เกี่ยวกับคอร์สนี้
เนื้อหาคอร์สทั้งหมด 117 ชั่วโมง 58 นาที
เรียนคอร์สนี้ได้ 250 วัน
จำกัดเวลาเรียน 220 ชั่วโมง
เกี่ยวกับผู้สอน
เสริมลาภ พรหมหมวก (พี่โม)
TueMaster

วิศวกรรมศาตร์ บัณฑิต (ไฟฟ้า); ม.เกษตร วิทยาเขตศรีราชา ปัจจุบันสอนกวดวิชา ฟิสิกส์ ด้วยประสบการณ์สอนพิเศษฟิสิกส์มากว่า 20 ปี และเป็นอาจารย์พิเศษสอนโรงเรียนชื่อดังหลายแห่ง, เป็นวิทยากรพิเศษ รายการติวเข้มเติมเต็มความรู้ ฯลฯ จากเด็กเกเร ไม่สนใจเรียน ผลการเรียนไม่ดี ได้กลับตัวกลับใจช่วง ม.ปลาย จนสามารถสอบเข้า คณะวิศวะฯ ด้วยคะแนนฟิสิกส์สูงสุดเป็นอันดับ 3 ของประเทศ และทำได้ดีในคณะวิศวะฯที่เป็นสิ่งที่ตัวเองเลือกเอง

PU01 ติวเนื้อหาฟิสิกส์เข้มข้น -29%

PU01 ติวเนื้อหาฟิสิกส์เข้มข้น จะติว สรุป เนื่อหาฟิสิกส์ ทั้งหมดตั้งแต่ ม.4 -6 เพื่อเตรียมพร้อมในการเตรียมตัวเพื่อเข้าสู่สนามสอบทั้ง pat2(ฟิสิกส์), สามัญ(ฟิสิกส์), และปูพื้นฐานในนการเรียนต่อ pat3 (พื้นฐาน วิศวะ)

โดย เสริมลาภ พรหมหมวก (พี่โม)
แชร์คอร์สนี้บน Social:

ราคา 4,900 บาท เท่านั้น!

6,900 บาท
สมัครเรียน แจ้งโอนเงิน

คอร์สนี้เป็นคอร์สที่จะติว สรุป เนื่อหา ฟิสิกส์ ทั้งหมดตั้งแต่ ม.4 -6  เพื่อเตรียมพร้อมเนื้อหาแต่ละเรื่องให้แน่น ก่อนไปฝึกทำโจทย์ในการเตรียมตัวเพื่อเข้าสู่สนามสอบทั้ง pat2 (ฟิสิกส์), สามัญ (ฟิสิกส์)  และ คอร์สนี้ยังเป็นการปูพื้นฐาน ในการเรียนต่อ pat3(พื้นฐาน วิศวะ)

คอร์สนี้เหมาะกับ...
น้องๆที่ต้องใช้ วิชา ฟิสิกส์ ม.ปลายในการทำคะแนน  ไม่ว่าจะเป็น pat2, สามัญ,  พฐ วิศวะ

สิ่งที่จำเป็นก่อนลงคอสนี้
พื้นฐานที่ต้องมี คือ แก้ สมการเป็นพอ เพราะเราเริ่มต้นติวฟิสิกส์กันใหม่เลย เก็บเนื้อหาไปเรื่อยๆกับพี่โมได้เลย

จบคอร์สนี้แล้ว น้องๆจะมีความรู้ในเนื้อหาของฟิสิกส์แต่ละเรื่องของ ม.ปลาย เพียงพอที่จะไปฝึกทำโจทย์ต่างๆต่อไป เพื่อเพิ่มทักษะและประสบการณ์การแก้ปัญหาโจทย์ เสริมความมั่นใจในการเข้าสู่สนามสอบต่างๆได้เลยครับ

