MC12 เก็งโจทย์ คณิต A-Level

slider

ราคา

9,900

4,500 บาท

โดยติวเตอร์ พี่อุ๋ย

เรียนได้

181

วัน

ได้รับสิทธิ์

150 ชั่วโมง

มีทั้งหมด

302

บทเรียน

ความยาว VDO

101 ชั่วโมง 26 นาที

เก็งโจทย์คณิตศาสตร์1 A-Level โจทย์ที่น่าจะออกสอบในรอบนี้เก็งจากประสบการณ์และการคาดการณ์โดยโจทย์กว่า80-90%เป็นโจทย์ที่ไม่เคยเจอมาก่อนในข้อสอบที่ผ่านมา ซึ่งอาจจะเป็นหนึ่งในโจทย์รอบนี้ก็ได้

รายละเอียดคอร์สเรียน

คอร์สนี้จะเป็นการเก็งโจทย์คณิตศาสตร์1 ALevel โจทย์ที่น่าจะออกสอบในรอบนี้เก็งจากประสบการณ์และการคาดการณ์โดยโจทย์กว่า 80-90% เป็นโจทย์ที่ไม่เคยเจอมาก่อนในข้อสอบที่ผ่านมา ซึ่งอาจจะเป็นหนึ่งในโจทย์รอบนี้ก็ได้ 

เหมาะกับน้องๆที่เก็บเนื้อหามาหมดแล้ว หรือเก็บคอร์สสรุปพิชิต A-Level แล้ว แต่ยังอยากฝึกเตรียมรับมือโจทย์ที่อาจจะออกในการสอบ 

คอร์สนี้พี่อุ๋ยตั้งเป้าไว้จะเก็งไปเรื่อยๆ หลายชุดเลยครับ (ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดจะไปให้ถึง 30 ชุดเลยครับ^^) ฝึกไปเรื่อยๆกับพี่อุ๋ยได้เลย โดยจะมีแนวข้อสอบเพิ่มให้เรื่อยๆในคอร์สจนถึงก่อนสอบกันเลย (แต่ถึงแม้ไม่ทัน 30 ชุด ก็เรียกได้ว่าฝึกและเก็งโจทย์ก่อนสอบที่จะถึงนี้กันไปได้เยอะเลยทีเดียวครับ^^)

