PB02 ติวเนื้อหาฟิสิกส์เข้มข้น & ตะลุยโจทย์ฟิสิกส์ 9 วิชาสามัญ

slider

ราคา

10,800

6,100 บาท

โดยเสริมลาภ พรหมหมวก (พี่โม)

เรียนได้

275

วัน

ได้รับสิทธิ์

200 ชั่วโมง

มีทั้งหมด

486

บทเรียน

ความยาว VDO

147 ชั่วโมง 57 นาที

คอร์สนี้เป็นคอร์สแพ็ครวมของ 2 คอร์ส เตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย "ติวเนื้อหาฟิสิกส์เข้มข้น" ควบกับ "ตะลุยโจทย์ฟิสิกส์ วิชาสามัญ" โดยจะรวมตั้งแต่การติวเนื้อหาของฟิสิกส์ทุกบทให้แน่น ก่อนที่จะไปต่อกันในส่วนของ ฝึกทำโจทย์ข้อสอบย้อนหลังของ ฟิสิกส์ วิชาสามัญ

รายละเอียดคอร์สเรียน

คอร์สนี้เป็นคอร์สแพ็ครวมของ 2 คอร์ส เตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย มีรวมทั้ง "ติวเนื้อหาฟิสิกส์เข้มข้น" ควบกับ "ตะลุยโจทย์ฟิสิกส์ วิชาสามัญ" ที่ถือว่าเป็นสนามที่ไม่ธรรมดาเลย ซึ่ง ข้อสอบฟิสิกส์ วิชาสามัญ จะค่อนข้างยาก
โดยคอร์สนี้จะมีรวมตั้งแต่การติวเนื้อหาของฟิสิกส์ทุกบทแบบเข้มข้น ให้แน่นในเนื้อหาก่อนที่จะไปต่อกันในส่วนของ ฝึกทำโจทย์ข้อสอบย้อนหลังของ ฟิสิกส์ วิชาสามัญ ครบถ้วนสมบูรณ์แบบเลยครับ 

คอร์สนี้เหมาะกับ
คอร์สนี้เหมาะกับน้องๆ ที่ต้องการสอบเข้า แพทย์ และสาย สาธารณสุข  (พยาบาล เภสัช เทคนิคการแพทย์ กายภาพบำบัด)  วิศวะ (เกษตร) วิทยาศาตร์ ต้องการติวเนื้อหาทุกบทที่จำเป็นต้องใช้แบบเขมข้นให้พร้อมก่อน รวมไปถึงเน้นย้ำเทคนิค ดูแนวข้อสอบย้อนหลัง และเตรียมตัวก่อนสอบจริง ให้ พี่โม ช่วยประหยัดเวลา ในการนั่งอ่านเองดูครับ ^^

เรียนคอร์สนี้จบแล้วได้อะไร 
คอร์สนี้จะช่วยให้น้องๆ ได้ติว สรุป เนื่อหา ฟิสิกส์ ทั้งหมดตั้งแต่ ม.4 -6  เพื่อเตรียมพร้อมเนื้อหาแต่ละเรื่องให้แน่น ก่อนไปฝึกทำโจทย์ประสบการณ์ ในการลองทำโจทย์ฟิสิกส์ วิชาสามัญ ได้เห็นโจทย์ ที่เกิน ม ปลาย (แต่มันออกซ้ำๆ จำได้ทำได้เลย) ได้เห็นแนวข้อสอบย้อนหลัง เพื่อเตรียมรับมือกับข้อสอบรอบที่จะมาถึง และ ช่วยเพิ่มคะแนนในการสอบฟิสิกส์ วิชาสามัญ ได้ครับ

สิ่งที่จำเป็นก่อนลงคอสนี้
พื้นฐานที่ต้องมี คือ แก้ สมการเป็นพอ เพราะเราเริ่มต้นติวฟิสิกส์กันใหม่เลย เก็บเนื้อหาไปเรื่อยๆกับพี่โมได้เลย จากนั้นก็ไปเสริมทักษะการทำโจทย์กับตะลุยโจทย์ ฟิสิกส์ วิชาสามัญ ต่อได้เลย

