MQ04 ตะลุยโจทย์คณิตฯแนวหลักสูตรใหม่

slider

ราคา

5,000

3,500 บาท

โดยติวเตอร์ พี่อุ๋ย

เรียนได้

121

วัน

ได้รับสิทธิ์

75 ชั่วโมง

มีทั้งหมด

152

บทเรียน

ความยาว VDO

50 ชั่วโมง 17 นาที

ตะลุยโจทย์ คณิตฯตามแนวหลักสูตรใหม่ โจทย์ประยุกต์ เพื่อฝึกทักษะแก้ปัญหาโจทย์อิงตามหลักสูตรใหม่ โจทย์แนวใหม่ เตรียมตัวสอบ PAT1 และสนามอื่นๆ

รายละเอียดคอร์สเรียน

พี่อุ๋ยจะพาตะลุยโจทย์ คณิตฯตามแนวหลักสูตรใหม่ รวมถึงโจทย์ประยุกต์ ที่มีการเปลี่ยนแนวคำถาม โดยคอร์สนี้จะมีได้ฝึกทำโจทย์อ้างอิงจากโจทย์ตามแนวของ สสวท รวมไปถึงโจทย์แนวอื่นที่พี่อุ๋ยแนะนำว่าต้องรู้และให้ฝึกไว้เพื่อเตรียมรับมือในการสอบสนามต่างๆ รวมถึงโจทย์ที่พี่อุ๋ยคิดว่าน่าจะออกสอบด้วย

ก่อนเรียนคอร์สนี้
คอร์สนี้เป็นคอร์สตะลุยโจทย์ จำเป็นต้องเก็บเนื้อหามาให้แน่นแล้วระดับนึง เพื่อความลื่นไหลในการฝึกโจทย์ในคอร์สนี้ แต่สำหรับน้องที่เนื้อหาไม่แน่นมาก แต่เวลาไม่พอแล้วก็พอเรียนได้ครับ ในบางเรื่องพี่อุ๋ยจะมีทวนให้เล็กน้อยอยู่ด้วย

คอร์สนี้เหมาะกับ

น้องที่กำลังเตรียมตัวฝึกโจทย์โดยเฉพาะน้องๆที่ เตรียมตัวสอบ PAT1 พลาดไม่ได้เลยนะครับ^^