เก็งโจทย์คณิต A-Level ชุด1 ตอนที่ 1 FREE 20:00  
เก็งโจทย์คณิต A-Level ชุด1 ตอนที่ 2 20:00  
เก็งโจทย์คณิต A-Level ชุด1 ตอนที่ 3 20:00  
เก็งโจทย์คณิต A-Level ชุด1 ตอนที่ 4 20:00  
เก็งโจทย์คณิต A-Level ชุด1 ตอนที่ 5 20:00  
เก็งโจทย์คณิต A-Level ชุด1 ตอนที่ 6 20:00  
เก็งโจทย์คณิต A-Level ชุด1 ตอนที่ 7 20:00  
เก็งโจทย์คณิต A-Level ชุด1 ตอนที่ 8 20:00  
เก็งโจทย์คณิต A-Level ชุด1 ตอนที่ 9 20:00  
เก็งโจทย์คณิต A-Level ชุด1 ตอนที่ 10 20:00  
เก็งโจทย์คณิต A-Level ชุด1 ตอนที่ 11 29:40  
เก็งโจทย์คณิต A-Level ชุด2 ตอนที่ 1 FREE 10:20  
เก็งโจทย์คณิต A-Level ชุด2 ตอนที่ 2 20:00  
เก็งโจทย์คณิต A-Level ชุด2 ตอนที่ 3 20:00  
เก็งโจทย์คณิต A-Level ชุด2 ตอนที่ 4 20:00  
เก็งโจทย์คณิต A-Level ชุด2 ตอนที่ 5 20:00  
เก็งโจทย์คณิต A-Level ชุด2 ตอนที่ 6 20:00  
เก็งโจทย์คณิต A-Level ชุด2 ตอนที่ 7 20:00  
เก็งโจทย์คณิต A-Level ชุด2 ตอนที่ 8 20:00  
เก็งโจทย์คณิต A-Level ชุด2 ตอนที่ 9 26:07  
เก็งโจทย์คณิต A-Level ชุด3 ตอนที่ 1 FREE 13:52  
เก็งโจทย์คณิต A-Level ชุด3 ตอนที่ 2 20:00  
เก็งโจทย์คณิต A-Level ชุด3 ตอนที่ 3 20:00  
เก็งโจทย์คณิต A-Level ชุด3 ตอนที่ 4 20:00  
เก็งโจทย์คณิต A-Level ชุด3 ตอนที่ 5 20:00  
เก็งโจทย์คณิต A-Level ชุด3 ตอนที่ 6 20:00  
เก็งโจทย์คณิต A-Level ชุด3 ตอนที่ 7 20:00  
เก็งโจทย์คณิต A-Level ชุด3 ตอนที่ 8 20:00  
เก็งโจทย์คณิต A-Level ชุด3 ตอนที่ 9 20:00  
เก็งโจทย์คณิต A-Level ชุด3 ตอนที่ 10 20:00  
เก็งโจทย์คณิต A-Level ชุด3 ตอนที่ 11 18:38  
เก็งโจทย์คณิต A-Level ชุด4 ตอนที่ 1 FREE 21:22  
เก็งโจทย์คณิต A-Level ชุด4 ตอนที่ 2 20:00  
เก็งโจทย์คณิต A-Level ชุด4 ตอนที่ 3 20:00  
เก็งโจทย์คณิต A-Level ชุด4 ตอนที่ 4 20:00  
เก็งโจทย์คณิต A-Level ชุด4 ตอนที่ 5 20:00  
เก็งโจทย์คณิต A-Level ชุด4 ตอนที่ 6 20:00  
เก็งโจทย์คณิต A-Level ชุด4 ตอนที่ 7 20:00  
เก็งโจทย์คณิต A-Level ชุด4 ตอนที่ 8 20:00  
เก็งโจทย์คณิต A-Level ชุด4 ตอนที่ 9 20:00  
เก็งโจทย์คณิต A-Level ชุด4 ตอนที่ 10 24:01  
เก็งโจทย์คณิต Alevel ชุด5 ตอนที่ 1 FREE 20:00  
เก็งโจทย์คณิต Alevel ชุด5 ตอนที่ 2 20:00  
เก็งโจทย์คณิต Alevel ชุด5 ตอนที่ 3 20:00  
เก็งโจทย์คณิต Alevel ชุด5 ตอนที่ 4 20:00  
เก็งโจทย์คณิต Alevel ชุด5 ตอนที่ 5 20:00  
เก็งโจทย์คณิต Alevel ชุด5 ตอนที่ 6 20:00  
เก็งโจทย์คณิต Alevel ชุด5 ตอนที่ 7 20:00  
เก็งโจทย์คณิต Alevel ชุด5 ตอนที่ 8 20:00  
เก็งโจทย์คณิต Alevel ชุด5 ตอนที่ 9 18:15  
เก็งโจทย์คณิต Alevel ชุด6 ตอนที่ 1 FREE 21:45  
เก็งโจทย์คณิต Alevel ชุด6 ตอนที่ 2 20:00  
เก็งโจทย์คณิต Alevel ชุด6 ตอนที่ 3 20:00  
เก็งโจทย์คณิต Alevel ชุด6 ตอนที่ 4 20:00  
เก็งโจทย์คณิต Alevel ชุด6 ตอนที่ 5 20:00  