การเคลื่อนที่แนวเส้นตรง ตอนที่ 1 FREE 20.00 นาที  
การเคลื่อนที่แนวเส้นตรง ตอนที่ 2 20.00 นาที  
การเคลื่อนที่แนวเส้นตรง ตอนที่ 3 20.00 นาที  
การเคลื่อนที่แนวเส้นตรง ตอนที่ 4 20.00 นาที  
การเคลื่อนที่แนวเส้นตรง ตอนที่ 5 20.00 นาที  
การเคลื่อนที่แนวเส้นตรง ตอนที่ 6 20.00 นาที  
การเคลื่อนที่แนวเส้นตรง ตอนที่ 7 20.00 นาที  
การเคลื่อนที่แนวเส้นตรง ตอนที่ 8 20.00 นาที  
การเคลื่อนที่แนวเส้นตรง ตอนที่ 9 20.00 นาที  
การเคลื่อนที่แนวเส้นตรง ตอนที่ 10 20.00 นาที  
การเคลื่อนที่แนวเส้นตรง ตอนที่ 11 20.00 นาที  
การเคลื่อนที่แนวเส้นตรง ตอนที่ 12 20.00 นาที  
การเคลื่อนที่แนวเส้นตรง ตอนที่ 13 20.00 นาที  
การเคลื่อนที่แนวเส้นตรง ตอนที่ 14 20.00 นาที  
การเคลื่อนที่แนวเส้นตรง ตอนที่ 15 20.00 นาที  
การเคลื่อนที่แนวเส้นตรง ตอนที่ 16 20.00 นาที  
การเคลื่อนที่แนวเส้นตรง ตอนที่ 17 20.00 นาที  
การเคลื่อนที่แนวเส้นตรง ตอนที่ 18 20.00 นาที  
การเคลื่อนที่แนวเส้นตรง ตอนที่ 19 20.00 นาที  
การเคลื่อนที่แนวเส้นตรง ตอนที่ 20 20.00 นาที  
การเคลื่อนที่แนวเส้นตรง ตอนที่ 21 20.00 นาที  
การเคลื่อนที่แนวเส้นตรง ตอนที่ 22 20.00 นาที  
การเคลื่อนที่แนวเส้นตรง ตอนที่ 23 20.00 นาที  
การเคลื่อนที่แนวเส้นตรง ตอนที่ 24 13.28 นาที  
การเคลื่อนที่แบบโปรเจคไตล์ ตอนที่ 1 FREE 20.00 นาที  
การเคลื่อนที่แบบโปรเจคไตล์ ตอนที่ 2 20.00 นาที  
การเคลื่อนที่แบบโปรเจคไตล์ ตอนที่ 3 20.00 นาที  
การเคลื่อนที่แบบโปรเจคไตล์ ตอนที่ 4 20.00 นาที  
การเคลื่อนที่แบบโปรเจคไตล์ ตอนที่ 5 20.00 นาที  
การเคลื่อนที่แบบโปรเจคไตล์ ตอนที่ 6 20.00 นาที  
การเคลื่อนที่แบบโปรเจคไตล์ ตอนที่ 7 20.00 นาที  
การเคลื่อนที่แบบโปรเจคไตล์ ตอนที่ 8 20.00 นาที  
การเคลื่อนที่แบบโปรเจคไตล์ ตอนที่ 9 20.00 นาที  
การเคลื่อนที่แบบโปรเจคไตล์ ตอนที่ 10 17.21 นาที  
แรง มวล และกฏการเคลื่อนที่ ตอนที่ 1 FREE 20.00 นาที  
แรง มวล และกฏการเคลื่อนที่ ตอนที่ 2 20.00 นาที  
แรง มวล และกฏการเคลื่อนที่ ตอนที่ 3 20.00 นาที  
แรง มวล และกฏการเคลื่อนที่ ตอนที่ 4 20.00 นาที  
แรง มวล และกฏการเคลื่อนที่ ตอนที่ 5 20.00 นาที  
แรง มวล และกฏการเคลื่อนที่ ตอนที่ 6 20.00 นาที  
แรง มวล และกฏการเคลื่อนที่ ตอนที่ 7 20.00 นาที  
แรง มวล และกฏการเคลื่อนที่ ตอนที่ 8 20.00 นาที  
แรง มวล และกฏการเคลื่อนที่ ตอนที่ 9 20.00 นาที  
แรง มวล และกฏการเคลื่อนที่ ตอนที่ 10 20.00 นาที  
แรง มวล และกฏการเคลื่อนที่ ตอนที่ 11 20.00 นาที  
แรง มวล และกฏการเคลื่อนที่ ตอนที่ 12 20.00 นาที  
แรง มวล และกฏการเคลื่อนที่ ตอนที่ 13 20.00 นาที  
แรง มวล และกฏการเคลื่อนที่ ตอนที่ 14 20.00 นาที  
แรง มวล และกฏการเคลื่อนที่ ตอนที่ 15 27.18 นาที  
การเคลื่อนที่แบบวงกลม ตอนที่ 1 FREE 20.00 นาที  
การเคลื่อนที่แบบวงกลม ตอนที่ 2 20.00 นาที  
การเคลื่อนที่แบบวงกลม ตอนที่ 3 20.00 นาที  
การเคลื่อนที่แบบวงกลม ตอนที่ 4 20.00 นาที  
การเคลื่อนที่แบบวงกลม ตอนที่ 5 20.00 นาที  
การเคลื่อนที่แบบวงกลม ตอนที่ 6 20.00 นาที  
การเคลื่อนที่แบบวงกลม ตอนที่ 7 20.00 นาที  
การเคลื่อนที่แบบวงกลม ตอนที่ 8 20.00 นาที  
การเคลื่อนที่แบบวงกลม ตอนที่ 9 20.00 นาที  
