PT41 ฟิสิกส์ กลศาสตร์ 1

slider

ราคา

3,900

2,900 บาท

โดยเสริมลาภ พรหมหมวก (พี่โม)

เรียนได้

151

วัน

ได้รับสิทธิ์

70 ชั่วโมง

มีทั้งหมด

105

บทเรียน

ความยาว VDO

34 ชั่วโมง 23 นาที

เริ่มต้นเข้าสู่เนื้อหาฟิสิกส์ ม.ปลาย โดยเริ่มตั้งแต่ บทนำ (พื้นฐาน สุดๆ ของฟิสิกส์ )เพื่อให้น้องๆได้ทราบว่าวิชานี้เรียนอะไร เรียนไปทำไม รวมถึงอธิบายภาพรวมทั้งหมดของวิชานี้

รายละเอียดคอร์สเรียน

คอร์สนี้เป็นคอร์ส เริ่มต้นเข้าสู่เนื้อหาฟิสิกส์ ม.ปลาย โดยเริ่มตั้งแต่ บทนำ (พื้นฐาน สุดๆ ของฟิสิกส์ )เพื่อให้น้องๆได้ทราบว่าวิชานี้เรียนอะไร เรียนไปทำไม  รวมถึงอธิบาย ภาพรวมทั้งหมดของวิชานี้  และยังต่อเนื่องไปถึง เนื้อหากลศาสตร์  การเคลื่อนที่แนวเส้นตรง การเคลื่อนที่แบบโปรเจคไตล์ กฎของ ไอแซกนิวตัน

ความต้องการในการเรียนคอร์สนี้
ไม่จำเป็นตัองมี พื้นฐานความรู้ฟิสิกส์เลย เพราะ นี้คือคอร์สที่เป็น พื้นฐานสุดเลย ขอแค่มีใจที่จะเรียน  และ  บวก ลบ คูณ หาร ย้ายข้างสมการเป็น มาเรียนได้เลย

สิ่งที่จะได้จากการเรียนคอร์สนี้
ได้รับพื้นฐานความรู้ที่ใช้ ทั้งหมด ในฟิสิกส์ ม.ปลาย ทำให้เรียน ฟิสิกส์ ม.ปลายได้ง่าย  เรียนบทต่อๆไปสบาย 

คอร์สนี้เหมาะสำหรับใคร
น้องๆ ที่ จบ ม.3 พร้อมจะ ขึ้น ม 4 หรือ น้องๆ ที่ อยากจะทบทวนความรู้ พื้นฐานฟิสิกส์

