MB16 ติวเนื้อหาคณิตฯ เข้มข้น & ติวคณิตฯ Advance

slider

ราคา

16,400

11,500 บาท

โดยติวเตอร์ พี่อุ๋ย

เรียนได้

361

วัน

ได้รับสิทธิ์

600 ชั่วโมง

มีทั้งหมด

942

บทเรียน

ความยาว VDO

309 ชั่วโมง 43 นาที

ติวเนื้อหาคณิตฯ ม.ปลาย ครบถ้วนสมบูรณ์แบบ ติวเนื้อหาคณิตฯแบบเข้มข้น และยังไม่พอ เสริมภาคต่อของติวเนื้อหาเข้มข้น กับติวคณิต Advance ที่จะทำให้เข้าใจเนื้อหาและได้เทคนิคการมองและแก้โจทย์หลากหลายลึกซึ้งขั้นสูง

รายละเอียดคอร์สเรียน

แนะนำสำหรับ dek66 หรือน้องที่เตรียมสอบ TCAS66 เลยครับ^^
สำหรับ dek66 ขึ้นไปที่จะใช้การสอบรูปแบบใหม่ คอร์สนี้จะช่วยให้แน่นในส่วนเนื้อหา คณิตฯ ม.ปลาย แบบรู้ลึกรู้จริง ก่อนที่จะไปฝึกทำโจทย์เพื่อเพิ่มประสบการณ์ เช่น พวกข้อสอบเก่าๆ  ^^

คอร์สนี้จะติวเนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.ปลาย ครบถ้วนสมบูรณ์แบบ ที่จะติวเนื้อหาคณิตฯแบบเข้มข้น และยังไม่พอ ไปต่อกับภาคต่อของติวเนื้อหาเข้มข้น กับติวคณิต Advance ภาคต่อของติวเนื้อหาคณิตฯเข้มข้น คอร์สนี้จะติวคณิตฯเชิงลึกและเพิ่มเติมเทคนิคทำโจทย์แบบ Advance ช่วยเพิ่มเข้าใจและนำความรู้ไปแก้โจทย์ได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น พร้อมแทรกเนื้อหาเชิงลึกและเพิ่มเทคนิคขั้นสูงในการมองและแก้ปัญหาโจทย์คณิตฯ หลากหลายรูปแบบ 

จบคอร์สนี้แล้วจะช่วยให้แน่นเนื้อหาและมีทักษะทำโจทย์สูงระดับนึงเลยทีเดียว จากนั้น ก็สามารถไปฝึกตะลุยโจทย์ คณิตฯวิชาสามัญ หรือคลังข้อสอบคณิตฯ ต่อได้เลยครับ ^^ . (จบคอร์สนี้ ไม่จำเป็นต้องลงตะลุยโจทย์แยกบทแล้วก็ได้ครับ)  ถึงแม้จะไม่ได้สอบ PAT1 แล้ว แต่ปีนี้เป็นปีแรกที่จะสอบในวิชาสามัญ แทน ดังนั้น แนะนำเตรียมตัวฝึกทำโจทย์ทั้งสอบแบบไปเลยครับ ข้อสอบมารูปแบบไหน ก็ไม่หวั่น ^^

หมายเหตุ: บางบทในคอร์สนี้ พี่อุ๋ยเสริมให้โดยใช้วีดีโอที่มาจากคอร์สตะลุยโจทย์แยกบทซึ่งจะมีเรื่อง เซต ตรรกศาสตร์ และ สถิติ ครับ 

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ 
1. น้องๆที่ต้องการติวเนื้อหาคณิตฯ ม.ปลายเพื่อเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัย แบบเต็มรูปแบบ เริ่มทบทวนตั้งแต่พื้นฐานไปจนเข้มข้น และต่อกับติวแบบ Advance เชิงลึก 

2. น้องๆที่ต้องการเรียนติวเนื้อหาล่วงหน้าเพื่อให้จบก่อนและมีเวลาเหลือเพื่อฝึกทำโจทย์ได้เยอะขึ้น

3. น้องๆ ที่ต้องการติวเนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.ปลาย เพื่อเตรียมตัวสอบในทุกสนาม ไม่ว่าจะเป็น เตรียมสอบเข้าคณะแพทย์ (คณิต วิชาสามัญ (A-Level)) , เตรียมสอบตรง, และคณิตศาสตร์ในทุกๆสนามสอบเลยครับ เมื่อเราเตรียมตัวแบบเข้มข้น ก็จะเข้าในเนื้อหาอย่างถ่องแท้เพื่อประยุกต์ใช้ทำโจทย์ ข้อสอบได้ทุกสนามครับ