การเคลื่อนที่แบบวงกลม ตอนที่ 10 29.05 นาที  
งาน และพลังงาน ตอนที่ 1 FREE 20.00 นาที  
งาน และพลังงาน ตอนที่ 2 20.00 นาที  
งาน และพลังงาน ตอนที่ 3 20.00 นาที  
งาน และพลังงาน ตอนที่ 4 20.00 นาที  
งาน และพลังงาน ตอนที่ 5 20.00 นาที  
งาน และพลังงาน ตอนที่ 6 20.00 นาที  
งาน และพลังงาน ตอนที่ 7 20.00 นาที  
งาน และพลังงาน ตอนที่ 8 20.00 นาที  
งาน และพลังงาน ตอนที่ 9 20.00 นาที  
งาน และพลังงาน ตอนที่ 10 20.00 นาที  
งาน และพลังงาน ตอนที่ 11 20.00 นาที  
งาน และพลังงาน ตอนที่ 12 20.00 นาที  
งาน และพลังงาน ตอนที่ 13 20.00 นาที  
งาน และพลังงาน ตอนที่ 14 20.00 นาที  
งาน และพลังงาน ตอนที่ 15 25.18 นาที  
โมเมนตั้ม ตอนที่ 1 FREE 20.00 นาที  
โมเมนตั้ม ตอนที่ 2 20.00 นาที  
โมเมนตั้ม ตอนที่ 3 20.00 นาที  
โมเมนตั้ม ตอนที่ 4 20.00 นาที  
โมเมนตั้ม ตอนที่ 5 20.00 นาที  
โมเมนตั้ม ตอนที่ 6 20.00 นาที  
โมเมนตั้ม ตอนที่ 7 20.00 นาที  
โมเมนตั้ม ตอนที่ 8 20.00 นาที  
โมเมนตั้ม ตอนที่ 9 17.52 นาที  
สมดุลกล ตอนที่ 1 FREE 20.00 นาที  
สมดุลกล ตอนที่ 2 20.00 นาที  
สมดุลกล ตอนที่ 3 20.00 นาที  
สมดุลกล ตอนที่ 4 20.00 นาที  
สมดุลกล ตอนที่ 5 20.00 นาที  
สมดุลกล ตอนที่ 6 20.00 นาที  
สมดุลกล ตอนที่ 7 20.00 นาที  
สมดุลกล ตอนที่ 8 20.00 นาที  
สมดุลกล ตอนที่ 9 20.00 นาที  
สมดุลกล ตอนที่ 10 20.00 นาที  
สมดุลกล ตอนที่ 11 20.00 นาที  
สมดุลกล ตอนที่ 12 20.00 นาที  
สมดุลกล ตอนที่ 13 20.00 นาที  
สมดุลกล ตอนที่ 14 10.04 นาที  
ปรากฏการณ์คลื่น (Wave Phenomenon) ตอนที่ 1 FREE 20.00 นาที  
ปรากฏการณ์คลื่น (Wave Phenomenon) ตอนที่ 2 20.00 นาที  
ปรากฏการณ์คลื่น (Wave Phenomenon) ตอนที่ 3 20.00 นาที  
ปรากฏการณ์คลื่น (Wave Phenomenon) ตอนที่ 4 20.00 นาที  
ปรากฏการณ์คลื่น (Wave Phenomenon) ตอนที่ 5 18.13 นาที  
การสะท้อน (Reflection) ตอนที่ 1 21.47 นาที  
การสะท้อน (Reflection) ตอนที่ 2 20.00 นาที  
การสะท้อน (Reflection) ตอนที่ 3 20.00 นาที  
การสะท้อน (Reflection) ตอนที่ 4 8.48 นาที  
การหักเห (Refraction) ตอนที่ 1 11.12 นาที  
การหักเห (Refraction) ตอนที่ 2 20.00 นาที  
การหักเห (Refraction) ตอนที่ 3 20.00 นาที  
การหักเห (Refraction) ตอนที่ 4 20.00 นาที  
การหักเห (Refraction) ตอนที่ 5 20.00 นาที  
การหักเห (Refraction) ตอนที่ 6 25.18 นาที  
การแทรกสอดและการเลี้ยวเบน (Interference & Diffraction) ตอนที่ 1 14.42 นาที  
การแทรกสอดและการเลี้ยวเบน (Interference & Diffraction) ตอนที่ 2 20.01 นาที  
การแทรกสอดและการเลี้ยวเบน (Interference & Diffraction) ตอนที่ 3 20.01 นาที  
การแทรกสอดและการเลี้ยวเบน (Interference & Diffraction) ตอนที่ 4 25.01 นาที  
การแทรกสอดและการเลี้ยวเบนของแสง ตอนที่ 1 15.00 นาที  
การแทรกสอดและการเลี้ยวเบนของแสง ตอนที่ 2 20.00 นาที  
การแทรกสอดและการเลี้ยวเบนของแสง ตอนที่ 3 20.00 นาที  
การแทรกสอดและการเลี้ยวเบนของแสง ตอนที่ 4 20.00 นาที  
การแทรกสอดและการเลี้ยวเบนของแสง ตอนที่ 5 20.00 นาที  
การแทรกสอดและการเลี้ยวเบนของแสง ตอนที่ 6 20.00 นาที  
การแทรกสอดและการเลี้ยวเบนของแสง ตอนที่ 7 20.00 นาที  