ปริมาณฟิสิกส์ ตอนที่ 1 FREE 20:00  
ปริมาณฟิสิกส์ ตอนที่ 2 20:00  
ปริมาณฟิสิกส์ ตอนที่ 3 20:00  
ปริมาณฟิสิกส์ ตอนที่ 4 20:00  
ปริมาณฟิสิกส์ ตอนที่ 5 20:00  
ปริมาณฟิสิกส์ ตอนที่ 6 23:48  
คำอุปสรรค ตอนที่ 1 16:12  
คำอุปสรรค ตอนที่ 2 20:00  
คำอุปสรรค ตอนที่ 3 20:00  
คำอุปสรรค ตอนที่ 4 19:51  
การวัด 15:00  
เลขนัยสำคัญ ตอนที่ 1 25:09  
เลขนัยสำคัญ ตอนที่ 2 17:06  
ปริมาณในวิชาฟิสิกส์ ตอนที่ 1 22:54  
ปริมาณในวิชาฟิสิกส์ ตอนที่ 2 20:00  
ปริมาณในวิชาฟิสิกส์ ตอนที่ 3 20:00  
ปริมาณในวิชาฟิสิกส์ ตอนที่ 4 20:00  
ปริมาณในวิชาฟิสิกส์ ตอนที่ 5 20:00  
ปริมาณในวิชาฟิสิกส์ ตอนที่ 6 10:44  
ปริมาณการเคลื่อนที่ ตอนที่ 1 FREE 20:00  
ปริมาณการเคลื่อนที่ ตอนที่ 2 20:00  
ปริมาณการเคลื่อนที่ ตอนที่ 3 20:00  
ปริมาณการเคลื่อนที่ ตอนที่ 4 20:00  
ปริมาณการเคลื่อนที่ ตอนที่ 5 20:00  
ปริมาณการเคลื่อนที่ ตอนที่ 6 20:00  
ปริมาณการเคลื่อนที่ ตอนที่ 7 20:00  
สมการการเคลื่อนที่แนวเส้นตรง ตอนที่ 1 20:00  
สมการการเคลื่อนที่แนวเส้นตรง ตอนที่ 2 20:00  
สมการการเคลื่อนที่แนวเส้นตรง ตอนที่ 3 20:00  
สมการการเคลื่อนที่แนวเส้นตรง ตอนที่ 4 20:00  
สมการการเคลื่อนที่แนวเส้นตรง ตอนที่ 5 20:00  
สมการการเคลื่อนที่แนวเส้นตรง ตอนที่ 6 20:00  
สมการการเคลื่อนที่แนวเส้นตรง ตอนที่ 7 20:00  
สมการการเคลื่อนที่แนวเส้นตรง ตอนที่ 8 20:00  
สมการการเคลื่อนที่แนวเส้นตรง ตอนที่ 9 16:29  
การเคลื่อนที่แบบเส้นตรงในแนวดิ่ง-ดิ่งเสรี ตอนที่ 1 23:31  
การเคลื่อนที่แบบเส้นตรงในแนวดิ่ง-ดิ่งเสรี ตอนที่ 2 20:00  
การเคลื่อนที่แบบเส้นตรงในแนวดิ่ง-ดิ่งเสรี ตอนที่ 3 20:00  
การเคลื่อนที่แบบเส้นตรงในแนวดิ่ง-ดิ่งเสรี ตอนที่ 4 20:00  
การเคลื่อนที่แบบเส้นตรงในแนวดิ่ง-ดิ่งเสรี ตอนที่ 5 20:00  
การเคลื่อนที่แบบเส้นตรงในแนวดิ่ง-ดิ่งเสรี ตอนที่ 6 20:00  
การเคลื่อนที่แบบเส้นตรงในแนวดิ่ง-ดิ่งเสรี ตอนที่ 7 20:00  
การเคลื่อนที่แบบเส้นตรงในแนวดิ่ง-ดิ่งเสรี ตอนที่ 8 20:00  
การเคลื่อนที่แบบเส้นตรงในแนวดิ่ง-ดิ่งเสรี ตอนที่ 9 11:24  
กราฟการเคลื่อนที่แนวเส้นตรง ตอนที่ 1 28:36  
กราฟการเคลื่อนที่แนวเส้นตรง ตอนที่ 2 20:00  
กราฟการเคลื่อนที่แนวเส้นตรง ตอนที่ 3 20:00  
กราฟการเคลื่อนที่แนวเส้นตรง ตอนที่ 4 20:00  
กราฟการเคลื่อนที่แนวเส้นตรง ตอนที่ 5 12:13  
การเคลื่อนที่แบบโปรเจคไทล์ ตอนที่ 1 FREE 20:00  
การเคลื่อนที่แบบโปรเจคไทล์ ตอนที่ 2 20:00  
การเคลื่อนที่แบบโปรเจคไทล์ ตอนที่ 3 20:00  
การเคลื่อนที่แบบโปรเจคไทล์ ตอนที่ 4 20:00  
การเคลื่อนที่แบบโปรเจคไทล์ ตอนที่ 5 20:00  
การเคลื่อนที่แบบโปรเจคไทล์ ตอนที่ 6 20:00  
