MC224 เก็งข้อสอบ คณิต A-Level

slider

ราคา

5,900

1,600 บาท

โดยติวเตอร์ พี่อุ๋ย

เรียนได้

60

วัน

ได้รับสิทธิ์

60 ชั่วโมง

มีทั้งหมด

127

บทเรียน

ความยาว VDO

42 ชั่วโมง 32 นาที

เก็งโจทย์ข้อสอบ คณิตศาสตร์1 A-Level โจทย์ที่น่าจะออกสอบในรอบนี้ เก็งจากประสบการณ์ที่พี่อุ๋ยไปสอบมาทุกรอบ และการคาดการณ์โจทย์ ซึ่งอาจจะเป็นหนึ่งในข้อสอบรอบนี้ก็ได้

รายละเอียดคอร์สเรียน

คอร์สนี้พี่อุ๋ยสอนใหม่บันทึกใหม่อัพเดทล่าสุด โดยคอร์สนี้จะเป็นการเก็งโจทย์ข้อสอบ คณิตศาสตร์1 ALevel โจทย์ข้อสอบที่น่าจะออกสอบในรอบที่จะถึงนี้ เก็งจากประสบการณ์และการคาดการณ์จากที่พี่อุ๋ยไปสอบมาพร้อมกับน้องๆทุกรอบที่ผ่านมา ซึ่งโจทย์เหล่านี้อาจจะเป็นหนึ่งในโจทย์รอบนี้ก็ได้ 
เหมาะกับน้องๆที่เก็บเนื้อหามาหมดแล้ว หรือเก็บคอร์สสรุปพิชิต A-Level แล้ว แต่ยังอยากฝึกเตรียมรับมือโจทย์ที่อาจจะออกในการสอบ 