การเคลื่อนที่แนวเส้นตรง ตอนที่ 1 FREE 20:00  
การเคลื่อนที่แนวเส้นตรง ตอนที่ 2 20:00  
การเคลื่อนที่แนวเส้นตรง ตอนที่ 3 20:00  
การเคลื่อนที่แนวเส้นตรง ตอนที่ 4 20:00  
การเคลื่อนที่แนวเส้นตรง ตอนที่ 5 20:00  
การเคลื่อนที่แนวเส้นตรง ตอนที่ 6 20:00  
การเคลื่อนที่แนวเส้นตรง ตอนที่ 7 20:00  
การเคลื่อนที่แนวเส้นตรง ตอนที่ 8 20:00  
การเคลื่อนที่แนวเส้นตรง ตอนที่ 9 20:00  
การเคลื่อนที่แนวเส้นตรง ตอนที่ 10 20:00  
การเคลื่อนที่แนวเส้นตรง ตอนที่ 11 20:00  
การเคลื่อนที่แนวเส้นตรง ตอนที่ 12 20:00  
การเคลื่อนที่แนวเส้นตรง ตอนที่ 13 20:00  
การเคลื่อนที่แนวเส้นตรง ตอนที่ 14 20:00  
การเคลื่อนที่แนวเส้นตรง ตอนที่ 15 20:00  
การเคลื่อนที่แนวเส้นตรง ตอนที่ 16 20:00  
การเคลื่อนที่แนวเส้นตรง ตอนที่ 17 20:00  
การเคลื่อนที่แนวเส้นตรง ตอนที่ 18 20:00  
การเคลื่อนที่แนวเส้นตรง ตอนที่ 19 20:00  
การเคลื่อนที่แนวเส้นตรง ตอนที่ 20 20:00  
การเคลื่อนที่แนวเส้นตรง ตอนที่ 21 20:00  
การเคลื่อนที่แนวเส้นตรง ตอนที่ 22 20:00  
การเคลื่อนที่แนวเส้นตรง ตอนที่ 23 20:00  
การเคลื่อนที่แนวเส้นตรง ตอนที่ 24 13:28  
การเคลื่อนที่แบบโปรเจคไตล์ ตอนที่ 1 FREE 20:00  
การเคลื่อนที่แบบโปรเจคไตล์ ตอนที่ 2 20:00  
การเคลื่อนที่แบบโปรเจคไตล์ ตอนที่ 3 20:00  
การเคลื่อนที่แบบโปรเจคไตล์ ตอนที่ 4 20:00  
การเคลื่อนที่แบบโปรเจคไตล์ ตอนที่ 5 20:00  
การเคลื่อนที่แบบโปรเจคไตล์ ตอนที่ 6 20:00  
การเคลื่อนที่แบบโปรเจคไตล์ ตอนที่ 7 20:00  
การเคลื่อนที่แบบโปรเจคไตล์ ตอนที่ 8 20:00  
การเคลื่อนที่แบบโปรเจคไตล์ ตอนที่ 9 20:00  
การเคลื่อนที่แบบโปรเจคไตล์ ตอนที่ 10 17:21  
แรง มวล และกฏการเคลื่อนที่ ตอนที่ 1 FREE 20:00  
แรง มวล และกฏการเคลื่อนที่ ตอนที่ 2 20:00  
แรง มวล และกฏการเคลื่อนที่ ตอนที่ 3 20:00  
แรง มวล และกฏการเคลื่อนที่ ตอนที่ 4 20:00  
แรง มวล และกฏการเคลื่อนที่ ตอนที่ 5 20:00  
แรง มวล และกฏการเคลื่อนที่ ตอนที่ 6 20:00  
แรง มวล และกฏการเคลื่อนที่ ตอนที่ 7 20:00  
แรง มวล และกฏการเคลื่อนที่ ตอนที่ 8 20:00  
แรง มวล และกฏการเคลื่อนที่ ตอนที่ 9 20:00  
แรง มวล และกฏการเคลื่อนที่ ตอนที่ 10 20:00  
แรง มวล และกฏการเคลื่อนที่ ตอนที่ 11 20:00  
แรง มวล และกฏการเคลื่อนที่ ตอนที่ 12 20:00  
แรง มวล และกฏการเคลื่อนที่ ตอนที่ 13 20:00  
แรง มวล และกฏการเคลื่อนที่ ตอนที่ 14 20:00  
แรง มวล และกฏการเคลื่อนที่ ตอนที่ 15 27:18  
การเคลื่อนที่แบบวงกลม ตอนที่ 1 FREE 20:00  
การเคลื่อนที่แบบวงกลม ตอนที่ 2 20:00  
การเคลื่อนที่แบบวงกลม ตอนที่ 3 20:00  
การเคลื่อนที่แบบวงกลม ตอนที่ 4 20:00  
การเคลื่อนที่แบบวงกลม ตอนที่ 5 20:00  
การเคลื่อนที่แบบวงกลม ตอนที่ 6 20:00  
การเคลื่อนที่แบบวงกลม ตอนที่ 7 20:00  
การเคลื่อนที่แบบวงกลม ตอนที่ 8 20:00  
การเคลื่อนที่แบบวงกลม ตอนที่ 9 20:00  
การเคลื่อนที่แบบวงกลม ตอนที่ 10 29:05  
งาน และพลังงาน ตอนที่ 1 FREE 20:00  
งาน และพลังงาน ตอนที่ 2 20:00  
งาน และพลังงาน ตอนที่ 3 20:00  
งาน และพลังงาน ตอนที่ 4 20:00  
งาน และพลังงาน ตอนที่ 5 20:00  
งาน และพลังงาน ตอนที่ 6 20:00  
งาน และพลังงาน ตอนที่ 7 20:00  
งาน และพลังงาน ตอนที่ 8 20:00  
งาน และพลังงาน ตอนที่ 9 20:00  
งาน และพลังงาน ตอนที่ 10 20:00  
งาน และพลังงาน ตอนที่ 11 20:00  
งาน และพลังงาน ตอนที่ 12 20:00  
งาน และพลังงาน ตอนที่ 13 20:00  
งาน และพลังงาน ตอนที่ 14 20:00  
งาน และพลังงาน ตอนที่ 15 25:18  
โมเมนตั้ม ตอนที่ 1 FREE 20:00  
โมเมนตั้ม ตอนที่ 2 20:00  
โมเมนตั้ม ตอนที่ 3 20:00  
โมเมนตั้ม ตอนที่ 4 20:00  
โมเมนตั้ม ตอนที่ 5 20:00  
โมเมนตั้ม ตอนที่ 6 20:00  
โมเมนตั้ม ตอนที่ 7 20:00  
โมเมนตั้ม ตอนที่ 8 20:00  
โมเมนตั้ม ตอนที่ 9 17:52  
สมดุลกล ตอนที่ 1 FREE 20:00  
สมดุลกล ตอนที่ 2 20:00  
สมดุลกล ตอนที่ 3 20:00  
สมดุลกล ตอนที่ 4 20:00  
สมดุลกล ตอนที่ 5 20:00  
สมดุลกล ตอนที่ 6 20:00  
สมดุลกล ตอนที่ 7 20:00  
สมดุลกล ตอนที่ 8 20:00  
สมดุลกล ตอนที่ 9 20:00  
สมดุลกล ตอนที่ 10 20:00  
สมดุลกล ตอนที่ 11 20:00  
สมดุลกล ตอนที่ 12 20:00  
สมดุลกล ตอนที่ 13 20:00  
สมดุลกล ตอนที่ 14 10:04  
ปรากฏการณ์คลื่น (Wave Phenomenon) ตอนที่ 1 FREE 20:00  
