PU01 ติวเนื้อหาฟิสิกส์เข้มข้น

slider

ราคา

6,900

4,900 บาท

โดยเสริมลาภ พรหมหมวก (พี่โม)

เรียนได้

250

วัน

ได้รับสิทธิ์

200 ชั่วโมง

มีทั้งหมด

371

บทเรียน

ความยาว VDO

117 ชั่วโมง 58 นาที

PU01 ติวเนื้อหาฟิสิกส์เข้มข้น จะติว สรุป เนื่อหาฟิสิกส์ ทั้งหมดตั้งแต่ ม.4 -6 เพื่อเตรียมพร้อมในการเตรียมตัวเพื่อเข้าสู่สนามสอบทั้ง pat2(ฟิสิกส์), สามัญ(ฟิสิกส์), และปูพื้นฐานในนการเรียนต่อ pat3 (พื้นฐาน วิศวะ)

รายละเอียดคอร์สเรียน

คอร์สนี้เป็นคอร์สที่จะติว สรุป เนื่อหา ฟิสิกส์ ทั้งหมดตั้งแต่ ม.4 -6  เพื่อเตรียมพร้อมเนื้อหาแต่ละเรื่องให้แน่น ก่อนไปฝึกทำโจทย์ในการเตรียมตัวเพื่อเข้าสู่สนามสอบทั้ง pat2 (ฟิสิกส์), สามัญ (ฟิสิกส์)  และ คอร์สนี้ยังเป็นการปูพื้นฐาน ในการเรียนต่อ pat3(พื้นฐาน วิศวะ)

คอร์สนี้เหมาะกับ...
น้องๆที่ต้องใช้ วิชา ฟิสิกส์ ม.ปลายในการทำคะแนน  ไม่ว่าจะเป็น pat2, สามัญ,  พฐ วิศวะ

สิ่งที่จำเป็นก่อนลงคอสนี้
พื้นฐานที่ต้องมี คือ แก้ สมการเป็นพอ เพราะเราเริ่มต้นติวฟิสิกส์กันใหม่เลย เก็บเนื้อหาไปเรื่อยๆกับพี่โมได้เลย

จบคอร์สนี้แล้ว น้องๆจะมีความรู้ในเนื้อหาของฟิสิกส์แต่ละเรื่องของ ม.ปลาย เพียงพอที่จะไปฝึกทำโจทย์ต่างๆต่อไป เพื่อเพิ่มทักษะและประสบการณ์การแก้ปัญหาโจทย์ เสริมความมั่นใจในการเข้าสู่สนามสอบต่างๆได้เลยครับ

