PT03 ฟิสิกส์ สมบัติเชิงกลของสาร

slider

ราคา

3,500

2,500 บาท

โดยเสริมลาภ พรหมหมวก (พี่โม)

เรียนได้

151

วัน

ได้รับสิทธิ์

70 ชั่วโมง

มีทั้งหมด

97

บทเรียน

ความยาว VDO

32 ชั่วโมง 12 นาที

คอร์สนี้พี่โมจะพาไปทำความเข้าใจ ฟิสิกส์ ในเนื้อหาของเรื่องสมบัติเชิงกลของสาร เหมาะสำหรับเรียนล่วงหน้าหรือควบคู่ที่โรงเรียน

รายละเอียดคอร์สเรียน

เนื้อหา ฟิสิกส์ ในส่วนของ สมบัติเชิงกลของสาร ประกอบไปด้วย สมบัติของของแข็ง ความยืดหยุ่น สมบัติของของไหลที่มีหลายสมบัติเลยทีเดียว และสุดท้ายในเรื่องสมบัติของแก๊ส 

พี่โมจะติวเน้ือหา พร้อมทั้งเทคนิคในการเอาเนื้อหามาใช้แก้โจทย์ต่างๆ เพิ่มความเข้าใจเนื้อหาเรื่องนี้ได้เป็นอย่างดี  
คอร์สนี้เหมาะสำหรับน้องที่ต้องการเรียนล่วงหน้า หรือเรียนควบคู่กับที่โรงเรียน เพื่อให้แน่นเนื้อหาและเพิ่มความมั่นใจในการทำเกรดที่โรงเรียนได้เป็นอย่างดี ^^