การแก้สมการ ตอนที่ 1 FREE 20:00  
การแก้สมการ ตอนที่ 2 20:00  
การแก้สมการ ตอนที่ 3 20:00  
การแก้สมการ ตอนที่ 4 20:00  
การแก้สมการ ตอนที่ 5 20:00  
การแก้สมการ ตอนที่ 6 20:00  
การแก้สมการ ตอนที่ 7 20:00  
การแก้สมการ ตอนที่ 8 20:00  
การแก้สมการ ตอนที่ 9 20:00  
การแก้สมการ ตอนที่ 10 20:00  
การแก้สมการ ตอนที่ 11 28:35  
การแก้ อสมการ ตอนที่ 1 11:25  
การแก้ อสมการ ตอนที่ 2 20:00  
การแก้ อสมการ ตอนที่ 3 20:00  
การแก้ อสมการ ตอนที่ 4 20:00  
การแก้ อสมการ ตอนที่ 5 20:00  
การแก้ อสมการ ตอนที่ 6 20:00  
การแก้ อสมการ ตอนที่ 7 20:00  
การแก้ อสมการ ตอนที่ 8 20:00  
การแก้ อสมการ ตอนที่ 9 20:00  
การแก้ อสมการ ตอนที่ 10 20:00  
การแก้ อสมการ ตอนที่ 11 20:00  
การแก้ อสมการ ตอนที่ 12 17:45  
ขอบเขตบน - ขอบเขตล่าง 21:32  
การแก้ อสมการ ตอนที่ 13 18:29  
การแก้ อสมการ ตอนที่ 14 24:49  
การแก้ค่าสัมบูรณ์เบื้องต้น ตอนที่ 1 15:12  
การแก้ค่าสัมบูรณ์เบื้องต้น ตอนที่ 2 20:00  
การแก้ค่าสัมบูรณ์เบื้องต้น ตอนที่ 3 20:00  
การแก้ค่าสัมบูรณ์เบื้องต้น ตอนที่ 4 20:00  
การแก้ค่าสัมบูรณ์เบื้องต้น ตอนที่ 5 20:00  
การแก้ค่าสัมบูรณ์เบื้องต้น ตอนที่ 6 20:00  
การแก้ค่าสัมบูรณ์เบื้องต้น ตอนที่ 7 20:00  
การแก้ค่าสัมบูรณ์เบื้องต้น ตอนที่ 8 21:07  
การแก้อสมการ ค่าสัมบูรณ์แบบประยุกต์ และแยกกรณี ตอนที่ 1 18:54  
การแก้อสมการ ค่าสัมบูรณ์แบบประยุกต์ และแยกกรณี ตอนที่ 2 20:00  
การแก้อสมการ ค่าสัมบูรณ์แบบประยุกต์ และแยกกรณี ตอนที่ 3 20:00  
การแก้อสมการ ค่าสัมบูรณ์แบบประยุกต์ และแยกกรณี ตอนที่ 4 20:00  
การแก้อสมการ ค่าสัมบูรณ์แบบประยุกต์ และแยกกรณี ตอนที่ 5 20:00  
การแก้อสมการ ค่าสัมบูรณ์แบบประยุกต์ และแยกกรณี ตอนที่ 6 20:00  
การแก้อสมการ ค่าสัมบูรณ์แบบประยุกต์ และแยกกรณี ตอนที่ 7 20:00  
การแก้อสมการ ค่าสัมบูรณ์แบบประยุกต์ และแยกกรณี ตอนที่ 8 21:26  
ทฤษฎีเศษเหลือ ตอนที่ 1 21:46  
ทฤษฎีเศษเหลือ ตอนที่ 2 15:25  
การหาค่าฟังก์ชั่นแบบต่างๆ และการใช้ Magic Box ตอนที่ 1 FREE 20:00  
การหาค่าฟังก์ชั่นแบบต่างๆ และการใช้ Magic Box ตอนที่ 2 20:00  
การหาค่าฟังก์ชั่นแบบต่างๆ และการใช้ Magic Box ตอนที่ 3 20:00  
การหาค่าฟังก์ชั่นแบบต่างๆ และการใช้ Magic Box ตอนที่ 4 20:00  
การหาค่าฟังก์ชั่นแบบต่างๆ และการใช้ Magic Box ตอนที่ 5 20:00  
การหาค่าฟังก์ชั่นแบบต่างๆ และการใช้ Magic Box ตอนที่ 6 20:00  
การหาค่าฟังก์ชั่นแบบต่างๆ และการใช้ Magic Box ตอนที่ 7 20:00  
การหาค่าฟังก์ชั่นแบบต่างๆ และการใช้ Magic Box ตอนที่ 8 20:00  
การหาค่าฟังก์ชั่นแบบต่างๆ และการใช้ Magic Box ตอนที่ 9 14:33  
ฟังก์ชั่น อินเวิร์ส (Inverse) ตอนที่ 1 25:28  
ฟังก์ชั่น อินเวิร์ส (Inverse) ตอนที่ 2 20:00  
ฟังก์ชั่น อินเวิร์ส (Inverse) ตอนที่ 3 20:00  
ฟังก์ชั่น อินเวิร์ส (Inverse) ตอนที่ 4 20:00  
ฟังก์ชั่น อินเวิร์ส (Inverse) ตอนที่ 5 20:00  
ฟังก์ชั่น อินเวิร์ส (Inverse) ตอนที่ 6 12:54  
ฟังก์ชั่น คอมโพสิท (Composite) ตอนที่ 1 27:07  
ฟังก์ชั่น คอมโพสิท (Composite) ตอนที่ 2 20:00  
ฟังก์ชั่น คอมโพสิท (Composite) ตอนที่ 3 20:00  
ฟังก์ชั่น คอมโพสิท (Composite) ตอนที่ 4 20:00  
ฟังก์ชั่น คอมโพสิท (Composite) ตอนที่ 5 20:00  
ฟังก์ชั่น คอมโพสิท (Composite) ตอนที่ 6 20:00  
ฟังก์ชั่น คอมโพสิท (Composite) ตอนที่ 7 15:26  
ตำนานดาบศักดิ์สิทธิ์ทั้ง 5 ตอนที่ 1 24:35  
ตำนานดาบศักดิ์สิทธิ์ทั้ง 5 ตอนที่ 2 26:22  
แนะแนวโจทย์การบ้านฟังก์ชั่นบางส่วน 3:21  
กฏเลขยกกำลัง และการแก้สมการ ตอนที่ 1 FREE 20:00  
กฏเลขยกกำลัง และการแก้สมการ ตอนที่ 2 20:00  
กฏเลขยกกำลัง และการแก้สมการ ตอนที่ 3 20:00  
กฏเลขยกกำลัง และการแก้สมการ ตอนที่ 4 20:00  
กฏเลขยกกำลัง และการแก้สมการ ตอนที่ 5 20:00  
กฏเลขยกกำลัง และการแก้สมการ ตอนที่ 6 20:00  
กฏเลขยกกำลัง และการแก้สมการ ตอนที่ 7 20:00  
กฏเลขยกกำลัง และการแก้สมการ ตอนที่ 8 20:00  
กฏเลขยกกำลัง และการแก้สมการ ตอนที่ 9 20:00  
กฏเลขยกกำลัง และการแก้สมการ ตอนที่ 10 20:00  
กฏเลขยกกำลัง และการแก้สมการ ตอนที่ 11 20:00  
กฏเลขยกกำลัง และการแก้สมการ ตอนที่ 12 20:00  
กฏเลขยกกำลัง และการแก้สมการ ตอนที่ 13 19:18  
การแก้ อสมการเลขยกกำลัง ตอนที่ 1 20:43  
การแก้ อสมการเลขยกกำลัง ตอนที่ 2 16:51  
กฏของล็อกการิทึม ตอนที่ 1 FREE 23:10  
กฏของล็อกการิทึม ตอนที่ 2 20:00  
กฏของล็อกการิทึม ตอนที่ 3 20:00  
กฏของล็อกการิทึม ตอนที่ 4 20:00  
กฏของล็อกการิทึม ตอนที่ 5 22:55  
การแก้ สมการล็อกการิทึม ตอนที่ 1 17:06  
การแก้ สมการล็อกการิทึม ตอนที่ 2 20:00  
การแก้ สมการล็อกการิทึม ตอนที่ 3 18:14  
การแก้ อสมการล็อกการิทึม ตอนที่ 1 21:47  
การแก้ อสมการล็อกการิทึม ตอนที่ 2 16:24  
สมาชิก สับเซต และเพาเวอร์เซต ตอนที่ 1 FREE 16:40  
สมาชิก สับเซต และเพาเวอร์เซต ตอนที่ 2 22:06  
โอเปอร์เรชั่น และการหาจำนวนสมาชิก ตอนที่ 1 17:54  
โอเปอร์เรชั่น และการหาจำนวนสมาชิก ตอนที่ 2 20:00  
โอเปอร์เรชั่น และการหาจำนวนสมาชิก ตอนที่ 3 20:00  
โอเปอร์เรชั่น และการหาจำนวนสมาชิก ตอนที่ 4 20:00  
โอเปอร์เรชั่น และการหาจำนวนสมาชิก ตอนที่ 5 20:00  
โอเปอร์เรชั่น และการหาจำนวนสมาชิก ตอนที่ 6 20:00  
โอเปอร์เรชั่น และการหาจำนวนสมาชิก ตอนที่ 7 20:00  
โอเปอร์เรชั่น และการหาจำนวนสมาชิก ตอนที่ 8 20:00  
โอเปอร์เรชั่น และการหาจำนวนสมาชิก ตอนที่ 9 20:00  
โอเปอร์เรชั่น และการหาจำนวนสมาชิก ตอนที่ 10 20:00  
โอเปอร์เรชั่น และการหาจำนวนสมาชิก ตอนที่ 11 20:00  
โอเปอร์เรชั่น และการหาจำนวนสมาชิก ตอนที่ 12 24:01  
ค่าความจริง และตัวเชื่อม ตอนที่ 1 FREE 20:00  
ค่าความจริง และตัวเชื่อม ตอนที่ 2 20:00  
ค่าความจริง และตัวเชื่อม ตอนที่ 3 20:00  
ค่าความจริง และตัวเชื่อม ตอนที่ 4 20:00  
ค่าความจริง และตัวเชื่อม ตอนที่ 5 13:59  
เรื่องสมมูล ตอนที่ 1 25:43  
เรื่องสมมูล ตอนที่ 2 17:16  
สัจจนิรันตร์ และสมเหตุสมผล ตอนที่ 1 22:44  
สัจจนิรันตร์ และสมเหตุสมผล ตอนที่ 2 20:00  
สัจจนิรันตร์ และสมเหตุสมผล ตอนที่ 3 20:00  
สัจจนิรันตร์ และสมเหตุสมผล ตอนที่ 4 20:00  
สัจจนิรันตร์ และสมเหตุสมผล ตอนที่ 5 13:36  
วลีบ่งปริมาณ ตอนที่ 1 26:25  
วลีบ่งปริมาณ ตอนที่ 2 20:00  
วลีบ่งปริมาณ ตอนที่ 3 20:38  
อนุพันธ์ (Differential) ตอนที่ 1 FREE 20:00  
อนุพันธ์ (Differential) ตอนที่ 2 20:00  
อนุพันธ์ (Differential) ตอนที่ 3 20:00  
อนุพันธ์ (Differential) ตอนที่ 4 20:00  
อนุพันธ์ (Differential) ตอนที่ 5 20:00  
อนุพันธ์ (Differential) ตอนที่ 6 20:00  
อนุพันธ์ (Differential) ตอนที่ 7 20:00  
อนุพันธ์ (Differential) ตอนที่ 8 20:00  