เก็งโจทย์คณิต Alevel ชุด6 ตอนที่ 6 20:00  
เก็งโจทย์คณิต Alevel ชุด6 ตอนที่ 7 20:00  
เก็งโจทย์คณิต Alevel ชุด6 ตอนที่ 8 20:00  
เก็งโจทย์คณิต Alevel ชุด6 ตอนที่ 9 12:38  
เก็งโจทย์คณิต Alevel ชุด7 ตอนที่ 1 FREE 27:22  
เก็งโจทย์คณิต Alevel ชุด7 ตอนที่ 2 20:00  
เก็งโจทย์คณิต Alevel ชุด7 ตอนที่ 3 20:00  
เก็งโจทย์คณิต Alevel ชุด7 ตอนที่ 4 20:00  
เก็งโจทย์คณิต Alevel ชุด7 ตอนที่ 5 20:00  
เก็งโจทย์คณิต Alevel ชุด7 ตอนที่ 6 20:00  
เก็งโจทย์คณิต Alevel ชุด7 ตอนที่ 7 20:00  
เก็งโจทย์คณิต Alevel ชุด7 ตอนที่ 8 20:00  
เก็งโจทย์คณิต Alevel ชุด7 ตอนที่ 9 20:00  
เก็งโจทย์คณิต Alevel ชุด7 ตอนที่ 10 20:00  
เก็งโจทย์คณิต Alevel ชุด7 ตอนที่ 11 15:11  
เก็งโจทย์คณิต ALevel ชุด 8 ตอนที่ 1 FREE 16:58  
เก็งโจทย์คณิต ALevel ชุด 8 ตอนที่ 2 20:00  
เก็งโจทย์คณิต ALevel ชุด 8 ตอนที่ 3 20:00  
เก็งโจทย์คณิต ALevel ชุด 8 ตอนที่ 4 20:00  
เก็งโจทย์คณิต ALevel ชุด 8 ตอนที่ 5 20:00  
เก็งโจทย์คณิต ALevel ชุด 8 ตอนที่ 6 20:00  
เก็งโจทย์คณิต ALevel ชุด 8 ตอนที่ 7 20:00  
เก็งโจทย์คณิต ALevel ชุด 8 ตอนที่ 8 19:13  
เก็งโจทย์คณิต ALevel ชุด 9 ตอนที่ 1 FREE 20:46  
เก็งโจทย์คณิต ALevel ชุด 9 ตอนที่ 2 20:00  
เก็งโจทย์คณิต ALevel ชุด 9 ตอนที่ 3 20:00  
เก็งโจทย์คณิต ALevel ชุด 9 ตอนที่ 4 20:00  
เก็งโจทย์คณิต ALevel ชุด 9 ตอนที่ 5 20:00  
เก็งโจทย์คณิต ALevel ชุด 9 ตอนที่ 6 20:00  
เก็งโจทย์คณิต ALevel ชุด 9 ตอนที่ 7 20:00  
เก็งโจทย์คณิต ALevel ชุด 9 ตอนที่ 8 20:00  
เก็งโจทย์คณิต ALevel ชุด 9 ตอนที่ 9 20:00  
เก็งโจทย์คณิต ALevel ชุด 9 ตอนที่ 10 20:00  
เก็งโจทย์คณิต ALevel ชุด 9 ตอนที่ 11 28:02  
เก็งโจทย์คณิต ALevel ชุด 10 ตอนที่ 1 20:00  
เก็งโจทย์คณิต ALevel ชุด 10 ตอนที่ 2 20:00  
เก็งโจทย์คณิต ALevel ชุด 10 ตอนที่ 3 20:00  
เก็งโจทย์คณิต ALevel ชุด 10 ตอนที่ 4 20:00  
เก็งโจทย์คณิต ALevel ชุด 10 ตอนที่ 5 20:00  
เก็งโจทย์คณิต ALevel ชุด 10 ตอนที่ 6 20:00  
เก็งโจทย์คณิต ALevel ชุด 10 ตอนที่ 7 17:58  
เก็งโจทย์คณิต ALevel ชุด 11 ตอนที่ 1 22:01  
เก็งโจทย์คณิต ALevel ชุด 11 ตอนที่ 2 20:00  
เก็งโจทย์คณิต ALevel ชุด 11 ตอนที่ 3 20:00  
เก็งโจทย์คณิต ALevel ชุด 11 ตอนที่ 4 20:00  
เก็งโจทย์คณิต ALevel ชุด 11 ตอนที่ 5 20:00  
เก็งโจทย์คณิต ALevel ชุด 11 ตอนที่ 6 20:00  
เก็งโจทย์คณิต ALevel ชุด 11 ตอนที่ 7 20:00  
เก็งโจทย์คณิต ALevel ชุด 11 ตอนที่ 8 20:00  
เก็งโจทย์คณิต ALevel ชุด 11 ตอนที่ 9 20:00  
เก็งโจทย์คณิต ALevel ชุด 11 ตอนที่ 10 28:00  
เก็งโจทย์คณิต ALevel ชุด 12 ตอนที่ 1 20:00  
เก็งโจทย์คณิต ALevel ชุด 12 ตอนที่ 2 20:00  
เก็งโจทย์คณิต ALevel ชุด 12 ตอนที่ 3 20:00  
เก็งโจทย์คณิต ALevel ชุด 12 ตอนที่ 4 20:00  