ปรากฏการณ์คลื่น (Wave Phenomenon) ตอนที่ 2 20:00  
ปรากฏการณ์คลื่น (Wave Phenomenon) ตอนที่ 3 20:00  
ปรากฏการณ์คลื่น (Wave Phenomenon) ตอนที่ 4 20:00  
ปรากฏการณ์คลื่น (Wave Phenomenon) ตอนที่ 5 18:13  
การสะท้อน (Reflection) ตอนที่ 1 21:47  
การสะท้อน (Reflection) ตอนที่ 2 20:00  
การสะท้อน (Reflection) ตอนที่ 3 20:00  
การสะท้อน (Reflection) ตอนที่ 4 8:48  
การหักเห (Refraction) ตอนที่ 1 11:12  
การหักเห (Refraction) ตอนที่ 2 20:00  
การหักเห (Refraction) ตอนที่ 3 20:00  
การหักเห (Refraction) ตอนที่ 4 20:00  
การหักเห (Refraction) ตอนที่ 5 20:00  
การหักเห (Refraction) ตอนที่ 6 25:18  
การแทรกสอดและการเลี้ยวเบน (Interference & Diffraction) ตอนที่ 1 14:42  
การแทรกสอดและการเลี้ยวเบน (Interference & Diffraction) ตอนที่ 2 20:01  
การแทรกสอดและการเลี้ยวเบน (Interference & Diffraction) ตอนที่ 3 20:01  
การแทรกสอดและการเลี้ยวเบน (Interference & Diffraction) ตอนที่ 4 25:01  
การแทรกสอดและการเลี้ยวเบนของแสง ตอนที่ 1 15:00  
การแทรกสอดและการเลี้ยวเบนของแสง ตอนที่ 2 20:00  
การแทรกสอดและการเลี้ยวเบนของแสง ตอนที่ 3 20:00  
การแทรกสอดและการเลี้ยวเบนของแสง ตอนที่ 4 20:00  
การแทรกสอดและการเลี้ยวเบนของแสง ตอนที่ 5 20:00  
การแทรกสอดและการเลี้ยวเบนของแสง ตอนที่ 6 20:00  
การแทรกสอดและการเลี้ยวเบนของแสง ตอนที่ 7 20:00  
การแทรกสอดและการเลี้ยวเบนของแสง ตอนที่ 8 15:18  
การสั่นพ้องและคลื่นนิ่ง (Wave Phenomenon) ตอนที่ 1 20:00  
การสั่นพ้องและคลื่นนิ่ง (Wave Phenomenon) ตอนที่ 2 20:00  
การสั่นพ้องและคลื่นนิ่ง (Wave Phenomenon) ตอนที่ 3 20:00  
การสั่นพ้องและคลื่นนิ่ง (Wave Phenomenon) ตอนที่ 4 11:50  
ทัศนอุปกรณ์ (Visualequipment) ตอนที่ 1 28:10  
ทัศนอุปกรณ์ (Visualequipment) ตอนที่ 2 20:00  
ทัศนอุปกรณ์ (Visualequipment) ตอนที่ 3 20:00  
ทัศนอุปกรณ์ (Visualequipment) ตอนที่ 4 20:00  
ทัศนอุปกรณ์ (Visualequipment) ตอนที่ 5 20:00  
ทัศนอุปกรณ์ (Visualequipment) ตอนที่ 6 20:00  
ทัศนอุปกรณ์ (Visualequipment) ตอนที่ 7 22:37  
ความดัง-ค่อยของเสียง (Loudness of sound) ตอนที่ 1 17:23  
ความดัง-ค่อยของเสียง (Loudness of sound) ตอนที่ 2 20:00  
ความดัง-ค่อยของเสียง (Loudness of sound) ตอนที่ 3 20:00  
ความดัง-ค่อยของเสียง (Loudness of sound) ตอนที่ 4 20:00  
ความดัง-ค่อยของเสียง (Loudness of sound) ตอนที่ 5 20:00  
ความดัง-ค่อยของเสียง (Loudness of sound) ตอนที่ 6 10:37  
ปรากฏการณ์ดอปเปอร์ (Doppler Effect) ตอนที่ 1 29:23  
ปรากฏการณ์ดอปเปอร์ (Doppler Effect) ตอนที่ 2 20:00  
ปรากฏการณ์ดอปเปอร์ (Doppler Effect) ตอนที่ 3 19:19  
กฏของคูลอมบ์ ตอนที่ 1 FREE 20:00  
กฏของคูลอมบ์ ตอนที่ 2 20:00  
กฏของคูลอมบ์ ตอนที่ 3 20:00  
กฏของคูลอมบ์ ตอนที่ 4 20:00  
กฏของคูลอมบ์ ตอนที่ 5 20:00  
กฏของคูลอมบ์ ตอนที่ 6 20:00  
สนามไฟฟ้า ตอนที่ 1 20:00  
สนามไฟฟ้า ตอนที่ 2 20:00  
สนามไฟฟ้า ตอนที่ 3 20:00  
สนามไฟฟ้า ตอนที่ 4 20:00  
สนามไฟฟ้า ตอนที่ 5 20:00  
สนามไฟฟ้า ตอนที่ 6 20:00  
สนามไฟฟ้า ตอนที่ 7 20:00  
สนามไฟฟ้า ตอนที่ 8 20:00  
สนามไฟฟ้า ตอนที่ 9 20:00  
สนามไฟฟ้า ตอนที่ 10 20:00  
สนามไฟฟ้า ตอนที่ 11 20:00  
สนามไฟฟ้า ตอนที่ 12 17:00  
พลังงานศักย์และศักย์ไฟฟ้า ตอนที่ 1 23:01  
พลังงานศักย์และศักย์ไฟฟ้า ตอนที่ 2 20:00  
พลังงานศักย์และศักย์ไฟฟ้า ตอนที่ 3 20:00  
พลังงานศักย์และศักย์ไฟฟ้า ตอนที่ 4 20:01  
พลังงานศักย์และศักย์ไฟฟ้า ตอนที่ 5 20:01  
พลังงานศักย์และศักย์ไฟฟ้า ตอนที่ 6 20:01  
พลังงานศักย์และศักย์ไฟฟ้า ตอนที่ 7 20:01  
พลังงานศักย์และศักย์ไฟฟ้า ตอนที่ 8 20:00  
พลังงานศักย์และศักย์ไฟฟ้า ตอนที่ 9 20:00  
พลังงานศักย์และศักย์ไฟฟ้า ตอนที่ 10 20:00  
พลังงานศักย์และศักย์ไฟฟ้า ตอนที่ 11 20:00  
พลังงานศักย์และศักย์ไฟฟ้า ตอนที่ 12 20:00  
พลังงานศักย์และศักย์ไฟฟ้า ตอนที่ 13 20:00  
พลังงานศักย์และศักย์ไฟฟ้า ตอนที่ 14 20:00  
พลังงานศักย์และศักย์ไฟฟ้า ตอนที่ 15 20:00  
พลังงานศักย์และศักย์ไฟฟ้า ตอนที่ 16 20:00  
พลังงานศักย์และศักย์ไฟฟ้า ตอนที่ 17 20:00  
พลังงานศักย์และศักย์ไฟฟ้า ตอนที่ 18 20:07  
กระแสไฟฟ้า ตอนที่ 1 FREE 20:00  