อนุพันธ์ (Differential) ตอนที่ 9 20:00  
อนุพันธ์ (Differential) ตอนที่ 10 20:00  
อนุพันธ์ (Differential) ตอนที่ 11 20:00  
อนุพันธ์ (Differential) ตอนที่ 12 15:56  
ปริพันธ์ (Integrate) ตอนที่ 1 24:05  
ปริพันธ์ (Integrate) ตอนที่ 2 20:00  
ปริพันธ์ (Integrate) ตอนที่ 3 20:00  
ปริพันธ์ (Integrate) ตอนที่ 4 20:00  
ปริพันธ์ (Integrate) ตอนที่ 5 20:00  
ปริพันธ์ (Integrate) ตอนที่ 6 20:00  
ปริพันธ์ (Integrate) ตอนที่ 7 20:00  
ปริพันธ์ (Integrate) ตอนที่ 8 20:00  
ปริพันธ์ (Integrate) ตอนที่ 9 20:00  
ปริพันธ์ (Integrate) ตอนที่ 10 11:02  
ลิมิต และความต่อเนื่อง ตอนที่ 1 28:59  
ลิมิต และความต่อเนื่อง ตอนที่ 2 20:00  
ลิมิต และความต่อเนื่อง ตอนที่ 3 20:00  
ลิมิต และความต่อเนื่อง ตอนที่ 4 20:00  
ลิมิต และความต่อเนื่อง ตอนที่ 5 20:00  
ลิมิต และความต่อเนื่อง ตอนที่ 6 20:00  
ลิมิต และความต่อเนื่อง ตอนที่ 7 20:00  
ลิมิต และความต่อเนื่อง ตอนที่ 8 20:00  
ลิมิต และความต่อเนื่อง ตอนที่ 9 20:00  
ลิมิต และความต่อเนื่อง ตอนที่ 10 20:00  
ลิมิต และความต่อเนื่อง ตอนที่ 11 13:25  
การประยุกต์-ความชัน ตอนที่ 1 20:00  
การประยุกต์-ความชัน ตอนที่ 2 20:00  
การประยุกต์-ความชัน ตอนที่ 3 27:04  
การประยุกต์-วาดกราฟ ตอนที่ 1 12:58  
การประยุกต์-วาดกราฟ ตอนที่ 2 20:00  
การประยุกต์-วาดกราฟ ตอนที่ 3 20:00  
การประยุกต์-วาดกราฟ ตอนที่ 4 20:00  
การประยุกต์-วาดกราฟ ตอนที่ 5 20:00  
การประยุกต์-วาดกราฟ ตอนที่ 6 20:00  
การประยุกต์-วาดกราฟ ตอนที่ 7 20:00  
การประยุกต์-วาดกราฟ ตอนที่ 8 17:39  
การประยุกต์-โจทย์เล่านิทาน ตอนที่ 1 22:22  
การประยุกต์-โจทย์เล่านิทาน ตอนที่ 2 20:00  
การประยุกต์-โจทย์เล่านิทาน ตอนที่ 3 20:00  
การประยุกต์-โจทย์เล่านิทาน ตอนที่ 4 20:00  
การประยุกต์-โจทย์เล่านิทาน ตอนที่ 5 20:00  
การประยุกต์-โจทย์เล่านิทาน ตอนที่ 6 27:16  
การประยุกต์-พื้นที่ใต้กราฟ ตอนที่ 1 12:44  
การประยุกต์-พื้นที่ใต้กราฟ ตอนที่ 2 20:00  
การประยุกต์-พื้นที่ใต้กราฟ ตอนที่ 3 24:39  
จำนวนเชิงซ้อน เรื่องทั่วไป ตอนที่ 1 FREE 20:00  
จำนวนเชิงซ้อน เรื่องทั่วไป ตอนที่ 2 20:00  
จำนวนเชิงซ้อน เรื่องทั่วไป ตอนที่ 3 20:00  
จำนวนเชิงซ้อน เรื่องทั่วไป ตอนที่ 4 20:00  
จำนวนเชิงซ้อน เรื่องทั่วไป ตอนที่ 5 20:00  
จำนวนเชิงซ้อน เรื่องทั่วไป ตอนที่ 6 20:00  
จำนวนเชิงซ้อน เรื่องทั่วไป ตอนที่ 7 20:00  
จำนวนเชิงซ้อน เรื่องทั่วไป ตอนที่ 8 20:00  
จำนวนเชิงซ้อน เรื่องทั่วไป ตอนที่ 9 20:00  
จำนวนเชิงซ้อน เรื่องทั่วไป ตอนที่ 10 20:00  
จำนวนเชิงซ้อน เรื่องทั่วไป ตอนที่ 11 20:00  
จำนวนเชิงซ้อน เรื่องทั่วไป ตอนที่ 12 17:16  
พิกัดเชิงขั้ว การเปลี่ยนรูป ตอนที่ 1 22:44  
พิกัดเชิงขั้ว การเปลี่ยนรูป ตอนที่ 2 20:00  
พิกัดเชิงขั้ว การเปลี่ยนรูป ตอนที่ 3 10:31  
พิกัดเชิงขั้ว กฏของ CIS ตอนที่ 1 29:29  
พิกัดเชิงขั้ว กฏของ CIS ตอนที่ 2 20:00  
พิกัดเชิงขั้ว กฏของ CIS ตอนที่ 3 20:00  
พิกัดเชิงขั้ว กฏของ CIS ตอนที่ 4 17:47  
พิกัดเชิงขั้ว การหาราก ตอนที่ 1 22:13  
พิกัดเชิงขั้ว การหาราก ตอนที่ 2 20:00  
พิกัดเชิงขั้ว การหาราก ตอนที่ 3 27:53  
สมการพหุนามที่มีรากเป็นจำนวนจินตภาพ ตอนที่ 1 12:07  
สมการพหุนามที่มีรากเป็นจำนวนจินตภาพ ตอนที่ 2 20:00  
สมการพหุนามที่มีรากเป็นจำนวนจินตภาพ ตอนที่ 3 17:11  
พื้นฐาน ฟังก์ชั่นตรีโกณ และมุมที่ควรรู้ ตอนที่ 1 FREE 20:00  
พื้นฐาน ฟังก์ชั่นตรีโกณ และมุมที่ควรรู้ ตอนที่ 2 20:00  
พื้นฐาน ฟังก์ชั่นตรีโกณ และมุมที่ควรรู้ ตอนที่ 3 20:00  
พื้นฐาน ฟังก์ชั่นตรีโกณ และมุมที่ควรรู้ ตอนที่ 4 20:00  
พื้นฐาน ฟังก์ชั่นตรีโกณ และมุมที่ควรรู้ ตอนที่ 5 20:00  
พื้นฐาน ฟังก์ชั่นตรีโกณ และมุมที่ควรรู้ ตอนที่ 6 20:00  
พื้นฐาน ฟังก์ชั่นตรีโกณ และมุมที่ควรรู้ ตอนที่ 7 20:00  
พื้นฐาน ฟังก์ชั่นตรีโกณ และมุมที่ควรรู้ ตอนที่ 8 20:00  
พื้นฐาน ฟังก์ชั่นตรีโกณ และมุมที่ควรรู้ ตอนที่ 9 20:00  
พื้นฐาน ฟังก์ชั่นตรีโกณ และมุมที่ควรรู้ ตอนที่ 10 20:00  
พื้นฐาน ฟังก์ชั่นตรีโกณ และมุมที่ควรรู้ ตอนที่ 11 13:35  
ตะลุยโจทย์ประยุกต์แนวใหม่ พื้นฐาน สามเหลี่ยมและมุม ตอนที่ 1 26:26  
ตะลุยโจทย์ประยุกต์แนวใหม่ พื้นฐาน สามเหลี่ยมและมุม ตอนที่ 2 20:00  
ตะลุยโจทย์ประยุกต์แนวใหม่ พื้นฐาน สามเหลี่ยมและมุม ตอนที่ 3 20:00  
ตะลุยโจทย์ประยุกต์แนวใหม่ พื้นฐาน สามเหลี่ยมและมุม ตอนที่ 4 20:00  
ตะลุยโจทย์ประยุกต์แนวใหม่ พื้นฐาน สามเหลี่ยมและมุม ตอนที่ 5 20:00  
ตะลุยโจทย์ประยุกต์แนวใหม่ พื้นฐาน สามเหลี่ยมและมุม ตอนที่ 6 10:37  
สูตรหลักตรีโกณ ตอนที่ 1 29:24  
สูตรหลักตรีโกณ ตอนที่ 2 20:00  
สูตรหลักตรีโกณ ตอนที่ 3 20:00  
สูตรหลักตรีโกณ ตอนที่ 4 20:00  
สูตรหลักตรีโกณ ตอนที่ 5 20:00  
สูตรหลักตรีโกณ ตอนที่ 6 20:00  
สูตรหลักตรีโกณ ตอนที่ 7 20:00  
สูตรหลักตรีโกณ ตอนที่ 8 20:00  
สูตรหลักตรีโกณ ตอนที่ 9 20:00  
สูตรหลักตรีโกณ ตอนที่ 10 20:00  
สูตรหลักตรีโกณ ตอนที่ 11 20:00  
สูตรหลักตรีโกณ ตอนที่ 12 20:00  
สูตรหลักตรีโกณ ตอนที่ 13 20:00  
สูตรหลักตรีโกณ ตอนที่ 14 25:56  
สามเหลี่ยมประยุกต์ ตอนที่ 1 14:05  
สามเหลี่ยมประยุกต์ ตอนที่ 2 20:00  
สามเหลี่ยมประยุกต์ ตอนที่ 3 20:00  
สามเหลี่ยมประยุกต์ ตอนที่ 4 20:00  
สามเหลี่ยมประยุกต์ ตอนที่ 5 28:37  
อินเวอร์สตรีโกณ ตอนที่ 1 11:24  
อินเวอร์สตรีโกณ ตอนที่ 2 20:00  
อินเวอร์สตรีโกณ ตอนที่ 3 20:00  
อินเวอร์สตรีโกณ ตอนที่ 4 20:00  
อินเวอร์สตรีโกณ ตอนที่ 5 20:00  
อินเวอร์สตรีโกณ ตอนที่ 6 20:00  
อินเวอร์สตรีโกณ ตอนที่ 7 20:00  
อินเวอร์สตรีโกณ ตอนที่ 8 21:03  
กราฟตรีโกณ ตอนที่ 1 18:58  
กราฟตรีโกณ ตอนที่ 2 20:00  
กราฟตรีโกณ ตอนที่ 3 11:50  
เรขาคณิตวิเคราะห์ ตอนที่ 1 FREE 20:00  
เรขาคณิตวิเคราะห์ ตอนที่ 2 20:00  
เรขาคณิตวิเคราะห์ ตอนที่ 3 20:00  
เรขาคณิตวิเคราะห์ ตอนที่ 4 20:00  
เรขาคณิตวิเคราะห์ ตอนที่ 5 20:00  
เรขาคณิตวิเคราะห์ ตอนที่ 6 20:00  
เรขาคณิตวิเคราะห์ ตอนที่ 7 20:00  
เรขาคณิตวิเคราะห์ ตอนที่ 8 20:00  
เรขาคณิตวิเคราะห์ ตอนที่ 9 20:00  
เรขาคณิตวิเคราะห์ ตอนที่ 10 20:00  
เรขาคณิตวิเคราะห์ ตอนที่ 11 20:00  
เรขาคณิตวิเคราะห์ ตอนที่ 12 19:12  
วงกลม ตอนที่ 1 20:48  
วงกลม ตอนที่ 2 20:00  
วงกลม ตอนที่ 3 20:00  
วงกลม ตอนที่ 4 20:00  
วงกลม ตอนที่ 5 20:00  
วงกลม ตอนที่ 6 20:00  
วงกลม ตอนที่ 7 11:26  
พาราโบลา ตอนที่ 1 28:35  
พาราโบลา ตอนที่ 2 20:00  
พาราโบลา ตอนที่ 3 20:00  
พาราโบลา ตอนที่ 4 10:33  
วงรี ตอนที่ 1 29:28  
วงรี ตอนที่ 2 20:00  
วงรี ตอนที่ 3 20:00  
วงรี ตอนที่ 4 20:00  
วงรี ตอนที่ 5 20:00  
