MC11 สรุปพิชิต คณิต A-Level

slider

ราคา

3,900 บาท

โดยติวเตอร์ พี่อุ๋ย

เรียนได้

91

วัน

ได้รับสิทธิ์

60 ชั่วโมง

มีทั้งหมด

120

บทเรียน

ความยาว VDO

40 ชั่วโมง 12 นาที

สรุปเนื้อหาคณิตฯ ม.ปลายเน้นบทที่ควรติวเพื่อเก็บให้ได้ เพื่อสอบ คณิตฯ A-Level ในเวลาที่เหลือไม่มาก ต้องเจาะให้ตรงจุด คอร์สระยะสั้นโค้งสุดท้ายก่อนสอบจริง

ซื้อคอร์ส เตรียมสอบ ครบ 1 คอร์ส ลด 1 บาท


คอร์สที่รวมอยู่ใน เตรียมสอบ

รายละเอียดคอร์สเรียน

ติวสรุปเนื้อหาคณิตฯ ม.ปลาย เน้นบทที่ควรติวเพื่อเก็บให้ได้ เพื่อสอบ คณิตฯ A-Level ในเวลาที่เหลือไม่มาก ต้องเจาะให้ตรงจุด คอร์สระยะสั้นโค้งสุดท้ายก่อนสอบจริง เพิ่มความมั่นใจ เพิ่มคะแนน ในระยะเวลาไม่นาน ด้วยประสบการณ์ที่พี่อุ๋ยไปร่วมสอบกับน้องๆทุกปี และการวิเคราะห์ที่ตรงจุด


เหมาะสำหรับ น้องที่ต้องการสรุป หรือติวเก็งเพื่อสอบ คณิตฯ A-Level แบบมีเวลาไม่มาก ไม่เก่งคณิตฯ​ ไม่มั่นใจ หรือไม่รู้ออกแนวไหน หรือน้องๆที่เตรียมตัวมาแน่นแล้ว แต่อยากตีกรอบและเล็งให้ตรงเป้ามากขึ้น


คอร์สนี้ตอบโจทย์เลยครับ เหลือเวลาไม่มากแล้ว เรียกได้ว่าคอร์สนี้จะเป็นแสงสุดท้ายที่ปลายอุโมงได้เลยทีเดียว ^^

