ค้นหาคอร์สที่คุณสนใจ

พบ 73 คอร์ส

คณิตศาสตร์พื้นฐานแยกบท เรื่องเซต เนื้อหาอัพเดทหลักสูตรปัจจุบัน

คณิตศาสตร์เรื่อง เซต
โดย ติวเตอร์ พี่อุ๋ย
900 บาท
400 บาท

คณิตศาสตร์แยกบท เรื่องตรรกศาสตร์ วีดีโอใหม่ อัพเดทล่าสุด ปรับปรุงเท่าทันหลักสูตรล่าสุด จากพี่อุ๋ยเลยครับ ^^

คณิตศาสตร์เรื่อง ตรรกศาสตร์
โดย ติวเตอร์ พี่อุ๋ย
1,100 บาท
550 บาท

คณิตศาสตร์แยกบท เมทริกซ์

คณิตศาสตร์เรื่อง เมทริกซ์
โดย ติวเตอร์ พี่อุ๋ย
1,100 บาท
800 บาท

คณิตศาสตร์แยกบท เวกเตอร์

คณิตศาสตร์เรื่อง เวกเตอร์
โดย ติวเตอร์ พี่อุ๋ย
1,220 บาท
1,000 บาท

คณิตศาสตร์แยกบท ลำดับ อนุกรม

คณิตศาสตร์เรื่อง ลำดับอนุกรม
โดย ติวเตอร์ พี่อุ๋ย
1,250 บาท
1,000 บาท

คณิตศาสตร์แยกบท เรื่องจำนวนจริง วีดีโอใหม่ อัพเดทล่าสุด ปรับปรุงเท่าทันหลักสูตรล่าสุด จากพี่อุ๋ยเลยครับ ^^

คณิตศาสตร์เรื่อง จำนวนจริง
โดย ติวเตอร์ พี่อุ๋ย
1,400 บาท
750 บาท

คณิตศาสตร์แยกบท จำนวนเชิงซ้อน

คณิตศาสตร์เรื่อง จำนวนเชิงซ้อน
โดย ติวเตอร์ พี่อุ๋ย
1,500 บาท
1,000 บาท

เสริมความมั่นใจ ตะลุยโจทย์ เคมี O-NET กับ พี่ต๊อด ฝึกโจทย์เพิ่มทักษะกับข้อสอบย้อนหลังพร้อมเห็นแนวข้อสอบ

CC01 ตะลุยโจทย์เคมี ONET
โดย ธัชย์ชลัท ทับทอง (พี่ต๊อด)
1,500 บาท

คณิตศาสตร์แยกบท ตรีโกณมิติ

คณิตศาสตร์เรื่อง ตรีโกณมิติ
โดย ติวเตอร์ พี่อุ๋ย
1,700 บาท
1,100 บาท

คณิตศาสตร์แยกบท ภาคตัดกรวย

คณิตศาสตร์เรื่อง ภาคตัดกรวย
โดย ติวเตอร์ พี่อุ๋ย
1,800 บาท
1,200 บาท

คณิตศาสตร์แยกบท ฟังก์ชั่น

คณิตศาสตร์เรื่อง ฟังก์ชั่น
โดย ติวเตอร์ พี่อุ๋ย
1,900 บาท
900 บาท

คณิตศาสตร์แยกบท แคลคูลัส (calculus)

คณิตศาสตร์เรื่อง แคลคูลัส
โดย ติวเตอร์ พี่อุ๋ย
1,900 บาท
1,400 บาท

สรุปพื้นฐานเนื้อหาสำคัญๆของแต่ละบทที่ต้องรู้ โจทย์พื้นฐานที่ต้องทำให้ได้ก่อน เพื่อปูพื้นฐานก่อนไปต่อในคอร์สเนื้อหาเข้มข้น หรือคอร์สควบต่างๆ

