เกี่ยวกับคอร์สนี้
เนื้อหาคอร์สทั้งหมด 32 ชั่วโมง 40 นาที
เรียนคอร์สนี้ได้ 151 วัน
จำกัดเวลาเรียน 70 ชั่วโมง
เกี่ยวกับผู้สอน
เสริมลาภ พรหมหมวก (พี่โม)
TueMaster

วิศวกรรมศาตร์ บัณฑิต (ไฟฟ้า); ม.เกษตร วิทยาเขตศรีราชา ปัจจุบันสอนกวดวิชา ฟิสิกส์ ด้วยประสบการณ์สอนพิเศษฟิสิกส์มากว่า 20 ปี และเป็นอาจารย์พิเศษสอนโรงเรียนชื่อดังหลายแห่ง, เป็นวิทยากรพิเศษ รายการติวเข้มเติมเต็มความรู้ ฯลฯ จากเด็กเกเร ไม่สนใจเรียน ผลการเรียนไม่ดี ได้กลับตัวกลับใจช่วง ม.ปลาย จนสามารถสอบเข้า คณะวิศวะฯ ด้วยคะแนนฟิสิกส์สูงสุดเป็นอันดับ 3 ของประเทศ และทำได้ดีในคณะวิศวะฯที่เป็นสิ่งที่ตัวเองเลือกเอง

PT51 คลื่น เสียง แสง -17%

คอร์สนี้พี่โมจะพาไปทำความเข้าใจ ฟิสิกส์ ในเนื้อหาของเรื่องคลื่น เสียง และแสง เหมาะสำหรับเรียนล่วงหน้าหรือควบคู่ที่โรงเรียน

โดย เสริมลาภ พรหมหมวก (พี่โม)
แชร์คอร์สนี้บน Social:

ราคา 2,900 บาท เท่านั้น!

3,500 บาท
สมัครเรียน แจ้งโอนเงิน

เนื้อหาในคอร์สนี้จะรวมไปถึงเรื่องของ คลื่น เสียง แสง (โดยปกติจะอยู่ใน ม.5 เทอม 1) น้องๆจะได้ติวและเพิ่มความเข้าใจในเรื่องของคลื่น และสมบัติต่างๆของคลื่น

พี่โมจะติวเน้ือหา พร้อมทั้งเทคนิคในการเอาเนื้อหามาใช้แก้โจทย์ต่างๆ เพิ่มความเข้าใจเนื้อหาเรื่องนี้ได้เป็นอย่างดี  
คอร์สนี้เหมาะสำหรับน้องที่ต้องการเรียนล่วงหน้า หรือเรียนควบคู่กับที่โรงเรียน เพื่อให้แน่นเนื้อหาและเพิ่มความมั่นใจในการทำเกรดที่โรงเรียนได้เป็นอย่างดี ^^