การเคลื่อนที่แนวเส้นตรง ตอนที่ 1 FREE 20:00  
การเคลื่อนที่แนวเส้นตรง ตอนที่ 2 20:00  
การเคลื่อนที่แนวเส้นตรง ตอนที่ 3 20:00  
การเคลื่อนที่แนวเส้นตรง ตอนที่ 4 20:00  
การเคลื่อนที่แนวเส้นตรง ตอนที่ 5 20:00  
การเคลื่อนที่แนวเส้นตรง ตอนที่ 6 20:00  
การเคลื่อนที่แนวเส้นตรง ตอนที่ 7 20:00  
การเคลื่อนที่แนวเส้นตรง ตอนที่ 8 20:00  
การเคลื่อนที่แนวเส้นตรง ตอนที่ 9 20:00  
การเคลื่อนที่แนวเส้นตรง ตอนที่ 10 20:00  
การเคลื่อนที่แนวเส้นตรง ตอนที่ 11 20:00  
การเคลื่อนที่แนวเส้นตรง ตอนที่ 12 20:00  
การเคลื่อนที่แนวเส้นตรง ตอนที่ 13 20:00  
การเคลื่อนที่แนวเส้นตรง ตอนที่ 14 20:00  
การเคลื่อนที่แนวเส้นตรง ตอนที่ 15 20:00  
การเคลื่อนที่แนวเส้นตรง ตอนที่ 16 20:00  
การเคลื่อนที่แนวเส้นตรง ตอนที่ 17 20:00  
การเคลื่อนที่แนวเส้นตรง ตอนที่ 18 20:00  
การเคลื่อนที่แนวเส้นตรง ตอนที่ 19 20:00  
การเคลื่อนที่แนวเส้นตรง ตอนที่ 20 20:00  
การเคลื่อนที่แนวเส้นตรง ตอนที่ 21 20:00  
การเคลื่อนที่แนวเส้นตรง ตอนที่ 22 20:00  
การเคลื่อนที่แนวเส้นตรง ตอนที่ 23 20:00  
การเคลื่อนที่แนวเส้นตรง ตอนที่ 24 13:28  
การเคลื่อนที่แบบโปรเจคไตล์ ตอนที่ 1 FREE 20:00  
การเคลื่อนที่แบบโปรเจคไตล์ ตอนที่ 2 20:00  
การเคลื่อนที่แบบโปรเจคไตล์ ตอนที่ 3 20:00  
การเคลื่อนที่แบบโปรเจคไตล์ ตอนที่ 4 20:00  
การเคลื่อนที่แบบโปรเจคไตล์ ตอนที่ 5 20:00  
การเคลื่อนที่แบบโปรเจคไตล์ ตอนที่ 6 20:00  
การเคลื่อนที่แบบโปรเจคไตล์ ตอนที่ 7 20:00  
การเคลื่อนที่แบบโปรเจคไตล์ ตอนที่ 8 20:00  
การเคลื่อนที่แบบโปรเจคไตล์ ตอนที่ 9 20:00  
การเคลื่อนที่แบบโปรเจคไตล์ ตอนที่ 10 17:21  
แรง มวล และกฏการเคลื่อนที่ ตอนที่ 1 FREE 20:00  
แรง มวล และกฏการเคลื่อนที่ ตอนที่ 2 20:00  
แรง มวล และกฏการเคลื่อนที่ ตอนที่ 3 20:00  
แรง มวล และกฏการเคลื่อนที่ ตอนที่ 4 20:00  
แรง มวล และกฏการเคลื่อนที่ ตอนที่ 5 20:00  
แรง มวล และกฏการเคลื่อนที่ ตอนที่ 6 20:00  
แรง มวล และกฏการเคลื่อนที่ ตอนที่ 7 20:00  
แรง มวล และกฏการเคลื่อนที่ ตอนที่ 8 20:00  
แรง มวล และกฏการเคลื่อนที่ ตอนที่ 9 20:00  
แรง มวล และกฏการเคลื่อนที่ ตอนที่ 10 20:00  
แรง มวล และกฏการเคลื่อนที่ ตอนที่ 11 20:00  
แรง มวล และกฏการเคลื่อนที่ ตอนที่ 12 20:00  
แรง มวล และกฏการเคลื่อนที่ ตอนที่ 13 20:00  
แรง มวล และกฏการเคลื่อนที่ ตอนที่ 14 20:00  
แรง มวล และกฏการเคลื่อนที่ ตอนที่ 15 27:18  
การเคลื่อนที่แบบวงกลม ตอนที่ 1 FREE 20:00  
การเคลื่อนที่แบบวงกลม ตอนที่ 2 20:00  
การเคลื่อนที่แบบวงกลม ตอนที่ 3 20:00  
การเคลื่อนที่แบบวงกลม ตอนที่ 4 20:00  
การเคลื่อนที่แบบวงกลม ตอนที่ 5 20:00  
การเคลื่อนที่แบบวงกลม ตอนที่ 6 20:00  
การเคลื่อนที่แบบวงกลม ตอนที่ 7 20:00  
การเคลื่อนที่แบบวงกลม ตอนที่ 8 20:00  
การเคลื่อนที่แบบวงกลม ตอนที่ 9 20:00  