MT01 ติวเนื้อหาคณิตฯ พื้นฐาน
โดย ติวเตอร์ พี่อุ๋ย
1,900 บาท

คณิตศาสตร์แยกบท สถิติเบื้องต้น

คณิตศาสตร์เรื่อง สถิติเบื้องต้น
โดย ติวเตอร์ พี่อุ๋ย
2,000 บาท
1,300 บาท

คณิตศาสตร์แยกบท exponential logarithm

คณิตศาสตร์เรื่อง Expo Log
โดย ติวเตอร์ พี่อุ๋ย
2,200 บาท
1,300 บาท

คณิตศาสตร์แยกบท ความน่าจะเป็น

คณิตศาสตร์เรื่อง ความน่าจะเป็น
โดย ติวเตอร์ พี่อุ๋ย
2,300 บาท
1,300 บาท

ติวคณิตฯสำหรับ TPAT3 เตรียมสอบส่วนคณิตศาสตร์ในข้อสอบความถนัดทางวิศวะ

PMC01 Math for TPAT3
โดย เสริมลาภ พรหมหมวก (พี่โม)
2,500 บาท

คอร์สเคมี ม.4 เทอม 1 จะแยกเนื้อหาเป็นบท ได้แก่เรื่อง อะตอมและตารางธาตุ กับ พันธะเคมี โดยคอร์สนี้จะทำให้น้องๆเข้าใจเนื้อหา และสามารถนำความรู้ในเนื้อหานั้นๆ ไปทำโจทย์เพื่อใช้สอบในโรงเรียนและสอบในการเข้ามหาวิทยาลัยต่อไป

CU41 เนื้อหาเคมี ม.4 เทอม 1
โดย ธัชย์ชลัท ทับทอง (พี่ต๊อด)
3,000 บาท
2,500 บาท

คอร์สเคมี ม.5 เทอม 1 จะแยกเนื้อหาเป็นบท ได้แก่เรื่อง ก๊าซ, อัตราการเกิดปฏิกิริยา และ สมดุลเคมี โดยคอร์สนี้จะทำให้น้องๆเข้าใจเนื้อหา และสามารถนำความรู้ในเนื้อหานั้นๆ ไปทำโจทย์เพื่อใช้สอบในโรงเรียนและเตรียมสอบในการเข้ามหาวิทยาลัยต่อไป

CU51 เนื้อหาเคมี ม.5 เทอม 1
โดย ธัชย์ชลัท ทับทอง (พี่ต๊อด)
3,000 บาท
2,500 บาท

วีดีโอใหม่ อัพเดทล่าสุด!! ติวเนื้อหา คณิตฯ ม.4 เทอม 1 สำหรับเรียนล่วงหน้า หรือควบคู่กับที่โรงเรียน เพื่อเพิ่มความเข้าใจเนื้อหา ช่วยเพิ่มเกรดได้เป็นอย่างดี

MU41 เนื้อหาคณิตฯ ม.4 เทอม 1
โดย ติวเตอร์ พี่อุ๋ย
3,400 บาท
1,600 บาท

คอร์สนี้พี่โมจะพาไปทำความเข้าใจ ฟิสิกส์ ในเนื้อหาของเรื่องสมบัติเชิงกลของสาร เหมาะสำหรับเรียนล่วงหน้าหรือควบคู่ที่โรงเรียน

PT03 ฟิสิกส์ สมบัติเชิงกลของสาร
โดย เสริมลาภ พรหมหมวก (พี่โม)
3,500 บาท
2,500 บาท

คอร์สนี้จะได้ฝึกทำโจทย์จากข้อสอบจริงและเสมือนจริงในทุกรูปแบบของข้อสอบพาร์ทไวยากรณ์ เทคนิคพื้นฐาน เทคนิคเฉพาะ วิธีการจับจุดพื้นฐาน วิธีการเอาตัวรอด กับข้อสอบ Grammarทุกประเภท เรียกได้ว่า เรียนจบ “จะทำข้อสอบเป็น”

English Admission: Grammar Part
โดย เจนจิรา คุณะดิลก (พี่เจน)
3,500 บาท

คอร์สนี้พี่โมจะพาไปทำความเข้าใจ ฟิสิกส์ ในเนื้อหาของเรื่องคลื่น เสียง และแสง เหมาะสำหรับเรียนล่วงหน้าหรือควบคู่ที่โรงเรียน

PT51 คลื่น เสียง แสง
โดย เสริมลาภ พรหมหมวก (พี่โม)
3,500 บาท
2,900 บาท

คอร์สนี้พี่ฟลุ๊คจะติวในส่วนของคณิตศาสตร์ เพื่อเตรียมตัวสอบพื้นฐานวิศวะ (PAT3) เหมาะสำหรับน้องๆว่าที่วิศวกร หรือน้องๆที่ต้องใช้คะแนนสอบ PAT3 เพิ่มทักษะในการเก็บคะแนนในส่วนของวิชาคณิตศาสตร์ใน PAT3

FMC01 คณิตศาสตร์ เพื่อสอบ PAT3
โดย ปิยะพงษ์ ชูชีพ (พี่ฟลุค)
3,500 บาท

วีดีโอใหม่ อัพเดทล่าสุด!! ติวเนื้อหา คณิตฯ ม.5 เทอม 1 ปรับบทเรียนให้สอดคล้องกับหลักสูตรล่าสุด สำหรับเรียนล่วงหน้า หรือควบคู่กับที่โรงเรียน เพื่อเพิ่มความเข้าใจ เพิ่มเกรด เนื้อหาอัพเดทสำหรับหลักสูตรล่าสุด

