แจ้งการโอนเงิน

ชื่อคอร์ส: PU01 ติวเนื้อหาฟิสิกส์เข้มข้น
ผู้สอน: เสริมลาภ พรหมหมวก (พี่โม)
ระยะเวลาเรียน: 250 วัน
จำนวนชั่วโมงเรียน: 220 ชั่วโมง 0 นาที
ราคา: 4,900 บาท

ชื่อผู้เรียน
นามสกุล
อีเมล
จำนวนเงินที่โอน
วันเวลาที่โอน *กรอกวันเวลาที่ถูกต้องจะได้ตรวจสอบง่ายขึ้น
บัญชีธนาคารที่โอนเข้า
ธนาคารของผู้โอน
เบอร์โทรศัพท์ (มือถือ)
รหัสคูปอง (ถ้ามี)
จังหวัด
เขต/อำเภอ
โรงเรียน
รู้จักเว็บไซต์จาก

ฉันยอมรับ ข้อตกลงและเงื่อนไข ของทางบริษัท