การเคลื่อนที่แบบวงกลม ตอนที่ 10 29:05  
งาน และพลังงาน ตอนที่ 1 FREE 20:00  
งาน และพลังงาน ตอนที่ 2 20:00  
งาน และพลังงาน ตอนที่ 3 20:00  
งาน และพลังงาน ตอนที่ 4 20:00  
งาน และพลังงาน ตอนที่ 5 20:00  
งาน และพลังงาน ตอนที่ 6 20:00  
งาน และพลังงาน ตอนที่ 7 20:00  
งาน และพลังงาน ตอนที่ 8 20:00  
งาน และพลังงาน ตอนที่ 9 20:00  
งาน และพลังงาน ตอนที่ 10 20:00  
งาน และพลังงาน ตอนที่ 11 20:00  
งาน และพลังงาน ตอนที่ 12 20:00  
งาน และพลังงาน ตอนที่ 13 20:00  
งาน และพลังงาน ตอนที่ 14 20:00  
งาน และพลังงาน ตอนที่ 15 25:18  
โมเมนตั้ม ตอนที่ 1 FREE 20:00  
โมเมนตั้ม ตอนที่ 2 20:00  
โมเมนตั้ม ตอนที่ 3 20:00  
โมเมนตั้ม ตอนที่ 4 20:00  
โมเมนตั้ม ตอนที่ 5 20:00  
โมเมนตั้ม ตอนที่ 6 20:00  
โมเมนตั้ม ตอนที่ 7 20:00  
โมเมนตั้ม ตอนที่ 8 20:00  
โมเมนตั้ม ตอนที่ 9 17:52  
สมดุลกล ตอนที่ 1 FREE 20:00  
สมดุลกล ตอนที่ 2 20:00  
สมดุลกล ตอนที่ 3 20:00  
สมดุลกล ตอนที่ 4 20:00  
สมดุลกล ตอนที่ 5 20:00  
สมดุลกล ตอนที่ 6 20:00  
สมดุลกล ตอนที่ 7 20:00  
สมดุลกล ตอนที่ 8 20:00  
สมดุลกล ตอนที่ 9 20:00  
สมดุลกล ตอนที่ 10 20:00  
สมดุลกล ตอนที่ 11 20:00  
สมดุลกล ตอนที่ 12 20:00  
สมดุลกล ตอนที่ 13 20:00  
สมดุลกล ตอนที่ 14 10:04  
ปรากฏการณ์คลื่น (Wave Phenomenon) ตอนที่ 1 FREE 20:00  
ปรากฏการณ์คลื่น (Wave Phenomenon) ตอนที่ 2 20:00  
ปรากฏการณ์คลื่น (Wave Phenomenon) ตอนที่ 3 20:00  
ปรากฏการณ์คลื่น (Wave Phenomenon) ตอนที่ 4 20:00  
ปรากฏการณ์คลื่น (Wave Phenomenon) ตอนที่ 5 18:13  
การสะท้อน (Reflection) ตอนที่ 1 21:47  
การสะท้อน (Reflection) ตอนที่ 2 20:00  
การสะท้อน (Reflection) ตอนที่ 3 20:00  
การสะท้อน (Reflection) ตอนที่ 4 8:48  
การหักเห (Refraction) ตอนที่ 1 11:12  
การหักเห (Refraction) ตอนที่ 2 20:00  
การหักเห (Refraction) ตอนที่ 3 20:00  
การหักเห (Refraction) ตอนที่ 4 20:00  
การหักเห (Refraction) ตอนที่ 5 20:00  
การหักเห (Refraction) ตอนที่ 6 25:18  
การแทรกสอดและการเลี้ยวเบน (Interference & Diffraction) ตอนที่ 1 14:42  
การแทรกสอดและการเลี้ยวเบน (Interference & Diffraction) ตอนที่ 2 20:01  
การแทรกสอดและการเลี้ยวเบน (Interference & Diffraction) ตอนที่ 3 20:01  
การแทรกสอดและการเลี้ยวเบน (Interference & Diffraction) ตอนที่ 4 25:01  
การแทรกสอดและการเลี้ยวเบนของแสง ตอนที่ 1 15:00  
การแทรกสอดและการเลี้ยวเบนของแสง ตอนที่ 2 20:00  
การแทรกสอดและการเลี้ยวเบนของแสง ตอนที่ 3 20:00  
การแทรกสอดและการเลี้ยวเบนของแสง ตอนที่ 4 20:00  
การแทรกสอดและการเลี้ยวเบนของแสง ตอนที่ 5 20:00  
การแทรกสอดและการเลี้ยวเบนของแสง ตอนที่ 6 20:00  
การแทรกสอดและการเลี้ยวเบนของแสง ตอนที่ 7 20:00  
การแทรกสอดและการเลี้ยวเบนของแสง ตอนที่ 8 15:18  
การสั่นพ้องและคลื่นนิ่ง (Wave Phenomenon) ตอนที่ 1 20:00  
