PT51 คลื่น เสียง แสง

slider

ราคา

3,500

2,900 บาท

โดยเสริมลาภ พรหมหมวก (พี่โม)

เรียนได้

151

วัน

ได้รับสิทธิ์

70 ชั่วโมง

มีทั้งหมด

104

บทเรียน

ความยาว VDO

32 ชั่วโมง 40 นาที

คอร์สนี้พี่โมจะพาไปทำความเข้าใจ ฟิสิกส์ ในเนื้อหาของเรื่องคลื่น เสียง และแสง เหมาะสำหรับเรียนล่วงหน้าหรือควบคู่ที่โรงเรียน

รายละเอียดคอร์สเรียน

เนื้อหาในคอร์สนี้จะรวมไปถึงเรื่องของ คลื่น เสียง แสง (โดยปกติจะอยู่ใน ม.5 เทอม 1) น้องๆจะได้ติวและเพิ่มความเข้าใจในเรื่องของคลื่น และสมบัติต่างๆของคลื่น

พี่โมจะติวเน้ือหา พร้อมทั้งเทคนิคในการเอาเนื้อหามาใช้แก้โจทย์ต่างๆ เพิ่มความเข้าใจเนื้อหาเรื่องนี้ได้เป็นอย่างดี  
คอร์สนี้เหมาะสำหรับน้องที่ต้องการเรียนล่วงหน้า หรือเรียนควบคู่กับที่โรงเรียน เพื่อให้แน่นเนื้อหาและเพิ่มความมั่นใจในการทำเกรดที่โรงเรียนได้เป็นอย่างดี ^^

สมการคลื่น ตอนที่ 1 FREE 20:00  
สมการคลื่น ตอนที่ 2 20:00  
สมการคลื่น ตอนที่ 3 20:00  
สมการคลื่น ตอนที่ 4 20:00  
สมการคลื่น ตอนที่ 5 20:00  
สมการคลื่น ตอนที่ 6 20:00  
สมการคลื่น ตอนที่ 7 12:09  
เฟสคลื่น 23:53  
การสะท้อน ตอนที่ 1 21:20  
การสะท้อน ตอนที่ 2 20:00  
การสะท้อน ตอนที่ 3 20:00  
การสะท้อน ตอนที่ 4 27:52  
การหักเห ตอนที่ 1 12:08  
การหักเห ตอนที่ 2 20:00  
การหักเห ตอนที่ 3 20:00  
การหักเห ตอนที่ 4 20:00  
การหักเห ตอนที่ 5 20:00  
การหักเห ตอนที่ 6 16:48  
มุมวิกฤต 21:21  
การแทรกสอด ตอนที่ 1 21:51  
การแทรกสอด ตอนที่ 2 20:00  
การแทรกสอด ตอนที่ 3 20:00  
การแทรกสอด ตอนที่ 4 20:00  
การแทรกสอด ตอนที่ 5 20:00  
การแทรกสอด ตอนที่ 6 10:09  
การเลี้ยวเบน 11:17  
คลื่นนิ่ง และ การสั่นพ้อง ตอนที่ 1 18:34  
คลื่นนิ่ง และ การสั่นพ้อง ตอนที่ 2 20:00  
คลื่นนิ่ง และ การสั่นพ้อง ตอนที่ 3 20:00  
คลื่นนิ่ง และ การสั่นพ้อง ตอนที่ 4 9:05  
ลักษณะคลื่นเสียง ตอนที่1 FREE 20:00  
ลักษณะคลื่นเสียง ตอนที่2 20:00  
ลักษณะคลื่นเสียง ตอนที่3 20:00  
ลักษณะคลื่นเสียง ตอนที่4 20:00  
ลักษณะคลื่นเสียง ตอนที่5 8:06  
การสะท้อนของคลื่นเสียง ตอนที่1 11:54  
การสะท้อนของคลื่นเสียง ตอนที่2 20:00  
การสะท้อนของคลื่นเสียง ตอนที่3 20:00  
การสะท้อนของคลื่นเสียง ตอนที่4 15:34  
การหักเหของคลื่นเสียง 15:52  
การแทรกสอดของคลื่นเสียง ตอนที่1 8:34  
การแทรกสอดของคลื่นเสียง ตอนที่2 20:00  
การแทรกสอดของคลื่นเสียง ตอนที่3 20:00  
การแทรกสอดของคลื่นเสียง ตอนที่4 14:11  
ความถี่บีตส์ ตอนที่1 25:49  
ความถี่บีตส์ ตอนที่2 21:36  
ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์ ตอนที่1 18:24  
ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์ ตอนที่2 20:00  
ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์ ตอนที่3 20:00  
ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์ ตอนที่4 20:18  
คลื่นกระแทก ตอนที่1 19:42  
คลื่นกระแทก ตอนที่2 14:23  
ความดังค่อยของเสียง ตอนที่1 25:37  
ความดังค่อยของเสียง ตอนที่2 20:00  
ความดังค่อยของเสียง ตอนที่3 20:00  
ความดังค่อยของเสียง ตอนที่4 20:00  
ความดังค่อยของเสียง ตอนที่5 20:00  
ความดังค่อยของเสียง ตอนที่6 20:00  
ความดังค่อยของเสียง ตอนที่7 15:30  
คลื่นนิ่งและการสั่นพ้อง ตอนที่1 24:30  
คลื่นนิ่งและการสั่นพ้อง ตอนที่2 20:00  
คลื่นนิ่งและการสั่นพ้อง ตอนที่3 29:15  
ลักษณะของแสง ตอนที่ 1 FREE 20:00  
ลักษณะของแสง ตอนที่ 2 20:00  
ลักษณะของแสง ตอนที่ 3 20:00  
ลักษณะของแสง ตอนที่ 4 13:24  
การสะท้อนของแสง ตอนที่ 1 26:36  
การสะท้อนของแสง ตอนที่ 2 20:00  
การสะท้อนของแสง ตอนที่ 3 20:00  
การสะท้อนของแสง ตอนที่ 4 26:31  
การหักเหของแสง ตอนที่ 1 13:29  
การหักเหของแสง ตอนที่ 2 20:00  
การหักเหของแสง ตอนที่ 3 20:00  
การหักเหของแสง ตอนที่ 4 12:30  
มุมวิกฤติ ตอนที่ 1 7:30  
มุมวิกฤติ ตอนที่ 2 20:00  
มุมวิกฤติ ตอนที่ 3 19:40  
ลึกจริง ลึกปรากฏ ตอนที่ 1 20:20  
ลึกจริง ลึกปรากฏ ตอนที่ 2 21:26  
ความสว่าง ตอนที่ 1 18:34  
ความสว่าง ตอนที่ 2 20:00  
ความสว่าง ตอนที่ 3 11:17  
แสงสี ตอนที่ 1 8:43  
แสงสี ตอนที่ 2 19:04  
ทัศนอุปกรณ์ ตอนที่ 1 20:56  
ทัศนอุปกรณ์ ตอนที่ 2 20:00  
ทัศนอุปกรณ์ ตอนที่ 3 20:00  
ทัศนอุปกรณ์ ตอนที่ 4 20:00  
ทัศนอุปกรณ์ ตอนที่ 5 20:00  
ทัศนอุปกรณ์ ตอนที่ 6 20:00  
ทัศนอุปกรณ์ ตอนที่ 7 20:00  
ทัศนอุปกรณ์ ตอนที่ 8 20:00  
ทัศนอุปกรณ์ ตอนที่ 9 20:00  
ทัศนอุปกรณ์ ตอนที่ 10 20:00  
ทัศนอุปกรณ์ ตอนที่ 11 20:00  
ทัศนอุปกรณ์ ตอนที่ 12 20:00  
ทัศนอุปกรณ์ ตอนที่ 13 10:16  
สลิตคู่ ตอนที่ 1 9:44  
สลิตคู่ ตอนที่ 2 20:00  
สลิตคู่ ตอนที่ 3 20:00  
สลิตคู่ ตอนที่ 4 17:20  
สลิตเดี่ยว 21:50  
เกรตติง ตอนที่ 1 18:10  
เกรตติง ตอนที่ 2 27:27  
เอกสาร : ปรากฏการณ์คลื่น
เอกสาร : เสียง
เอกสาร : แสงและการมองเห็น

