เกี่ยวกับคอร์สนี้
เนื้อหาคอร์สทั้งหมด 40 ชั่วโมง 59 นาที
เรียนคอร์สนี้ได้ 151 วัน
จำกัดเวลาเรียน 85 ชั่วโมง
เกี่ยวกับผู้สอน
เสริมลาภ พรหมหมวก (พี่โม)
TueMaster

วิศวกรรมศาตร์ บัณฑิต (ไฟฟ้า); ม.เกษตร วิทยาเขตศรีราชา ปัจจุบันสอนกวดวิชา ฟิสิกส์ ด้วยประสบการณ์สอนพิเศษฟิสิกส์มากว่า 20 ปี และเป็นอาจารย์พิเศษสอนโรงเรียนชื่อดังหลายแห่ง, เป็นวิทยากรพิเศษ รายการติวเข้มเติมเต็มความรู้ ฯลฯ จากเด็กเกเร ไม่สนใจเรียน ผลการเรียนไม่ดี ได้กลับตัวกลับใจช่วง ม.ปลาย จนสามารถสอบเข้า คณะวิศวะฯ ด้วยคะแนนฟิสิกส์สูงสุดเป็นอันดับ 3 ของประเทศ และทำได้ดีในคณะวิศวะฯที่เป็นสิ่งที่ตัวเองเลือกเอง

PT02 ฟิสิกส์ กลศาสตร์ 2 -26%

เนื้อหา ฟิสิกส์ กลศาสตร์ 2 คอร์สนี้พี่โมจะพาไปลุยเนื้อหาของกลศาสตร์ 2 เหมาะสำหรับเรียนล่วงหน้าหรือควบคู่ที่โรงเรียน

โดย เสริมลาภ พรหมหมวก (พี่โม)
แชร์คอร์สนี้บน Social:

ราคา 2,900 บาท เท่านั้น!

3,900 บาท
สมัครเรียน แจ้งโอนเงิน

เนื้อหา ฟิสิกส์ ในส่วนของ กลศาสตร์ 2 ประกอบไปด้วย งานพลังงาน, โมเมนตัม, สมดุลกล, การเคลื่อนที่แบบหมุน, และซิมเปิลฮามอนิกส์ พี่โมจะติวเน้ือหา พร้อมทั้งเทคนิคในการเอาเนื้อหามาใช้แก้โจทย์ต่างๆ เพิ่มความเข้าใจเนื้อหาเรื่องนี้ได้เป็นอย่างดี  
คอร์สนี้เหมาะสำหรับน้องที่ต้องการเรียนล่วงหน้า หรือเรียนควบคู่กับที่โรงเรียน เพื่อให้แน่นเนื้อหาและเพิ่มความมั่นใจในการทำเกรดที่โรงเรียนได้เป็นอย่างดี ^^