เก็งโจทย์คณิต ALevel ชุด 12 ตอนที่ 5 20:00  
เก็งโจทย์คณิต ALevel ชุด 12 ตอนที่ 6 20:00  
เก็งโจทย์คณิต ALevel ชุด 12 ตอนที่ 7 20:00  
เก็งโจทย์คณิต ALevel ชุด 12 ตอนที่ 8 20:00  
เก็งโจทย์คณิต ALevel ชุด 12 ตอนที่ 9 20:00  
เก็งโจทย์คณิต ALevel ชุด 12 ตอนที่ 10 16:04  
เก็งโจทย์คณิต ALevel ชุด 13 ตอนที่ 1 23:56  
เก็งโจทย์คณิต ALevel ชุด 13 ตอนที่ 2 20:00  
เก็งโจทย์คณิต ALevel ชุด 13 ตอนที่ 3 20:00  
เก็งโจทย์คณิต ALevel ชุด 13 ตอนที่ 4 20:00  
เก็งโจทย์คณิต ALevel ชุด 13 ตอนที่ 5 20:00  
เก็งโจทย์คณิต ALevel ชุด 13 ตอนที่ 6 20:00  
เก็งโจทย์คณิต ALevel ชุด 13 ตอนที่ 7 20:00  
เก็งโจทย์คณิต ALevel ชุด 13 ตอนที่ 8 20:00  
เก็งโจทย์คณิต ALevel ชุด 13 ตอนที่ 9 20:00  
เก็งโจทย์คณิต ALevel ชุด 13 ตอนที่ 10 20:00  
เก็งโจทย์คณิต ALevel ชุด 13 ตอนที่ 11 20:00  
เก็งโจทย์คณิต ALevel ชุด 13 ตอนที่ 12 27:35  
เก็งโจทย์คณิต ALevel ชุด 14 ตอนที่ 1 32:25  
เก็งโจทย์คณิต ALevel ชุด 14 ตอนที่ 2 20:00  
เก็งโจทย์คณิต ALevel ชุด 14 ตอนที่ 3 20:00  
เก็งโจทย์คณิต ALevel ชุด 14 ตอนที่ 4 20:00  
เก็งโจทย์คณิต ALevel ชุด 14 ตอนที่ 5 20:00  
เก็งโจทย์คณิต ALevel ชุด 14 ตอนที่ 6 20:00  
เก็งโจทย์คณิต ALevel ชุด 14 ตอนที่ 7 20:00  
เก็งโจทย์คณิต ALevel ชุด 14 ตอนที่ 8 23:17  
เก็งโจทย์คณิต ALevel ชุด 15 ตอนที่ 1 16:43  
เก็งโจทย์คณิต ALevel ชุด 15 ตอนที่ 2 20:00  
เก็งโจทย์คณิต ALevel ชุด 15 ตอนที่ 3 20:00  
เก็งโจทย์คณิต ALevel ชุด 15 ตอนที่ 4 20:00  
เก็งโจทย์คณิต ALevel ชุด 15 ตอนที่ 5 20:00  
เก็งโจทย์คณิต ALevel ชุด 15 ตอนที่ 6 20:00  
เก็งโจทย์คณิต ALevel ชุด 15 ตอนที่ 7 20:00  
เก็งโจทย์คณิต ALevel ชุด 15 ตอนที่ 8 20:00  
เก็งโจทย์คณิต ALevel ชุด 15 ตอนที่ 9 20:00  
เก็งโจทย์คณิต ALevel ชุด 15 ตอนที่ 10 20:00  
เก็งโจทย์คณิต ALevel ชุด 15 ตอนที่ 11 20:00  
เก็งโจทย์คณิต ALevel ชุด 15 ตอนที่ 12 20:00  
เก็งโจทย์คณิต ALevel ชุด 15 ตอนที่ 13 14:52  
เก็งโจทย์คณิต ALevel ชุด 16 ตอนที่ 1 20:00  
เก็งโจทย์คณิต ALevel ชุด 16 ตอนที่ 2 20:00  
เก็งโจทย์คณิต ALevel ชุด 16 ตอนที่ 3 20:00  
เก็งโจทย์คณิต ALevel ชุด 16 ตอนที่ 4 20:00  
เก็งโจทย์คณิต ALevel ชุด 16 ตอนที่ 5 20:00  
เก็งโจทย์คณิต ALevel ชุด 16 ตอนที่ 6 20:00  
เก็งโจทย์คณิต ALevel ชุด 16 ตอนที่ 7 20:00  
เก็งโจทย์คณิต ALevel ชุด 16 ตอนที่ 8 20:00  
เก็งโจทย์คณิต ALevel ชุด 16 ตอนที่ 9 20:00  
เก็งโจทย์คณิต ALevel ชุด 16 ตอนที่ 10 20:00  
เก็งโจทย์คณิต ALevel ชุด 16 ตอนที่ 11 20:00  
เก็งโจทย์คณิต ALevel ชุด 16 ตอนที่ 12 20:24  
เก็งโจทย์คณิต ALevel ชุด 17 ตอนที่ 1 19:36  
เก็งโจทย์คณิต ALevel ชุด 17 ตอนที่ 2 20:00  