ความยืดหยุ่น(ของแข็ง) ตอนที่ 1 FREE 20:  
ความยืดหยุ่น(ของแข็ง) ตอนที่ 2 20:  
ความยืดหยุ่น(ของแข็ง) ตอนที่ 3 20:  
ความยืดหยุ่น(ของแข็ง) ตอนที่ 4 20:  
ความยืดหยุ่น(ของแข็ง) ตอนที่ 5 20:  
ความยืดหยุ่น(ของแข็ง) ตอนที่ 6 20:  
ความยืดหยุ่น(ของแข็ง) ตอนที่ 7 17:54  
ความหนาแน่น ความถ่วงจำเพาะ FREE 20:  
ความดัน ตอนที่ 1 FREE 20:  
ความดัน ตอนที่ 2 20:  
ความดัน ตอนที่ 3 20:  
ความดัน ตอนที่ 4 20:  
ความดัน ตอนที่ 5 20:  
ความดัน ตอนที่ 6 20:  
ความดัน ตอนที่ 7 20:  
ความดัน ตอนที่ 8 20:  
ความดัน ตอนที่ 9 20:  
ความดัน ตอนที่ 10 20:  
ความดัน ตอนที่ 11 20:  
ความดัน ตอนที่ 12 20:  
ความดัน ตอนที่ 13 20:  
ความดัน ตอนที่ 14 17:  
หลักของปาสคาล ตอนที่ 1 23:  
หลักของปาสคาล ตอนที่ 2 20:  
หลักของปาสคาล ตอนที่ 3 20:  
หลักของปาสคาล ตอนที่ 4 20:  
หลักของปาสคาล ตอนที่ 5 20:  
แรงดันเนื่องจากของเหลว ตอนที่ 1 20:  
แรงดันเนื่องจากของเหลว ตอนที่ 2 20:  
แรงดันเนื่องจากของเหลว ตอนที่ 3 20:  
แรงดันเนื่องจากของเหลว ตอนที่ 4 20:  
แรงดันเนื่องจากของเหลว ตอนที่ 5 20:  
แรงดันเนื่องจากของเหลว ตอนที่ 6 14:24  
แรงลอยตัว ตอนที่ 1 20:  
แรงลอยตัว ตอนที่ 2 20:  
แรงลอยตัว ตอนที่ 3 20:  
แรงลอยตัว ตอนที่ 4 20:  
แรงลอยตัว ตอนที่ 5 20:  
แรงลอยตัว ตอนที่ 6 20:  
แรงลอยตัว ตอนที่ 7 20:  
แรงลอยตัว ตอนที่ 8 20:  
แรงตึงผิว ตอนที่ 1 20:  
แรงตึงผิว ตอนที่ 2 20:  
แรงหนืด ตอนที่ 1 20:  
แรงหนืด ตอนที่ 2 20:  
แรงหนืด ตอนที่ 3 20:  
พลศาสตร์ของไหล ตอนที่ 1 20:  
พลศาสตร์ของไหล ตอนที่ 2 20:  
พลศาสตร์ของไหล ตอนที่ 3 20:  
พลศาสตร์ของไหล ตอนที่ 4 20:  
พลศาสตร์ของไหล ตอนที่ 5 20:  
พลศาสตร์ของไหล ตอนที่ 6 20:  
พลศาสตร์ของไหล ตอนที่ 7 20:  
พลศาสตร์ของไหล ตอนที่ 8 20:  
พลศาสตร์ของไหล ตอนที่ 9 20:  
พลศาสตร์ของไหล ตอนที่ 10 26:06  
ความร้อน และอุณหภูมิ ตอนที่ 1 FREE 20:  
ความร้อน และอุณหภูมิ ตอนที่ 2 20:  
ความร้อน และอุณหภูมิ ตอนที่ 3 20:  
ความร้อน และอุณหภูมิ ตอนที่ 4 20:  
ความร้อน และอุณหภูมิ ตอนที่ 5 20:  
ความร้อน และอุณหภูมิ ตอนที่ 6 20:  
ความร้อน และอุณหภูมิ ตอนที่ 7 20:  
ความร้อน และอุณหภูมิ ตอนที่ 8 20:  
ความร้อน และอุณหภูมิ ตอนที่ 9 20:  
ความร้อน และอุณหภูมิ ตอนที่ 10 20:  
ความร้อน และอุณหภูมิ ตอนที่ 11 20:  
ความร้อน และอุณหภูมิ ตอนที่ 12 20:  
ความร้อน และอุณหภูมิ ตอนที่ 13 20:  
ความร้อน และอุณหภูมิ ตอนที่ 14 20:  
สมบัติของแก๊ส ตอนที่ 1 20:  
สมบัติของแก๊ส ตอนที่ 2 20:  
สมบัติของแก๊ส ตอนที่ 3 20:  
สมบัติของแก๊ส ตอนที่ 4 20:  
สมบัติของแก๊ส ตอนที่ 5 20:  
สมบัติของแก๊ส ตอนที่ 6 20:  
สมบัติของแก๊ส ตอนที่ 7 20:  
สมบัติของแก๊ส ตอนที่ 8 20:  
สมบัติของแก๊ส ตอนที่ 9 20:  
สมบัติของแก๊ส ตอนที่ 10 20:  
สมบัติของแก๊ส ตอนที่ 11 20:  
สมบัติของแก๊ส ตอนที่ 12 20:  
สมบัติของแก๊ส ตอนที่ 13 20:  
สมบัติของแก๊ส ตอนที่ 14 20:36  
ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส ตอนที่ 1 20:  
ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส ตอนที่ 2 20:  
ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส ตอนที่ 3 20:  
ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส ตอนที่ 4 20:  
กฏข้อที่หนึ่งของอุณหภูมิพลศาสตร์ ตอนที่ 1 20:  
กฏข้อที่หนึ่งของอุณหภูมิพลศาสตร์ ตอนที่ 2 20:  
กฏข้อที่หนึ่งของอุณหภูมิพลศาสตร์ ตอนที่ 3 20:  
กฏข้อที่หนึ่งของอุณหภูมิพลศาสตร์ ตอนที่ 4 20:  
กฏข้อที่หนึ่งของอุณหภูมิพลศาสตร์ ตอนที่ 5 20:  
กฏข้อที่หนึ่งของอุณหภูมิพลศาสตร์ ตอนที่ 6 20:  
กฏข้อที่หนึ่งของอุณหภูมิพลศาสตร์ ตอนที่ 7 20:  
กฏข้อที่หนึ่งของอุณหภูมิพลศาสตร์ ตอนที่ 8 20:  
กฏข้อที่หนึ่งของอุณหภูมิพลศาสตร์ ตอนที่ 9 13:24  
1.ความยืดหยุ่น (ของแข็ง).pdf
2.สมบัติเชิงกลของของไหล.pdf
3.ความร้อน สมบัติของแก๊ส และทฤษฎีจลน์.pdf