การเคลื่อนที่แบบโปรเจคไทล์ ตอนที่ 7 20:00  
การเคลื่อนที่แบบโปรเจคไทล์ ตอนที่ 8 20:00  
การเคลื่อนที่แบบโปรเจคไทล์ ตอนที่ 9 20:00  
การเคลื่อนที่แบบโปรเจคไทล์ ตอนที่ 10 20:00  
การเคลื่อนที่แบบโปรเจคไทล์ ตอนที่ 11 20:00  
การเคลื่อนที่แบบโปรเจคไทล์ ตอนที่ 12 14:30  
แรง มวล กฏการเคลื่อนที่ ตอนที่ 1 FREE 20:00  
แรง มวล กฏการเคลื่อนที่ ตอนที่ 2 20:00  
แรง มวล กฏการเคลื่อนที่ ตอนที่ 3 20:00  
แรง มวล กฏการเคลื่อนที่ ตอนที่ 4 20:00  
แรง มวล กฏการเคลื่อนที่ ตอนที่ 5 20:00  
แรง มวล กฏการเคลื่อนที่ ตอนที่ 6 20:00  
แรง มวล กฏการเคลื่อนที่ ตอนที่ 7 20:00  
แรง มวล กฏการเคลื่อนที่ ตอนที่ 8 20:00  
แรง มวล กฏการเคลื่อนที่ ตอนที่ 9 20:00  
แรง มวล กฏการเคลื่อนที่ ตอนที่ 10 20:00  
แรง มวล กฏการเคลื่อนที่ ตอนที่ 11 20:00  
แรง มวล กฏการเคลื่อนที่ ตอนที่ 12 20:00  
แรง มวล กฏการเคลื่อนที่ ตอนที่ 13 20:00  
แรง มวล กฏการเคลื่อนที่ ตอนที่ 14 20:00  
แรง มวล กฏการเคลื่อนที่ ตอนที่ 15 20:00  
แรง มวล กฏการเคลื่อนที่ ตอนที่ 16 20:00  
แรง มวล กฏการเคลื่อนที่ ตอนที่ 17 20:00  
แรง มวล กฏการเคลื่อนที่ ตอนที่ 18 20:00  
แรง มวล กฏการเคลื่อนที่ ตอนที่ 19 13:57  
แรง มวล กฏการเคลื่อนที่ ตอนที่ 20 20:00  
แรง มวล กฏการเคลื่อนที่ ตอนที่ 21 20:00  
แรง มวล กฏการเคลื่อนที่ ตอนที่ 22 20:00  
แรง มวล กฏการเคลื่อนที่ ตอนที่ 23 20:00  
แรง มวล กฏการเคลื่อนที่ ตอนที่ 24 20:00  
แรง มวล กฏการเคลื่อนที่ ตอนที่ 25 20:00  
แรง มวล กฏการเคลื่อนที่ ตอนที่ 26 20:00  
แรง มวล กฏการเคลื่อนที่ ตอนที่ 27 20:00  
แรง มวล กฏการเคลื่อนที่ ตอนที่ 28 20:00  
แรง มวล กฏการเคลื่อนที่ ตอนที่ 29 20:00  
แรง มวล กฏการเคลื่อนที่ ตอนที่ 30 20:00  
แรง มวล กฏการเคลื่อนที่ ตอนที่ 31 20:00  
แรง มวล กฏการเคลื่อนที่ ตอนที่ 32 20:00  
แรง มวล กฏการเคลื่อนที่ ตอนที่ 33 20:00  
แรง มวล กฏการเคลื่อนที่ ตอนที่ 34 20:00  
แรง มวล กฏการเคลื่อนที่ ตอนที่ 35 15:48  
แรงดึงดูดระหว่างมวล ตอนที่ 1 FREE 20:00  
แรงดึงดูดระหว่างมวล ตอนที่ 2 20:00  
แรงดึงดูดระหว่างมวล ตอนที่ 3 20:00  
แรงดึงดูดระหว่างมวล ตอนที่ 4 15:57  
การเคลื่อนที่แบบวงกลม ตอนที่ 1 24:04  
การเคลื่อนที่แบบวงกลม ตอนที่ 2 20:00  
การเคลื่อนที่แบบวงกลม ตอนที่ 3 20:00  
การเคลื่อนที่แบบวงกลม ตอนที่ 4 20:00  
การเคลื่อนที่แบบวงกลม ตอนที่ 5 16:23  
เอกสารประกอบ กลศาสตร์ 1 บทนำ
เอกสารประกอบ การเคลื่อนที่แนวเส้นตรง
เอกสารประกอบ การเคลื่อนที่แบบโปรเจคไทล์
เอกสารประกอบ แรง มวล กฎการเคลื่อนที่..
เอกสารประกอบ การเคลื่อนที่แบบวงกลม

