PQ01 ตะลุยโจทย์ฟิสิกส์ PAT3

slider

ราคา

4,900

3,400 บาท

โดยเสริมลาภ พรหมหมวก (พี่โม)

เรียนได้

90

วัน

ได้รับสิทธิ์

100 ชั่วโมง

มีทั้งหมด

192

บทเรียน

ความยาว VDO

63 ชั่วโมง 47 นาที

คอร์สตะลุยโจทย์ PAT3 ความถนัดทางวิศวฯ (ในส่วนที่เป็นฟิสิกส์ ) จากข้อสอบจริง ที่รวบรวมไว้ไล่ตามปีย้อนไปจนถึงปีเก่าๆ

รายละเอียดคอร์สเรียน

คอร์สนี้เป็นคอร์สตะลุยโจทย์ PAT3 ความถนัดทางวิศวฯ (ในส่วนที่เป็นฟิสิกส์ ) จากข้อสอบจริง ที่รวบรวมไว้ไล่ตามปี ย้อนหลังไปหลายปีเลยครับในคอร์สนี้พี่โม จะพาตะลุยโจทย์ PAT3 หลายๆปี น้องๆจะได้เห็นเทคนิคในการแก้โจทย์ในแต่ละรูปแบบ หลากหลายจากพี่โม และสามารถใช้ในการฝึกเตรียมตัวก่อนสอบจริงๆได้เป็นอย่างดี

คอร์สนี้เหมาะกับใคร
คอร์สนี้เหมาะสำหรับน้องที่อยากสอบเข้ามาหาวิทยาลัยเพื่อเรียน วิศวะ แล้วยังไม่เคยเจอข้อสอบจริง หรือต้องการฝึกโจทย์ เก็บเทคนิคให้มากขึ้น เหมาะกับคนที่ทำโจทย์ ด้วยตัวเองแล้วไม่รู้จะเริ่มยังไง หลายๆคน มีความรู้ แต่เจอโจทย์ ตะลุยในรูปแบบนี้แล้ว แยกเนื้อหาไม่เป็น มองไม่ออกว่าเรื่องอะไร คอร์สนี้มาฝึกมองให้ออกกัน

จบคอร์สนี้แล้วๆได้อะไร
เมื่อเรียนคอร์สนี้แล้วจะได้ประสบการสำหรับโจทย์ยุกใหม่ แนวข้อสอบปีใหม่ๆ มุมมองแปลกๆ ที่ไม่เคย มีใครมอง เทคนิคการแก้ปัญหาโจทย์ที่ใช้ได้จริงจากพี่โม
   
สิ่งที่จำเป็นก่อนลงคอสนี้
น้องที่ลงคอร์สนี้ จำเป็นต้องมีความรู้เนื้อหา ฟิสิกส์ ในส่วนของกลศาสตร์ ไฟฟ้า สมบัติสาร   มาบ้างแล้ว ในคอร์สนี้จะไม่ได้ลงในส่วนของติวเนื้อหา จะเป็นการฝึกตะลุยโจทย์ไปเลย ดังนั้น พื้นฐาน หรือเนื้อหาจำเป็นต้องแน่นมาระดับนึงแล้ว ก่อนลงคอร์สนี้นะครับ ^^