การสั่นพ้องและคลื่นนิ่ง (Wave Phenomenon) ตอนที่ 2 20:00  
การสั่นพ้องและคลื่นนิ่ง (Wave Phenomenon) ตอนที่ 3 20:00  
การสั่นพ้องและคลื่นนิ่ง (Wave Phenomenon) ตอนที่ 4 11:50  
ทัศนอุปกรณ์ (Visualequipment) ตอนที่ 1 28:10  
ทัศนอุปกรณ์ (Visualequipment) ตอนที่ 2 20:00  
ทัศนอุปกรณ์ (Visualequipment) ตอนที่ 3 20:00  
ทัศนอุปกรณ์ (Visualequipment) ตอนที่ 4 20:00  
ทัศนอุปกรณ์ (Visualequipment) ตอนที่ 5 20:00  
ทัศนอุปกรณ์ (Visualequipment) ตอนที่ 6 20:00  
ทัศนอุปกรณ์ (Visualequipment) ตอนที่ 7 22:37  
ความดัง-ค่อยของเสียง (Loudness of sound) ตอนที่ 1 17:23  
ความดัง-ค่อยของเสียง (Loudness of sound) ตอนที่ 2 20:00  
ความดัง-ค่อยของเสียง (Loudness of sound) ตอนที่ 3 20:00  
ความดัง-ค่อยของเสียง (Loudness of sound) ตอนที่ 4 20:00  
ความดัง-ค่อยของเสียง (Loudness of sound) ตอนที่ 5 20:00  
ความดัง-ค่อยของเสียง (Loudness of sound) ตอนที่ 6 10:37  
ปรากฏการณ์ดอปเปอร์ (Doppler Effect) ตอนที่ 1 29:23  
ปรากฏการณ์ดอปเปอร์ (Doppler Effect) ตอนที่ 2 20:00  
ปรากฏการณ์ดอปเปอร์ (Doppler Effect) ตอนที่ 3 19:19  
กฏของคูลอมบ์ ตอนที่ 1 FREE 20:00  
กฏของคูลอมบ์ ตอนที่ 2 20:00  
กฏของคูลอมบ์ ตอนที่ 3 20:00  
กฏของคูลอมบ์ ตอนที่ 4 20:00  
กฏของคูลอมบ์ ตอนที่ 5 20:00  
กฏของคูลอมบ์ ตอนที่ 6 20:00  
สนามไฟฟ้า ตอนที่ 1 20:00  
สนามไฟฟ้า ตอนที่ 2 20:00  
สนามไฟฟ้า ตอนที่ 3 20:00  
สนามไฟฟ้า ตอนที่ 4 20:00  
สนามไฟฟ้า ตอนที่ 5 20:00  
สนามไฟฟ้า ตอนที่ 6 20:00  
สนามไฟฟ้า ตอนที่ 7 20:00  
สนามไฟฟ้า ตอนที่ 8 20:00  
สนามไฟฟ้า ตอนที่ 9 20:00  
สนามไฟฟ้า ตอนที่ 10 20:00  
สนามไฟฟ้า ตอนที่ 11 20:00  
สนามไฟฟ้า ตอนที่ 12 17:00  
พลังงานศักย์และศักย์ไฟฟ้า ตอนที่ 1 23:01  
พลังงานศักย์และศักย์ไฟฟ้า ตอนที่ 2 20:00  
พลังงานศักย์และศักย์ไฟฟ้า ตอนที่ 3 20:00  
พลังงานศักย์และศักย์ไฟฟ้า ตอนที่ 4 20:01  
พลังงานศักย์และศักย์ไฟฟ้า ตอนที่ 5 20:01  
พลังงานศักย์และศักย์ไฟฟ้า ตอนที่ 6 20:01  
พลังงานศักย์และศักย์ไฟฟ้า ตอนที่ 7 20:01  
พลังงานศักย์และศักย์ไฟฟ้า ตอนที่ 8 20:00  
พลังงานศักย์และศักย์ไฟฟ้า ตอนที่ 9 20:00  
พลังงานศักย์และศักย์ไฟฟ้า ตอนที่ 10 20:00  
พลังงานศักย์และศักย์ไฟฟ้า ตอนที่ 11 20:00  
พลังงานศักย์และศักย์ไฟฟ้า ตอนที่ 12 20:00  
พลังงานศักย์และศักย์ไฟฟ้า ตอนที่ 13 20:00  
พลังงานศักย์และศักย์ไฟฟ้า ตอนที่ 14 20:00  
พลังงานศักย์และศักย์ไฟฟ้า ตอนที่ 15 20:00  
พลังงานศักย์และศักย์ไฟฟ้า ตอนที่ 16 20:00  
พลังงานศักย์และศักย์ไฟฟ้า ตอนที่ 17 20:00  
พลังงานศักย์และศักย์ไฟฟ้า ตอนที่ 18 20:07  
กระแสไฟฟ้า ตอนที่ 1 FREE 20:00  
กระแสไฟฟ้า ตอนที่ 2 26:27  
กฏของโอห์ม ตอนที่ 1 13:33  
กฏของโอห์ม ตอนที่ 2 20:00  
กฏของโอห์ม ตอนที่ 3 20:52  
