เกี่ยวกับคอร์สนี้
เนื้อหาคอร์สทั้งหมด 50 ชั่วโมง 17 นาที
เรียนคอร์สนี้ได้ 121 วัน
จำกัดเวลาเรียน 75 ชั่วโมง
เกี่ยวกับผู้สอน
ติวเตอร์ พี่อุ๋ย
TueMaster

การศึกษา :วศ.บ.ไฟฟ้า (เกียรตินิยม), วศ.ม. ไฟฟ้า (ลาดกระบัง) ปัจจุบันสอนวิชาคณิตศาสตร์(ชั้นมัธยมปลาย) ที่สถาบันกวดวิชา เดอะติวเตอร์ และเป็นอาจารย์พิเศษสอนโรงเรียนหลายแห่ง, เป็นอาจารย์รับเชิญสอนติวในหลายๆโครงการ เช่น รายการติวเข้ม เติมเต็มความรู้, รินน้ำใจสู่น้องชาวใต้ ฯลฯ

MQ04 ตะลุยโจทย์คณิตฯแนวหลักสูตรใหม่ -22%

ตะลุยโจทย์ คณิตฯตามแนวหลักสูตรใหม่ โจทย์ประยุกต์ เพื่อฝึกทักษะแก้ปัญหาโจทย์อิงตามหลักสูตรใหม่ โจทย์แนวใหม่ เตรียมตัวสอบ PAT1 และสนามอื่นๆ

โดย ติวเตอร์ พี่อุ๋ย
แชร์คอร์สนี้บน Social:

ราคา 3,900 บาท เท่านั้น!

5,000 บาท
สมัครเรียน แจ้งโอนเงิน

พี่อุ๋ยจะพาตะลุยโจทย์ คณิตฯตามแนวหลักสูตรใหม่ รวมถึงโจทย์ประยุกต์ ที่มีการเปลี่ยนแนวคำถาม โดยคอร์สนี้จะมีได้ฝึกทำโจทย์อ้างอิงจากโจทย์ตามแนวของ สสวท รวมไปถึงโจทย์แนวอื่นที่พี่อุ๋ยแนะนำว่าต้องรู้และให้ฝึกไว้เพื่อเตรียมรับมือในการสอบสนามต่างๆ รวมถึงโจทย์ที่พี่อุ๋ยคิดว่าน่าจะออกสอบด้วย

ก่อนเรียนคอร์สนี้
คอร์สนี้เป็นคอร์สตะลุยโจทย์ จำเป็นต้องเก็บเนื้อหามาให้แน่นแล้วระดับนึง เพื่อความลื่นไหลในการฝึกโจทย์ในคอร์สนี้ แต่สำหรับน้องที่เนื้อหาไม่แน่นมาก แต่เวลาไม่พอแล้วก็พอเรียนได้ครับ ในบางเรื่องพี่อุ๋ยจะมีทวนให้เล็กน้อยอยู่ด้วย

คอร์สนี้เหมาะกับ

น้องที่กำลังเตรียมตัวฝึกโจทย์โดยเฉพาะน้องๆที่ เตรียมตัวสอบ PAT1 พลาดไม่ได้เลยนะครับ^^