วงรี ตอนที่ 6 20:00  
วงรี ตอนที่ 7 19:40  
ไฮเปอร์โบลา ตอนที่ 1 20:20  
ไฮเปอร์โบลา ตอนที่ 2 20:00  
ไฮเปอร์โบลา ตอนที่ 3 20:00  
ไฮเปอร์โบลา ตอนที่ 4 20:00  
ไฮเปอร์โบลา ตอนที่ 5 20:00  
ไฮเปอร์โบลา ตอนที่ 6 20:00  
ไฮเปอร์โบลา ตอนที่ 7 20:00  
ไฮเปอร์โบลา ตอนที่ 8 23:40  
โดเมน-เรนจ์ ตอนที่ 1 16:20  
โดเมน-เรนจ์ ตอนที่ 2 20:00  
โดเมน-เรนจ์ ตอนที่ 3 20:00  
โดเมน-เรนจ์ ตอนที่ 4 22:09  
การบวก ลบ คูณเมตริกซ์ และทราสโพส ตอนที่ 1 FREE 26:12  
การบวก ลบ คูณเมตริกซ์ และทราสโพส ตอนที่ 2 12:12  
การบวก ลบ คูณเมตริกซ์ และทราสโพส ตอนที่ 3 20:00  
การบวก ลบ คูณเมตริกซ์ และทราสโพส ตอนที่ 4 20:00  
การบวก ลบ คูณเมตริกซ์ และทราสโพส ตอนที่ 5 28:36  
ดีเทอร์มิแนนท์ และเมตริกซ์ผกผัน (Inverse) ตอนที่ 1 11:24  
ดีเทอร์มิแนนท์ และเมตริกซ์ผกผัน (Inverse) ตอนที่ 2 20:00  
ดีเทอร์มิแนนท์ และเมตริกซ์ผกผัน (Inverse) ตอนที่ 3 20:00  
ดีเทอร์มิแนนท์ และเมตริกซ์ผกผัน (Inverse) ตอนที่ 4 20:00  
ดีเทอร์มิแนนท์ และเมตริกซ์ผกผัน (Inverse) ตอนที่ 5 20:00  
ดีเทอร์มิแนนท์ และเมตริกซ์ผกผัน (Inverse) ตอนที่ 6 20:00  
ดีเทอร์มิแนนท์ และเมตริกซ์ผกผัน (Inverse) ตอนที่ 7 26:11  
การ Row Operation และรวมโจทย์หลากหลายแบบ ตอนที่ 1 13:50  
การ Row Operation และรวมโจทย์หลากหลายแบบ ตอนที่ 2 20:00  
การ Row Operation และรวมโจทย์หลากหลายแบบ ตอนที่ 3 20:00  
การ Row Operation และรวมโจทย์หลากหลายแบบ ตอนที่ 4 29:27  
การ Row Operation และรวมโจทย์หลากหลายแบบ ตอนที่ 5 10:34  
การ Row Operation และรวมโจทย์หลากหลายแบบ ตอนที่ 6 20:00  
การ Row Operation และรวมโจทย์หลากหลายแบบ ตอนที่ 7 26:22  
ลำดับและอนุกรมเลขคณิต เรขาคณิต ตอนที่ 1 FREE 20:00  
ลำดับและอนุกรมเลขคณิต เรขาคณิต ตอนที่ 2 20:00  
ลำดับและอนุกรมเลขคณิต เรขาคณิต ตอนที่ 3 20:00  
ลำดับและอนุกรมเลขคณิต เรขาคณิต ตอนที่ 4 20:00  
ลำดับและอนุกรมเลขคณิต เรขาคณิต ตอนที่ 5 20:00  
ลำดับและอนุกรมเลขคณิต เรขาคณิต ตอนที่ 6 20:00  
ลำดับและอนุกรมเลขคณิต เรขาคณิต ตอนที่ 7 20:00  
ลำดับและอนุกรมเลขคณิต เรขาคณิต ตอนที่ 8 20:00  
ลำดับและอนุกรมเลขคณิต เรขาคณิต ตอนที่ 9 20:00  
ลำดับและอนุกรมเลขคณิต เรขาคณิต ตอนที่ 10 20:00  
ลำดับและอนุกรมเลขคณิต เรขาคณิต ตอนที่ 11 20:00  
ลำดับและอนุกรมเลขคณิต เรขาคณิต ตอนที่ 12 27:23  
ลำดับพิเศษ ตอนที่ 1 12:37  
ลำดับพิเศษ ตอนที่ 2 18:50  
เรื่อง ซิกม่า ตอนที่ 1 21:11  
เรื่อง ซิกม่า ตอนที่ 2 20:00  
เรื่อง ซิกม่า ตอนที่ 3 20:00  
เรื่อง ซิกม่า ตอนที่ 4 20:00  
เรื่อง ซิกม่า ตอนที่ 5 20:00  
เรื่อง ซิกม่า ตอนที่ 6 20:00  
เรื่อง ซิกม่า ตอนที่ 7 20:00  
เรื่อง ซิกม่า ตอนที่ 8 11:50  
ลิมิต ตอนที่ 1 28:11  
ลิมิต ตอนที่ 2 20:00  
ลิมิต ตอนที่ 3 20:00  
ลิมิต ตอนที่ 4 20:00  
ลิมิต ตอนที่ 5 22:35  
อนุกรมอนันต์ ตอนที่ 1 17:26  
อนุกรมอนันต์ ตอนที่ 2 20:00  
อนุกรมอนันต์ ตอนที่ 3 20:00  
อนุกรมอนันต์ ตอนที่ 4 20:00  
อนุกรมอนันต์ ตอนที่ 5 28:38  
รวมโจทย์ลำดับ อนุกรมหลายๆแนวที่มีการประยุกต์ ตอนที่ 1 11:23  
รวมโจทย์ลำดับ อนุกรมหลายๆแนวที่มีการประยุกต์ ตอนที่ 2 20:00  
รวมโจทย์ลำดับ อนุกรมหลายๆแนวที่มีการประยุกต์ ตอนที่ 3 20:00  
รวมโจทย์ลำดับ อนุกรมหลายๆแนวที่มีการประยุกต์ ตอนที่ 4 20:00  
รวมโจทย์ลำดับ อนุกรมหลายๆแนวที่มีการประยุกต์ ตอนที่ 5 20:00  
รวมโจทย์ลำดับ อนุกรมหลายๆแนวที่มีการประยุกต์ ตอนที่ 6 20:00  
รวมโจทย์ลำดับ อนุกรมหลายๆแนวที่มีการประยุกต์ ตอนที่ 7 17:55  
เวกเตอร์รูปภาพ ตอนที่ 1 FREE 20:00  
เวกเตอร์รูปภาพ ตอนที่ 2 20:00  
เวกเตอร์รูปภาพ ตอนที่ 3 20:00  
เวกเตอร์รูปภาพ ตอนที่ 4 20:00  
เวกเตอร์รูปภาพ ตอนที่ 5 20:00  
เวกเตอร์รูปภาพ ตอนที่ 6 21:50  
เวกเตอร์พิกัดฉาก ตอนที่ 1 18:11  
เวกเตอร์พิกัดฉาก ตอนที่ 2 20:00  
เวกเตอร์พิกัดฉาก ตอนที่ 3 20:00  
เวกเตอร์พิกัดฉาก ตอนที่ 4 20:00  
เวกเตอร์พิกัดฉาก ตอนที่ 5 20:00  
เวกเตอร์พิกัดฉาก ตอนที่ 6 20:00  
เวกเตอร์พิกัดฉาก ตอนที่ 7 14:28  
ผลคูณเชิงสเกลาร์(Dot) ตอนที่ 1 25:32  
ผลคูณเชิงสเกลาร์(Dot) ตอนที่ 2 20:00  
ผลคูณเชิงสเกลาร์(Dot) ตอนที่ 3 20:00  
ผลคูณเชิงสเกลาร์(Dot) ตอนที่ 4 20:00  
ผลคูณเชิงสเกลาร์(Dot) ตอนที่ 5 20:09  
โปรเจคชั่น และสูตรพิฆาตทั้ง5 ตอนที่ 1 19:52  
โปรเจคชั่น และสูตรพิฆาตทั้ง5 ตอนที่ 2 20:00  
โปรเจคชั่น และสูตรพิฆาตทั้ง5 ตอนที่ 3 20:00  
โปรเจคชั่น และสูตรพิฆาตทั้ง5 ตอนที่ 4 20:58  
ผลคูณเชิงเวกเตอร์​(Cross) และการประยุกต์ ตอนที่ 1 19:02  
ผลคูณเชิงเวกเตอร์​(Cross) และการประยุกต์ ตอนที่ 2 16:17  
ผลคูณเชิงเวกเตอร์​(Cross) และการประยุกต์ ตอนที่ 3 17:52  
ผลคูณเชิงเวกเตอร์​(Cross) และการประยุกต์ ตอนที่ 4 20:00  
ผลคูณเชิงเวกเตอร์​(Cross) และการประยุกต์ ตอนที่ 5 24:23  
ความน่าจะเป็น ตอนที่ 1 FREE 20:00  
ความน่าจะเป็น ตอนที่ 2 20:00  
ความน่าจะเป็น ตอนที่ 3 20:00  
ความน่าจะเป็น ตอนที่ 4 20:00  
ความน่าจะเป็น ตอนที่ 5 20:00  
ความน่าจะเป็น ตอนที่ 6 20:00  
ความน่าจะเป็น ตอนที่ 7 20:00  
ความน่าจะเป็น ตอนที่ 8 20:00  
ความน่าจะเป็น ตอนที่ 9 20:01  
ความน่าจะเป็น ตอนที่ 10 20:01  
ความน่าจะเป็น ตอนที่ 11 20:01  
ความน่าจะเป็น ตอนที่ 12 15:49  
แนะแนวโจทย์การบ้าน ตอนที่ 1 24:13  
แนะแนวโจทย์การบ้าน ตอนที่ 2 20:01  
แนะแนวโจทย์การบ้าน ตอนที่ 3 20:01  
แนะแนวโจทย์การบ้าน ตอนที่ 4 20:01  
แนะแนวโจทย์การบ้าน ตอนที่ 5 20:01  
แนะแนวโจทย์การบ้าน ตอนที่ 6 20:01  
แนะแนวโจทย์การบ้าน ตอนที่ 7 20:01  
แนะแนวโจทย์การบ้าน ตอนที่ 8 20:01  
แนะแนวโจทย์การบ้าน ตอนที่ 9 20:01  
แนะแนวโจทย์การบ้าน ตอนที่ 10 21:38  
ฝึกทักษะทำโจทย์หลากหลาย ตอนที่ 1 18:24  
ฝึกทักษะทำโจทย์หลากหลาย ตอนที่ 2 20:01  
ฝึกทักษะทำโจทย์หลากหลาย ตอนที่ 3 20:01  
ฝึกทักษะทำโจทย์หลากหลาย ตอนที่ 4 20:01  
ฝึกทักษะทำโจทย์หลากหลาย ตอนที่ 5 20:01  
ฝึกทักษะทำโจทย์หลากหลาย ตอนที่ 6 20:01  
ฝึกทักษะทำโจทย์หลากหลาย ตอนที่ 7 20:01  
ฝึกทักษะทำโจทย์หลากหลาย ตอนที่ 8 20:01  
ฝึกทักษะทำโจทย์หลากหลาย ตอนที่ 9 20:01  
ฝึกทักษะทำโจทย์หลากหลาย ตอนที่ 10 20:01  
ฝึกทักษะทำโจทย์หลากหลาย ตอนที่ 11 20:01  
ฝึกทักษะทำโจทย์หลากหลาย ตอนที่ 12 13:12  
ดอกเบี้ย ตอนที่ 1 FREE 20:00  
ดอกเบี้ย ตอนที่ 2 20:00  
ดอกเบี้ย ตอนที่ 3 17:41  
มูลค่าปัจจุบันและมูลค่าอนาคต 18:57  
ค่างวดที่รับหรือจ่ายตอนต้นงวด 9:54  
ค่างวดที่รับหรือจ่ายตอนสิ้นงวด 17:32  
การผ่อน ตอนที่ 1 15:59  
การผ่อน ตอนที่ 2 9:29  
ค่ากลางของข้อมูล ตอนที่ 1 FREE 20:00  
ค่ากลางของข้อมูล ตอนที่ 2 20:00  
ค่ากลางของข้อมูล ตอนที่ 3 20:00  