MU51 เนื้อหาคณิตฯ ม.5 เทอม 1
โดย ติวเตอร์ พี่อุ๋ย
3,700 บาท
2,800 บาท

เนื้อหา ฟิสิกส์ กลศาสตร์ 2 คอร์สนี้พี่โมจะพาไปลุยเนื้อหาของกลศาสตร์ 2 เหมาะสำหรับเรียนล่วงหน้าหรือควบคู่ที่โรงเรียน

PT02 ฟิสิกส์ กลศาสตร์ 2
โดย เสริมลาภ พรหมหมวก (พี่โม)
3,900 บาท
2,900 บาท

คอร์สนี้จะเป็นการรวมโจทย์ ฟิสิกส์ ในข้อสอบ 9 วิชาสามัญ ย้อนหลังหลายปี ตะลุยละเอียดทุกข้อ !!

PQ02 ตะลุยโจทย์ฟิสิกส์ 9 วิชาสามัญ
โดย เสริมลาภ พรหมหมวก (พี่โม)
3,900 บาท
2,600 บาท

คอร์สเตรียมตัวเพื่อสอบ ONET คณิตฯ ม.6 โดยเฉพาะ สรุปเนื้อหาสำคัญๆที่ชอบออกบ่อยๆและออกแน่ๆเพียงแค่น้องๆรู้ว่าออกเรื่องไหนและสูตรไหนบ้าง และต้องระวังข้อสอบจะหลอกยังไงบ้าง ก็จะทำให้น้องๆมีความพร้อมสำหรับทำข้อสอบอย่างมั่นใจมากขึ้นเยอะทีเดียว

MC01 เตรียมสอบ ONET คณิตฯ ม.ปลาย
โดย ติวเตอร์ พี่อุ๋ย
3,900 บาท

เริ่มต้นเข้าสู่เนื้อหาฟิสิกส์ ม.ปลาย โดยเริ่มตั้งแต่ บทนำ (พื้นฐาน สุดๆ ของฟิสิกส์ )เพื่อให้น้องๆได้ทราบว่าวิชานี้เรียนอะไร เรียนไปทำไม รวมถึงอธิบายภาพรวมทั้งหมดของวิชานี้

PT41 ฟิสิกส์ กลศาสตร์ 1
โดย เสริมลาภ พรหมหมวก (พี่โม)
3,900 บาท
2,900 บาท
โปรโมชั่น 7 วันสุดท้าย!

สรุปเนื้อหาคณิตฯ ม.ปลายเน้นบทที่ควรติวเพื่อเก็บให้ได้ เพื่อสอบ คณิตฯ A-Level ในเวลาที่เหลือไม่มาก ต้องเจาะให้ตรงจุด คอร์สระยะสั้นโค้งสุดท้ายก่อนสอบจริง

MC11 สรุปพิชิต คณิต A-Level
โดย ติวเตอร์ พี่อุ๋ย
3,900 บาท
2,900 บาท

คอร์สระยะสั้นที่จะช่วย สรุปเนื้อหาคณิตฯ ม.ปลายเน้นบท และเนื้อหาที่ควรติวเพื่อเก็บให้ได้ เพื่อสอบ คณิตฯ A-Level ในเวลาที่เหลือไม่มาก ต้องเจาะให้ตรงจุด คอร์สระยะสั้นโค้งสุดท้ายก่อนสอบจริง

MC124 สรุปพิชิต คณิต A-Level
โดย ติวเตอร์ พี่อุ๋ย
3,900 บาท
1,900 บาท

GRAMMAR 1 เป็นคอร์สรวบรวมเนื้อหาไวยากรณ์และโครงสร้างพื้นฐานของภาษาอังกฤษในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในระยะต้น คอร์สนี้แทบจะเรียกได้ว่าปูให้ใหม่เกือบหมดเลย แต่ในขณะเดียวกันก็ค่อยๆไต่ระดับไปที่เรื่องที่ซับซ้อนขึ้น

EG01 GRAMMAR 1
โดย เจนจิรา คุณะดิลก (พี่เจน)
4,000 บาท
2,900 บาท

GRAMMAR 2 เป็นคอร์สรวบรวมเนื้อหาไวยากรณ์ในระดับการใช้แบบเฉพาะเจาะจง ของภาษาอังกฤษในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คอร์สนี้เน้นความซับซ้อน เทคนิคเฉพาะ และสูตรต่างๆ และรวมถึงเนื้อหาที่ต่อยอดมาจากคอร์ส GRAMMAR 1

