PT02 ฟิสิกส์ กลศาสตร์ 2

slider

ราคา

3,900

2,900 บาท

โดยเสริมลาภ พรหมหมวก (พี่โม)

เรียนได้

151

วัน

ได้รับสิทธิ์

85 ชั่วโมง

มีทั้งหมด

124

บทเรียน

ความยาว VDO

40 ชั่วโมง 59 นาที

เนื้อหา ฟิสิกส์ กลศาสตร์ 2 คอร์สนี้พี่โมจะพาไปลุยเนื้อหาของกลศาสตร์ 2 เหมาะสำหรับเรียนล่วงหน้าหรือควบคู่ที่โรงเรียน

รายละเอียดคอร์สเรียน

เนื้อหา ฟิสิกส์ ในส่วนของ กลศาสตร์ 2 ประกอบไปด้วย งานพลังงาน, โมเมนตัม, สมดุลกล, การเคลื่อนที่แบบหมุน, และซิมเปิลฮามอนิกส์ พี่โมจะติวเน้ือหา พร้อมทั้งเทคนิคในการเอาเนื้อหามาใช้แก้โจทย์ต่างๆ เพิ่มความเข้าใจเนื้อหาเรื่องนี้ได้เป็นอย่างดี  
คอร์สนี้เหมาะสำหรับน้องที่ต้องการเรียนล่วงหน้า หรือเรียนควบคู่กับที่โรงเรียน เพื่อให้แน่นเนื้อหาและเพิ่มความมั่นใจในการทำเกรดที่โรงเรียนได้เป็นอย่างดี ^^