ค่ากลางของข้อมูล ตอนที่ 4 20:18  
ตัวบอกตำแหน่งข้อมูล ตอนที่ 1 19:43  
ตัวบอกตำแหน่งข้อมูล ตอนที่ 2 12:59  
การวัดการกระจายข้อมูล 20:12  
การกระจายข้อมูลแบบสัมบูรณ์ ตอนที่ 1 26:50  
การกระจายข้อมูลแบบสัมบูรณ์ ตอนที่ 2 20:00  
การกระจายข้อมูลแบบสัมบูรณ์ ตอนที่ 3 20:00  
การกระจายข้อมูลแบบสัมบูรณ์ ตอนที่ 4 10:29  
ความลับของ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ตอนที่ 1 23:25  
ความลับของ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ตอนที่ 2 20:00  
ความลับของ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ตอนที่ 3 20:00  
ความลับของ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ตอนที่ 4 20:00  
ความลับของ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ตอนที่ 5 20:00  
ความลับของ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ตอนที่ 6 20:00  
ความลับของ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ตอนที่ 7 20:00  
ความลับของ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ตอนที่ 8 20:00  
ความลับของ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ตอนที่ 9 20:00  
ความลับของ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ตอนที่ 10 24:40  
การกระจายข้อมูลแบบสัมพัทธ์ ตอนที่ 1 15:20  
การกระจายข้อมูลแบบสัมพัทธ์ ตอนที่ 2 20:00  
การกระจายข้อมูลแบบสัมพัทธ์ ตอนที่ 3 20:00  
การกระจายข้อมูลแบบสัมพัทธ์ ตอนที่ 4 20:00  
การกระจายข้อมูลแบบสัมพัทธ์ ตอนที่ 5 20:00  
การกระจายข้อมูลแบบสัมพัทธ์ ตอนที่ 6 22:50  
ค่ามาตรฐาน และโค้งข้อมูล ตอนที่ 1 17:11  
ค่ามาตรฐาน และโค้งข้อมูล ตอนที่ 2 20:00  
ค่ามาตรฐาน และโค้งข้อมูล ตอนที่ 3 20:00  
ค่ามาตรฐาน และโค้งข้อมูล ตอนที่ 4 20:00  
ค่ามาตรฐาน และโค้งข้อมูล ตอนที่ 5 20:00  
ค่ามาตรฐาน และโค้งข้อมูล ตอนที่ 6 20:00  
ค่ามาตรฐาน และโค้งข้อมูล ตอนที่ 7 20:00  
ค่ามาตรฐาน และโค้งข้อมูล ตอนที่ 8 20:43  
ค่านอกเกณฑ์ 6:32  
พิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range) 8:34  
ตัวแปรสุ่ม (Random Variable) 1:15  
ค่าคาดหมาย (Expected Value) ของตัวแปรสุ่มไม่ต่อเนื่อง 22:00  
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรสุ่มไม่ต่อเนื่อง ตอนที่ 1 20:59  
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรสุ่มไม่ต่อเนื่อง ตอนที่ 2 6:17  
การแจกแจงทวินาม (Binomial Distribution) ตอนที่ 1 13:43  
การแจกแจงทวินาม (Binomial Distribution) ตอนที่ 2 11:24  
การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มต่อเนื่อง ตอนที่ 1 8:36  
การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มต่อเนื่อง ตอนที่ 2 20:00  
การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มต่อเนื่อง ตอนที่ 3 11:40  
การบ้านแคลคูลัสชุดที่ 3 ข้อ 7 15 6:07  
ทวินาม (Binomial) ตอนที่ 1 FREE 20:00  
ทวินาม (Binomial) ตอนที่ 2 20:00  
ทวินาม (Binomial) ตอนที่ 3 20:00  
ทวินาม (Binomial) ตอนที่ 4 20:00  
ทวินาม (Binomial) ตอนที่ 5 20:00  
ทวินาม (Binomial) ตอนที่ 6 20:00  
ทวินาม (Binomial) ตอนที่ 7 16:01  
สมการราก ตอนที่ 1 FREE 19:59  
สมการราก ตอนที่ 2 20:00  
สมการราก ตอนที่ 3 20:00  
สมการราก ตอนที่ 4 20:00  
สมการราก ตอนที่ 5 20:00  
สมการราก ตอนที่ 6 20:00  
สมการราก ตอนที่ 7 14:55  
ชุดที่ 1 Mission 1 การแก้สมการ อสมการ ตอนที่ 1 FREE 20:00  
ชุดที่ 1 Mission 1 การแก้สมการ อสมการ ตอนที่ 2 20:00  
ชุดที่ 1 Mission 1 การแก้สมการ อสมการ ตอนที่ 3 20:00  
ชุดที่ 1 Mission 1 การแก้สมการ อสมการ ตอนที่ 4 20:00  
ชุดที่ 1 Mission 1 การแก้สมการ อสมการ ตอนที่ 5 20:00  
ชุดที่ 1 Mission 1 การแก้สมการ อสมการ ตอนที่ 6 20:00  
ชุดที่ 1 Mission 1 การแก้สมการ อสมการ ตอนที่ 7 20:00  
ชุดที่ 1 Mission 1 การแก้สมการ อสมการ ตอนที่ 8 20:00  
ชุดที่ 1 Mission 1 การแก้สมการ อสมการ ตอนที่ 9 20:00  
ชุดที่ 1 Mission 1 การแก้สมการ อสมการ ตอนที่ 10 20:00  
ชุดที่ 1 Mission 1 การแก้สมการ อสมการ ตอนที่ 11 20:00  
ชุดที่ 1 Mission 1 การแก้สมการ อสมการ ตอนที่ 12 20:00  
ชุดที่ 1 Mission 1 การแก้สมการ อสมการ ตอนที่ 13 20:00  
ชุดที่ 1 Mission 1 การแก้สมการ อสมการ ตอนที่ 14 20:00  
ชุดที่ 1 Mission 1 การแก้สมการ อสมการ ตอนที่ 15 20:00  
ชุดที่ 1 Mission 1 การแก้สมการ อสมการ ตอนที่ 16 20:00  
ชุดที่ 1 Mission 1 การแก้สมการ อสมการ ตอนที่ 17 12:31  
ชุดที่ 1 Mission 2 ค่าสัมบูรณ์ ตอนที่ 1 20:00  
ชุดที่ 1 Mission 2 ค่าสัมบูรณ์ ตอนที่ 2 20:00  
ชุดที่ 1 Mission 2 ค่าสัมบูรณ์ ตอนที่ 3 20:00  
ชุดที่ 1 Mission 2 ค่าสัมบูรณ์ ตอนที่ 4 20:00  
ชุดที่ 1 Mission 2 ค่าสัมบูรณ์ ตอนที่ 5 20:00  
ชุดที่ 1 Mission 2 ค่าสัมบูรณ์ ตอนที่ 6 20:00  
ชุดที่ 1 Mission 2 ค่าสัมบูรณ์ ตอนที่ 7 20:00  
ชุดที่ 1 Mission 2 ค่าสัมบูรณ์ ตอนที่ 8 20:00  
ชุดที่ 1 Mission 2 ค่าสัมบูรณ์ ตอนที่ 9 20:00  
ชุดที่ 1 Mission 2 ค่าสัมบูรณ์ ตอนที่ 10 20:00  
ชุดที่ 1 Mission 2 ค่าสัมบูรณ์ ตอนที่ 11 20:00  
ชุดที่ 1 Mission 2 ค่าสัมบูรณ์ ตอนที่ 12 20:00  
ชุดที่ 1 Mission 2 ค่าสัมบูรณ์ ตอนที่ 13 28:02  
ชุดที่ 2 จำนวนจริง ตอนที่ 1 FREE 11:58  
ชุดที่ 2 จำนวนจริง ตอนที่ 2 20:00  
ชุดที่ 2 จำนวนจริง ตอนที่ 3 15:37  
ชุดที่ 2 จำนวนจริง ตอนที่ 4 20:00  
ชุดที่ 2 จำนวนจริง ตอนที่ 5 20:00  
ชุดที่ 2 จำนวนจริง ตอนที่ 6 20:00  
ชุดที่ 2 จำนวนจริง ตอนที่ 7 20:00  
ชุดที่ 2 จำนวนจริง ตอนที่ 8 20:00  
ชุดที่ 2 จำนวนจริง ตอนที่ 9 20:00  
ชุดที่ 2 จำนวนจริง ตอนที่ 10 20:00  
ชุดที่ 2 จำนวนจริง ตอนที่ 11 27:01  
ชุดที่ 3 Mission 1 ระบบจำนวน ตอนที่ 1 FREE 12:59  
ชุดที่ 3 Mission 1 ระบบจำนวน ตอนที่ 2 20:00  
ชุดที่ 3 Mission 1 ระบบจำนวน ตอนที่ 3 20:00  
ชุดที่ 3 Mission 1 ระบบจำนวน ตอนที่ 4 20:00  
ชุดที่ 3 Mission 1 ระบบจำนวน ตอนที่ 5 20:00  
ชุดที่ 3 Mission 1 ระบบจำนวน ตอนที่ 6 20:00  
ชุดที่ 3 Mission 1 ระบบจำนวน ตอนที่ 7 19:19  
ชุดที่ 3 Mission 2 ทฤษฎีเศษเหลือ ตอนที่ 1 20:00  
ชุดที่ 3 Mission 2 ทฤษฎีเศษเหลือ ตอนที่ 2 20:00  
ชุดที่ 3 Mission 2 ทฤษฎีเศษเหลือ ตอนที่ 3 20:00  
ชุดที่ 3 Mission 2 ทฤษฎีเศษเหลือ ตอนที่ 4 20:00  
ชุดที่ 3 Mission 2 ทฤษฎีเศษเหลือ ตอนที่ 5 20:00  
ชุดที่ 3 Mission 2 ทฤษฎีเศษเหลือ ตอนที่ 6 20:00  
ชุดที่ 3 Mission 2 ทฤษฎีเศษเหลือ ตอนที่ 7 20:00  
ชุดที่ 3 Mission 2 ทฤษฎีเศษเหลือ ตอนที่ 8 20:00  
ชุดที่ 3 Mission 2 ทฤษฎีเศษเหลือ ตอนที่ 9 20:00  
ชุดที่ 3 Mission 2 ทฤษฎีเศษเหลือ ตอนที่ 10 20:00  