EG02 GRAMMAR 2
โดย เจนจิรา คุณะดิลก (พี่เจน)
4,000 บาท
2,900 บาท

Vocabulary 1 เป็นคอร์สที่รวบรวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษในระดับมัธยมศึกษา และยังสามารถใช้ได้ในระดับมหาวิทยาลัย หรือในชีวิตประจำวัน รวบรวมคำศัพท์ที่จำเป็นต้องรู้ ควรรู้ และน่ารู้เพื่อทำข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย

EV01 Vocabulary 1
โดย เจนจิรา คุณะดิลก (พี่เจน)
4,000 บาท
2,900 บาท

คอร์สนี้มีชื่อเรียกลำลองว่าคอร์สเบิกเนตร เป็นการสอนให้รู้จักข้อสอบ Admission ทั้งหมด ว่ามีกี่พาร์ท แต่ละพาร์ททำยังไง มีเทคนิควิธีทำยังไง ให้ตรงจุดถูกจุด และมีประสิทธิภาพสูงที่สุด

EA01 English Admission
โดย เจนจิรา คุณะดิลก (พี่เจน)
4,500 บาท
3,900 บาท

คอร์สตะลุยโจทย์ PAT3 ความถนัดทางวิศวฯ (ในส่วนที่เป็นฟิสิกส์ ) จากข้อสอบจริง ที่รวบรวมไว้ไล่ตามปีย้อนไปจนถึงปีเก่าๆ

PQ01 ตะลุยโจทย์ฟิสิกส์ PAT3
โดย เสริมลาภ พรหมหมวก (พี่โม)
4,900 บาท
3,400 บาท

ตะลุยโจทย์ คณิตฯตามแนวหลักสูตรใหม่ โจทย์ประยุกต์ เพื่อฝึกทักษะแก้ปัญหาโจทย์อิงตามหลักสูตรใหม่ โจทย์แนวใหม่ เตรียมตัวสอบ PAT1 และสนามอื่นๆ

MQ04 ตะลุยโจทย์คณิตฯแนวหลักสูตรใหม่
โดย ติวเตอร์ พี่อุ๋ย
5,000 บาท
3,500 บาท

Core Calculus 1 จะรวบรวมเนื้อหาแกนหลักของแคลคูลัส ได้แก่ การหาลิมิต การหาอนุพันธ์ การอินทิเกรตและเทคนิคการอินทิเกรต ที่ซับซ้อนกว่า ตอน ม.ปลาย อย่างมาก เพื่อนำไปต่อยอดในการเรียน วิชาภาค ของแต่ละคณะซึ่งต้องใช้ความรู้ส่วนนี้เป็นพื้นฐาน

FUT01 Core Calculus 1
โดย ปิยะพงษ์ ชูชีพ (พี่ฟลุค)
5,200 บาท
2,900 บาท

ตะลุยโจทย์คณิตศาสตร์เข้มข้น แบบแยกบท ฝึกและพ้ฒนาฝีมือการแก้ปัญหาโจทย์กับโจทย์หลากหลายของแต่ละบทในคณิตศาสตร์ ม.ปลาย

MQ01 ตะลุยโจทย์คณิตฯ แยกบท
โดย ติวเตอร์ พี่อุ๋ย
5,500 บาท
4,500 บาท

ติวเนื้อหาคณิตฯ ม.6 ทั้งหมด สำหรับเรียนล่วงหน้า หรือควบคู่กับที่โรงเรียน เพื่อเพิ่มความเข้าใจ เพิ่มเกรด

MU60 เนื้อหาคณิตฯ ม.6 ทั้งหมด
โดย ติวเตอร์ พี่อุ๋ย
5,500 บาท
3,500 บาท

วีดีโออัพเดท ล่าสุด!!! ติวเนื้อหา คณิตฯ ม.5 เทอม 2 สำหรับเรียนล่วงหน้า หรือควบคู่กับที่โรงเรียน เพื่อเพิ่มความเข้าใจ เพิ่มเกรด

MU52 เนื้อหาคณิตฯ ม.5 เทอม 2
โดย ติวเตอร์ พี่อุ๋ย
5,500 บาท
2,100 บาท

คอร์สตะลุยโจทย์ข้อสอบ คณิตศาสตร์ Alevel, 9 วิชาสามัญ ย้อนหลังหลาย พ.ศ. ฝึกฝีมือและดูแนวทางโจทย์ของคณิตฯวิชาสามัญที่ปัจจุบันจะเปลี่ยนชื่อเป็น A-Level