กระแสไฟฟ้า ตอนที่ 2 26:27  
กฏของโอห์ม ตอนที่ 1 13:33  
กฏของโอห์ม ตอนที่ 2 20:00  
กฏของโอห์ม ตอนที่ 3 20:52  
การต่อตัวต้านทาน ตอนที่ 1 19:08  
การต่อตัวต้านทาน ตอนที่ 2 20:00  
การต่อตัวต้านทาน ตอนที่ 3 20:00  
การต่อตัวต้านทาน ตอนที่ 4 20:00  
การต่อตัวต้านทาน ตอนที่ 5 20:00  
การต่อตัวต้านทาน ตอนที่ 6 20:00  
การต่อตัวต้านทาน ตอนที่ 7 12:10  
วิเคราะห์วงจรไฟฟ้า ตอนที่ 1 27:50  
วิเคราะห์วงจรไฟฟ้า ตอนที่ 2 20:00  
วิเคราะห์วงจรไฟฟ้า ตอนที่ 3 20:00  
วิเคราะห์วงจรไฟฟ้า ตอนที่ 4 20:00  
วิเคราะห์วงจรไฟฟ้า ตอนที่ 5 20:00  
วิเคราะห์วงจรไฟฟ้า ตอนที่ 6 20:00  
วิเคราะห์วงจรไฟฟ้า ตอนที่ 7 20:00  
วิเคราะห์วงจรไฟฟ้า ตอนที่ 8 20:00  
วิเคราะห์วงจรไฟฟ้า ตอนที่ 9 20:00  
วิเคราะห์วงจรไฟฟ้า ตอนที่ 10 20:00  
วิเคราะห์วงจรไฟฟ้า ตอนที่ 11 20:00  
มิเตอร์ไฟฟ้า ตอนที่ 1 20:00  
มิเตอร์ไฟฟ้า ตอนที่ 2 27:57  
กำลังไฟฟ้า ตอนที่ 1 12:03  
กำลังไฟฟ้า ตอนที่ 2 20:00  
กำลังไฟฟ้า ตอนที่ 3 20:00  
กำลังไฟฟ้า ตอนที่ 4 20:00  
กำลังไฟฟ้า ตอนที่ 5 20:00  
กำลังไฟฟ้า ตอนที่ 6 17:52  
ความเข้มสนามแม่เหล็ก ตอนที่ 1 FREE 15:00  
ความเข้มสนามแม่เหล็ก ตอนที่ 2 12:11  
แรงประจุที่วิ่งตั้งฉากกับสนามแม่เหล็ก ตอนที่ 1 12:50  
แรงประจุที่วิ่งตั้งฉากกับสนามแม่เหล็ก ตอนที่ 2 20:00  
แรงประจุที่วิ่งตั้งฉากกับสนามแม่เหล็ก ตอนที่ 3 20:00  
แรงประจุที่วิ่งตั้งฉากกับสนามแม่เหล็ก ตอนที่ 4 19:23  
แรงที่กระแสไฟฟ้าวิ่งตั้งฉากกับสนามแม่เหล็ก ตอนที่ 1 20:37  
แรงที่กระแสไฟฟ้าวิ่งตั้งฉากกับสนามแม่เหล็ก ตอนที่ 2 20:00  
แรงที่กระแสไฟฟ้าวิ่งตั้งฉากกับสนามแม่เหล็ก ตอนที่ 3 20:00  
แรงที่กระแสไฟฟ้าวิ่งตั้งฉากกับสนามแม่เหล็ก ตอนที่ 4 10:26  
เหนี่ยวนำ ตอนที่ 1 9:35  
เหนี่ยวนำ ตอนที่ 2 20:00  
เหนี่ยวนำ ตอนที่ 3 20:00  
เหนี่ยวนำ ตอนที่ 4 20:00  
เหนี่ยวนำ ตอนที่ 5 20:00  
เหนี่ยวนำ ตอนที่ 6 20:00  
เหนี่ยวนำ ตอนที่ 7 21:57  
หม้อแปลงไฟฟ้า ตอนที่ 1 18:03  
หม้อแปลงไฟฟ้า ตอนที่ 2 20:00  
หม้อแปลงไฟฟ้า ตอนที่ 3 10:10  
ไฟฟ้ากระแสสลับ ตอนที่ 1 FREE 20:00  
ไฟฟ้ากระแสสลับ ตอนที่ 2 20:00  
ไฟฟ้ากระแสสลับ ตอนที่ 3 20:00  
ไฟฟ้ากระแสสลับ ตอนที่ 4 20:00  
ไฟฟ้ากระแสสลับ ตอนที่ 5 20:00  
ไฟฟ้ากระแสสลับ ตอนที่ 6 20:00  
ไฟฟ้ากระแสสลับ ตอนที่ 7 20:01  
ไฟฟ้ากระแสสลับ ตอนที่ 8 9:29  
ความยืดหยุ่น (ของแข็ง) ตอนที่ 1 FREE 20:00  
ความยืดหยุ่น (ของแข็ง) ตอนที่ 2 20:00  
ความยืดหยุ่น (ของแข็ง) ตอนที่ 3 20:00  
ความยืดหยุ่น (ของแข็ง) ตอนที่ 4 20:00  
ความยืดหยุ่น (ของแข็ง) ตอนที่ 5 20:00  
ความยืดหยุ่น (ของแข็ง) ตอนที่ 6 20:00  
ความยืดหยุ่น (ของแข็ง) ตอนที่ 7 20:00  
ความยืดหยุ่น (ของแข็ง) ตอนที่ 8 17:09  
สมบัติเชิงกลของของไหล ตอนที่ 1 FREE 20:00  
สมบัติเชิงกลของของไหล ตอนที่ 2 20:00  
สมบัติเชิงกลของของไหล ตอนที่ 3 20:00  
สมบัติเชิงกลของของไหล ตอนที่ 4 20:00  
สมบัติเชิงกลของของไหล ตอนที่ 5 20:00  
สมบัติเชิงกลของของไหล ตอนที่ 6 20:00  
สมบัติเชิงกลของของไหล ตอนที่ 7 20:00  
สมบัติเชิงกลของของไหล ตอนที่ 8 20:00  
สมบัติเชิงกลของของไหล ตอนที่ 9 20:00  
สมบัติเชิงกลของของไหล ตอนที่ 10 20:00  
สมบัติเชิงกลของของไหล ตอนที่ 11 20:00  
สมบัติเชิงกลของของไหล ตอนที่ 12 20:00  
สมบัติเชิงกลของของไหล ตอนที่ 13 20:00  
สมบัติเชิงกลของของไหล ตอนที่ 14 20:00  
สมบัติเชิงกลของของไหล ตอนที่ 15 20:00  
สมบัติเชิงกลของของไหล ตอนที่ 16 20:00  
สมบัติเชิงกลของของไหล ตอนที่ 17 16:20  
สมบัติเชิงกลของของไหล ตอนที่ 18 20:00  
สมบัติเชิงกลของของไหล ตอนที่ 19 20:00  
สมบัติเชิงกลของของไหล ตอนที่ 20 20:00  
สมบัติเชิงกลของของไหล ตอนที่ 21 20:00  
สมบัติเชิงกลของของไหล ตอนที่ 22 20:00  
สมบัติเชิงกลของของไหล ตอนที่ 23 20:00  
สมบัติเชิงกลของของไหล ตอนที่ 24 20:00  
สมบัติเชิงกลของของไหล ตอนที่ 25 20:00  
สมบัติเชิงกลของของไหล ตอนที่ 26 20:00  
สมบัติเชิงกลของของไหล ตอนที่ 27 20:00  
สมบัติเชิงกลของของไหล ตอนที่ 28 20:00  
สมบัติเชิงกลของของไหล ตอนที่ 29 20:00  
สมบัติเชิงกลของของไหล ตอนที่ 30 20:00  
สมบัติเชิงกลของของไหล ตอนที่ 31 20:00  
สมบัติเชิงกลของของไหล ตอนที่ 32 20:00  