สมการคลื่น ตอนที่ 1 FREE 20.00 นาที  
สมการคลื่น ตอนที่ 2 20.00 นาที  
สมการคลื่น ตอนที่ 3 20.00 นาที  
สมการคลื่น ตอนที่ 4 20.00 นาที  
สมการคลื่น ตอนที่ 5 20.00 นาที  
สมการคลื่น ตอนที่ 6 20.00 นาที  
สมการคลื่น ตอนที่ 7 12.09 นาที  
เฟสคลื่น 23.53 นาที  
การสะท้อน ตอนที่ 1 21.20 นาที  
การสะท้อน ตอนที่ 2 20.00 นาที  
การสะท้อน ตอนที่ 3 20.00 นาที  
การสะท้อน ตอนที่ 4 27.52 นาที  
การหักเห ตอนที่ 1 12.08 นาที  
การหักเห ตอนที่ 2 20.00 นาที  
การหักเห ตอนที่ 3 20.00 นาที  
การหักเห ตอนที่ 4 20.00 นาที  
การหักเห ตอนที่ 5 20.00 นาที  
การหักเห ตอนที่ 6 16.48 นาที  
มุมวิกฤต 21.21 นาที  
การแทรกสอด ตอนที่ 1 21.51 นาที  
การแทรกสอด ตอนที่ 2 20.00 นาที  
การแทรกสอด ตอนที่ 3 20.00 นาที  
การแทรกสอด ตอนที่ 4 20.00 นาที  
การแทรกสอด ตอนที่ 5 20.00 นาที  
การแทรกสอด ตอนที่ 6 10.09 นาที  
การเลี้ยวเบน 11.17 นาที  
คลื่นนิ่ง และ การสั่นพ้อง ตอนที่ 1 18.34 นาที  
คลื่นนิ่ง และ การสั่นพ้อง ตอนที่ 2 20.00 นาที  
คลื่นนิ่ง และ การสั่นพ้อง ตอนที่ 3 20.00 นาที  
คลื่นนิ่ง และ การสั่นพ้อง ตอนที่ 4 9.05 นาที  
ลักษณะคลื่นเสียง ตอนที่1 FREE 20.00 นาที  
ลักษณะคลื่นเสียง ตอนที่2 20.00 นาที  
ลักษณะคลื่นเสียง ตอนที่3 20.00 นาที  
ลักษณะคลื่นเสียง ตอนที่4 20.00 นาที  
ลักษณะคลื่นเสียง ตอนที่5 8.06 นาที  
การสะท้อนของคลื่นเสียง ตอนที่1 11.54 นาที  
การสะท้อนของคลื่นเสียง ตอนที่2 20.00 นาที  
การสะท้อนของคลื่นเสียง ตอนที่3 20.00 นาที  
การสะท้อนของคลื่นเสียง ตอนที่4 15.34 นาที  
การหักเหของคลื่นเสียง 15.52 นาที  
การแทรกสอดของคลื่นเสียง ตอนที่1 8.34 นาที  
การแทรกสอดของคลื่นเสียง ตอนที่2 20.00 นาที  
การแทรกสอดของคลื่นเสียง ตอนที่3 20.00 นาที  
การแทรกสอดของคลื่นเสียง ตอนที่4 14.11 นาที  
ความถี่บีตส์ ตอนที่1 25.49 นาที  
ความถี่บีตส์ ตอนที่2 21.36 นาที  
ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์ ตอนที่1 18.24 นาที  
ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์ ตอนที่2 20.00 นาที  
ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์ ตอนที่3 20.00 นาที  
ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์ ตอนที่4 20.18 นาที  
คลื่นกระแทก ตอนที่1 19.42 นาที  
คลื่นกระแทก ตอนที่2 14.23 นาที  
ความดังค่อยของเสียง ตอนที่1 25.37 นาที  
ความดังค่อยของเสียง ตอนที่2 20.00 นาที  
ความดังค่อยของเสียง ตอนที่3 20.00 นาที  
ความดังค่อยของเสียง ตอนที่4 20.00 นาที  
ความดังค่อยของเสียง ตอนที่5 20.00 นาที  
ความดังค่อยของเสียง ตอนที่6 20.00 นาที  
ความดังค่อยของเสียง ตอนที่7 15.30 นาที  
คลื่นนิ่งและการสั่นพ้อง ตอนที่1 24.30 นาที  
คลื่นนิ่งและการสั่นพ้อง ตอนที่2 20.00 นาที  
คลื่นนิ่งและการสั่นพ้อง ตอนที่3 29.15 นาที  
ลักษณะของแสง ตอนที่ 1 FREE 20.00 นาที  
ลักษณะของแสง ตอนที่ 2 20.00 นาที  
ลักษณะของแสง ตอนที่ 3 20.00 นาที  
ลักษณะของแสง ตอนที่ 4 13.24 นาที  
การสะท้อนของแสง ตอนที่ 1 26.36 นาที  
การสะท้อนของแสง ตอนที่ 2 20.00 นาที  
การสะท้อนของแสง ตอนที่ 3 20.00 นาที  
การสะท้อนของแสง ตอนที่ 4 26.31 นาที  
การหักเหของแสง ตอนที่ 1 13.29 นาที  
การหักเหของแสง ตอนที่ 2 20.00 นาที  
การหักเหของแสง ตอนที่ 3 20.00 นาที  
การหักเหของแสง ตอนที่ 4 12.30 นาที  
มุมวิกฤติ ตอนที่ 1 7.30 นาที  
มุมวิกฤติ ตอนที่ 2 20.00 นาที  
มุมวิกฤติ ตอนที่ 3 19.40 นาที  
ลึกจริง ลึกปรากฏ ตอนที่ 1 20.20 นาที  
ลึกจริง ลึกปรากฏ ตอนที่ 2 21.26 นาที  
ความสว่าง ตอนที่ 1 18.34 นาที  
ความสว่าง ตอนที่ 2 20.00 นาที  
ความสว่าง ตอนที่ 3 11.17 นาที  
แสงสี ตอนที่ 1 8.43 นาที  
แสงสี ตอนที่ 2 19.04 นาที  
ทัศนอุปกรณ์ ตอนที่ 1 20.56 นาที  
ทัศนอุปกรณ์ ตอนที่ 2 20.00 นาที  
ทัศนอุปกรณ์ ตอนที่ 3 20.00 นาที  
ทัศนอุปกรณ์ ตอนที่ 4 20.00 นาที  
ทัศนอุปกรณ์ ตอนที่ 5 20.00 นาที  
ทัศนอุปกรณ์ ตอนที่ 6 20.00 นาที  
ทัศนอุปกรณ์ ตอนที่ 7 20.00 นาที  
ทัศนอุปกรณ์ ตอนที่ 8 20.00 นาที  
ทัศนอุปกรณ์ ตอนที่ 9 20.00 นาที  
ทัศนอุปกรณ์ ตอนที่ 10 20.00 นาที  
ทัศนอุปกรณ์ ตอนที่ 11 20.00 นาที  
ทัศนอุปกรณ์ ตอนที่ 12 20.00 นาที  
ทัศนอุปกรณ์ ตอนที่ 13 10.16 นาที  
สลิตคู่ ตอนที่ 1 9.44 นาที  
สลิตคู่ ตอนที่ 2 20.00 นาที  
สลิตคู่ ตอนที่ 3 20.00 นาที  
สลิตคู่ ตอนที่ 4 17.20 นาที  
สลิตเดี่ยว 21.50 นาที  
เกรตติง ตอนที่ 1 18.10 นาที  
เกรตติง ตอนที่ 2 27.27 นาที  
เอกสาร : ปรากฏการณ์คลื่น
เอกสาร : เสียง
เอกสาร : แสงและการมองเห็น
ขั้นตอน 1
เลือกคอร์สเรียนที่ต้องการสมัครเรียน จากนั้นคลิก "สมัครเรียน" เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการสมัครเรียนออนไลน์

ขั้นตอน 2
เลือกวิธีการชำระเงิน โดยสามารถเลือกชำระผ่านบัตรเครดิต หรือ โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร

ขั้นตอน 3
หากเลือกโอนเงินเข้าบัญชี เลือกโอนเข้าธนาคารใดก็ได้ ดังนี้
ธนาคาร เลขที่บัญชี ชื่อบัญชี
  ธ. กสิกรไทย 040-8-93885-6 บริษัท ติวมาสเตอร์ จำกัด (Tuemaster Co., Ltd.)
  พร้อมเพย์ (PromptPay) 0105561086021 บริษัท ติวมาสเตอร์ จำกัด (Tuemaster Co., Ltd.)

หลังจากโอนเงินแล้ว ให้แจ้งโอนเงินและกรอกข้อมูลเพื่อสมัครเรียน คลิก แจ้งโอนเงิน


เมื่อแจ้งโอนเรียบร้อย ข้ามไปขั้นตอนที่ 6 ได้เลย

หรือหากเลือกชำระผ่านบัตรเครดิต ให้กรอกอีเมลและรหัสผ่านสำหรับเข้าสู่ระบบ หรือหากน้องเป็นนักเรียนใหม่ ให้กด "สมัครสมาชิก" ด้านล่าง
(สำหรับน้องที่เข้าสู่ระบบอยู่แล้ว ให้ตรวจสอบข้อมูล และคลิก "เลือกวิธีชำระเงิน" เพื่อไปยังขั้นตอนถัดไปได้เลย

ขั้นตอน 4
เลือกวิธีการชำระเงิน โดยสามารถชำระค่าลงทะเบียนได้ผ่าน 2 ช่องทาง คือ บัตรเครดิต/เดบิต และ โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร (แนะนำให้อ่านรายละเอียดของการชำระเงินแต่ละแบบ ก่อนเลือกวิธีที่สะดวกที่สุด)

ขั้นตอน 5
ตรวจสอบรายการสั่งซื้อ ชื่อคอร์สที่สมัคร รวมถึงราคา ก่อนชำระเงิน
(หากมีคูปองส่วนลดให้ใส่รหัสคูปองที่ขั้นตอนนี้ได้เลย)

เข้าสู่หน้าชำระเงิน สำหรับการชำระค่าลงทะเบียนออนไลน์ ผ่านบัตรเครดิต/เดบิต
ให้กรอกข้อมูลต่างๆ และกดดำเนินการต่อไปเรื่อยๆ จนการชำระเงินเสร็จสมบูรณ์ (สามารถเข้าเรียนได้ทันทีหลังชำระเงินเสร็จสมบูรณ์)

ขั้นตอน 6
รอรับอีเมลยืนยันการลงทะเบียนภายใน 24ชม. หลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว

ขั้นตอน 7
เข้าสู่ระบบเพื่อเรียนออนไลน์ได้เลย!

หมายเหตุ หากพบปัญหาในการสมัครเรียน ติดต่อทีมงานได้ ที่นี่

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน


    ยังไม่มีรีวิวค่ะ