เกี่ยวกับคอร์สนี้
เนื้อหาคอร์สทั้งหมด 42 ชั่วโมง 47 นาที
เรียนคอร์สนี้ได้ 151 วัน
จำกัดเวลาเรียน 80 ชั่วโมง
เกี่ยวกับผู้สอน
เจนจิรา คุณะดิลก (พี่เจน)
TueMaster

การศึกษา ศิลปศาสตรบัณฑิต เอกวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อาจารย์/วิทยากร วิชาภาษาอังกฤษ ที่ เดอะติวเตอร์ และโรงเรียนมัธยม ด้วยประสบการณ์สอน 13 ปี

EA01 English Admission -13%

คอร์สนี้มีชื่อเรียกลำลองว่าคอร์สเบิกเนตร เป็นการสอนให้รู้จักข้อสอบ Admission ทั้งหมด ว่ามีกี่พาร์ท แต่ละพาร์ททำยังไง มีเทคนิควิธีทำยังไง ให้ตรงจุดถูกจุด และมีประสิทธิภาพสูงที่สุด

โดย เจนจิรา คุณะดิลก (พี่เจน)
แชร์คอร์สนี้บน Social:

ราคา 3,900 บาท เท่านั้น!

4,500 บาท
สมัครเรียน แจ้งโอนเงิน

คอร์สนี้มีชื่อเรียกลำลองว่าคอร์สเบิกเนตร เพราะเป็นการสอนให้รู้จักข้อสอบ Admission ทั้งหมด ว่ามีกี่พาร์ท แต่ละพาร์ททำยังไง มีเทคนิควิธีทำยังไง ให้ตรงจุดถูกจุด และมีประสิทธิภาพสูงที่สุด

ความต้องการของคอร์สนี้
คอร์สนี้นักเรียนควรมีความรู้พื้นฐานทั้งแกรมมาร์และคำศัพท์ (Grammar1, Grammar2, Vocabulary1, Reading&Vocab2) เพื่อจะได้สามารถนำมาต่อยอดในการทำข้อสอบในแต่ละข้อแต่ละพาร์ทให้ง่ายและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น (เพราะคอร์สนี้ไม่ได้สอนเนื้อหา)

สิ่งที่จะได้จากคอร์สนี้
ความเข้าใจในตัวข้อสอบ การรู้จักข้อสอบ เทคนิควิธีการทำข้อสอบที่จะช่วยให้ทำข้อสอบได้ง่ายขึ้น สะดวกขึ้น ตรงจุดมากขึ้น

คอร์สนี้เหมาะกับใคร
คอร์สนี้เหมาะกับผู้ที่ต้องการสอบ Admission ทุกระบบ ทุกสนามสอบ

