MCB24 สรุปพิชิตคณิต & เก็งข้อสอบคณิต A-Level

slider

ราคา

9,800

1,900 บาท

โดยติวเตอร์ พี่อุ๋ย

เรียนได้

60

วัน

ได้รับสิทธิ์

100 ชั่วโมง

มีทั้งหมด

219

บทเรียน

ความยาว VDO

51 ชั่วโมง 6 นาที

คอร์สควบสุดคุ้ม!! มีทั้งสรุปเนื้อหาคณิต และ เก็งโจทย์ข้อสอบคณิต A-Level ในที่เดียว ได้ทั้งเนื้อหาที่จำเป็นต้องใช้สอบ เทคนิคต่างๆ และฝึกโจทย์ที่คาดว่าจะได้เจอในข้อสอบ คณิต A-Level

รายละเอียดคอร์สเรียน

คอร์สนี้วีดีโออัพเดท ปรับให้เหมาะกับการเตรียมสอบ คณิต A-Level ล่าสุดกันเลยครับ โดยคอร์สนี้เป็นคอร์สควบของ คอร์ส MC124 สรุปพิชิต คณิต A-Level และ MC224 เก็งข้อสอบ คณิต A-Level ในที่เดียว ได้ทั้งเนื้อหาที่จำเป็นต้องใช้สอบ เทคนิคต่างๆ และฝึกโจทย์ที่คาดว่าจะได้เจอในข้อสอบ คณิต A-Level คอร์สนี้คุ้มมากๆ ได้ทั้งสองคอร์สที่จำเป็นในราคาที่คุ้มสุดๆ ประหยัดกว่าสมัครแบบแยกคอร์สกันไปเลยครับ