เซต โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 1 FREE 20:00  
เซต โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 2 20:00  
เซต โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 3 20:00  
เซต โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 4 20:00  
เซต โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 5 11:01  
ตรรกศาสตร์ โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 1 FREE 8:59  
ตรรกศาสตร์ โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 2 20:00  
ตรรกศาสตร์ โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 3 20:00  
ตรรกศาสตร์ โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 4 20:00  
ตรรกศาสตร์ โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 5 10:06  
จำนวนจริง โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 1 FREE 29:55  
จำนวนจริง โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 2 20:00  
จำนวนจริง โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 3 20:00  
จำนวนจริง โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 4 20:00  
จำนวนจริง โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 5 20:00  
จำนวนจริง โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 6 20:00  
จำนวนจริง โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 7 20:00  
จำนวนจริง โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 8 20:00  
จำนวนจริง โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 9 20:00  
จำนวนจริง โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 10 20:00  
จำนวนจริง โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 11 20:00  
จำนวนจริง โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 12 20:58  
ฟังก์ชั่น โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 1 FREE 20:00  
ฟังก์ชั่น โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 2 20:00  
ฟังก์ชั่น โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 3 20:00  
ฟังก์ชั่น โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 4 19:59  
ฟังก์ชั่น โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 5 20:01  
ฟังก์ชั่น โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 6 20:00  
ฟังก์ชั่น โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 7 20:00  
ฟังก์ชั่น โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 8 20:00  
ฟังก์ชั่น โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 9 20:00  
ฟังก์ชั่น โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 10 13:42  
แคลคูลัส โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 1 FREE 26:18  
แคลคูลัส โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 2 20:00  
แคลคูลัส โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 3 20:00  
แคลคูลัส โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 4 20:00  
แคลคูลัส โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 5 20:00  
แคลคูลัส โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 6 20:00  
แคลคูลัส โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 7 20:00  
แคลคูลัส โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 8 20:00  
แคลคูลัส โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 9 20:00  
แคลคูลัส โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 10 20:00  
แคลคูลัส โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 11 20:00  
แคลคูลัส โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 12 20:00  
แคลคูลัส โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 13 20:00  
แคลคูลัส โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 14 20:00  
แคลคูลัส โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 15 21:28  
เมทริกซ์ โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 1 FREE 20:00  
เมทริกซ์ โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 2 20:00  
เมทริกซ์ โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 3 20:00  
เมทริกซ์ โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 4 22:38  
Expo-Logโจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 1 17:22  
Expo-Logโจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 2 20:00  
Expo-Logโจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 3 20:00  
Expo-Logโจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 4 20:00  
Expo-Logโจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 5 20:00  
Expo-Logโจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 6 20:00  
Expo-Logโจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 7 20:00  
Expo-Logโจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 8 20:00  
Expo-Logโจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 9 26:41  
จำนวนเชิงซ้อนโจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 1 FREE 13:20  
จำนวนเชิงซ้อนโจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 2 20:00  
จำนวนเชิงซ้อนโจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 3 20:00  
จำนวนเชิงซ้อนโจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 4 20:00  
จำนวนเชิงซ้อนโจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 5 20:00  
จำนวนเชิงซ้อนโจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 6 20:00  
จำนวนเชิงซ้อนโจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 7 20:00  
จำนวนเชิงซ้อนโจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 8 20:00  
จำนวนเชิงซ้อนโจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 9 20:01  
จำนวนเชิงซ้อนโจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 10 25:07  
เวกเตอร์ โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 1 FREE 20:00  
เวกเตอร์ โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 2 20:00  
เวกเตอร์ โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 3 20:00  
เวกเตอร์ โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 4 20:00  
เวกเตอร์ โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 5 20:00  
เวกเตอร์ โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 6 20:00  
เวกเตอร์ โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 7 20:00  
เวกเตอร์ โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 8 10:30  
ลำดับ อนุกรม โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 1 FREE 29:30  
ลำดับ อนุกรม โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 2 20:00  
ลำดับ อนุกรม โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 3 20:00  
ลำดับ อนุกรม โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 4 20:00  
ลำดับ อนุกรม โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 5 20:00  
