที  
ไฟฟ้า ชุดที่ 5 ตอนที่ 5 20.00 นาที  
ไฟฟ้า ชุดที่ 5 ตอนที่ 6 20.00 นาที  
ไฟฟ้า ชุดที่ 5 ตอนที่ 7 20.00 นาที  
ไฟฟ้า ชุดที่ 5 ตอนที่ 8 20.00 นาที  
ไฟฟ้า ชุดที่ 5 ตอนที่ 9 20.00 นาที  
ไฟฟ้า ชุดที่ 5 ตอนที่ 10 20.00 นาที  
ไฟฟ้า ชุดที่ 5 ตอนที่ 11 20.00 นาที  
ไฟฟ้า ชุดที่ 5 ตอนที่ 12 20.00 นาที  
ไฟฟ้า ชุดที่ 5 ตอนที่ 13 20.00 นาที  
ไฟฟ้า ชุดที่ 5 ตอนที่ 14 20.00 นาที  
ไฟฟ้า ชุดที่ 5 ตอนที่ 15 20.00 นาที  
ไฟฟ้า ชุดที่ 5 ตอนที่ 16 20.00 นาที  
ไฟฟ้า ชุดที่ 5 ตอนที่ 17 20.00 นาที  
ไฟฟ้า ชุดที่ 5 ตอนที่ 18 24.36 นาที  
ไฟฟ้า ชุดที่ 6 ตอนที่ 1 FREE 20.00 นาที  
ไฟฟ้า ชุดที่ 6 ตอนที่ 2 20.00 นาที  
ไฟฟ้า ชุดที่ 6 ตอนที่ 3 20.00 นาที  
ไฟฟ้า ชุดที่ 6 ตอนที่ 4 20.00 นาที  
ไฟฟ้า ชุดที่ 6 ตอนที่ 5 20.00 นาที  
ไฟฟ้า ชุดที่ 6 ตอนที่ 6 20.00 นาที  
ไฟฟ้า ชุดที่ 6 ตอนที่ 7 20.00 นาที  
ไฟฟ้า ชุดที่ 6 ตอนที่ 8 20.00 นาที  
ไฟฟ้า ชุดที่ 6 ตอนที่ 9 20.00 นาที  
ไฟฟ้า ชุดที่ 6 ตอนที่ 10 17.14 นาที  
สมบัติสาร ชุดที่ 1 ตอนที่ 1 FREE 20.00 นาที  
สมบัติสาร ชุดที่ 1 ตอนที่ 2 20.00 นาที  
สมบัติสาร ชุดที่ 1 ตอนที่ 3 20.00 นาที  
สมบัติสาร ชุดที่ 1 ตอนที่ 4 20.00 นาที  
สมบัติสาร ชุดที่ 1 ตอนที่ 5 20.00 นาที  
สมบัติสาร ชุดที่ 1 ตอนที่ 6 20.00 นาที  
สมบัติสาร ชุดที่ 1 ตอนที่ 7 20.00 นาที  
สมบัติสาร ชุดที่ 1 ตอนที่ 8 20.00 นาที  
สมบัติสาร ชุดที่ 1 ตอนที่ 9 20.00 นาที  
สมบัติสาร ชุดที่ 1 ตอนที่ 10 20.00 นาที  
สมบัติสาร ชุดที่ 1 ตอนที่ 11 20.00 นาที  
สมบัติสาร ชุดที่ 1 ตอนที่ 12 20.00 นาที  
สมบัติสาร ชุดที่ 1 ตอนที่ 13 20.00 นาที  
สมบัติสาร ชุดที่ 1 ตอนที่ 14 20.00 นาที  
สมบัติสาร ชุดที่ 1 ตอนที่ 15 20.00 นาที  
สมบัติสาร ชุดที่ 1 ตอนที่ 16 20.00 นาที  
สมบัติสาร ชุดที่ 1 ตอนที่ 17 20.00 นาที  
สมบัติสาร ชุดที่ 1 ตอนที่ 18 20.00 นาที  
สมบัติสาร ชุดที่ 1 ตอนที่ 19 20.00 นาที  
สมบัติสาร ชุดที่ 1 ตอนที่ 20 24.34 นาที  
สมบัติสาร ชุดที่ 2 ตอนที่ 1 FREE 20.00 นาที  
สมบัติสาร ชุดที่ 2 ตอนที่ 2 20.00 นาที  
สมบัติสาร ชุดที่ 2 ตอนที่ 3 20.00 นาที  
สมบัติสาร ชุดที่ 2 ตอนที่ 4 20.00 นาที  