เก็งโจทย์คณิต ALevel ชุด 17 ตอนที่ 3 20:00  
เก็งโจทย์คณิต ALevel ชุด 17 ตอนที่ 4 20:00  
เก็งโจทย์คณิต ALevel ชุด 17 ตอนที่ 5 20:00  
เก็งโจทย์คณิต ALevel ชุด 17 ตอนที่ 6 20:00  
เก็งโจทย์คณิต ALevel ชุด 17 ตอนที่ 7 20:00  
เก็งโจทย์คณิต ALevel ชุด 17 ตอนที่ 8 20:00  
เก็งโจทย์คณิต ALevel ชุด 17 ตอนที่ 9 20:00  
เก็งโจทย์คณิต ALevel ชุด 17 ตอนที่ 10 23:03  
เก็งโจทย์คณิต ALevel ชุด 18 ตอนที่ 1 20:00  
เก็งโจทย์คณิต ALevel ชุด 18 ตอนที่ 2 20:00  
เก็งโจทย์คณิต ALevel ชุด 18 ตอนที่ 3 20:00  
เก็งโจทย์คณิต ALevel ชุด 18 ตอนที่ 4 20:00  
เก็งโจทย์คณิต ALevel ชุด 18 ตอนที่ 5 20:00  
เก็งโจทย์คณิต ALevel ชุด 18 ตอนที่ 6 20:00  
เก็งโจทย์คณิต ALevel ชุด 18 ตอนที่ 7 20:00  
เก็งโจทย์คณิต ALevel ชุด 18 ตอนที่ 8 20:00  
เก็งโจทย์คณิต ALevel ชุด 18 ตอนที่ 9 20:00  
เก็งโจทย์คณิต ALevel ชุด 18 ตอนที่ 10 33:36  
เก็งโจทย์คณิต ALevel ชุด 19 ตอนที่ 1 26:24  
เก็งโจทย์คณิต ALevel ชุด 19 ตอนที่ 2 20:00  
เก็งโจทย์คณิต ALevel ชุด 19 ตอนที่ 3 20:00  
เก็งโจทย์คณิต ALevel ชุด 19 ตอนที่ 4 20:00  
เก็งโจทย์คณิต ALevel ชุด 19 ตอนที่ 5 20:00  
เก็งโจทย์คณิต ALevel ชุด 19 ตอนที่ 6 20:00  
เก็งโจทย์คณิต ALevel ชุด 19 ตอนที่ 7 20:00  
เก็งโจทย์คณิต ALevel ชุด 19 ตอนที่ 8 20:00  
เก็งโจทย์คณิต ALevel ชุด 19 ตอนที่ 9 20:00  
เก็งโจทย์คณิต ALevel ชุด 19 ตอนที่ 10 12:59  
เก็งโจทย์คณิต ALevel ชุด 20 ตอนที่ 1 26:47  
เก็งโจทย์คณิต ALevel ชุด 20 ตอนที่ 2 20:00  
เก็งโจทย์คณิต ALevel ชุด 20 ตอนที่ 3 20:00  
เก็งโจทย์คณิต ALevel ชุด 20 ตอนที่ 4 20:00  
เก็งโจทย์คณิต ALevel ชุด 20 ตอนที่ 5 20:00  
เก็งโจทย์คณิต ALevel ชุด 20 ตอนที่ 6 20:00  
เก็งโจทย์คณิต ALevel ชุด 20 ตอนที่ 7 20:00  
เก็งโจทย์คณิต ALevel ชุด 20 ตอนที่ 8 21:13  
เก็งโจทย์คณิต ALevel ชุด 21 ตอนที่ 1 20:00  
เก็งโจทย์คณิต ALevel ชุด 21 ตอนที่ 2 20:00  
เก็งโจทย์คณิต ALevel ชุด 21 ตอนที่ 3 20:00  
เก็งโจทย์คณิต ALevel ชุด 21 ตอนที่ 4 20:00  
เก็งโจทย์คณิต ALevel ชุด 21 ตอนที่ 5 20:00  
เก็งโจทย์คณิต ALevel ชุด 21 ตอนที่ 6 20:00  
เก็งโจทย์คณิต ALevel ชุด 21 ตอนที่ 7 20:00  
เก็งโจทย์คณิต ALevel ชุด 21 ตอนที่ 8 20:00  
เก็งโจทย์คณิต ALevel ชุด 21 ตอนที่ 9 20:00  
เก็งโจทย์คณิต ALevel ชุด 21 ตอนที่ 10 20:00  
เก็งโจทย์คณิต ALevel ชุด 21 ตอนที่ 11 25:41  
เก็งโจทย์คณิต ALevel ชุด 22 ตอนที่ 1 14:19  
เก็งโจทย์คณิต ALevel ชุด 22 ตอนที่ 2 20:00  
เก็งโจทย์คณิต ALevel ชุด 22 ตอนที่ 3 20:00  
เก็งโจทย์คณิต ALevel ชุด 22 ตอนที่ 4 20:00  
เก็งโจทย์คณิต ALevel ชุด 22 ตอนที่ 5 20:00  
เก็งโจทย์คณิต ALevel ชุด 22 ตอนที่ 6 20:00  
เก็งโจทย์คณิต ALevel ชุด 22 ตอนที่ 7 20:00  