Expo-Log ตอนที่ 1 FREE 20:00  
Expo-Log ตอนที่ 2 20:00  
Expo-Log ตอนที่ 3 20:00  
Expo-Log ตอนที่ 4 20:00  
Expo-Log ตอนที่ 5 20:00  
Expo-Log ตอนที่ 6 20:00  
Expo-Log ตอนที่ 7 20:00  
Expo-Log ตอนที่ 8 20:00  
Expo-Log ตอนที่ 9 20:00  
Expo-Log ตอนที่ 10 20:00  
Expo-Log ตอนที่ 11 20:00  
Expo-Log ตอนที่ 12 19:55  
ลำดับ อนุกรม ตอนที่ 1 FREE 20:00  
ลำดับ อนุกรม ตอนที่ 2 20:00  
ลำดับ อนุกรม ตอนที่ 3 20:00  
ลำดับ อนุกรม ตอนที่ 4 20:00  
ลำดับ อนุกรม ตอนที่ 5 20:00  
ลำดับ อนุกรม ตอนที่ 6 20:00  
ลำดับ อนุกรม ตอนที่ 7 20:00  
ลำดับ อนุกรม ตอนที่ 8 20:00  
ลำดับ อนุกรม ตอนที่ 9 20:00  
ลำดับ อนุกรม ตอนที่ 10 20:00  
ลำดับ อนุกรม ตอนที่ 11 20:00  
ลำดับ อนุกรม ตอนที่ 12 26:53  
ความน่าจะเป็น ตอนที่ 1 FREE 20:04  
ความน่าจะเป็น ตอนที่ 2 20:00  
ความน่าจะเป็น ตอนที่ 3 20:00  
ความน่าจะเป็น ตอนที่ 4 20:00  
ความน่าจะเป็น ตอนที่ 5 20:00  
ความน่าจะเป็น ตอนที่ 6 20:00  
ความน่าจะเป็น ตอนที่ 7 20:00  
ความน่าจะเป็น ตอนที่ 8 20:00  
ความน่าจะเป็น ตอนที่ 9 20:00  
ความน่าจะเป็น ตอนที่ 10 20:00  
ความน่าจะเป็น ตอนที่ 11 19:46  
ภาคตัดกรวย ตอนที่ 1 FREE 20:00  
ภาคตัดกรวย ตอนที่ 2 20:00  
ภาคตัดกรวย ตอนที่ 3 20:00  
ภาคตัดกรวย ตอนที่ 4 20:00  
ภาคตัดกรวย ตอนที่ 5 20:00  
ภาคตัดกรวย ตอนที่ 6 20:00  
ภาคตัดกรวย ตอนที่ 7 20:00  
ภาคตัดกรวย ตอนที่ 8 20:00  
ภาคตัดกรวย ตอนที่ 9 20:00  
ภาคตัดกรวย ตอนที่ 10 20:00  
ภาคตัดกรวย ตอนที่ 11 20:00  
ภาคตัดกรวย ตอนที่ 12 20:00  
ภาคตัดกรวย ตอนที่ 13 14:18  
เมตริกซ์ ตอนที่ 1 FREE 20:00  
เมตริกซ์ ตอนที่ 2 25:42  
เมตริกซ์ ตอนที่ 3 20:00  
เมตริกซ์ ตอนที่ 4 20:00  
เมตริกซ์ ตอนที่ 5 20:00  
เมตริกซ์ ตอนที่ 6 20:00  
เมตริกซ์ ตอนที่ 7 20:00  
เมตริกซ์ ตอนที่ 8 20:00  
เมตริกซ์ ตอนที่ 9 20:00  
เมตริกซ์ ตอนที่ 10 20:00  
เมตริกซ์ ตอนที่ 11 20:00  
เมตริกซ์ ตอนที่ 12 20:00  
เมตริกซ์ ตอนที่ 13 10:35  
แคลคูลัส ตอนที่ 1 FREE 13:07  
แคลคูลัส ตอนที่ 2 20:00  
แคลคูลัส ตอนที่ 3 20:00  
แคลคูลัส ตอนที่ 4 20:00  
แคลคูลัส ตอนที่ 5 20:00  
แคลคูลัส ตอนที่ 6 20:00  
แคลคูลัส ตอนที่ 7 20:00  
แคลคูลัส ตอนที่ 8 20:00  
แคลคูลัส ตอนที่ 9 20:00  
แคลคูลัส ตอนที่ 10 20:00  
แคลคูลัส ตอนที่ 11 20:00  
แคลคูลัส ตอนที่ 12 20:00  
แคลคูลัส ตอนที่ 13 20:00  
แคลคูลัส ตอนที่ 14 20:00  
แคลคูลัส ตอนที่ 15 20:00  
แคลคูลัส ตอนที่ 16 20:00  
แคลคูลัส ตอนที่ 17 20:00  
แคลคูลัส ตอนที่ 18 20:00  
แคลคูลัส ตอนที่ 19 20:00  
แคลคูลัส ตอนที่ 20 20:00  
แคลคูลัส ตอนที่ 21 26:39  
สถิติ ตอนที่ 1 FREE 11:30  
สถิติ ตอนที่ 2 20:00  
สถิติ ตอนที่ 3 20:00  
สถิติ ตอนที่ 4 20:00  
สถิติ ตอนที่ 5 20:00  
สถิติ ตอนที่ 6 20:00  
สถิติ ตอนที่ 7 20:00  
สถิติ ตอนที่ 8 20:00  
สถิติ ตอนที่ 9 20:00  
สถิติ ตอนที่ 10 20:00  
สถิติ ตอนที่ 11 20:00  
สถิติ ตอนที่ 12 20:00  
สถิติ ตอนที่ 13 20:00  
สถิติ ตอนที่ 14 20:00  
สถิติ ตอนที่ 15 20:00  
สถิติ ตอนที่ 16 20:00  
สถิติ ตอนที่ 17 20:00  
สถิติ ตอนที่ 18 21:05  
เวกเตอร์ ตอนที่ 1 FREE 20:01  
เวกเตอร์ ตอนที่ 2 29:25  
เวกเตอร์ ตอนที่ 3 20:00  
เวกเตอร์ ตอนที่ 4 20:00  
เวกเตอร์ ตอนที่ 5 28:31  
จำนวนเชิงซ้อน ตอนที่ 1 FREE 20:14  
จำนวนเชิงซ้อน ตอนที่ 2 20:00  
จำนวนเชิงซ้อน ตอนที่ 3 20:00  
จำนวนเชิงซ้อน ตอนที่ 4 20:00  
จำนวนเชิงซ้อน ตอนที่ 5 20:00  
จำนวนเชิงซ้อน ตอนที่ 6 20:00  
จำนวนเชิงซ้อน ตอนที่ 7 14:58  
ตรีโกณมิติ ตอนที่ 1 FREE 20:01  
ตรีโกณมิติ ตอนที่ 2 25:02  
ตรีโกณมิติ ตอนที่ 3 20:00  
ตรีโกณมิติ ตอนที่ 4 20:00  
ตรีโกณมิติ ตอนที่ 5 20:00  
ตรีโกณมิติ ตอนที่ 6 20:00  
ตรีโกณมิติ ตอนที่ 7 20:00  
ตรีโกณมิติ ตอนที่ 8 24:51  
expo+log.pdf
ลำดับ อนุกรม.pdf
ความน่าจะเป็น.pdf
ภาคตัดกรวย.pdf
เมตริกซ์.pdf
แคลคูลัส.pdf
สถิติ.pdf
เวกเตอร์.pdf
จำนวนเชิงซ้อน.pdf
ตรีโกณมิติ.pdf