เซต โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 1 FREE 20.00 นาที  
เซต โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 2 20.00 นาที  
เซต โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 3 20.00 นาที  
เซต โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 4 20.00 นาที  
เซต โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 5 11.01 นาที  
ตรรกศาสตร์ โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 1 FREE 8.59 นาที  
ตรรกศาสตร์ โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 2 20.00 นาที  
ตรรกศาสตร์ โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 3 20.00 นาที  
ตรรกศาสตร์ โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 4 20.00 นาที  
ตรรกศาสตร์ โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 5 10.06 นาที  
จำนวนจริง โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 1 FREE 29.55 นาที  
จำนวนจริง โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 2 20.00 นาที  
จำนวนจริง โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 3 20.00 นาที  
จำนวนจริง โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 4 20.00 นาที  
จำนวนจริง โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 5 20.00 นาที  
จำนวนจริง โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 6 20.00 นาที  
จำนวนจริง โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 7 20.00 นาที  
จำนวนจริง โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 8 20.00 นาที  
จำนวนจริง โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 9 20.00 นาที  
จำนวนจริง โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 10 20.00 นาที  
จำนวนจริง โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 11 20.00 นาที  
จำนวนจริง โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 12 20.58 นาที  
ฟังก์ชั่น โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 1 FREE 20.00 นาที  
ฟังก์ชั่น โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 2 20.00 นาที  
ฟังก์ชั่น โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 3 20.00 นาที  
ฟังก์ชั่น โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 4 19.59 นาที  
ฟังก์ชั่น โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 5 20.01 นาที  
ฟังก์ชั่น โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 6 20.00 นาที  
ฟังก์ชั่น โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 7 20.00 นาที  
ฟังก์ชั่น โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 8 20.00 นาที  
ฟังก์ชั่น โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 9 20.00 นาที  
ฟังก์ชั่น โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 10 13.42 นาที  
แคลคูลัส โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 1 FREE 26.18 นาที  
แคลคูลัส โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 2 20.00 นาที  
แคลคูลัส โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 3 20.00 นาที  
แคลคูลัส โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 4 20.00 นาที  
แคลคูลัส โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 5 20.00 นาที  
แคลคูลัส โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 6 20.00 นาที  
แคลคูลัส โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 7 20.00 นาที  
แคลคูลัส โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 8 20.00 นาที  
แคลคูลัส โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 9 20.00 นาที  
แคลคูลัส โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 10 20.00 นาที  
แคลคูลัส โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 11 20.00 นาที  
แคลคูลัส โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 12 20.00 นาที  
แคลคูลัส โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 13 20.00 นาที  
แคลคูลัส โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 14 20.00 นาที  
แคลคูลัส โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 15 21.28 นาที  
เมทริกซ์ โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 1 FREE 20.00 นาที  
เมทริกซ์ โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 2 20.00 นาที  
เมทริกซ์ โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 3 20.00 นาที  
เมทริกซ์ โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 4 22.38 นาที  
Expo-Logโจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 1 17.22 นาที  
Expo-Logโจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 2 20.00 นาที  
Expo-Logโจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 3 20.00 นาที  
Expo-Logโจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 4 20.00 นาที  
Expo-Logโจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 5 20.00 นาที  
Expo-Logโจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 6 20.00 นาที  
Expo-Logโจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 7 20.00 นาที  
Expo-Logโจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 8 20.00 นาที  
Expo-Logโจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 9 26.41 นาที  
จำนวนเชิงซ้อนโจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 1 FREE 13.20 นาที  
จำนวนเชิงซ้อนโจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 2 20.00 นาที  
จำนวนเชิงซ้อนโจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 3 20.00 นาที  
จำนวนเชิงซ้อนโจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 4 20.00 นาที  
จำนวนเชิงซ้อนโจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 5 20.00 นาที  
จำนวนเชิงซ้อนโจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 6 20.00 นาที  
จำนวนเชิงซ้อนโจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 7 20.00 นาที  
จำนวนเชิงซ้อนโจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 8 20.00 นาที  
จำนวนเชิงซ้อนโจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 9 20.01 นาที  
จำนวนเชิงซ้อนโจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 10 25.07 นาที  
เวกเตอร์ โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 1 FREE 20.00 นาที  
เวกเตอร์ โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 2 20.00 นาที  
เวกเตอร์ โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 3 20.00 นาที  
เวกเตอร์ โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 4 20.00 นาที  
เวกเตอร์ โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 5 20.00 นาที  
เวกเตอร์ โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 6 20.00 นาที  
เวกเตอร์ โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 7 20.00 นาที  
เวกเตอร์ โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 8 10.30 นาที  
ลำดับ อนุกรม โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 1 FREE 29.30 นาที  
ลำดับ อนุกรม โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 2 20.00 นาที  
ลำดับ อนุกรม โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 3 20.00 นาที  
ลำดับ อนุกรม โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 4 20.00 นาที  
ลำดับ อนุกรม โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 5 20.00 นาที  