การแทรกสอดและการเลี้ยวเบนของแสง ตอนที่ 8 15.18 นาที  
การสั่นพ้องและคลื่นนิ่ง (Wave Phenomenon) ตอนที่ 1 20.00 นาที  
การสั่นพ้องและคลื่นนิ่ง (Wave Phenomenon) ตอนที่ 2 20.00 นาที  
การสั่นพ้องและคลื่นนิ่ง (Wave Phenomenon) ตอนที่ 3 20.00 นาที  
การสั่นพ้องและคลื่นนิ่ง (Wave Phenomenon) ตอนที่ 4 11.50 นาที  
ทัศนอุปกรณ์ (Visualequipment) ตอนที่ 1 28.10 นาที  
ทัศนอุปกรณ์ (Visualequipment) ตอนที่ 2 20.00 นาที  
ทัศนอุปกรณ์ (Visualequipment) ตอนที่ 3 20.00 นาที  
ทัศนอุปกรณ์ (Visualequipment) ตอนที่ 4 20.00 นาที  
ทัศนอุปกรณ์ (Visualequipment) ตอนที่ 5 20.00 นาที  
ทัศนอุปกรณ์ (Visualequipment) ตอนที่ 6 20.00 นาที  
ทัศนอุปกรณ์ (Visualequipment) ตอนที่ 7 22.37 นาที  
ความดัง-ค่อยของเสียง (Loudness of sound) ตอนที่ 1 17.23 นาที  
ความดัง-ค่อยของเสียง (Loudness of sound) ตอนที่ 2 20.00 นาที  
ความดัง-ค่อยของเสียง (Loudness of sound) ตอนที่ 3 20.00 นาที  
ความดัง-ค่อยของเสียง (Loudness of sound) ตอนที่ 4 20.00 นาที  
ความดัง-ค่อยของเสียง (Loudness of sound) ตอนที่ 5 20.00 นาที  
ความดัง-ค่อยของเสียง (Loudness of sound) ตอนที่ 6 10.37 นาที  
ปรากฏการณ์ดอปเปอร์ (Doppler Effect) ตอนที่ 1 29.23 นาที  
ปรากฏการณ์ดอปเปอร์ (Doppler Effect) ตอนที่ 2 20.00 นาที  
ปรากฏการณ์ดอปเปอร์ (Doppler Effect) ตอนที่ 3 19.19 นาที  
กฏของคูลอมบ์ ตอนที่ 1 FREE 20.00 นาที  
กฏของคูลอมบ์ ตอนที่ 2 20.00 นาที  
กฏของคูลอมบ์ ตอนที่ 3 20.00 นาที  
กฏของคูลอมบ์ ตอนที่ 4 20.00 นาที  
กฏของคูลอมบ์ ตอนที่ 5 20.00 นาที  
กฏของคูลอมบ์ ตอนที่ 6 20.00 นาที  
สนามไฟฟ้า ตอนที่ 1 20.00 นาที  
สนามไฟฟ้า ตอนที่ 2 20.00 นาที  
สนามไฟฟ้า ตอนที่ 3 20.00 นาที  
สนามไฟฟ้า ตอนที่ 4 20.00 นาที  
สนามไฟฟ้า ตอนที่ 5 20.00 นาที  
สนามไฟฟ้า ตอนที่ 6 20.00 นาที  
สนามไฟฟ้า ตอนที่ 7 20.00 นาที  
สนามไฟฟ้า ตอนที่ 8 20.00 นาที  
สนามไฟฟ้า ตอนที่ 9 20.00 นาที  
สนามไฟฟ้า ตอนที่ 10 20.00 นาที  
สนามไฟฟ้า ตอนที่ 11 20.00 นาที  
สนามไฟฟ้า ตอนที่ 12 17.00 นาที  
พลังงานศักย์และศักย์ไฟฟ้า ตอนที่ 1 23.01 นาที  
พลังงานศักย์และศักย์ไฟฟ้า ตอนที่ 2 20.00 นาที  
พลังงานศักย์และศักย์ไฟฟ้า ตอนที่ 3 20.00 นาที  
พลังงานศักย์และศักย์ไฟฟ้า ตอนที่ 4 20.01 นาที  
พลังงานศักย์และศักย์ไฟฟ้า ตอนที่ 5 20.01 นาที  
พลังงานศักย์และศักย์ไฟฟ้า ตอนที่ 6 20.01 นาที  
พลังงานศักย์และศักย์ไฟฟ้า ตอนที่ 7 20.01 นาที  
พลังงานศักย์และศักย์ไฟฟ้า ตอนที่ 8 20.00 นาที  
พลังงานศักย์และศักย์ไฟฟ้า ตอนที่ 9 20.00 นาที  
พลังงานศักย์และศักย์ไฟฟ้า ตอนที่ 10 20.00 นาที  
พลังงานศักย์และศักย์ไฟฟ้า ตอนที่ 11 20.00 นาที  
พลังงานศักย์และศักย์ไฟฟ้า ตอนที่ 12 20.00 นาที  
พลังงานศักย์และศักย์ไฟฟ้า ตอนที่ 13 20.00 นาที  
พลังงานศักย์และศักย์ไฟฟ้า ตอนที่ 14 20.00 นาที  
พลังงานศักย์และศักย์ไฟฟ้า ตอนที่ 15 20.00 นาที  
พลังงานศักย์และศักย์ไฟฟ้า ตอนที่ 16 20.00 นาที  
พลังงานศักย์และศักย์ไฟฟ้า ตอนที่ 17 20.00 นาที  
พลังงานศักย์และศักย์ไฟฟ้า ตอนที่ 18 20.07 นาที  
กระแสไฟฟ้า ตอนที่ 1 FREE 20.00 นาที  