ตะลุยโจทย์ PAT3 มีนาคม 2565 ตอนที่ 1 FREE 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 มีนาคม 2565 ตอนที่ 2 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 มีนาคม 2565 ตอนที่ 3 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 มีนาคม 2565 ตอนที่ 4 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 มีนาคม 2565 ตอนที่ 5 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 มีนาคม 2565 ตอนที่ 6 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 มีนาคม 2565 ตอนที่ 7 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 มีนาคม 2565 ตอนที่ 8 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 มีนาคม 2565 ตอนที่ 9 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 มีนาคม 2565 ตอนที่ 10 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 มีนาคม 2565 ตอนที่ 11 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 มีนาคม 2565 ตอนที่ 12 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 มีนาคม 2565 ตอนที่ 13 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 มีนาคม 2565 ตอนที่ 14 31:50  
ตะลุยโจทย์ PAT3 มีนาคม 2564 ตอนที่ 1 FREE 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 มีนาคม 2564 ตอนที่ 2 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 มีนาคม 2564 ตอนที่ 3 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 มีนาคม 2564 ตอนที่ 4 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 มีนาคม 2564 ตอนที่ 5 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 มีนาคม 2564 ตอนที่ 6 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 มีนาคม 2564 ตอนที่ 7 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 มีนาคม 2564 ตอนที่ 8 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 มีนาคม 2564 ตอนที่ 9 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 มีนาคม 2564 ตอนที่ 10 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 มีนาคม 2564 ตอนที่ 11 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 มีนาคม 2564 ตอนที่ 12 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 มีนาคม 2564 ตอนที่ 13 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 มีนาคม 2564 ตอนที่ 14 17:11  
ตะลุยโจทย์ PAT3 กุมภาพันธ์ 2563 ตอนที่ 1 FREE 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 กุมภาพันธ์ 2563 ตอนที่ 2 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 กุมภาพันธ์ 2563 ตอนที่ 3 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 กุมภาพันธ์ 2563 ตอนที่ 4 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 กุมภาพันธ์ 2563 ตอนที่ 5 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 กุมภาพันธ์ 2563 ตอนที่ 6 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 กุมภาพันธ์ 2563 ตอนที่ 7 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 กุมภาพันธ์ 2563 ตอนที่ 8 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 กุมภาพันธ์ 2563 ตอนที่ 9 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 กุมภาพันธ์ 2563 ตอนที่ 10 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 กุมภาพันธ์ 2563 ตอนที่ 11 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 กุมภาพันธ์ 2563 ตอนที่ 12 12:41  
ตะลุยโจทย์ PAT3 กุมภาพันธ์ 2562 ตอนที่ 1 FREE 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 กุมภาพันธ์ 2562 ตอนที่ 2 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 กุมภาพันธ์ 2562 ตอนที่ 3 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 กุมภาพันธ์ 2562 ตอนที่ 4 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 กุมภาพันธ์ 2562 ตอนที่ 5 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 กุมภาพันธ์ 2562 ตอนที่ 6 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 กุมภาพันธ์ 2562 ตอนที่ 7 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 กุมภาพันธ์ 2562 ตอนที่ 8 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 กุมภาพันธ์ 2562 ตอนที่ 9 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 กุมภาพันธ์ 2562 ตอนที่ 10 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 กุมภาพันธ์ 2562 ตอนที่ 11 18:11  
ตะลุยโจทย์ PAT3 กุมภาพันธ์ 2561 ตอนที่ 1 FREE 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 กุมภาพันธ์ 2561 ตอนที่ 2 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 กุมภาพันธ์ 2561 ตอนที่ 3 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 กุมภาพันธ์ 2561 ตอนที่ 4 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 กุมภาพันธ์ 2561 ตอนที่ 5 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 กุมภาพันธ์ 2561 ตอนที่ 6 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 กุมภาพันธ์ 2561 ตอนที่ 7 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 กุมภาพันธ์ 2561 ตอนที่ 8 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 กุมภาพันธ์ 2561 ตอนที่ 9 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 กุมภาพันธ์ 2561 ตอนที่ 10 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 กุมภาพันธ์ 2561 ตอนที่ 11 25:02  
