เกี่ยวกับคอร์สนี้
เนื้อหาคอร์สทั้งหมด 32 ชั่วโมง 12 นาที
เรียนคอร์สนี้ได้ 151 วัน
จำกัดเวลาเรียน 70 ชั่วโมง
เกี่ยวกับผู้สอน
เสริมลาภ พรหมหมวก (พี่โม)
TueMaster

วิศวกรรมศาตร์ บัณฑิต (ไฟฟ้า); ม.เกษตร วิทยาเขตศรีราชา ปัจจุบันสอนกวดวิชา ฟิสิกส์ ด้วยประสบการณ์สอนพิเศษฟิสิกส์มากว่า 20 ปี และเป็นอาจารย์พิเศษสอนโรงเรียนชื่อดังหลายแห่ง, เป็นวิทยากรพิเศษ รายการติวเข้มเติมเต็มความรู้ ฯลฯ จากเด็กเกเร ไม่สนใจเรียน ผลการเรียนไม่ดี ได้กลับตัวกลับใจช่วง ม.ปลาย จนสามารถสอบเข้า คณะวิศวะฯ ด้วยคะแนนฟิสิกส์สูงสุดเป็นอันดับ 3 ของประเทศ และทำได้ดีในคณะวิศวะฯที่เป็นสิ่งที่ตัวเองเลือกเอง

PT03 ฟิสิกส์ สมบัติเชิงกลของสาร -29%

คอร์สนี้พี่โมจะพาไปทำความเข้าใจ ฟิสิกส์ ในเนื้อหาของเรื่องสมบัติเชิงกลของสาร เหมาะสำหรับเรียนล่วงหน้าหรือควบคู่ที่โรงเรียน

โดย เสริมลาภ พรหมหมวก (พี่โม)
แชร์คอร์สนี้บน Social:

ราคา 2,500 บาท เท่านั้น!

3,500 บาท
สมัครเรียน แจ้งโอนเงิน

เนื้อหา ฟิสิกส์ ในส่วนของ สมบัติเชิงกลของสาร ประกอบไปด้วย สมบัติของของแข็ง ความยืดหยุ่น สมบัติของของไหลที่มีหลายสมบัติเลยทีเดียว และสุดท้ายในเรื่องสมบัติของแก๊ส 

พี่โมจะติวเน้ือหา พร้อมทั้งเทคนิคในการเอาเนื้อหามาใช้แก้โจทย์ต่างๆ เพิ่มความเข้าใจเนื้อหาเรื่องนี้ได้เป็นอย่างดี  
คอร์สนี้เหมาะสำหรับน้องที่ต้องการเรียนล่วงหน้า หรือเรียนควบคู่กับที่โรงเรียน เพื่อให้แน่นเนื้อหาและเพิ่มความมั่นใจในการทำเกรดที่โรงเรียนได้เป็นอย่างดี ^^