เหมาะสำหรับน้องๆที่เตรียมตัวสอบ TCAS ในวิชา คณิตศาสตร์ สนาม A-Level กันเลยครับ

Expo-Log ตอนที่ 1 FREE 20:00  
Expo-Log ตอนที่ 2 20:00  
Expo-Log ตอนที่ 3 20:00  
Expo-Log ตอนที่ 4 20:00  
Expo-Log ตอนที่ 5 20:00  
Expo-Log ตอนที่ 6 20:00  
Expo-Log ตอนที่ 7 29:12  
สมการราก ตอนที่ 1 FREE 10:48  
สมการราก ตอนที่ 2 20:00  
สมการราก ตอนที่ 3 20:00  
สมการราก ตอนที่ 4 20:00  
สมการราก ตอนที่ 5 18:01  
ลำดับ-อนุกรม ตอนที่ 1 FREE 21:58  
ลำดับ-อนุกรม ตอนที่ 2 20:00  
ลำดับ-อนุกรม ตอนที่ 3 20:00  
ลำดับ-อนุกรม ตอนที่ 4 20:00  
ลำดับ-อนุกรม ตอนที่ 5 20:00  
ลำดับ-อนุกรม ตอนที่ 6 20:00  
ลำดับ-อนุกรม ตอนที่ 7 20:00  
ลำดับ-อนุกรม ตอนที่ 8 20:00  
ลำดับ-อนุกรม ตอนที่ 9 19:36  
ทฤษฎีเศษเหลือ ตอนที่ 1 20:24  
ทฤษฎีเศษเหลือ ตอนที่ 2 28:20  
เมทริกซ์ ตอนที่ 1 FREE 11:39  
เมทริกซ์ ตอนที่ 2 20:00  
เมทริกซ์ ตอนที่ 3 20:00  
เมทริกซ์ ตอนที่ 4 20:00  
เมทริกซ์ ตอนที่ 5 20:00  
เมทริกซ์ ตอนที่ 6 20:00  
เมทริกซ์ ตอนที่ 7 20:00  
เมทริกซ์ ตอนที่ 8 28:39  
จำนวนเชิงซ้อน ตอนที่ 1 FREE 11:21  
จำนวนเชิงซ้อน ตอนที่ 2. 20:00  
จำนวนเชิงซ้อน ตอนที่ 3 20:00  
จำนวนเชิงซ้อน ตอนที่ 4 20:00  
จำนวนเชิงซ้อน ตอนที่ 5 20:37  
แคลคูลัส ตอนที่ 1 FREE 19:22  
แคลคูลัส ตอนที่ 2 20:00  
แคลคูลัส ตอนที่ 3 20:00  
แคลคูลัส ตอนที่ 4 20:00  
แคลคูลัส ตอนที่ 5 20:00  
แคลคูลัส ตอนที่ 6 20:00  
แคลคูลัส ตอนที่ 7 20:00  
แคลคูลัส ตอนที่ 8 20:00  
แคลคูลัส ตอนที่ 9 15:48  
ความน่าจะเป็น ตอนที่ 1 FREE 20:00  
ความน่าจะเป็น ตอนที่ 2 20:00  
ความน่าจะเป็น ตอนที่ 3 20:00  
ความน่าจะเป็น ตอนที่ 4 20:00  
ความน่าจะเป็น ตอนที่ 5 20:00  
ความน่าจะเป็น ตอนที่ 6 20:00  
ความน่าจะเป็น ตอนที่ 7 17:10  
เวกเตอร์ ตอนที่ 1 FREE 22:49  
เวกเตอร์ ตอนที่ 2 20:00  
เวกเตอร์ ตอนที่ 3 25:58  
ตรีโกณมิติ ตอนที่ 1 FREE 14:02  
ตรีโกณมิติ ตอนที่ 2 20:00  
ตรีโกณมิติ ตอนที่ 3 20:00  
ตรีโกณมิติ ตอนที่ 4 20:00  
ตรีโกณมิติ ตอนที่ 5 20:00  
ตรีโกณมิติ ตอนที่ 6 20:00  
ตรีโกณมิติ ตอนที่ 7 20:00  
ตรีโกณมิติ ตอนที่ 8 20:00  
ตรีโกณมิติ ตอนที่ 9 14:54  
ภาคตัดกรวย ตอนที่ 1 FREE 25:06  
ภาคตัดกรวย ตอนที่ 2 20:00  
ภาคตัดกรวย ตอนที่ 3 20:00  
ภาคตัดกรวย ตอนที่ 4 20:00  
ภาคตัดกรวย ตอนที่ 5 20:00  
ภาคตัดกรวย ตอนที่ 6 20:00  
ภาคตัดกรวย ตอนที่ 7 20:00  
ภาคตัดกรวย ตอนที่ 8 20:00  
ภาคตัดกรวย ตอนที่ 9 23:33  
สถิติเบื้องต้น ตอนที่ 1 FREE 16:27  
สถิติเบื้องต้น ตอนที่ 2 20:00  
สถิติเบื้องต้น ตอนที่ 3 20:00  
สถิติเบื้องต้น ตอนที่ 4 20:00  
สถิติเบื้องต้น ตอนที่ 5 20:00  
สถิติเบื้องต้น ตอนที่ 6 20:00  