ชุดที่ 3 Mission 2 ทฤษฎีเศษเหลือ ตอนที่ 11 20:00  
ชุดที่ 3 Mission 2 ทฤษฎีเศษเหลือ ตอนที่ 12 10:46  
ชุดที่ 3 Mission 3 สมการยูคลิด หรม ครน ตอนที่ 1 20:00  
ชุดที่ 3 Mission 3 สมการยูคลิด หรม ครน ตอนที่ 2 20:00  
ชุดที่ 3 Mission 3 สมการยูคลิด หรม ครน ตอนที่ 3 20:00  
ชุดที่ 3 Mission 3 สมการยูคลิด หรม ครน ตอนที่ 4 20:00  
ชุดที่ 3 Mission 3 สมการยูคลิด หรม ครน ตอนที่ 5 20:00  
ชุดที่ 3 Mission 3 สมการยูคลิด หรม ครน ตอนที่ 6 20:00  
ชุดที่ 3 Mission 3 สมการยูคลิด หรม ครน ตอนที่ 7 20:00  
ชุดที่ 3 Mission 3 สมการยูคลิด หรม ครน ตอนที่ 8 20:00  
ชุดที่ 3 Mission 3 สมการยูคลิด หรม ครน ตอนที่ 9 20:00  
ชุดที่ 3 Mission 3 สมการยูคลิด หรม ครน ตอนที่ 10 20:00  
ชุดที่ 3 Mission 3 สมการยูคลิด หรม ครน ตอนที่ 11 20:00  
ชุดที่ 3 Mission 3 สมการยูคลิด หรม ครน ตอนที่ 12 20:00  
ชุดที่ 3 Mission 3 สมการยูคลิด หรม ครน ตอนที่ 13 20:00  
ชุดที่ 3 Mission 3 สมการยูคลิด หรม ครน ตอนที่ 14 20:00  
ชุดที่ 3 Mission 3 สมการยูคลิด หรม ครน ตอนที่ 15 20:00  
ชุดที่ 3 Mission 3 สมการยูคลิด หรม ครน ตอนที่ 16 24:36  
ชุดที่ 4 พื้นฐาน ค่า Z และคุณสมบัติ รวมไปถึง การใช้กราฟมาช่วยในการวิเคราะห์ ตอนที่ 1 FREE 20:00  
ชุดที่ 4 พื้นฐาน ค่า Z และคุณสมบัติ รวมไปถึง การใช้กราฟมาช่วยในการวิเคราะห์ ตอนที่ 2 20:00  
ชุดที่ 4 พื้นฐาน ค่า Z และคุณสมบัติ รวมไปถึง การใช้กราฟมาช่วยในการวิเคราะห์ ตอนที่ 3 20:00  
ชุดที่ 4 พื้นฐาน ค่า Z และคุณสมบัติ รวมไปถึง การใช้กราฟมาช่วยในการวิเคราะห์ ตอนที่ 4 20:00  
ชุดที่ 4 พื้นฐาน ค่า Z และคุณสมบัติ รวมไปถึง การใช้กราฟมาช่วยในการวิเคราะห์ ตอนที่ 5 20:00  
ชุดที่ 4 พื้นฐาน ค่า Z และคุณสมบัติ รวมไปถึง การใช้กราฟมาช่วยในการวิเคราะห์ ตอนที่ 6 20:00  
ชุดที่ 4 พื้นฐาน ค่า Z และคุณสมบัติ รวมไปถึง การใช้กราฟมาช่วยในการวิเคราะห์ ตอนที่ 7 20:00  
ชุดที่ 4 พื้นฐาน ค่า Z และคุณสมบัติ รวมไปถึง การใช้กราฟมาช่วยในการวิเคราะห์ ตอนที่ 8 20:00  
ชุดที่ 4 พื้นฐาน ค่า Z และคุณสมบัติ รวมไปถึง การใช้กราฟมาช่วยในการวิเคราะห์ ตอนที่ 9 20:00  
ชุดที่ 4 พื้นฐาน ค่า Z และคุณสมบัติ รวมไปถึง การใช้กราฟมาช่วยในการวิเคราะห์ ตอนที่ 10 20:00  
ชุดที่ 4 พื้นฐาน ค่า Z และคุณสมบัติ รวมไปถึง การใช้กราฟมาช่วยในการวิเคราะห์ ตอนที่ 11 20:00  
ชุดที่ 4 พื้นฐาน ค่า Z และคุณสมบัติ รวมไปถึง การใช้กราฟมาช่วยในการวิเคราะห์ ตอนที่ 12 20:00  
ชุดที่ 4 พื้นฐาน ค่า Z และคุณสมบัติ รวมไปถึง การใช้กราฟมาช่วยในการวิเคราะห์ ตอนที่ 13 20:00  
ชุดที่ 4 พื้นฐาน ค่า Z และคุณสมบัติ รวมไปถึง การใช้กราฟมาช่วยในการวิเคราะห์ ตอนที่ 14 20:00  
ชุดที่ 4 พื้นฐาน ค่า Z และคุณสมบัติ รวมไปถึง การใช้กราฟมาช่วยในการวิเคราะห์ ตอนที่ 15 20:00  
ชุดที่ 4 พื้นฐาน ค่า Z และคุณสมบัติ รวมไปถึง การใช้กราฟมาช่วยในการวิเคราะห์ ตอนที่ 16 20:00  
ชุดที่ 4 พื้นฐาน ค่า Z และคุณสมบัติ รวมไปถึง การใช้กราฟมาช่วยในการวิเคราะห์ ตอนที่ 17 20:00  
ชุดที่ 4 พื้นฐาน ค่า Z และคุณสมบัติ รวมไปถึง การใช้กราฟมาช่วยในการวิเคราะห์ ตอนที่ 18 20:00  
ชุดที่ 4 พื้นฐาน ค่า Z และคุณสมบัติ รวมไปถึง การใช้กราฟมาช่วยในการวิเคราะห์ ตอนที่ 19 20:00  
ชุดที่ 4 พื้นฐาน ค่า Z และคุณสมบัติ รวมไปถึง การใช้กราฟมาช่วยในการวิเคราะห์ ตอนที่ 20 20:00  
ชุดที่ 4 พื้นฐาน ค่า Z และคุณสมบัติ รวมไปถึง การใช้กราฟมาช่วยในการวิเคราะห์ ตอนที่ 21 20:00  
ชุดที่ 4 พื้นฐาน ค่า Z และคุณสมบัติ รวมไปถึง การใช้กราฟมาช่วยในการวิเคราะห์ ตอนที่ 22 20:00  
ชุดที่ 4 พื้นฐาน ค่า Z และคุณสมบัติ รวมไปถึง การใช้กราฟมาช่วยในการวิเคราะห์ ตอนที่ 23 20:00  
ชุดที่ 4 พื้นฐาน ค่า Z และคุณสมบัติ รวมไปถึง การใช้กราฟมาช่วยในการวิเคราะห์ ตอนที่ 24 28:06  
ชุดที่ 5 พิกัดเชิงขั้ว และรากคำตอบ ตอนที่ 1 FREE 20:00  
ชุดที่ 5 พิกัดเชิงขั้ว และรากคำตอบ ตอนที่ 2 20:00  
ชุดที่ 5 พิกัดเชิงขั้ว และรากคำตอบ ตอนที่ 3 20:00  
ชุดที่ 5 พิกัดเชิงขั้ว และรากคำตอบ ตอนที่ 4 20:00  
ชุดที่ 5 พิกัดเชิงขั้ว และรากคำตอบ ตอนที่ 5 20:00  
ชุดที่ 5 พิกัดเชิงขั้ว และรากคำตอบ ตอนที่ 6 20:00  
ชุดที่ 5 พิกัดเชิงขั้ว และรากคำตอบ ตอนที่ 7 20:00  
ชุดที่ 5 พิกัดเชิงขั้ว และรากคำตอบ ตอนที่ 8 20:00  
ชุดที่ 5 พิกัดเชิงขั้ว และรากคำตอบ ตอนที่ 9 20:00  
ชุดที่ 5 พิกัดเชิงขั้ว และรากคำตอบ ตอนที่ 10 20:00  
ชุดที่ 5 พิกัดเชิงขั้ว และรากคำตอบ ตอนที่ 11 20:00  
ชุดที่ 5 พิกัดเชิงขั้ว และรากคำตอบ ตอนที่ 12 20:00  
ชุดที่ 5 พิกัดเชิงขั้ว และรากคำตอบ ตอนที่ 13 20:00  
ชุดที่ 5 พิกัดเชิงขั้ว และรากคำตอบ ตอนที่ 14 20:00  
ชุดที่ 5 พิกัดเชิงขั้ว และรากคำตอบ ตอนที่ 15 20:00  
ชุดที่ 5 พิกัดเชิงขั้ว และรากคำตอบ ตอนที่ 16 20:00  
ชุดที่ 5 พิกัดเชิงขั้ว และรากคำตอบ ตอนที่ 17 20:00  
ชุดที่ 5 พิกัดเชิงขั้ว และรากคำตอบ ตอนที่ 18 20:00  
ชุดที่ 5 พิกัดเชิงขั้ว และรากคำตอบ ตอนที่ 19 20:00  
ชุดที่ 5 พิกัดเชิงขั้ว และรากคำตอบ ตอนที่ 20 20:00  
ชุดที่ 5 พิกัดเชิงขั้ว และรากคำตอบ ตอนที่ 21 20:00  
ชุดที่ 5 พิกัดเชิงขั้ว และรากคำตอบ ตอนที่ 22 20:00  
ชุดที่ 5 พิกัดเชิงขั้ว และรากคำตอบ ตอนที่ 23 20:00  
ชุดที่ 5 พิกัดเชิงขั้ว และรากคำตอบ ตอนที่ 24 29:23  
ชุดที่ 8 Expo Log ตอนที่ 1 FREE 20:00  
ชุดที่ 8 Expo Log ตอนที่ 2 20:00  
ชุดที่ 8 Expo Log ตอนที่ 3 20:00  
ชุดที่ 8 Expo Log ตอนที่ 4 20:00  
ชุดที่ 8 Expo Log ตอนที่ 5 20:00  
ชุดที่ 8 Expo Log ตอนที่ 6 20:00  
ชุดที่ 8 Expo Log ตอนที่ 7 20:00  
ชุดที่ 8 Expo Log ตอนที่ 8 20:00  
ชุดที่ 8 Expo Log ตอนที่ 9 20:00  
ชุดที่ 8 Expo Log ตอนที่ 10 20:00  
ชุดที่ 8 Expo Log ตอนที่ 11 20:00  
ชุดที่ 8 Expo Log ตอนที่ 12 20:00  
ชุดที่ 8 Expo Log ตอนที่ 13 20:00  
ชุดที่ 8 Expo Log ตอนที่ 14 20:00  
ชุดที่ 8 Expo Log ตอนที่ 15 20:00  
ชุดที่ 8 Expo Log ตอนที่ 16 20:00  
ชุดที่ 8 Expo Log ตอนที่ 17 20:00  
ชุดที่ 8 Expo Log ตอนที่ 18 20:00  
ชุดที่ 8 Expo Log ตอนที่ 19 20:00  
ชุดที่ 8 Expo Log ตอนที่ 20 20:00  
ชุดที่ 8 Expo Log ตอนที่ 21 20:00  
ชุดที่ 8 Expo Log ตอนที่ 22 20:00  
ชุดที่ 8 Expo Log ตอนที่ 23 20:00  
ชุดที่ 8 Expo Log ตอนที่ 24 20:00  
ชุดที่ 8 Expo Log ตอนที่ 25 20:00  
ชุดที่ 8 Expo Log ตอนที่ 26 20:00  
ชุดที่ 8 Expo Log ตอนที่ 27 20:00  
ชุดที่ 8 Expo Log ตอนที่ 28 20:00  
ชุดที่ 8 Expo Log ตอนที่ 29 20:00  
ชุดที่ 8 Expo Log ตอนที่ 30 12:37  
ชุดที่ 9 เมทริกซ์ (Matrix) ตอนที่ 1 FREE 20:00  
ชุดที่ 9 เมทริกซ์ (Matrix) ตอนที่ 2 20:00  
ชุดที่ 9 เมทริกซ์ (Matrix) ตอนที่ 3 20:00  
