EB01 GRAMMAR 1 & Vocabulary 1

slider

ราคา

8,000

5,400 บาท

โดยเจนจิรา คุณะดิลก (พี่เจน)

เรียนได้

241

วัน

ได้รับสิทธิ์

120 ชั่วโมง

มีทั้งหมด

220

บทเรียน

ความยาว VDO

72 ชั่วโมง 43 นาที

คอร์สควบ ของ คอร์ส GRAMMAR 1 & Vocabulary 1 เรียนรู้ Grammar ไปพร้อมๆกับเรียนรู้ในส่วนของการเพิ่มคลังคำศัพท์ให้กับตัวเอง

รายละเอียดคอร์สเรียน

คอร์สนี้เป็นคอร์สควบระหว่าง คอร์ส GRAMMAR I เป็นคอร์สรวบรวมเนื้อหาไวยากรณ์และโครงสร้างพื้นฐานของภาษาอังกฤษในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในระยะต้น คอร์สนี้แทบจะเรียกได้ว่าปูให้ใหม่เกือบหมดเลย แต่ในขณะเดียวกันก็ค่อยๆไต่ระดับไปที่เรื่องที่ซับซ้อนขึ้น (พื้นฐาน ไม่ได้แปลว่าง่าย แต่แปลว่าเป็นฐานสำคัญที่จะสามารถไปต่อยอดในเรื่องที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้นในคอร์ส GRAMMAR II) ควบกับ คอร์ส Vocabulary 1 ที่เป็นคอร์สที่รวบรวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษในระดับมัธยมศึกษา และยังสามารถใช้ได้ในระดับมหาวิทยาลัย หรือในชีวิตประจำวัน รวบรวมคำศัพท์ที่จำเป็นต้องรู้ ควรรู้ และน่ารู้เพื่อทำข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย

ความต้องการในการเรียนคอร์สนี้
คอร์สนี้ขอแค่มีความรู้ภาษาอังกฤษเบื้องต้นมาบ้างจากประถมศึกษาและมัธยมต้น และใจที่พร้อมจะเรียนรู้จริงๆ พร้อมวินัยในการหมั่นท่อง (หมั่นร้อง)

สิ่งที่จะได้จากการเรียนคอร์สนี้
ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษพื้นฐานที่จำเป็นที่ต้องใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจำวัน ไปจนโครงสร้างที่ค่อนข้างซับซ้อนขึ้น เพื่อสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทำข้อสอบได้อย่างถูกต้อง และ คำศัพท์ รวมถึงรากศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่จำเป็นที่ต้องใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจำวัน เพื่อสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเทคนิคการท่องศัพท์แบบสุดแสนพิเศษ ที่จะทำให้เพลิดเพลิน จำง่าย ติดหู จนเอาออกจากหัวไม่ได้ เพื่อไปทำข้อสอบได้อย่างถูกต้อง

คอร์สนี้เหมาะสำหรับใคร
ผู้ที่ต้องการไวยากรณ์ หลักการใช้ภาษาที่ถูกต้อง เพื่อใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจำวัน และนำไปทำข้อสอบได้อย่างถูกต้อง และในขณะเดียวกันก็ต้องการเพิ่มคลังคำศัพท์ของตัวเองให้มากขึ้น พร้อมเทคนิคที่ช่วยให้จำได้ง่ายขึ้น เพื่อใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจำวัน และนำไปทำข้อสอบได้อย่างถูกต้อง