งาน ตอนที่ 1 FREE 20:  
งาน ตอนที่ 2 20:  
งาน ตอนที่ 3 20:  
งาน ตอนที่ 4 20:  
งาน ตอนที่ 5 20:  
งาน ตอนที่ 6 20:31  
กำลัง ตอนที่ 1 20:  
กำลัง ตอนที่ 2 20:  
กำลัง ตอนที่ 3 20:  
กำลัง ตอนที่ 4 20:  
กำลัง ตอนที่ 5 20:  
กำลัง ตอนที่ 6 20:  
กำลัง ตอนที่ 7 9:57  
พลังงาน ตอนที่ 1 20:  
พลังงาน ตอนที่ 2 20:  
พลังงาน ตอนที่ 3 20:  
พลังงาน ตอนที่ 4 20:  
พลังงาน ตอนที่ 5 20:  
พลังงาน ตอนที่ 6 20:  
พลังงาน ตอนที่ 7 20:  
พลังงาน ตอนที่ 8 20:  
พลังงาน ตอนที่ 9 20:  
พลังงาน ตอนที่ 10 20:  
พลังงาน ตอนที่ 11 20:  
พลังงาน ตอนที่ 12 20:  
พลังงาน ตอนที่ 13 20:  
พลังงาน ตอนที่ 14 20:  
พลังงาน ตอนที่ 15 20:  
พลังงาน ตอนที่ 16 20:  
พลังงาน ตอนที่ 17 20:  
พลังงาน ตอนที่ 18 20:  
พลังงาน ตอนที่ 19 20:  
พลังงาน ตอนที่ 20 20:  
พลังงาน ตอนที่ 21 17:18  
การดล และแรงดล ตอนที่ 1 FREE 20:  
การดล และแรงดล ตอนที่ 2 20:00  
การดล และแรงดล ตอนที่ 3 20:  
การดล และแรงดล ตอนที่ 4 20:  
การดล และแรงดล ตอนที่ 5 20:  
การดล และแรงดล ตอนที่ 6 20:  
การดล และแรงดล ตอนที่ 7 20:  
การดล และแรงดล ตอนที่ 8 20:  
การดล และแรงดล ตอนที่ 9 20:  
การดล และแรงดล ตอนที่ 10 20:  
การดล และแรงดล ตอนที่ 11 20:  
การดล และแรงดล ตอนที่ 12 20:  
การชน ตอนที่ 1 20:  
การชน ตอนที่ 2 20:  
การชน ตอนที่ 3 20:  
การชน ตอนที่ 4 20:  
การชน ตอนที่ 5 20:  
การชน ตอนที่ 6 20:  
การชน ตอนที่ 7 20:  
การชน ตอนที่ 8 20:  
การชน ตอนที่ 9 20:  
การชน ตอนที่ 10 20:  
การชน ตอนที่ 11 20:  
การชน ตอนที่ 12 20:  
การชน ตอนที่ 13 20:  
การระเบิด ตอนที่ 1 20:  
การระเบิด ตอนที่ 2 20:  
การระเบิด ตอนที่ 3 20:  
การระเบิด ตอนที่ 4 20:  
การระเบิด ตอนที่ 5 20:  
การระเบิด ตอนที่ 6 19:38  
สมดุลแรง ตอนที่ 1 FREE 20:  
สมดุลแรง ตอนที่ 2 20:  
สมดุลแรง ตอนที่ 3 20:  
สมดุลแรง ตอนที่ 4 20:  
สมดุลแรง ตอนที่ 5 20:  
สมดุลแรง ตอนที่ 6 20:  
สมดุลแรง ตอนที่ 7 20:  
สมดุลแรง ตอนที่ 8 20:  
สมดุลแรง ตอนที่ 9 20:  
สมดุลแรง ตอนที่ 10 20:  
สมดุลแรง ตอนที่ 11 20:  
สมดุลแรง ตอนที่ 12 20:  
สมดุลแรง ตอนที่ 13 20:  
สมดุลแรง ตอนที่ 14 15:  
สมดุลโมเมนต์ ตอนที่ 1 25:  
สมดุลโมเมนต์ ตอนที่ 2 20:  
สมดุลโมเมนต์ ตอนที่ 3 20:  
สมดุลโมเมนต์ ตอนที่ 4 20:  
สมดุลโมเมนต์ ตอนที่ 5 20:  
สมดุลโมเมนต์ ตอนที่ 6 20:  
สมดุลโมเมนต์ ตอนที่ 7 20:  
สมดุลโมเมนต์ ตอนที่ 8 20:  
สมดุลโมเมนต์ ตอนที่ 9 20:  
สมดุลโมเมนต์ ตอนที่ 10 20:  
สมดุลโมเมนต์ ตอนที่ 11 20:  
สมดุลโมเมนต์ ตอนที่ 12 20:  
สมดุลโมเมนต์ ตอนที่ 13 20:  
สมดุลโมเมนต์ ตอนที่ 14 20:  
สมดุลโมเมนต์ ตอนที่ 15 20:  
สมดุลโมเมนต์ ตอนที่ 16 20:  
สมดุลโมเมนต์ ตอนที่ 17 20:  
สมดุลโมเมนต์ ตอนที่ 18 10:19  
การเคลื่อนที่แบบหมุน ตอนที่ 1 FREE 20:  
การเคลื่อนที่แบบหมุน ตอนที่ 2 20:  
การเคลื่อนที่แบบหมุน ตอนที่ 3 20:  
การเคลื่อนที่แบบหมุน ตอนที่ 4 20:  
การเคลื่อนที่แบบหมุน ตอนที่ 5 20:  
การเคลื่อนที่แบบหมุน ตอนที่ 6 20:  
การเคลื่อนที่แบบหมุน ตอนที่ 7 20:  
การเคลื่อนที่แบบหมุน ตอนที่ 8 20:  
การเคลื่อนที่แบบหมุน ตอนที่ 9 20:  
การเคลื่อนที่แบบหมุน ตอนที่ 10 20:  
การเคลื่อนที่แบบหมุน ตอนที่ 11 20:  
การเคลื่อนที่แบบหมุน ตอนที่ 12 20:  
การเคลื่อนที่แบบหมุน ตอนที่ 13 20:  
การเคลื่อนที่แบบหมุน ตอนที่ 14 20:  
การเคลื่อนที่แบบหมุน ตอนที่ 15 20:  
การเคลื่อนที่แบบหมุน ตอนที่ 16 29:08  
ซิมเปิลฮามอนิกส์ ตอนที่ 1 FREE 20:  
ซิมเปิลฮามอนิกส์ ตอนที่ 2 20:  
ซิมเปิลฮามอนิกส์ ตอนที่ 3 20:  
ซิมเปิลฮามอนิกส์ ตอนที่ 4 20:  
ซิมเปิลฮามอนิกส์ ตอนที่ 5 20:  
ซิมเปิลฮามอนิกส์ ตอนที่ 6 20:  
ซิมเปิลฮามอนิกส์ ตอนที่ 7 20:  
ซิมเปิลฮามอนิกส์ ตอนที่ 8 20:  
ซิมเปิลฮามอนิกส์ ตอนที่ 9 20:  
ซิมเปิลฮามอนิกส์ ตอนที่ 10 20:  
ซิมเปิลฮามอนิกส์ ตอนที่ 11 12:28  
กลศาสตร์2_1งานพลังงาน.pdf
กลศาสตร์2_2โมเมนตัม.pdf
กลศาสตร์2_3สมดุลกล.pdf
กลศาสตร์2_4การหมุน.pdf
ซิมเปิลฮาร์มอนิก.pdf