การต่อตัวต้านทาน ตอนที่ 1 19:08  
การต่อตัวต้านทาน ตอนที่ 2 20:00  
การต่อตัวต้านทาน ตอนที่ 3 20:00  
การต่อตัวต้านทาน ตอนที่ 4 20:00  
การต่อตัวต้านทาน ตอนที่ 5 20:00  
การต่อตัวต้านทาน ตอนที่ 6 20:00  
การต่อตัวต้านทาน ตอนที่ 7 12:10  
วิเคราะห์วงจรไฟฟ้า ตอนที่ 1 27:50  
วิเคราะห์วงจรไฟฟ้า ตอนที่ 2 20:00  
วิเคราะห์วงจรไฟฟ้า ตอนที่ 3 20:00  
วิเคราะห์วงจรไฟฟ้า ตอนที่ 4 20:00  
วิเคราะห์วงจรไฟฟ้า ตอนที่ 5 20:00  
วิเคราะห์วงจรไฟฟ้า ตอนที่ 6 20:00  
วิเคราะห์วงจรไฟฟ้า ตอนที่ 7 20:00  
วิเคราะห์วงจรไฟฟ้า ตอนที่ 8 20:00  
วิเคราะห์วงจรไฟฟ้า ตอนที่ 9 20:00  
วิเคราะห์วงจรไฟฟ้า ตอนที่ 10 20:00  
วิเคราะห์วงจรไฟฟ้า ตอนที่ 11 20:00  
มิเตอร์ไฟฟ้า ตอนที่ 1 20:00  
มิเตอร์ไฟฟ้า ตอนที่ 2 27:57  
กำลังไฟฟ้า ตอนที่ 1 12:03  
กำลังไฟฟ้า ตอนที่ 2 20:00  
กำลังไฟฟ้า ตอนที่ 3 20:00  
กำลังไฟฟ้า ตอนที่ 4 20:00  
กำลังไฟฟ้า ตอนที่ 5 20:00  
กำลังไฟฟ้า ตอนที่ 6 17:52  
ความเข้มสนามแม่เหล็ก ตอนที่ 1 FREE 15:00  
ความเข้มสนามแม่เหล็ก ตอนที่ 2 12:11  
แรงประจุที่วิ่งตั้งฉากกับสนามแม่เหล็ก ตอนที่ 1 12:50  
แรงประจุที่วิ่งตั้งฉากกับสนามแม่เหล็ก ตอนที่ 2 20:00  
แรงประจุที่วิ่งตั้งฉากกับสนามแม่เหล็ก ตอนที่ 3 20:00  
แรงประจุที่วิ่งตั้งฉากกับสนามแม่เหล็ก ตอนที่ 4 19:23  
แรงที่กระแสไฟฟ้าวิ่งตั้งฉากกับสนามแม่เหล็ก ตอนที่ 1 20:37  
แรงที่กระแสไฟฟ้าวิ่งตั้งฉากกับสนามแม่เหล็ก ตอนที่ 2 20:00  
แรงที่กระแสไฟฟ้าวิ่งตั้งฉากกับสนามแม่เหล็ก ตอนที่ 3 20:00  
แรงที่กระแสไฟฟ้าวิ่งตั้งฉากกับสนามแม่เหล็ก ตอนที่ 4 10:26  
เหนี่ยวนำ ตอนที่ 1 9:35  
เหนี่ยวนำ ตอนที่ 2 20:00  
เหนี่ยวนำ ตอนที่ 3 20:00  
เหนี่ยวนำ ตอนที่ 4 20:00  
เหนี่ยวนำ ตอนที่ 5 20:00  
เหนี่ยวนำ ตอนที่ 6 20:00  
เหนี่ยวนำ ตอนที่ 7 21:57  
หม้อแปลงไฟฟ้า ตอนที่ 1 18:03  
หม้อแปลงไฟฟ้า ตอนที่ 2 20:00  
หม้อแปลงไฟฟ้า ตอนที่ 3 10:10  
ไฟฟ้ากระแสสลับ ตอนที่ 1 FREE 20:00  
ไฟฟ้ากระแสสลับ ตอนที่ 2 20:00  
ไฟฟ้ากระแสสลับ ตอนที่ 3 20:00  
ไฟฟ้ากระแสสลับ ตอนที่ 4 20:00  
ไฟฟ้ากระแสสลับ ตอนที่ 5 20:00  
ไฟฟ้ากระแสสลับ ตอนที่ 6 20:00  
ไฟฟ้ากระแสสลับ ตอนที่ 7 20:01  
ไฟฟ้ากระแสสลับ ตอนที่ 8 9:29  
ความยืดหยุ่น (ของแข็ง) ตอนที่ 1 FREE 20:00  
ความยืดหยุ่น (ของแข็ง) ตอนที่ 2 20:00  
ความยืดหยุ่น (ของแข็ง) ตอนที่ 3 20:00  
ความยืดหยุ่น (ของแข็ง) ตอนที่ 4 20:00  
ความยืดหยุ่น (ของแข็ง) ตอนที่ 5 20:00  
ความยืดหยุ่น (ของแข็ง) ตอนที่ 6 20:00  
ความยืดหยุ่น (ของแข็ง) ตอนที่ 7 20:00  
ความยืดหยุ่น (ของแข็ง) ตอนที่ 8 17:09  
สมบัติเชิงกลของของไหล ตอนที่ 1 FREE 20:00  
สมบัติเชิงกลของของไหล ตอนที่ 2 20:00  
สมบัติเชิงกลของของไหล ตอนที่ 3 20:00  
สมบัติเชิงกลของของไหล ตอนที่ 4 20:00  
สมบัติเชิงกลของของไหล ตอนที่ 5 20:00  
สมบัติเชิงกลของของไหล ตอนที่ 6 20:00  