สถิติเบื้องต้น ตอนที่ 7 20:00  
สถิติเบื้องต้น ตอนที่ 8 20:00  
สถิติเบื้องต้น ตอนที่ 9 20:00  
สถิติเบื้องต้น ตอนที่ 10 20:00  
สถิติเบื้องต้น ตอนที่ 11 15:01  
เซต ตรรกศาสตร์ จำนวนจริง ตอนที่ 1 FREE 24:58  
เซต ตรรกศาสตร์ จำนวนจริง ตอนที่ 2 20:00  
เซต ตรรกศาสตร์ จำนวนจริง ตอนที่ 3 20:00  
เซต ตรรกศาสตร์ จำนวนจริง ตอนที่ 4 20:00  
เซต ตรรกศาสตร์ จำนวนจริง ตอนที่ 5 20:00  
เซต ตรรกศาสตร์ จำนวนจริง ตอนที่ 6 20:00  
เซต ตรรกศาสตร์ จำนวนจริง ตอนที่ 7 20:00  
เซต ตรรกศาสตร์ จำนวนจริง ตอนที่ 8 28:36  
เก็งข้อสอบคณิต A-Level ชุด 1 ตอนที่ 1 FREE 20:00  
เก็งข้อสอบคณิต A-Level ชุด 1 ตอนที่ 2 20:00  
เก็งข้อสอบคณิต A-Level ชุด 1 ตอนที่ 3 20:00  
เก็งข้อสอบคณิต A-Level ชุด 1 ตอนที่ 4 20:00  
เก็งข้อสอบคณิต A-Level ชุด 1 ตอนที่ 5 20:00  
เก็งข้อสอบคณิต A-Level ชุด 1 ตอนที่ 6 20:00  
เก็งข้อสอบคณิต A-Level ชุด 1 ตอนที่ 7 20:00  
เก็งข้อสอบคณิต A-Level ชุด 1 ตอนที่ 8 20:00  
เก็งข้อสอบคณิต A-Level ชุด 1 ตอนที่ 9 20:00  
เก็งข้อสอบคณิต A-Level ชุด 1 ตอนที่ 10 20:00  
เก็งข้อสอบคณิต A-Level ชุด 1 ตอนที่ 11 20:00  
เก็งข้อสอบคณิต A-Level ชุด 1 ตอนที่ 12 22:18  
เก็งข้อสอบคณิต A-Level ชุด 2 ตอนที่ 1 FREE 17:42  
เก็งข้อสอบคณิต A-Level ชุด 2 ตอนที่ 2 20:00  
เก็งข้อสอบคณิต A-Level ชุด 2 ตอนที่ 3 20:00  
เก็งข้อสอบคณิต A-Level ชุด 2 ตอนที่ 4 20:00  
เก็งข้อสอบคณิต A-Level ชุด 2 ตอนที่ 5 20:00  
เก็งข้อสอบคณิต A-Level ชุด 2 ตอนที่ 6 20:00  
เก็งข้อสอบคณิต A-Level ชุด 2 ตอนที่ 7 20:00  
เก็งข้อสอบคณิต A-Level ชุด 2 ตอนที่ 8 20:00  
เก็งข้อสอบคณิต A-Level ชุด 2 ตอนที่ 9 20:00  
เก็งข้อสอบคณิต A-Level ชุด 2 ตอนที่ 10 20:00  
เก็งข้อสอบคณิต A-Level ชุด 2 ตอนที่ 11 20:00  
เก็งข้อสอบคณิต A-Level ชุด 2 ตอนที่ 12 20:00  
เก็งข้อสอบคณิต A-Level ชุด 2 ตอนที่ 13 17:03  
เก็งข้อสอบคณิต A-Level ชุด 3 ตอนที่ 1 FREE 22:56  
เก็งข้อสอบคณิต A-Level ชุด 3 ตอนที่ 2 20:00  
เก็งข้อสอบคณิต A-Level ชุด 3 ตอนที่ 3 20:00  
เก็งข้อสอบคณิต A-Level ชุด 3 ตอนที่ 4 20:00  
เก็งข้อสอบคณิต A-Level ชุด 3 ตอนที่ 5 20:00  
เก็งข้อสอบคณิต A-Level ชุด 3 ตอนที่ 6 20:00  
เก็งข้อสอบคณิต A-Level ชุด 3 ตอนที่ 7 20:00  
เก็งข้อสอบคณิต A-Level ชุด 3 ตอนที่ 8 20:00  
เก็งข้อสอบคณิต A-Level ชุด 3 ตอนที่ 9 20:00  
เก็งข้อสอบคณิต A-Level ชุด 3 ตอนที่ 10 20:00  
เก็งข้อสอบคณิต A-Level ชุด 3 ตอนที่ 11 20:00  
เก็งข้อสอบคณิต A-Level ชุด 3 ตอนที่ 12 26:05  
เก็งข้อสอบคณิต A-Level ชุด 4 ตอนที่ 1 FREE 13:55  
เก็งข้อสอบคณิต A-Level ชุด 4 ตอนที่ 2 20:00  
เก็งข้อสอบคณิต A-Level ชุด 4 ตอนที่ 3 20:00  