เก็งข้อสอบคณิต A-Level ชุด 1 ตอนที่ 1 FREE 20:00  
เก็งข้อสอบคณิต A-Level ชุด 1 ตอนที่ 2 20:00  
เก็งข้อสอบคณิต A-Level ชุด 1 ตอนที่ 3 20:00  
เก็งข้อสอบคณิต A-Level ชุด 1 ตอนที่ 4 20:00  
เก็งข้อสอบคณิต A-Level ชุด 1 ตอนที่ 5 20:00  
เก็งข้อสอบคณิต A-Level ชุด 1 ตอนที่ 6 20:00  
เก็งข้อสอบคณิต A-Level ชุด 1 ตอนที่ 7 20:00  
เก็งข้อสอบคณิต A-Level ชุด 1 ตอนที่ 8 20:00  
เก็งข้อสอบคณิต A-Level ชุด 1 ตอนที่ 9 20:00  
เก็งข้อสอบคณิต A-Level ชุด 1 ตอนที่ 10 20:00  
เก็งข้อสอบคณิต A-Level ชุด 1 ตอนที่ 11 20:00  
เก็งข้อสอบคณิต A-Level ชุด 1 ตอนที่ 12 22:18  
เก็งข้อสอบคณิต A-Level ชุด 2 ตอนที่ 1 FREE 17:42  
เก็งข้อสอบคณิต A-Level ชุด 2 ตอนที่ 2 20:00  
เก็งข้อสอบคณิต A-Level ชุด 2 ตอนที่ 3 20:00  
เก็งข้อสอบคณิต A-Level ชุด 2 ตอนที่ 4 20:00  
เก็งข้อสอบคณิต A-Level ชุด 2 ตอนที่ 5 20:00  
เก็งข้อสอบคณิต A-Level ชุด 2 ตอนที่ 6 20:00  
เก็งข้อสอบคณิต A-Level ชุด 2 ตอนที่ 7 20:00  
เก็งข้อสอบคณิต A-Level ชุด 2 ตอนที่ 8 20:00  
เก็งข้อสอบคณิต A-Level ชุด 2 ตอนที่ 9 20:00  
เก็งข้อสอบคณิต A-Level ชุด 2 ตอนที่ 10 20:00  
เก็งข้อสอบคณิต A-Level ชุด 2 ตอนที่ 11 20:00  
เก็งข้อสอบคณิต A-Level ชุด 2 ตอนที่ 12 20:00  
เก็งข้อสอบคณิต A-Level ชุด 2 ตอนที่ 13 17:03  
เก็งข้อสอบคณิต A-Level ชุด 3 ตอนที่ 1 FREE 22:56  
เก็งข้อสอบคณิต A-Level ชุด 3 ตอนที่ 2 20:00  
เก็งข้อสอบคณิต A-Level ชุด 3 ตอนที่ 3 20:00  
เก็งข้อสอบคณิต A-Level ชุด 3 ตอนที่ 4 20:00  
เก็งข้อสอบคณิต A-Level ชุด 3 ตอนที่ 5 20:00  
เก็งข้อสอบคณิต A-Level ชุด 3 ตอนที่ 6 20:00  
เก็งข้อสอบคณิต A-Level ชุด 3 ตอนที่ 7 20:00  
เก็งข้อสอบคณิต A-Level ชุด 3 ตอนที่ 8 20:00  
เก็งข้อสอบคณิต A-Level ชุด 3 ตอนที่ 9 20:00  
เก็งข้อสอบคณิต A-Level ชุด 3 ตอนที่ 10 20:00  
เก็งข้อสอบคณิต A-Level ชุด 3 ตอนที่ 11 20:00  
เก็งข้อสอบคณิต A-Level ชุด 3 ตอนที่ 12 26:05  
เก็งข้อสอบคณิต A-Level ชุด 4 ตอนที่ 1 FREE 13:55  
เก็งข้อสอบคณิต A-Level ชุด 4 ตอนที่ 2 20:00  
เก็งข้อสอบคณิต A-Level ชุด 4 ตอนที่ 3 20:00  
เก็งข้อสอบคณิต A-Level ชุด 4 ตอนที่ 4 20:00  
เก็งข้อสอบคณิต A-Level ชุด 4 ตอนที่ 5 20:00  
เก็งข้อสอบคณิต A-Level ชุด 4 ตอนที่ 6 20:00  
เก็งข้อสอบคณิต A-Level ชุด 4 ตอนที่ 7 20:00  
เก็งข้อสอบคณิต A-Level ชุด 4 ตอนที่ 8 20:00  
เก็งข้อสอบคณิต A-Level ชุด 4 ตอนที่ 9 20:00  
เก็งข้อสอบคณิต A-Level ชุด 4 ตอนที่ 10 20:00  
เก็งข้อสอบคณิต A-Level ชุด 4 ตอนที่ 11 20:00  
เก็งข้อสอบคณิต A-Level ชุด 4 ตอนที่ 12 18:42  
เก็งข้อสอบคณิต A-Level ชุด 5 ตอนที่ 1 FREE 21:18  
เก็งข้อสอบคณิต A-Level ชุด 5 ตอนที่ 2 20:00  
เก็งข้อสอบคณิต A-Level ชุด 5 ตอนที่ 3 20:00  
เก็งข้อสอบคณิต A-Level ชุด 5 ตอนที่ 4 20:00  
เก็งข้อสอบคณิต A-Level ชุด 5 ตอนที่ 5 20:00  
เก็งข้อสอบคณิต A-Level ชุด 5 ตอนที่ 6 20:00  
เก็งข้อสอบคณิต A-Level ชุด 5 ตอนที่ 7 20:00  
เก็งข้อสอบคณิต A-Level ชุด 5 ตอนที่ 8 20:00  
เก็งข้อสอบคณิต A-Level ชุด 5 ตอนที่ 9 20:00  
เก็งข้อสอบคณิต A-Level ชุด 5 ตอนที่ 10 20:00  
เก็งข้อสอบคณิต A-Level ชุด 5 ตอนที่ 11 20:00  
เก็งข้อสอบคณิต A-Level ชุด 5 ตอนที่ 12 22:08  
เก็งข้อสอบคณิต A-Level ชุด 6 ตอนที่ 1 FREE 20:00  
เก็งข้อสอบคณิต A-Level ชุด 6 ตอนที่ 2 20:00  
เก็งข้อสอบคณิต A-Level ชุด 6 ตอนที่ 3 20:00  
เก็งข้อสอบคณิต A-Level ชุด 6 ตอนที่ 4 20:00  
เก็งข้อสอบคณิต A-Level ชุด 6 ตอนที่ 5 20:00  
เก็งข้อสอบคณิต A-Level ชุด 6 ตอนที่ 6 20:00  
เก็งข้อสอบคณิต A-Level ชุด 6 ตอนที่ 7 20:00  