Introduction FREE 20:00  
Parts of Speech FREE 20:00  
Nouns ep1 20:00  
Nouns ep2 20:00  
Nouns ep3 18:14  
Articles and Determiners ep1 21:46  
Articles and Determiners ep2 20:00  
Articles and Determiners ep3 20:00  
Articles and Determiners ep4 20:00  
Articles and Determiners ep5 20:00  
Articles and Determiners ep6 20:00  
Articles and Determiners ep7 28:55  
Pronouns ep1 11:05  
Pronouns ep2 20:00  
Pronouns ep3 20:00  
Pronouns ep4 20:00  
Pronouns ep5 20:00  
Pronouns ep6 20:00  
Pronouns ep7 20:00  
Pronouns ep8 20:00  
Pronouns ep9 15:09  
Verbs ep1 20:00  
Verbs ep2 20:00  
Verbs ep3 20:00  
Verbs ep4 20:00  
Verbs ep5 20:00  
Verbs ep6 20:00  
Verbs ep7 22:48  
Modifiers 24:34  
Adjective ep1 12:38  
Adjective ep2 20:00  
Adjective ep3 20:00  
Adjective ep4 20:00  
Adjective ep5 20:00  
Adjective ep6 20:00  
Adjective ep7 20:00  
Adjective ep8 20:00  
Adjective ep9 20:00  
Adjective ep10 29:20  
Adverb ep1 10:40  
Adverb ep2 20:00  
Adverb ep3 20:00  
Adverb ep4 20:00  
Adverb ep5 20:00  
Adverb ep6 16:52  
ADJECTIVES-ADVERBS ep1 FREE 20:00  
ADJECTIVES-ADVERBS ep2 20:00  
ADJECTIVES-ADVERBS ep3 20:00  
ADJECTIVES-ADVERBS ep4 20:00  
ADJECTIVES-ADVERBS ep5 20:00  
ADJECTIVES-ADVERBS ep6 20:00  
ADJECTIVES-ADVERBS ep7 20:00  
ADJECTIVES-ADVERBS ep8 20:00  
ADJECTIVES-ADVERBS ep9 20:00  
ADJECTIVES-ADVERBS ep10 20:52  
Comparison of Adj and Adv ep1 19:08  
Comparison of Adj and Adv ep2 22:31  
Verb of Feeling(-ing or -ed) ep1 17:29  
Verb of Feeling(-ing or -ed) ep2 20:00  
Verb of Feeling(-ing or -ed) ep3 20:00  
Verb of Feeling(-ing or -ed) ep4 20:00  
Verb of Feeling(-ing or -ed) ep5 20:00  
Verb of Feeling(-ing or -ed) ep6 28:54  
Clauses ep1 FREE 20:00  
Clauses ep2 20:00  
Clauses ep3 20:00  
Clauses ep4 21:07  
Noun Clauses ep1 18:53  
Noun Clauses ep2 20:00  
Noun Clauses ep3 20:00  
Noun Clauses ep4 20:00  
Noun Clauses ep5 22:26  
Relative_Adj Clauses ep1 17:34  
Relative_Adj Clauses ep2 20:00  
Relative_Adj Clauses ep3 20:00  
Relative_Adj Clauses ep4 20:00  
Relative_Adj Clauses ep5 20:00  
Relative_Adj Clauses ep6 20:00  
Relative_Adj Clauses ep7 20:00  
Relative_Adj Clauses ep8 20:00  
Relative_Adj Clauses ep9 20:00  
Relative_Adj Clauses ep10 20:00  
Relative_Adj Clauses ep11 20:00  
Relative_Adj Clauses ep12 19:09  
Participles ep1 20:52  
Participles ep2 20:00  
Participles ep3 20:00  
Participles ep4 20:00  
Participles ep5 20:00  
Participles ep6 20:00  
Participles ep7 20:00  
Participles ep8 20:00  
Participles ep9 13:55  
Tenses ep1 FREE 20:00  
Tenses ep2 20:00  
Tenses ep3 20:00  
Tenses ep4 20:00  
Tenses ep5 20:00  
Tenses ep6 20:00  
Tenses ep7 20:00  
Tenses ep8 20:00  
Tenses ep9 20:00  
Tenses ep10 20:00  
Tenses ep11 20:00  
Tenses ep12 20:00  
Tenses ep13 17:02  
Passive Voice ep1 22:58  
Passive Voice ep2 20:00  
Passive Voice ep3 20:00  
Passive Voice ep4 7:09  
WORD GUESSING ep.1 FREE 20:00  
WORD GUESSING ep.2 20:00  
WORD GUESSING ep.3 20:00  
WORD GUESSING ep.4 20:00  
WORD GUESSING ep.5 20:00  
WORD GUESSING ep.6 20:00  
WORD GUESSING ep.7 20:00  
WORD GUESSING ep.8 20:00  