เก็งข้อสอบคณิต A-Level ชุด 4 ตอนที่ 4 20:00  
เก็งข้อสอบคณิต A-Level ชุด 4 ตอนที่ 5 20:00  
เก็งข้อสอบคณิต A-Level ชุด 4 ตอนที่ 6 20:00  
เก็งข้อสอบคณิต A-Level ชุด 4 ตอนที่ 7 20:00  
เก็งข้อสอบคณิต A-Level ชุด 4 ตอนที่ 8 20:00  
เก็งข้อสอบคณิต A-Level ชุด 4 ตอนที่ 9 20:00  
เก็งข้อสอบคณิต A-Level ชุด 4 ตอนที่ 10 20:00  
เก็งข้อสอบคณิต A-Level ชุด 4 ตอนที่ 11 20:00  
เก็งข้อสอบคณิต A-Level ชุด 4 ตอนที่ 12 18:42  
เก็งข้อสอบคณิต A-Level ชุด 5 ตอนที่ 1 FREE 21:18  
เก็งข้อสอบคณิต A-Level ชุด 5 ตอนที่ 2 20:00  
เก็งข้อสอบคณิต A-Level ชุด 5 ตอนที่ 3 20:00  
เก็งข้อสอบคณิต A-Level ชุด 5 ตอนที่ 4 20:00  
เก็งข้อสอบคณิต A-Level ชุด 5 ตอนที่ 5 20:00  
เก็งข้อสอบคณิต A-Level ชุด 5 ตอนที่ 6 20:00  
เก็งข้อสอบคณิต A-Level ชุด 5 ตอนที่ 7 20:00  
เก็งข้อสอบคณิต A-Level ชุด 5 ตอนที่ 8 20:00  
เก็งข้อสอบคณิต A-Level ชุด 5 ตอนที่ 9 20:00  
เก็งข้อสอบคณิต A-Level ชุด 5 ตอนที่ 10 20:00  
เก็งข้อสอบคณิต A-Level ชุด 5 ตอนที่ 11 20:00  
เก็งข้อสอบคณิต A-Level ชุด 5 ตอนที่ 12 22:08  
เก็งข้อสอบคณิต A-Level ชุด 6 ตอนที่ 1 FREE 20:00  
เก็งข้อสอบคณิต A-Level ชุด 6 ตอนที่ 2 20:00  
เก็งข้อสอบคณิต A-Level ชุด 6 ตอนที่ 3 20:00  
เก็งข้อสอบคณิต A-Level ชุด 6 ตอนที่ 4 20:00  
เก็งข้อสอบคณิต A-Level ชุด 6 ตอนที่ 5 20:00  
เก็งข้อสอบคณิต A-Level ชุด 6 ตอนที่ 6 20:00  
เก็งข้อสอบคณิต A-Level ชุด 6 ตอนที่ 7 20:00  
เก็งข้อสอบคณิต A-Level ชุด 6 ตอนที่ 8 20:00  
เก็งข้อสอบคณิต A-Level ชุด 6 ตอนที่ 9 20:00  
เก็งข้อสอบคณิต A-Level ชุด 6 ตอนที่ 10 20:00  
เก็งข้อสอบคณิต A-Level ชุด 6 ตอนที่ 11 20:00  
เก็งข้อสอบคณิต A-Level ชุด 6 ตอนที่ 12 20:00  
เก็งข้อสอบคณิต A-Level ชุด 6 ตอนที่ 13 15:12  
เก็งข้อสอบคณิต A-Level ชุด 7 ตอนที่ 1 FREE 24:48  
เก็งข้อสอบคณิต A-Level ชุด 7 ตอนที่ 2 20:00  
เก็งข้อสอบคณิต A-Level ชุด 7 ตอนที่ 3 20:00  
เก็งข้อสอบคณิต A-Level ชุด 7 ตอนที่ 4 20:00  
เก็งข้อสอบคณิต A-Level ชุด 7 ตอนที่ 5 20:00  
เก็งข้อสอบคณิต A-Level ชุด 7 ตอนที่ 6 20:00  
เก็งข้อสอบคณิต A-Level ชุด 7 ตอนที่ 7 20:00  
เก็งข้อสอบคณิต A-Level ชุด 7 ตอนที่ 8 20:00  
เก็งข้อสอบคณิต A-Level ชุด 7 ตอนที่ 9 20:00  
เก็งข้อสอบคณิต A-Level ชุด 7 ตอนที่ 10 20:00  
เก็งข้อสอบคณิต A-Level ชุด 7 ตอนที่ 11 20:00  
เก็งข้อสอบคณิต A-Level ชุด 7 ตอนที่ 12 20:00  
เก็งข้อสอบคณิต A-Level ชุด 7 ตอนที่ 13 14:28  
เก็งข้อสอบคณิต A-Level ชุด 8 ตอนที่ 1 FREE 25:31  
เก็งข้อสอบคณิต A-Level ชุด 8 ตอนที่ 2 20:00  
เก็งข้อสอบคณิต A-Level ชุด 8 ตอนที่ 3 20:00  