สมบัติเชิงกลของของไหล ตอนที่ 33 20:00  
สมบัติเชิงกลของของไหล ตอนที่ 34 20:00  
สมบัติเชิงกลของของไหล ตอนที่ 35 20:00  
สมบัติเชิงกลของของไหล ตอนที่ 36 20:00  
สมบัติเชิงกลของของไหล ตอนที่ 37 20:00  
สมบัติเชิงกลของของไหล ตอนที่ 38 20:00  
สมบัติเชิงกลของของไหล ตอนที่ 39 20:00  
สมบัติเชิงกลของของไหล ตอนที่ 40 20:00  
สมบัติเชิงกลของของไหล ตอนที่ 41 20:00  
สมบัติเชิงกลของของไหล ตอนที่ 42 6:54  
ความร้อนและอุณหภูมิ ตอนที่ 1 FREE 20:00  
ความร้อนและอุณหภูมิ ตอนที่ 2 20:00  
ความร้อนและอุณหภูมิ ตอนที่ 3 20:00  
ความร้อนและอุณหภูมิ ตอนที่ 4 20:00  
ความร้อนและอุณหภูมิ ตอนที่ 5 20:00  
ความร้อนและอุณหภูมิ ตอนที่ 6 20:00  
ความร้อนและอุณหภูมิ ตอนที่ 7 20:00  
ความร้อนและอุณหภูมิ ตอนที่ 8 20:00  
ความร้อนและอุณหภูมิ ตอนที่ 9 20:00  
ความร้อนและอุณหภูมิ ตอนที่ 10 12:40  
สมบัติของแก๊ส ตอนที่ 1 27:20  
สมบัติของแก๊ส ตอนที่ 2 20:00  
สมบัติของแก๊ส ตอนที่ 3 20:00  
สมบัติของแก๊ส ตอนที่ 4 20:00  
สมบัติของแก๊ส ตอนที่ 5 20:00  
สมบัติของแก๊ส ตอนที่ 6 20:00  
สมบัติของแก๊ส ตอนที่ 7 20:00  
สมบัติของแก๊ส ตอนที่ 8 20:00  
สมบัติของแก๊ส ตอนที่ 9 20:00  
สมบัติของแก๊ส ตอนที่ 10 20:00  
สมบัติของแก๊ส ตอนที่ 11 14:51  
ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส ตอนที่ 1 20:00  
ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส ตอนที่ 2 20:00  
ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส ตอนที่ 3 20:00  
ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส ตอนที่ 4 20:00  
ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส ตอนที่ 5 20:00  
ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส ตอนที่ 6 25:30  
กฏข้อที่หนึ่งของอุณหภูมิพลศาสตร์ ตอนที่ 1 14:30  
กฏข้อที่หนึ่งของอุณหภูมิพลศาสตร์ ตอนที่ 2 20:00  
กฏข้อที่หนึ่งของอุณหภูมิพลศาสตร์ ตอนที่ 3 20:00  
กฏข้อที่หนึ่งของอุณหภูมิพลศาสตร์ ตอนที่ 4 20:00  
กฏข้อที่หนึ่งของอุณหภูมิพลศาสตร์ ตอนที่ 5 20:00  
กฏข้อที่หนึ่งของอุณหภูมิพลศาสตร์ ตอนที่ 6 20:00  
กฏข้อที่หนึ่งของอุณหภูมิพลศาสตร์ ตอนที่ 7 20:00  
กฏข้อที่หนึ่งของอุณหภูมิพลศาสตร์ ตอนที่ 8 20:00  
กฏข้อที่หนึ่งของอุณหภูมิพลศาสตร์ ตอนที่ 9 20:56  
ฟิสิกส์อะตอม ตอนที่ 1 FREE 20:00  
ฟิสิกส์อะตอม ตอนที่ 2 20:00  
ฟิสิกส์อะตอม ตอนที่ 3 20:00  
ฟิสิกส์อะตอม ตอนที่ 4 20:00  
ฟิสิกส์อะตอม ตอนที่ 5 20:00  
ฟิสิกส์อะตอม ตอนที่ 6 20:00  
ฟิสิกส์อะตอม ตอนที่ 7 20:00  
ฟิสิกส์อะตอม ตอนที่ 8 20:00  
ฟิสิกส์อะตอม ตอนที่ 9 20:00  
ฟิสิกส์อะตอม ตอนที่ 10 20:00  
ฟิสิกส์อะตอม ตอนที่ 11 20:00  
ฟิสิกส์อะตอม ตอนที่ 12 20:00  
ฟิสิกส์อะตอม ตอนที่ 13 20:00  
ฟิสิกส์อะตอม ตอนที่ 14 20:00  
ฟิสิกส์อะตอม ตอนที่ 15 20:00  
ฟิสิกส์อะตอม ตอนที่ 16 20:00  
ฟิสิกส์อะตอม ตอนที่ 17 20:00  
ฟิสิกส์อะตอม ตอนที่ 18 20:00  
ฟิสิกส์อะตอม ตอนที่ 19 20:00  
ฟิสิกส์อะตอม ตอนที่ 20 11:37  
ฟิสิกส์นิวเคลียร์ ตอนที่ 1 FREE 20:00  
ฟิสิกส์นิวเคลียร์ ตอนที่ 2 20:00  
ฟิสิกส์นิวเคลียร์ ตอนที่ 3 20:00  
ฟิสิกส์นิวเคลียร์ ตอนที่ 4 20:00  
ฟิสิกส์นิวเคลียร์ ตอนที่ 5 20:00  
ฟิสิกส์นิวเคลียร์ ตอนที่ 6 20:00  
ฟิสิกส์นิวเคลียร์ ตอนที่ 7 20:00  
ฟิสิกส์นิวเคลียร์ ตอนที่ 8 20:00  
ฟิสิกส์นิวเคลียร์ ตอนที่ 9 20:00  
ฟิสิกส์นิวเคลียร์ ตอนที่ 10 20:00  
ฟิสิกส์นิวเคลียร์ ตอนที่ 11 20:00  
ฟิสิกส์นิวเคลียร์ ตอนที่ 12 20:00  
ฟิสิกส์นิวเคลียร์ ตอนที่ 13 20:00  
ฟิสิกส์นิวเคลียร์ ตอนที่ 15 17:37  
ฟิสิกส์นิวเคลียร์ ตอนที่ 14 20:00  
ซิมเปิลฮามอนิกส์ ตอนที่ 1 FREE 20:  
ซิมเปิลฮามอนิกส์ ตอนที่ 2 20:  
ซิมเปิลฮามอนิกส์ ตอนที่ 3 20:  
ซิมเปิลฮามอนิกส์ ตอนที่ 4 20:  
ซิมเปิลฮามอนิกส์ ตอนที่ 5 20:  
ซิมเปิลฮามอนิกส์ ตอนที่ 6 20:  
ซิมเปิลฮามอนิกส์ ตอนที่ 7 20:  
ซิมเปิลฮามอนิกส์ ตอนที่ 8 20:  
ซิมเปิลฮามอนิกส์ ตอนที่ 9 20:  
ซิมเปิลฮามอนิกส์ ตอนที่ 10 20:  
ซิมเปิลฮามอนิกส์ ตอนที่ 11 12:28  
ตะลุยโจทย์ฟิสิกส์ วิชาสามัญ ชุด 1 ปี 55 ตอนที่ 1 FREE 20:00  
ตะลุยโจทย์ฟิสิกส์ วิชาสามัญ ชุด 1 ปี 55 ตอนที่ 2 20:00  
ตะลุยโจทย์ฟิสิกส์ วิชาสามัญ ชุด 1 ปี 55 ตอนที่ 3 20:00  