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน

 • พี่โมสอนเข้าใจง่ายมากก ชอบมากๆเลย ^__^
  ณัช*****เชย

 • อยากให้เปิดคอร์สของม.5 ได้แล้วค่ะ อยากเรียนแล้วววววว
  สิร*******งค์

 • ชอบพี่โมมากๆค่ะ ลองเรียนฟิสิกสืมาหลายที่ ชอบของพี่โมสอนสุดแล้ว เข้าใจง่ายมากๆๆๆ แล้วก็ไม่น่าเบื่อ
  พิช*********ดิม

 • สอนเข้าใจง่ายมากค่าา ครูที่รร.ชอบพูดให้มันดูยากกว่าเดิม ไปอ่านในหนังสือก็ไม่เข้าใจสักที มาเรียนของพี่โมอ๋อภายในไม่กี่นาที
  ชลฎ******ตน์

 • สอนดีมากๆเลยค่ะ การเล่าเรื่องเหมือนแทรกให้เราได้เข้าใจโจทย์ด้วย
  kam**********sri

 • สอนสนุกและก็เข้าใจได้ง่ายมากครับ
  นาย***************ตย์

 • สอนดีครับ
  กฤต**********ุดี

 • สอนดีมาก
  คับ
  นาย**********นุก

ขั้นตอน 1

เลือกคอร์สเรียนที่ต้องการสมัครเรียน จากนั้นคลิก "เพิ่มลงตะกร้า" เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการสมัครเรียนออนไลน์

ขั้นตอน 2

กรอกอีเมลและรหัสผ่านสำหรับเข้าสู่ระบบ หรือหากน้องเป็นนักเรียนใหม่ ให้กด "สมัครสมาชิก" ด้านล่างก่อนค่ะ
(สำหรับน้องที่เข้าสู่ระบบอยู่แล้ว ให้ตรวจสอบข้อมูล และคลิก "เลือกวิธีชำระเงิน" เพื่อไปยังขั้นตอนถัดไปได้เลย)

ขั้นตอน 3

เลือกวิธีการชำระเงินที่ต้องการ
แนะนำให้อ่านรายละเอียดของการชำระเงินแต่ละแบบ ก่อนเลือกวิธีที่สะดวกที่สุดนะคะ

ขั้นตอน 4

ตรวจสอบรายละเอียด ชื่อคอร์สที่สมัคร รวมถึงราคา ก่อนเข้าสู่ขั้นตอนการชำระเงิน
(หากมีคูปองส่วนลดให้ใส่รหัสคูปองที่ขั้นตอนนี้ได้เลยค่ะ)

ขั้นตอน 5

เข้าสู่หน้าชำระเงิน
หากเลือกโอนเข้าบัญชีธนาคาร ให้ทำการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารดังต่อไปนี้
ธนาคาร เลขที่บัญชี ชื่อบัญชี
  ธ. กสิกรไทย 040-8-93885-6 บริษัท ติวมาสเตอร์ จำกัด (Tuemaster Co., Ltd.)
  พร้อมเพย์ (PromptPay) 0105561086021 บริษัท ติวมาสเตอร์ จำกัด (Tuemaster Co., Ltd.)

หลังจากโอนเงินเรียบร้อยแล้ว ให้เข้ามาแจ้งโอนเงิน โดยคลิกเข้าสู่ระบบมุมบนขวาของเว็บไซต์
จากนั้นเลือกที่เมนู "แจ้งโอนเงิน" เพื่อแจ้งการชำระเงินกับพี่ทีมงาน
(หรือหากเข้าสู่ระบบอยู่แล้ว สามารถแจ้งโอนเงินได้ที่นี่ แจ้งโอนเงิน)

ขั้นตอน 6

หลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว น้องๆ จะได้อีเมล
ลงทะเบียนเรียนคอร์ส... ยืนยันการลงทะเบียน หลังจากที่พี่ทีมงานตรวจสอบยอดแล้ว น้องจะได้รับเมลนี้ เพื่อยืนยันการลงทะเบียนเรียนค่ะ


ขั้นตอน 7

ใช้ Email และ Password ที่สมัครสมาชิกไว้ สำหรับเข้าสู่ระบบเพื่อเรียนออนไลน์ได้เลยค่ะ!

คอร์สอื่น ๆ ที่คุณอาจสนใจ