เก็งข้อสอบคณิต A-Level ชุด 8 ตอนที่ 4 20:00  
เก็งข้อสอบคณิต A-Level ชุด 8 ตอนที่ 5 20:00  
เก็งข้อสอบคณิต A-Level ชุด 8 ตอนที่ 6 20:00  
เก็งข้อสอบคณิต A-Level ชุด 8 ตอนที่ 7 20:00  
เก็งข้อสอบคณิต A-Level ชุด 8 ตอนที่ 8 20:00  
เก็งข้อสอบคณิต A-Level ชุด 8 ตอนที่ 9 20:00  
เก็งข้อสอบคณิต A-Level ชุด 8 ตอนที่ 10 20:00  
เก็งข้อสอบคณิต A-Level ชุด 8 ตอนที่ 11 20:00  
เก็งข้อสอบคณิต A-Level ชุด 8 ตอนที่ 12 20:00  
เก็งข้อสอบคณิต A-Level ชุด 8 ตอนที่ 13 30:53  
เก็งข้อสอบคณิต A-Level ชุด 9 ตอนที่ 1 FREE 20:00  
เก็งข้อสอบคณิต A-Level ชุด 9 ตอนที่ 2 20:00  
เก็งข้อสอบคณิต A-Level ชุด 9 ตอนที่ 3 20:00  
เก็งข้อสอบคณิต A-Level ชุด 9 ตอนที่ 4 20:00  
เก็งข้อสอบคณิต A-Level ชุด 9 ตอนที่ 5 20:00  
เก็งข้อสอบคณิต A-Level ชุด 9 ตอนที่ 6 20:00  
เก็งข้อสอบคณิต A-Level ชุด 9 ตอนที่ 7 20:00  
เก็งข้อสอบคณิต A-Level ชุด 9 ตอนที่ 8 20:00  
เก็งข้อสอบคณิต A-Level ชุด 9 ตอนที่ 9 20:00  
เก็งข้อสอบคณิต A-Level ชุด 9 ตอนที่ 10 20:00  
เก็งข้อสอบคณิต A-Level ชุด 9 ตอนที่ 11 20:00  
เก็งข้อสอบคณิต A-Level ชุด 9 ตอนที่ 12 20:00  
เก็งข้อสอบคณิต A-Level ชุด 9 ตอนที่ 13 20:00  
เก็งข้อสอบคณิต A-Level ชุด 9 ตอนที่ 14 14:00  
เก็งข้อสอบคณิต A-Level ชุด 10 ตอนที่ 1 FREE 26:00  
เก็งข้อสอบคณิต A-Level ชุด 10 ตอนที่ 2 20:00  
เก็งข้อสอบคณิต A-Level ชุด 10 ตอนที่ 3 20:00  
เก็งข้อสอบคณิต A-Level ชุด 10 ตอนที่ 4 20:00  
เก็งข้อสอบคณิต A-Level ชุด 10 ตอนที่ 5 20:00  
เก็งข้อสอบคณิต A-Level ชุด 10 ตอนที่ 6 20:00  
เก็งข้อสอบคณิต A-Level ชุด 10 ตอนที่ 7 20:00  
เก็งข้อสอบคณิต A-Level ชุด 10 ตอนที่ 8 20:00  
เก็งข้อสอบคณิต A-Level ชุด 10 ตอนที่ 9 20:00  
เก็งข้อสอบคณิต A-Level ชุด 10 ตอนที่ 10 20:00  
เก็งข้อสอบคณิต A-Level ชุด 10 ตอนที่ 11 20:00  
เก็งข้อสอบคณิต A-Level ชุด 10 ตอนที่ 12 20:00  
เก็งข้อสอบคณิต A-Level ชุด 10 ตอนที่ 13 19:32  
เอกสาร expo+log.pdf
เอกสาร สมการราก.pdf
เอกสาร ลำดับ อนุกรม .pdf
เอกสาร เศษเหลือ.pdf
เอกสาร เมทริกซ์.pdf
เอกสาร จำนวนเชิงซ้อน.pdf
เอกสาร แคลคูลัส.pdf
เอกสาร ความน่าจะเป็น.pdf
เอกสาร เวกเตอร์.pdf
เอกสาร ตรีโกณ.pdf
เอกสาร ภาคตัเกรวย.pdf
เอกสาร สถิติ.pdf
เอกสาร เซต ตรรกศาสตร์ จำนวนจริง.pdf
เก็งข้อสอบคณิต A-Level ชุดที่ 1.pdf
เก็งข้อสอบคณิต A-Level ชุดที่ 2.pdf
เก็งข้อสอบคณิต A-Level ชุดที่ 3.pdf
เก็งข้อสอบคณิต A-Level ชุดที่ 4.pdf
เก็งข้อสอบคณิต A-Level ชุดที่ 5.pdf
เก็งข้อสอบคณิต A-Level ชุดที่ 6.pdf
เก็งข้อสอบคณิต A-Level ชุดที่ 7.pdf
เก็งข้อสอบคณิต A-Level ชุดที่ 8.pdf
เก็งข้อสอบคณิต A-Level ชุดที่ 9.pdf
เก็งข้อสอบคณิต A-Level ชุดที่ 10.pdf