สมบัติสาร ชุดที่ 2 ตอนที่ 5 20.00 นาที  
สมบัติสาร ชุดที่ 2 ตอนที่ 6 20.00 นาที  
สมบัติสาร ชุดที่ 2 ตอนที่ 7 20.00 นาที  
สมบัติสาร ชุดที่ 2 ตอนที่ 8 20.00 นาที  
สมบัติสาร ชุดที่ 2 ตอนที่ 9 20.00 นาที  
สมบัติสาร ชุดที่ 2 ตอนที่ 10 20.00 นาที  
สมบัติสาร ชุดที่ 2 ตอนที่ 11 20.00 นาที  
สมบัติสาร ชุดที่ 2 ตอนที่ 12 20.00 นาที  
สมบัติสาร ชุดที่ 2 ตอนที่ 13 20.00 นาที  
สมบัติสาร ชุดที่ 2 ตอนที่ 14 20.00 นาที  
สมบัติสาร ชุดที่ 2 ตอนที่ 15 19.49 นาที  
สมบัติสาร ชุดที่ 3 ตอนที่ 1 FREE 20.00 นาที  
สมบัติสาร ชุดที่ 3 ตอนที่ 2 20.00 นาที  
สมบัติสาร ชุดที่ 3 ตอนที่ 3 20.00 นาที  
สมบัติสาร ชุดที่ 3 ตอนที่ 4 20.00 นาที  
สมบัติสาร ชุดที่ 3 ตอนที่ 5 20.00 นาที  
สมบัติสาร ชุดที่ 3 ตอนที่ 6 20.00 นาที  
สมบัติสาร ชุดที่ 3 ตอนที่ 7 20.00 นาที  
สมบัติสาร ชุดที่ 3 ตอนที่ 8 20.00 นาที  
สมบัติสาร ชุดที่ 3 ตอนที่ 9 20.00 นาที  
สมบัติสาร ชุดที่ 3 ตอนที่ 10 20.00 นาที  
สมบัติสาร ชุดที่ 3 ตอนที่ 11 20.00 นาที  
สมบัติสาร ชุดที่ 3 ตอนที่ 12 20.00 นาที  
สมบัติสาร ชุดที่ 3 ตอนที่ 13 20.00 นาที  
สมบัติสาร ชุดที่ 3 ตอนที่ 14 20.00 นาที  
สมบัติสาร ชุดที่ 3 ตอนที่ 15 19.24 นาที  
PAT3 เรื่องใดๆ ตอนที่ 1 FREE 20.00 นาที  
PAT3 เรื่องใดๆ ตอนที่ 2 20.00 นาที  
PAT3 เรื่องใดๆ ตอนที่ 3 20.00 นาที  
PAT3 เรื่องใดๆ ตอนที่ 4 20.00 นาที  
PAT3 เรื่องใดๆ ตอนที่ 5 20.00 นาที  
PAT3 เรื่องใดๆ ตอนที่ 6 20.00 นาที  
PAT3 เรื่องใดๆ ตอนที่ 7 20.00 นาที  
PAT3 เรื่องใดๆ ตอนที่ 8 20.00 นาที  
PAT3 เรื่องใดๆ ตอนที่ 9 8.29 นาที  
PAT3_กลศาสตร์1.pdf
PAT3_กลศาสตร์2.pdf
PAT3_กลศาสตร์3.pdf
PAT3_กลศาสตร์4.pdf
PAT3_กลศาสตร์5.pdf
PAT3_กลศาสตร์6.pdf
PAT3_กลศาสตร์7.pdf
PAT3_กลศาสตร์8.pdf
PAT3_ไฟฟ้า1.pdf
PAT3_ไฟฟ้า2.pdf
PAT3_ไฟฟ้า3.pdf
PAT3_ไฟฟ้า4.pdf
PAT3_ไฟฟ้า5.pdf
PAT3_ไฟฟ้า6.pdf
PAT3_สมบัติสาร1.pdf
PAT3_สมบัติสาร2.pdf
PAT3_สมบัติสาร3.pdf
PAT3_เรื่องใดๆ.pdf
ขั้นตอน 1
เลือกคอร์สเรียนที่ต้องการสมัครเรียน จากนั้นคลิก "สมัครเรียน" เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการสมัครเรียนออนไลน์

ขั้นตอน 2
เลือกวิธีการชำระเงิน โดยสามารถเลือกชำระผ่านบัตรเครดิต หรือ โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร

ขั้นตอน 3
หากเลือกโอนเงินเข้าบัญชี เลือกโอนเข้าธนาคารใดก็ได้ ดังนี้
ธนาคาร เลขที่บัญชี ชื่อบัญชี
  ธ. กสิกรไทย 040-8-93885-6 บริษัท ติวมาสเตอร์ จำกัด (Tuemaster Co., Ltd.)
  พร้อมเพย์ (PromptPay) 0105561086021 บริษัท ติวมาสเตอร์ จำกัด (Tuemaster Co., Ltd.)

หลังจากโอนเงินแล้ว ให้แจ้งโอนเงินและกรอกข้อมูลเพื่อสมัครเรียน คลิก แจ้งโอนเงิน


เมื่อแจ้งโอนเรียบร้อย ข้ามไปขั้นตอนที่ 6 ได้เลย

หรือหากเลือกชำระผ่านบัตรเครดิต ให้กรอกอีเมลและรหัสผ่านสำหรับเข้าสู่ระบบ หรือหากน้องเป็นนักเรียนใหม่ ให้กด "สมัครสมาชิก" ด้านล่าง
(สำหรับน้องที่เข้าสู่ระบบอยู่แล้ว ให้ตรวจสอบข้อมูล และคลิก "เลือกวิธีชำระเงิน" เพื่อไปยังขั้นตอนถัดไปได้เลย

ขั้นตอน 4
เลือกวิธีการชำระเงิน โดยสามารถชำระค่าลงทะเบียนได้ผ่าน 2 ช่องทาง คือ บัตรเครดิต/เดบิต และ โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร (แนะนำให้อ่านรายละเอียดของการชำระเงินแต่ละแบบ ก่อนเลือกวิธีที่สะดวกที่สุด)

ขั้นตอน 5
ตรวจสอบรายการสั่งซื้อ ชื่อคอร์สที่สมัคร รวมถึงราคา ก่อนชำระเงิน
(หากมีคูปองส่วนลดให้ใส่รหัสคูปองที่ขั้นตอนนี้ได้เลย)

เข้าสู่หน้าชำระเงิน สำหรับการชำระค่าลงทะเบียนออนไลน์ ผ่านบัตรเครดิต/เดบิต
ให้กรอกข้อมูลต่างๆ และกดดำเนินการต่อไปเรื่อยๆ จนการชำระเงินเสร็จสมบูรณ์ (สามารถเข้าเรียนได้ทันทีหลังชำระเงินเสร็จสมบูรณ์)

ขั้นตอน 6
รอรับอีเมลยืนยันการลงทะเบียนภายใน 24ชม. หลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว

ขั้นตอน 7
เข้าสู่ระบบเพื่อเรียนออนไลน์ได้เลย!

หมายเหตุ หากพบปัญหาในการสมัครเรียน ติดต่อทีมงานได้ ที่นี่

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน

 • สนุกมากๆครับ
  ฉัตรพงศ์ กล้าขยัน 180

 • ขอบคุณมากๆค่ะ สอนเข้าใจมากๆๆๆ
  พีรญา โพยมยล 180

 • ดีมากๆๆๆค่ะ แบบพี่โมเพนสุดยอดของหนูเย้ยยย
  ฟ้าไพลิน ทวีเมือง 180

 • สอนดีมากๆครับ พีโมตลกดีครับ ไม่เครียด
  บุรินทร์ เผือกเทศ 180

 • ดีมากครับ ทำให้คนโง่ๆที่ไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับฟิสิก ลืมตาอ้าปากได้
  ดิศนุ ชุณหพันธ์ 180