ลำดับ อนุกรม โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 6 20:00  
ลำดับ อนุกรม โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 7 20:00  
ลำดับ อนุกรม โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 8 17:04  
ภาคตัดกรวย โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 1 FREE 22:56  
ภาคตัดกรวย โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 2 20:00  
ภาคตัดกรวย โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 3 20:00  
ภาคตัดกรวย โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 4 20:00  
ภาคตัดกรวย โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 5 20:00  
ภาคตัดกรวย โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 6 20:01  
ภาคตัดกรวย โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 7 20:01  
ภาคตัดกรวย โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 8 20:01  
ภาคตัดกรวย โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 9 20:01  
ภาคตัดกรวย โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 10 20:00  
ภาคตัดกรวย โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 11 20:00  
ภาคตัดกรวย โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 12 20:00  
ภาคตัดกรวย โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 13 17:39  
หลักการนับเบื้องต้น โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 1 FREE 20:00  
หลักการนับเบื้องต้น โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 2 20:00  
หลักการนับเบื้องต้น โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 3 20:00  
หลักการนับเบื้องต้น โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 4 20:00  
หลักการนับเบื้องต้น โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 5 20:00  
หลักการนับเบื้องต้น โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 6 20:00  
หลักการนับเบื้องต้น โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 7 20:00  
หลักการนับเบื้องต้น โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 8 20:00  
หลักการนับเบื้องต้น โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 9 20:00  
หลักการนับเบื้องต้น โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 10 20:00  
หลักการนับเบื้องต้น โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 11 20:00  
หลักการนับเบื้องต้น โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 12 20:00  
หลักการนับเบื้องต้น โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 13 24:24  
ทวินาม โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 1 15:30  
ทวินาม โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 2 20:00  
ทวินาม โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 3 20:00  
ทวินาม โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 4 22:35  
ความน่าจะเป็น โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 1 FREE 17:25  
ความน่าจะเป็น โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 2 20:00  
ความน่าจะเป็น โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 3 20:00  
ความน่าจะเป็น โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 4 20:00  
ความน่าจะเป็น โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 5 20:01  
ความน่าจะเป็น โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 6 20:01  
ความน่าจะเป็น โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 7 19:00  
ตรีโกณมิติ โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 1 FREE 20:00  
ตรีโกณมิติ โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 2 20:00  
ตรีโกณมิติ โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 3 20:00  
ตรีโกณมิติ โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 4 20:00  
ตรีโกณมิติ โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 5 20:00  
ตรีโกณมิติ โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 6 20:00  
ตรีโกณมิติ โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 7 20:00  
ตรีโกณมิติ โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 8 20:00  
ตรีโกณมิติ โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 9 20:00  
ตรีโกณมิติ โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 10 20:01  
ตรีโกณมิติ โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 11 20:01  
ตรีโกณมิติ โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 12 20:01  
ตรีโกณมิติ โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 13 20:01  
ตรีโกณมิติ โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 14 20:01  
ตรีโกณมิติ โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 15 20:01  
ตรีโกณมิติ โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 16 20:01  
ตรีโกณมิติ โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 17 20:01  
ตรีโกณมิติ โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 18 20:01  
ตรีโกณมิติ โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 19 20:01  
ตรีโกณมิติ โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 20 20:01  
ตรีโกณมิติ โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 21 11:07  
ดอกเบี้ย โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 1 28:55  
ดอกเบี้ย โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 2 20:01  
ดอกเบี้ย โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 3 20:28  
สถิติ โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 1 FREE 19:34  
สถิติ โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 2 20:00  
สถิติ โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 3 20:00  
สถิติ โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 4 20:00  
สถิติ โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 5 13:27  
1.โจทย์ปัญหาตามหลักสูตรใหม่ เรื่อง เซต.pdf
2.โจทย์ปัญหาตามหลักสูตรใหม่ เรื่อง ตรรกศาสตร์.pdf
3.โจทย์ปัญหาตามหลักสูตรใหม่ เรื่อง จำนวนจริง.pdf
4.โจทย์ปัญหาตามหลักสูตรใหม่ เรื่อง ฟังก์ชัน.pdf
5.โจทย์ปัญหาตามหลักสูตรใหม่ เรื่อง แคลคูลัส.pdf
6.โจทย์ปัญหาตามหลักสูตรใหม่ เรื่อง เมตริกซ์.pdf
7.โจทย์ปัญหาตามหลักสูตรใหม่ เรื่อง เลขยกกำลัง.pdf
8.โจทย์ปัญหาตามหลักสูตรใหม่ เรื่อง จำนวนเชิงซ้อน.pdf
9.โจทย์ปัญหาตามหลักสูตรใหม่ เรื่อง เวกเตอร์.pdf
10.โจทย์ปัญหาตามหลักสูตรใหม่ เรื่อง อนุกรม (16 .pdf
11.โจทย์ปัญหาตามหลักสูตรใหม่ เรื่อง ภาคตัดกรวย.pdf
12.โจทย์ปัญหาตามหลักสูตรใหม่ เรื่อง หลักการนับเบื้องต้นและทวินาม.pdf
13.โจทย์ปัญหาตามหลักสูตรใหม่ เรื่อง ความน่าจะเป็น.pdf
14.โจทย์ปัญหาตามหลักสูตรใหม่ เรื่อง ตรีโกณมิติ.pdf
15.โจทย์ปัญหาตามหลักสูตรใหม่ เรื่อง ดอกเบี้ย.pdf
16.โจทย์ปัญหาตามหลักสูตรใหม่ เรื่อง สถิติ (ส่วนที่เพิ่มมาในหลักสูตรใหม่).pdf