สมบัติเชิงกลของของไหล ตอนที่ 7 20:00  
สมบัติเชิงกลของของไหล ตอนที่ 8 20:00  
สมบัติเชิงกลของของไหล ตอนที่ 9 20:00  
สมบัติเชิงกลของของไหล ตอนที่ 10 20:00  
สมบัติเชิงกลของของไหล ตอนที่ 11 20:00  
สมบัติเชิงกลของของไหล ตอนที่ 12 20:00  
สมบัติเชิงกลของของไหล ตอนที่ 13 20:00  
สมบัติเชิงกลของของไหล ตอนที่ 14 20:00  
สมบัติเชิงกลของของไหล ตอนที่ 15 20:00  
สมบัติเชิงกลของของไหล ตอนที่ 16 20:00  
สมบัติเชิงกลของของไหล ตอนที่ 17 16:20  
สมบัติเชิงกลของของไหล ตอนที่ 18 20:00  
สมบัติเชิงกลของของไหล ตอนที่ 19 20:00  
สมบัติเชิงกลของของไหล ตอนที่ 20 20:00  
สมบัติเชิงกลของของไหล ตอนที่ 21 20:00  
สมบัติเชิงกลของของไหล ตอนที่ 22 20:00  
สมบัติเชิงกลของของไหล ตอนที่ 23 20:00  
สมบัติเชิงกลของของไหล ตอนที่ 24 20:00  
สมบัติเชิงกลของของไหล ตอนที่ 25 20:00  
สมบัติเชิงกลของของไหล ตอนที่ 26 20:00  
สมบัติเชิงกลของของไหล ตอนที่ 27 20:00  
สมบัติเชิงกลของของไหล ตอนที่ 28 20:00  
สมบัติเชิงกลของของไหล ตอนที่ 29 20:00  
สมบัติเชิงกลของของไหล ตอนที่ 30 20:00  
สมบัติเชิงกลของของไหล ตอนที่ 31 20:00  
สมบัติเชิงกลของของไหล ตอนที่ 32 20:00  
สมบัติเชิงกลของของไหล ตอนที่ 33 20:00  
สมบัติเชิงกลของของไหล ตอนที่ 34 20:00  
สมบัติเชิงกลของของไหล ตอนที่ 35 20:00  
สมบัติเชิงกลของของไหล ตอนที่ 36 20:00  
สมบัติเชิงกลของของไหล ตอนที่ 37 20:00  
สมบัติเชิงกลของของไหล ตอนที่ 38 20:00  
สมบัติเชิงกลของของไหล ตอนที่ 39 20:00  
สมบัติเชิงกลของของไหล ตอนที่ 40 20:00  
สมบัติเชิงกลของของไหล ตอนที่ 41 20:00  
สมบัติเชิงกลของของไหล ตอนที่ 42 6:54  
ความร้อนและอุณหภูมิ ตอนที่ 1 FREE 20:00  
ความร้อนและอุณหภูมิ ตอนที่ 2 20:00  
ความร้อนและอุณหภูมิ ตอนที่ 3 20:00  
ความร้อนและอุณหภูมิ ตอนที่ 4 20:00  
ความร้อนและอุณหภูมิ ตอนที่ 5 20:00  
ความร้อนและอุณหภูมิ ตอนที่ 6 20:00  
ความร้อนและอุณหภูมิ ตอนที่ 7 20:00  
ความร้อนและอุณหภูมิ ตอนที่ 8 20:00  
ความร้อนและอุณหภูมิ ตอนที่ 9 20:00  
ความร้อนและอุณหภูมิ ตอนที่ 10 12:40  
สมบัติของแก๊ส ตอนที่ 1 27:20  
สมบัติของแก๊ส ตอนที่ 2 20:00  
สมบัติของแก๊ส ตอนที่ 3 20:00  
สมบัติของแก๊ส ตอนที่ 4 20:00  
สมบัติของแก๊ส ตอนที่ 5 20:00  
สมบัติของแก๊ส ตอนที่ 6 20:00  
สมบัติของแก๊ส ตอนที่ 7 20:00  
สมบัติของแก๊ส ตอนที่ 8 20:00  
สมบัติของแก๊ส ตอนที่ 9 20:00  
สมบัติของแก๊ส ตอนที่ 10 20:00  
สมบัติของแก๊ส ตอนที่ 11 14:51  
ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส ตอนที่ 1 20:00  
ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส ตอนที่ 2 20:00  
ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส ตอนที่ 3 20:00  
ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส ตอนที่ 4 20:00  
ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส ตอนที่ 5 20:00  
ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส ตอนที่ 6 25:30  
กฏข้อที่หนึ่งของอุณหภูมิพลศาสตร์ ตอนที่ 1 14:30  
กฏข้อที่หนึ่งของอุณหภูมิพลศาสตร์ ตอนที่ 2 20:00  
กฏข้อที่หนึ่งของอุณหภูมิพลศาสตร์ ตอนที่ 3 20:00  
กฏข้อที่หนึ่งของอุณหภูมิพลศาสตร์ ตอนที่ 4 20:00  
กฏข้อที่หนึ่งของอุณหภูมิพลศาสตร์ ตอนที่ 5 20:00  
กฏข้อที่หนึ่งของอุณหภูมิพลศาสตร์ ตอนที่ 6 20:00  
กฏข้อที่หนึ่งของอุณหภูมิพลศาสตร์ ตอนที่ 7 20:00  
กฏข้อที่หนึ่งของอุณหภูมิพลศาสตร์ ตอนที่ 8 20:00  
กฏข้อที่หนึ่งของอุณหภูมิพลศาสตร์ ตอนที่ 9 20:56  
ฟิสิกส์อะตอม ตอนที่ 1 FREE 20:00  
ฟิสิกส์อะตอม ตอนที่ 2 20:00  
ฟิสิกส์อะตอม ตอนที่ 3 20:00  
ฟิสิกส์อะตอม ตอนที่ 4 20:00  
ฟิสิกส์อะตอม ตอนที่ 5 20:00  
ฟิสิกส์อะตอม ตอนที่ 6 20:00  
ฟิสิกส์อะตอม ตอนที่ 7 20:00  
ฟิสิกส์อะตอม ตอนที่ 8 20:00  
ฟิสิกส์อะตอม ตอนที่ 9 20:00  
ฟิสิกส์อะตอม ตอนที่ 10 20:00  
ฟิสิกส์อะตอม ตอนที่ 11 20:00  
ฟิสิกส์อะตอม ตอนที่ 12 20:00  
ฟิสิกส์อะตอม ตอนที่ 13 20:00  
ฟิสิกส์อะตอม ตอนที่ 14 20:00  
ฟิสิกส์อะตอม ตอนที่ 15 20:00  
ฟิสิกส์อะตอม ตอนที่ 16 20:00  
ฟิสิกส์อะตอม ตอนที่ 17 20:00  
ฟิสิกส์อะตอม ตอนที่ 18 20:00  
ฟิสิกส์อะตอม ตอนที่ 19 20:00  
ฟิสิกส์อะตอม ตอนที่ 20 11:37  
ฟิสิกส์นิวเคลียร์ ตอนที่ 1 FREE 20:00  
ฟิสิกส์นิวเคลียร์ ตอนที่ 2 20:00  
ฟิสิกส์นิวเคลียร์ ตอนที่ 3 20:00  
ฟิสิกส์นิวเคลียร์ ตอนที่ 4 20:00  
ฟิสิกส์นิวเคลียร์ ตอนที่ 5 20:00  
ฟิสิกส์นิวเคลียร์ ตอนที่ 6 20:00  
ฟิสิกส์นิวเคลียร์ ตอนที่ 7 20:00  
ฟิสิกส์นิวเคลียร์ ตอนที่ 8 20:00  
ฟิสิกส์นิวเคลียร์ ตอนที่ 9 20:00  
ฟิสิกส์นิวเคลียร์ ตอนที่ 10 20:00  
ฟิสิกส์นิวเคลียร์ ตอนที่ 11 20:00  
ฟิสิกส์นิวเคลียร์ ตอนที่ 12 20:00  
ฟิสิกส์นิวเคลียร์ ตอนที่ 13 20:00  
ฟิสิกส์นิวเคลียร์ ตอนที่ 15 17:37  
ฟิสิกส์นิวเคลียร์ ตอนที่ 14 20:00  
ซิมเปิลฮามอนิกส์ ตอนที่ 1 FREE 20:  
ซิมเปิลฮามอนิกส์ ตอนที่ 2 20:  
ซิมเปิลฮามอนิกส์ ตอนที่ 3 20:  
ซิมเปิลฮามอนิกส์ ตอนที่ 4 20:  
ซิมเปิลฮามอนิกส์ ตอนที่ 5 20:  
ซิมเปิลฮามอนิกส์ ตอนที่ 6 20:  
ซิมเปิลฮามอนิกส์ ตอนที่ 7 20:  
ซิมเปิลฮามอนิกส์ ตอนที่ 8 20:  
ซิมเปิลฮามอนิกส์ ตอนที่ 9 20:  
ซิมเปิลฮามอนิกส์ ตอนที่ 10 20:  
ซิมเปิลฮามอนิกส์ ตอนที่ 11 12:28  
1 การเคลื่อนที่แนวเส้นตรง.pdf
2 การเคลื่อนที่แบบโปรเจคไตล์.pdf
3 แรง มวล กฎการเคลื่อนที่.pdf
4 การเคลื่อนที่แบบวงกลม.pdf
5 งาน พลังงาน.pdf
6 โมเมนตัม.pdf
7 สมดุลกล.pdf
8 คลื่น.pdf
9 ไฟฟ้าสถิต.pdf
10 ไฟฟ้ากระแสตรง.pdf
11 แม่เหล็กไฟฟ้า.pdf
12 ไฟฟ้ากระแสสลับ.pdf
13 สมบัติสาร_ยืดหยุ่น(ของแข็ง).pdf
14 สมบัติสาร_ของไหล.pdf
15 สมบัติสาร_ความร้อง สมบัติแก๊ส และทฤษฎีจลน์.pdf
16 ฟิสิกส์อะตอม.pdf
17 นิวเคลียร์.pdf
ซิมเปิลฮาร์มอนิก.pdf