MQ03 ตะลุยโจทย์คณิตฯ วิชาสามัญ
โดย ติวเตอร์ พี่อุ๋ย
5,900 บาท
3,900 บาท

วีดีโออัพเดทล่าสุด!! ติวเนื้อหาคณิตฯ ม.4 เทอม 2 สำหรับเรียนล่วงหน้า หรือควบคู่กับที่โรงเรียน เพื่อเพิ่มความเข้าใจ เพิ่มเกรด ปรับบทเรียนให้สอดคล้องกับหลักสูตรใหม่ล่าสุด

MU42 เนื้อหาคณิตฯ ม.4 เทอม 2
โดย ติวเตอร์ พี่อุ๋ย
5,900 บาท
2,300 บาท

เก็งโจทย์ข้อสอบ คณิตศาสตร์1 A-Level โจทย์ที่น่าจะออกสอบในรอบนี้ เก็งจากประสบการณ์ที่พี่อุ๋ยไปสอบมาทุกรอบ และการคาดการณ์โจทย์ ซึ่งอาจจะเป็นหนึ่งในข้อสอบรอบนี้ก็ได้

MC224 เก็งข้อสอบ คณิต A-Level
โดย ติวเตอร์ พี่อุ๋ย
5,900 บาท
1,600 บาท

เคมี ม.ปลาย ติวเนื้อหาเคมี ม.4-6 แบบเข้มข้น ติวเนื้อหาเป็นหลักและทำโจทย์บ้างทั้งของ ม.4 ม.5 และ ม.6

CT01 ติวเนื้อหาเคมีเข้มข้น
โดย ธัชย์ชลัท ทับทอง (พี่ต๊อด)
6,200 บาท

ติวสอบความถนัดทางวิศวฯ ในส่วนของฟิสิกส์ซึ่งเป็นส่วนสำคัญและเป็นส่วนใหญ่ของข้อสอบความถนัดฯ PAT3

PC01 ฟิสิกส์ ความถนัดทางวิศวฯ (PAT3)
โดย เสริมลาภ พรหมหมวก (พี่โม)
6,300 บาท
4,100 บาท

PU01 ติวเนื้อหาฟิสิกส์เข้มข้น จะติว สรุป เนื่อหาฟิสิกส์ ทั้งหมดตั้งแต่ ม.4 -6 เพื่อเตรียมพร้อมในการเตรียมตัวเพื่อเข้าสู่สนามสอบทั้ง pat2(ฟิสิกส์), สามัญ(ฟิสิกส์), และปูพื้นฐานในนการเรียนต่อ pat3 (พื้นฐาน วิศวะ)

PU01 ติวเนื้อหาฟิสิกส์เข้มข้น
โดย เสริมลาภ พรหมหมวก (พี่โม)
6,900 บาท
4,900 บาท

คอร์สตะลุยโจทย์ข้อสอบ PAT1 ย้อนหลังหลาย พ.ศ. เพิ่มทักษะการแก้ปัญหาโจทย์ PAT1 ได้เห็นแนวทางและรูปแบบของข้อสอบ

MQ02 ตะลุยโจทย์ PAT1
โดย ติวเตอร์ พี่อุ๋ย
7,900 บาท
4,900 บาท

VDOอัพเดทล่าสุด!! คอร์สติวเนื้อหาคณิตฯ ม.4-6 แบบเข้มข้น เพื่อให้แน่นเนื้อหาก่อนไปฝึกทำโจทย์เพิ่มทักษะ เพื่อเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย TCAS

MT12 ติวเนื้อหาคณิตฯ เข้มข้น
โดย ติวเตอร์ พี่อุ๋ย
7,900 บาท
6,000 บาท

คอร์สควบ ของ คอร์ส GRAMMAR 1 & Vocabulary 1 เรียนรู้ Grammar ไปพร้อมๆกับเรียนรู้ในส่วนของการเพิ่มคลังคำศัพท์ให้กับตัวเอง

EB01 GRAMMAR 1 & Vocabulary 1
โดย เจนจิรา คุณะดิลก (พี่เจน)
8,000 บาท
5,400 บาท

คอร์สควบ ของ คอร์ส GRAMMAR 1 & GRAMMAR 2 คอร์สควบนี้เป็นคอร์สรวบรวมเนื้อหาไวยากรณ์และโครงสร้างพื้นฐานของภาษาอังกฤษในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในระยะต้น ควบรวมเนื้อหาไวยากรณ์ในระดับการใช้แบบเฉพาะเจาะจง ของภาษาอังกฤษในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

EB02 GRAMMAR 1 & GRAMMAR 2
โดย เจนจิรา คุณะดิลก (พี่เจน)
8,000 บาท
5,400 บาท

ภาคต่อของติวเนื้อหาคณิตฯเข้มข้น คอร์สนี้จะติวคณิตฯเชิงลึกและเพิ่มเติมเทคนิคทำโจทย์แบบ Advance ช่วยให้เข้าใจและนำความรู้ไปทำโจทย์ได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น