เก็งโจทย์คณิต ALevel ชุด 22 ตอนที่ 8 20:00  
เก็งโจทย์คณิต ALevel ชุด 22 ตอนที่ 9 20:00  
เก็งโจทย์คณิต ALevel ชุด 22 ตอนที่ 10 26:49  
เก็งโจทย์คณิต ALevel ชุด 23 ตอนที่ 1 20:00  
เก็งโจทย์คณิต ALevel ชุด 23 ตอนที่ 2 20:00  
เก็งโจทย์คณิต ALevel ชุด 23 ตอนที่ 3 20:00  
เก็งโจทย์คณิต ALevel ชุด 23 ตอนที่ 4 20:00  
เก็งโจทย์คณิต ALevel ชุด 23 ตอนที่ 5 20:00  
เก็งโจทย์คณิต ALevel ชุด 23 ตอนที่ 6 20:00  
เก็งโจทย์คณิต ALevel ชุด 23 ตอนที่ 7 20:00  
เก็งโจทย์คณิต ALevel ชุด 23 ตอนที่ 8 20:00  
เก็งโจทย์คณิต ALevel ชุด 23 ตอนที่ 9 20:00  
เก็งโจทย์คณิต ALevel ชุด 23 ตอนที่ 10 20:00  
เก็งโจทย์คณิต ALevel ชุด 23 ตอนที่ 11 20:00  
เก็งโจทย์คณิต ALevel ชุด 23 ตอนที่ 12 20:00  
เก็งโจทย์คณิต ALevel ชุด 23 ตอนที่ 13 21:17  
เก็งโจทย์คณิต ALevel ชุด 24 ตอนที่ 1 18:43  
เก็งโจทย์คณิต ALevel ชุด 24 ตอนที่ 2 20:00  
เก็งโจทย์คณิต ALevel ชุด 24 ตอนที่ 3 20:00  
เก็งโจทย์คณิต ALevel ชุด 24 ตอนที่ 4 20:00  
เก็งโจทย์คณิต ALevel ชุด 24 ตอนที่ 5 20:00  
เก็งโจทย์คณิต ALevel ชุด 24 ตอนที่ 6 13:01  
เก็งโจทย์คณิต ALevel ชุด 25 ตอนที่ 1 12:00  
เก็งโจทย์คณิต ALevel ชุด 25 ตอนที่ 2 20:00  
เก็งโจทย์คณิต ALevel ชุด 25 ตอนที่ 3 20:00  
เก็งโจทย์คณิต ALevel ชุด 25 ตอนที่ 4 20:00  
เก็งโจทย์คณิต ALevel ชุด 25 ตอนที่ 5 20:00  
เก็งโจทย์คณิต ALevel ชุด 25 ตอนที่ 6 20:00  
เก็งโจทย์คณิต ALevel ชุด 25 ตอนที่ 7 20:00  
เก็งโจทย์คณิต ALevel ชุด 25 ตอนที่ 8 20:00  
เก็งโจทย์คณิต ALevel ชุด 25 ตอนที่ 9 20:00  
เก็งโจทย์คณิต ALevel ชุด 25 ตอนที่ 10 20:00  
เก็งโจทย์คณิต ALevel ชุด 25 ตอนที่ 11 20:00  
เก็งโจทย์คณิต ALevel ชุด 25 ตอนที่ 12 20:00  
เก็งโจทย์คณิต ALevel ชุด 25 ตอนที่ 13 20:00  
เก็งโจทย์คณิต ALevel ชุด 25 ตอนที่ 14 19:32  
เก็งโจทย์คณิต ALevel ชุด 26 ตอนที่ 1 26:58  
เก็งโจทย์คณิต ALevel ชุด 26 ตอนที่ 2 20:00  
เก็งโจทย์คณิต ALevel ชุด 26 ตอนที่ 3 20:00  
เก็งโจทย์คณิต ALevel ชุด 26 ตอนที่ 4 20:00  
เก็งโจทย์คณิต ALevel ชุด 26 ตอนที่ 5 20:00  
เก็งโจทย์คณิต ALevel ชุด 26 ตอนที่ 6 20:00  
เก็งโจทย์คณิต ALevel ชุด 26 ตอนที่ 7 20:00  
เก็งโจทย์คณิต ALevel ชุด 26 ตอนที่ 8 20:00  
เก็งโจทย์คณิต ALevel ชุด 26 ตอนที่ 9 20:13  
เก็งโจทย์คณิต ALevel ชุด 27ตอนที่ 1 20:00  
เก็งโจทย์คณิต ALevel ชุด 27ตอนที่ 2 20:00  
เก็งโจทย์คณิต ALevel ชุด 27ตอนที่ 3 20:00  
เก็งโจทย์คณิต ALevel ชุด 27ตอนที่ 4 20:00  
เก็งโจทย์คณิต ALevel ชุด 27ตอนที่ 5 20:00  
เก็งโจทย์คณิต ALevel ชุด 27ตอนที่ 6 20:00  
เก็งโจทย์คณิต ALevel ชุด 27ตอนที่ 7 23:01  
เก็งโจทย์คณิต ALevel ชุด 28 ตอนที่ 1 25:16  
เก็งโจทย์คณิต ALevel ชุด 28 ตอนที่ 2 20:00  