ตะลุยโจทย์ฟิสิกส์ วิชาสามัญ ชุด 1 ปี 55 ตอนที่ 4 20:00  
ตะลุยโจทย์ฟิสิกส์ วิชาสามัญ ชุด 1 ปี 55 ตอนที่ 5 20:00  
ตะลุยโจทย์ฟิสิกส์ วิชาสามัญ ชุด 1 ปี 55 ตอนที่ 6 20:00  
ตะลุยโจทย์ฟิสิกส์ วิชาสามัญ ชุด 1 ปี 55 ตอนที่ 7 20:00  
ตะลุยโจทย์ฟิสิกส์ วิชาสามัญ ชุด 1 ปี 55 ตอนที่ 8 20:00  
ตะลุยโจทย์ฟิสิกส์ วิชาสามัญ ชุด 1 ปี 55 ตอนที่ 9 20:00  
ตะลุยโจทย์ฟิสิกส์ วิชาสามัญ ชุด 1 ปี 55 ตอนที่ 10 20:00  
ตะลุยโจทย์ฟิสิกส์ วิชาสามัญ ชุด 1 ปี 55 ตอนที่ 11 26:49  
ตะลุยโจทย์ฟิสิกส์ วิชาสามัญ ชุด 2 ปี 56 ตอนที่ 1 FREE 20:00  
ตะลุยโจทย์ฟิสิกส์ วิชาสามัญ ชุด 2 ปี 56 ตอนที่ 2 20:00  
ตะลุยโจทย์ฟิสิกส์ วิชาสามัญ ชุด 2 ปี 56 ตอนที่ 3 20:00  
ตะลุยโจทย์ฟิสิกส์ วิชาสามัญ ชุด 2 ปี 56 ตอนที่ 4 20:00  
ตะลุยโจทย์ฟิสิกส์ วิชาสามัญ ชุด 2 ปี 56 ตอนที่ 5 20:00  
ตะลุยโจทย์ฟิสิกส์ วิชาสามัญ ชุด 2 ปี 56 ตอนที่ 6 20:00  
ตะลุยโจทย์ฟิสิกส์ วิชาสามัญ ชุด 2 ปี 56 ตอนที่ 7 20:00  
ตะลุยโจทย์ฟิสิกส์ วิชาสามัญ ชุด 2 ปี 56 ตอนที่ 8 18:50  
ตะลุยโจทย์ฟิสิกส์ วิชาสามัญ ชุด 3 ปี 57 ตอนที่ 1 FREE 20:00  
ตะลุยโจทย์ฟิสิกส์ วิชาสามัญ ชุด 3 ปี 57 ตอนที่ 2 20:00  
ตะลุยโจทย์ฟิสิกส์ วิชาสามัญ ชุด 3 ปี 57 ตอนที่ 3 20:00  
ตะลุยโจทย์ฟิสิกส์ วิชาสามัญ ชุด 3 ปี 57 ตอนที่ 4 20:00  
ตะลุยโจทย์ฟิสิกส์ วิชาสามัญ ชุด 3 ปี 57 ตอนที่ 5 20:00  
ตะลุยโจทย์ฟิสิกส์ วิชาสามัญ ชุด 3 ปี 57 ตอนที่ 6 20:00  
ตะลุยโจทย์ฟิสิกส์ วิชาสามัญ ชุด 3 ปี 57 ตอนที่ 7 20:00  
ตะลุยโจทย์ฟิสิกส์ วิชาสามัญ ชุด 3 ปี 57 ตอนที่ 8 20:00  
ตะลุยโจทย์ฟิสิกส์ วิชาสามัญ ชุด 3 ปี 57 ตอนที่ 9 20:00  
ตะลุยโจทย์ฟิสิกส์ วิชาสามัญ ชุด 3 ปี 57 ตอนที่ 10 23:54  
ตะลุยโจทย์ฟิสิกส์ วิชาสามัญ ชุด 4 ปี 58 ตอนที่ 1 FREE 20:00  
ตะลุยโจทย์ฟิสิกส์ วิชาสามัญ ชุด 4 ปี 58 ตอนที่ 2 20:00  
ตะลุยโจทย์ฟิสิกส์ วิชาสามัญ ชุด 4 ปี 58 ตอนที่ 3 20:00  
ตะลุยโจทย์ฟิสิกส์ วิชาสามัญ ชุด 4 ปี 58 ตอนที่ 4 20:00  
ตะลุยโจทย์ฟิสิกส์ วิชาสามัญ ชุด 4 ปี 58 ตอนที่ 5 20:00  
ตะลุยโจทย์ฟิสิกส์ วิชาสามัญ ชุด 4 ปี 58 ตอนที่ 6 20:00  
ตะลุยโจทย์ฟิสิกส์ วิชาสามัญ ชุด 4 ปี 58 ตอนที่ 7 20:00  
ตะลุยโจทย์ฟิสิกส์ วิชาสามัญ ชุด 4 ปี 58 ตอนที่ 8 13:50  
ตะลุยโจทย์ฟิสิกส์ วิชาสามัญ ชุด 5 ปี 59 ตอนที่ 1 FREE 20:00  
ตะลุยโจทย์ฟิสิกส์ วิชาสามัญ ชุด 5 ปี 59 ตอนที่ 2 20:00  
ตะลุยโจทย์ฟิสิกส์ วิชาสามัญ ชุด 5 ปี 59 ตอนที่ 3 20:00  
ตะลุยโจทย์ฟิสิกส์ วิชาสามัญ ชุด 5 ปี 59 ตอนที่ 4 20:00  
ตะลุยโจทย์ฟิสิกส์ วิชาสามัญ ชุด 5 ปี 59 ตอนที่ 5 20:00  
ตะลุยโจทย์ฟิสิกส์ วิชาสามัญ ชุด 5 ปี 59 ตอนที่ 6 20:00  
ตะลุยโจทย์ฟิสิกส์ วิชาสามัญ ชุด 5 ปี 59 ตอนที่ 7 9:22  
ตะลุยโจทย์ฟิสิกส์ วิชาสามัญ ชุด 6 ปี 60 ตอนที่ 1 FREE 20:00  
ตะลุยโจทย์ฟิสิกส์ วิชาสามัญ ชุด 6 ปี 60 ตอนที่ 2 20:00  
ตะลุยโจทย์ฟิสิกส์ วิชาสามัญ ชุด 6 ปี 60 ตอนที่ 3 20:00  
ตะลุยโจทย์ฟิสิกส์ วิชาสามัญ ชุด 6 ปี 60 ตอนที่ 4 20:00  
ตะลุยโจทย์ฟิสิกส์ วิชาสามัญ ชุด 6 ปี 60 ตอนที่ 5 20:00  
ตะลุยโจทย์ฟิสิกส์ วิชาสามัญ ชุด 6 ปี 60 ตอนที่ 6 22:47  
ตะลุยโจทย์ฟิสิกส์ วิชาสามัญ ชุด 7 ปี 2561 ตอนที่ 1 FREE 20:00  
ตะลุยโจทย์ฟิสิกส์ วิชาสามัญ ชุด 7 ปี 2561 ตอนที่ 2 20:00  
ตะลุยโจทย์ฟิสิกส์ วิชาสามัญ ชุด 7 ปี 2561 ตอนที่ 3 20:00  
ตะลุยโจทย์ฟิสิกส์ วิชาสามัญ ชุด 7 ปี 2561 ตอนที่ 4 20:00  
ตะลุยโจทย์ฟิสิกส์ วิชาสามัญ ชุด 7 ปี 2561 ตอนที่ 5 20:00  
ตะลุยโจทย์ฟิสิกส์ วิชาสามัญ ชุด 7 ปี 2561 ตอนที่ 6 20:00  
ตะลุยโจทย์ฟิสิกส์ วิชาสามัญ ชุด 7 ปี 2561 ตอนที่ 7 20:00  
ตะลุยโจทย์ฟิสิกส์ วิชาสามัญ ชุด 7 ปี 2561 ตอนที่ 8 20:31  
ตะลุยโจทย์ฟิสิกส์ วิชาสามัญ ชุด 8 ปี 2562 ตอนที่ 1 FREE 20:00  
ตะลุยโจทย์ฟิสิกส์ วิชาสามัญ ชุด 8 ปี 2562 ตอนที่ 2 20:00  
ตะลุยโจทย์ฟิสิกส์ วิชาสามัญ ชุด 8 ปี 2562 ตอนที่ 3 20:00  
ตะลุยโจทย์ฟิสิกส์ วิชาสามัญ ชุด 8 ปี 2562 ตอนที่ 4 20:00  
ตะลุยโจทย์ฟิสิกส์ วิชาสามัญ ชุด 8 ปี 2562 ตอนที่ 5 20:00  
ตะลุยโจทย์ฟิสิกส์ วิชาสามัญ ชุด 8 ปี 2562 ตอนที่ 6 20:00  
ตะลุยโจทย์ฟิสิกส์ วิชาสามัญ ชุด 8 ปี 2562 ตอนที่ 7 20:00  
ตะลุยโจทย์ฟิสิกส์ วิชาสามัญ ชุด 8 ปี 2562 ตอนที่ 8 20:00  