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน

  • ไม่มีพื้นฐานเรียนคอร์สนี้เข้าใจมากๆค่ะ เรียนกับพี่โมสนุกมาก สอนให้เข้าใจไม่ใช่จำสูตร ดีมากๆเลยค่ะ
    อทภ*************าขา

  • เข้าใจมากขึ้นแต่ก่อนเป็นคนเกลียยดฟิสิกส์พอเรียนกับพี่โมแล้วรุ้สึกว่าก็แค่นี้เองนิ
    นาง***************รอด

ขั้นตอน 1

เลือกคอร์สเรียนที่ต้องการสมัครเรียน จากนั้นคลิก "เพิ่มลงตะกร้า" เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการสมัครเรียนออนไลน์

ขั้นตอน 2

กรอกอีเมลและรหัสผ่านสำหรับเข้าสู่ระบบ หรือหากน้องเป็นนักเรียนใหม่ ให้กด "สมัครสมาชิก" ด้านล่างก่อนค่ะ
(สำหรับน้องที่เข้าสู่ระบบอยู่แล้ว ให้ตรวจสอบข้อมูล และคลิก "เลือกวิธีชำระเงิน" เพื่อไปยังขั้นตอนถัดไปได้เลย)

ขั้นตอน 3

เลือกวิธีการชำระเงินที่ต้องการ
แนะนำให้อ่านรายละเอียดของการชำระเงินแต่ละแบบ ก่อนเลือกวิธีที่สะดวกที่สุดนะคะ

ขั้นตอน 4

ตรวจสอบรายละเอียด ชื่อคอร์สที่สมัคร รวมถึงราคา ก่อนเข้าสู่ขั้นตอนการชำระเงิน
(หากมีคูปองส่วนลดให้ใส่รหัสคูปองที่ขั้นตอนนี้ได้เลยค่ะ)

ขั้นตอน 5

เข้าสู่หน้าชำระเงิน
หากเลือกโอนเข้าบัญชีธนาคาร ให้ทำการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารดังต่อไปนี้
ธนาคาร เลขที่บัญชี ชื่อบัญชี
  ธ. กสิกรไทย 040-8-93885-6 บริษัท ติวมาสเตอร์ จำกัด (Tuemaster Co., Ltd.)
  พร้อมเพย์ (PromptPay) 0105561086021 บริษัท ติวมาสเตอร์ จำกัด (Tuemaster Co., Ltd.)

หลังจากโอนเงินเรียบร้อยแล้ว ให้เข้ามาแจ้งโอนเงิน โดยคลิกเข้าสู่ระบบมุมบนขวาของเว็บไซต์
จากนั้นเลือกที่เมนู "แจ้งโอนเงิน" เพื่อแจ้งการชำระเงินกับพี่ทีมงาน
(หรือหากเข้าสู่ระบบอยู่แล้ว สามารถแจ้งโอนเงินได้ที่นี่ แจ้งโอนเงิน)

ขั้นตอน 6

หลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว น้องๆ จะได้อีเมล
ลงทะเบียนเรียนคอร์ส... ยืนยันการลงทะเบียน หลังจากที่พี่ทีมงานตรวจสอบยอดแล้ว น้องจะได้รับเมลนี้ เพื่อยืนยันการลงทะเบียนเรียนค่ะ


ขั้นตอน 7

ใช้ Email และ Password ที่สมัครสมาชิกไว้ สำหรับเข้าสู่ระบบเพื่อเรียนออนไลน์ได้เลยค่ะ!

คอร์สอื่น ๆ ที่คุณอาจสนใจ