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน

  • คอร์สนี้กระชับมากค่ะ จากที่เคว้งจับจุดไม่ถูก ไม่มั่นใจในความรู้ตัวเอง มาเรียนคอร์สนี้คือรู้หนทางจะต้องเสริมตรงไหนให้เเน่นมากขึ้นหรือ checklist บทไหนที่เเน่นเเล้ว ยิ่งได้ตอนราคาโปร ยิ่งรู้สึกคุ้มค่าไปอีก อยากบวชให้พี่อุ๋ยเลยค่ะ คอร์สนี้เป็นกุศลมากๆสำหรับเด็ก 66 ที่กำลังจะเสียชีวิตกับเลขค่ะ 65655555
    สุด**************่อง

  • กระชับดีมากค่ะ ดูทีเดียวรู้เรื่องเลย
    กุล**********ปิน

  • คลอสนี้ดีมากค่ะซื้อตอนโ)รลดราคาพอดี รู้สึกว่าพี่สอนเข้าใจมากๆ เรียนเพลินด้วยนั่งเรียนเพิ่งเริ่มก็ติดต่อมาคลิปที่9แล้วค่ะ
    ดาร**********ือง

ขั้นตอน 1

เลือกคอร์สเรียนที่ต้องการสมัครเรียน จากนั้นคลิก "เพิ่มลงตะกร้า" เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการสมัครเรียนออนไลน์

ขั้นตอน 2

กรอกอีเมลและรหัสผ่านสำหรับเข้าสู่ระบบ หรือหากน้องเป็นนักเรียนใหม่ ให้กด "สมัครสมาชิก" ด้านล่างก่อนค่ะ
(สำหรับน้องที่เข้าสู่ระบบอยู่แล้ว ให้ตรวจสอบข้อมูล และคลิก "เลือกวิธีชำระเงิน" เพื่อไปยังขั้นตอนถัดไปได้เลย)

ขั้นตอน 3

เลือกวิธีการชำระเงินที่ต้องการ
แนะนำให้อ่านรายละเอียดของการชำระเงินแต่ละแบบ ก่อนเลือกวิธีที่สะดวกที่สุดนะคะ

ขั้นตอน 4

ตรวจสอบรายละเอียด ชื่อคอร์สที่สมัคร รวมถึงราคา ก่อนเข้าสู่ขั้นตอนการชำระเงิน
(หากมีคูปองส่วนลดให้ใส่รหัสคูปองที่ขั้นตอนนี้ได้เลยค่ะ)

ขั้นตอน 5

เข้าสู่หน้าชำระเงิน
หากเลือกโอนเข้าบัญชีธนาคาร ให้ทำการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารดังต่อไปนี้
ธนาคาร เลขที่บัญชี ชื่อบัญชี
  ธ. กสิกรไทย 040-8-93885-6 บริษัท ติวมาสเตอร์ จำกัด (Tuemaster Co., Ltd.)
  พร้อมเพย์ (PromptPay) 0105561086021 บริษัท ติวมาสเตอร์ จำกัด (Tuemaster Co., Ltd.)

หลังจากโอนเงินเรียบร้อยแล้ว ให้เข้ามาแจ้งโอนเงิน โดยคลิกเข้าสู่ระบบมุมบนขวาของเว็บไซต์
จากนั้นเลือกที่เมนู "แจ้งโอนเงิน" เพื่อแจ้งการชำระเงินกับพี่ทีมงาน
(หรือหากเข้าสู่ระบบอยู่แล้ว สามารถแจ้งโอนเงินได้ที่นี่ แจ้งโอนเงิน)

ขั้นตอน 6

หลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว น้องๆ จะได้อีเมล
ลงทะเบียนเรียนคอร์ส... ยืนยันการลงทะเบียน หลังจากที่พี่ทีมงานตรวจสอบยอดแล้ว น้องจะได้รับเมลนี้ เพื่อยืนยันการลงทะเบียนเรียนค่ะ


ขั้นตอน 7

ใช้ Email และ Password ที่สมัครสมาชิกไว้ สำหรับเข้าสู่ระบบเพื่อเรียนออนไลน์ได้เลยค่ะ!

คอร์สอื่น ๆ ที่คุณอาจสนใจ