ชุดที่ 9 เมทริกซ์ (Matrix) ตอนที่ 4 20:00  
ชุดที่ 9 เมทริกซ์ (Matrix) ตอนที่ 5 20:00  
ชุดที่ 9 เมทริกซ์ (Matrix) ตอนที่ 6 20:00  
ชุดที่ 9 เมทริกซ์ (Matrix) ตอนที่ 7 20:00  
ชุดที่ 9 เมทริกซ์ (Matrix) ตอนที่ 8 20:00  
ชุดที่ 9 เมทริกซ์ (Matrix) ตอนที่ 9 20:00  
ชุดที่ 9 เมทริกซ์ (Matrix) ตอนที่ 10 20:00  
ชุดที่ 9 เมทริกซ์ (Matrix) ตอนที่ 11 20:00  
ชุดที่ 9 เมทริกซ์ (Matrix) ตอนที่ 12 20:00  
ชุดที่ 9 เมทริกซ์ (Matrix) ตอนที่ 13 20:00  
ชุดที่ 9 เมทริกซ์ (Matrix) ตอนที่ 14 20:00  
ชุดที่ 9 เมทริกซ์ (Matrix) ตอนที่ 15 20:00  
ชุดที่ 9 เมทริกซ์ (Matrix) ตอนที่ 16 20:00  
ชุดที่ 9 เมทริกซ์ (Matrix) ตอนที่ 17 20:00  
ชุดที่ 9 เมทริกซ์ (Matrix) ตอนที่ 18 20:00  
ชุดที่ 9 เมทริกซ์ (Matrix) ตอนที่ 19 20:00  
ชุดที่ 9 เมทริกซ์ (Matrix) ตอนที่ 20 20:00  
ชุดที่ 9 เมทริกซ์ (Matrix) ตอนที่ 21 20:00  
ชุดที่ 9 เมทริกซ์ (Matrix) ตอนที่ 22 20:00  
ชุดที่ 9 เมทริกซ์ (Matrix) ตอนที่ 23 20:00  
ชุดที่ 9 เมทริกซ์ (Matrix) ตอนที่ 24 20:00  
ชุดที่ 9 เมทริกซ์ (Matrix) ตอนที่ 25 20:00  
ชุดที่ 9 เมทริกซ์ (Matrix) ตอนที่ 26 20:00  
ชุดที่ 9 เมทริกซ์ (Matrix) ตอนที่ 27 20:00  
ชุดที่ 9 เมทริกซ์ (Matrix) ตอนที่ 28 20:00  
ชุดที่ 9 เมทริกซ์ (Matrix) ตอนที่ 29 20:00  
ชุดที่ 9 เมทริกซ์ (Matrix) ตอนที่ 30 8:09  
ชุดที่ 10 เซต Mission1 ตอนที่ 1 FREE 20:00  
ชุดที่ 10 เซต Mission1 ตอนที่ 2 20:00  
ชุดที่ 10 เซต Mission1 ตอนที่ 3 20:00  
ชุดที่ 10 เซต Mission1 ตอนที่ 4 20:00  
ชุดที่ 10 เซต Mission1 ตอนที่ 5 20:00  
ชุดที่ 10 เซต Mission1 ตอนที่ 6 20:00  
ชุดที่ 10 เซต Mission1 ตอนที่ 7 22:44  
ชุดที่ 10 เซต Mission2 ตอนที่ 1 17:16  
ชุดที่ 10 เซต Mission2 ตอนที่ 2 20:00  
ชุดที่ 10 เซต Mission2 ตอนที่ 3 20:00  
ชุดที่ 10 เซต Mission2 ตอนที่ 4 20:00  
ชุดที่ 10 เซต Mission2 ตอนที่ 5 20:00  
ชุดที่ 10 เซต Mission2 ตอนที่ 6 22:54  
ชุดที่ 10 เซต Mission3 ตอนที่ 1 17:06  
ชุดที่ 10 เซต Mission3 ตอนที่ 2 20:00  
ชุดที่ 10 เซต Mission3 ตอนที่ 3 24:28  
ชุดที่ 10 เซต Mission4 ตอนที่ 1 20:00  
ชุดที่ 10 เซต Mission4 ตอนที่ 2 20:00  
ชุดที่ 10 เซต Mission4 ตอนที่ 3 20:00  
ชุดที่ 10 เซต Mission4 ตอนที่ 4 20:00  
ชุดที่ 10 เซต Mission4 ตอนที่ 5 20:00  
ชุดที่ 10 เซต Mission4 ตอนที่ 6 20:00  
ชุดที่ 10 เซต Mission4 ตอนที่ 7 22:20  
ชุดที่ 11 ตรรกศาสตร์ Mission1 ตอนที่ 1 FREE 20:00  
ชุดที่ 11 ตรรกศาสตร์ Mission1 ตอนที่ 2 20:00  
ชุดที่ 11 ตรรกศาสตร์ Mission1 ตอนที่ 3 20:00  
ชุดที่ 11 ตรรกศาสตร์ Mission1 ตอนที่ 4 20:00  
ชุดที่ 11 ตรรกศาสตร์ Mission1 ตอนที่ 5 20:00  
ชุดที่ 11 ตรรกศาสตร์ Mission1 ตอนที่ 6 20:00  
ชุดที่ 11 ตรรกศาสตร์ Mission2 ตอนที่ 1 20:00  
ชุดที่ 11 ตรรกศาสตร์ Mission2 ตอนที่ 2 20:00  
ชุดที่ 11 ตรรกศาสตร์ Mission2 ตอนที่ 3 20:00  
ชุดที่ 11 ตรรกศาสตร์ Mission2 ตอนที่ 4 20:00  
ชุดที่ 11 ตรรกศาสตร์ Mission2 ตอนที่ 5 20:00  
ชุดที่ 11 ตรรกศาสตร์ Mission2 ตอนที่ 6 20:00  
ชุดที่ 11 ตรรกศาสตร์ Mission2 ตอนที่ 7 20:00  
ชุดที่ 11 ตรรกศาสตร์ Mission3 ตอนที่ 1 20:00  
ชุดที่ 11 ตรรกศาสตร์ Mission3 ตอนที่ 2 20:00  
ชุดที่ 11 ตรรกศาสตร์ Mission3 ตอนที่ 3 25:03  
ชุดที่ 11 ตรรกศาสตร์ Mission3 ตอนที่ 4 20:00  
ชุดที่ 11 ตรรกศาสตร์ Mission3 ตอนที่ 5 20:00  
ชุดที่ 11 ตรรกศาสตร์ Mission3 ตอนที่ 6 12:11  
ชุดที่ 12-13 สถิติ Mission1 ตอนที่ 1 FREE 20:00  
ชุดที่ 12-13 สถิติ Mission1 ตอนที่ 2 20:00  
ชุดที่ 12-13 สถิติ Mission1 ตอนที่ 3 20:00  
ชุดที่ 12-13 สถิติ Mission1 ตอนที่ 4 20:00  
ชุดที่ 12-13 สถิติ Mission1 ตอนที่ 5 20:00  
ชุดที่ 12-13 สถิติ Mission1 ตอนที่ 6 20:00  
ชุดที่ 12-13 สถิติ Mission1 ตอนที่ 7 20:00  
ชุดที่ 12-13 สถิติ Mission1 ตอนที่ 8 12:16  
ชุดที่ 12-13 สถิติ Mission2 ตอนที่ 1 27:44  
ชุดที่ 12-13 สถิติ Mission2 ตอนที่ 2 20:00  
ชุดที่ 12-13 สถิติ Mission2 ตอนที่ 3 20:00  
ชุดที่ 12-13 สถิติ Mission2 ตอนที่ 4 27:27  
ชุดที่ 12-13 สถิติ Mission3 ตอนที่ 1 12:33  
ชุดที่ 12-13 สถิติ Mission3 ตอนที่ 2 20:00  
ชุดที่ 12-13 สถิติ Mission3 ตอนที่ 3 20:00  
ชุดที่ 12-13 สถิติ Mission3 ตอนที่ 4 20:00  
ชุดที่ 12-13 สถิติ Mission3 ตอนที่ 5 20:00  
ชุดที่ 12-13 สถิติ Mission3 ตอนที่ 6 20:00  
ชุดที่ 12-13 สถิติ Mission3 ตอนที่ 7 20:00  
ชุดที่ 12-13 สถิติ Mission3 ตอนที่ 8 20:00  
ชุดที่ 12-13 สถิติ Mission3 ตอนที่ 9 20:00  
ชุดที่ 12-13 สถิติ Mission3 ตอนที่ 10 10:31  
ชุดที่ 12-13 สถิติ Mission4 ตอนที่ 1 9:29  
ชุดที่ 12-13 สถิติ Mission4 ตอนที่ 2 20:00  
ชุดที่ 12-13 สถิติ Mission4 ตอนที่ 3 20:00  
ชุดที่ 12-13 สถิติ Mission4 ตอนที่ 4 20:00  
ชุดที่ 12-13 สถิติ Mission4 ตอนที่ 5 20:00  
ชุดที่ 12-13 สถิติ Mission4 ตอนที่ 6 17:47  
ชุดที่ 12-13 สถิติ Mission5 ตอนที่ 1 22:13  
ชุดที่ 12-13 สถิติ Mission5 ตอนที่ 2 20:00  
ชุดที่ 12-13 สถิติ Mission5 ตอนที่ 3 20:00  
ชุดที่ 12-13 สถิติ Mission5 ตอนที่ 4 20:00  
ชุดที่ 12-13 สถิติ Mission5 ตอนที่ 5 20:00  
ชุดที่ 12-13 สถิติ Mission5 ตอนที่ 6 20:00  
ชุดที่ 12-13 สถิติ Mission5 ตอนที่ 7 14:23  
ชุดที่ 14 ฟังก์ชั่น ตอนที่ 1 FREE 20:00  
ชุดที่ 14 ฟังก์ชั่น ตอนที่ 2 20:00  
ชุดที่ 14 ฟังก์ชั่น ตอนที่ 3 20:00  
ชุดที่ 14 ฟังก์ชั่น ตอนที่ 4 20:00  
ชุดที่ 14 ฟังก์ชั่น ตอนที่ 5 20:00  
ชุดที่ 14 ฟังก์ชั่น ตอนที่ 6 20:00  
ชุดที่ 14 ฟังก์ชั่น ตอนที่ 7 20:00  
ชุดที่ 14 ฟังก์ชั่น ตอนที่ 8 20:00  
ชุดที่ 14 ฟังก์ชั่น ตอนที่ 9 20:00  
ชุดที่ 14 ฟังก์ชั่น ตอนที่ 10 20:00  
ชุดที่ 14 ฟังก์ชั่น ตอนที่ 11 20:00  
ชุดที่ 14 ฟังก์ชั่น ตอนที่ 12 20:00  
ชุดที่ 14 ฟังก์ชั่น ตอนที่ 13 20:00  
ชุดที่ 14 ฟังก์ชั่น ตอนที่ 14 20:00  
ชุดที่ 14 ฟังก์ชั่น ตอนที่ 15 20:00  
ชุดที่ 14 ฟังก์ชั่น ตอนที่ 16 20:00  
ชุดที่ 14 ฟังก์ชั่น ตอนที่ 17 20:00  
ชุดที่ 14 ฟังก์ชั่น ตอนที่ 18 20:00  
ชุดที่ 14 ฟังก์ชั่น ตอนที่ 19 20:00  
ชุดที่ 14 ฟังก์ชั่น ตอนที่ 20 20:00  
ชุดที่ 14 ฟังก์ชั่น ตอนที่ 21 20:00  
ชุดที่ 14 ฟังก์ชั่น ตอนที่ 22 20:00  
ชุดที่ 14 ฟังก์ชั่น ตอนที่ 23 20:00  
ชุดที่ 14 ฟังก์ชั่น ตอนที่ 24 20:00  
ชุดที่ 14 ฟังก์ชั่น ตอนที่ 25 20:00  
ชุดที่ 14 ฟังก์ชั่น ตอนที่ 26 20:00  
ชุดที่ 14 ฟังก์ชั่น ตอนที่ 27 20:00  
ชุดที่ 14 ฟังก์ชั่น ตอนที่ 28 20:00  
ชุดที่ 14 ฟังก์ชั่น ตอนที่ 29 25:12  