งาน ตอนที่ 1 FREE 20 นาที  
งาน ตอนที่ 2 20 นาที  
งาน ตอนที่ 3 20 นาที  
งาน ตอนที่ 4 20 นาที  
งาน ตอนที่ 5 20 นาที  
งาน ตอนที่ 6 20.31 นาที  
กำลัง ตอนที่ 1 20 นาที  
กำลัง ตอนที่ 2 20 นาที  
กำลัง ตอนที่ 3 20 นาที  
กำลัง ตอนที่ 4 20 นาที  
กำลัง ตอนที่ 5 20 นาที  
กำลัง ตอนที่ 6 20 นาที  
กำลัง ตอนที่ 7 9.57 นาที  
พลังงาน ตอนที่ 1 20 นาที  
พลังงาน ตอนที่ 2 20 นาที  
พลังงาน ตอนที่ 3 20 นาที  
พลังงาน ตอนที่ 4 20 นาที  
พลังงาน ตอนที่ 5 20 นาที  
พลังงาน ตอนที่ 6 20 นาที  
พลังงาน ตอนที่ 7 20 นาที  
พลังงาน ตอนที่ 8 20 นาที  
พลังงาน ตอนที่ 9 20 นาที  
พลังงาน ตอนที่ 10 20 นาที  
พลังงาน ตอนที่ 11 20 นาที  
พลังงาน ตอนที่ 12 20 นาที  
พลังงาน ตอนที่ 13 20 นาที  
พลังงาน ตอนที่ 14 20 นาที  
พลังงาน ตอนที่ 15 20 นาที  
พลังงาน ตอนที่ 16 20 นาที  
พลังงาน ตอนที่ 17 20 นาที  
พลังงาน ตอนที่ 18 20 นาที  
พลังงาน ตอนที่ 19 20 นาที  
พลังงาน ตอนที่ 20 20 นาที  
พลังงาน ตอนที่ 21 17.18 นาที  
การดล และแรงดล ตอนที่ 1 FREE 20 นาที  
การดล และแรงดล ตอนที่ 2 20.00 นาที  
การดล และแรงดล ตอนที่ 3 20 นาที  
การดล และแรงดล ตอนที่ 4 20 นาที  
การดล และแรงดล ตอนที่ 5 20 นาที  
การดล และแรงดล ตอนที่ 6 20 นาที  
การดล และแรงดล ตอนที่ 7 20 นาที  
การดล และแรงดล ตอนที่ 8 20 นาที  
การดล และแรงดล ตอนที่ 9 20 นาที  
การดล และแรงดล ตอนที่ 10 20 นาที  
การดล และแรงดล ตอนที่ 11 20 นาที  
การดล และแรงดล ตอนที่ 12 20 นาที  
การชน ตอนที่ 1 20 นาที  
การชน ตอนที่ 2 20 นาที  
การชน ตอนที่ 3 20 นาที  
การชน ตอนที่ 4 20 นาที  
การชน ตอนที่ 5 20 นาที  
การชน ตอนที่ 6 20 นาที  
การชน ตอนที่ 7 20 นาที  
การชน ตอนที่ 8 20 นาที  
การชน ตอนที่ 9 20 นาที  
การชน ตอนที่ 10 20 นาที  
การชน ตอนที่ 11 20 นาที  
การชน ตอนที่ 12 20 นาที  
การชน ตอนที่ 13 20 นาที  
การระเบิด ตอนที่ 1 20 นาที  
การระเบิด ตอนที่ 2 20 นาที  
การระเบิด ตอนที่ 3 20 นาที  
การระเบิด ตอนที่ 4 20 นาที  
การระเบิด ตอนที่ 5 20 นาที  
การระเบิด ตอนที่ 6 19.38 นาที  
สมดุลแรง ตอนที่ 1 FREE 20 นาที  
สมดุลแรง ตอนที่ 2 20 นาที  
สมดุลแรง ตอนที่ 3 20 นาที  
สมดุลแรง ตอนที่ 4 20 นาที  
สมดุลแรง ตอนที่ 5 20 นาที  
สมดุลแรง ตอนที่ 6 20 นาที  
สมดุลแรง ตอนที่ 7 20 นาที  
สมดุลแรง ตอนที่ 8 20 นาที  
สมดุลแรง ตอนที่ 9 20 นาที  