ลำดับ อนุกรม โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 6 20.00 นาที  
ลำดับ อนุกรม โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 7 20.00 นาที  
ลำดับ อนุกรม โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 8 17.04 นาที  
ภาคตัดกรวย โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 1 FREE 22.56 นาที  
ภาคตัดกรวย โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 2 20.00 นาที  
ภาคตัดกรวย โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 3 20.00 นาที  
ภาคตัดกรวย โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 4 20.00 นาที  
ภาคตัดกรวย โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 5 20.00 นาที  
ภาคตัดกรวย โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 6 20.01 นาที  
ภาคตัดกรวย โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 7 20.01 นาที  
ภาคตัดกรวย โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 8 20.01 นาที  
ภาคตัดกรวย โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 9 20.01 นาที  
ภาคตัดกรวย โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 10 20.00 นาที  
ภาคตัดกรวย โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 11 20.00 นาที  
ภาคตัดกรวย โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 12 20.00 นาที  
ภาคตัดกรวย โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 13 17.39 นาที  
หลักการนับเบื้องต้น โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 1 FREE 20.00 นาที  
หลักการนับเบื้องต้น โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 2 20.00 นาที  
หลักการนับเบื้องต้น โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 3 20.00 นาที  
หลักการนับเบื้องต้น โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 4 20.00 นาที  
หลักการนับเบื้องต้น โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 5 20.00 นาที  
หลักการนับเบื้องต้น โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 6 20.00 นาที  
หลักการนับเบื้องต้น โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 7 20.00 นาที  
หลักการนับเบื้องต้น โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 8 20.00 นาที  
หลักการนับเบื้องต้น โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 9 20.00 นาที  
หลักการนับเบื้องต้น โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 10 20.00 นาที  
หลักการนับเบื้องต้น โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 11 20.00 นาที  
หลักการนับเบื้องต้น โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 12 20.00 นาที  
หลักการนับเบื้องต้น โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 13 24.24 นาที  
ทวินาม โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 1 15.30 นาที  
ทวินาม โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 2 20.00 นาที  
ทวินาม โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 3 20.00 นาที  
ทวินาม โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 4 22.35 นาที  
ความน่าจะเป็น โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 1 FREE 17.25 นาที  
ความน่าจะเป็น โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 2 20.00 นาที  
ความน่าจะเป็น โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 3 20.00 นาที  
ความน่าจะเป็น โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 4 20.00 นาที  
ความน่าจะเป็น โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 5 20.01 นาที  
ความน่าจะเป็น โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 6 20.01 นาที  
ความน่าจะเป็น โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 7 19.00 นาที  
ตรีโกณมิติ โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 1 FREE 20.00 นาที  
ตรีโกณมิติ โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 2 20.00 นาที  
ตรีโกณมิติ โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 3 20.00 นาที  
ตรีโกณมิติ โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 4 20.00 นาที  
ตรีโกณมิติ โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 5 20.00 นาที  
ตรีโกณมิติ โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 6 20.00 นาที  
ตรีโกณมิติ โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 7 20.00 นาที  
ตรีโกณมิติ โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 8 20.00 นาที  
ตรีโกณมิติ โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 9 20.00 นาที  
ตรีโกณมิติ โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 10 20.01 นาที  
ตรีโกณมิติ โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 11 20.01 นาที  
ตรีโกณมิติ โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 12 20.01 นาที  
ตรีโกณมิติ โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 13 20.01 นาที  
ตรีโกณมิติ โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 14 20.01 นาที  
ตรีโกณมิติ โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 15 20.01 นาที  
ตรีโกณมิติ โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 16 20.01 นาที  
ตรีโกณมิติ โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 17 20.01 นาที  
ตรีโกณมิติ โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 18 20.01 นาที  
ตรีโกณมิติ โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 19 20.01 นาที  
ตรีโกณมิติ โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 20 20.01 นาที  
ตรีโกณมิติ โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 21 11.07 นาที  
ดอกเบี้ย โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 1 28.55 นาที  
ดอกเบี้ย โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 2 20.01 นาที  
ดอกเบี้ย โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 3 20.28 นาที  
สถิติ โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 1 FREE 19.34 นาที  
สถิติ โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 2 20.00 นาที  
สถิติ โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 3 20.00 นาที  
สถิติ โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 4 20.00 นาที  
สถิติ โจทย์ตามหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 5 13.27 นาที  
1.โจทย์ปัญหาตามหลักสูตรใหม่ เรื่อง เซต.pdf
2.โจทย์ปัญหาตามหลักสูตรใหม่ เรื่อง ตรรกศาสตร์.pdf
3.โจทย์ปัญหาตามหลักสูตรใหม่ เรื่อง จำนวนจริง.pdf
4.โจทย์ปัญหาตามหลักสูตรใหม่ เรื่อง ฟังก์ชัน.pdf
5.โจทย์ปัญหาตามหลักสูตรใหม่ เรื่อง แคลคูลัส.pdf
6.โจทย์ปัญหาตามหลักสูตรใหม่ เรื่อง เมตริกซ์.pdf
7.โจทย์ปัญหาตามหลักสูตรใหม่ เรื่อง เลขยกกำลัง.pdf
8.โจทย์ปัญหาตามหลักสูตรใหม่ เรื่อง จำนวนเชิงซ้อน.pdf
9.โจทย์ปัญหาตามหลักสูตรใหม่ เรื่อง เวกเตอร์.pdf
10.โจทย์ปัญหาตามหลักสูตรใหม่ เรื่อง อนุกรม (16 .pdf
11.โจทย์ปัญหาตามหลักสูตรใหม่ เรื่อง ภาคตัดกรวย.pdf
12.โจทย์ปัญหาตามหลักสูตรใหม่ เรื่อง หลักการนับเบื้องต้นและทวินาม.pdf
13.โจทย์ปัญหาตามหลักสูตรใหม่ เรื่อง ความน่าจะเป็น.pdf
14.โจทย์ปัญหาตามหลักสูตรใหม่ เรื่อง ตรีโกณมิติ.pdf
15.โจทย์ปัญหาตามหลักสูตรใหม่ เรื่อง ดอกเบี้ย.pdf
16.โจทย์ปัญหาตามหลักสูตรใหม่ เรื่อง สถิติ (ส่วนที่เพิ่มมาในหลักสูตรใหม่).pdf
ขั้นตอน 1
เลือกคอร์สเรียนที่ต้องการสมัครเรียน จากนั้นคลิก "สมัครเรียน" เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการสมัครเรียนออนไลน์

ขั้นตอน 2
เลือกวิธีการชำระเงิน โดยสามารถเลือกชำระผ่านบัตรเครดิต หรือ โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร

ขั้นตอน 3
หากเลือกโอนเงินเข้าบัญชี เลือกโอนเข้าธนาคารใดก็ได้ ดังนี้
ธนาคาร เลขที่บัญชี ชื่อบัญชี
  ธ. กสิกรไทย 040-8-93885-6 บริษัท ติวมาสเตอร์ จำกัด (Tuemaster Co., Ltd.)
  พร้อมเพย์ (PromptPay) 0105561086021 บริษัท ติวมาสเตอร์ จำกัด (Tuemaster Co., Ltd.)

หลังจากโอนเงินแล้ว ให้แจ้งโอนเงินและกรอกข้อมูลเพื่อสมัครเรียน คลิก แจ้งโอนเงิน


เมื่อแจ้งโอนเรียบร้อย ข้ามไปขั้นตอนที่ 6 ได้เลย

หรือหากเลือกชำระผ่านบัตรเครดิต ให้กรอกอีเมลและรหัสผ่านสำหรับเข้าสู่ระบบ หรือหากน้องเป็นนักเรียนใหม่ ให้กด "สมัครสมาชิก" ด้านล่าง
(สำหรับน้องที่เข้าสู่ระบบอยู่แล้ว ให้ตรวจสอบข้อมูล และคลิก "เลือกวิธีชำระเงิน" เพื่อไปยังขั้นตอนถัดไปได้เลย

ขั้นตอน 4
เลือกวิธีการชำระเงิน โดยสามารถชำระค่าลงทะเบียนได้ผ่าน 2 ช่องทาง คือ บัตรเครดิต/เดบิต และ โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร (แนะนำให้อ่านรายละเอียดของการชำระเงินแต่ละแบบ ก่อนเลือกวิธีที่สะดวกที่สุด)

ขั้นตอน 5
ตรวจสอบรายการสั่งซื้อ ชื่อคอร์สที่สมัคร รวมถึงราคา ก่อนชำระเงิน
(หากมีคูปองส่วนลดให้ใส่รหัสคูปองที่ขั้นตอนนี้ได้เลย)

เข้าสู่หน้าชำระเงิน สำหรับการชำระค่าลงทะเบียนออนไลน์ ผ่านบัตรเครดิต/เดบิต
ให้กรอกข้อมูลต่างๆ และกดดำเนินการต่อไปเรื่อยๆ จนการชำระเงินเสร็จสมบูรณ์ (สามารถเข้าเรียนได้ทันทีหลังชำระเงินเสร็จสมบูรณ์)

ขั้นตอน 6
รอรับอีเมลยืนยันการลงทะเบียนภายใน 24ชม. หลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว

ขั้นตอน 7
เข้าสู่ระบบเพื่อเรียนออนไลน์ได้เลย!

หมายเหตุ หากพบปัญหาในการสมัครเรียน ติดต่อทีมงานได้ ที่นี่

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน

 • สอนดีมากเลยครับ ครบทุกความยากเลย สำหรัมผมโจทย์ต่อบทค่อนข้างน้อยครับ
  Siri Subpatawekul 180

 • สอนดีเเละสอนได้เข้าใจง่ายมากๆครับ
  ธีร์ วรเวชานนท์ 180

 • พี่อุ๋ยสอนดีมากครับ เข้าใจเนื้อหาใหม่ได้ดี ขอบคุณมากๆครับ
  นายธนนิธิโรจน์ บรรเจิดศิลป์ 180

 • พี่อุ๋ยสอนดีมากกกกกกกๆครับ ทบทวน ครบถ้วน +โจทย์แนวใหม่
  ทาวัต เศวตะดุล 180

 • สอนดีมากๆเลยค่ะ สนุก และครบถ้วน
  อริสรา กองชีพ 180

 • พี่อุ๋ยสอนดีมากกกกไม่ง่วงนอนเลย ได้ทวนเนื้อหาเก่าๆด้วยดีมากเลยค่ะ
  รดา ลี้เจริญ 180

 • พี่อุ๋ยสอนดีมากๆค่ะ
  ณิชาภัทร เอี่ยมสอาด 180