ตะลุยโจทย์ฟิสิกส์ วิชาสามัญ ชุด 8 ปี 2562 ตอนที่ 9 20:00  
ตะลุยโจทย์ฟิสิกส์ วิชาสามัญ ชุด 8 ปี 2562 ตอนที่ 10 20:00  
ตะลุยโจทย์ฟิสิกส์ วิชาสามัญ ชุด 8 ปี 2562 ตอนที่ 11 22:41  
ตะลุยโจทย์ฟิสิกส์ วิชาสามัญ ชุดที่ 9 ปี 2563 ตอนที่ 1 FREE 20:00  
ตะลุยโจทย์ฟิสิกส์ วิชาสามัญ ชุดที่ 9 ปี 2563 ตอนที่ 2 20:00  
ตะลุยโจทย์ฟิสิกส์ วิชาสามัญ ชุดที่ 9 ปี 2563 ตอนที่ 3 20:00  
ตะลุยโจทย์ฟิสิกส์ วิชาสามัญ ชุดที่ 9 ปี 2563 ตอนที่ 4 20:00  
ตะลุยโจทย์ฟิสิกส์ วิชาสามัญ ชุดที่ 9 ปี 2563 ตอนที่ 5 20:00  
ตะลุยโจทย์ฟิสิกส์ วิชาสามัญ ชุดที่ 9 ปี 2563 ตอนที่ 6 20:00  
ตะลุยโจทย์ฟิสิกส์ วิชาสามัญ ชุดที่ 9 ปี 2563 ตอนที่ 7 20:00  
ตะลุยโจทย์ฟิสิกส์ วิชาสามัญ ชุดที่ 9 ปี 2563 ตอนที่ 8 20:00  
ตะลุยโจทย์ฟิสิกส์ วิชาสามัญ ชุดที่ 9 ปี 2563 ตอนที่ 9 24:45  
ตะลุยโจทย์ฟิสิกส์ วิชาสามัญ ชุดที่ 10 ปี 2564 ตอนที่ 1 FREE 20:00  
ตะลุยโจทย์ฟิสิกส์ วิชาสามัญ ชุดที่ 10 ปี 2564 ตอนที่ 2 20:00  
ตะลุยโจทย์ฟิสิกส์ วิชาสามัญ ชุดที่ 10 ปี 2564 ตอนที่ 3 20:01  
ตะลุยโจทย์ฟิสิกส์ วิชาสามัญ ชุดที่ 10 ปี 2564 ตอนที่ 4 20:00  
ตะลุยโจทย์ฟิสิกส์ วิชาสามัญ ชุดที่ 10 ปี 2564 ตอนที่ 5 20:01  
ตะลุยโจทย์ฟิสิกส์ วิชาสามัญ ชุดที่ 10 ปี 2564 ตอนที่ 6 20:00  
ตะลุยโจทย์ฟิสิกส์ วิชาสามัญ ชุดที่ 10 ปี 2564 ตอนที่ 7 20:00  
ตะลุยโจทย์ฟิสิกส์ วิชาสามัญ ชุดที่ 10 ปี 2564 ตอนที่ 8 20:01  
ตะลุยโจทย์ฟิสิกส์ วิชาสามัญ ชุดที่ 10 ปี 2564 ตอนที่ 9 20:00  
ตะลุยโจทย์ฟิสิกส์ วิชาสามัญ ชุดที่ 10 ปี 2564 ตอนที่ 10 20:00  
ตะลุยโจทย์ฟิสิกส์ วิชาสามัญ ชุดที่ 10 ปี 2564 ตอนที่ 11 17:33  
ตะลุยโจทย์ฟิสิกส์ วิชาสามัญ ชุดที่ 11 ปี 2565 ตอนที่ 1 FREE 20:00  
ตะลุยโจทย์ฟิสิกส์ วิชาสามัญ ชุดที่ 11 ปี 2565 ตอนที่ 2 20:00  
ตะลุยโจทย์ฟิสิกส์ วิชาสามัญ ชุดที่ 11 ปี 2565 ตอนที่ 3 20:00  
ตะลุยโจทย์ฟิสิกส์ วิชาสามัญ ชุดที่ 11 ปี 2565 ตอนที่ 4 20:00  
ตะลุยโจทย์ฟิสิกส์ วิชาสามัญ ชุดที่ 11 ปี 2565 ตอนที่ 5 20:00  
ตะลุยโจทย์ฟิสิกส์ วิชาสามัญ ชุดที่ 11 ปี 2565 ตอนที่ 6 20:00  
ตะลุยโจทย์ฟิสิกส์ วิชาสามัญ ชุดที่ 11 ปี 2565 ตอนที่ 7 20:00  
ตะลุยโจทย์ฟิสิกส์ วิชาสามัญ ชุดที่ 11 ปี 2565 ตอนที่ 8 20:00  
ตะลุยโจทย์ฟิสิกส์ วิชาสามัญ ชุดที่ 11 ปี 2565 ตอนที่ 9 20:00  
ตะลุยโจทย์ฟิสิกส์ วิชาสามัญ ชุดที่ 11 ปี 2565 ตอนที่ 10 20:00  
ตะลุยโจทย์ฟิสิกส์ วิชาสามัญ ชุดที่ 11 ปี 2565 ตอนที่ 11 16:32  
ของฝากจากพี่โม ^^ 2:39  
ตะลุยโจทย์ฟิสิกส์ A-Level ปี66 ตอนที่ 1 FREE 20:00  
ตะลุยโจทย์ฟิสิกส์ A-Level ปี66 ตอนที่ 2 20:00  
ตะลุยโจทย์ฟิสิกส์ A-Level ปี66 ตอนที่ 3 20:00  
ตะลุยโจทย์ฟิสิกส์ A-Level ปี66 ตอนที่ 4 20:00  
ตะลุยโจทย์ฟิสิกส์ A-Level ปี66 ตอนที่ 5 20:00  
ตะลุยโจทย์ฟิสิกส์ A-Level ปี66 ตอนที่ 6 20:00  
ตะลุยโจทย์ฟิสิกส์ A-Level ปี66 ตอนที่ 7 20:00  
ตะลุยโจทย์ฟิสิกส์ A-Level ปี66 ตอนที่ 8 20:00  
ตะลุยโจทย์ฟิสิกส์ A-Level ปี66 ตอนที่ 9 20:00  
ตะลุยโจทย์ฟิสิกส์ A-Level ปี66 ตอนที่ 10 20:00  
ตะลุยโจทย์ฟิสิกส์ A-Level ปี66 ตอนที่ 11 20:00  
ตะลุยโจทย์ฟิสิกส์ A-Level ปี66 ตอนที่ 12 20:00  
ตะลุยโจทย์ฟิสิกส์ A-Level ปี66 ตอนที่ 13 20:00  
ตะลุยโจทย์ฟิสิกส์ A-Level ปี66 ตอนที่ 14 16:45  
1 การเคลื่อนที่แนวเส้นตรง.pdf
2 การเคลื่อนที่แบบโปรเจคไตล์.pdf
3 แรง มวล กฎการเคลื่อนที่.pdf
4 การเคลื่อนที่แบบวงกลม.pdf
5 งาน พลังงาน.pdf
6 โมเมนตัม.pdf
7 สมดุลกล.pdf
8 คลื่น.pdf
9 ไฟฟ้าสถิต.pdf
10 ไฟฟ้ากระแสตรง.pdf
11 แม่เหล็กไฟฟ้า.pdf
12 ไฟฟ้ากระแสสลับ.pdf
13 สมบัติสาร_ยืดหยุ่น(ของแข็ง).pdf
14 สมบัติสาร_ของไหล.pdf
15 สมบัติสาร_ความร้อง สมบัติแก๊ส และทฤษฎีจลน์.pdf
16 ฟิสิกส์อะตอม.pdf
17 นิวเคลียร์.pdf
ซิมเปิลฮาร์มอนิก.pdf
ฟิสิกส์วิชาสามัญ ชุดที่1 2555.pdf
ฟิสิกส์วิชาสามัญ ชุดที่2 2556.pdf
ฟิสิกส์วิชาสามัญ ชุดที่3 2557.pdf
ฟิสิกส์วิชาสามัญ ชุดที่4 2558.pdf
ฟิสิกส์วิชาสามัญ ชุดที่5 2559.pdf
ฟิสิกส์วิชาสามัญ ชุดที่6 2560.pdf
ฟิสิกส์วิชาสามัญ ชุดที่7 2561.pdf
ฟิสิกส์วิชาสามัญ ชุดที่8 2562.pdf
ฟิสิกส์วิชาสามัญ ชุดที่9 2563.pdf
ฟิสิกส์วิชาสามัญ ชุดที่10 2564.pdf
ฟิสิกส์วิชาสามัญ ชุดที่11 2565.pdf.
ตะลุยโจทย์ฟิสิกส์ A-Level ปี 2566.pdf