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน


    ยังไม่มีรีวิวค่ะ

ขั้นตอน 1

เลือกคอร์สเรียนที่ต้องการสมัครเรียน จากนั้นคลิก "เพิ่มลงตะกร้า" เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการสมัครเรียนออนไลน์

ขั้นตอน 2

กรอกอีเมลและรหัสผ่านสำหรับเข้าสู่ระบบ หรือหากน้องเป็นนักเรียนใหม่ ให้กด "สมัครสมาชิก" ด้านล่างก่อนค่ะ
(สำหรับน้องที่เข้าสู่ระบบอยู่แล้ว ให้ตรวจสอบข้อมูล และคลิก "เลือกวิธีชำระเงิน" เพื่อไปยังขั้นตอนถัดไปได้เลย)

ขั้นตอน 3

เลือกวิธีการชำระเงินที่ต้องการ
แนะนำให้อ่านรายละเอียดของการชำระเงินแต่ละแบบ ก่อนเลือกวิธีที่สะดวกที่สุดนะคะ

ขั้นตอน 4

ตรวจสอบรายละเอียด ชื่อคอร์สที่สมัคร รวมถึงราคา ก่อนเข้าสู่ขั้นตอนการชำระเงิน
(หากมีคูปองส่วนลดให้ใส่รหัสคูปองที่ขั้นตอนนี้ได้เลยค่ะ)

ขั้นตอน 5

เข้าสู่หน้าชำระเงิน
หากเลือกโอนเข้าบัญชีธนาคาร ให้ทำการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารดังต่อไปนี้
ธนาคาร เลขที่บัญชี ชื่อบัญชี
  ธ. กสิกรไทย 040-8-93885-6 บริษัท ติวมาสเตอร์ จำกัด (Tuemaster Co., Ltd.)
  พร้อมเพย์ (PromptPay) 0105561086021 บริษัท ติวมาสเตอร์ จำกัด (Tuemaster Co., Ltd.)

หลังจากโอนเงินเรียบร้อยแล้ว ให้เข้ามาแจ้งโอนเงิน โดยคลิกเข้าสู่ระบบมุมบนขวาของเว็บไซต์
จากนั้นเลือกที่เมนู "แจ้งโอนเงิน" เพื่อแจ้งการชำระเงินกับพี่ทีมงาน
(หรือหากเข้าสู่ระบบอยู่แล้ว สามารถแจ้งโอนเงินได้ที่นี่ แจ้งโอนเงิน)

ขั้นตอน 6

หลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว น้องๆ จะได้อีเมล
ลงทะเบียนเรียนคอร์ส... ยืนยันการลงทะเบียน หลังจากที่พี่ทีมงานตรวจสอบยอดแล้ว น้องจะได้รับเมลนี้ เพื่อยืนยันการลงทะเบียนเรียนค่ะ


ขั้นตอน 7

ใช้ Email และ Password ที่สมัครสมาชิกไว้ สำหรับเข้าสู่ระบบเพื่อเรียนออนไลน์ได้เลยค่ะ!

คอร์สอื่น ๆ ที่คุณอาจสนใจ