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน

 • สอนดีมากเลยครับ ครบทุกความยากเลย สำหรัมผมโจทย์ต่อบทค่อนข้างน้อยครับ
  Sir***********kul

 • สอนดีเเละสอนได้เข้าใจง่ายมากๆครับ
  ธีร*********นท์

 • พี่อุ๋ยสอนดีมากครับ เข้าใจเนื้อหาใหม่ได้ดี ขอบคุณมากๆครับ
  นาย*********************ลป์

 • พี่อุ๋ยสอนดีมากกกกกกกๆครับ ทบทวน ครบถ้วน +โจทย์แนวใหม่
  ทาว********ดุล

 • สอนดีมากๆเลยค่ะ สนุก และครบถ้วน
  อริ*******ชีพ

 • พี่อุ๋ยสอนดีมากกกกไม่ง่วงนอนเลย ได้ทวนเนื้อหาเก่าๆด้วยดีมากเลยค่ะ
  รดา******ริญ

 • พี่อุ๋ยสอนดีมากๆค่ะ
  ณิช*************อาด

ขั้นตอน 1

เลือกคอร์สเรียนที่ต้องการสมัครเรียน จากนั้นคลิก "เพิ่มลงตะกร้า" เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการสมัครเรียนออนไลน์

ขั้นตอน 2

กรอกอีเมลและรหัสผ่านสำหรับเข้าสู่ระบบ หรือหากน้องเป็นนักเรียนใหม่ ให้กด "สมัครสมาชิก" ด้านล่างก่อนค่ะ
(สำหรับน้องที่เข้าสู่ระบบอยู่แล้ว ให้ตรวจสอบข้อมูล และคลิก "เลือกวิธีชำระเงิน" เพื่อไปยังขั้นตอนถัดไปได้เลย)

ขั้นตอน 3

เลือกวิธีการชำระเงินที่ต้องการ
แนะนำให้อ่านรายละเอียดของการชำระเงินแต่ละแบบ ก่อนเลือกวิธีที่สะดวกที่สุดนะคะ

ขั้นตอน 4

ตรวจสอบรายละเอียด ชื่อคอร์สที่สมัคร รวมถึงราคา ก่อนเข้าสู่ขั้นตอนการชำระเงิน
(หากมีคูปองส่วนลดให้ใส่รหัสคูปองที่ขั้นตอนนี้ได้เลยค่ะ)

ขั้นตอน 5

เข้าสู่หน้าชำระเงิน
หากเลือกโอนเข้าบัญชีธนาคาร ให้ทำการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารดังต่อไปนี้
ธนาคาร เลขที่บัญชี ชื่อบัญชี
  ธ. กสิกรไทย 040-8-93885-6 บริษัท ติวมาสเตอร์ จำกัด (Tuemaster Co., Ltd.)
  พร้อมเพย์ (PromptPay) 0105561086021 บริษัท ติวมาสเตอร์ จำกัด (Tuemaster Co., Ltd.)

หลังจากโอนเงินเรียบร้อยแล้ว ให้เข้ามาแจ้งโอนเงิน โดยคลิกเข้าสู่ระบบมุมบนขวาของเว็บไซต์
จากนั้นเลือกที่เมนู "แจ้งโอนเงิน" เพื่อแจ้งการชำระเงินกับพี่ทีมงาน
(หรือหากเข้าสู่ระบบอยู่แล้ว สามารถแจ้งโอนเงินได้ที่นี่ แจ้งโอนเงิน)

ขั้นตอน 6

หลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว น้องๆ จะได้อีเมล
ลงทะเบียนเรียนคอร์ส... ยืนยันการลงทะเบียน หลังจากที่พี่ทีมงานตรวจสอบยอดแล้ว น้องจะได้รับเมลนี้ เพื่อยืนยันการลงทะเบียนเรียนค่ะ


ขั้นตอน 7

ใช้ Email และ Password ที่สมัครสมาชิกไว้ สำหรับเข้าสู่ระบบเพื่อเรียนออนไลน์ได้เลยค่ะ!

คอร์สอื่น ๆ ที่คุณอาจสนใจ