MT03 ติวคณิตฯ Advance
โดย ติวเตอร์ พี่อุ๋ย
8,500 บาท
6,900 บาท

วีดีโออัพเดท ล่าสุด!!! คอร์สติวเนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.5 ทั้งหมด ควบทั้งเทอม 1 และเทอม 2 ปรับบทเรียนให้สอดคล้องกับหลักสูตรใหม่ ติวตั้งแต่พื้นฐานตามด้วยเนื้อหาต่อเนื่อง เติมความแน่นในเนื้อหา เพิ่มความมั่นใจในการสอบ

MU50 เนื้อหาคณิตฯ ม.5 ทั้งหมด
โดย ติวเตอร์ พี่อุ๋ย
9,200 บาท
3,900 บาท

วีดีโอใหม่ อัพเดทล่าสุด!! คอร์สติวเนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.4 ทั้งหมด ควบทั้งเทอม 1 และเทอม 2 ปรับบทเรียนให้สอดคล้องกับหลักสูตรล่าสุด ติวตั้งแต่พื้นฐานตามด้วยเนื้อหาต่อเนื่อง เติมความแน่นในเนื้อหา เพิ่มความมั่นใจในการสอบ

MU40 เนื้อหาคณิตฯ ม.4 ทั้งหมด
โดย ติวเตอร์ พี่อุ๋ย
9,300 บาท
3,200 บาท

คณิตฯพื้นฐาน ควบ ติวเนื้อหาคณิตเข้มข้น ครบถ้วนสมบูรณ์แบบกับติวเนื้อหาคณิตฯ ม.4-6 ตั้งแต่สรุปพื้นฐานพร้อมต่อยอดติวเนื้อหาคณิตฯเข้มข้น เตรียมความรู้ให้แน่นก่อนไปฝึกตะลุยโจทย์ในคอร์สตะลุยโจทย์ต่างๆต่อไป

MB05 ติวเนื้อหาคณิตฯ พื้นฐาน & ติวเนื้อหาคณิตฯ เข้มข้น
โดย ติวเตอร์ พี่อุ๋ย
9,800 บาท
7,000 บาท

คณิตฯพื้นฐาน ควบ ติวเนื้อหาคณิตเข้มข้น ครบถ้วนสมบูรณ์แบบกับติวเนื้อหาคณิตฯ ม.4-6 ตั้งแต่สรุปพื้นฐานพร้อมต่อยอดติวเนื้อหาคณิตฯเข้มข้น เตรียมความรู้ให้แน่นก่อนไปฝึกตะลุยโจทย์ในคอร์สตะลุยโจทย์ต่างๆต่อไป

MB17 ติวเนื้อหาคณิตฯ พื้นฐาน & ติวเนื้อหาคณิตฯ เข้มข้น
โดย ติวเตอร์ พี่อุ๋ย
9,800 บาท
7,000 บาท

คอร์สควบสุดคุ้ม!! มีทั้งสรุปเนื้อหาคณิต และ เก็งโจทย์ข้อสอบคณิต A-Level ในที่เดียว ได้ทั้งเนื้อหาที่จำเป็นต้องใช้สอบ เทคนิคต่างๆ และฝึกโจทย์ที่คาดว่าจะได้เจอในข้อสอบ คณิต A-Level

MCB24 สรุปพิชิตคณิต & เก็งข้อสอบคณิต A-Level
โดย ติวเตอร์ พี่อุ๋ย
9,800 บาท
2,900 บาท

เก็งโจทย์คณิตศาสตร์1 A-Level โจทย์ที่น่าจะออกสอบในรอบนี้เก็งจากประสบการณ์และการคาดการณ์โดยโจทย์กว่า80-90%เป็นโจทย์ที่ไม่เคยเจอมาก่อนในข้อสอบที่ผ่านมา ซึ่งอาจจะเป็นหนึ่งในโจทย์รอบนี้ก็ได้

MC12 เก็งโจทย์ คณิต A-Level
โดย ติวเตอร์ พี่อุ๋ย
9,900 บาท
4,500 บาท

คอร์สนี้เป็นคอร์สแพ็ครวมของ 2 คอร์ส เตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย "ติวเนื้อหาฟิสิกส์เข้มข้น" ควบกับ "ตะลุยโจทย์ฟิสิกส์ วิชาสามัญ" โดยจะรวมตั้งแต่การติวเนื้อหาของฟิสิกส์ทุกบทให้แน่น ก่อนที่จะไปต่อกันในส่วนของ ฝึกทำโจทย์ข้อสอบย้อนหลังของ ฟิสิกส์ วิชาสามัญ