เก็งข้อสอบคณิต A-Level ชุด 6 ตอนที่ 8 20:00  
เก็งข้อสอบคณิต A-Level ชุด 6 ตอนที่ 9 20:00  
เก็งข้อสอบคณิต A-Level ชุด 6 ตอนที่ 10 20:00  
เก็งข้อสอบคณิต A-Level ชุด 6 ตอนที่ 11 20:00  
เก็งข้อสอบคณิต A-Level ชุด 6 ตอนที่ 12 20:00  
เก็งข้อสอบคณิต A-Level ชุด 6 ตอนที่ 13 15:12  
เก็งข้อสอบคณิต A-Level ชุด 7 ตอนที่ 1 FREE 24:48  
เก็งข้อสอบคณิต A-Level ชุด 7 ตอนที่ 2 20:00  
เก็งข้อสอบคณิต A-Level ชุด 7 ตอนที่ 3 20:00  
เก็งข้อสอบคณิต A-Level ชุด 7 ตอนที่ 4 20:00  
เก็งข้อสอบคณิต A-Level ชุด 7 ตอนที่ 5 20:00  
เก็งข้อสอบคณิต A-Level ชุด 7 ตอนที่ 6 20:00  
เก็งข้อสอบคณิต A-Level ชุด 7 ตอนที่ 7 20:00  
เก็งข้อสอบคณิต A-Level ชุด 7 ตอนที่ 8 20:00  
เก็งข้อสอบคณิต A-Level ชุด 7 ตอนที่ 9 20:00  
เก็งข้อสอบคณิต A-Level ชุด 7 ตอนที่ 10 20:00  
เก็งข้อสอบคณิต A-Level ชุด 7 ตอนที่ 11 20:00  
เก็งข้อสอบคณิต A-Level ชุด 7 ตอนที่ 12 20:00  
เก็งข้อสอบคณิต A-Level ชุด 7 ตอนที่ 13 14:28  
เก็งข้อสอบคณิต A-Level ชุด 8 ตอนที่ 1 FREE 25:31  
เก็งข้อสอบคณิต A-Level ชุด 8 ตอนที่ 2 20:00  
เก็งข้อสอบคณิต A-Level ชุด 8 ตอนที่ 3 20:00  
เก็งข้อสอบคณิต A-Level ชุด 8 ตอนที่ 4 20:00  
เก็งข้อสอบคณิต A-Level ชุด 8 ตอนที่ 5 20:00  
เก็งข้อสอบคณิต A-Level ชุด 8 ตอนที่ 6 20:00  
เก็งข้อสอบคณิต A-Level ชุด 8 ตอนที่ 7 20:00  
เก็งข้อสอบคณิต A-Level ชุด 8 ตอนที่ 8 20:00  
เก็งข้อสอบคณิต A-Level ชุด 8 ตอนที่ 9 20:00  
เก็งข้อสอบคณิต A-Level ชุด 8 ตอนที่ 10 20:00  
เก็งข้อสอบคณิต A-Level ชุด 8 ตอนที่ 11 20:00  
เก็งข้อสอบคณิต A-Level ชุด 8 ตอนที่ 12 20:00  
เก็งข้อสอบคณิต A-Level ชุด 8 ตอนที่ 13 30:53  
เก็งข้อสอบคณิต A-Level ชุด 9 ตอนที่ 1 FREE 20:00  
เก็งข้อสอบคณิต A-Level ชุด 9 ตอนที่ 2 20:00  
เก็งข้อสอบคณิต A-Level ชุด 9 ตอนที่ 3 20:00  
เก็งข้อสอบคณิต A-Level ชุด 9 ตอนที่ 4 20:00  
เก็งข้อสอบคณิต A-Level ชุด 9 ตอนที่ 5 20:00  
เก็งข้อสอบคณิต A-Level ชุด 9 ตอนที่ 6 20:00  
เก็งข้อสอบคณิต A-Level ชุด 9 ตอนที่ 7 20:00  
เก็งข้อสอบคณิต A-Level ชุด 9 ตอนที่ 8 20:00  
เก็งข้อสอบคณิต A-Level ชุด 9 ตอนที่ 9 20:00  
เก็งข้อสอบคณิต A-Level ชุด 9 ตอนที่ 10 20:00  
เก็งข้อสอบคณิต A-Level ชุด 9 ตอนที่ 11 20:00  
เก็งข้อสอบคณิต A-Level ชุด 9 ตอนที่ 12 20:00  
เก็งข้อสอบคณิต A-Level ชุด 9 ตอนที่ 13 20:00  
เก็งข้อสอบคณิต A-Level ชุด 9 ตอนที่ 14 14:00  
เก็งข้อสอบคณิต A-Level ชุด 10 ตอนที่ 1 FREE 26:00  
เก็งข้อสอบคณิต A-Level ชุด 10 ตอนที่ 2 20:00  
เก็งข้อสอบคณิต A-Level ชุด 10 ตอนที่ 3 20:00  
เก็งข้อสอบคณิต A-Level ชุด 10 ตอนที่ 4 20:00  
เก็งข้อสอบคณิต A-Level ชุด 10 ตอนที่ 5 20:00  
เก็งข้อสอบคณิต A-Level ชุด 10 ตอนที่ 6 20:00  
เก็งข้อสอบคณิต A-Level ชุด 10 ตอนที่ 7 20:00  
เก็งข้อสอบคณิต A-Level ชุด 10 ตอนที่ 8 20:00  
เก็งข้อสอบคณิต A-Level ชุด 10 ตอนที่ 9 20:00  
เก็งข้อสอบคณิต A-Level ชุด 10 ตอนที่ 10 20:00  
เก็งข้อสอบคณิต A-Level ชุด 10 ตอนที่ 11 20:00  
เก็งข้อสอบคณิต A-Level ชุด 10 ตอนที่ 12 20:00  
เก็งข้อสอบคณิต A-Level ชุด 10 ตอนที่ 13 19:32  
เก็งข้อสอบคณิต A-Level ชุดที่ 1.pdf
เก็งข้อสอบคณิต A-Level ชุดที่ 2.pdf
เก็งข้อสอบคณิต A-Level ชุดที่ 3.pdf
เก็งข้อสอบคณิต A-Level ชุดที่ 4.pdf
เก็งข้อสอบคณิต A-Level ชุดที่ 5.pdf
เก็งข้อสอบคณิต A-Level ชุดที่ 6.pdf
เก็งข้อสอบคณิต A-Level ชุดที่ 7.pdf
เก็งข้อสอบคณิต A-Level ชุดที่ 8.pdf
เก็งข้อสอบคณิต A-Level ชุดที่ 9.pdf
เก็งข้อสอบคณิต A-Level ชุดที่ 10.pdf