สมดุลแรง ตอนที่ 10 20 นาที  
สมดุลแรง ตอนที่ 11 20 นาที  
สมดุลแรง ตอนที่ 12 20 นาที  
สมดุลแรง ตอนที่ 13 20 นาที  
สมดุลแรง ตอนที่ 14 15 นาที  
สมดุลโมเมนต์ ตอนที่ 1 25 นาที  
สมดุลโมเมนต์ ตอนที่ 2 20 นาที  
สมดุลโมเมนต์ ตอนที่ 3 20 นาที  
สมดุลโมเมนต์ ตอนที่ 4 20 นาที  
สมดุลโมเมนต์ ตอนที่ 5 20 นาที  
สมดุลโมเมนต์ ตอนที่ 6 20 นาที  
สมดุลโมเมนต์ ตอนที่ 7 20 นาที  
สมดุลโมเมนต์ ตอนที่ 8 20 นาที  
สมดุลโมเมนต์ ตอนที่ 9 20 นาที  
สมดุลโมเมนต์ ตอนที่ 10 20 นาที  
สมดุลโมเมนต์ ตอนที่ 11 20 นาที  
สมดุลโมเมนต์ ตอนที่ 12 20 นาที  
สมดุลโมเมนต์ ตอนที่ 13 20 นาที  
สมดุลโมเมนต์ ตอนที่ 14 20 นาที  
สมดุลโมเมนต์ ตอนที่ 15 20 นาที  
สมดุลโมเมนต์ ตอนที่ 16 20 นาที  
สมดุลโมเมนต์ ตอนที่ 17 20 นาที  
สมดุลโมเมนต์ ตอนที่ 18 10.19 นาที  
การเคลื่อนที่แบบหมุน ตอนที่ 1 FREE 20 นาที  
การเคลื่อนที่แบบหมุน ตอนที่ 2 20 นาที  
การเคลื่อนที่แบบหมุน ตอนที่ 3 20 นาที  
การเคลื่อนที่แบบหมุน ตอนที่ 4 20 นาที  
การเคลื่อนที่แบบหมุน ตอนที่ 5 20 นาที  
การเคลื่อนที่แบบหมุน ตอนที่ 6 20 นาที  
การเคลื่อนที่แบบหมุน ตอนที่ 7 20 นาที  
การเคลื่อนที่แบบหมุน ตอนที่ 8 20 นาที  
การเคลื่อนที่แบบหมุน ตอนที่ 9 20 นาที  
การเคลื่อนที่แบบหมุน ตอนที่ 10 20 นาที  
การเคลื่อนที่แบบหมุน ตอนที่ 11 20 นาที  
การเคลื่อนที่แบบหมุน ตอนที่ 12 20 นาที  
การเคลื่อนที่แบบหมุน ตอนที่ 13 20 นาที  
การเคลื่อนที่แบบหมุน ตอนที่ 14 20 นาที  
การเคลื่อนที่แบบหมุน ตอนที่ 15 20 นาที  
การเคลื่อนที่แบบหมุน ตอนที่ 16 29.08 นาที  
ซิมเปิลฮามอนิกส์ ตอนที่ 1 FREE 20 นาที  
ซิมเปิลฮามอนิกส์ ตอนที่ 2 20 นาที  
ซิมเปิลฮามอนิกส์ ตอนที่ 3 20 นาที  
ซิมเปิลฮามอนิกส์ ตอนที่ 4 20 นาที  
ซิมเปิลฮามอนิกส์ ตอนที่ 5 20 นาที  
ซิมเปิลฮามอนิกส์ ตอนที่ 6 20 นาที  
ซิมเปิลฮามอนิกส์ ตอนที่ 7 20 นาที  
ซิมเปิลฮามอนิกส์ ตอนที่ 8 20 นาที  
ซิมเปิลฮามอนิกส์ ตอนที่ 9 20 นาที  
ซิมเปิลฮามอนิกส์ ตอนที่ 10 20 นาที  
ซิมเปิลฮามอนิกส์ ตอนที่ 11 12.28 นาที  
กลศาสตร์2_1งานพลังงาน.pdf
กลศาสตร์2_2โมเมนตัม.pdf
กลศาสตร์2_3สมดุลกล.pdf
กลศาสตร์2_4การหมุน.pdf
กลศาสตร์2_5ซิมเปิลฮาร์มอนิก.pdf
ขั้นตอน 1
เลือกคอร์สเรียนที่ต้องการสมัครเรียน จากนั้นคลิก "สมัครเรียน" เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการสมัครเรียนออนไลน์

ขั้นตอน 2
เลือกวิธีการชำระเงิน โดยสามารถเลือกชำระผ่านบัตรเครดิต หรือ โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร

ขั้นตอน 3
หากเลือกโอนเงินเข้าบัญชี เลือกโอนเข้าธนาคารใดก็ได้ ดังนี้
ธนาคาร เลขที่บัญชี ชื่อบัญชี
  ธ. กสิกรไทย 040-8-93885-6 บริษัท ติวมาสเตอร์ จำกัด (Tuemaster Co., Ltd.)
  พร้อมเพย์ (PromptPay) 0105561086021 บริษัท ติวมาสเตอร์ จำกัด (Tuemaster Co., Ltd.)

หลังจากโอนเงินแล้ว ให้แจ้งโอนเงินและกรอกข้อมูลเพื่อสมัครเรียน คลิก แจ้งโอนเงิน


เมื่อแจ้งโอนเรียบร้อย ข้ามไปขั้นตอนที่ 6 ได้เลย

หรือหากเลือกชำระผ่านบัตรเครดิต ให้กรอกอีเมลและรหัสผ่านสำหรับเข้าสู่ระบบ หรือหากน้องเป็นนักเรียนใหม่ ให้กด "สมัครสมาชิก" ด้านล่าง
(สำหรับน้องที่เข้าสู่ระบบอยู่แล้ว ให้ตรวจสอบข้อมูล และคลิก "เลือกวิธีชำระเงิน" เพื่อไปยังขั้นตอนถัดไปได้เลย

ขั้นตอน 4
เลือกวิธีการชำระเงิน โดยสามารถชำระค่าลงทะเบียนได้ผ่าน 2 ช่องทาง คือ บัตรเครดิต/เดบิต และ โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร (แนะนำให้อ่านรายละเอียดของการชำระเงินแต่ละแบบ ก่อนเลือกวิธีที่สะดวกที่สุด)

ขั้นตอน 5
ตรวจสอบรายการสั่งซื้อ ชื่อคอร์สที่สมัคร รวมถึงราคา ก่อนชำระเงิน
(หากมีคูปองส่วนลดให้ใส่รหัสคูปองที่ขั้นตอนนี้ได้เลย)

เข้าสู่หน้าชำระเงิน สำหรับการชำระค่าลงทะเบียนออนไลน์ ผ่านบัตรเครดิต/เดบิต
ให้กรอกข้อมูลต่างๆ และกดดำเนินการต่อไปเรื่อยๆ จนการชำระเงินเสร็จสมบูรณ์ (สามารถเข้าเรียนได้ทันทีหลังชำระเงินเสร็จสมบูรณ์)

ขั้นตอน 6
รอรับอีเมลยืนยันการลงทะเบียนภายใน 24ชม. หลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว

ขั้นตอน 7
เข้าสู่ระบบเพื่อเรียนออนไลน์ได้เลย!

หมายเหตุ หากพบปัญหาในการสมัครเรียน ติดต่อทีมงานได้ ที่นี่

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน

 • พี่โมสอนเข้าใจง่ายมากก ชอบมากๆเลย ^__^
  ณัชชา อบเชย 180

 • อยากให้เปิดคอร์สของม.5 ได้แล้วค่ะ อยากเรียนแล้วววววว
  สิริพร ตาวงค์ 180

 • ชอบพี่โมมากๆค่ะ ลองเรียนฟิสิกสืมาหลายที่ ชอบของพี่โมสอนสุดแล้ว เข้าใจง่ายมากๆๆๆ แล้วก็ไม่น่าเบื่อ
  พิชญาภา คณาเดิม 180

 • สอนเข้าใจง่ายมากค่าา ครูที่รร.ชอบพูดให้มันดูยากกว่าเดิม ไปอ่านในหนังสือก็ไม่เข้าใจสักที มาเรียนของพี่โมอ๋อภายในไม่กี่นาที
  ชลฎา การัตน์ 180

 • สอนดีมากๆเลยค่ะ การเล่าเรื่องเหมือนแทรกให้เราได้เข้าใจโจทย์ด้วย
  kamonporn suksri 180

 • สอนสนุกและก็เข้าใจได้ง่ายมากครับ
  นาย พิรัชย์ จันทมาตย์ 180

 • สอนดีครับ
  กฤตพงศ์ บุญสดุดี 180

 • สอนดีมาก
  คับ
  นายภูธาร กาศสนุก 180