กระแสไฟฟ้า ตอนที่ 2 26.27 นาที  
กฏของโอห์ม ตอนที่ 1 13.33 นาที  
กฏของโอห์ม ตอนที่ 2 20.00 นาที  
กฏของโอห์ม ตอนที่ 3 20.52 นาที  
การต่อตัวต้านทาน ตอนที่ 1 19.08 นาที  
การต่อตัวต้านทาน ตอนที่ 2 20.00 นาที  
การต่อตัวต้านทาน ตอนที่ 3 20.00 นาที  
การต่อตัวต้านทาน ตอนที่ 4 20.00 นาที  
การต่อตัวต้านทาน ตอนที่ 5 20.00 นาที  
การต่อตัวต้านทาน ตอนที่ 6 20.00 นาที  
การต่อตัวต้านทาน ตอนที่ 7 12.10 นาที  
วิเคราะห์วงจรไฟฟ้า ตอนที่ 1 27.50 นาที  
วิเคราะห์วงจรไฟฟ้า ตอนที่ 2 20.00 นาที  
วิเคราะห์วงจรไฟฟ้า ตอนที่ 3 20.00 นาที  
วิเคราะห์วงจรไฟฟ้า ตอนที่ 4 20.00 นาที  
วิเคราะห์วงจรไฟฟ้า ตอนที่ 5 20.00 นาที  
วิเคราะห์วงจรไฟฟ้า ตอนที่ 6 20.00 นาที  
วิเคราะห์วงจรไฟฟ้า ตอนที่ 7 20.00 นาที  
วิเคราะห์วงจรไฟฟ้า ตอนที่ 8 20.00 นาที  
วิเคราะห์วงจรไฟฟ้า ตอนที่ 9 20.00 นาที  
วิเคราะห์วงจรไฟฟ้า ตอนที่ 10 20.00 นาที  
วิเคราะห์วงจรไฟฟ้า ตอนที่ 11 20.00 นาที  
มิเตอร์ไฟฟ้า ตอนที่ 1 20.00 นาที  
มิเตอร์ไฟฟ้า ตอนที่ 2 27.57 นาที  
กำลังไฟฟ้า ตอนที่ 1 12.03 นาที  
กำลังไฟฟ้า ตอนที่ 2 20.00 นาที  
กำลังไฟฟ้า ตอนที่ 3 20.00 นาที  
กำลังไฟฟ้า ตอนที่ 4 20.00 นาที  
กำลังไฟฟ้า ตอนที่ 5 20.00 นาที  
กำลังไฟฟ้า ตอนที่ 6 17.52 นาที  
ความเข้มสนามแม่เหล็ก ตอนที่ 1 FREE 15.00 นาที  
ความเข้มสนามแม่เหล็ก ตอนที่ 2 12.11 นาที  
แรงประจุที่วิ่งตั้งฉากกับสนามแม่เหล็ก ตอนที่ 1 12.50 นาที  
แรงประจุที่วิ่งตั้งฉากกับสนามแม่เหล็ก ตอนที่ 2 20.00 นาที  
แรงประจุที่วิ่งตั้งฉากกับสนามแม่เหล็ก ตอนที่ 3 20.00 นาที  
แรงประจุที่วิ่งตั้งฉากกับสนามแม่เหล็ก ตอนที่ 4 19.23 นาที  
แรงที่กระแสไฟฟ้าวิ่งตั้งฉากกับสนามแม่เหล็ก ตอนที่ 1 20.37 นาที  
แรงที่กระแสไฟฟ้าวิ่งตั้งฉากกับสนามแม่เหล็ก ตอนที่ 2 20.00 นาที  
แรงที่กระแสไฟฟ้าวิ่งตั้งฉากกับสนามแม่เหล็ก ตอนที่ 3 20.00 นาที  
แรงที่กระแสไฟฟ้าวิ่งตั้งฉากกับสนามแม่เหล็ก ตอนที่ 4 10.26 นาที  
เหนี่ยวนำ ตอนที่ 1 9.35 นาที  
เหนี่ยวนำ ตอนที่ 2 20.00 นาที  
เหนี่ยวนำ ตอนที่ 3 20.00 นาที  
เหนี่ยวนำ ตอนที่ 4 20.00 นาที  
เหนี่ยวนำ ตอนที่ 5 20.00 นาที  
เหนี่ยวนำ ตอนที่ 6 20.00 นาที  
เหนี่ยวนำ ตอนที่ 7 21.57 นาที  
หม้อแปลงไฟฟ้า ตอนที่ 1 18.03 นาที  
หม้อแปลงไฟฟ้า ตอนที่ 2 20.00 นาที  
หม้อแปลงไฟฟ้า ตอนที่ 3 10.10 นาที  
ไฟฟ้ากระแสสลับ ตอนที่ 1 FREE 20.00 นาที  
ไฟฟ้ากระแสสลับ ตอนที่ 2 20.00 นาที  
ไฟฟ้ากระแสสลับ ตอนที่ 3 20.00 นาที  
ไฟฟ้ากระแสสลับ ตอนที่ 4 20.00 นาที  
ไฟฟ้ากระแสสลับ ตอนที่ 5 20.00 นาที  
ไฟฟ้ากระแสสลับ ตอนที่ 6 20.00 นาที  
ไฟฟ้ากระแสสลับ ตอนที่ 7 20.01 นาที  
ไฟฟ้ากระแสสลับ ตอนที่ 8 9.29 นาที  
ความยืดหยุ่น (ของแข็ง) ตอนที่ 1 FREE 20.00 นาที  
ความยืดหยุ่น (ของแข็ง) ตอนที่ 2 20.00 นาที  
ความยืดหยุ่น (ของแข็ง) ตอนที่ 3 20.00 นาที  
ความยืดหยุ่น (ของแข็ง) ตอนที่ 4 20.00 นาที  
ความยืดหยุ่น (ของแข็ง) ตอนที่ 5 20.00 นาที  
ความยืดหยุ่น (ของแข็ง) ตอนที่ 6 20.00 นาที  
ความยืดหยุ่น (ของแข็ง) ตอนที่ 7 20.00 นาที  
ความยืดหยุ่น (ของแข็ง) ตอนที่ 8 17.09 นาที  
สมบัติเชิงกลของของไหล ตอนที่ 1 FREE 20.00 นาที  