เก็งโจทย์คณิต ALevel ชุด 28 ตอนที่ 3 20:00  
เก็งโจทย์คณิต ALevel ชุด 28 ตอนที่ 4 20:00  
เก็งโจทย์คณิต ALevel ชุด 28 ตอนที่ 5 20:00  
เก็งโจทย์คณิต ALevel ชุด 28 ตอนที่ 6 20:00  
เก็งโจทย์คณิต ALevel ชุด 28 ตอนที่ 7 20:00  
เก็งโจทย์คณิต ALevel ชุด 28 ตอนที่ 8 20:00  
เก็งโจทย์คณิต ALevel ชุด 28 ตอนที่ 9 20:00  
เก็งโจทย์คณิต ALevel ชุด 28 ตอนที่ 10 20:00  
เก็งโจทย์คณิต ALevel ชุด 28 ตอนที่ 11 20:00  
เก็งโจทย์คณิต ALevel ชุด 28 ตอนที่ 12 13:43  
เก็งโจทย์คณิต ALevel ชุด 29 ตอนที่ 1 10:30  
เก็งโจทย์คณิต ALevel ชุด 29 ตอนที่ 2 20:00  
เก็งโจทย์คณิต ALevel ชุด 29 ตอนที่ 3 20:00  
เก็งโจทย์คณิต ALevel ชุด 29 ตอนที่ 4 20:00  
เก็งโจทย์คณิต ALevel ชุด 29 ตอนที่ 5 20:00  
เก็งโจทย์คณิต ALevel ชุด 29 ตอนที่ 6 20:00  
เก็งโจทย์คณิต ALevel ชุด 29 ตอนที่ 7 20:00  
เก็งโจทย์คณิต ALevel ชุด 29 ตอนที่ 8 20:00  
เก็งโจทย์คณิต ALevel ชุด 29 ตอนที่ 9 20:00  
เก็งโจทย์คณิต ALevel ชุด 29 ตอนที่ 10 20:00  
เก็งโจทย์คณิต ALevel ชุด 29 ตอนที่ 11 20:00  
เก็งโจทย์คณิต ALevel ชุด 29 ตอนที่ 12 20:00  
เก็งโจทย์คณิต ALevel ชุด 29 ตอนที่ 13 14:43  
เก็งโจทย์คณิต ALevel ชุด 30 ตอนที่ 1 20:00  
เก็งโจทย์คณิต ALevel ชุด 30 ตอนที่ 2 20:00  
เก็งโจทย์คณิต ALevel ชุด 30 ตอนที่ 3 20:00  
เก็งโจทย์คณิต ALevel ชุด 30 ตอนที่ 4 20:00  
เก็งโจทย์คณิต ALevel ชุด 30 ตอนที่ 5 20:00  
เก็งโจทย์คณิต ALevel ชุด 30 ตอนที่ 6 20:00  
เก็งโจทย์คณิต ALevel ชุด 30 ตอนที่ 7 20:00  
เก็งโจทย์คณิต ALevel ชุด 30 ตอนที่ 8 29:30  
เก็งโจทย์ คณิตฯ A-LEVEL ชุด 1.pdf
เก็งโจทย์ คณิตฯ A-LEVEL ชุด 2.pdf
เก็งโจทย์ คณิตฯ A-LEVEL ชุด 3.pdf
เก็งโจทย์ คณิตฯ A-LEVEL ชุด 4.pdf
เก็งโจทย์ คณิตฯ A-LEVEL ชุด 5.pdf
เก็งโจทย์ คณิตฯ A-LEVEL ชุด 6.pdf
เก็งโจทย์ คณิตฯ A-LEVEL ชุด 7.pdf
เก็งโจทย์ คณิตฯ A-LEVEL ชุด 8.pdf
เก็งโจทย์ คณิตฯ A-LEVEL ชุด 9.pdf
เก็งโจทย์ คณิตฯ A-LEVEL ชุด 10.pdf
เก็งโจทย์ คณิตฯ A-LEVEL ชุด 11.pdf
เก็งโจทย์ คณิตฯ A-LEVEL ชุด 12.pdf
เก็งโจทย์ คณิตฯ A-LEVEL ชุด 13.pdf
เก็งโจทย์ คณิตฯ A-LEVEL ชุด 14.pdf
เก็งโจทย์ คณิตฯ A-LEVEL ชุด 15.pdf
เก็งโจทย์ คณิตฯ A-LEVEL ชุด 16.pdf
เก็งโจทย์ คณิตฯ A-LEVEL ชุด 17.pdf
เก็งโจทย์ คณิตฯ A-LEVEL ชุด 18.pdf
เก็งโจทย์ คณิตฯ A-LEVEL ชุด 19.pdf
เก็งโจทย์ คณิตฯ A-LEVEL ชุด 20.pdf
เก็งโจทย์ คณิตฯ A-LEVEL ชุด 21.pdf
เก็งโจทย์ คณิตฯ A-LEVEL ชุด 22.pdf
เก็งโจทย์ คณิตฯ A-LEVEL ชุด 23.pdf
เก็งโจทย์ คณิตฯ A-LEVEL ชุด 24.pdf
เก็งโจทย์ คณิตฯ A-LEVEL ชุด 25.pdf
เก็งโจทย์ คณิตฯ A-LEVEL ชุด 26.pdf
เก็งโจทย์ คณิตฯ A-LEVEL ชุด 27.pdf
เก็งโจทย์ คณิตฯ A-LEVEL ชุด 28.pdf
เก็งโจทย์ คณิตฯ A-LEVEL ชุด 29.pdf
เก็งโจทย์ คณิตฯ A-LEVEL ชุด 30.pdf