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน


    ยังไม่มีรีวิวค่ะ

ขั้นตอน 1

เลือกคอร์สเรียนที่ต้องการสมัครเรียน จากนั้นคลิก "เพิ่มลงตะกร้า" เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการสมัครเรียนออนไลน์

ขั้นตอน 2

กรอกอีเมลและรหัสผ่านสำหรับเข้าสู่ระบบ หรือหากน้องเป็นนักเรียนใหม่ ให้กด "สมัครสมาชิก" ด้านล่างก่อนค่ะ
(สำหรับน้องที่เข้าสู่ระบบอยู่แล้ว ให้ตรวจสอบข้อมูล และคลิก "เลือกวิธีชำระเงิน" เพื่อไปยังขั้นตอนถัดไปได้เลย)

ขั้นตอน 3

เลือกวิธีการชำระเงินที่ต้องการ
แนะนำให้อ่านรายละเอียดของการชำระเงินแต่ละแบบ ก่อนเลือกวิธีที่สะดวกที่สุดนะคะ

ขั้นตอน 4

ตรวจสอบรายละเอียด ชื่อคอร์สที่สมัคร รวมถึงราคา ก่อนเข้าสู่ขั้นตอนการชำระเงิน
(หากมีคูปองส่วนลดให้ใส่รหัสคูปองที่ขั้นตอนนี้ได้เลยค่ะ)

ขั้นตอน 5

เข้าสู่หน้าชำระเงิน
หากเลือกโอนเข้าบัญชีธนาคาร ให้ทำการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารดังต่อไปนี้
ธนาคาร เลขที่บัญชี ชื่อบัญชี
  ธ. กสิกรไทย 040-8-93885-6 บริษัท ติวมาสเตอร์ จำกัด (Tuemaster Co., Ltd.)
  พร้อมเพย์ (PromptPay) 0105561086021 บริษัท ติวมาสเตอร์ จำกัด (Tuemaster Co., Ltd.)

หลังจากโอนเงินเรียบร้อยแล้ว ให้เข้ามาแจ้งโอนเงิน โดยคลิกเข้าสู่ระบบมุมบนขวาของเว็บไซต์
จากนั้นเลือกที่เมนู "แจ้งโอนเงิน" เพื่อแจ้งการชำระเงินกับพี่ทีมงาน
(หรือหากเข้าสู่ระบบอยู่แล้ว สามารถแจ้งโอนเงินได้ที่นี่ แจ้งโอนเงิน)

ขั้นตอน 6

หลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว น้องๆ จะได้อีเมล
ลงทะเบียนเรียนคอร์ส... ยืนยันการลงทะเบียน หลังจากที่พี่ทีมงานตรวจสอบยอดแล้ว น้องจะได้รับเมลนี้ เพื่อยืนยันการลงทะเบียนเรียนค่ะ


ขั้นตอน 7

ใช้ Email และ Password ที่สมัครสมาชิกไว้ สำหรับเข้าสู่ระบบเพื่อเรียนออนไลน์ได้เลยค่ะ!

คอร์สอื่น ๆ ที่คุณอาจสนใจ