สมบัติเชิงกลของของไหล ตอนที่ 2 20.00 นาที  
สมบัติเชิงกลของของไหล ตอนที่ 3 20.00 นาที  
สมบัติเชิงกลของของไหล ตอนที่ 4 20.00 นาที  
สมบัติเชิงกลของของไหล ตอนที่ 5 20.00 นาที  
สมบัติเชิงกลของของไหล ตอนที่ 6 20.00 นาที  
สมบัติเชิงกลของของไหล ตอนที่ 7 20.00 นาที  
สมบัติเชิงกลของของไหล ตอนที่ 8 20.00 นาที  
สมบัติเชิงกลของของไหล ตอนที่ 9 20.00 นาที  
สมบัติเชิงกลของของไหล ตอนที่ 10 20.00 นาที  
สมบัติเชิงกลของของไหล ตอนที่ 11 20.00 นาที  
สมบัติเชิงกลของของไหล ตอนที่ 12 20.00 นาที  
สมบัติเชิงกลของของไหล ตอนที่ 13 20.00 นาที  
สมบัติเชิงกลของของไหล ตอนที่ 14 20.00 นาที  
สมบัติเชิงกลของของไหล ตอนที่ 15 20.00 นาที  
สมบัติเชิงกลของของไหล ตอนที่ 16 20.00 นาที  
สมบัติเชิงกลของของไหล ตอนที่ 17 16.20 นาที  
สมบัติเชิงกลของของไหล ตอนที่ 18 20.00 นาที  
สมบัติเชิงกลของของไหล ตอนที่ 19 20.00 นาที  
สมบัติเชิงกลของของไหล ตอนที่ 20 20.00 นาที  
สมบัติเชิงกลของของไหล ตอนที่ 21 20.00 นาที  
สมบัติเชิงกลของของไหล ตอนที่ 22 20.00 นาที  
สมบัติเชิงกลของของไหล ตอนที่ 23 20.00 นาที  
สมบัติเชิงกลของของไหล ตอนที่ 24 20.00 นาที  
สมบัติเชิงกลของของไหล ตอนที่ 25 20.00 นาที  
สมบัติเชิงกลของของไหล ตอนที่ 26 20.00 นาที  
สมบัติเชิงกลของของไหล ตอนที่ 27 20.00 นาที  
สมบัติเชิงกลของของไหล ตอนที่ 28 20.00 นาที  
สมบัติเชิงกลของของไหล ตอนที่ 29 20.00 นาที  
สมบัติเชิงกลของของไหล ตอนที่ 30 20.00 นาที  
สมบัติเชิงกลของของไหล ตอนที่ 31 20.00 นาที  
สมบัติเชิงกลของของไหล ตอนที่ 32 20.00 นาที  
สมบัติเชิงกลของของไหล ตอนที่ 33 20.00 นาที  
สมบัติเชิงกลของของไหล ตอนที่ 34 20.00 นาที  
สมบัติเชิงกลของของไหล ตอนที่ 35 20.00 นาที  
สมบัติเชิงกลของของไหล ตอนที่ 36 20.00 นาที  
สมบัติเชิงกลของของไหล ตอนที่ 37 20.00 นาที  
สมบัติเชิงกลของของไหล ตอนที่ 38 20.00 นาที  
สมบัติเชิงกลของของไหล ตอนที่ 39 20.00 นาที  
สมบัติเชิงกลของของไหล ตอนที่ 40 20.00 นาที  
สมบัติเชิงกลของของไหล ตอนที่ 41 20.00 นาที  
สมบัติเชิงกลของของไหล ตอนที่ 42 6.54 นาที  
ความร้อนและอุณหภูมิ ตอนที่ 1 FREE 20.00 นาที  
ความร้อนและอุณหภูมิ ตอนที่ 2 20.00 นาที  
ความร้อนและอุณหภูมิ ตอนที่ 3 20.00 นาที  
ความร้อนและอุณหภูมิ ตอนที่ 4 20.00 นาที  
ความร้อนและอุณหภูมิ ตอนที่ 5 20.00 นาที  
ความร้อนและอุณหภูมิ ตอนที่ 6 20.00 นาที  
ความร้อนและอุณหภูมิ ตอนที่ 7 20.00 นาที  
ความร้อนและอุณหภูมิ ตอนที่ 8 20.00 นาที  
ความร้อนและอุณหภูมิ ตอนที่ 9 20.00 นาที  
ความร้อนและอุณหภูมิ ตอนที่ 10 12.40 นาที  
สมบัติของแก๊ส ตอนที่ 1 27.20 นาที  
สมบัติของแก๊ส ตอนที่ 2 20.00 นาที  
สมบัติของแก๊ส ตอนที่ 3 20.00 นาที  
สมบัติของแก๊ส ตอนที่ 4 20.00 นาที  
สมบัติของแก๊ส ตอนที่ 5 20.00 นาที  
สมบัติของแก๊ส ตอนที่ 6 20.00 นาที  
สมบัติของแก๊ส ตอนที่ 7 20.00 นาที  
สมบัติของแก๊ส ตอนที่ 8 20.00 นาที  
สมบัติของแก๊ส ตอนที่ 9 20.00 นาที  
สมบัติของแก๊ส ตอนที่ 10 20.00 นาที  
สมบัติของแก๊ส ตอนที่ 11 14.51 นาที  
ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส ตอนที่ 1 20.00 นาที  
ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส ตอนที่ 2 20.00 นาที  
ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส ตอนที่ 3 20.00 นาที  
ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส ตอนที่ 4 20.00 นาที  
ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส ตอนที่ 5 20.00 นาที  
ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส ตอนที่ 6 25.30 นาที  
กฏข้อที่หนึ่งของอุณหภูมิพลศาสตร์ ตอนที่ 1 14.30 นาที  
กฏข้อที่หนึ่งของอุณหภูมิพลศาสตร์ ตอนที่ 2 20.00 นาที  
กฏข้อที่หนึ่งของอุณหภูมิพลศาสตร์ ตอนที่ 3 20.00 นาที  
กฏข้อที่หนึ่งของอุณหภูมิพลศาสตร์ ตอนที่ 4 20.00 นาที  
กฏข้อที่หนึ่งของอุณหภูมิพลศาสตร์ ตอนที่ 5 20.00 นาที  
กฏข้อที่หนึ่งของอุณหภูมิพลศาสตร์ ตอนที่ 6 20.00 นาที  
กฏข้อที่หนึ่งของอุณหภูมิพลศาสตร์ ตอนที่ 7 20.00 นาที  
กฏข้อที่หนึ่งของอุณหภูมิพลศาสตร์ ตอนที่ 8 20.00 นาที  
กฏข้อที่หนึ่งของอุณหภูมิพลศาสตร์ ตอนที่ 9 20.56 นาที  
ฟิสิกส์อะตอม ตอนที่ 1 FREE 20.00 นาที  
ฟิสิกส์อะตอม ตอนที่ 2 20.00 นาที  
ฟิสิกส์อะตอม ตอนที่ 3 20.00 นาที  
ฟิสิกส์อะตอม ตอนที่ 4 20.00 นาที  
ฟิสิกส์อะตอม ตอนที่ 5 20.00 นาที  
ฟิสิกส์อะตอม ตอนที่ 6 20.00 นาที  
ฟิสิกส์อะตอม ตอนที่ 7 20.00 นาที  
ฟิสิกส์อะตอม ตอนที่ 8 20.00 นาที  
ฟิสิกส์อะตอม ตอนที่ 9 20.00 นาที  
ฟิสิกส์อะตอม ตอนที่ 10 20.00 นาที  
ฟิสิกส์อะตอม ตอนที่ 11 20.00 นาที  
ฟิสิกส์อะตอม ตอนที่ 12 20.00 นาที  
ฟิสิกส์อะตอม ตอนที่ 13 20.00 นาที  
ฟิสิกส์อะตอม ตอนที่ 14 20.00 นาที  
ฟิสิกส์อะตอม ตอนที่ 15 20.00 นาที  
ฟิสิกส์อะตอม ตอนที่ 16 20.00 นาที  
ฟิสิกส์อะตอม ตอนที่ 17 20.00 นาที  
ฟิสิกส์อะตอม ตอนที่ 18 20.00 นาที  
ฟิสิกส์อะตอม ตอนที่ 19 20.00 นาที  
ฟิสิกส์อะตอม ตอนที่ 20 11.37 นาที  
ฟิสิกส์นิวเคลียร์ ตอนที่ 1 FREE 20.00 นาที  
ฟิสิกส์นิวเคลียร์ ตอนที่ 2 20.00 นาที  
ฟิสิกส์นิวเคลียร์ ตอนที่ 3 20.00 นาที  
ฟิสิกส์นิวเคลียร์ ตอนที่ 4 20.00 นาที  
ฟิสิกส์นิวเคลียร์ ตอนที่ 5 20.00 นาที  
ฟิสิกส์นิวเคลียร์ ตอนที่ 6 20.00 นาที  
ฟิสิกส์นิวเคลียร์ ตอนที่ 7 20.00 นาที  
ฟิสิกส์นิวเคลียร์ ตอนที่ 8 20.00 นาที  
ฟิสิกส์นิวเคลียร์ ตอนที่ 9 20.00 นาที  
ฟิสิกส์นิวเคลียร์ ตอนที่ 10 20.00 นาที  
ฟิสิกส์นิวเคลียร์ ตอนที่ 11 20.00 นาที  
ฟิสิกส์นิวเคลียร์ ตอนที่ 12 20.00 นาที  
ฟิสิกส์นิวเคลียร์ ตอนที่ 13 20.00 นาที  
ฟิสิกส์นิวเคลียร์ ตอนที่ 15 17.37 นาที  
ฟิสิกส์นิวเคลียร์ ตอนที่ 14 20.00 นาที  
1 การเคลื่อนที่แนวเส้นตรง.pdf
2 การเคลื่อนที่แบบโปรเจคไตล์.pdf
3 แรง มวล กฎการเคลื่อนที่.pdf
4 การเคลื่อนที่แบบวงกลม.pdf
5 งาน พลังงาน.pdf
6 โมเมนตัม.pdf
7 สมดุลกล.pdf
8 คลื่น.pdf
9 ไฟฟ้าสถิต.pdf
10 ไฟฟ้ากระแสตรง.pdf
11 แม่เหล็กไฟฟ้า.pdf
12 ไฟฟ้ากระแสสลับ.pdf
13 สมบัติสาร_ยืดหยุ่น(ของแข็ง).pdf
14 สมบัติสาร_ของไหล.pdf
15 สมบัติสาร_ความร้อง สมบัติแก๊ส และทฤษฎีจลน์.pdf
16 ฟิสิกส์อะตอม.pdf
17 นิวเคลียร์.pdf
ขั้นตอน 1
เลือกคอร์สเรียนที่ต้องการสมัครเรียน จากนั้นคลิก "สมัครเรียน" เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการสมัครเรียนออนไลน์

ขั้นตอน 2
เลือกวิธีการชำระเงิน โดยสามารถเลือกชำระผ่านบัตรเครดิต หรือ โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร

ขั้นตอน 3
หากเลือกโอนเงินเข้าบัญชี เลือกโอนเข้าธนาคารใดก็ได้ ดังนี้
ธนาคาร เลขที่บัญชี ชื่อบัญชี
  ธ. กสิกรไทย 040-8-93885-6 บริษัท ติวมาสเตอร์ จำกัด (Tuemaster Co., Ltd.)
  พร้อมเพย์ (PromptPay) 0105561086021 บริษัท ติวมาสเตอร์ จำกัด (Tuemaster Co., Ltd.)

หลังจากโอนเงินแล้ว ให้แจ้งโอนเงินและกรอกข้อมูลเพื่อสมัครเรียน คลิก แจ้งโอนเงิน


เมื่อแจ้งโอนเรียบร้อย ข้ามไปขั้นตอนที่ 6 ได้เลย

หรือหากเลือกชำระผ่านบัตรเครดิต ให้กรอกอีเมลและรหัสผ่านสำหรับเข้าสู่ระบบ หรือหากน้องเป็นนักเรียนใหม่ ให้กด "สมัครสมาชิก" ด้านล่าง
(สำหรับน้องที่เข้าสู่ระบบอยู่แล้ว ให้ตรวจสอบข้อมูล และคลิก "เลือกวิธีชำระเงิน" เพื่อไปยังขั้นตอนถัดไปได้เลย

ขั้นตอน 4
เลือกวิธีการชำระเงิน โดยสามารถชำระค่าลงทะเบียนได้ผ่าน 2 ช่องทาง คือ บัตรเครดิต/เดบิต และ โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร (แนะนำให้อ่านรายละเอียดของการชำระเงินแต่ละแบบ ก่อนเลือกวิธีที่สะดวกที่สุด)

ขั้นตอน 5
ตรวจสอบรายการสั่งซื้อ ชื่อคอร์สที่สมัคร รวมถึงราคา ก่อนชำระเงิน
(หากมีคูปองส่วนลดให้ใส่รหัสคูปองที่ขั้นตอนนี้ได้เลย)

เข้าสู่หน้าชำระเงิน สำหรับการชำระค่าลงทะเบียนออนไลน์ ผ่านบัตรเครดิต/เดบิต
ให้กรอกข้อมูลต่างๆ และกดดำเนินการต่อไปเรื่อยๆ จนการชำระเงินเสร็จสมบูรณ์ (สามารถเข้าเรียนได้ทันทีหลังชำระเงินเสร็จสมบูรณ์)

ขั้นตอน 6
รอรับอีเมลยืนยันการลงทะเบียนภายใน 24ชม. หลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว

ขั้นตอน 7
เข้าสู่ระบบเพื่อเรียนออนไลน์ได้เลย!

หมายเหตุ หากพบปัญหาในการสมัครเรียน ติดต่อทีมงานได้ ที่นี่

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน

  • เข้าใจมากขึ้นแต่ก่อนเป็นคนเกลียยดฟิสิกส์พอเรียนกับพี่โมแล้วรุ้สึกว่าก็แค่นี้เองนิ
    นางสาวศรานันท์ บัวรอด 180