ความยืดหยุ่น(ของแข็ง) ตอนที่ 1 FREE 20 นาที  
ความยืดหยุ่น(ของแข็ง) ตอนที่ 2 20 นาที  
ความยืดหยุ่น(ของแข็ง) ตอนที่ 3 20 นาที  
ความยืดหยุ่น(ของแข็ง) ตอนที่ 4 20 นาที  
ความยืดหยุ่น(ของแข็ง) ตอนที่ 5 20 นาที  
ความยืดหยุ่น(ของแข็ง) ตอนที่ 6 20 นาที  
ความยืดหยุ่น(ของแข็ง) ตอนที่ 7 17.54 นาที  
ความหนาแน่น ความถ่วงจำเพาะ FREE 20 นาที  
ความดัน ตอนที่ 1 FREE 20 นาที  
ความดัน ตอนที่ 2 20 นาที  
ความดัน ตอนที่ 3 20 นาที  
ความดัน ตอนที่ 4 20 นาที  
ความดัน ตอนที่ 5 20 นาที  
ความดัน ตอนที่ 6 20 นาที  
ความดัน ตอนที่ 7 20 นาที  
ความดัน ตอนที่ 8 20 นาที  
ความดัน ตอนที่ 9 20 นาที  
ความดัน ตอนที่ 10 20 นาที  
ความดัน ตอนที่ 11 20 นาที  
ความดัน ตอนที่ 12 20 นาที  
ความดัน ตอนที่ 13 20 นาที  
ความดัน ตอนที่ 14 17 นาที  
หลักของปาสคาล ตอนที่ 1 23 นาที  
หลักของปาสคาล ตอนที่ 2 20 นาที  
หลักของปาสคาล ตอนที่ 3 20 นาที  
หลักของปาสคาล ตอนที่ 4 20 นาที  
หลักของปาสคาล ตอนที่ 5 20 นาที  
แรงดันเนื่องจากของเหลว ตอนที่ 1 20 นาที  
แรงดันเนื่องจากของเหลว ตอนที่ 2 20 นาที  
แรงดันเนื่องจากของเหลว ตอนที่ 3 20 นาที  
แรงดันเนื่องจากของเหลว ตอนที่ 4 20 นาที  
แรงดันเนื่องจากของเหลว ตอนที่ 5 20 นาที  
แรงดันเนื่องจากของเหลว ตอนที่ 6 14.24 นาที  
แรงลอยตัว ตอนที่ 1 20 นาที  
แรงลอยตัว ตอนที่ 2 20 นาที  
แรงลอยตัว ตอนที่ 3 20 นาที  
แรงลอยตัว ตอนที่ 4 20 นาที  
แรงลอยตัว ตอนที่ 5 20 นาที  
แรงลอยตัว ตอนที่ 6 20 นาที  
แรงลอยตัว ตอนที่ 7 20 นาที  
แรงลอยตัว ตอนที่ 8 20 นาที  
แรงตึงผิว ตอนที่ 1 20 นาที  
แรงตึงผิว ตอนที่ 2 20 นาที  
แรงหนืด ตอนที่ 1 20 นาที  
แรงหนืด ตอนที่ 2 20 นาที  
แรงหนืด ตอนที่ 3 20 นาที  
พลศาสตร์ของไหล ตอนที่ 1 20 นาที  
พลศาสตร์ของไหล ตอนที่ 2 20 นาที  
พลศาสตร์ของไหล ตอนที่ 3 20 นาที  
พลศาสตร์ของไหล ตอนที่ 4 20 นาที  
พลศาสตร์ของไหล ตอนที่ 5 20 นาที  
พลศาสตร์ของไหล ตอนที่ 6 20 นาที  
พลศาสตร์ของไหล ตอนที่ 7 20 นาที  
พลศาสตร์ของไหล ตอนที่ 8 20 นาที  
พลศาสตร์ของไหล ตอนที่ 9 20 นาที  
พลศาสตร์ของไหล ตอนที่ 10 26.06 นาที  
ความร้อน และอุณหภูมิ ตอนที่ 1 FREE 20 นาที  
ความร้อน และอุณหภูมิ ตอนที่ 2 20 นาที  
ความร้อน และอุณหภูมิ ตอนที่ 3 20 นาที  
ความร้อน และอุณหภูมิ ตอนที่ 4 20 นาที  
ความร้อน และอุณหภูมิ ตอนที่ 5 20 นาที  
ความร้อน และอุณหภูมิ ตอนที่ 6 20 นาที  
ความร้อน และอุณหภูมิ ตอนที่ 7 20 นาที  
ความร้อน และอุณหภูมิ ตอนที่ 8 20 นาที  
ความร้อน และอุณหภูมิ ตอนที่ 9 20 นาที  
ความร้อน และอุณหภูมิ ตอนที่ 10 20 นาที  
ความร้อน และอุณหภูมิ ตอนที่ 11 20 นาที  
ความร้อน และอุณหภูมิ ตอนที่ 12 20 นาที  
ความร้อน และอุณหภูมิ ตอนที่ 13 20 นาที  
ความร้อน และอุณหภูมิ ตอนที่ 14 20 นาที  
สมบัติของแก๊ส ตอนที่ 1 20 นาที  
สมบัติของแก๊ส ตอนที่ 2 20 นาที  
สมบัติของแก๊ส ตอนที่ 3 20 นาที  
สมบัติของแก๊ส ตอนที่ 4 20 นาที  
สมบัติของแก๊ส ตอนที่ 5 20 นาที  
สมบัติของแก๊ส ตอนที่ 6 20 นาที  
สมบัติของแก๊ส ตอนที่ 7 20 นาที  
สมบัติของแก๊ส ตอนที่ 8 20 นาที  
สมบัติของแก๊ส ตอนที่ 9 20 นาที  
สมบัติของแก๊ส ตอนที่ 10 20 นาที  
สมบัติของแก๊ส ตอนที่ 11 20 นาที  
สมบัติของแก๊ส ตอนที่ 12 20 นาที  
สมบัติของแก๊ส ตอนที่ 13 20 นาที  
สมบัติของแก๊ส ตอนที่ 14 20.36 นาที  
ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส ตอนที่ 1 20 นาที  
ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส ตอนที่ 2 20 นาที  
ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส ตอนที่ 3 20 นาที  
ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส ตอนที่ 4 20 นาที  
กฏข้อที่หนึ่งของอุณหภูมิพลศาสตร์ ตอนที่ 1 20 นาที  
กฏข้อที่หนึ่งของอุณหภูมิพลศาสตร์ ตอนที่ 2 20 นาที  
กฏข้อที่หนึ่งของอุณหภูมิพลศาสตร์ ตอนที่ 3 20 นาที  
กฏข้อที่หนึ่งของอุณหภูมิพลศาสตร์ ตอนที่ 4 20 นาที  
กฏข้อที่หนึ่งของอุณหภูมิพลศาสตร์ ตอนที่ 5 20 นาที  
กฏข้อที่หนึ่งของอุณหภูมิพลศาสตร์ ตอนที่ 6 20 นาที  
กฏข้อที่หนึ่งของอุณหภูมิพลศาสตร์ ตอนที่ 7 20 นาที  
กฏข้อที่หนึ่งของอุณหภูมิพลศาสตร์ ตอนที่ 8 20 นาที  
กฏข้อที่หนึ่งของอุณหภูมิพลศาสตร์ ตอนที่ 9 13.24 นาที  
1.ความยืดหยุ่น (ของแข็ง).pdf
2.สมบัติเชิงกลของของไหล.pdf
3.ความร้อน สมบัติของแก๊ส และทฤษฎีจลน์.pdf
ขั้นตอน 1
เลือกคอร์สเรียนที่ต้องการสมัครเรียน จากนั้นคลิก "สมัครเรียน" เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการสมัครเรียนออนไลน์

ขั้นตอน 2
เลือกวิธีการชำระเงิน โดยสามารถเลือกชำระผ่านบัตรเครดิต หรือ โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร

ขั้นตอน 3
หากเลือกโอนเงินเข้าบัญชี เลือกโอนเข้าธนาคารใดก็ได้ ดังนี้
ธนาคาร เลขที่บัญชี ชื่อบัญชี
  ธ. กสิกรไทย 040-8-93885-6 บริษัท ติวมาสเตอร์ จำกัด (Tuemaster Co., Ltd.)
  พร้อมเพย์ (PromptPay) 0105561086021 บริษัท ติวมาสเตอร์ จำกัด (Tuemaster Co., Ltd.)

หลังจากโอนเงินแล้ว ให้แจ้งโอนเงินและกรอกข้อมูลเพื่อสมัครเรียน คลิก แจ้งโอนเงิน


เมื่อแจ้งโอนเรียบร้อย ข้ามไปขั้นตอนที่ 6 ได้เลย

หรือหากเลือกชำระผ่านบัตรเครดิต ให้กรอกอีเมลและรหัสผ่านสำหรับเข้าสู่ระบบ หรือหากน้องเป็นนักเรียนใหม่ ให้กด "สมัครสมาชิก" ด้านล่าง
(สำหรับน้องที่เข้าสู่ระบบอยู่แล้ว ให้ตรวจสอบข้อมูล และคลิก "เลือกวิธีชำระเงิน" เพื่อไปยังขั้นตอนถัดไปได้เลย

ขั้นตอน 4
เลือกวิธีการชำระเงิน โดยสามารถชำระค่าลงทะเบียนได้ผ่าน 2 ช่องทาง คือ บัตรเครดิต/เดบิต และ โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร (แนะนำให้อ่านรายละเอียดของการชำระเงินแต่ละแบบ ก่อนเลือกวิธีที่สะดวกที่สุด)

ขั้นตอน 5
ตรวจสอบรายการสั่งซื้อ ชื่อคอร์สที่สมัคร รวมถึงราคา ก่อนชำระเงิน
(หากมีคูปองส่วนลดให้ใส่รหัสคูปองที่ขั้นตอนนี้ได้เลย)

เข้าสู่หน้าชำระเงิน สำหรับการชำระค่าลงทะเบียนออนไลน์ ผ่านบัตรเครดิต/เดบิต
ให้กรอกข้อมูลต่างๆ และกดดำเนินการต่อไปเรื่อยๆ จนการชำระเงินเสร็จสมบูรณ์ (สามารถเข้าเรียนได้ทันทีหลังชำระเงินเสร็จสมบูรณ์)

ขั้นตอน 6
รอรับอีเมลยืนยันการลงทะเบียนภายใน 24ชม. หลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว

ขั้นตอน 7
เข้าสู่ระบบเพื่อเรียนออนไลน์ได้เลย!

หมายเหตุ หากพบปัญหาในการสมัครเรียน ติดต่อทีมงานได้ ที่นี่

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน

  • สอนดีมากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
    พัทธ์ธิดา วรรณะ 180

  • สอนสนุกมากครับ ได้เทคนิคอะไรหลายๆอย่างและนำไปใช้จริงได้มากเลย
    ภัทราวุธ วชิรปราการสกุล 180

  • สอนเข้าใจมากครับ สนุกสุดๆ อยากให้ทำคอร์สเนื้อหาเพิ่มอีกครับ ชอบมากกกกกครับ
    ภูรี หมื่นวณิชกูล 180