WORD GUESSING ep.9 20:00  
WORD GUESSING ep.10 20:00  
WORD GUESSING ep.11 20:00  
WORD GUESSING ep.12 20:00  
WORD GUESSING ep.13 20:00  
WORD GUESSING ep.14 20:00  
WORD GUESSING ep.15 20:00  
WORD GUESSING ep.16 20:00  
WORD GUESSING ep.17 20:00  
WORD GUESSING ep.18 20:00  
WORD GUESSING ep.19 20:00  
WORD GUESSING ep.20 18:24  
WORD GUESSING ep.21 20:00  
WORD GUESSING ep.22 20:00  
WORD GUESSING ep.23 20:00  
WORD GUESSING ep.24 20:00  
WORD GUESSING ep.25 20:00  
WORD GUESSING ep.26 20:00  
WORD GUESSING ep.27 20:00  
WORD GUESSING ep.28 20:00  
WORD GUESSING ep.29 20:00  
WORD GUESSING ep.30 20:00  
WORD GUESSING ep.31 20:00  
WORD GUESSING ep.32 20:00  
WORD GUESSING ep.33 20:00  
WORD GUESSING ep.34 20:00  
WORD GUESSING ep.35 20:00  
WORD GUESSING ep.36 9:13  
Word Formation ep.1 FREE 20:00  
Word Formation ep.2 20:00  
Word Formation ep.3 20:00  
Word Formation ep.4 20:00  
Word Formation ep.5 20:00  
Word Formation ep.6 20:00  
Word Formation ep.7 20:00  
Word Formation ep.8 20:00  
Word Formation ep.9 20:00  
Word Formation ep.10 20:00  
Word Formation ep.11 20:00  
Word Formation ep.12 20:00  
Word Formation ep.13 20:00  
Word Formation ep.14 20:00  
Word Formation ep.15 28:12  
Exercise Part1 ep.1 FREE 20:00  
Exercise Part1 ep.2 20:00  
Exercise Part1 ep.3 20:00  
Exercise Part1 ep.4 20:00  
Exercise Part1 ep.5 20:00  
Exercise Part1 ep.6 20:00  
Exercise Part1 ep.7 20:00  
Exercise Part1 ep.8 20:00  
Exercise Part1 ep.9 20:00  
Exercise Part1 ep.10 20:00  
Exercise Part1 ep.11 20:00  
Exercise Part1 ep.12 20:00  
Exercise Part1 ep.13 20:00  
Exercise Part1 ep.14 20:00  
Exercise Part1 ep.15 20:00  
Exercise Part1 ep.16 20:00  
Exercise Part1 ep.17 20:00  
Exercise Part1 ep.18 20:00  
Exercise Part1 ep.19 20:00  
Exercise Part1 ep.20 20:00  
Exercise Part1 ep.21 20:00  
Exercise Part1 ep.22 20:00  
Exercise Part1 ep.23 20:00  
Exercise Part1 ep.24 20:00  
Exercise Part1 ep.25 20:00  
Exercise Part1 ep.26 20:00  
Exercise Part1 ep.27 20:00  
Exercise Part1 ep.28 20:00  
Exercise Part1 ep.29 20:00  
Exercise Part1 ep.30 15:29  
Exercise Part2 ep.1 FREE 20:00  
Exercise Part2 ep.2 20:00  
Exercise Part2 ep.3 20:00  
Exercise Part2 ep.4 20:00  
Exercise Part2 ep.5 20:00  
Exercise Part2 ep.6 20:00  
Exercise Part2 ep.7 20:00  
Exercise Part2 ep.8 20:00  
Exercise Part2 ep.9 20:00  
Exercise Part2 ep.10 20:00  
Exercise Part2 ep.11 20:00  
Exercise Part2 ep.12 20:00  
Exercise Part2 ep.13 20:00  
Exercise Part2 ep.14 20:00  
Exercise Part2 ep.15 20:00  
Exercise Part2 ep.16 20:00  
Exercise Part2 ep.17 20:00  
Exercise Part2 ep.18 20:00  
Exercise Part2 ep.19 20:00  
Exercise Part2 ep.20 20:00  
Exercise Part2 ep.21 20:00  
Exercise Part2 ep.22 20:00  
Exercise Part2 ep.23 20:00  
Exercise Part2 ep.24 20:00  
Exercise Part2 ep.25 20:00  
Exercise Part2 ep.26 20:00  
Exercise Part2 ep.27 20:00  
Exercise Part2 ep.28 20:00  
Exercise Part2 ep.29 13:36  
GRAMMAR 1_Part_1.pdf
GRAMMAR 1_Part_2.pdf
GRAMMAR 1_Part_3.pdf
GRAMMAR 1_Part_4.pdf
1. WORD GUESSING.pdf
2. WORD FORMATION.pdf
3. Exercise_Part1.pdf
4. Exercise_Part2.pdf