ชุดที่ 15 แคลคูลัส ตอนที่ 1 FREE 20:00  
ชุดที่ 15 แคลคูลัส ตอนที่ 2 20:00  
ชุดที่ 15 แคลคูลัส ตอนที่ 3 20:00  
ชุดที่ 15 แคลคูลัส ตอนที่ 4 20:00  
ชุดที่ 15 แคลคูลัส ตอนที่ 5 20:00  
ชุดที่ 15 แคลคูลัส ตอนที่ 6 20:00  
ชุดที่ 15 แคลคูลัส ตอนที่ 7 20:00  
ชุดที่ 15 แคลคูลัส ตอนที่ 8 20:00  
ชุดที่ 15 แคลคูลัส ตอนที่ 9 20:00  
ชุดที่ 15 แคลคูลัส ตอนที่ 10 20:00  
ชุดที่ 15 แคลคูลัส ตอนที่ 11 20:00  
ชุดที่ 15 แคลคูลัส ตอนที่ 12 20:00  
ชุดที่ 15 แคลคูลัส ตอนที่ 13 20:00  
ชุดที่ 15 แคลคูลัส ตอนที่ 14 20:00  
ชุดที่ 15 แคลคูลัส ตอนที่ 15 20:00  
ชุดที่ 15 แคลคูลัส ตอนที่ 16 20:00  
ชุดที่ 15 แคลคูลัส ตอนที่ 17 20:00  
ชุดที่ 15 แคลคูลัส ตอนที่ 18 20:00  
ชุดที่ 15 แคลคูลัส ตอนที่ 19 20:00  
ชุดที่ 15 แคลคูลัส ตอนที่ 20 20:00  
ชุดที่ 15 แคลคูลัส ตอนที่ 21 20:00  
ชุดที่ 15 แคลคูลัส ตอนที่ 22 13:20  
ชุดที่ 16 แคลคูลัส (ต่อ) ตอนที่ 1 FREE 20:00  
ชุดที่ 16 แคลคูลัส (ต่อ) ตอนที่ 2 20:00  
ชุดที่ 16 แคลคูลัส (ต่อ) ตอนที่ 3 20:00  
ชุดที่ 16 แคลคูลัส (ต่อ) ตอนที่ 4 20:00  
ชุดที่ 16 แคลคูลัส (ต่อ) ตอนที่ 5 20:00  
ชุดที่ 16 แคลคูลัส (ต่อ) ตอนที่ 6 20:00  
ชุดที่ 16 แคลคูลัส (ต่อ) ตอนที่ 7 20:00  
ชุดที่ 16 แคลคูลัส (ต่อ) ตอนที่ 8 20:00  
ชุดที่ 16 แคลคูลัส (ต่อ) ตอนที่ 9 20:00  
ชุดที่ 16 แคลคูลัส (ต่อ) ตอนที่ 10 20:00  
ชุดที่ 16 แคลคูลัส (ต่อ) ตอนที่ 11 20:00  
ชุดที่ 16 แคลคูลัส (ต่อ) ตอนที่ 12 20:00  
ชุดที่ 16 แคลคูลัส (ต่อ) ตอนที่ 13 20:00  
ชุดที่ 16 แคลคูลัส (ต่อ) ตอนที่ 14 20:00  
ชุดที่ 16 แคลคูลัส (ต่อ) ตอนที่ 15 20:00  
ชุดที่ 16 แคลคูลัส (ต่อ) ตอนที่ 16 20:00  
ชุดที่ 16 แคลคูลัส (ต่อ) ตอนที่ 17 20:00  
ชุดที่ 16 แคลคูลัส (ต่อ) ตอนที่ 18 20:00  
ชุดที่ 16 แคลคูลัส (ต่อ) ตอนที่ 19 20:00  
ชุดที่ 16 แคลคูลัส (ต่อ) ตอนที่ 20 20:00  
ชุดที่ 16 แคลคูลัส (ต่อ) ตอนที่ 21 17:52  
ชุดที่ 17 ภาคตัดกรวย ตอนที่ 1 FREE 20:00  
ชุดที่ 17 ภาคตัดกรวย ตอนที่ 2 20:00  
ชุดที่ 17 ภาคตัดกรวย ตอนที่ 3 20:00  
ชุดที่ 17 ภาคตัดกรวย ตอนที่ 4 20:00  
ชุดที่ 17 ภาคตัดกรวย ตอนที่ 5 20:00  
ชุดที่ 17 ภาคตัดกรวย ตอนที่ 6 20:00  
ชุดที่ 17 ภาคตัดกรวย ตอนที่ 7 20:00  
ชุดที่ 17 ภาคตัดกรวย ตอนที่ 8 20:00  
ชุดที่ 17 ภาคตัดกรวย ตอนที่ 9 20:00  
ชุดที่ 17 ภาคตัดกรวย ตอนที่ 10 20:00  
ชุดที่ 17 ภาคตัดกรวย ตอนที่ 11 20:00  
ชุดที่ 17 ภาคตัดกรวย ตอนที่ 12 20:00  
ชุดที่ 17 ภาคตัดกรวย ตอนที่ 13 20:00  
ชุดที่ 17 ภาคตัดกรวย ตอนที่ 14 20:00  
ชุดที่ 17 ภาคตัดกรวย ตอนที่ 15 20:00  
ชุดที่ 17 ภาคตัดกรวย ตอนที่ 16 20:00  
ชุดที่ 17 ภาคตัดกรวย ตอนที่ 17 20:00  
ชุดที่ 17 ภาคตัดกรวย ตอนที่ 18 20:00  
ชุดที่ 17 ภาคตัดกรวย ตอนที่ 19 20:00  
ชุดที่ 17 ภาคตัดกรวย ตอนที่ 20 25:05  
ชุดที่ 18 ภาคตัดกรวย (ต่อ) ตอนที่ 1 FREE 20:00  
ชุดที่ 18 ภาคตัดกรวย (ต่อ) ตอนที่ 2 20:00  
ชุดที่ 18 ภาคตัดกรวย (ต่อ) ตอนที่ 3 20:00  
ชุดที่ 18 ภาคตัดกรวย (ต่อ) ตอนที่ 4 20:00  
ชุดที่ 18 ภาคตัดกรวย (ต่อ) ตอนที่ 5 20:00  
ชุดที่ 18 ภาคตัดกรวย (ต่อ) ตอนที่ 6 20:00  
ชุดที่ 18 ภาคตัดกรวย (ต่อ) ตอนที่ 7 20:00  
ชุดที่ 18 ภาคตัดกรวย (ต่อ) ตอนที่ 8 20:00  
ชุดที่ 18 ภาคตัดกรวย (ต่อ) ตอนที่ 9 20:00  
ชุดที่ 18 ภาคตัดกรวย (ต่อ) ตอนที่ 10 20:00  
ชุดที่ 18 ภาคตัดกรวย (ต่อ) ตอนที่ 11 20:00  
ชุดที่ 18 ภาคตัดกรวย (ต่อ) ตอนที่ 12 20:00  
ชุดที่ 18 ภาคตัดกรวย (ต่อ) ตอนที่ 13 20:00  
ชุดที่ 18 ภาคตัดกรวย (ต่อ) ตอนที่ 14 23:26  
ชุดที่ 20 ตรีโกณมิติ ตอนที่ 1 FREE 20:00  
ชุดที่ 20 ตรีโกณมิติ ตอนที่ 2 20:00  
ชุดที่ 20 ตรีโกณมิติ ตอนที่ 3 20:00  
ชุดที่ 20 ตรีโกณมิติ ตอนที่ 4 20:00  
ชุดที่ 20 ตรีโกณมิติ ตอนที่ 5 20:00  
ชุดที่ 20 ตรีโกณมิติ ตอนที่ 6 20:00  
ชุดที่ 20 ตรีโกณมิติ ตอนที่ 7 20:00  
ชุดที่ 20 ตรีโกณมิติ ตอนที่ 8 20:00  
ชุดที่ 20 ตรีโกณมิติ ตอนที่ 9 20:00  
ชุดที่ 20 ตรีโกณมิติ ตอนที่ 10 20:00  
ชุดที่ 20 ตรีโกณมิติ ตอนที่ 11 20:00  
ชุดที่ 20 ตรีโกณมิติ ตอนที่ 12 20:00  
ชุดที่ 20 ตรีโกณมิติ ตอนที่ 13 20:00  
ชุดที่ 20 ตรีโกณมิติ ตอนที่ 14 20:00  
ชุดที่ 20 ตรีโกณมิติ ตอนที่ 15 20:00  
ชุดที่ 20 ตรีโกณมิติ ตอนที่ 16 20:00  
ชุดที่ 20 ตรีโกณมิติ ตอนที่ 17 20:00  
ชุดที่ 20 ตรีโกณมิติ ตอนที่ 18 20:00  
ชุดที่ 20 ตรีโกณมิติ ตอนที่ 19 20:00  
ชุดที่ 20 ตรีโกณมิติ ตอนที่ 20 20:00  
ชุดที่ 20 ตรีโกณมิติ ตอนที่ 21 22:10  
ชุดที่ 21 เวกเตอร์ ตอนที่ 1 FREE 20:00  
ชุดที่ 21 เวกเตอร์ ตอนที่ 2 20:00  
ชุดที่ 21 เวกเตอร์ ตอนที่ 3 20:00  
ชุดที่ 21 เวกเตอร์ ตอนที่ 4 20:00  
ชุดที่ 21 เวกเตอร์ ตอนที่ 5 20:00  
ชุดที่ 21 เวกเตอร์ ตอนที่ 6 20:00  
ชุดที่ 21 เวกเตอร์ ตอนที่ 7 20:00  
ชุดที่ 21 เวกเตอร์ ตอนที่ 8 20:00  
ชุดที่ 21 เวกเตอร์ ตอนที่ 9 20:00  
ชุดที่ 21 เวกเตอร์ ตอนที่ 10 20:00  
ชุดที่ 21 เวกเตอร์ ตอนที่ 11 20:00  
ชุดที่ 21 เวกเตอร์ ตอนที่ 12 15:47  
ชุดที่ 22 กำหนดการเชิงเส้น ตอนที่ 1 20:00  
ชุดที่ 22 กำหนดการเชิงเส้น ตอนที่ 2 20:00  
ชุดที่ 22 กำหนดการเชิงเส้น ตอนที่ 3 21:09  
ชุดที่ 6 ความน่าจะเป็น Mission1 ตอนที่ 1 FREE 20:00  
ชุดที่ 6 ความน่าจะเป็น Mission1 ตอนที่ 2 20:00  
ชุดที่ 6 ความน่าจะเป็น Mission1 ตอนที่ 3 20:00  
ชุดที่ 6 ความน่าจะเป็น Mission1 ตอนที่ 4 20:00  
ชุดที่ 6 ความน่าจะเป็น Mission1 ตอนที่ 5 20:00  
ชุดที่ 6 ความน่าจะเป็น Mission1 ตอนที่ 6 20:00  
ชุดที่ 6 ความน่าจะเป็น Mission1 ตอนที่ 7 20:00  
ชุดที่ 6 ความน่าจะเป็น Mission1 ตอนที่ 8 20:00  
ชุดที่ 6 ความน่าจะเป็น Mission1 ตอนที่ 9 20:00  
ชุดที่ 6 ความน่าจะเป็น Mission1 ตอนที่ 10 20:00  
ชุดที่ 6 ความน่าจะเป็น Mission1 ตอนที่ 11 20:00  
ชุดที่ 6 ความน่าจะเป็น Mission1 ตอนที่ 12 20:00  
ชุดที่ 6 ความน่าจะเป็น Mission1 ตอนที่ 13 27:16  
ชุดที่ 7 ความน่าจะเป็น Mission 2 ตอนที่ 1 FREE 12:44  
ชุดที่ 7 ความน่าจะเป็น Mission 2 ตอนที่ 2 20:00  
ชุดที่ 7 ความน่าจะเป็น Mission 2 ตอนที่ 3 20:00  
ชุดที่ 7 ความน่าจะเป็น Mission 2 ตอนที่ 4 20:00  
ชุดที่ 7 ความน่าจะเป็น Mission 2 ตอนที่ 5 20:00  
ชุดที่ 7 ความน่าจะเป็น Mission 2 ตอนที่ 6 20:00  
ชุดที่ 7 ความน่าจะเป็น Mission 2 ตอนที่ 7 20:00  
ชุดที่ 7 ความน่าจะเป็น Mission 2 ตอนที่ 8 20:00  
ชุดที่ 7 ความน่าจะเป็น Mission 2 ตอนที่ 9 20:00  
ชุดที่ 7 ความน่าจะเป็น Mission 2 ตอนที่ 10 20:00  
ชุดที่ 7 ความน่าจะเป็น Mission 2 ตอนที่ 11 20:00  
ชุดที่ 7 ความน่าจะเป็น Mission 2 ตอนที่ 12 20:00