คอร์สย่อยแยกบท

คณิตศาสตร์เรื่อง เซต

เนื้อหาทั้งหมด: 7.2 ชม. | เรียนได้: 16 ชม.(ภายใน 60 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 900 ฿ 400
  สมัครเรียน
คณิตศาสตร์เรื่อง ตรรกศาสตร์

เนื้อหาทั้งหมด: 10.9 ชม. | เรียนได้: 20 ชม.(ภายใน 60 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 1,100 ฿ 550
  สมัครเรียน
คณิตศาสตร์เรื่อง จำนวนจริง

เนื้อหาทั้งหมด: 14.5 ชม. | เรียนได้: 25 ชม.(ภายใน 60 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 1,400 ฿ 750
  สมัครเรียน
คณิตศาสตร์เรื่อง ฟังก์ชั่น

เนื้อหาทั้งหมด: 19.0 ชม. | เรียนได้: 30 ชม.(ภายใน 60 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 1,900 ฿ 900
  สมัครเรียน
คณิตศาสตร์เรื่อง ภาคตัดกรวย

เนื้อหาทั้งหมด: 18.1 ชม. | เรียนได้: 35 ชม.(ภายใน 60 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 1,800 ฿ 1,200
  สมัครเรียน
คณิตศาสตร์เรื่อง เมทริกซ์

เนื้อหาทั้งหมด: 8.4 ชม. | เรียนได้: 25 ชม.(ภายใน 60 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 1,100 ฿ 800
  สมัครเรียน
คณิตศาสตร์เรื่อง Expo Log

เนื้อหาทั้งหมด: 22.3 ชม. | เรียนได้: 40 ชม.(ภายใน 60 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 2,200 ฿ 1,300
  สมัครเรียน
คณิตศาสตร์เรื่อง ตรีโกณมิติ

เนื้อหาทั้งหมด: 17.1 ชม. | เรียนได้: 25 ชม.(ภายใน 60 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 1,700 ฿ 1,100
  สมัครเรียน
คณิตศาสตร์เรื่อง เวกเตอร์

เนื้อหาทั้งหมด: 11.6 ชม. | เรียนได้: 25 ชม.(ภายใน 60 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 1,220 ฿ 1,000
  สมัครเรียน
คณิตศาสตร์เรื่อง จำนวนเชิงซ้อน

เนื้อหาทั้งหมด: 15.2 ชม. | เรียนได้: 30 ชม.(ภายใน 60 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 1,500 ฿ 1,000
  สมัครเรียน
คณิตศาสตร์เรื่อง ความน่าจะเป็น

เนื้อหาทั้งหมด: 23.0 ชม. | เรียนได้: 40 ชม.(ภายใน 60 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 2,300 ฿ 1,300
  สมัครเรียน
คณิตศาสตร์เรื่อง ลำดับอนุกรม

เนื้อหาทั้งหมด: 10.9 ชม. | เรียนได้: 25 ชม.(ภายใน 60 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 1,250 ฿ 1,000
  สมัครเรียน
คณิตศาสตร์เรื่อง แคลคูลัส

เนื้อหาทั้งหมด: 18.7 ชม. | เรียนได้: 36 ชม.(ภายใน 60 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 1,900 ฿ 1,400
  สมัครเรียน
คณิตศาสตร์เรื่อง สถิติเบื้องต้น

เนื้อหาทั้งหมด: 15.0 ชม. | เรียนได้: 30 ชม.(ภายใน 60 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 2,000 ฿ 1,300
  สมัครเรียน