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน

  • สอนได้ดีมากครับ
    taw***cup

  • พี่ทำให้หนูชอบฟิสิกส์ พี่โมโคตรเจ๋ง
    พิม**********กิจ

  • สอนได้หยาบพอดีมากครับชอบ555555
    ธนด**************ดิ์

ขั้นตอน 1

เลือกคอร์สเรียนที่ต้องการสมัครเรียน จากนั้นคลิก "เพิ่มลงตะกร้า" เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการสมัครเรียนออนไลน์

ขั้นตอน 2

กรอกอีเมลและรหัสผ่านสำหรับเข้าสู่ระบบ หรือหากน้องเป็นนักเรียนใหม่ ให้กด "สมัครสมาชิก" ด้านล่างก่อนค่ะ
(สำหรับน้องที่เข้าสู่ระบบอยู่แล้ว ให้ตรวจสอบข้อมูล และคลิก "เลือกวิธีชำระเงิน" เพื่อไปยังขั้นตอนถัดไปได้เลย)

ขั้นตอน 3

เลือกวิธีการชำระเงินที่ต้องการ
แนะนำให้อ่านรายละเอียดของการชำระเงินแต่ละแบบ ก่อนเลือกวิธีที่สะดวกที่สุดนะคะ

ขั้นตอน 4

ตรวจสอบรายละเอียด ชื่อคอร์สที่สมัคร รวมถึงราคา ก่อนเข้าสู่ขั้นตอนการชำระเงิน
(หากมีคูปองส่วนลดให้ใส่รหัสคูปองที่ขั้นตอนนี้ได้เลยค่ะ)

ขั้นตอน 5

เข้าสู่หน้าชำระเงิน
หากเลือกโอนเข้าบัญชีธนาคาร ให้ทำการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารดังต่อไปนี้
ธนาคาร เลขที่บัญชี ชื่อบัญชี
  ธ. กสิกรไทย 040-8-93885-6 บริษัท ติวมาสเตอร์ จำกัด (Tuemaster Co., Ltd.)
  พร้อมเพย์ (PromptPay) 0105561086021 บริษัท ติวมาสเตอร์ จำกัด (Tuemaster Co., Ltd.)

หลังจากโอนเงินเรียบร้อยแล้ว ให้เข้ามาแจ้งโอนเงิน โดยคลิกเข้าสู่ระบบมุมบนขวาของเว็บไซต์
จากนั้นเลือกที่เมนู "แจ้งโอนเงิน" เพื่อแจ้งการชำระเงินกับพี่ทีมงาน
(หรือหากเข้าสู่ระบบอยู่แล้ว สามารถแจ้งโอนเงินได้ที่นี่ แจ้งโอนเงิน)

ขั้นตอน 6

หลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว น้องๆ จะได้อีเมล
ลงทะเบียนเรียนคอร์ส... ยืนยันการลงทะเบียน หลังจากที่พี่ทีมงานตรวจสอบยอดแล้ว น้องจะได้รับเมลนี้ เพื่อยืนยันการลงทะเบียนเรียนค่ะ


ขั้นตอน 7

ใช้ Email และ Password ที่สมัครสมาชิกไว้ สำหรับเข้าสู่ระบบเพื่อเรียนออนไลน์ได้เลยค่ะ!

คอร์สอื่น ๆ ที่คุณอาจสนใจ