แจ้งการโอนเงิน

ชื่อคอร์ส: EA01 English Admission
ผู้สอน: เจนจิรา คุณะดิลก (พี่เจน)
ระยะเวลาเรียน: 151 วัน
จำนวนชั่วโมงเรียน: 80 ชั่วโมง 0 นาที
ราคา: 3,900 บาท

ชื่อผู้เรียน
นามสกุล
อีเมล
จำนวนเงินที่โอน
วันเวลาที่โอน *กรอกวันเวลาที่ถูกต้องจะได้ตรวจสอบง่ายขึ้น
บัญชีธนาคารที่โอนเข้า
ธนาคารของผู้โอน
เบอร์โทรศัพท์ (มือถือ)
รหัสคูปอง (ถ้ามี)
จังหวัด
เขต/อำเภอ
โรงเรียน
รู้จักเว็บไซต์จาก

ฉันยอมรับ ข้อตกลงและเงื่อนไข ของทางบริษัท