ตะลุยโจทย์ PAT3 มีนาคม 2560 ตอนที่ 1 FREE 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 มีนาคม 2560 ตอนที่ 2 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 มีนาคม 2560 ตอนที่ 3 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 มีนาคม 2560 ตอนที่ 4 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 มีนาคม 2560 ตอนที่ 5 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 มีนาคม 2560 ตอนที่ 6 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 มีนาคม 2560 ตอนที่ 7 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 มีนาคม 2560 ตอนที่ 8 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 มีนาคม 2560 ตอนที่ 9 22:56  
ตะลุยโจทย์ PAT3 ตุลาคม 2559 ตอนที่ 1 FREE 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 ตุลาคม 2559 ตอนที่ 2 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 ตุลาคม 2559 ตอนที่ 3 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 ตุลาคม 2559 ตอนที่ 4 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 ตุลาคม 2559 ตอนที่ 5 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 ตุลาคม 2559 ตอนที่ 6 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 ตุลาคม 2559 ตอนที่ 7 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 ตุลาคม 2559 ตอนที่ 8 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 ตุลาคม 2559 ตอนที่ 9 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 ตุลาคม 2559 ตอนที่ 10 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 ตุลาคม 2559 ตอนที่ 11 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 ตุลาคม 2559 ตอนที่ 12 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 ตุลาคม 2559 ตอนที่ 13 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 ตุลาคม 2559 ตอนที่ 14 12:46  
ตะลุยโจทย์ PAT3 มีนาคม 2559 ตอนที่ 1 FREE 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 มีนาคม 2559 ตอนที่ 2 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 มีนาคม 2559 ตอนที่ 3 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 มีนาคม 2559 ตอนที่ 4 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 มีนาคม 2559 ตอนที่ 5 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 มีนาคม 2559 ตอนที่ 6 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 มีนาคม 2559 ตอนที่ 7 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 มีนาคม 2559 ตอนที่ 8 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 มีนาคม 2559 ตอนที่ 9 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 มีนาคม 2559 ตอนที่ 10 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 มีนาคม 2559 ตอนที่ 11 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 มีนาคม 2559 ตอนที่ 12 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 มีนาคม 2559 ตอนที่ 13 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 มีนาคม 2559 ตอนที่ 14 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 มีนาคม 2559 ตอนที่ 15 14:09  
ตะลุยโจทย์ PAT3 ตุลาคม 2558 ตอนที่ 1 FREE 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 ตุลาคม 2558 ตอนที่ 2 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 ตุลาคม 2558 ตอนที่ 3 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 ตุลาคม 2558 ตอนที่ 4 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 ตุลาคม 2558 ตอนที่ 5 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 ตุลาคม 2558 ตอนที่ 6 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 ตุลาคม 2558 ตอนที่ 7 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 ตุลาคม 2558 ตอนที่ 8 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 ตุลาคม 2558 ตอนที่ 9 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 ตุลาคม 2558 ตอนที่ 10 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 ตุลาคม 2558 ตอนที่ 11 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 ตุลาคม 2558 ตอนที่ 12 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 ตุลาคม 2558 ตอนที่ 13 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 ตุลาคม 2558 ตอนที่ 14 28:21  
ตะลุยโจทย์ PAT3 มีนาคม 2558 ตอนที่ 1 FREE 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 มีนาคม 2558 ตอนที่ 2 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 มีนาคม 2558 ตอนที่ 3 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 มีนาคม 2558 ตอนที่ 4 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 มีนาคม 2558 ตอนที่ 5 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 มีนาคม 2558 ตอนที่ 6 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 มีนาคม 2558 ตอนที่ 7 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 มีนาคม 2558 ตอนที่ 8 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 มีนาคม 2558 ตอนที่ 9 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 มีนาคม 2558 ตอนที่ 10 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 มีนาคม 2558 ตอนที่ 11 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 มีนาคม 2558 ตอนที่ 12 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 มีนาคม 2558 ตอนที่ 13 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 มีนาคม 2558 ตอนที่ 14 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 มีนาคม 2558 ตอนที่ 15 15:26  