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน

  • เรียนสนุกมากครับ 5555 เทคนิคเยอะ
    อุป***********ศรี

ขั้นตอน 1

เลือกคอร์สเรียนที่ต้องการสมัครเรียน จากนั้นคลิก "เพิ่มลงตะกร้า" เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการสมัครเรียนออนไลน์

ขั้นตอน 2

กรอกอีเมลและรหัสผ่านสำหรับเข้าสู่ระบบ หรือหากน้องเป็นนักเรียนใหม่ ให้กด "สมัครสมาชิก" ด้านล่างก่อนค่ะ
(สำหรับน้องที่เข้าสู่ระบบอยู่แล้ว ให้ตรวจสอบข้อมูล และคลิก "เลือกวิธีชำระเงิน" เพื่อไปยังขั้นตอนถัดไปได้เลย)

ขั้นตอน 3

เลือกวิธีการชำระเงินที่ต้องการ
แนะนำให้อ่านรายละเอียดของการชำระเงินแต่ละแบบ ก่อนเลือกวิธีที่สะดวกที่สุดนะคะ

ขั้นตอน 4

ตรวจสอบรายละเอียด ชื่อคอร์สที่สมัคร รวมถึงราคา ก่อนเข้าสู่ขั้นตอนการชำระเงิน
(หากมีคูปองส่วนลดให้ใส่รหัสคูปองที่ขั้นตอนนี้ได้เลยค่ะ)

ขั้นตอน 5

เข้าสู่หน้าชำระเงิน
หากเลือกโอนเข้าบัญชีธนาคาร ให้ทำการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารดังต่อไปนี้
ธนาคาร เลขที่บัญชี ชื่อบัญชี
  ธ. กสิกรไทย 040-8-93885-6 บริษัท ติวมาสเตอร์ จำกัด (Tuemaster Co., Ltd.)
  พร้อมเพย์ (PromptPay) 0105561086021 บริษัท ติวมาสเตอร์ จำกัด (Tuemaster Co., Ltd.)

หลังจากโอนเงินเรียบร้อยแล้ว ให้เข้ามาแจ้งโอนเงิน โดยคลิกเข้าสู่ระบบมุมบนขวาของเว็บไซต์
จากนั้นเลือกที่เมนู "แจ้งโอนเงิน" เพื่อแจ้งการชำระเงินกับพี่ทีมงาน
(หรือหากเข้าสู่ระบบอยู่แล้ว สามารถแจ้งโอนเงินได้ที่นี่ แจ้งโอนเงิน)

ขั้นตอน 6

หลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว น้องๆ จะได้อีเมล
ลงทะเบียนเรียนคอร์ส... ยืนยันการลงทะเบียน หลังจากที่พี่ทีมงานตรวจสอบยอดแล้ว น้องจะได้รับเมลนี้ เพื่อยืนยันการลงทะเบียนเรียนค่ะ


ขั้นตอน 7

ใช้ Email และ Password ที่สมัครสมาชิกไว้ สำหรับเข้าสู่ระบบเพื่อเรียนออนไลน์ได้เลยค่ะ!

คอร์สอื่น ๆ ที่คุณอาจสนใจ