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน


    ยังไม่มีรีวิวค่ะ

ขั้นตอน 1

เลือกคอร์สเรียนที่ต้องการสมัครเรียน จากนั้นคลิก "เพิ่มลงตะกร้า" เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการสมัครเรียนออนไลน์

ขั้นตอน 2

กรอกอีเมลและรหัสผ่านสำหรับเข้าสู่ระบบ หรือหากน้องเป็นนักเรียนใหม่ ให้กด "สมัครสมาชิก" ด้านล่างก่อนค่ะ
(สำหรับน้องที่เข้าสู่ระบบอยู่แล้ว ให้ตรวจสอบข้อมูล และคลิก "เลือกวิธีชำระเงิน" เพื่อไปยังขั้นตอนถัดไปได้เลย)

ขั้นตอน 3

เลือกวิธีการชำระเงินที่ต้องการ
แนะนำให้อ่านรายละเอียดของการชำระเงินแต่ละแบบ ก่อนเลือกวิธีที่สะดวกที่สุดนะคะ

ขั้นตอน 4

ตรวจสอบรายละเอียด ชื่อคอร์สที่สมัคร รวมถึงราคา ก่อนเข้าสู่ขั้นตอนการชำระเงิน
(หากมีคูปองส่วนลดให้ใส่รหัสคูปองที่ขั้นตอนนี้ได้เลยค่ะ)

ขั้นตอน 5

เข้าสู่หน้าชำระเงิน
หากเลือกโอนเข้าบัญชีธนาคาร ให้ทำการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารดังต่อไปนี้
ธนาคาร เลขที่บัญชี ชื่อบัญชี
  ธ. กสิกรไทย 040-8-93885-6 บริษัท ติวมาสเตอร์ จำกัด (Tuemaster Co., Ltd.)
  พร้อมเพย์ (PromptPay) 0105561086021 บริษัท ติวมาสเตอร์ จำกัด (Tuemaster Co., Ltd.)

หลังจากโอนเงินเรียบร้อยแล้ว ให้เข้ามาแจ้งโอนเงิน โดยคลิกเข้าสู่ระบบมุมบนขวาของเว็บไซต์
จากนั้นเลือกที่เมนู "แจ้งโอนเงิน" เพื่อแจ้งการชำระเงินกับพี่ทีมงาน
(หรือหากเข้าสู่ระบบอยู่แล้ว สามารถแจ้งโอนเงินได้ที่นี่ แจ้งโอนเงิน)

ขั้นตอน 6

หลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว น้องๆ จะได้อีเมล
ลงทะเบียนเรียนคอร์ส... ยืนยันการลงทะเบียน หลังจากที่พี่ทีมงานตรวจสอบยอดแล้ว น้องจะได้รับเมลนี้ เพื่อยืนยันการลงทะเบียนเรียนค่ะ


ขั้นตอน 7

ใช้ Email และ Password ที่สมัครสมาชิกไว้ สำหรับเข้าสู่ระบบเพื่อเรียนออนไลน์ได้เลยค่ะ!

คอร์สอื่น ๆ ที่คุณอาจสนใจ