ตะลุยโจทย์ PAT3 พฤศจิกายน 2557 ตอนที่ 1 FREE 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 พฤศจิกายน 2557 ตอนที่ 2 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 พฤศจิกายน 2557 ตอนที่ 3 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 พฤศจิกายน 2557 ตอนที่ 4 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 พฤศจิกายน 2557 ตอนที่ 5 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 พฤศจิกายน 2557 ตอนที่ 6 20:01  
ตะลุยโจทย์ PAT3 พฤศจิกายน 2557 ตอนที่ 7 20:01  
ตะลุยโจทย์ PAT3 พฤศจิกายน 2557 ตอนที่ 8 20:01  
ตะลุยโจทย์ PAT3 พฤศจิกายน 2557 ตอนที่ 9 20:01  
ตะลุยโจทย์ PAT3 พฤศจิกายน 2557 ตอนที่ 10 20:01  
ตะลุยโจทย์ PAT3 พฤศจิกายน 2557 ตอนที่ 11 22:15  
ตะลุยโจทย์ PAT3 เมษายน 2557 ตอนที่ 1 FREE 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 เมษายน 2557 ตอนที่ 2 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 เมษายน 2557 ตอนที่ 3 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 เมษายน 2557 ตอนที่ 4 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 เมษายน 2557 ตอนที่ 5 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 เมษายน 2557 ตอนที่ 6 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 เมษายน 2557 ตอนที่ 7 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 เมษายน 2557 ตอนที่ 8 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 เมษายน 2557 ตอนที่ 9 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 เมษายน 2557 ตอนที่ 10 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 เมษายน 2557 ตอนที่ 11 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 เมษายน 2557 ตอนที่ 12 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 เมษายน 2557 ตอนที่ 13 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 เมษายน 2557 ตอนที่ 14 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 เมษายน 2557 ตอนที่ 15 12:08  
ตะลุยโจทย์ PAT3 มีนาคม 2557 ตอนที่ 1 FREE 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 มีนาคม 2557 ตอนที่ 2 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 มีนาคม 2557 ตอนที่ 3 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 มีนาคม 2557 ตอนที่ 4 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 มีนาคม 2557 ตอนที่ 5 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 มีนาคม 2557 ตอนที่ 6 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 มีนาคม 2557 ตอนที่ 7 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 มีนาคม 2557 ตอนที่ 8 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 มีนาคม 2557 ตอนที่ 9 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 มีนาคม 2557 ตอนที่ 10 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 มีนาคม 2557 ตอนที่ 11 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 มีนาคม 2557 ตอนที่ 12 23:39  
ตะลุยโจทย์ PAT3 มีนาคม 2556 ตอนที่ 1 FREE 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 มีนาคม 2556 ตอนที่ 2 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 มีนาคม 2556 ตอนที่ 3 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 มีนาคม 2556 ตอนที่ 4 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 มีนาคม 2556 ตอนที่ 5 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 มีนาคม 2556 ตอนที่ 6 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 มีนาคม 2556 ตอนที่ 7 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 มีนาคม 2556 ตอนที่ 8 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 มีนาคม 2556 ตอนที่ 9 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 มีนาคม 2556 ตอนที่ 10 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 มีนาคม 2556 ตอนที่ 11 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 มีนาคม 2556 ตอนที่ 12 17:50  
ตะลุยโจทย์ PAT3 ตุลาคม 2555 ตอนที่ 1 FREE 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 ตุลาคม 2555 ตอนที่ 2 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 ตุลาคม 2555 ตอนที่ 3 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 ตุลาคม 2555 ตอนที่ 4 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 ตุลาคม 2555 ตอนที่ 5 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 ตุลาคม 2555 ตอนที่ 6 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 ตุลาคม 2555 ตอนที่ 7 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 ตุลาคม 2555 ตอนที่ 8 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 ตุลาคม 2555 ตอนที่ 9 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 ตุลาคม 2555 ตอนที่ 10 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 ตุลาคม 2555 ตอนที่ 11 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 ตุลาคม 2555 ตอนที่ 12 20:00  
ตะลุยโจทย์ PAT3 ตุลาคม 2555 ตอนที่ 13 12:56  
ตะลุยโจทย์ฟิสิกส์ PAT3 มีค 65.pdf
ตะลุยโจทย์ฟิสิกส์ PAT3 มีค 64.pdf
ตะลุยโจทย์ฟิสิกส์ PAT3 กพ 63.pdf
ตะลุยโจทย์ฟิสิกส์ PAT3 กพ 62.pdf
ตะลุยโจทย์ฟิสิกส์ PAT3 กพ 61.pdf
ตะลุยโจทย์ฟิสิกส์ PAT3 มีค 60.pdf
ตะลุยโจทย์ฟิสิกส์ PAT3 ตค 59.pdf
ตะลุยโจทย์ฟิสิกส์ PAT3 มีค 59.pdf
ตะลุยโจทย์ฟิสิกส์ PAT3 ตค 58.pdf
ตะลุยโจทย์ฟิสิกส์ PAT3 มีค 58.pdf
ตะลุยโจทย์ฟิสิกส์ PAT3 พย 57.pdf
ตะลุยโจทย์ฟิสิกส์ PAT3 เมย 57.pdf
ตะลุยโจทย์ฟิสิกส์ PAT3 มีค 57.pdf
ตะลุยโจทย์ฟิสิกส์ PAT3 มีค 56.pdf
ตะลุยโจทย์ฟิสิกส์ PAT3 ตค 55.pdf