Introduction Ep. 1 FREE 20.00 นาที  
Introduction Ep. 2 20.00 นาที  
Introduction Ep. 3 20.00 นาที  
Introduction Ep. 4 24.33 นาที  
Pre-Test 15.51 นาที  
COMMUNICATION Ep. 1 19.36 นาที  
COMMUNICATION Ep. 2 20.00 นาที  
COMMUNICATION Ep. 3 20.00 นาที  
COMMUNICATION Ep. 4 20.00 นาที  
COMMUNICATION Ep. 5 20.00 นาที  
COMMUNICATION Ep. 6 20.00 นาที  
COMMUNICATION Ep. 7 20.00 นาที  
COMMUNICATION Ep. 8 20.00 นาที  
COMMUNICATION Ep. 9 20.00 นาที  
COMMUNICATION Ep. 10 20.00 นาที  
COMMUNICATION Ep. 11 20.00 นาที  
COMMUNICATION Ep. 12 20.00 นาที  
COMMUNICATION Ep. 13 20.00 นาที  
COMMUNICATION Ep. 14 20.00 นาที  
COMMUNICATION Ep. 15 20.00 นาที  
COMMUNICATION Ep. 16 20.00 นาที  
COMMUNICATION Ep. 17 20.00 นาที  
COMMUNICATION Ep. 18 20.00 นาที  
COMMUNICATION Ep. 19 20.00 นาที  
COMMUNICATION Ep. 20 20.00 นาที  
COMMUNICATION Ep. 21 20.00 นาที  
COMMUNICATION Ep. 22 20.00 นาที  
COMMUNICATION Ep. 23 20.00 นาที  
COMMUNICATION Ep. 24 23.33 นาที  
Agreement of Subjects and Verbs EP. 1 FREE 20.00 นาที  
Agreement of Subjects and Verbs EP. 2 20.00 นาที  
Agreement of Subjects and Verbs EP. 3 20.00 นาที  
Agreement of Subjects and Verbs EP. 4 20.00 นาที  
Agreement of Subjects and Verbs EP. 5 20.00 นาที  
Agreement of Subjects and Verbs EP. 6 20.00 นาที  
Agreement of Subjects and Verbs EP. 7 20.00 นาที  
Agreement of Subjects and Verbs EP. 8 20.00 นาที  
Agreement of Subjects and Verbs EP. 9 20.00 นาที  
Agreement of Subjects and Verbs EP. 10 20.00 นาที  
Agreement of Subjects and Verbs EP. 11 20.00 นาที  
Agreement of Subjects and Verbs EP. 12 20.00 นาที  
Agreement of Subjects and Verbs EP. 13 20.00 นาที  
Agreement of Subjects and Verbs EP. 14 20.00 นาที  
Agreement of Subjects and Verbs EP. 15 20.00 นาที  
Agreement of Subjects and Verbs EP. 16 22.53 นาที  
Passive voice EP. 1 17.07 นาที  
Passive voice EP. 2 20.00 นาที  
Passive voice EP. 3 20.00 นาที  
Passive voice EP. 4 20.00 นาที  
Passive voice EP. 5 13.48 นาที  
Tenses and Conditionals EP. 1 26.12 นาที  
Tenses and Conditionals EP. 2 20.00 นาที  
Tenses and Conditionals EP. 3 20.00 นาที  
Tenses and Conditionals EP. 4 20.00 นาที  
Tenses and Conditionals EP. 5 20.00 นาที  
Tenses and Conditionals EP. 6 20.00 นาที  
Tenses and Conditionals EP. 7 26.48 นาที  
Adjectives and Adverbs Ep. 1 FREE 20.00 นาที  
Adjectives and Adverbs Ep. 2 20.00 นาที  
Adjectives and Adverbs Ep. 3 20.00 นาที  
Adjectives and Adverbs Ep. 4 20.00 นาที  
Adjectives and Adverbs Ep. 5 20.00 นาที  
Adjectives and Adverbs Ep. 6 20.00 นาที  
Adjectives and Adverbs Ep. 7 20.00 นาที  
Adjectives and Adverbs Ep. 8 20.00 นาที  
Adjectives and Adverbs Ep. 9 16.10 นาที  
Error Identification Ep. 1 23.50 นาที  
Error Identification Ep. 2 20.00 นาที  
Error Identification Ep. 3 20.00 นาที  
Error Identification Ep. 4 20.00 นาที  
Error Identification Ep. 5 20.00 นาที  
Error Identification Ep. 6 10.37 นาที  
ERROR CORRECTION Ep. 1 FREE 29.23 นาที  
ERROR CORRECTION Ep. 2 20.00 นาที  
ERROR CORRECTION Ep. 3 20.00 นาที  
ERROR CORRECTION Ep. 4 20.00 นาที  
ERROR CORRECTION Ep. 5 20.00 นาที  
ERROR CORRECTION Ep. 6 20.00 นาที  
ERROR CORRECTION Ep. 7 20.00 นาที  
ERROR CORRECTION Ep. 8 20.00 นาที  
ERROR CORRECTION Ep. 9 13.19 นาที  
CLOZE TEST Ep. 1 FREE 20.00 นาที  
CLOZE TEST Ep. 2 20.00 นาที  
CLOZE TEST Ep. 3 20.00 นาที  
CLOZE TEST Ep. 4 20.00 นาที  
CLOZE TEST Ep. 5 20.00 นาที  
CLOZE TEST Ep. 6 20.00 นาที  
CLOZE TEST Ep. 7 20.00 นาที  
CLOZE TEST Ep. 8 20.00 นาที  
CLOZE TEST Ep. 9 20.00 นาที  
CLOZE TEST Ep. 10 20.00 นาที  
CLOZE TEST Ep. 11 20.00 นาที  
CLOZE TEST Ep. 12 20.00 นาที  
CLOZE TEST Ep. 13 20.00 นาที  
CLOZE TEST Ep. 14 20.00 นาที  
CLOZE TEST Ep. 15 20.00 นาที  
CLOZE TEST Ep. 16 18.06 นาที  
Sentence Completion Ep. 1 FREE 21.54 นาที  
Sentence Completion Ep. 2 20.00 นาที  
Sentence Completion Ep. 3 20.00 นาที  
Sentence Completion Ep. 4 20.00 นาที  
Sentence Completion Ep. 5 20.00 นาที  
Sentence Completion Ep. 6 20.00 นาที  
Sentence Completion Ep. 7 20.00 นาที  
Sentence Completion Ep. 8 11.50 นาที  
VOCABULARY-Synonyms 14.44 นาที  
VOCABULARY-Meaning in Context Ep. 1 25.16 นาที  
VOCABULARY-Meaning in Context Ep. 2 24.47 นาที  
VOCABULARY-Meaning Recognition Ep. 1 15.13 นาที  
VOCABULARY-Meaning Recognition Ep. 2 22.55 นาที  
PARAGRAPH WRITING Ep. 1 17.05 นาที  
PARAGRAPH WRITING Ep. 2 20.00 นาที  
PARAGRAPH WRITING Ep. 3 20.00 นาที  
PARAGRAPH WRITING Ep. 4 20.00 นาที  
PARAGRAPH WRITING Ep. 5 20.00 นาที  
PARAGRAPH WRITING Ep. 6 20.00 นาที  
PARAGRAPH WRITING Ep. 7 20.00 นาที  
PARAGRAPH WRITING Ep. 8 20.00 นาที  
PARAGRAPH WRITING Ep. 9 20.00 นาที  
PARAGRAPH WRITING Ep. 10 20.00 นาที  
PARAGRAPH WRITING Ep. 11 20.00 นาที  
PARAGRAPH WRITING Ep. 12 20.00 นาที  
PARAGRAPH WRITING Ep. 13 16.08 นาที  
READING COMPREHENSION Ep. 1 23.53 นาที  
READING COMPREHENSION Ep. 2 20.00 นาที  
READING COMPREHENSION Ep. 3 20.00 นาที  
READING COMPREHENSION Ep. 4 20.00 นาที  
READING COMPREHENSION Ep. 5 20.00 นาที  
READING COMPREHENSION Ep. 6 12.12 นาที  
Pre-Test.pdf
COMMUNICATION.pdf
ERROR IDENTIFICATION_Part1.pdf
ERROR IDENTIFICATION_Part2.pdf
ERROR CORRECTION.pdf
CLOZE TEST.pdf
SENTENCE COMPLETION.pdf
VOCABULARY.pdf
PARAGRAPH WRITING.pdf
READING COMPREHENSION.pdf
ขั้นตอน 1
เลือกคอร์สเรียนที่ต้องการสมัครเรียน จากนั้นคลิก "สมัครเรียน" เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการสมัครเรียนออนไลน์

ขั้นตอน 2
เลือกวิธีการชำระเงิน โดยสามารถเลือกชำระผ่านบัตรเครดิต หรือ โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร

ขั้นตอน 3
หากเลือกโอนเงินเข้าบัญชี เลือกโอนเข้าธนาคารใดก็ได้ ดังนี้
ธนาคาร เลขที่บัญชี ชื่อบัญชี
  ธ. กสิกรไทย 040-8-93885-6 บริษัท ติวมาสเตอร์ จำกัด (Tuemaster Co., Ltd.)
  พร้อมเพย์ (PromptPay) 0105561086021 บริษัท ติวมาสเตอร์ จำกัด (Tuemaster Co., Ltd.)

หลังจากโอนเงินแล้ว ให้แจ้งโอนเงินและกรอกข้อมูลเพื่อสมัครเรียน คลิก แจ้งโอนเงิน


เมื่อแจ้งโอนเรียบร้อย ข้ามไปขั้นตอนที่ 6 ได้เลย

หรือหากเลือกชำระผ่านบัตรเครดิต ให้กรอกอีเมลและรหัสผ่านสำหรับเข้าสู่ระบบ หรือหากน้องเป็นนักเรียนใหม่ ให้กด "สมัครสมาชิก" ด้านล่าง
(สำหรับน้องที่เข้าสู่ระบบอยู่แล้ว ให้ตรวจสอบข้อมูล และคลิก "เลือกวิธีชำระเงิน" เพื่อไปยังขั้นตอนถัดไปได้เลย

ขั้นตอน 4
เลือกวิธีการชำระเงิน โดยสามารถชำระค่าลงทะเบียนได้ผ่าน 2 ช่องทาง คือ บัตรเครดิต/เดบิต และ โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร (แนะนำให้อ่านรายละเอียดของการชำระเงินแต่ละแบบ ก่อนเลือกวิธีที่สะดวกที่สุด)

ขั้นตอน 5
ตรวจสอบรายการสั่งซื้อ ชื่อคอร์สที่สมัคร รวมถึงราคา ก่อนชำระเงิน
(หากมีคูปองส่วนลดให้ใส่รหัสคูปองที่ขั้นตอนนี้ได้เลย)

เข้าสู่หน้าชำระเงิน สำหรับการชำระค่าลงทะเบียนออนไลน์ ผ่านบัตรเครดิต/เดบิต
ให้กรอกข้อมูลต่างๆ และกดดำเนินการต่อไปเรื่อยๆ จนการชำระเงินเสร็จสมบูรณ์ (สามารถเข้าเรียนได้ทันทีหลังชำระเงินเสร็จสมบูรณ์)

ขั้นตอน 6
รอรับอีเมลยืนยันการลงทะเบียนภายใน 24ชม. หลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว

ขั้นตอน 7
เข้าสู่ระบบเพื่อเรียนออนไลน์ได้เลย!

หมายเหตุ หากพบปัญหาในการสมัครเรียน ติดต่อทีมงานได้ ที่นี่

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน


    ยังไม่มีรีวิวค่ะ