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน


    ยังไม่มีรีวิวค่ะ

ขั้นตอน 1

เลือกคอร์สเรียนที่ต้องการสมัครเรียน จากนั้นคลิก "เพิ่มลงตะกร้า" เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการสมัครเรียนออนไลน์

ขั้นตอน 2

กรอกอีเมลและรหัสผ่านสำหรับเข้าสู่ระบบ หรือหากน้องเป็นนักเรียนใหม่ ให้กด "สมัครสมาชิก" ด้านล่างก่อนค่ะ
(สำหรับน้องที่เข้าสู่ระบบอยู่แล้ว ให้ตรวจสอบข้อมูล และคลิก "เลือกวิธีชำระเงิน" เพื่อไปยังขั้นตอนถัดไปได้เลย)

ขั้นตอน 3

เลือกวิธีการชำระเงินที่ต้องการ
แนะนำให้อ่านรายละเอียดของการชำระเงินแต่ละแบบ ก่อนเลือกวิธีที่สะดวกที่สุดนะคะ

ขั้นตอน 4

ตรวจสอบรายละเอียด ชื่อคอร์สที่สมัคร รวมถึงราคา ก่อนเข้าสู่ขั้นตอนการชำระเงิน
(หากมีคูปองส่วนลดให้ใส่รหัสคูปองที่ขั้นตอนนี้ได้เลยค่ะ)

ขั้นตอน 5

เข้าสู่หน้าชำระเงิน
หากเลือกโอนเข้าบัญชีธนาคาร ให้ทำการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารดังต่อไปนี้
ธนาคาร เลขที่บัญชี ชื่อบัญชี
  ธ. กสิกรไทย 040-8-93885-6 บริษัท ติวมาสเตอร์ จำกัด (Tuemaster Co., Ltd.)
  พร้อมเพย์ (PromptPay) 0105561086021 บริษัท ติวมาสเตอร์ จำกัด (Tuemaster Co., Ltd.)

หลังจากโอนเงินเรียบร้อยแล้ว ให้เข้ามาแจ้งโอนเงิน โดยคลิกเข้าสู่ระบบมุมบนขวาของเว็บไซต์
จากนั้นเลือกที่เมนู "แจ้งโอนเงิน" เพื่อแจ้งการชำระเงินกับพี่ทีมงาน
(หรือหากเข้าสู่ระบบอยู่แล้ว สามารถแจ้งโอนเงินได้ที่นี่ แจ้งโอนเงิน)

ขั้นตอน 6

หลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว น้องๆ จะได้อีเมล
ลงทะเบียนเรียนคอร์ส... ยืนยันการลงทะเบียน หลังจากที่พี่ทีมงานตรวจสอบยอดแล้ว น้องจะได้รับเมลนี้ เพื่อยืนยันการลงทะเบียนเรียนค่ะ


ขั้นตอน 7

ใช้ Email และ Password ที่สมัครสมาชิกไว้ สำหรับเข้าสู่ระบบเพื่อเรียนออนไลน์ได้เลยค่ะ!

คอร์สอื่น ๆ ที่คุณอาจสนใจ