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน

  • ขอชื่นชมครูโมมากเลยค่ะ ทำให้ลูกดิฉันค้นพัลอนาคตมากขึ้นเลยคะ
    พิช********************รติ

ขั้นตอน 1

เลือกคอร์สเรียนที่ต้องการสมัครเรียน จากนั้นคลิก "เพิ่มลงตะกร้า" เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการสมัครเรียนออนไลน์

ขั้นตอน 2

กรอกอีเมลและรหัสผ่านสำหรับเข้าสู่ระบบ หรือหากน้องเป็นนักเรียนใหม่ ให้กด "สมัครสมาชิก" ด้านล่างก่อนค่ะ
(สำหรับน้องที่เข้าสู่ระบบอยู่แล้ว ให้ตรวจสอบข้อมูล และคลิก "เลือกวิธีชำระเงิน" เพื่อไปยังขั้นตอนถัดไปได้เลย)

ขั้นตอน 3

เลือกวิธีการชำระเงินที่ต้องการ
แนะนำให้อ่านรายละเอียดของการชำระเงินแต่ละแบบ ก่อนเลือกวิธีที่สะดวกที่สุดนะคะ

ขั้นตอน 4

ตรวจสอบรายละเอียด ชื่อคอร์สที่สมัคร รวมถึงราคา ก่อนเข้าสู่ขั้นตอนการชำระเงิน
(หากมีคูปองส่วนลดให้ใส่รหัสคูปองที่ขั้นตอนนี้ได้เลยค่ะ)

ขั้นตอน 5

เข้าสู่หน้าชำระเงิน
หากเลือกโอนเข้าบัญชีธนาคาร ให้ทำการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารดังต่อไปนี้
ธนาคาร เลขที่บัญชี ชื่อบัญชี
  ธ. กสิกรไทย 040-8-93885-6 บริษัท ติวมาสเตอร์ จำกัด (Tuemaster Co., Ltd.)
  พร้อมเพย์ (PromptPay) 0105561086021 บริษัท ติวมาสเตอร์ จำกัด (Tuemaster Co., Ltd.)

หลังจากโอนเงินเรียบร้อยแล้ว ให้เข้ามาแจ้งโอนเงิน โดยคลิกเข้าสู่ระบบมุมบนขวาของเว็บไซต์
จากนั้นเลือกที่เมนู "แจ้งโอนเงิน" เพื่อแจ้งการชำระเงินกับพี่ทีมงาน
(หรือหากเข้าสู่ระบบอยู่แล้ว สามารถแจ้งโอนเงินได้ที่นี่ แจ้งโอนเงิน)

ขั้นตอน 6

หลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว น้องๆ จะได้อีเมล
ลงทะเบียนเรียนคอร์ส... ยืนยันการลงทะเบียน หลังจากที่พี่ทีมงานตรวจสอบยอดแล้ว น้องจะได้รับเมลนี้ เพื่อยืนยันการลงทะเบียนเรียนค่ะ


ขั้นตอน 7

ใช้ Email และ Password ที่สมัครสมาชิกไว้ สำหรับเข้าสู่ระบบเพื่อเรียนออนไลน์ได้เลยค่ะ!

คอร์สอื่น ๆ ที่คุณอาจสนใจ