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน

  • สอนดีมากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
    พัท*********รณะ

  • สอนสนุกมากครับ ได้เทคนิคอะไรหลายๆอย่างและนำไปใช้จริงได้มากเลย
    ภัท*****************กุล

  • สอนเข้าใจมากครับ สนุกสุดๆ อยากให้ทำคอร์สเนื้อหาเพิ่มอีกครับ ชอบมากกกกกครับ
    ภูร***********กูล

ขั้นตอน 1

เลือกคอร์สเรียนที่ต้องการสมัครเรียน จากนั้นคลิก "เพิ่มลงตะกร้า" เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการสมัครเรียนออนไลน์

ขั้นตอน 2

กรอกอีเมลและรหัสผ่านสำหรับเข้าสู่ระบบ หรือหากน้องเป็นนักเรียนใหม่ ให้กด "สมัครสมาชิก" ด้านล่างก่อนค่ะ
(สำหรับน้องที่เข้าสู่ระบบอยู่แล้ว ให้ตรวจสอบข้อมูล และคลิก "เลือกวิธีชำระเงิน" เพื่อไปยังขั้นตอนถัดไปได้เลย)

ขั้นตอน 3

เลือกวิธีการชำระเงินที่ต้องการ
แนะนำให้อ่านรายละเอียดของการชำระเงินแต่ละแบบ ก่อนเลือกวิธีที่สะดวกที่สุดนะคะ

ขั้นตอน 4

ตรวจสอบรายละเอียด ชื่อคอร์สที่สมัคร รวมถึงราคา ก่อนเข้าสู่ขั้นตอนการชำระเงิน
(หากมีคูปองส่วนลดให้ใส่รหัสคูปองที่ขั้นตอนนี้ได้เลยค่ะ)

ขั้นตอน 5

เข้าสู่หน้าชำระเงิน
หากเลือกโอนเข้าบัญชีธนาคาร ให้ทำการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารดังต่อไปนี้
ธนาคาร เลขที่บัญชี ชื่อบัญชี
  ธ. กสิกรไทย 040-8-93885-6 บริษัท ติวมาสเตอร์ จำกัด (Tuemaster Co., Ltd.)
  พร้อมเพย์ (PromptPay) 0105561086021 บริษัท ติวมาสเตอร์ จำกัด (Tuemaster Co., Ltd.)

หลังจากโอนเงินเรียบร้อยแล้ว ให้เข้ามาแจ้งโอนเงิน โดยคลิกเข้าสู่ระบบมุมบนขวาของเว็บไซต์
จากนั้นเลือกที่เมนู "แจ้งโอนเงิน" เพื่อแจ้งการชำระเงินกับพี่ทีมงาน
(หรือหากเข้าสู่ระบบอยู่แล้ว สามารถแจ้งโอนเงินได้ที่นี่ แจ้งโอนเงิน)

ขั้นตอน 6

หลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว น้องๆ จะได้อีเมล
ลงทะเบียนเรียนคอร์ส... ยืนยันการลงทะเบียน หลังจากที่พี่ทีมงานตรวจสอบยอดแล้ว น้องจะได้รับเมลนี้ เพื่อยืนยันการลงทะเบียนเรียนค่ะ


ขั้นตอน 7

ใช้ Email และ Password ที่สมัครสมาชิกไว้ สำหรับเข้าสู่ระบบเพื่อเรียนออนไลน์ได้เลยค่ะ!

คอร์สอื่น ๆ ที่คุณอาจสนใจ