PB02 ติวเนื้อหาฟิสิกส์เข้มข้น & ตะลุยโจทย์ฟิสิกส์ 9 วิชาสามัญ
โดย เสริมลาภ พรหมหมวก (พี่โม)
10,800 บาท
6,100 บาท

คอร์สติวเนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.4-6 เพื่อเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย (เตรียมสอบเข้าแพทย์, PAT1 เข้มข้นสมบูรณ์แบบ!!) พร้อมฝึกตะลุยโจทย์คณิตฯวิชาสามัญย้อนหลัง

MB04 ติวเนื้อหาคณิตฯ เข้มข้น & ตะลุยโจทย์ สามัญ
โดย ติวเตอร์ พี่อุ๋ย
12,600 บาท
7,500 บาท

คอร์สติวเนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.4-6 เพื่อเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย พร้อมฝึกตะลุยโจทย์คณิตฯวิชาสามัญ (A-Level) ย้อนหลัง

MB10 ติวเนื้อหาคณิตฯ เข้มข้น & ตะลุยโจทย์ สามัญ
โดย ติวเตอร์ พี่อุ๋ย
12,800 บาท
7,600 บาท

VDOอัพเดทล่าสุด!! คอร์สติวเนื้อหาคณิตฯ ม.4-6 แบบเข้มข้น เพื่อให้แน่นเนื้อหาก่อนไปฝึกทำโจทย์เพิ่มทักษะ และฝึกทำโจทย์แนวประยุกต์ โจทย์แนว สสวท เพิ่มเติมเพื่อเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย

MB12 ติวเนื้อหาคณิตฯ เข้มข้น & ตะลุยโจทย์แนวหลักสูตรใหม่
โดย ติวเตอร์ พี่อุ๋ย
12,900 บาท
6,500 บาท

ติวเนื้อหาคณิตฯ ม.4,5,6 อย่างเข้มข้น ควบกับคอร์สตะลุยโจทย์คณิตฯ แบบแยกบท เข้มข้น คอร์สนีจะช่วยให้แน่นทั้งเนื้อหาและได้ฝึกทำโจทย์แยกไปทีละบทตั้งแต่ธรรมดาไปจนซับซ้อน หลากหลายเลยครับ

MB02 ติวเนื้อหาคณิตฯ เข้มข้น & ตะลุยโจทย์แยกบท
โดย ติวเตอร์ พี่อุ๋ย
13,000 บาท
8,900 บาท

คอร์สติวเนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.4-6 เพื่อเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย (เตรียมสอบเข้าแพทย์, PAT1 เข้มข้นสมบูรณ์แบบ!!) พร้อมฝึกตะลุยโจทย์ข้อสอบ PAT1 ย้อนหลังหลาย พ.ศ.

MB03 ติวเนื้อหาคณิตฯ เข้มข้น & ตะลุยโจทย์ PAT1
โดย ติวเตอร์ พี่อุ๋ย
15,000 บาท
8,500 บาท

ติวเนื้อหาคณิตฯ ม.ปลาย ครบถ้วนสมบูรณ์แบบ ติวเนื้อหาคณิตฯแบบเข้มข้น และยังไม่พอ เสริมภาคต่อของติวเนื้อหาเข้มข้น กับติวคณิต Advance ที่จะทำให้เข้าใจเนื้อหาและได้เทคนิคการมองและแก้โจทย์หลากหลายลึกซึ้งขั้นสูง

MB16 ติวเนื้อหาคณิตฯ เข้มข้น & ติวคณิตฯ Advance
โดย ติวเตอร์ พี่อุ๋ย
16,400 บาท
11,500 บาท

ตะลุยโจทย์คณิตฯ ทั้งโจทย์จากคอร์สตะลุยแยกบท และโจทย์ข้อสอบ PAT1 ย้อนหลัง ฝึกและพัฒนาฝีมือการแก้ปัญหาโจทย์กับโจทย์หลากหลายเสริมทักษะและประสบการณ์ทำโจทย์ คอร์สนี้ถือเป็นอีกคอร์สที่ถือได้ว่าเป็นคลังโจทย์ที่มีข้อสอบย้อนหลังแบบเต็มอิ่มไปเลยครับ

MQ05 ตะลุยโจทย์คลังข้อสอบคณิตฯ
โดย ติวเตอร์ พี่อุ๋ย
16,900 บาท
7,900 บาท

คอร์สติวเนื้อหาคณิตฯ ม.4-6 แบบเข้มข้น เพื่อให้แน่นเนื้อหาก่อนไปฝึกทำโจทย์เพิ่มทักษะ เพื่อเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย TCAS พร้อมฝึกตะลุยโจทย์ สามัญ(ปัจจุบันเป็น A-Level) และฝึกตะลุยโจทย์แนวหลักสูตรใหม่ โจทย์แนวประยุกต์ แนวสสวท.