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน


    ยังไม่มีรีวิวค่ะ

ขั้นตอน 1

เลือกคอร์สเรียนที่ต้องการสมัครเรียน จากนั้นคลิก "เพิ่มลงตะกร้า" เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการสมัครเรียนออนไลน์

ขั้นตอน 2

กรอกอีเมลและรหัสผ่านสำหรับเข้าสู่ระบบ หรือหากน้องเป็นนักเรียนใหม่ ให้กด "สมัครสมาชิก" ด้านล่างก่อนค่ะ
(สำหรับน้องที่เข้าสู่ระบบอยู่แล้ว ให้ตรวจสอบข้อมูล และคลิก "เลือกวิธีชำระเงิน" เพื่อไปยังขั้นตอนถัดไปได้เลย)

ขั้นตอน 3

เลือกวิธีการชำระเงินที่ต้องการ
แนะนำให้อ่านรายละเอียดของการชำระเงินแต่ละแบบ ก่อนเลือกวิธีที่สะดวกที่สุดนะคะ

ขั้นตอน 4

ตรวจสอบรายละเอียด ชื่อคอร์สที่สมัคร รวมถึงราคา ก่อนเข้าสู่ขั้นตอนการชำระเงิน
(หากมีคูปองส่วนลดให้ใส่รหัสคูปองที่ขั้นตอนนี้ได้เลยค่ะ)

ขั้นตอน 5

เข้าสู่หน้าชำระเงิน
หากเลือกโอนเข้าบัญชีธนาคาร ให้ทำการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารดังต่อไปนี้
ธนาคาร เลขที่บัญชี ชื่อบัญชี
  ธ. กสิกรไทย 040-8-93885-6 บริษัท ติวมาสเตอร์ จำกัด (Tuemaster Co., Ltd.)
  พร้อมเพย์ (PromptPay) 0105561086021 บริษัท ติวมาสเตอร์ จำกัด (Tuemaster Co., Ltd.)

หลังจากโอนเงินเรียบร้อยแล้ว ให้เข้ามาแจ้งโอนเงิน โดยคลิกเข้าสู่ระบบมุมบนขวาของเว็บไซต์
จากนั้นเลือกที่เมนู "แจ้งโอนเงิน" เพื่อแจ้งการชำระเงินกับพี่ทีมงาน
(หรือหากเข้าสู่ระบบอยู่แล้ว สามารถแจ้งโอนเงินได้ที่นี่ แจ้งโอนเงิน)

ขั้นตอน 6

หลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว น้องๆ จะได้อีเมล
ลงทะเบียนเรียนคอร์ส... ยืนยันการลงทะเบียน หลังจากที่พี่ทีมงานตรวจสอบยอดแล้ว น้องจะได้รับเมลนี้ เพื่อยืนยันการลงทะเบียนเรียนค่ะ


ขั้นตอน 7

ใช้ Email และ Password ที่สมัครสมาชิกไว้ สำหรับเข้าสู่ระบบเพื่อเรียนออนไลน์ได้เลยค่ะ!

คอร์สอื่น ๆ ที่คุณอาจสนใจ