MB11 ติวเนื้อหาคณิตฯ เข้มข้น & ตะลุยโจทย์ สามัญ & ตะลุยโจทย์แนวหลักสูตรใหม่
โดย ติวเตอร์ พี่อุ๋ย
17,800 บาท
8,600 บาท

คอร์สพิเศษ MB11s เป็นคอร์สเดียวกับคอร์สควบ MB11 ปกติ แต่ราคาจะย่อมเยากว่า ลดจำนวนวันอายุของคอร์สให้เหมาะกับเวลาที่เหลืออยู่ก่อนสอบรอบที่จะถึงนี้ คอร์สนี้เหมือนคอร์ส MB11 ปกติทุกอย่าง ต่างกันที่อายุของคอร์สเท่านั้น

MB11s ติวเนื้อหาคณิตฯ เข้มข้น & ตะลุยโจทย์ สามัญ & ตะลุยโจทย์แนวหลักสูตรใหม่
โดย ติวเตอร์ พี่อุ๋ย
17,800 บาท
3,900 บาท

ติวเนื้อหาคณิตฯ ม.ปลาย ครบถ้วนสมบูรณ์แบบ ทบทวนตั้งแต่ระดับพื้นฐาน ก่อนที่จะติวเนื้อหาคณิตฯแบบเข้มข้น และยังไม่พอ เสริมภาคต่อของติวเนื้อหาเข้มข้น กับติวคณิต Advance ที่จะทำให้เข้าใจเนื้อหาและได้เทคนิคการมองและแก้โจทย์หลากหลายลึกซึ้งขั้นสูง

MB06 ติวเนื้อหาคณิตฯ พื้นฐาน & เนื้อหาคณิตฯ เข้มข้น & ติวคณิตฯ Advance
โดย ติวเตอร์ พี่อุ๋ย
17,900 บาท
11,500 บาท

คอร์สนี้เป็นคอร์สแพ็ครวมของ 3 คอร์ส เตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย มีรวมทั้ง "ติวเนื้อหาฟิสิกส์เข้มข้น" ควบกับ "ฟิสิกส์ ความถนัดทางวิศวฯ" และควบกับ "ตะลุยโจทย์ฟิสิกส์ PAT3"

PB01 ติวเนื้อหาฟิสิกส์เข้มข้น & ฟิสิกส์ความถนัดทางวิศวฯ & ตะลุยโจทย์ฟิสิกส์ PAT3
โดย เสริมลาภ พรหมหมวก (พี่โม)
18,100 บาท
9,900 บาท

แนะนำสำหรับ dek66 เตรียมสอบ TCAS66 เลยครับ คอร์สนี้ติวเนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.4-6 เพื่อเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย พร้อมฝึกตะลุยโจทย์ข้อสอบเก่าทั้ง PAT1 และวิชาสามัญ ย้อนหลังกว่าพันข้อเพื่อฝึกฝีมือและทักษะการแก้โจทย์คณิตศาสตร์

MB01 ติวเนื้อหาคณิตฯ เข้มข้น & ตะลุยโจทย์ PAT1 & ตะลุยโจทย์ สามัญ
โดย ติวเตอร์ พี่อุ๋ย
20,100 บาท
9,700 บาท

คอร์สนี้ติวเนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.4-6 เพื่อเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย พร้อมฝึกตะลุยโจทย์ข้อสอบเก่าทั้ง PAT1 และวิชาสามัญ ย้อนหลังกว่าพันข้อเพื่อฝึกฝีมือและทักษะการแก้โจทย์คณิตศาสตร์

MB14 ติวเนื้อหาคณิตฯ เข้มข้น & ตะลุยโจทย์ สามัญ & ตะลุยโจทย์ PAT1
โดย ติวเตอร์ พี่อุ๋ย
20,300 บาท
9,800 บาท

ติวเนื้อหาคณิตฯ เข้มข้น ม.4-6 พร้อมทั้งฝึกโจทย์กับคลังโจทย์คณิตฯแบบจุใจทั้งโจทย์แบบแยกบท โจทย์ข้อสอบ PAT1 ย้อนหลัง โจทย์สอบเข้ามหาวิทยาลัยเก่าๆ

MB15 ติวเนื้อหาคณิตฯ เข้มข้น & ตะลุยโจทย์คลังข้อสอบคณิตฯ
โดย ติวเตอร์ พี่อุ๋ย
24,800 บาท
9,900 บาท